Page 9

FOTO JOHANNA RAGNARSSON

När sydfyrlingen grävts upp ur dammen körs den bort och läggs i en djup grop, som sedan täcks med jord.

Snabb insats mot ­invasiv sydfyrling 10

Sydfyrling är en invasiv främmande art som fort kan sprida sig i det vilda om den kommer ut i dammar eller våtmark. Nyligen gjordes det första fyndet i svensk natur, men växten röjdes snabbt bort av Länsstyrelsen i Skåne. FOTO ASHLEY BASIL

Var: En dagvattendamm i Berga i Helsingborg Vad: Avlägsna den invasiva vattenlevande växten sydfyrling Om projektet: Länsstyrelsen i Skåne tar bort växten för att hindra att den sprids vidare. Helsingborgs stad ska därefter göra en uppföljning och säkerställa att växtdelar som eventuellt blivit kvar inte tar sig på nytt.

Sydfyrlingen (Crassula helmsii) kan lägga sig som ett lock över en damm, så att andra växter dör.

Y

I slutet av september hittades den första vilda sydfyrlingen i Sverige. Upptäckten gjordes i en dagvattendamm utanför ­Helsingborg, av en privatperson som rapporterade fyndet till Artportalen, som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet. När det blev känt att sydfyrlingen, eller vattenkrassula som den också kallas, spridit sig ut till naturen gällde det att agera snabbt och få bort växten. Länsstyrelsen i Skåne tog på sig uppdraget och började gräva bort syd­fyrlingen med grävmaskin för att sedan dumpa växtmaterialet i en djup grop som noga täcktes över med jord. På så sätt hoppas de ha tagit död på

Nils Carlsson visar upp det första fyndet av sydfyrling i svensk natur.

de här exemplaren. Men de kommer att hålla ett öga på dammen så att inte växten får fäste igen genom fröer eller delar som blivit kvar. – Tidig upptäckt och effektiv bekämpning är enda chansen att bli av med den. Vi hoppas att det här är den enda sydfyrling som kommit ut i naturen, men tyvärr är det osannolikt, säger Nils Carlsson på Länsstyrelsen i Skåne. Sydfyrlingen är populär att plantera i trädgårdsdammar för att den växer frodigt och blir stor, men problemet är att den lätt sprider sig och tränger undan andra växter i sin närhet. I Storbritannien har sydfyrlingen redan förbjudits i handeln, men den har ändå spridit sig ut i naturen. – Det finns en risk att den får fäste även i Sverige. De som köper sydfyrling rensar ut den från sina dammar när de märker att den tar över dammen. Slängs växten sedan ut i naturen och tar sig så börjar den tränga undan den naturliga, inhemska floran. Det är okunskap hos privatpersoner som ställer till det, säger Nils Carlsson, som också är doktor i invasionsbiologi. Invasiva främmande växter påverkar inte enbart andra växter utan även djurlivet, och vice versa. Om en invasiv växt tränger undan en inhemsk kan det exempelvis innebära att en insekt blir av med sin värdväxt. Sverige har tidigare varit relativt förskonat från att främmande arter etablerar sig, men under de senaste decennierna har allt fler invasiva arter fått fäste. I takt med att klimatet blir varmare förväntas problemet öka. 

ANDE RS ÅKE RSTRÖM

9

Profile for Havs- och vattenmyndigheten

Hav & Vatten, nr 4 2016  

I det här numret tittar vi närmare på avloppsrening av läkemedelsrester. I reportaget fokuserar vi på skogens vatten. Dessutom intervjuas mi...

Hav & Vatten, nr 4 2016  

I det här numret tittar vi närmare på avloppsrening av läkemedelsrester. I reportaget fokuserar vi på skogens vatten. Dessutom intervjuas mi...

Advertisement