Page 10

REPORTAGET

Landsbygden lämpar sig utmärkt för fiskodling. Att odla i stadsmiljö hade varit betydligt svårare. »Var skulle man göra av all avföring? På ­landet behövs mängder av gödsel. Det ­passar perfekt«, säger Mikael Olenmark.

10 | HAV & VATTEN 3 . 2016

Profile for Havs- och vattenmyndigheten

Hav & Vatten, nr 3 2016  

I det här numret möter du entreprenörerna som bygger fiskodlingar i nedlagda ladugårdar. Dessutom kan du läsa om Smögens Fiskauktion och Fis...

Hav & Vatten, nr 3 2016  

I det här numret möter du entreprenörerna som bygger fiskodlingar i nedlagda ladugårdar. Dessutom kan du läsa om Smögens Fiskauktion och Fis...

Advertisement