Page 22

Vad har förvånat henne mest under första tiden som miljöminister? »Alla rutiner och regler som vi på regeringskansliet måste förhålla oss till. På den positiva sidan är det lyxen att ha tillgång till så många duktiga politiskt sakkunniga.«

Vårens rekordlåga nederbörd fick öarnas grundvatten att sina, och när regnet väl kom, under våren, slukades allt av växtligheten. På Gotland infördes ett rekordtidigt bevattningsförbud, för att kunna stå emot sommarens turist­ invasion. Samtidigt minskades trycket i lokalbefolkningens kranar och duschar. Dessutom uppfördes ett dyrt och energislukande avsaltningsverk i Herrvik, där bräckvatten omvandlas till dricksvatten. Karolina Skog besökte några av Gotlands vattentäkter under sommaren. – För gotlänningarna var läget: Hur ska vi ta oss igenom sommaren? På Öland blev man tvungen att koppla upp sig mot fastlandet. En 5,5 kilometer lång vattenledning forslade vatten mellan Kalmar och Stora Rör. Samtidigt gick tankbilar i skytteltrafik över Ölandsbron. – På Öland var det många företag som var på väg att lägga ned. Det var tal om att nödslakta kor. Det gångna årets händelser visar att vattenbrist kan bli ett kännbart problem även i Sverige. Fortsatt varmare väder ger längre somrar, vilket innebär mer växtlighet och mindre grundvatten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har redan slagit larm: Sverige måste börja arbeta systematiskt med vattenbristen. – Att MSB säger ifrån säger väldigt mycket. Klimatförändringarna är inte något som kanske händer sen. De händer här och nu. I Sverige. Varför är frågan inte större? – Inställningen är att det ska bara funka, för det har det alltid gjort. Vatten har blivit en självklarhet, en ickefråga. Men det blir allt tydligare att vi inte kan tänka så. Det krävs stora ansträngningar om vi ska ha dricksvatten också i framtiden.

S »VATTEN HAR BLIVIT EN SJÄLVKLARHET, EN ICKEFRÅGA. MEN DET BLIR ALLT T­ YDLIGARE ATT VI INTE KAN TÄNKA SÅ. DET KRÄVS ­STORA ANSTRÄNGNINGAR OM VI SKA HA DRICKSVATTEN OCKSÅ I FRAMTIDEN.« någonsin kunde en svensk miljöminister med trovärdigheten i behåll säga: »Som svensk vet jag vad du pratar om.«

L

åt oss inte överdriva. Sverige lider inte något akut hot att ställas under vatten, inte heller råder någon brist på tjänligt dricksvatten. Men i somras kom en påminnelse om att Sverige inte är förskonat från klimatförändringarna. Påminnelsen ägde rum på Gotland och Öland.

22 | HAV & VATTEN 4 . 2016

om nytillträdd minister var Karolina Skog med och förbjöd det hormonstörande ämnet bisfenol A vid invändig renovering av dricksvattenledningar. Förbudet skapade inga större rubriker. Dricksvatten­ relaterade reformer gör sällan det. En smula märkligt kan tyckas, med tanke på att vatten är blodet i samhälls­ kroppens ådror, ett av få politiska områden som de facto angår varenda medborgare. Sveriges ledningsnät behöver bytas ut. Ingen smal sak. Nyanskaffningsvärdet beräknas uppgå till 700 miljarder kronor. Årligen investeras det 3,5 miljarder. Fortsätter det i samma blygsamma takt kommer det att ta 150 år innan Sveriges nät är utbytt. – Jag kan tänka mig att fundera på vad staten kan göra för att öka takten, säger Karolina Skog. VA-taxan behöver höjas för att finansiera de nya ledningarna. Problematiskt eftersom kommunpolitiker ofta använder låga VA-taxor för att locka företag till orten. – Att höja VA-taxan kanske känns jobbigt, men det måste vara betydligt jobbigare för ett kommunalråd att säga: »Oj, vi har inget rent dricksvatten«. Det var nog inte roligt att vara kommunalråd i Mörbylånga i somras. Jag tycker kommunalpolitiker borde skryta om bra infrastruktur i stället för låga VA-taxor. Karolina Skog hänvisar till händelsen i Östersund i november 2010 då parasiten cryptosporidium letade

Profile for Havs- och vattenmyndigheten

Hav & Vatten, nr 4 2016  

I det här numret tittar vi närmare på avloppsrening av läkemedelsrester. I reportaget fokuserar vi på skogens vatten. Dessutom intervjuas mi...

Hav & Vatten, nr 4 2016  

I det här numret tittar vi närmare på avloppsrening av läkemedelsrester. I reportaget fokuserar vi på skogens vatten. Dessutom intervjuas mi...

Advertisement