Page 9

PORMAL NA EDUKASYON: ATENEO

--PANGALAWANG TAON (1873-1874)— Dumating sa Ateneo ang ilan sa kaniyang mga dating kamag-aral sa Biùan. Nagsimula si Rizal ng kaniyang pagkahilig sa pagbabasa at ilan sa mga aklat na ito ay ang mga sumusunod: Count of Monte Cristo na sinulat ni Alexander Dumas. Universal History na sinulat ni Cesar Cantu na pinilit niyang ipabili sa kaniyang ama. Travels in the Philippines na isinulat ni Dr. Feodor Jagor. Si Padre Jose Bech S.J. pa rin ang kaniyang naging guro

edukasyon ni rizal  

edukasyon ni rizal

edukasyon ni rizal  

edukasyon ni rizal

Advertisement