Page 34

VATTEN KULTUR En jojk om vatten för Amerikas urfolk. Sofia Jannok har ­besökt reservatet Standing Rock och manifestationen mot en ­oljeledning under Missourifloden.

E

n vän från stammen Anishinaabe, USA, berättade om en profetia. När européerna hade koloniserat Turtle Island (Nordamerika) totalt och tvingat alla stammar till död eller fångenskap uppstod en vision om att det kommer en dag när världens alla stammar enas för att i fred stå upp mot den svarta ormen och man tvingas lyssna på urfolken för att jorden inte ska förgås helt. Profetian har varit ett hopp genom tider av förtryck och brutna löften från statsmakter. Världen över har vi urfolk mycket gemensamt, det har vi alltid haft. Vi delar historia, att vi inte kommer någonstans ifrån. Var du än går så är du i urfolks hemland. Vi har lärt oss att bruka naturen, utan att förbruka den. Vi delar samtid. Kolonialismen har pushat undan hela civilisationer. Och den har aldrig avstannat. Löften om jämlikhet fortsätter brytas. Vi lever på spillror av det land som tillhörde oss en gång. Gruvor, oljeborrningar, vattenkraft och kalhyggen lämnar enorma sår av förstört land och vatten för generationer framåt. Vi har ingenstans att fly mer. Vi delar framtid. Den starkaste kärnan i vår identitet som folk är kontakten med våra omgivningar. Här finns det liv vi behöver för vårt liv. Djuren, vidderna, språket, kunskapen, tron och … vattnet. Den dagen det inte är möjligt att dricka vattnet ens i arktiska Sápmi, så är inte livet möjligt någonstans. Det vet vi och därför säger vi ifrån, för kommande generationers skull. De försökte begrava oss i jord, men de visste inte att vi var frön. Vi finns här än. Så händer det. Standing Rock. Reservatet för Oceti Sakowin i North Dakota som efter flera hundra år av kolonialism riskerar dödsstöten genom en oljeledning som dras över förfäders marker och gravplatser, under Missourifloden och hotar dricksvattnet. De unga skriver en petition som sprider sig som en löpeld. Man slår läger intill oljeborrningarna för att hindra dem. Stammar som tills nu varit i ­konflikt står sida vid sida. Urfolk och allierade från världens alla hörn åker till Standing Rock för att delta. Även jag. Mitt på de vida slätterna uppenbarar sig ett milsvitt läger. Jag och mina vänner från Sápmi möts av tusentals släktingar. Alla visar sin hjärtlighet och varenda en ska ta oss i hand. Hela lägret andas hopp och enighet. Oljebolaget, myndigheter och polispatruller angriper de fredliga demonstranterna. De möts med arresteringar, vakthundar och pepparspray. Men från lägrets sida uppmanas ständigt till fredliga ceremonier och tålamod. Vi sätter upp en lávvu mitt i havet av tipis. Vi har en gåva till stammen. En kosa att dricka ur, en handsydd kaffepåse och en liten flaska källvatten hemifrån Árvas. »Vi är ett. Vi har hört er, vi har sett er och er kamp är vår kamp.« Jag jojkar vattnet. Tusentals flaggor från alla nationer som besökt lägret vajar i vinden. Vi reser Sápmis. Oljebolagets tillstånd att borra dras in. Hotet kvarstår, liksom rörelsen, världen över. Den här kampen har vi väntat på och ingen tänker ge upp. Jag har varit med om något historiskt. Den största urfolksrörelsen genom tiderna. Standing Rock. Världens alla stammar enas för att i fred stå upp mot den svarta ormen. Profetian stämmer.

KRÖNIKAN

DEN DAGEN DET INTE ÄR M­ ÖJLIGT ATT DRICKA VATTNET ENS I ­ARKTISKA SÁPMI, SÅ ÄR INTE ­LIVET MÖJLIGT NÅGONSTANS.«

Sofia Jannok/Artist med stort miljöintresse. Sjunger på samiska, engelska och svenska på senaste albumet Orda – This is My Land. TV-aktuell under hösten och vintern i dokumentärserien Världens Sofia Jannok och i dramaserien Midnattssol. Vald till heders­ medlem i Naturskyddsföreningen 2016 för sitt engagemang för klimatet, naturen och urfolks rättigheter.

34 |

SKYFALL OCH NYA LANDSKAP Hur ser vi på att landskapet förändras av stigande havsnivåer och extrem­ väder? Utställningen Vattnet kommer! på Form/designcenter i Malmö, handlar om hur beslutsfattare, arki­ tekter och andra samhällsplanerare förhåller sig till förändringarna, och hur det i sin tur avgör om vi upplever dem som hotfulla eller inte. Bakom utställningen, som pågår fram till 8 januari 2017, står ett forskningssamarbete mellan kultur­ geografiska institutionen vid Lunds universitet och institutionen för land­ skapsarkitektur, planering och för­ valtning vid SLU.

FRAMTID UTAN VATTEN Efter en global katastrof har vatten blivit en bristvara, och norra Finland är en av de sista säkra platserna att leva på. Det är framtiden så som den gestaltas i Riksteaterns föreställning Ur vattnets minne, som kommer att visas i en rad svenska städer mellan 19 januari och 9 februari 2017. Pjäsen är en dramatisering av Emmi Itärantas internationellt uppmärk­ sammade roman Teemestarin kirja som kommer i svensk översättning under våren, då med titeln Minnen av vatten (Modernista).

SJÖVÄGEN TILL SVERIGE I en bok som tar ett helhetsgrepp på Sveriges maritima historia ­berättar 15 arkeologer, ­historiker och etno­ loger om havets ­centrala betydelse för Sverige, från 1500-talet till våra dagar. I Sjövägen till Sverige (Universus Academic Press) avhandlas bland annat handel, skepps­byggeri, sjöslag, sill- och hummerfiske, sjömansta­ tueringar och vårt stora intresse för fritidsbåtar.

Profile for Havs- och vattenmyndigheten

Hav & Vatten, nr 4 2016  

I det här numret tittar vi närmare på avloppsrening av läkemedelsrester. I reportaget fokuserar vi på skogens vatten. Dessutom intervjuas mi...

Hav & Vatten, nr 4 2016  

I det här numret tittar vi närmare på avloppsrening av läkemedelsrester. I reportaget fokuserar vi på skogens vatten. Dessutom intervjuas mi...

Advertisement