Havet 2015/2016

Page 1

om miljötillståndet i svenska havsområden

havet 2015/2016 Fortsatt syrebrist i Östersjön trots stort inflöde Förändrade näringsvävar ger magrare djur Proteinkonsumtion bidrar till övergödning Friska sjögräsängar motverkar klimatförändringar Flera miljögifter minskar i sillgrissleägg


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.