Page 11

Bifångst ger nya möjligheter År efter år har tonvis av ätbar fisk kastats ­tillbaka i havet. Den nya landningsskyldigheten t­ vingar ­kustkommunerna att tänka om. På sikt ska fisken ­användas till både läkemedel och kosmetika. text Anna Liljemalm foto Daniel Nilsson

11

Profile for Havs- och vattenmyndigheten

Hav & Vatten, nr 2 2016  

I det här numret kan du bland annat läsa om landningskyldigheten som tvingar kommunerna att tänka nytt och att en kvarts miljon små avlopp i...

Hav & Vatten, nr 2 2016  

I det här numret kan du bland annat läsa om landningskyldigheten som tvingar kommunerna att tänka nytt och att en kvarts miljon små avlopp i...

Advertisement