Page 24

PÅ DJUPET

När vi får oväntat besök Det finns ett hundratal främmande arter i svenska hav, sjöar och vattendrag. Några gör inget väsen av sig medan andra är invasiva och kan orsaka stor skada på djur, växter och hela ekosystem. Vad kan vi göra för att skydda våra vatten? text Anna Bisther illustration Felicia Fortes

ommaren 2012 upptäckte boende vid sjön Glan i Finspångs kommun något nytt i sina bad­ vikar. Plötsligt fanns mängder av små musslor där, det gick inte att bada utan att skära sig i fötterna. – Vi konstaterade ganska snart att det var vandrarmusslan, säger Erik Årnfelt vid Länsstyrelsen Östergötland och beskriver hur man även sökte och fann enstaka vandrarmusslor i den närliggande sjön Roxen och i äldre prover från Bråviken. Vandrarmusslan är en främ­ mande art i svenska vatten. Det innebär att människan på något sätt – avsiktligt eller oavsiktligt – har hjälpt till att flytta den hit. Då musslans naturliga hemvist är Kaspiska och Svarta havet har den troligen liftat med båtar, antingen som påväxt på skrov eller i barlastvatten. Den har funnits länge i Östersjöområdet, men utan att orsaka några större besvär. Vandrarmusslan är tålig och konkurrenskraftig, och kan bli invasiv när den etablerar sig i en ny miljö. Det innebär att den kan skada den biologiska mångfalden, människors hälsa

24 | HAV & VATTEN 1 . 2017

och även samhällsekonomin. I Nordamerikas stora sjöar har massförekomst av vandrarmussla orsakat stora problem för industrier, fiske och friluftsliv. – Vi skickade ut informationsbrev till alla berörda, bland annat till Norrköpings kommun och deras vattenverk, säger Erik Årnfelt. Det är viktigt att även uppmärksamma kraftverk och industrier som tar processvatten där musslan plötsligt dyker upp. Norrköpings kommun beslöt att filma råvattenintaget vid vattenverket för att se om vandrarmusslan hade etablerat sig i rörsystemet. – Det satt några musslor där första sommaren, säger Bodil Widell vid Norrköpings vatten och avfall AB, men de fick sitta kvar och åren därefter fanns i princip bara några döda skal kvar. Vi har ingen aning om varför. En av svårigheterna med främmande arter är just att det inte går att förutsäga vad som händer när de sprids och etablerar sig i nya miljöer. Det kan hänga på lokal vattenkemi, det lokala ekosystemet och mängden individer. Länsstyrelsen Östergötland känner än så länge bara till en påtaglig skada, en jacuzzipool som fick pumparna ödelagda av vandrarmusslor. Men det innebär inte att riskerna avfärdas. Negativa effekter kan pågå utan att det märks omedelbart. – De kan sätta sig på andra musslor och kväva dem. Vi har hittat dammusslor där det verkar ha skett, säger Maria Åslund vid Länsstyrelsen Östergötland. Även om vi nu verkar ha färre vandrarmusslor i Glan och Roxen har vi också sett larver i Göta kanal. Vi skulle vilja göra en ordentlig inventering.

Profile for Havs- och vattenmyndigheten

Hav & vatten, nr 1 2017  

I årets första nummer av Hav & Vatten kan du bland annat läsa om kampen om Vättern – en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter och hur sk...

Hav & vatten, nr 1 2017  

I årets första nummer av Hav & Vatten kan du bland annat läsa om kampen om Vättern – en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter och hur sk...

Advertisement