Page 1

om miljötillståndet i svenska havsområden

havet 2015/2016 Fortsatt syrebrist i Östersjön trots stort inflöde Förändrade näringsvävar ger magrare djur Proteinkonsumtion bidrar till övergödning Friska sjögräsängar motverkar klimatförändringar Flera miljögifter minskar i sillgrissleägg

Havet 2015/2016  

Aktuellt om tillståndet i havet.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you