Page 1

Bagaimana peniaga menguruskan akaun?


BAB 4

SIMPAN KIRA


4.1 : MENYIMPAN REKOD URUS NIAGA


4.1.1: MAKSUD SIMPAN KIRA ď‚ś Proses merekod semua urus niaga perniagaan secara tepat dan sistematik. ď‚ś Mengikut sistem tertentu berpandukan peraturan debit dan kredit


4.1.2 : JENIS REKOD a) Penerimaan & pembayaran wang tunai  Direkod dalam Akaun Tunai  Membantu peniaga mengetahui jumlah wang tunai yang diterima dan dibelanjakan. b) Belian dan Jualan  Belian stok secara tunai atau hutang(kredit)  Jualan stok secara tunai atau hutang(kredit)


4.1.2 : JENIS REKOD (samb.) c) Hasil dan Belanja  Hasil = pendapatan perniagaan/penerimaan bayaran (komisen, sewa, dll)  Belanja = kos yang perlu dibayar oleh perniagaan (barang niaga, gaji, insurans, dll)

d) Aset dan Liabiliti perniagaan  Aset = harta yang dimiliki oleh perniagaan  Liabiliti = hutang perniagaan kepada pihak lain


4.1.3: TUJUAN SIMPAN REKOD URUS NIAGA  Memudah dan mempercepatkan rujukan  Mengetahui jumlah harta(aset) atau liabiliti yg dimiliki perniagaan  Mengetahui pendapatan dan perbelanjaan perniagaan  Mengira untung rugi perniagaan  Bukti urus niaga telah berlaku  Mengetahui prestasi perniagaan jangka masa panjang


4.1.4: CARA SIMPAN REKOD URUS NIAGA

Manual

Elektronik


4.1.4: CARA SIMPAN REKOD URUS NIAGA SECARA MANUAL  Fail  Ikut abjad @ tajuk  Guna indeks bagi mudahkan kerja pencarian apabila diperlukan  Disusun secara melintang, menegak atau bersisi  Buku Rekod  Bagi tujuan kawalan  Contoh buku log pinjaman, log fotostat


4.1.4: CARA SIMPAN REKOD URUS NIAGA SECARA ELEKTRONIK    

Simpan dalam komputer (cakera padat, pendrive) Jimat kertas dan ruang Mudah dirujuk dengan cepat Banyak maklumat dapat disimpan


4.2: MEREKOD URUSNIAGA


4.2.1: SISTEM CATATAN BERGU  Buku akaun yang digunakan : BUKU LEJAR  CATATAN BERGU : Urusniaga mesti dicatat secara serentak dalam DUA akaun berlainan.


4.2.1: SISTEM CATATAN BERGU MAKSUD URUSNIAGA  Aktiviti menjual dan membeli barang atau perkhidmatan antara dua pihak.  Contoh?


4.2.1: SISTEM CATATAN BERGU MAKSUD AKAUN  Rekod maklumat senarai urus niaga bagi sesebuah perniagaan.  Mempunyai dua bahagian:  Debit (Dt.)  Kredit (Kt.)


Debit (Dt.) Tarikh

Nama Akaun

Butiran

Folio

Jumlah

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Folio

v

Bahagian Debit

Bahagian Kredit

Jumlah


PRINSIP CATATAN BERGU  Setiap urusniaga mesti dicatatkan serentak dalam 2 akaun.  Direkodkan secara bertentangan.  Satu diKREDITkan TARIKH & JUMLAH  Satu diDEBITkan YANG SAMA  Tajuk Akaun A menjadi butiran Akaun B dan sebaliknya.


CONTOH: Belian secara tunai pada 8 Januari bernilai RM200 Dt Tarikh

Akaun Tunai Butiran

Folio

Jumlah

Tarikh Jan. 8

Dt Tarikh

Kt Butiran

Folio

Belian

RM 200

Akaun Belian Butiran

Jan. 8 Tunai

Folio

Jumlah RM 200

Tarikh

Jumlah

Kt Butiran

Folio

Jumlah


ASET Harta yang dimiliki oleh perniagaan


Contoh Aset Tetap


Contoh Aset Semasa


LIABILITI Hutang perniagaan kepada pihak luar.

BUKAN SEMASA (Jangka panjang)  Hutang perniagaan yang perlu dibayar balik melebihi tempoh 1 tahun  Contoh: Pinjaman bercagar, pinjaman Bank

SEMASA  Hutang perniagaan yang perlu dibayar balik dalam tempoh 1 tahun  Contoh: Overdraf bank, pemiutang


EKUITI PEMILIK ď ś Jumlah modal yang dilaburkan oleh perniagaan dan keuntungan yang diperoleh oleh perniagaan. ď ś Modal boleh terdiri daripada aset seperti wang tunai, kenderaan, premis, dll.


HASIL  Pendapatan yang diterima dalam bentuk wang  Contoh ● Jualan barang niaga ● Faedah simpanan bank ● Komisen diterima ● Sewa diterima


BELANJA  Kos yang dikeluarkan untuk membeli barang niaga atau urusan perniagaan  Contoh  Belian  Sewa dibayar  Gaji pekerja  Bil  Iklan


Aset = Ekuiti Pemilik + Liabiliti


Aktiviti Padankan istilah dengan maksud


Urus niaga

Aktiviti menjual dan membeli barang atau perkhidmatan antara dua pihak.


Simpan Kira

Proses merekod semua urus niaga perniagaan secara tepat dan sistematik.


Aset

Harta yang dimiliki oleh perniagaan


Akaun

Rekod maklumat senarai urus niaga bagi sesebuah perniagaan.


Hasil

Pendapatan yang diterima dalam bentuk wang


Ekuiti Pemilik

Jumlah modal yang dilaburkan oleh perniagaan dan keuntungan yang diperoleh oleh perniagaan.


Liabiliti

Hutang perniagaan kepada pihak luar.


Belanja

Kos yang dikeluarkan untuk membeli barang niaga atau urusan perniagaan


Aktiviti Kelaskan (Buku teks m/s 333)


4.2.2 : URUS NIAGA TUNAI


BUKU LEJAR Merekod segala urus niaga yang berlaku dalam perniagaan.


Debit (Dt.) Tarikh

Butiran

Nama Akaun Folio

Bahagian Debit

Jumlah

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Folio

Bahagian Kredit

Jumlah


1 Debit (Dt.) Tarikh

Nama Akaun

Butiran

Folio

Jumlah

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Folio

Lajur Tarikh

1

 Tarikh urusniaga  Dimulakan dengan bulan, diikuti hari bulan  Contoh: Jan. 1, Feb. 24, Dis. 22

Jumlah


2 Debit (Dt.) Tarikh

Nama Akaun

Butiran

Folio

Jumlah

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Folio

Lajur Butiran

2

ď ś Mencatat butir/perkara/maklumat urusniaga ď ś Biasanya satu perkataan bagi setiap butiran

Jumlah


3 Debit (Dt.) Tarikh

Nama Akaun

Butiran

Folio

Jumlah

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Folio

Lajur Folio

3

ď ś Sebagai rujukan semasa memindahkan catatan jurnal ke akaun dalam lejar. ď ś Nombor halaman jurnal dimana urus niaga dipindahkan ke akaun lejar dicatatkan dalam lajur ini

Jumlah


4 Debit (Dt.) Tarikh

Nama Akaun

Butiran

Folio

Jumlah

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Lajur Jumlah

4

ď ś Merekod jumlah bagi urus niaga yang terlibat

Folio

Jumlah


Merekod Urusniaga Secara Tunai Jenis akaun yang terlibat:    

Akaun Akaun Akaun Akaun

Tunai Bank Modal Ambilan

  

Akaun Aset Akaun Hasil Akaun Belanja


Akaun Tunai • Rekod yang mencatatkan penerimaan (pendapatan) dan pembayaran (perbelanjaan) yang dilakukan secara TUNAI sahaja. • Tunai merupakan aset bagi sesebuah perniagaan.


Panduan • Nama/tajuk akaun ditulis di tengah-tengah bahagian atas akaun. • Penerimaan wang direkod di sebelah debit Akaun Tunai. • Pembayaran wang direkod di sebelah kredit Akaun Tunai. • Catatan mesti mengikut urutan tarikh. • Baki b/b = Baki bawa ke bawah (baki yang dibawa dari bulan sebelumnya) • Baki h/b = baki hantar ke bawah (baki yang akan dibawa ke bulan berikutnya)


CONTOH 1 Pada 1 Februari, baki tunai di tangan ialah RM400. Urusniaga yang berlaku pada bulan Februari adalah seperti yang berikut: Feb.

4 Beli barang

RM 300

10 Jual barang

RM 500

13 Beli alat tulis

RM 50

19 Bayar upah pekerja

RM150

25 Beli perabot

RM 200


Debit (Dt.) Tarikh Feb. 1 10

Akaun Tunai Butiran

Baki Jualan

Fol. b/b

Jumlah

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Jumlah

RM 400 Feb. 4

Belian

RM 300

RM 500

13

Alat Tulis

RM 50

19

Upah

RM 150

25

Perabot

RM 200


Debit (Dt.) Tarikh Feb. 4

Akaun Belian Butiran

Fol.

Tunai

Tarikh

Akaun Jualan Butiran

Fol.

Jumlah

Tarikh Feb. 10

Debit (Dt.) Tarikh Feb. 13

Butiran

Tunai

Jumlah

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Jumlah RM 50

Tarikh

Fol.

Tunai

Akaun Alat Tulis Butiran

Fol.

RM 300

Debit (Dt.) Tarikh

Jumlah

Kredit (Kt.)

Jumlah RM 500

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Jumlah


Debit (Dt.) Tarikh Feb. 19

Akaun Upah Butiran

Fol.

Tunai

Feb. 25

Tarikh

Butiran

Akaun Perabot Butiran

Tunai

Fol.

Jumlah

RM 150

Debit (Dt.) Tarikh

Jumlah

Kredit (Kt.)

Fol.

Jumlah RM 200

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Jumlah


1) 3) Cari Jumlahkan perbezaan kedua-dua antara bahagian bahagian debit debit dan dankredit. kredit 2) jumlah bahagian yang lebih besar Mengimbang dan menutup 5) Gunakan Baki dipindahkan ke bawah (b/b) menunjukkan RM Debit 900 = –RM RM 900 700 = RM Kredit 200 = RM700 jumlahnya sebagai angka pengimbang baki yang masih ada pada bulan yang berikutnya Akaun Tunai 4) Catat perbezaan sebagai baki hantar ke bawah. Debit (Dt.) Tarikh Feb. 1 10

Akaun Tunai Butiran

Baki

Fol. b/b

Jualan

Jumlah

Baki

b/b

Tarikh

Butiran

Fol.

Jumlah

RM 400 Feb. 4

Belian

RM 300

RM 500

13

Alat Tulis

RM 50

19

Upah

RM 150

25

Perabot

RM 200

28

Baki

RM 900 Mac 1

Kredit (Kt.)

RM 200

h/b

RM 200 RM 900


Aktiviti Faham dan Buat (Buku teks m/s 335)


Akaun Bank Peniaga perlu menyimpan wang dalam akaun bank bagi mengelakkan sebarang risiko seperti kecurian atau kehilangan


Akaun Bank  Akaun Bank hanya merekodkan urus niaga yang melibatkan Akaun Semasa sahaja:  Wang tunai yang disimpan dalam Akaun Semasa  Cek diterima/dimasukkan ke Akaun Semasa  Cek dikeluarkan untuk pembayaran


CONTOH 2 Baki dalam Akaun Semasa di bank pada 1 Mac ialah RM4500. Urusniaga yang berlaku pada bulan Mac adalah seperti yang berikut:

Mac

4 Beli barang dengan cek

RM 700

19 Bayar sewa dengan cek

RM 1200

23 Jualan dan dibankkan

RM 1000


Mac 4 kedua-dua Beli barang dengan cek RM 700 3) 1) Cari Jumlahkan perbezaan antara bahagian bahagian debit debit dan dankredit. kredit 2) jumlah bahagian yang lebih besar 5) Gunakan Baki dipindahkan ke bawah 19 Bayar sewa dengan cek (b/b) menunjukkan RM 1200 RM Debit 5500 = RM – RM 5500 1900 = RMKredit 3600 = RM1900 jumlahnya sebagai angka pengimbang baki yang masih ada bulan yang 23 Jualan danpada dibankkan RMberikutnya 1000 4) Catat perbezaan sebagai baki hantar ke bawah.

Debit (Dt.) Tarikh Mac 1 23

Akaun Bank Butiran

Baki

Fol.

Jumlah

b/b

RM 4500 Mac 4

Belian

RM 700

RM 1000

19

Sewa

RM 1200

31

Baki

Jualan

RM 5500

Apr. 1

Baki

Kredit (Kt.)

b/b

RM 3600

Tarikh

Butiran

Fol.

h/b

Jumlah

RM 3600 RM 5500


Debit (Dt.) Tarikh Mac 4

Akaun Belian Butiran

Fol.

Bank

Mac 19

Butiran

Akaun Sewa Butiran

Fol.

Bank

Fol.

Jumlah

Jumlah

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Jumlah

RM 1200

Debit (Dt.) Tarikh

Tarikh

RM 700

Debit (Dt.) Tarikh

Jumlah

Kredit (Kt.)

Akaun Jualan Butiran

Fol.

Jumlah

Tarikh Mac 23

Kredit (Kt.) Butiran Bank

Fol.

Jumlah RM 1000


Aktiviti Faham dan Buat (Latihan 3)


Akaun Modal • Modal = Aset yang diguna untuk mulakan perniagaan. • Akaun Modal = Akaun Peniaga. • Merekod aset seperti wang tunai di tangan dan di bank, perabot, kenderaan dan premis. • Aset-aset direkodkan di bahagian kredit kerana perniagaan meminjam aset tersebut daripada peniaga (pemilik).


CONTOH 3 Azizul memulakan perniagaan pada 1 Mac dengan nama Kedai Azizul, dan membawa masuk ke dalam perniagaan itu seperti butiran berikut:

Tunai di tangan

RM 2000

Tunai di bank

RM 9000

Perabot

RM 3500


Tunai di tangan RMdebit 2000 dan 3) 1) Cari Jumlahkan perbezaan kedua-dua antara bahagian bahagian debit dankredit. kredit 5) dipindahkan ke bawahyang (b/b) menunjukkan 2) Baki Gunakan jumlah bahagian lebih Tunai di bank RM 9000 besar RM Debit 14500 = RM– 0RM 0 = Kredit RM 14500 = RM14500 baki yang sebagai masih ada padapengimbang bulan yang berikutnya jumlahnya angka Perabot RM 3500 4) Catat perbezaan sebagai baki hantar ke bawah. Debit (Dt.) Tarikh Mac 31 Baki

Akaun Modal Butiran

Fol.

Jumlah

h/b

RM 14500 Mac 1

Kredit (Kt.)

Tarikh

Butiran

Fol.

Jumlah

Tunai

RM 2000

Bank

RM 9000

Perabot

RM 3500

RM 14500

RM 14500

Apr. 1

Baki

b/b

RM 14500


Debit (Dt.) Tarikh Mac 1

Akaun Tunai Butiran

Fol.

Modal

Mac 1

Mac 1

Butiran

Akaun Bank Butiran

Fol.

Modal

Modal

Jumlah

Jumlah

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Akaun Perabot Butiran

Fol.

Fol.

Jumlah

RM 9000

Debit (Dt.) Tarikh

Tarikh

RM 2000

Debit (Dt.) Tarikh

Jumlah

Kredit (Kt.)

Fol.

Jumlah RM 3500

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Jumlah


Aktiviti Faham dan Buat (Latihan 4 & 5)


Akaun Ambilan • Merekod pengambilan wang atau barang daripada perniagaan untuk kegunaan peribadi. • Ambilan akan mengurangkan jumlah modal perniagaan.


• Ambilan tunai akan menyebabkan wang tunai berkurang. – Akaun Tunai dikreditkan,Akaun Ambilan didebitkan.

• Ambilan barang menyebabkan jumlah barang niaga berkurang. – Akaun Belian dikreditkan, Akaun Ambilan didebitkan


• Ambilan tunai untuk membeli perabot pejabat tidak boleh direkodkan dalam Akaun Ambilan kerana ia bukan untuk kegunaan peribadi. – Direkodkan dalam Akaun Perabot

• Jumlah ambilan akan dipindahkan di bahagian debit Akaun Modal. – Menunjukkan modal berkurang


CONTOH 4 Anas memulakan perniagaan pada 1 April dengan membawa masuk tunai di tangan RM 10000. Berikut adalah urus niaga yang berlaku pada bulan April.

Apr .

8 Beli barang 15 Ambil tunai untuk kegunaan sendiri 19 Ambil barang untuk kegunaan peribadi 23 Ambil tunai untuk membeli perabot pejabat

RM 2000 RM

200

RM

150

RM

250


3) 1) Cari Jumlahkan perbezaan kedua-dua antara bahagian bahagiandebit debitdan dankredit. kredit 2) Baki 5) Gunakan dipindahkan jumlah bahagian ke bawahyang (b/b)lebih menunjukkan besar RM Debit 10000 = RM– 350 RM 350Kredit = RM = 9650 RM10000 jumlahnya baki yang sebagai masih ada angka padapengimbang bulan yang berikutnya 4) Catat perbezaan sebagai baki hantar ke bawah. Debit (Dt.) Tarikh Apr 30 30

Akaun Modal Butiran

Ambila n Baki

Fol.

Jumlah

Tarikh

RM 350 Apr. 1 h/b

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Tunai

Jumlah RM 10000

RM 9650 RM 10000

RM 10000

Mei 1

Baki

b/b

RM 9650


3) 1) Cari Jumlahkan perbezaan kedua-dua antara bahagian bahagiandebit debitdan dankredit. kredit 2) Baki 5) Gunakan dipindahkan jumlah bahagian ke bawahyang (b/b)lebih menunjukkan besar RM Debit 10000 = RM– 350 RM 350Kredit = RM = 9650 RM10000 jumlahnya baki yang sebagai masih ada angka padapengimbang bulan yang berikutnya 4) Catat perbezaan sebagai baki hantar ke bawah. Debit (Dt.) Tarikh Apr 30 30

Akaun Modal Butiran

Ambila n Baki

Fol.

Jumlah

Tarikh

RM 350 Apr. 1 h/b

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Tunai

Jumlah RM 10000

RM 9650 RM 10000

RM 10000

Mei 1

Baki

b/b

RM 9650


3) 1) Cari Jumlahkan perbezaan kedua-dua antara bahagian bahagiandebit debitdan dankredit. kredit 5) dipindahkan ke bawahyang (b/b)lebih menunjukkan 2) Baki Gunakan jumlah bahagian besar RM Debit 10000 = RM– 10000 RM 2450 =Kredit RM 7550 = RM 2450 baki yang sebagai masih ada padapengimbang bulan yang berikutnya jumlahnya angka 4) Catat perbezaan sebagai baki hantar ke bawah. Debit (Dt.) Tarikh Apr.

1

Akaun Tunai Butiran

Fol.

Modal

Jumlah

Mei 1

Baki

Tarikh

RM 10000 Apr. 8

RM 10000

b/b

RM 7550

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Jumlah

Belian

RM 2000

15

Ambilan

RM 200

23

Perabot

RM 250

30

Baki

h/b

RM 7550 RM 10000


Debit (Dt.) Tarikh Apr. 8

Akaun Belian Butiran

Fol.

Tunai

Tarikh

Butiran

Akaun Ambilan Butiran

Fol.

RM 2000 Apr. 19 Ambilan

Debit (Dt.) Tarikh

Jumlah

Kredit (Kt.)

Fol.

Jumlah

Apr. 15

Tunai

RM 200

19

Belian

RM 150

Tarikh

RM 150

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Pindah ke Akaun Modal

Tarikh Apr. 23

RM 350

Akaun Perabot Butiran

Tunai

Fol.

Jumlah RM 250

Jumlah RM 350

RM 350

Debit (Dt.)

Jumlah

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Jumlah


Aktiviti Faham dan Buat (Latihan 6 & 7)


• Click to edit Master text styles – Second level – Third level • Fourth level – Fifth level


_AB _ _T PP_ ER OT


_ E _R_A_ANN KKE_N_ D


_M _ _I _S PPR_ E


_N T_ U N _A_I


A_ S E _ _T


Akaun Aset • Perlu diwujudkan berasingan berdasarkan jenis aset. a) Akaun Lekapan dan Lengkapan b) Lampu, kipas, alat hawa dingin

c) Akaun Alatan Pejabat d) Mesin taip, komputer, mesin fotostat

e) Akaun Kenderaan f) Kereta, lori, van

g) Akaun Perabot h) Almari, meja, kerusi


• Beli aset  aset bertambah  Debit • Jual aset  aset berkurang  Kredit

Debit (Dt.)

ASET

Jumlah aset bertambah

Kredit (Kt.) Jumlah aset berkurang


CONTOH 5 Catatkan urus niaga berikut ke dalam akaun-akaun yang berkenaan dan imbangkan. Ja n.

1 Baki tunai di tangan

RM 1200

Baki tunai di bank

RM 8500

4 Beli perabot dengan cek

RM 1500

15 Beli mesin kira

RM

300

17 Beli kereta terpakai dengan cek

RM 5000

29 Jual kerusi lama dan terima cek

RM

50


Debit (Dt.)

Akaun Tunai

Tarikh Jan. 1

Butiran Baki

Fol.

Jumlah

b/b

RM 1200 Jan. 15

Kredit (Kt.)

Tarikh

31

Butiran

Fol.

Alatan Pejabat Baki

RM 300 h/b

RM 1200 Feb. 1

Baki

b/b

Debit (Dt.) Tarikh Jan. 1 29

Baki Perabot

RM 900

Fol.

Jumlah

b/b

RM 8500 Jan. RM

50

RM 8550 Feb. 1

Baki

RM 900 RM 1200

Kredit (Kt.)

Akaun Bank Butiran

Jumlah

RM 2050

Tarikh

Butiran

4 Perabot

Fol.

Jumlah RM 1500

17

Kenderaan

RM 5000

31

Baki

RM 2050 RM 8550


Debit (Dt.) Tarikh Jan. 4

Akaun Perabot Butiran

Bank

Debit (Dt.) Tarikh Jan. 15

Fol.

RM 1500 Jan. 29

Fol.

Tunai

Jumlah

Fol.

Bank

Tarikh

Jumlah RM 50

Kredit (Kt.) Butiran

Akaun Kenderaan Butiran

Bank

Butiran

Fol.

Jumlah

RM 300

Debit (Dt.)

Jan. 17

Tarikh

Akaun Alatan Pejabat Butiran

Tarikh

Jumlah

Kredit (Kt.)

Fol.

Jumlah RM 5000

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Jumlah


Aktiviti Faham dan Buat (Latihan 8)


Akaun Hasil • Diwujudkan bagi merekodkan pendapatan perniagaan – Komisen diterima, faedah diterima, sewa premis

• Setiap hasil diterima perlukan akaun berasingan (Akaun Komisen, Akaun Faedah, Akaun Sewa, Akaun Diskaun)


CONTOH 6 Catatkan urus niaga berikut ke dalam akaun-akaun yang berkenaan dan imbangkan. Fe b.

1 Baki tunai

RM 1350

12 Terima komisen

RM

300

18 Terima bayaran sewa premis

RM

240

24 Dapat faedah simpanan bank

RM

120


Debit (Dt.) Tarikh Feb.

1

Akaun Tunai Butiran

Baki

Fol.

Jumlah

Tarikh

b/b

RM 1350

Feb. 28

12

Komisen

RM 300

18

Sewa

RM 240

24 Faedah

Baki

Butiran Baki

Fol.

Jumlah

h/b

RM 2010

RM 120 RM 2010

Mac 1

Kredit (Kt.)

b/b

RM 2010

RM 2010


Debit (Dt.) Tarikh

Akaun Komisen Butiran

Fol.

Jumlah

Kredit (Kt.)

Tarikh

Butiran

Fol.

Feb. 12 Tunai

Debit (Dt.) Tarikh

Akaun Sewa Butiran

Fol.

Jumlah

Tarikh Feb. 18

Debit (Dt.) Tarikh

Fol.

Jumlah

Tarikh Feb. 24

RM 300

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Tunai

Jumlah RM 240

Akaun Faedah Butiran

Jumlah

Kredit (Kt.) Butiran Tunai

Fol.

Jumlah RM 120


Aktiviti Faham dan Buat (Latihan 9)


Terima Kasih‌ BYE !


AKA

UN B

E LA NJA


AKAUN BELANJA • Peniaga perlu mengeluarkan belanja dalam menguruskan perniagaan. • Semua perbelanjaan perniagaan perlu direkod dalam Akaun Belanja secara berasingan seperti: – – – – –

Akaun Akaun Akaun Akaun Akaun

Kadar bayaran ( bil elektrik, bil air) Insurans Upah/ Akaun Gaji Iklan Belanja Am ( jamuan, derma, tip)


CONTOH 7 Catatkan urus niaga berikut ke dalam akaun-akaun yang berkenaan dan imbangkan. Ma c

1 Baki tunai di tangan

RM 1950

3 Bayar gaji pekerja

RM

240

RM

100

15 Bayar bil elektrik dan air

RM

70

25 Belanja pekerja makan

RM

30

11

Beri derma kepada rumah anak yatim


Debit (Dt.) Tarikh Mac

Akaun Tunai Butiran

1 Baki

Fol.

Jumlah

Tarikh

b/b

RM 1950

Mac 3

RM 1950 Apr. 1

Baki

b/b

RM 1510

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Jumlah

Gaji

RM 240

11

Belanja am

RM 100

15

Kadar bayaran

RM 70

25

Belanja am

RM 30

31

Baki

h/b

RM 1510 RM 1950


Debit (Dt.) Tarikh Mac 3

Akaun Gaji Butiran

Tunai

Debit (Dt.) Tarikh Mac 11 25

Mac 15

Jumlah

Tarikh

Butiran

Butiran

Fol.

Jumlah

RM 240

Akaun Belanja Am Fol.

Tunai

Jumlah

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Jumlah

RM 100

Tunai

RM 30

Debit (Dt.) Tarikh

Fol.

Kredit (Kt.)

Akaun Kadar Bayaran Butiran

Tunai

Fol.

Jumlah RM 70

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Jumlah


Aktiviti Faham dan Buat (Latihan 10)


Terima Kasih‌ BYE !


4.3.2 - URUS NIAGA KREDIT • Urus niaga yang memerlukan peniaga membuat dan menerima bayaran dalam jangka masa tertentu. (hutang) • Terbahagi kepada dua:  Menjual secara kredit  Membeli secara kredit


Jual Peniaga â—?

Peniaga

Jual secara kredit

Beli secara kredit

Pelanggan

Pembekal

PENGHUTANG

PEMIUTANG


AKAUN PENGHUTANG • Pelanggan membeli secara kredit – Peniaga membenarkan pelanggan berhutang • Merupakan akaun perorangan – Perkataan “Akaun” tidak perlu ditulis Debit (Dt.)

Penghutang

Jumlah hutang bertambah

Kredit (Kt.)

Jumlah hutang berkurang


• Melibatkan Akaun Jualan • Pelanggan beli secara hutang: – Kreditkan Akaun Jualan (barang berkurang) – Debitkan Akaun Penghutang (hutang bertambah) “ Mimi beli barang secara kredit bernilai RM 20”

Debit (Dt.) Tarikh

Akaun Jualan Butiran

Fol.

Jumlah

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Mimi

Debit (Dt.) Tarikh

Mimi Butiran

Jualan

Fol.

Jumlah RM 20

Tarikh

Jumlah RM 20

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Jumlah


• Pelanggan bayar hutang: – Kreditkan Akaun Penghutang (hutang berkurang) – Debitkan Akaun Tunai/Bank (tunai bertambah)

“Mimi bayar hutang RM20”

Debit (Dt.) Tarikh

Akaun Tunai Butiran

Fol.

Mimi

Tarikh

Butiran

Fol.

Jumlah

RM 20

Debit (Dt.) Tarikh

Jumlah

Kredit (Kt.)

Mimi Butiran

Fol.

Jumlah

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran Tunai

Fol.

Jumlah RM 20


CONTOH 8 Rekodkan semua urusniaga berikut mengikut sistem catatan bergu. Imbangkan akaun Syahir. Se p.

1 Baki tunai di tangan

RM

890

RM

150

19 Azlin beli barang secara kredit

RM

110

29 Syahir bayar hutang secara tunai

RM

70

11

Jualan kepada Syahir secara kredit


Debit (Dt.) Tarikh Sep.

1 29

Akaun Tunai Butiran

Baki

Fol.

Jumlah

b/b

RM 890

Baki

Tarikh Sep. 30

Butiran Baki

Fol. h/b

Jumlah RM 960

RM 70

Syahir

RM 960 Okt. 1

Kredit (Kt.)

b/b

RM 960

RM 960


Debit (Dt.) Tarikh

Akaun Jualan Butiran

Fol.

Jumlah

Tarikh Sep. 11 19

Debit (Dt.) Tarikh Sep. 11

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Jualan

RM 150

Azlin

RM 110

Kredit (Kt.)

Jumlah

Tarikh

RM 150

Sep. 25 30

Butiran

Fol.

Tunai Baki

Baki

b/b

Debit (Dt.) Tarikh

h/b

Sep . 19

Jualan

Fol.

RM 80 RM 150

RM 80

Azlin Butiran

Jumlah RM 70

RM 150 Okt. 1

Jumlah

Syahir

Syahir Butiran

Fol.

Jumlah RM 110

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Jumlah


Aktiviti Faham dan Buat (Latihan 11)


AKAUN PEMIUTANG • Peniaga membeli barang daripada pembekal secara kredit (hutang) • Melibatkan Akaun Belian

Debit (Dt.)

Pemiutang

Jumlah dihutang berkurang

Kredit (Kt.) Jumlah dihutang bertambah


• Peniaga membeli barang daripada pembekal secara kredit (hutang) • Debit Akaun Belian (barang bertambah) • Kredit Akaun Pemiutang (barang berkurang) Beli barang daripada Pembekal Mimi secara kredit RM 100 Debit (Dt.) Tarikh

Akaun Belian Butiran

Fol.

Pembekal Mimi

Debit (Dt.) Tarikh

Jumlah

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Jumlah

RM 100

Pembekal Mimi Butiran

Fol.

Fol.

Jumlah

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran Belian

Fol.

Jumlah RM 100


• Peniaga membayar hutang kepada pembekal • Kredit Akaun Tunai (bayar hutang) • Debit Akaun Pemiutang (hutang dibayar)

Bayar hutang kepada Pembekal Mimi RM 100 Debit (Dt.) Tarikh

Akaun Tunai Butiran

Fol.

Jumlah

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Pembekal Mimi

Debit (Dt.) Tarikh

Pembekal Mimi Butiran

Tunai

Fol.

Jumlah RM 100

Tarikh

Jumlah RM 100

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Jumlah


CONTOH 9 Rekodkan semua urusniaga berikut mengikut sistem catatan bergu. Imbangkan Akaun Tunai dan akaun Pemiutang. Nov .

1 Baki tunai di tangan Beli daripada Pembekal Shima secara kredit Kedai Zamrud membekalkan 16 barang secara kredit Bayar kepada Pembekal Shima 22 secara tunai 8

RM

900

RM

300

RM

450

RM

250


Debit (Dt.) Tarikh Nov.

1

Akaun Tunai Butiran

Baki

Fol.

Jumlah

Tarikh

b/b

RM 900

22 30

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

RM 250

Pembekal Shima Baki

h/b

RM 9000 Dis. 1

Baki

b/b

Debit (Dt.)

RM 650

Tarikh

Butiran

Nov. 8

Pembekal Shima

RM 300

Kedai Zamrud

RM 450

16

RM 650 RM 900

Akaun Belian Fol.

Jumlah

Jumlah

Tarikh

Kredit (Kt.) Butiran

Fol.

Jumlah


Debit (Dt.) Tarikh Nov. 11 30

Kredit (Kt.)

Pembekal Shima Butiran

Fol.

Tunai Baki

h/b

Jumlah

Tarikh

RM 250

Nov. 8

Butiran

Fol.

Belian

RM 300

RM 50 RM 300

RM 300 Dis. 1

Debit (Dt.) Tarikh Nov. 30

Baki

Baki

b/b

Fol.

Jumlah

h/b

RM 450 Nov . 16

RM 50

Kredit (Kt.)

Kedai Zamrud Butiran

Jumlah

Tarikh

Butiran

Fol.

Belian

Jumlah RM 450

RM 450

RM 450 Dis. 1

Baki

b/b

RM 450


Aktiviti Faham dan Buat (Latihan 12)

Bab 4 simpan kira  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you