__MAIN_TEXT__

Page 25

De tre kraftverken längst ner i ­Nyköpingsån var under 1900-talet länge i kommunens ägo. Men 1997 såldes all kommunal energi­verksamhet på ett bräde till statliga Vattenfall. För två år sedan valde kommunen att köpa tillbaka verken. Varför? – Vi skulle aldrig gjort det om vi inte haft det uttalade syftet att förbättra miljön och den biologiska mångfalden, svarar kommunalrådet Urban Granström (S). Sådana åtgärder är mycket enklare att genomföra om man också äger och kontrollerar verksamheten. Han vill inte påstå att Vattenfall direkt stått i vägen för förbättringar: en del projekt med medfinansiering från EU har genomförts. Men för miljöinsatser som leder till minskad produktion tror han att Vattenfall hade velat ha betalt av kommunen. Exakt vad kommunen som ny ägare ska göra är för tidigt att säga – utredning pågår. Men den sällsynta malen, som lever i sjöar längre upp i avrinningsområdet, är en fisk som Urban Granström gärna skulle vilja se återvända till ån. 2012 fick Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i uppdrag

av regeringen att försöka skapa en dialog mellan olika ­intressenter kring vattenkraftens roll. Två år senare ­presenterade generaldirektörerna för HaV respektive Energimyndigheten ett förslag till nationell strategi för en hållbar vattenkraft. Avsikten är att minska vattenkraftens miljöpåverkan samtidigt som den måste kunna axla sin allt viktigare roll i det framtida energisystemet. Niklas Egriell, utredare på HaV, arbetar med att förankra och fördjupa den nationella strategin: – I grunden gäller det att försöka uppfylla två mål som delvis kolliderar. Å ena sidan EU:s förnybarhetsdirektiv när det gäller energi­produktionen. Å andra sidan ramdirektivet för vatten och det svenska miljömålet om levande sjöar och vattendrag, förklarar han.

25

Profile for Havs- och vattenmyndigheten

Hav & Vatten, nr 1 2016  

I det här numret kan du bland annat läsa om konstsnöns påverkan på sjöar och vattendrag och utmaningen med att få en vattenkraften mer miljö...

Hav & Vatten, nr 1 2016  

I det här numret kan du bland annat läsa om konstsnöns påverkan på sjöar och vattendrag och utmaningen med att få en vattenkraften mer miljö...

Advertisement