Page 21

ANNA LINUSSON Född: 1967 i Göteborg Bor: Med man och två tonåringar i Åkersberga. (»Ännu en skärgårdskommun men vi har fortfarande ingen båt, jag är hellre vid eller i havet än på det.«) Aktuell: Sedan maj 2014 VD för Svenskt Vatten. Bakgrund: Civilingenjör (examensarbetet var en miljökonsekvensbeskrivning på ett kommunalt gaskraftverk), byrådirektör på Naturvårdsverket, konsult på Kemi & Miljö AB, miljöchef på Stockholms läns landsting, VD för Håll Sverige Rent.

21

Profile for Havs- och vattenmyndigheten

Hav & Vatten, nr 3 2015  

I det här numret kan du läsa reportage om framtidens fisketurism, saneringen av hamnbassänger och en intervju med Svenskt Vattens vd Anna Li...

Hav & Vatten, nr 3 2015  

I det här numret kan du läsa reportage om framtidens fisketurism, saneringen av hamnbassänger och en intervju med Svenskt Vattens vd Anna Li...

Advertisement