Page 1

2012-2013 Döneminde TurkMSIC Dokuz Eylül YK’dan Haberler 1)TurkMSIC Dokuz Eylül Yerel Kurulu 6.Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.10.2012 tarihinde 24 kişinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yerel kurul seçimleri gerçekleştirilmiş ve faaliyet raporu ile mali bütçe onaylanmıştır.

2)3. TurkMSIC Tanıtım ve Eğitim Günü Etkinliği 3 yıldır düzenleyip TurkMSIC topluluğumuzu tanıttığımız, yeni üyelerimizle kaynaşmayı sağladığımız, aldığımız kişisel gelişim eğitimleriyle dopdolu geçen yemekli Eğitim Günümüzü bu yıl da 11.11.2012 Pazar tarihinde İnciraltı Çifte Kumrular’da gerçekleştirdik.

5)Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Etkinlikleri

1Aralık Dünya AIDS Günü Eğitim Konferansı 7 Aralık 2012 tarihinde 46 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş, HIV/AIDS ile ilgili Dr. Alpay ÖZBEK tarafından etkinlikte yer alacak tıp fakültesi öğrencilerine bilgilendirme yapılmıştır. Sunum, stantta duracaklara gelebilecek sorulara yönelik olara 3)Kahve Sohbetiyle Dönemin İlk TurkMSIC Toplantısı hazırlanmıştır. Ayrıca, fakülte kantininde stant açılarak bilgi20.11.2012 tarihinde 60 kişinin katılımıyla gerçek- lendirme, broşür dağıtımı yapılleşen etkinlikte TurkMSIC alt komiteleri ve projele- mış güne dair farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. ri anlatılmış, alt komitelerin yıllık planları üyelerle 8.12.12 tarihinde ise Alsancak, keyifli bir sohbet ortamında paylaşılmıştır. Gündoğdu Meydanı’nda Pozitif Yaşam Derneği, Siyah-Pembe 4)Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu Üçgen, Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Ege Üniversitesi EczacıBu yıl farklı olarak fakültemizde dekanlık ve Tıp Eğitimi AD'nın çalışmalarıyla Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu kurulmuştur. Dekanlılık Fakültesi, İzmir inisiyatifi, ğın belirlemiş olduğu esaslara göre kurulda, dekan yardımcısı, TurkMSIC Dokuz Eylül, TurkMSIC tıp eğitimi anabilim dalından bir öğretim üyesi, DEBAT'tan bir Ege toplulukları ile birlikte 500 öğrenci, TurkMSIC'ten 3 öğrenci ve bunların dışından fakültede- kişiye ulaştığımız etkinliği gerki her dönemden 2 gönüllü öğrenci yer almaktadır. Bu kurul sık çekleştirdik. aralıklarla toplanmakta ve fakültedeki tıp eğitiminin eksik yanlarını tartışıp çözüm önerilerini dekanlığa düzenli olarak rapor halinde sunulmaktıadr. Böylece SCOME çalışmalarımızı dekanlık ve Tıp Eğitimi ABD ile gerçekleştirilmektedir.. Bu kurul, dekanlığımız tarafından tanınırlığımız açısından bizim için oldukça önemlidir.Kurul çalışmalarına haftalık toplantılarla devam etmektedir. Somut çıktıları alınmaya başlamış ve gerekli stajlarda büyük düzenlemeye gidilmiştir.


2012-2013 Döneminde TurkMSIC Dokuz Eylül YK’dan Haberler

8) Staj & Araştırma Değişimi Alt Komitesi Etkinlikleri ve Yurtdışı Değişim Sınavı

6)Hayata Bağlan Projesi

DEU SKS Sosyal Hizmetler Birimi ve TurkMSIC Dokuz Eylül Yerel Kurulu işbirliğiyle gerçekleşecek projede bağımlılık konusunda broşürler Farmakoloji ABD öğretim üyelerine danışarak güncellenmiş, broşürler tamamlanmış ve kampüslerde stant açılarak dağıtılmıştır. Böylece rektörlükle ortaklıkta bir proje yönetilmiştir. 7)İleriye Doğru Bir Adım At Etkinliği

10 Aralık İnsan Hakları Günü “Bir Adım At Etkinliği” 20 Aralık’ta gerçekleştirilmiştir. Önce insan haklarının tarihsel değişimiyle ilgili ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin içeriğiyle ilgili katılımcılara ön bilgi verildi. Oynadığımız oyunda farklı yaşam koşullarına sahip olan insanların yerine koyduk kendimizi ve hayatta ne kadar yol alabildiğimize bir de onların gözünden baktık. Daha sonra oyundaki rollerimizi sorguladık, haklarımız olan şeylerin ne olduğundan, ne kadarına gerçek anlamda sahip olduğumuzdan bahsettik. Rol kartlarındaki kişiler ve neler hissettikleriyle ilgili kısa yazılar yazdılar. Bu yazıları daha sonra okul kantinindeki TurkMSIC panosuna asarak etkinliğimizi tamamladık.

Bu yıl da her sene yapılan TurkMSIC Yurtdışı Değişim Sınavı fakültemizde tüm Türkiye ile aynı anda gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 öğrencinin katılımıyla sorunsuz bir sınav süreci geçirildi. TurkMSIC ulusal kurulundan gelen gözetmenler, online kayıt sistemi ve online tercih sistemi ile bu sene daha profesyonel bir sınav gerçekleştirildi. Sınavdan önceki hafta ise Değişim Sınavı Konferansları düzenlendi. Preklinik ve Klinik Öğrenciler için 2 ayrı günde ayrı salonlarda düzenlenen 2 değişim konferansında sınav ile ilgili genel bilgi verildi, değişim yapmış öğrenciler ile söyleşiler yapıldı, tüm sorular yanıtlandı. 9)Üreme Sağlığı ve HIV/AIDS Alt Komitesi, Halk Sağlığı Alt Komitesi Toplantısı

23 Kasım 2012’de gerçekleşen toplantıda alt komitelerin çalışma sistemi, projeleri paylaşılmış ve koordinatörler belirlenmiştir. 10) Staj Değişimi Alt Komitesi Toplantısı

Alt Komite toplantısında bu alanda çalışmak isteyen dönem 1 gönüllülerin iletişim bilgileri toplandı. Yıl içinde yapılacak tüm işler detaylı olarak anlatıldı ve gelecekteki etkinlikler için görev dağılımı yapıldı. Aralık ayında seçilecek alt komite asistanlığı konumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

11)Ege Bölgesi Eğitim Günü

23.12.2012 tarihinde TurkMSIC Eğitmeni ve Denetim Kurulu’nun katılımıyla Hayal Kurma ve Yaratıcılık Eğitimi verilmiş, yerel kurullarımızın sorunları tartışılmıştır.

Sayfa 2

13)Öğretim Üyeleriyle Kahve Sohbetleri Öğretim üyelerinin dersler dışında bize katabilecekleri pek çok bilgileri ve donanımları olduğundan ve onlarla aramızdaki iletişimi arttırmak adına onlarla çeşitli konularda sohbetler gerçekleştirdik. Bu etkinliğimizde "Sansür" konusunu Dr. Güven Erbil hocamızla , "Edebiyat ve Okumak" üzerinde Dr.Osman Açıkgöz hocamızla konuşarak keyifli söyleşiler gerçekleştirdik.

12)Rektörlükle Toplantı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Özgören ve Prof. Dr. Recep Yaparel, TurkMSIC( Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi), DEBAT (Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu) ve EMBS (Tıp ve Biyolojide Mühendislik Topluluğu)’na üye olan DEÜ’lü öğrencileri olarak bir araya geldik.

14)İlkokula Bağımlılık Etkinliği

Çiftehavuzlar Ortaokulundaki 7. ve 8. sınıf arkadaşlarımızı internet ve telefon bağımlılığı hakkında bilgilendirdik. 2 ders saati boyunca yapılan bu eğitimde, gençler internet ve telefon bağımlılığının nedenleri,sonuçları ve korunma yolları hakkında bilgilenmiş oldu. 15)Down Sendromu'nu Doğru Algılamak ve Gönüllülük

Ege, Dokuz Eylül ve İzmir Katip Çelebi Üniversiteleri öğrencileri olarak katıldığımız bu etkinlikte hekim ve hekim adaylarının DS'li bireylere, bu bireylerin ailelerine nasıl yaklaşması gerektiği ve hekim olarak böyle bir durumda izlenilmesi gereken prosedürlerin üzerine değinilmiş ve Ulusal Down Sendromu Derneği Başkanı Sami Altunel tarafından bilgi alınmıştır.


Sayfa 3

Katıldığımız Toplantıları Score Kongre Ekim ve Nisan TurkMSIC Genel Kurulları Tubaka, TurkMSIC Sempozyumu T4PE Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Ayrımcılık Çalıştayı Hekim-hukuk platformu Sağlık politikaları kampı Sağlık Turnesi PET

TurkMSIC Dokuz Eylül Yerel Kurulu 2012-2013 Dönemi Yönetim Kadrosu Başkan:Hazal DURSUN İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı:Esma Cansu ÇEVİK Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı:Zehra Burcu YILMAZ Genel Sekreter: Lale ÖZCAN Mali Koordinatör: Ahmet KARABULUT Proje Destek Birimi Direktörü:Gizem KÜÇÜKALPELLİ Eğitim Destek Birimi Direktörü:Yeni Teknolojiler ve Yayın Destek Birimi Direktörü:Yusuf AKAY LEO-in:Hilmican ULMAN LEO-out:Zehra Burcu YILMAZ LORE: Cemile Hilal ÇELİK LOME: Veysel ALTINDAĞ LORA: Bengisu AKYOL LPO: Esma Cansu ÇEVİK LORP: Ezgi ÇAMLI Denetleme Kurulu: •COŞKUN ARMAĞAN •OZAN TAYLAN DURSUN •DEMET ALAY •DOĞAÇ ÇAĞLAR GÜRBÜZ •GÖZDE DENİZ ALTUNKESER

http://groups.yahoo.com/group/turkmsic-9eylul/ http://www.facebook.com/groups/turkmsic9eylul/

TurkMSIC Dokuz Eylül YK 12-13 Dönemi Çalışmaları  

TurkMSIC Dokuz Eylül YK 12-13 Dönemi Çalışmaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you