Page 24

PÅ DJUPET

Strandtomt ­eller en tom strand? Hårda regler som inte alltid efterlevs eller mildare ­bestämmelser som kontrolleras bättre? Lärke Johns vill lägga grunden till en ­strandskyddslag som respekteras av alla. text Marit Larsdotter illustration Felicia Fortes

en som flyger över Sverige ser, som Fredrik Reinfeldt sa när han propagerade för en ökad invandring, ett glest befolkat land och »oändligt med fält och skog«. Vad han inte sa var att man också ser ett land strimmigt av vattendrag; glittret från omkring 100 000 sjöar på över en hektar, stora älvar, små åar och hela kustlinjen från Strömstad till Haparanda. Alla som någon gång bläddrat runt på Hemnet vet hur åtråvärt det är att ha utsikt över det här vattnet. Om det så bara kan skymtas från badrummet på övervåningen är säljaren mån om att framhålla det. Bygglov vid vatten kan alltså vara ett utmärkt lockbete för kommuner som vill attrahera nya invånare. Där har vi ena sidan av saken: det finns strand

24 | HAV & VATTEN 2 . 2015

(37 000 mil ungefär, enligt Statistiska centralbyrån) och det finns människor som vill komma den nära. Den andra sidan stavas strandskydd – en lag som ­infördes i Sverige på 1950-talet för att säkra allas vår tillgång till stränderna, och i dag även har till uppgift att värna biologisk mångfald. I stora drag kan man säga att vid vartenda vatten i Sverige – hav, sjö, damm eller å – är det förbjudet att bygga någonting närmare än 100 meter från stranden. Genom beslut från länsstyrelsen, om särskilt skyddsvärda områden, kan strand­­skyddet utökas upp till 300 meter. I ett så vattenrikt land som Sverige blir det mycket skyddad mark. För mycket, anser många, som tycker att reglerna hindrar turism, näringsliv – eller bara den enskildes möjlighet till ett gott liv. På flera håll i landet har vi bevittnat konflikter och >

Profile for Havs- och vattenmyndigheten

Hav & Vatten, nr 2 2015  

I det här numret kan du läsa om vattenproblematik på Gotland, strandskydd och en intervju med Anders Wijkman.

Hav & Vatten, nr 2 2015  

I det här numret kan du läsa om vattenproblematik på Gotland, strandskydd och en intervju med Anders Wijkman.

Advertisement