Page 10

REPORTAGET

Gotlands dilemma

På en turistö som Gotland är vattnet både den s­ törsta ­tillgången och den största utmaningen. Hav & Vatten ­besöker ön strax innan befolkningen mångdubblas. text Christer Nilsson foto Karl Melander

10 | HAV & VATTEN 2 . 2015

Profile for Havs- och vattenmyndigheten

Hav & Vatten, nr 2 2015  

I det här numret kan du läsa om vattenproblematik på Gotland, strandskydd och en intervju med Anders Wijkman.

Hav & Vatten, nr 2 2015  

I det här numret kan du läsa om vattenproblematik på Gotland, strandskydd och en intervju med Anders Wijkman.

Advertisement