Page 11

PORMAL NA EDUKASYON: ATENEO

--HULING TAON (1877-1877)— nag aral si Rizal ng pilosopiya, physics, chemistry at natural history Hinikayat siya ni Padre Jose Villaclara na itigil ang pagsusulat at iwan ang grupong Musa (Muses) subalit hindi ito sinunod ni Rizal Nagtapos si Rizal sa Ateneo noong Marso 23, 1877 nang may limang medalya at natamo sa paaralan ang Bachiller en Artes . Romualdo De Jesus: guro sa eskultura Peninsula Don Agustin Saez: guro sa pagpinta at paglilok (sculputre making) Padre Villaclara at Padre Mineves: iba pang guro sa huling taon

edukasyon ni rizal  

edukasyon ni rizal

edukasyon ni rizal  

edukasyon ni rizal

Advertisement