Page 1

Torsdag den 12. januar 2017

Nr. 14 • 2. årgang

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen

Kovending: Pladehallen får kultur alligevel Læs side 5

Super italiensk marked  Læs side 10-11

Nationalbanken indretter konferencecenter i det gamle seddeltrykkeri, der lukkede ved årsskiftet. 

Transformed harbours change the face of cities.  Read page 12

Foto: Danmarks Nationalbank

Fra seddeltrykkeri til konferencecenter

Udlicitering af såvel mønt- som seddelproduktion giver plads hos Nationalbanken til nye aktiviteter. Af Kim Reich

Fra Sluseholmen til Ukraine Læs side 14

Nationalbankens seddeltrykkeri, det sidste levn fra den gamle bankverdens produktionshal, lukkede med udgangen af 2016. Hermed er såvel mønt- som seddelproduktionen udliciteret, og nu har banken planer om at indrette et moderne konferencecenter i de lokaler, hvor seddeltrykkeriet tidligere havde til huse.

Tandlægerne på Bryggen Vi har fået større lokaler, bedre faciliteter, flere medarbejdere, samme gode behandling.

Konferencecentret, der får plads til 500 personer, vil stå klart i februar 2019. Men det er ikke et ukompliceret projekt at omdanne det gamle seddeltrykkeri til et attraktivt epicenter for konferenceaktiviteter. Nationalbankens markante bygning mellem Gammelholm og Holmens Kirke er tegnet af den verdensberømte danske arkitekt Arne Jacobsen og opført i årene 1965-

78. Den regnes for et af Arne Jacobsens hovedværker og blev fredet i 2009. Ifølge Nationalbankens publikation fra 2003, er placeringen af den høje bygningsblok ud til Niels Juels Gade med til at bevare gaderummets oprindelige proportionering, ligesom den fastholder bankanlægget som et bymæssigt element i sammenhæng med den eksisterende, 1800-tals byg-

Introduktionssalær KUN

ningsmasse i Gammelholm-kvarteret. Den massive bankbygning lægger god afstand til Holmens Kirke, der ligeledes rummer en sjov lille ombygningshistorie. Her lå oprindelig Frederik II’s ankersmedje, men den blev i 1619 ombygget til kirke af Christian IV.

UDSALG UDSALG

Læs mere på side 4.

UDSALG

Søndagsåbent i butikkerne 15/1

39.995,-

Inkl. moms, markedsføring og fotopakke GÆLDER HELE JAN/FEB MÅNED 2017

EJ280 Sofa i længde 240 cm. Stof i mange farver

28.200,-

Nu 21.995,-

slutter lørdag d.Y-stol 13.egfebruar 2016 Y-stolUdsalget eg sort - Hans J. Wegner sæbe - Hans J. Wegner

Tandklinik på Islands Brygge Kigkurren 8G, 1.sal • 2300 Kbh. S • Tlf. 32 57 75 44

www.islandtand.dk • info@islandtand.dk

Min Bolighandel ApS · Kirke Værløse 16 · 3500 Værløse · Tlf.: 70 254 264 · kontakt@minbolighandel.dk · www.minbo Islands Brygge | Ørestaden | Amager

Claus Rasmussen

Ejendomsmægler & Valuar, MDE

Ring: 5352 6009

www.vester-moebler.dk


Fredag den september 2016 Torsdag den23. 12. januar 2017

LM EN

HO

TRANGRAVSBROEN

PR I

V HA

VÆFTSBROEN

WILDERSBRO

VA N

AN

N

SM

DS

EN

ST R

AD

ÆD

NG

N

W

VA N

ILD

DE

ER

T

OV E

AD

E

E

SG

BÅ D

SM

AN

NE

DG

DE

AD

E

OV E

BÅ D

KNIPPELSBRO

DE

T

AN

DS

E

NS NIN

EG A

DE

DR ON

SS PR IN

SA N

KT A

NN

Følg os på facebook.com/havnefronten.nu Redaktion:red@havnefronten.nu red@havnefronten.nu Redaktion: Kontortid:Mandag–fredag Mandag–fredagklokken klokken9–16. 9–16. Kontortid: Deadline:Tirsdag Onsdagkl. klokken i ligeHavnefronten uger. Havnefronten udkommer næste Deadline: 10 i lige10uger. udkommer næste gang gang den den 7.2017. oktober. torsdag denfredag 26. januar Tryk:Sjællandske SjællandskeMedier Medieri Holbæk. i Holbæk. Tryk:

Udgiver: Udgiver:Medieselskabet MedieselskabetHavnefronten. Havnefronten. Bladetpåtager påtagersigsig intet erstatningsansvar som følge trykfejl i annonBladet intet erstatningsansvar som følge af af trykfejl i annoncer og tekst for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering ogcer tekst samt samt for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering Havnefrontenstekst tekst annoncer ikketilladt. tilladt. afafHavnefrontens ogogannoncer ererikke

Distribution: Distribution:PostNord PostNordhver hver14. 14.dag dagi ilige ligeuger. uger.Udebliver Udebliveravisen avisenskal skaldu du skrive skrivetil: til:manglendeavis@havnefronten.nu. manglendeavis@havnefronten.nu.

GE /L AN G SB RY G

GA

DE

 Fartdæmpning på Strandgade overblik i krydset mellem  Forbedret Strandgade og Skt. Annæ Gade  Tryggere passage for cyklister på Wilders Bro af ensretning for cyklister på Overgaden  Ophævelse oven Vandet mellem Skt. Annæ Gade og Torvegade overskuelighed i krydset mellem  Forbedret Overgaden oven Vandet og Skt. Annæ Gade

AM

IS LA ND

AG E

R

VE

ST

overskuelighed i krydset mellem  Forbedret Dronningensgade og Skt. Annæ Gade

Inderhavnsbroen med forbedringer for cyklisterne på Skt. Annæ Gade, Strandgade og Dronningensgade. Her har vi ved hjælp af bl.a. højresvingsbaner for cyklister, bedre oversigtsforhold, optegnede cykelbaner og fartdæmpende bump skabt en trafiksikker rute til og fra Inderhavnsbroen.

EB RO

Æ

CHRISTIANSHAVNS TORV

pladsforhold for venstresvingende cyklister  Forbedrede i krydset mellem Torvegade og Strandgade for højresvingende cyklister i krydset  Svingbane mellem Torvegade og Strandgade



DE

ÆD

GE

TO RV EG A



ST R

GA DE

OV E

NG

ST R

AD EN



Mette Agner Clausen Lars Zederkof. Larszederkof@gmail.com lay@havnefronten.nu

Czajkowski, Kim Reich, Mikkel Anita Frank Goth, Jesper Schou Hansen, Bækgaard, Mikkel Bækgaard, Marlena Pedersen, Freja Czajkowski og ErnstReimer Poulsen Lærke Ørsted Svensson, Helena Flindt Pedersen og Niels Kold Olesen.

KOMMENDE INDERHAVNSBRO

E

Oplag:15.878 15.468eksemplarer eksemplarerfordelt fordelt Sluseholmen • Teglholmen Oplag: påpåSluseholmen • Teglholmen •• Havneholmen• •Kalvebod KalvebodBrygge Brygge••Toldbod Toldbod••Islands IslandsBrygge Brygge•• ChristiHavneholmen Christianshavn • Holmen • Refshaleøen anshavn • Holmen • Refshaleøen

Skribenter Jesper Schou Hansen, Carole Christensen, Freja Skribenter

BY

D GA NE

Carole Christensen ccn@havnefronten.nu ccn@havnefronten.nu

Grafiker Grafiker

RE

Administration adm@havnefronten.nu English columnist Carole Christensen English columnist

IND

Marlena Reimer Pedersen - 4242 1491 jsh@havnefronten.nu ann@havnefronten.nu Annonceansvarlig Marlena Reimer Pedersen - 4242 1491 Administration ann@havnefronten.nu adm@havnefronten.nu

AVN

ESSEGADE NS

Ansvarshavende redaktør Annonceansvarlig Jesper Schou Hansen - tlf: 2623 7378

go boat NYH

kr@havnefronten.nu XXX

Cykelveje til debat Inderhavnsbroen

Redaktør Kim Reich – tlf: 50502016 Ansvarshavende redaktør

debat

Afsnittet om Kronebåde bar i foråret 2016, at vi måtte viser med stor tydelighed, at betale for bortskaffelse af et Pirathavnen og Erdkehlgra- vrag fra Pirathavnen, som var ven er endt som losseplads ”landet” på vores side. hvorfor skal brostenene på til behagelig højde for de Som naboer lægger vi for andre havnes uønskede den vigtige forbindelse fra cyklende. både. Det er en trist udvik- mærke til de forandringer, Christianshavns Torv til InMon ikke borgmesteren der dagligt sker i Pirathavling. derhavnsbroen være så eks- vil tage en tur ad den topUndertegnede var med nen, og det er ikke uden betra toppede, at det nærmest pede distance og derefter til at etablere Schifters Bå- kymring, at vi observerer er en lidelse for folk med gøre sin indflydelse på bromagtesdelaug i 2003, og det er kor- myndighedernes normalt pumpede dæk at læggerne gældende, så de rekt, at vi gennem Kystdirek- løshed. Vi taler her om den passere stykket langs ka- mange passerende spares toratet opnåede tilladelse til danske stat, om Miljø- og nalen? Man får en mindre for rysteturen? vores lille marina fra ca. 17 Fødevareministeriet, om Køhjernerystelse af turen, instanser. Vi fik mange råd benhavns Kommune og så medens brostenene på det og meget vejledning fra KDI videre. tilsvarende stykke Kommune. OvergaEt er sikkert – opgaven bliog Københavns den på den anden side af ver kun større og større, dyVi måtte deponere et større Torvet er smukt slebet ned pengebeløb til KDI, som sik- rere og dyrere for de danske ring for betaling af opryd- skatteydere. Ryd op mens tid er og indning, hvis vi en dag forlader området. I tillæg hertil beta- gå så nogle aftaler med dem, ler vi et større beløb i årlig le- der gerne vil være med. Det behøver ikke at være je af den grund, vi bruger. Alligevel er vi underlagt al- lige og velfriseret – det skal lemandsretten, hvilket vil si- bare være under kontrol og ge, at vores område skal være indeholde et minimum af reoffentligt tilgængeligt, og vi spekt for omgivelserne. har forpligtet os til at vedligeholde grunden. Det inde

Havnefrontens Havnefrontensredaktion redaktion

Desuden har Pirathavnen det utilsigtede problem indbygget, at den tiltrækker alt formed mange ukontrollerede rette båret frem som initiativer. Stik imod mynen cyklisternes frihedshelt, dighedernes ønsker og gælder rydder brosten og skilte dende lovgivning. ned på Holmen og i omegDer findes ingen allenen af Inderhavnsbroen. mandsret, og det er ikke tilNu er brolægning i sig ladt at ligge for svaj langs selv smukt og i pagt med det kysten i længere tid uden tilhistoriske miljø på Christiladelse fra Kystdirektoratet. anshavn, men det kan også Hvis man skulle tale om en være så gammeldags, hiallemandsret, så må det væstorisk, at det er en lidelse re alles lige ret og adgang til for cyklister at passere. Det kysten. Den er så midlertidigt er helt fint, at Overgaden sat ud af kraft her. oven er brolagt, men Hvis Vande overskriften ”Christianias flydende forhave..” står til troende, hvorfor ligger bådende så ikke nede ved Christianias Bådelaugs andre både i bunden af Erdkehlgraven? Eller handler det i virkeligheden om, at Christiania igen udvider deres område, mens de holder deres egne indre farvande fri for tilflyttere?

BY

Broen

Jeg har med interesse læst om Pirathavnen i Erdkehlgraven i sidste nummer af Havnefronten. Af Kristian Der Hvidtblev i sin tid lavet mange indsigelser Overgaden oven Vande 46 fra forskellige interessegrupChristianshavn per, f.eks. Kulturarvsstyrelsen, Dansk Naturfrednings Forening, Christianshavns Der er god grund for os Lokaludvalg osv. cyklister til at takke teknikDer var mange gode beog miljøborgmesteren for at grundelser i indsigelserne, gøre byen i almindelighed som ikke handlede om en og Christianshavn i særdekamp mellem de velbjergede leshed tilgængelig for de tomed attraktive grunde og de hjulede. I sidste nummer af stakkels forfulgte, uforskyldHavnefronten bliver borgte hjemløse. mesteren iover flere sider Problemet Erdkehlgraven er ikke en for eller imod sag. Det handler ikke om, at nogen har ret til at være der, mens andre ikke har den ret. Det handler om lige adgang til de danske kyster med lige ret og pligt for alle, herunder hensyntagen til vores fælles natur og forhistoriske minder. Erdkehlgraven har været rig på fugle, ænder, svaner Af teknikog miljøborgmester m.m. - det er den ikke mere. Morten Kabell, Enhedslisten. Erdkehlgraven har haft den smukkeste kystlinie med sparørKristian Hvidt vil gerne siv – dethan hari den res og forlignende den rystetur, dag ikke mere.når han cykler fra oplever, Erdkehlgraven Torv har tilaltid Christianshavns Inhaft flydende affald på grund derhavnsbroen via Overgaden af sammenhængen med KøOven Vandet. Det har vi fakbenhavns Havn, at gøre noget tisk også forsøgt Men aldrig så meget som i ved. dag. På Overgaden Oven Vandet harHvorfor? vi ophævet ensretningen kehl –og et lagt gammelt tysk forErd cyklister de eksistemilitærudtryk for bagsiden af rende brosten om, så de ligger en jordvold i et fæstningsanmere plant, end de gjorde tidlæg. navnet Erdkehlligere,Heraf på strækningen mellem graven. Det gamle kajanlæg Christianshavns Torv og Skt. langs Annækysten Gade. ved Refshalevej er Viefterhånden nedhar dog valgthelt at beholde brudt, materialet er brugt brostenog på strækningen af til blandt andet bygning af hensyn til områdets historiske tømmerflåder og lignende. karakter. På resten af gaden er Hvorfor? brostenene dog ikke lagt om. Så handler det pludseligt Derimod har vi skabt en om, at nogen tiltager sig en god cykelforbindelse videre til ret, som andre ikke har.

E

Godt nytår! Kim Reich redaktør

Spar os for rysteturen ad Overgaden oven Vande

Jens Christian Christensen Galionsvej 24, 3.sal 1437 København K

 INDR

Af Jesper Hansen ”Hver gangSchou jeg tager en avis og læser i den, bilder jeg mig ind, at jeg ser spøgelser krybende mellem linjerne”. Kommuneplaner og store lokalplaner være altafgørenCitatet skyldes den norske kan dramatiker Henrik Ibde for, hvordan fremtidens nye boligkvarterer tager sig sen. Ham kender vi fra ”En folkefjende”, hvor han beskriver, ud. Hvad enten det er Refshaleøen, Sydhavnen, Teglhvordan pressen prøver at komme omkring en nyhed, der holmen, Havneholmen eller Islands Brygge Syd. potentielt kanborgere smadrevil detgerne lille lokalsamfunds De fleste bo i et område,overlevelseshvor bolimuligheder. Det med var også ham,ogder skrev ”Et ger er blandet erhverv butikker, så Dukkehjem”, man får en hvor bankdirektørens kone enderermed at forlade sin levende by – uden den vel Nora at mærke for støjende. Hvis man helt er entreprenør opgangstider, hvor man mand - noget uhørt på deni tid. kan sælge alt, man knap så stor interesse i erIbsen har jo retsåi, har at der er spøgelser mellem linjerne - ja, hverv og butikker. Det er kort og godt en langt bedre meget ofte sniger de sig helt op i overskrifterne eller ind i de forretning i at sælge boliger. Også selvom boligerne kommentarer, som artiklerne afstedkommer. skal være i stueplan. Et gammelt mundheld siger, at der sjældent går røg af Politikerne på Københavns Rådhus – primært i Tekennikbrand, uden at der er ild i sted. Vi journalister lærer fra og Miljøudvalget – har imidlertid glimrende mubarnsben, såmænd nokboligområder skal være noget om snakken, ligheder at forder at sikre, at nye bliver bygget når vi hører et rygte. Det kan viogsåboliger. arbejde videre med for at med både erhverv, butikker få rygtet eller Kommuneplan afkræftet. Den bekræftet overordnede 2015 fastlægger Desværre løber der nogle medier med en halv vind eller hvilke områder, skal være ofte hvad. Islands Brygge Syd er i den lokalplan et ser spøgelser ved højlys dag. Detnuværende er i hvert fald det indtryk område med både boliger, erhverv og butikker. Men da man får, når man klikker på en overskrift på nettet. Også politikerne vedtog Kommuneplan 2015erskiftede journalistikken er blevet ’disrupted’, som det nye områord for, det karakter til kun at være boliger og butikker. at vi aldrig kan regne med, hvordan verden ser ud i morgen. Derfor kan den gruppe af borgere, der i øjeblikket For en halv snes år siden skulle vi være forandringspamarkerer sig i forbindelse med det tillæg til lokalplarate, såsom det er egentlig bare et skal nyt ord for noget, vi få altid har nen, politikerne snart behandle, godt noglevet med. Formed eksempel er udviklingen langs havnen et le problemer at insistere på erhvervsdelen. glimrende eksempel på, hvad ”disruption” ikke Anderledes positivt ser det ud med egentlig butikkerer–- elatler alt publikumsorienteret nu forstyrres om og om igen, men gamle områder erhverv, somatkommunen så ynder at kalde det. Her har politikerne nemlig ogmundret aktiviteter erstattes af nye. mulighed for aterbestemme, der skal væreBare butikker. Havnefronten ikke, hvad at den har været. tag et før I det udkast som foreløbig kun er behandlet og nu billede et sted og se så, hvad der er sket. af ViAmakunne ger Vest Lokaludvalg – og altså endnu ikke er nået posætte udvikling som begreb i stedet - set med ja-hat og politikerne på rådhuset – har kommunens forvaltning sitive briller. Havnen skal jo ikke være et museum for gamle imidlertid skrevet, at der ”kan” være butikker. De har dage. ikke skrevet, at der ”skal” være butikker. Jeg tror, en hel del, betydning der gerne vilforhave mere roder på i Det vilvifåer afgørende hvorvidt, 2017 - altsåbutikker på den gode Detlokalplan, betyder ikke, at vi skal kommer eller måde. ej. I den der dækker lægge udfordringerne fra også os, eller at viogkan problenaboområdet, stod der ”kan”, der,undgå hvor gaden var Det udlagt til at bare, være at områdets butiksstrøg, findes en mer. betyder vi populært sagt gerne vil have enkelt forkølet Netto-butik. mere fred i verden og færre konflikter mellem mennesker. Det erbetyder Pension der har købt området, og Måske detDanmark, år vi har været igennem, at vi er bedre som ønsker et tillæg til lokalplanen. De har altså købt forberedt på det næste. Så har man gjort sig sine erfaringer. området vel vidende, at de ifølge den eksisterende loLigesom vi måske står bedre rustet til at tackle udfordrinkalplan var tvunget til at lave butikker. Det har de nagerne i København i almindelighed og omkring turligvis regnet ind i deres omkostninger, oghavnefronderfor er ten deri særdeleshed. da heller ikke nogen argumenter for at lade PensiHer i 2017 har vi kommunalvalg. Måske vil være en on Danmark få bare skyggen af mulighed fordet at droppe god øvelse såvel for vifor borgere som politikerne, at se butikkerne til fordel boliger. Menfor mindre man altså ønsker enfire soveby. tilbage påatdelave snart år der er gået siden sidst. Var vi godt nok forberedt, eller blev vi ”disrupted”?

Pirathavn uden tilladelse

LEDER

leder Blev vi Soveby ”disrupted”?

Fredag den 23.23. september 2016 Fredag den september 2016 Fredag den 23. september 2016

4 2 2

0

50

250 m

Signaturforklaring

Tiltag Udvalgt forbindelse Tilstødende forbindelse

Christianshavn, forbindelser Oversigtskort

Kortbilag

Arkivfoto: Ernst Poulsen

BlivHavnefrontens Havnefrontens Bliv nyenye korrekturlæser skribent

På Havnefronten bestræber vi os på at blive en

På Havnefronten bestræber vi kommer os på at blive en i hjørlæseværdig lokalavis, der rundt læseværdig lokalavis, der kommer rundt i hjørnerne nerne i vores lokalområde – og også gerne bag i vores lokalområde og ogsåkan gerne bag lidt facaden, facaden, så vores–læsere blive klogere. så vores læsere kan blive lidt klogere.

Vi vil også gerne skrive korrekt, så derfor søger vi en dansk korrekturlæser som på Derfor vil vi også gerne supplere(eller vores flere), redaktion frivillig basis vil hjælpe os med at læse korrektur med skribenter, som på frivillig basis vil hjælpe os på avisen. løbende historierne til dig med at skriveVi til sender avisen. Vi sender løbende forslag – i takt med bliver færdige. til dig og hører gerne dinedeideer. Men der er mest pres på tirsdag og onsdag i de

Vi udkommer hver 14. dag og producerer løbende uger vi udkommer. du kuntid, begrænset tid, så historierne. Har du kunHar begrænset hører vi gerne fra dig alligevel. så hører vi gerne fra dig alligevel. Er det noget for dig, så send os en email på

Er det noget for dig, så send os en email på adm@havnefronten.nu adm@havnefronten.nu www.havnefronten.nu • red@havnefronten.nu

Redaktionen


Torsdag den 12. januar 2017

Lisbet Stevens Senderovitz Danneskiold-Samsøes Allé 38, st.tv. 1434 København K Kære Carl Christian Ebbesen, Jeg har med glæde konstateret, at du - ligesom undertegnede – ønsker, at vandkulturhuset, som tænkes bygget på Papirøen, skal være ”både ikonisk i sit udtryk og folkeligt i sin sjæl”. Jeg har tidligere skrevet læserbreve og henvendt mig til forvaltningen med støtte til den holdning. Sidst jeg skrev, roste jeg Cobes plans overordnede skulpturelle udtryk, men foreslog dog en ændring: At flytte vandlandet til den sydlige fløj og ikke dække (hele?) arealet med et loft. Begrundelsen er, at solen i vinterhalvåret i meget begrænset omfang vil nå ind i vandlandet, hvis det anbringes i nordfløjen og dækkes af et masivt loft, og at den tænkte gårdhave vil få et kedeligt, skyggefuldt areal bag beboelses-blokken, som i udspillet er

debat placeret langs det sydlige areal. Tanken åbner op for flere muligheder: Hvis vandlandet anbringes i sydfløjen og helt eller delvist står med et smukt glastag/overbygning, vil det åbne en helt ny mulighed sammen med (en del af) gårdarealet, som ligeledes kan glasoverdækkes og derved smelter sammen med vandlandet hele året eller i vinterhalvåret. Ligesom i Glyptotekets vinterhave vil vi her kunne få en vinterpark, hvor vandland og have smelter sammen med en eksotisk, underholdende bevoksning omkring bænke, som kan benyttes af byens vintertrætte borgere og turister. For at undgå for stor tilstrømning bør servering nok foregå et andet sted. Der har været tale om muligheden for kunstudstilling på øen. Vinterparken kan måske bruges til skulpturudstillinger.

Vejret venter ikke på nogen Af Mette Annelie Rasmussen Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Det Radikale Venstre Københavnerne er ved at lære, at der er noget der hedder skybrud og stormflod. Senest natten mellem den 4 og 5. jan. hvor vandet bare steg og steg, også i København, på Christianshavn og på Amager. I København undgik vi det kaos, der fulgte 2011 skybrud. Men det har sat gang i en del diskussioner om vi er godt nok forberedt, når katastrofen rammer. For med klimaforandringerne hastigt på vej, er der ikke længere tvivl om, at vi kommer til at leve med disse pludselige masser af vand fra oven og fra

neden. Men kan vi ikke beskytte os bedre end vi gør i dag? Min holdning er, at vi slet slet ikke er godt nok forberedt. For selvom vi er gået i gang med at skybrudssikre København, går der godt og vel 18 år, før vi er helt i mål. Det er for længe at vente. Det Radikale Venstre så gerne, at vi fik sat mere blus under kedlerne. For skybrudssikringen er nemlig en oplagt mulighed for at etablere flere grønne byrum. Det har byen nemlig også brug for, og flere grønne områder forsinker vandets nedsivning, når det det rigtigt plasker ned. I forhold til stormflodssikring, så er vi ganske langt fra at være i mål. Vi skal op i gear på Rådhuset. Her vil alle partier nok være enige om, at det er da

for galt og at nogen må gøre noget, så vi ikke ender med, havet en dag skyller ødelæggende ind over vores smukke by. Uenigheden kommer som altid, når det handler om at få placeret et ansvar og få afklaret hvem der skal betale. For det bliver dyrt, når vi skal i gang med at bygge diger i havnen, der kan holde vandet ude. Men det er også dyrt at lade være. I værste fald 19 milliarder kroner. København kan dog ikke løse det alene. Det er nu Staten skal på banen. Vi skal finde en fornuftig model der fungerer her. Men man kunne med fordel kigge ud i verden og se hvordan man har løst udfordringerne andre steder - til eksempel er stormflodssikring i Japan et statsligt ansvar.

Af Carl Christian Ebbesen (DF), Kultur- og fritidsborgmester Københavns Kommune Kære Lisbet Stevens Senderovitz, Tak for dine mange input til det kommende vandkulturhus på Papirøen. Det er dejligt med så stort et engagement og ikke mindst begejstring for vandkulturhuset og Papirøens fremtid. Vi går nu ind i den næste fase af processen med at realisere visionen om et vandkulturhus

Af Anders Heebøll-Nielsen Rundholtsvej 28, 12-2 2300 København S

Ring og hør nærmere på 42 42 14 91 ann@havnefronten.nu

Burchhardts Tlf: 2625 4940 Begravelsesforretninger Amager & Sundby Ligkistemagasin Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09 Christianshavns Ligkistemagasin Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44 Tårnby Begravelsesforretning Amager Landevej 49, 2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

Kinesisk akupunktur Dr. Can Hong Yao Frank

Akupunktur behandling og glaskopping, Moxa. Medlem af PA og RAB under tilsyn af Sundhedsstyrelsen. Egilsgade 22 st. Islands Brygge og Birkevej 22, 2971 Dragør

Ring tlf. 29 64 61 78 for aftale www.akuyao.dk

Træffes alle dage. Aftaler træffes også gerne i jeres hjem.

svar

(se for eksempel Ingeniøren 16. september 2016). Transportministeriets rapport om en østlig ringvej (altså havnetunnellen) fra november 2012 forklarer også, hvordan trafikken på Artillerivej vil stige med havnetunnellen ifølge rapportens model, og at trafikken ved tilkørsler i begge ender af havnetunnellen ligeledes vil øges kraftigt. Havnetunnellen handler åbenbart heller ikke om trafik, men om penge, og pensionskasserne står til store gevinster

Jeg har længe undret mig over, hvem der har gavn af havnetunnellen, men med Benny Buchardt Andersens udtalelser i Havnefronten 16. december 2016 er det blevet klart. Effekten af at udvide en vej er så velkendt, at effekten har fået sit Mindre eget stress navn, Downs–Thomson paradokset: Efter kort tid sanStørre vitalitet på Papirøen. Den internatioder trafikken til igen, så udvinale arkitektkonkurrence, som Tag din plads i livet Nordea-fonden støtter med 2,1 delsen ikke gør nogen forskel mio. kr., bliver Slip skudtmuskelspændingerne i gang den 1. februar 2017. Jeg glæder mig utrolig meget Mindre stress til atkarenvinding.info se de forskellige forslag og Større vitalitet Mindre stress ikke mindst til at kunne løfte Tag din plads i livet Større vitalitet sløret for vinderprojektet Slip muskelspændingerne Tlf: 2625 4940 den Mindre stress   23. november. Tag din plads i livet Større vitalitet Det er mit store ønske, at karenvinding.info Slip muskelspændingerne vandkulturhuset på Papirøen Tag din plads i livet bliver et samlingssted for køTlf: 2625 4940 Slip muskelspændingerne benhavnere, foreninger og byens besøgende og en arkitektokarenvinding.info nisk perle, som omverdenen vil karenvinding.info forbinde med København. Tlf: 2625 4940

Få din annonce her: 2 x 38 mm til kun 450 kroner

Men indtil videre er aben sikkert på Københavns og de andre ramte kommuners skuldre. Der kommer den forhåbentlig ikke til at sidde længe, for det ville være katastrofalt for byen.

Pensionskunderne har gavn af havnetunnellen

boat opslag svar Tak for engagement og begejstring

debat

www.burchhardt.dk

ved udbygning af Refshaleøen med boliger, hvis der anlægges en havnetunnel. Jeg håber, at Borgerrepræsentationen tænker på de negative gevinster som havnetunnellen vil medføre, før de indgår aftaler med pensionskasserne. Ud over de beregnede trafikale problemer skal Amager Fælled-området forsynes med to motorvejstilkørsler, der i det mindste vil have stor hæslighedsværdi og måske endda nedlægge Amager Fælled, som vi kender den.

Hermed en opfordring til både Borgerrepræsentationen og Folketinget om at tænke ”ud af busken”, før I haster en vedtagelse af en havnetunnel igennem med øget trafik og en ødelagt Amager Fælled i vente. Mit umiddelbare forslag til jer er at nøjes med havnetunnellens første etape og supplere med parkeringshuse eller -kældre ved metro- og S-togsstationer. De vil koste langt mindre end havnetunnellens anden etape og mindske biltrafikken i centrum af byen mere effektivt.

trappespecialisten

For professionel, stabil og venlig trappevask, kontakt os i dag!

31 15 54 42

trappespecialisten.dk

FÅ 50% RABAT PÅ DIN PIZZA Tilbuddet gælder fra torsdag den 12.–19. januar 2017 Tilbuddet gælder ved alm. størrelse pizza og kan ikke bruges ved udbringning.

Bestil din pizza på 3254 4350

n ud og giv Klip kupone bestilling den med din on per kunde p Maks. en ku

!

Flyt Papirøens nye vandland

3

Reykjaviksgade 1 • Islands Brygge 13-15 • 2300 Kbh. S Åbent hver dag kl.11-22. Mandage lukket.

Find dine lokale nyheder og gode tilbud på www.havnefronten.nu


4 4

Fredag den september 2016 Torsdag den23. 12. januar 2017

Fredag den 23. september 2016

Nationalbanken indretter konferencecenter Fra 2019 skal der være plads til konferencer. Mønt- og seddelproduktionen er allerede lukket ned.

Danmarks Nationalbank er fredet. Det skal bygningen af det nye konferencecenter tage hensyn til. Foto: Dorthe Dalby Nielsen / Havnefronten

Nationalbanken indretter konferencecenter med plads til 500 personer, der skal stå klart i februar 2019. Det er blevet muligt, efter at trykningen af sedler og prægningen af mønter er rykket ud af bygningen i Havnegade. Opgaven er blevet udliciteret og fremover fremstilles mønterne hos Mint of Finland, men det vides endnu ikke, hvor sedlerne skal trykkes. Den sidste danske seddel blev trykt kort før jul. Ifølge Nationalbanken selv bliver besparelsen på 100 millioner kroner frem mod 2020 og herefter mindst 15 millioner om året. Siden 1600 tallet har der været præget mønter af Den Kongelige Mønt. Arne Jacobsen design Danmarks Nationalbank er tegnet af den danske arkitekt Arne Jacobsen og opført i åre-

ne 1965-78. Bygningen regnes for et af Arne Jacobsens hovedværker. Netop derfor skal opgaven

med at udarbejde ideoplæg til møde- og konferencecenteret også tage højde for, at Nationalbanken er en historiske

på fredningstidspunktet den yngste fredede bygning i Danmark. Kulturstyrelsen pointerer, at fredningen især knytter sig til bygningens arkitektoniske fremtoning i bybilledet, til bygningens planløsning, den udsøgte materialeanvendelse, den gennemarbejdede og overalt gennemførte detaljering samt de til bygningen hørende haveanlæg. Styrelsen vurderer videre, at bygningen er meget følsom over for ændringer, der ikke er som det oprindelige arkitektoniske formsprog. Jesch

go boat

bygning – og at bygningen er fredet. Kulturarvsstyrelsen, nu Kulturstyrelsen, besluttede nemlig

i 2009 at frede Nationalbankens bygning efter indstilling fra Det Særlige Bygningssyn. Danmarks Nationalbank var

Lejerbo-afdeling på Christianshavn blokerer for adgang til havnen

Københavns Kommune har politianmeldt sagen, men politiet har ikke rejst tiltalte - endnu. Hos Lejerbo melder man hus forbi. Af Jesper Schou Hansen Alt imens kommunen og den lokale afdeling af Lejerbo i ejendommen ”Det Hvide Snit” på Christianshavn diskuterer adgang til havnen, så er folk forment ophold på stedet. Sagen frustrerer 84-årige Holger Feldstedt, der bor på Christianshavn. Han er ked af, at han ikke kan gå langs havnen og at adgangen ved Wilders Kanal og Krøyers Plads er så restriktiv. ”Området er aflåst en del af døgnets timer. Når der ikke er låst, må man ikke opholde sig på området. Heller ikke kortvarigt for bare at sidde med benene ud over bolværket, ligesom man ikke må medbringe sin hund”, siger Holger Feldstedt til Havnefronten.

Han understreger, at han ikke er i stand til at afgøre om Lejerbo har lov til at holde folk væk, men han ærgre sig over både hegn og låste porte. ”Jeg er da ked af, at private ejerfornemmelser hindrer os i at promenere - inklusive kortvarige ophold langs vores smukke havneområder. Hertil kommer, at ejerne efter eget forgodtbefindende aflåser hele kanal- og havneområdet. En uvenlig og forhåbentlig umedholdelig havneatmosfære. Det er trist, hvis man som 84-årig gerne vil gå en stille tur langs havnefronten, at man så skal føle sig som en uretmæssig krænker af den private ejendomsret”, siger Holger Feldstedt. Opbakning fra borgmester På Københavns Rådhus er der

En solid hængelås sikre at lågen forbliver lukket. Foto: Privat.

opbakning fra Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell til Holger Feldstedt og andre borgere, der ønsker at have adgang til Københavns Havn. Københavns Kommune meldte også sagen til politiet for 10 måneder siden. Kommunen vil have fjernet det – ifølge kommunen - ulovligt opsat hegn. ”Havnen er Københavns nye rekreative åndehul, som vi skal sikre at alle københavnere kan nyde godt af på samme måde som vores parker og naturområder. Derfor stiller vi i vores lokalplaner krav om, at havnepromenaderne skal holdes åbne og tilgængelige for alle. Og vi slår hårdt ned, hvis man forsøger at hindre fodgængere og cyklisters adgang med hegn eller skilte, der fejlagtigt betegner områderne som private,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). Sidste år blev Københavns Kommune opmærksom på, at Lejerbo opførte et hegn med en låge og opsatte skilte, der helt forbyder adgang for cyklister og hunde. Gående uden hund tillades dog adgang, forudsat at de ikke gør ophold. Selv om arealet er privat, mener kommunen at hegnet og disse påbud er i strid lokalplanen. Den bestemmer helt konkret, at der ikke må opføres hegn, og at havnepromenaden skal være offentlig tilgængelig. Lejerbo uenige Hos Lejerbo er den lokale formand Jan Hyttel lodret uenig

Den Hvide Snit. Politianmeldt på 10. måned. Foto: Privat.

Jf. skiltet må kun beboerne bruge og opholde sig på området. Kommunen er uenig. Foto: Privat.

med kommunens fortolkning. Foreløbig har foreningen fået medhold hos Statsforvaltningen i, at kommunen ikke kunne bruge en af flere begrundelser for at få hegn og skilte fjernet. ”Vi har jo vundet sagen hos Statsforvaltningen. Derudover mener kommunen, at vi skal følge en lokalplan, som de har vedtaget mange år efter vi indførte det forbud og de afspærringer - som vi har haft siden 1981. Og vi mener ikke, at man kan lave lokalplaner, der skal gælde med tilbagevirkende kraft”, siger Jan Hyttel til Havnefronten. At politiet har haft sagen

liggende i 10 måneder, er ikke noget der forstyrrer hans nattesøvn. ”De har vel travlt med noget vigtigere. I øvrigt vinder vi. Det er jeg helt sikker på. Så vi vil da hellere end gerne have sagen afgjort”, siger Jan Hyttel, formand for Det Hvide Snit. På Københavns Rådhus bekræfter man, at Det Hvide Snit fik medhold i Statsforvaltningen, men eftersom hegn og skilt også er ulovligt efter andre paragraffer, skulle foreningen i givet fald også have klaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Det gjorde de imidlertid ikke. Derfor gælder påbudet og derfor er de politianmeldt.


Torsdag den 12. januar 2017

5

Pladehallen får alligevel kultur Efter at det længe lignede et nej, har et flertal i Borgerrepræsentationen vedtaget, at der kommer kultur i Teglværkshavnen. Nordea Ejendomme accepterer beslutningen. Af Freja Czajkowski og Jesper Schou Hansen Nordea Ejendomme er alle­ rede i dialog med potentielle lejere til det kommende kul­ turtilbud i den såkaldte pla­ dehal i Teglværkshavnen. Det bekræfter direktør i Nordea Ejendomme, Palle Gyldenløve, overfor Havnefronten. ”Vi har ikke indgået en afta­ le endnu (med en kulturaktør, red.), men vi har nogle emner, som vi snakker med, og vi tror på, at det bliver på alminde­ lige markedslejevilkår. Men nu bygger vi, og så må vi se, hvem det så bliver”, siger Palle Gyl­ denløve. At der overhovedet kommer kultur i Pladehallen er i det hele taget lidt af en kovending i sagen. Da Teknik- og Miljø­ udvalget behandlede sagen, var der nemlig flertal for helt at droppe kulturdelen. Der var nemlig ingen offentlige kroner klar til et kulturtilbud. Men et flertal i Borgerrepræsentatio­ nen ville det alligevel anderle­ des. Selv hos politikerne kom beslutningen som en overra­ skelse.

boat opslag Glædeligt overrasket “Det er vildt, vildt, vildt over­ raskende”, siger kultur- og fri­ tidsborgmester, Carl Christian Ebbesen (DF), til Havnefron­

ten, der talte med borgmeste­ ren, efter at et flertal i Borger­ repræsentationen stemte for, at der alligevel skal være kultur i Pladehallen.

Ifølge Carl Christian Ebbe­ sen er det yderst sjældent, at flertallet ændrer sig, når for­ slaget går videre til Borgerre­ præsentationen.

Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) er glad for der kommer kultur i pladehallen. Foto: Ulrich Jakobsson.

Ritts plan droppet Oprindelig skulle området have været brugt til blandt andet at huse tidligere overborgmester Ritt Bjerre­ gaards (S) meget omtalte ’billige boliger’. Havnefronten har spurgt Palle Gyldenløve fra Nordea

Ejendomme til boligerne. Hvor blev de lovede bil­ lige boliger af? ”Det krav har kommunen frafaldet”. Men det var jo ikke lovligt at stille ’krav’ om, at I byg­ gede billige boliger.

”Vi forholdt os ikke til… altså, det var ikke dengang godtgjort, at det ikke var efter reglerne. Vi var indstil­ let på at følge kommunens krav”. 

Jesch

“Jeg er sikker på, at det er, fordi jeg har haft en god sag fra dag ét”, siger kultur- og fritids­ borgmesteren og fortsætter: “Jeg kan slet ikke få hænderne ned. Kulturen i Pladehallen blev reddet på målstregen. Det viser, at det stadig er muligt at kæmpe en kamp for kulturen. Men jeg vil skynde mig at sige, at intet er sikkert, hvad angår et kommunalt tilskud til et kulturtilbud”. Dermed henviser Carl

Christian Ebbesen til, at det var Dansk Folkeparti sam­ men med SF, Enhedslisten og de Radikale, der sikrede, at mindst halvdelen af stueeta­ gen skal bruges til kulturelle formål, men uden at bevilge offentlige kroner til et kultur­ tilbud. Ifølge Carl Christian Eb­ besen bør kulturtilbuddet i Pladehallen sikres økonomisk opbakning fra Københavns Kommune. En sag han vil tage

Pladehallen: Det stod oprindeligt i lokalplanen, at hele den gamle in­ dustribygning, Pladehallen, i Teglværkshavn skulle fyldes med kultur. Men Nordea Ejendomme, som ejer byg­ ningen, søgte om at ændre i lokalplanen, så den i stedet kunne bruges til overvejende boliger. Efter nogle høringer stemte Teknik- og Miljøudvalget et forslag igennem, hvor underetagen skulle bruges til cafeer og butikker, mens der intet krav var om kultur. De to øvrige etager kunne bruges til boliger. Men nu er det så blevet vedtaget i Borgerre­ præsentationen, at mindst halvdelen af underetagen skal bruges til kultur.

med til budgetdrøftelserne med de øvrige partier. “Jeg håber, at også flertallet holder, når vi skal finde pen­ gene. Det har jeg en forvent­ ning om”, siger Carl Christian Ebbesen og uddyber, at de partier, som oprindeligt stem­ te imod forslaget, har lavet en protokolbemærkning om, at det er vigtigt at få kultur til området. Derfor er han for­ trøstningsfuld. Selvom der ikke kommer et kommunalt tilskud til kultur, så er Nordea Ejendomme fort­ sat forpligtet til at bruge halv­ delen af underetagen til kultur. Trods det er direktør i Nordea Ejendomme, Palle Gylden­ løve, ikke utilfreds med afgø­ relsen. ”Tillægget til lokalplanen er bedre, langt bedre, end den oprindelige lokalplan. Nu kommer der så 50 % kultur i stueetagen. Det ser vi ikke noget problem i. Det løser vi også”, siger Palle Gyldenløve til Havnefronten.

20 millioner for penthouse på Enghave Brygge Priserne langs Københavns Havn fortsætter op. Senest har ejendomsdeveloperen NPV, der er i gang med at lave kanal­ byen Engholmene, solgt en 300 kvm. penthouselejlighed til 20 millioner kroner. Lejligheden har 100 kvadratmeter tagter­

rasse og to altaner med udsigt til vand fra tre sider. Det er Danbolig, der har solgt lejligheden, der oprinde­ lig var tænkt som to lejligheder. Men en indgående dialog med køberne, der i forvejen bor i København, konverterede den

til en stor lejlighed. Den er be­ liggende på Kærholm, som er første etape af kanalbyen Eng­ holmene. Hos NPV er man i dialog med flere potentielle købere om tilsvarende lejligheder i projektets næste fase. Jesch


4 6

Fredag den september 2016 Torsdag den23. 12. januar 2017

Fredag den 23. september 2016

Børneby i flere etager Børnebyen på Christianshavn står efter planen færdig i sensommeren i år. Havnefronten fik en rundvisning i “minibyen”, som skal huse 700 børn fordelt på dag- og fritidsinstitutioner. Af Freja Czajkowski Til september vil Børnebyen stå klar til indflytning på Christianshavn. Men allerede nu er 80 procent af “byen” på trekantsgrunden ved Prinsessegade og Refshalevej færdigbygget. Og massevis af børn er flyttet ind i de nybyggede institutioner. Mikkel Morris, projektansvarlig fra COBE, tog Havnefronten på en rundtur i Børnebyen for at fortælle lidt mere om projektet og processen. “Børnebyen består af en klynge af institutioner fra vuggestue over børnehave, SFO og klub. Der lå mange institutioner her før, men de har ikke fungeret som en klynge. Hele øvelsen er gået ud på at give børnene bedre fysiske rammer. Vi skulle have plads til flere børn men også udnytte pladsen bedre”, siger Mikkel Morris, efter vi har bevæget os ind i den første bygning, som hedder Restauranten. Det er her, al maden til børnene bliver lavet. En stor del af bygningen er ren glasfacade og på øverste etage finder man det, som folkene bag Børnebyen kalder Drivhuset. Det er planen, at etagen skal bruges som et drivhus og om vinteren kan udendørsplanter, der ikke kan overleve de danske temperaturer, komme ind i varmen.

Mikkel Morris har været med til at udvikle Børnebyen fra bunden af. Til projektet har de fundet inspiration fra København.

Børnebyen skal rumme 700 børn fordelt på vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og fritidsklub, når det står færdigt senere på året. Selve grunden er omkring 10.000 kvadratmeter stor og der kommer til at være 5000 kvadratmeter bebygget etageareal. Børnebyen er blevet skabt i et samarbejde mellem COBE og Nord, Sweco, PK3 og BOGL.

Og da vi vender os rundt og kigger ud mod Børnebyen igen, kan man da også se, hvordan bygningerne har forskellige facader. Nogle har murstensfacade, mens andre er ensfarvede. “Byen har også lidt særlige bygninger som for eksempel Rådhuset, Tivoli og museer”, siger Mikkel Morris. Derfor finder man bygninger rundt om på grunden, som har forskellige temaer - både indendørs og udendørs. Bygningen med det sorte skråtag er for eksempel rådhuset, som er ét stort rum, der er fælles for alle institutionerne. “Vi har gjort rigtig meget ud af at samarbejde med institutionerne omkring, hvor meget vi kan gøre til fællesarealer. Og der er en stor kvalitet i det her rum, som andre institutioner ikke har. Det er ikke, fordi vi har flere kvadratmeter end andre, men her er det mere fleksibelt. Vi har et fællesrum på 120 kvadratmeter i stedet for at klatte det væk på de forskellige institutioner”, siger Mikkel Morris. Boldbur oppe i højderne Og generelt har COBE og Nord, de to arkitektfirmaer bag, været gode til at udnytte pladsen. Især tagene på bygningerne er blevet taget i brug. Flere af institutionerne har tagterrasser og

Erindringsglimt Billedet her er taget af min morfar, Julius Reich, i 1964. Det viser et parti fra Christianshavns Kanal. Min morfar var uddannet fra Helsingør Værft i fødebyen, men levede det meste af sit liv i København sammen med min mormor, Ingeborg. Hans arbejdsplads var på Nordhavnsværftet, hvor jeg

flere gange besøgte ham som dreng. Erindringsglimt er noget særligt, og findes de på et foto, stiger herlighedsværdien naturligvis. Måske har du også en optagelse, som du gerne vil dele med os, liggende et sted. Havnefronten og de bagvedliggende bylandskaber har jo i den grad væ-

ret igennem en forandringsproces, selvom der faktisk er mange steder i vores smukke by, hvor alt næsten er, som det var. Send dit foto og din historie til redaktionen på adressen red@havnefronten.nu. Du er også velkommen med den gode historie fra dengang uden billeder.

herover efter skole, modsat vuggestue- og børnehavebørnene der bliver bragt og hentet af forældrene. Det er super vigtigt at få dem med og få dem til at føle, at det er deres projekt. Ellers sidder de i stedet hjemme på sofaen eller går på gaderne”, siger Mikkel Morris. Sidste 20 procent på vej Det er også en af grundene til, at byggeriet har foregået i etaper. De har været nødt til at flytte daginstitutionsbørnene undervejs, men det var vigtigt for dem, at de større børn ikke blev flyttet rent geografisk. For så skulle børnene lære nogle helt andre ruter, når de skulle transportere sig selv fra skole til fritidshjem og -klub. Mikkel Morris viser det sidste af Børnebyen frem, som blandt andet rummer Kunstmuseet, små toilethuse og hegn i tre niveauer, så udendørsarealet kan udvides eller gøres mindre afhængig af antallet af pædagoger og børn. Ude i spidsen af trekantsgrunden er håndværkere i fuld gang med at gøre klar til, at fundamentet skal støbes til de sidste 20 procent af Børnebyen. Det er et fritidshjem, der mangler. Og når det står klar i sensommeren, er Børnebyen færdigbygget.

go boat

Børnebyen bliver bygget på trekantsgrunden ved Prinsessegade og Refshalevej. Her ses grunden fra oven, hvor en stor del af bygningerne allerede er færdige. Foto. Dragør Luftfoto. Inspiration fra København Hele ideen bag Børnebyen opstod, da folkene bag projektet skulle finde ud af, hvad det samlede tema skulle være. De ønskede at bryde bygningerne op i mindre bidder og heraf kom ideen til en ”miniby”. “Vi kiggede ud på byen. Hvad er det, der fungerer”, siger Mikkel Morris og vender sig rundt og peger på bygningerne på den modsatte side af Prinsessegade. “Der skulle være et genkendeligt tema. Og det er der blandt andet med de gentagne formater og skift i facademateriale”, siger han.

dermed et større udendørsareal. Mikkel Morris peger over på det røde runde cykelskur. Bygningen bliver kaldt for Brandstationen. På grundetagen er der plads til barnevogne og børnenes legebiler og -cykler. På taget kan børnene lege. Ved at lægge arealer på toppen af husene har institutionerne også fået plads til ting, de ellers ikke ville have haft. “I stedet for at sige, ‘det var ærgerligt, der var ikke plads til et boldbur’, har vi lagt det oppe på taget”, siger Mikkel Morris og peger hen på det guldfarvede boldbur ud mod Prinsessegade. Selve konstruktionen vejer omkring 40 ton og blev samlet på Bodenhoff Plads i sommers, før det blev løftet op i højden. Mikkel Morris var selv forbi og se processen. Mens han stod og kiggede på, kom en dreng over til ham og spurgte: ’er det ikke noget med boldburet’. Da Mikkel Morris bekræftede dette, udbrød drengen glad: ‘det var min idé’. Og lige netop den episode, mener Mikkel Morris, er kendetegnende for projektet, som har inddraget brugerne i design-processen. “Det er vigtigt, at de unge også får ejerskab over projektet. De store børn skal jo selv søge

Den røde bygning bliver kaldt for brandstationen og i baggrunden kan man se det gule boldbur.

Bolig-klapjagt med lup Af Kim Reich Under en procent af boliger i København er ikke omfattet af reglerne om helårsbeboelse. Alligevel kræver teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL), at Folketinget griber ind. Teknik- og Forvaltningen i København har regnet på, hvor mange boliger i kommunen, der ikke er omfattet af krav om helårsbeboelse. Det drejer sig om ca. 2.700 boliger ud af

en samlet boligmasse på ca. 290.000 boliger. Dertil kommer omkring 800 boliger, der udgøres af gæste- eller ferieboliger, ambassadeboliger, pendlerboliger eller dispensationer til folketingsmedlemmer med fast bopæl uden for hovedstadsregionen. ”Vores nye opgørelse viser, at ejerlejlighederne i de mest attraktive bydele er gået hen og blevet investeringsobjekter. Det er samtidig med til at drive

boligpriserne i vejret. Derfor må Folketinget på banen og give os mulighed for at stille krav om, at også nyopførte boliger skal være omfattet af kravet om bopælspligt”, siger Morten Kabell. Forvaltningen har opgjort, at op imod fire pct. af boligerne i Indre By og i nærheden af f.eks. Krøyers Plads er uden bopælspligt.


Torsdag den 12. januar 2017

7

Danhostels Bar50 på jagt efter frokostgæster Tilbud om firmafrokoster skal skabe bedre udnyttelse af stedets cafe. Af Jesper Schou Hansen

ler. Det er kun et spørgsmål om at udnytte den – også til froBelægning på Danhostel Cokostordninger”, siger Sebastian. penhagen City – på H.C. Aftalerne om frokostordninger Andersens Boulevard – er kan man bestille ned til ti perglimrende. Om morgenen er soner og skal der sættes en bufstedet fyldt med morgenmadsfet frem, så skal man være min spisende gæster og om aftenen 20 personer. har flere og flere fundet vej Indtil videre har frokosttil stedets bar, der byder på et aftalerne typisk indeholdt hvad billigt drinkskort, jazz og djman finder på det klassiske kolarrangementer. de frokostbord – tilsat dagens Men til frokost er en af byens suppe. gode placeringer ved Køben”Vi har lavet en individuel havns Havn stadigvæk alt for pris med virksomhederne. Alt tom, hvis du spørger Sebastian efter hvad de har ønsket. Der er Selzer, der er Event /Food & Bestor forskel på hvad man har af verage Manager på Danhostel ønsker, og det afspejler sig naCopenhagen City . turligvis også i prisen. Men det har afgjort været attraktivt for I gang et halvt år virksomhederne, så det er nok ”Vi startede op for cirka et halvt ikke her, at vi har vores største år siden - og har fået de første fortjeneste. Omvendt er der tale virksomhedsaftaler i hus. Vi afom udnyttelse af eksisterende taler på forhånd, hvilke dage de faciliteter, så der er nok tale om, kommer forbi, hvor mange der at begge parter har en fin aftale kommer, og så anretter vi i forud af det”, siger Sebastian. hold til det”, fortæller Sebastian Danhostel Copenhagen City er begyndt at tilbyde frokostordninger til virksomheder Sideløbende med satsningen til Havnefronten. på frokostordninger til de omvi selv - dejlige omgivelser”, si- målet om at tilbyde frokostafta- til sit firmaarrangement eller kringliggende virksomheder er Cafeen ligger i stueetagen, virksomhedsaftaler. lerKøbenhavn til virksomheder mest af alt privatfest.Næstved Så vi er jo vant til at Danhostel Copenhagen City i ”Vores morgenmadsgæster er ger Sebastian. men fordi bygningen ligger på København Næstved København Næstved København Næstved et spørgsmål om logistik. Både servicere med både frokost og gang med en mindre renoveopkørslen til Langebro, hæver ude af døren, så vi kan være klar Torvegade 55-57 Merkurvej Torvegade 55-57 Merkurvej 3 3sidTorvegade 55-57 Torvegade 55-57er middage. Ud Merkurvej Merkurvej 3 ring, så der fremover bliver møpersonale, køkken og cafeen over de3150 selve cafeens vinduer sig flere til at tage imod frokostaftaler Frokost og middage 32 57 28 14 55 77 49 49 Tlf. 49 Tlf.32 3257 5728 2814 14 14 Tlf. 5577 7749 49 49 49 delokaler med plads til et par Tlf. 32 57 28 Tlf. 55 77 49 plads. depladser,Tlf. såTlf. har55 vi også plads etager over havnen. Med plads fra 11:30. Så er der fin kapacitet Stedets kokke og køkkenperso- påTlf. ”Vi har jo hele setup’et. I for- til 150 personer i stueetagen. Så og tyve deltagere – og med AV et par timer frem, hvor det er nale er i forvejen på arbejde, så til 150 spisende gæster,Næstved såNæstved har avn nhavn enhavn Næstved øbenhavn Næstved Lyngby Holbæk Lyngby Holbæk Lyngby Holbæk Lyngby Holbæk København Næstved for Danhostels Bar50 er spørgsvejen kan man booke vores cafe det er ikke kapaciteten vi mang- udstyret på plads. muligt at nyde frokost i – synes Sebastian Selzer forsat plads til de 55-57 Merkurvej 3 gade 55-57 Merkurvej 3 egade 55-57 Merkurvej 3 3 rvegade 55-57 Merkurvej Jernbanepladsen 19-23 Tåstruphøj 46 464646 Næstved Jernbanepladsen 19-23 Tåstruphøj Jernbanepladsen 19-23 Tåstruphøj Jernbanepladsen 19-23 Tåstruphøj Torvegade 55-57 Merkurvej 3 Næstved Næstved Næstved 7f.257 28 14 Tlf. 55 77 49 49 Tlf. 5728 2814 14 14 Tlf.55 5577 7749 4949 49 49 32 57 28 Tlf. 55 77 49 Tlf. 45 87 54 04 Tlf. 59 45 45 45 Merkurvej 3 33 3 Tlf. 32 57 28 14 Tlf. 5559 77 49 49 Tlf. Tlf. Tlf.45 4587 8754 5404 0404 Tlf. 5945 4545 4545 4545 Tlf. 45 87 54 Tlf. 59 45 45 Merkurvej Merkurvej Merkurvej Holbæk y Holbæk by Holbæk ngby Holbæk nhavn Næstved Tlf.Tlf. 55 77 49 49 77 49 49 Tlf.55 55 77 49 49 Tlf. 55 77 49 49 Lyngby Holbæk

boat opslag

ergaard ergaard tergaard tergaard estergaard Møbler estergaard Møbler Vestergaard Møbler Vestergaard Møbler estergaard ler bler bler bler

Vestergaard Møbler

Vestergaard Vestergaard Møbler Vestergaard Møbler VestergaardMøbler Møbler Vestergaard Møbler

øbler

epladsen 19-23 Tåstruphøj anepladsen 19-23 Tåstruphøj banepladsen 19-23 Tåstruphøj rnbanepladsen 19-23 Tåstruphøj egade 55-57 Merkurvej 346 464646 Næstved Holbæk 7f. 54 04 Tlf. 59 45 45 45 2587 57 28 14 5559 77 49 49 Tlf. 8754 5404 0404 Holbæk Tlf. 5945 4545 4545 4545 Holbæk 45 87 54 Tlf. 59 45 45 HolbækTlf.

355-57 9-23 n-23 19-23 by 8 14

Jernbanepladsen 19-23 Tlf. 45 87 54 04

Merkurvej Tåstruphøj 46 4646463 Tåstruphøj Tåstruphøj Tåstruphøj Holbæk Tlf. 55 77 49 49 Tlf. 59 45 45 45

Tåstruphøj 46 Tlf. 59 45 45 45

Tlf. Tlf.59 5945 4545 4545 4545 46 Tlf. 59 45 45 banepladsen 19-23 Tåstruphøj 5 87 54 04 Tlf. 59 45 45 45 Holbæk

adsen 19-23 4 04

Tåstruphøj 46 Tlf. 59 45 45 45

Vestergaard Møbler Vestergaard Møbler Vestergaard Møbler Vestergaard Møbler

Vestergaard Vestergaard Møbler Vestergaard Møbler Vestergaard Møbler Vestergaard Møbler Møbler

Vestergaard Vestergaard Møbler Vestergaard Møbler VestergaardMøbler Møbler

Vestergaard Møbler UDSALG UDSALG UDSALG 15/1 UDSALG UDSALGi butikker UDSALGne UDSALG VestergaardUDSALG MøblerSønda gsåbent

enhavn Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 1457 øbenhavn Torvegade 55-57, Tlf. 32 5732 28 1428 København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14 14 København Torvegade 55-57, Tlf. by Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 5445 0487 ngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 0454 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04 04 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. tved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49 æstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55Torvegade 77 49 49 Næstved Merkurvej 3, Torvegade Tlf. 55 77 København Torvegade 55-57, Tlf.49 32 57 28 14 København 55-57, Tlf. 32 57 28 1457 København 55-57, Tlf. 32 5732 28 1428 København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14 14 København Torvegade 55-57, Tlf. ækHolbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45 olbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04

København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 1457 København Torvegade 55-57, Tlf. 32 5732 28 1428 København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14 14 København Torvegade 55-57, Tlf. Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 8745 5487 0454 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04 04 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49 Næstved Merkurvej 3,3, Tlf. 77 49 København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 2877 1449 49 Næstved Merkurvej Tlf. 55 77 49 Næstved Merkurvej 3,55 Tlf. 55 Holbæk Tåstruphøj 46,19-23, Tlf. 59 45 Lyngby Jernbanepladsen Tlf. 45 04 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 4587 4554 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 4545 45 45

Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf.Tlf. 45 45 87 87 54 54 04 04 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, NæstvedKøbenhavn Merkurvej 3, Merkurvej Tlf. 55 77 Næstved Merkurvej 3,49 Tlf. 55 77 49 49 Næstved 3,49 Tlf. 77 49 Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 2877 1449 49 Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 Næstved Merkurvej 3,55 Tlf. 55 HolbækLyngby Tåstruphøj 46, Tlf.Tåstruphøj 59 46, 4519-23, 45 45 Holbæk Tåstruphøj Tlf. 59 45 4587 45 Jernbanepladsen Tlf. 45 54 04 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 Holbæk 46, Tlf. 59 4545 45 45

Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

Møbler Møbler Møbler Møbler Møbler

Vestergaard Vestergaard Møbler Vestergaard Møbler Vestergaard Møbler VestergaardMøbler Møbler

ed Merkurvej 3, Tlf. 55 77 4955 4955-57, Tåstruphøj 46,Lyngby Tlf.Tlf. 59 45 stved Merkurvej 3,Torvegade Tlf. 77 4949 49Holbæk Holbæk 46, 59 45Jernbanepladsen 45454545 45 æstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 Holbæk Tåstruphøj Tlf. 59 45 Næstved Merkurvej 3,55 Tlf. 77 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 København Tlf. 32 57 28 14 Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 5445 0487 Merkurvej 3, Tlf. 55 77 4955 4977 Tåstruphøj 46,46, Tlf. 59 45 København Tlf. 32 57Tåstruphøj 28 1428 Lyngby 19-23, Tlf. 45 87 54 0454 Næstved Merkurvej 3,3, Tlf. 77 4949 49Holbæk Holbæk Tåstruphøj Tlf. 59 4559 45454545 45 København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 1446, Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04 04Næstved Næstved Merkurvej Tlf. 55 77 49 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 København 55-57, Tlf. 32 57 14Tlf.46, Jernbanepladsen 19-23, Tlf. Næstved Merkurvej 3,55 Tlf. Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. stved Merkurvej 3, Tlf.Torvegade 55 77Torvegade 49 49 55-57, Holbæk Tåstruphøj 59 45Lyngby 45 45 København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04 Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45 k

www.vester-moebler.dk


4 8

Fredag den september 2016 Torsdag den23. 12. januar 2017

Fredag den 23. september 2016

Kroppen hænger sammen Behandlere i indre by er gået sammen om at skabe et sammenhængende tilbud. Af Jesper Schou Hansen Vi er i Holbergsgade – i en erhvervslejlighed på 3. sal. Her har en gruppe behandlere fundet sammen i et professionelt behandlerfællesskab under nav­net City Osteopati & Fysioterapi. For dem der har brug for en hurtig beskrivelse af osteopati, så handler det om at se mennesket som en helhed og behandle kroppen som et sammenhængende organ, hvor det hele påvirker hinanden. ”Et problem med en skæv nakke, skyldes måske et skævt fundament. Det kan igen kom­ me af forkert kost, der medfører oppustethed eller fordøjelsesproblemer. Fordøjelsesproblemerne påvirker kropsholdningen og ryggen og skaber skævheden. Så selvom vi godt kan give nakken et quick fix, så giver vi folk en mulighed for at gøre noget ved de grundlæggende problemer”, siger Sophie Frier Nielsen, der startede klinikken sammen med Ksenia Alakhova. Siden opstarten er klinikken

Sophie Frier Nielsen, Ksenia Alakhova og Mette Gotsch er tre af de behandlere du møder i Holbergsgade. udvidet, så man i dag har suppleret behandlere i osteopati og fysioterapi med en pilates instruktør og en klinisk diætist – ligesom man har en række samarbejder blandt andet med en tandklinik. Supplement til lægen Mange har gavn af at komme forbi klinikken, der har specialister i at hjælpe babyer, bæk­ ken-og underlivsgener, kon­tor­relaterede smerter, for­døjel­ses­ problematikker og sports­ ska­

der. ”Det kan være folk, der allerede har været hos egen læge, og nu har brug for praktisk hjælp”, siger Ksenia. Klinikken har et journalsystem, der tillader, at de kan kommunikere med lægen. ”Vi har også mange, som kommer uden om lægen, og der skal vi naturligvis være ekstra opmærksomme”, indskyder Sophie. ”Vi erstatter ikke lægen, men vi kan hjælpe med at ’stille diag-

nosen’ inden for vores område omkring bevægeapparatet. Pa­tienten kommer eksempelvis med oplysninger, de kan trække via sundhed.dk. Så bruger vi tid på at lytte til, hvad de fortæller om deres symptomer. Og sammenholdt med vores egne test har vi et godt udgangspunkt for behandling – og materialet kan vi også give deres egen læge adgang til”, siger Ksenia. Netop kombinationen mellem dialogen og patientjournalen skaber sammen med egne test og undersøgelser udgangspunktet for behandlingen. Kosten er overset Kosten påvirker kroppen mere end mange tror, understreger Ksenia. Derfor er diætist Rebecca Leth-Nissen Johansen tilknyttet klinikken. Netop nu er hun i gang med at skrive på to kogebøger med fokus på fordøjelsesproblemer. Rebeccas opskriftbog Salatfabrikken – Sunde, simple og smagfulde salater, er i trykken og på gaden til februar.

”Folk der kommer her, hjælper vi med kosten – typisk for at lære dem hvordan de kan påvirke fordøjelsessystemet igennem den rette sammensætning af kosten. Ligeledes ønsker de at opnå et mere stabilt blodsukker, vægttab og en sundere livsstil”, siger Sophie. Pilates styrker Pilates er et af klinikkens mange tilbud. Har man en dårlig kropsholdning, så kan osteopaterne hjælpe med at genvinde bevægeligheden i kroppen, men hvis man kombinerer med pilates træning, så kan man styrke kroppen de rigtige steder – og måske helt undgå problemerne fremover. Mette Gotsch står for stedets pilates tilbud, som både er individuel træning og hold. ”Pilates er godt til at vedligeholde eller genopbygge kroppen. Gravide kommer ofte, fordi de ved, at man skal træne i forbindelse med fødslen. Men de, der har stillesiddende kontorarbejde, vil også have gavn af det. Kroppen er bygget til

at blive brugt”, fortæller Mette Gotsch, der ud over pilates træner også er uddannet fysioterapeut. ”Nogle kontorfolk tror de er atleter. De lægger alt for hårdt ud med træning og får overbelastningsskader. Ønsker man fx at komme i gang med at løbe, skal man starte langsomt op med flere korte ture – og stoppe hvis det gør ondt i stedet for at få en skade”, konstaterer Mette Gotsch. ”Det er naturligvis vigtigt at få rørt sig. Men på den rigtige måde. Ligesom det er vigtigt at spise en afbalanceret kost. Kost er bedre end kosttilskud – i øvrigt også billigere. Osteopatens opgave er at levere de gode råd, minimere belastningerne på systemet og at holde kroppen i balance”, siger Sophie Frier Nielsen. Et gennemsnitlig forløb hos City Osteopati & Fysioterapi er fem behandlinger. Men de har også mange, der løbende kommer igen. Det gør de for at holde kroppen ved lige - og få hjælp til at blive løsnet op.

go boat

Investorer lurer på flere hoteller Salget af Marriott-ejendommen til to pensionsselskaber ligger fint i tråd med markedsudviklingen og kan give et godt afkast, siger investeringsrådgiver. Af Kim Reich ”Vi har flere købere, der er parate til at give rekordpriser for hoteller og hotelejendomme i København. Vores prisforventning for de bedste hotelejendomme i København ligger nu med et afkast på niveau med de bedste by- og boligudlejningsejendomme”. Det siger direktør Finn Bennetzen, der i sin virksomhed, Your Property Expert, har specialiseret sig i lokalisering, vurdering og salg af ejendomme bl.a. inden for hotelbranchen. ”Flere og flere danske og internationale ejendomsinvestorer og pensionskasser er begyndt at fokusere på disse ejendomme, og årsagen er meget enkel. Hotellerne har en stærk beliggenhed, et stigende og sikkert markedsgrundlag, professionelle operatører, gode lejere og en høj genudlejningssikkerhed samt optimale forudsætninger for nye værdistigninger”, siger Finn Bennetzen. Beliggenhed, beliggenhed og herlighedsværdi De særligt efterspurgte hoteller og hotelejendomme i København kan ifølge Finn Bennetzen opdeles i tre grupper: Det er nye eller moderne hoteller og hotelejendomme med en værelseskapacitet på 150, 200, 400 og opefter, der har en god

Marriott-ejendommen på Kalvebod Brygge har været et oplagt investormål, men hoteldriften forbliver hos BC Hospitality Group A/S. Foto: Ghita Katz Olsen / Havnefronten. placering i Storkøbenhavn i forhold til bl.a. infrastruktur, smukke hotelejendomme fra 50 til 120 værelser og derover enten som ren investering eller med samtidig overtagelse af hoteldriften, og endelig ejendomme i København og Frederiksberg uanset størrelse, der er velegnet til ombygning til hoteldrift. Copenhagen Marriott Hotel på havnefronten ved Kalvebod Brygge, der rummer 406 værelser og er på ca. 24.000 kvm, hører til førstnævnte kategori. Ejendommen blev ved årsskiftet overtaget af ATP Ejendomme og PensionDanmark, der i forvejen er fælles om en række ejendomsinvesteringer i bl.a. FN-Byen på Marmormo-

len i København og Magasinejendommene i København, Lyngby, Odense og Århus. ”Vi er meget tilfredse med investeringen, der er fint i tråd med vores fokus på større direkte investeringer med attraktive beliggenheder, lange lejekontrakter og sikre afkast til gavn for ATP’s medlemmer. Marriott har gennem årene sikret hotellet en solid position i København. Med købet af to hotelejendomme i London tidligere i 2016 og nu Copenhagen Marriott hotelejendommen har vi konsolideret dette segment i vor ejendomsportefølje”, siger direktør Michael Nielsen, ATP Ejendomme. PensionDanmark, der er et kundeejet arbejdsmarkeds-

pensionsselskab med en base på 694.000 lønmodtagere, investerede sidste år i sine første to hotelejendomme i 20 og er meget tilfredse med at kunne føje Copenhagen Marriott hotelejendommen til som den tredje. ”Det er et moderne hotel med en solid lejer og en uhyre attraktiv beliggenhed både for turister og i konferenceøjemed. Vi ser frem til, at investeringen vil give vores medlemmer et godt og stabilt afkast de næste mange år”, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark. Som et kuriosum kan nævnes, at selskabet ved årsskiftet også har overtaget den ejendom, der huser Retten i

Sønderborg og en afdeling af Vestre Landsret. For begge pensionskasser bidrager investeringer som disse til en god spredning af ejendomsinvesteringerne over flere segmenter med forskellige risikoprofiler. Men også Solstra Investments A/S, der har solgt Marriottejendommen til ATP Ejendomme og PensionDanmark, er i markedet for at opkøbe og udvikle lignende ejendomme. ”Vores strategiske mål­ sæt­ ning er at opkøbe komplekse ejendomme og frigøre ejendommenes værdi ved optimering og effektivisering af driften. Det er et område, vi har specialiseret os i gennem en del år, og dette har også været tilfældet med Marriott ejendommen”, siger Oscar Crohn, der er Managing Partner i Solstra Capital Partners. Vækst i branchen København bedst BC Hospitality Group, der har mere end 2.000 ansatte, er ejer og operatør på AC Hotel Bella Sky, Bella Center, Crowne Plaza Copenhagen Towers og driver Forum på Frederiksberg. Her kan man sammen med de øvrige aktører i København glæde sig over, at hotelbranchen i København ifølge en analyse af regnskaberne foretaget af PwC og offentliggjort i december 2016 oplevede et

rekordår i 2015 med 9,8 mio. overnatninger. Stigningen i København alene var på 6,7 %, mens den for resten af Danmark var på 6,1 %. Ud over at antallet af overnatninger er steget, viser analysen også en stigning i kapacitetsudnyttelsen af værelser på landsplan. Kapacitetsudnyttelsen er steget fra 53 % i 2012 til 60 % i 2015. Stigningen i kapacitetsudnyttelsen er højere i København, sammenlignet med resten af landet. ”Det er kapacitetsudnyttelsen sammen med prisen pr. værelse, der har stor betydning for investorerne, når de ser på hotellets evne til at skabe afkast. Og jeg har en forventning om, at den positive udvikling i 2016 vil fortsætte ind i 2017,” siger direktør Finn Bennetzen.

Finn Bennetzen, direktør i Your Property Expert, forventer fortsat positiv udvikling i hotelbranchen i 2017.


LOFSKOLEN KURSER | OPLEVELSER | FOREDRAG | FORÅR 2017

TO TALKSHOWS MED ALEX NYBORG MADSEN SOM VÆRT Det er underholdning på højt niveau, når Alex Nyborg Madsen tager en snak med markante danske musiknavne. Vi har to talkshows, som garanterer masser af røverhistorier, alvor og musiknørderi. 27/2 | PH Caféen | Halmtorvet Her skal vi møde Mike Tramp. Det bliver en aften med en rocknomade, der altid har kufferten pakket; klar til næste tur. 14/3 | KU.BE | Frederiksberg Jesper Binzer fra DAD dukker op. Mød en legende med mere end 30 år på toppen af dansk rock.

RUDERSDAL

|

LYNGBY

|

GENTOFTE

|

BALLERUP

|

FURESØ

|

KØBENHAVN

|

FREDERIKSBERG


FOTOSKOLEN Alex Nyborg Madsen er bedst kendt som radiovært og musiker men for et par år siden kastede han sig over fotografering med digital spejlrefleks og har en stor forkærlighed for billeder af og med mennesker. Han går ikke så højt op i en masse udenadslære om teknik, men fokuserer på begejstringen for at fotografere og bevidstheden om, at der er megen lære at hente i de fejl man laver. Alex har brugt hele sit liv på at formidle, en fordel når han skal undervise. Han har også et helt livs erfaringer med at få folk til at åbne sig for en mikrofon, de evner er gode at have når man skal skabe gode og levende billeder af mennesker. I foråret har vi fire workshops med Alex, som alle foregår i Elværket i Frederiksværk, et gammelt elværk som Alex og hans kone har bygget om til et kombineret fotostudie, musiksted og salgsværksted for gamle møbler. Udover gode tekniske faciliteter til fotografering er der masser af spændende miljø, ude og inde, som kan bruges i fotografisk sammenhæng. Alex råder over en Epson storformatprinter, så man kan, mod betaling, får printet billeder i formater op til 50x75 cm. GRUNDLÆGGENDE FOTOGRAFERING STUDIE I STUEN LYSLÆGNING I HJEMMESTUDIE INTRODUKTION TIL BILLEDEBEHANDLING Mathilde Maria Rønshof er en fotografisk kunstner, med flair for det eventyrlige og overnaturlige i billeder, samt sin egen version af fashion. Hun designer koncepter for sine photoshoots og værker, og visualiserer dette i Photoshop. Mathilde Maria arbejder indenfor det kreative spektrum, i det mere avancerede hjørne af Photoshop samt Lightroom. I foråret har vi disse tre workshops med hende i Valby: GRUNDLÆGGENDE PHOTOSHOP PORTRÆT RETOUCHERING PORTRÆT I NATUREN + CLEAN EDIT Du kan læse meget mere om de enkelte workshops og tilmelde dig på www.lofskolen.dk

LÆR AT TEGNE MANGA Fire fede tegnelørdage i Valby. På disse workshops sættes der fokus på den populære, japanske tegnestil Manga. Manga er spændende, udtryksfuld, alsidig og kan anvendes indenfor alle genrer af cartoon. Der vil være en blanding af undervisning og øvelser og alle kan deltage. Begyndere såvel som øvede. Voksne såvel som børn (fra cirka 10 år). Der tages udgangspunkt i de grundlæggende teknikker, men du kan sagtens få udfordringer, hvis du er mere erfaren, da underviser Christina Tefcke Pedersen gerne giver individuelle øvelser og sparring på den enkeltes arbejde. LØRDAG DEN 14. JANUAR KL. 10-15.30 I VALBY LØRDAG DEN 4. FEBRUAR KL. 10-15.30 I VALBY LØRDAG DEN 11. MARTS KL. 10-15.30 I VALBY LØRDAG DEN 22. APRIL KL. 10-15.30 I VALBY LOFSKOLEN har lignende workshops, hvor du kan fordybe dig i portrættegning ligesom der også er malekurser samt kurser i klassisk tegning og croquis. Du kan læse mere og tilmelde dig på www.lofskolen.dk

LOFSKOLEN | INFO@LOFSKOLEN.DK | 4580 6700 | WWW.LOFSKOLEN.DK


KÆR OG KUNSTEN Peter Kær, som mange sikkert kender som vært på tv-programmer som Hvem vil være Millionær og Hit med sangen har i en moden alder foretaget et markant skifte. Han er nu cand. mag. i kunsthistorie og kulturformidling og er klar til at åbne for kunstens betydning. LØRDAG DEN 14. JANUAR 2017 KL. 13:45 | ØREGAARD MUSEUM | MERET OPPENHEIM - BEYOND THE FUR CUP LØRDAG DEN 4. FEBRUAR 2017 KL. 14:00 | ORDRUPGAARD | L.A. RING - MELLEM LYS OG MØRKE LØRDAG DEN 4. MARTS 2017 KL. 13:00 | STATENS MUSEUM FOR KUNST | JAPANOMANIA 1875-1918 LØRDAG DEN 1. APRIL 2017 KL. 15:30 | NIVAAGAARD MALERISAMLING | DITLEV BLUNCK - EN ANDERLEDES GULDALDERMALER

LOFSKOLEN LOFSKOLEN er en aftenskole med et bredt udbud af kurser, oplevelser og foredrag, så der er noget for enhver smag. Vi har aktiviteter i det meste af hovedstadsområdet og byder på alt fra kurser i, hvordan man tegner Manga og tager fede billeder til motion, musik, sprog, sang, madlavning og foredrag fx om USA efter Obama, fysikkens filosofi, Danmark som slavenation og meget mere. På disse sider ser du blot et lille udvalg af de mange aktiviteter, vi tilbyder. På www.lofskolen.dk kan du se hele udvalget og tilmelde dig.

OPLEV FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM | LØRDAG DEN 17. JUNI Tag med på endagstur med bus til Folkemødet - Danmarks årlige politiske festival i den hyggelige nordbornholmske havneby, Allinge.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden, så du er sikker på at høre om nye aktiviteter, eller du kan følge med på: www.facebook.com/lofskolen

Folkemødets formål er at styrke demokratiet og dialogen ved at skabe en ny ramme om møder mellem borgere, beslutningstagere i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere. Folkemødets rygrad er alle de åbne og gratis arrangementer, møder, workshops og debatter, som politiske partier, organisationer, virksomheder og private borgere arrangerer. Vi besøger Folkemødet lørdag, der er den dag, hvor flest af de store og mest populære arrangementer løber af stablen og der er lagt op til, at man bruger dagen på egen hånd. Der er busser med afgang fra DGI-Byen i København samt fra Holte, Hillerød og Helsingør. Afgangs-og hjemkomst- tidspunkter samt nærmere info om turen kan ses på www.lofskolen.dk LOFSKOLEN | INFO@LOFSKOLEN.DK | 4580 6700 | WWW.LOFSKOLEN.DK


SMÅFOLK I HUSET? FAMILIESKOLEN UDBYDER KURSER, WORKSHOPS OG FOREDRAG FOR GRAVIDE OG BØRNEFAMILIER I HOVEDSTADSOMRÅDET. DER ER FLEST HOLD PÅ NØRREBRO, MEN OGSÅ ET STORT UDVALG AF VANDHOLD SAMT RYTMIK I DGI-BYEN PÅ VESTERBRO, RYTMIK BÅDE FOR STORE OG SMÅ PÅ BRYGGEN, YOGA FØR OG EFTER FØDSLEN I INDRE BY, OG EN HELT MASSE ANDET GODT I DE FORSKELLIGE BYDELE. FAMILIESKOLEN HAR 30 ÅRS ERFARING OG DU ER DERFOR SIKRET TRYGHED OG DEN BEDSTE KVALITET PÅ KURSER SOM FX: • BABYSVØMNING • BEVÆGELSE I VAND FOR GRAVIDE • RYTMIK FOR BABYER OG STØRRE BØRN • FAMILIEYOGA • BABYMASSAGE • YOGA FØR OG EFTER FØDSLEN • FØDSELSFORBEREDELSE • EFTERFØDSEL OG BABYMOTORIK • BEVÆGELSE OG AFSPÆNDING FOR GRAVIDE

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.FAMILIESKOLEN.DK

LOFSKOLEN | INFO@LOFSKOLEN.DK | 4580 6700 | WWW.LOFSKOLEN.DK


Torsdag den 12. januar 2017

13

Urpremiere og flyttekasser Af Kim Reich Med forestillingen ”Vals” præsenterer Det Kongelige Teater i de kommende dage et gæstespil af Dansk Danseteater. På programmet er to visuelt medrivende urpremierer af to af den internationale dansescenens mest interessante koreografer, Marcos Morau og Stephen Shropshire. Sammen viser de spændvidden i tidens moderne dans, og forestillingen markerer samtidig Dansk Danseteaters indflytning på Operaen, som bliver kompagniets nye domicil fra primo 2017.

I titelkompositionen ”Vals” dykker Marcos Morau ned i den klassiske musik og udforsker to af genrens største komponister Strauss og Sibelius. Her benytter han, med afsæt i den akavede krop, den berømte vals som en flamboyant og underholdende parafrase på vores samtid og sætter spørgsmålstegn ved kropslighedens og dansens betydning for os i dag. Scenografi og kostumedesign er skabt af hhv. Johan Kølkjær og Kenth Fredin, som begge har arbejdet med et univers bestående af sorte pailletter. Stephen Shropshire, der er

boat opslag

Marcos Morau, der er signaturen bag værket ”Vals” (billedet), er en af Europas mest eftertragtede, moderne koreografer. Foto: Henrik Stenberg, danser Marylis Tanvet. tidligere kunstnerisk leder af Noord Nederlandse Dans, har i de seneste år været en fast del af den hollandske dansescene og udmærker sig især ved at arbejde med dansen ud fra strukturelle og minimalistiske talsystemer. I ”Knot” undersøger Shropshire sagnet om den gordiske knude som symbol på vores kamp for at løse livets grundvilkår som ensomhed og fællesskab. Det sker til helt nye toner fra lyddesigneren Chris O’Connor, der er en af New Zealands mest spændende nulevende komponister.

Sebastian Kloborg. Foto: Dansk Danseteater.

Nyt hjem med muligheder Forestillingerne opføres på Takkelloftet frem til den 22. januar, og kunstnerisk leder af Dansk

Danseteater, Tim Rushton, er meget begejstret for mulighederne i og omkring det nye domicil: ”Jeg glæder mig rigtig meget til at præsentere vores gæstespil af det spanske hotshot Marcos Morau og den etablerede amerikanske koreograf Stephen Shropshire. Disse to urpremierer markerer en helt ny epoke for kompagniet både med indflytningen i vores nye domicil på Operaen og kunstnerisk med det øgede fokus, vi vil have på samarbejder med internationale koreografer. Det bliver fantastisk endelig at kunne byde både nye og gamle publikummer velkommen i vores nye hjem. Et hjem, der i den grad åbner op

Fredensborgs sidste rejse fra København I 2017 er det 100 år siden, at Danmark solgte De Vestindiske Øer til USA. I den anledning sætter Det kongelige Bibliotek i København hele året fokus på Danmarks fortid som kolonimagt. Det sker med en bred vifte af formidlingsaktiviteter, der rækker ud i hele landet og findes på mange platforme. Gennem en udstilling, digital formidling, workshops samt debat- og kulturarrangementer vil biblioteket skabe en række indgange til at deltage i samtalen om den danske kolonihistorie. Et af højdepunkterne bliver en stor særudstilling, der åbner i Den Sorte Diamant til foråret. Den handler om skildringen af Dansk Vestindien i billeder. Udstillingen viser boghistoriske tryk, landkort, litografier, fotos, postkort, aviser og film. Hertil

Model af slaveskibet Fredensborg med elefantstødtænder fra vragfundet i baggrunden. Skibet stod ud fra København på sin sidste rejse til Guldkysten juni 1767 og sank året efter i en storm ud for Tromøy ved Arendal i Norge. Foto fra udstilling på Aust-Agder kulturhistoriske senter i Arendal i Norge: Karl Ragnar Gjertsen.

kommer videoværker af billedkunstnerne Jeannette Ehlers og Nanna Debois Buhl, der begge arbejder med fremstillingen af Danmarks koloniale fortid. Det kongelige Bibliotek har en stor samling af bøger, aviser,

noder, håndskrifter, personarkiver, kort, fotografier og tegninger vedrørende det tidligere Dansk Vestindien. En omfattende digitalisering af mere end 200.000 sider er i gang, og allerede nu ligger kort, billeder og

aviser online. ”De digitaliserede aviser er en enestående kilde til dagligdagen på øerne, som her kan følges helt fra 1770 og frem. De private fotoalbums giver et indblik i det liv, danske familier levede derude omkring år 1900”, fortæller seniorforsker Mette Kia Krabbe Meyer. KR

for en lang række spændende kunstneriske muligheder”, siger Tim Rushton. Hæder til Sebastian Kloborg Stjernedanseren Sebastian Kloborg, der forlod Den kongelige Ballet i august 2016 efter en 13 år lang karriere på nationalscenen, er netop blevet tildelt Neel Resling Halpern Fondens legat på 30.000 kr. Med legatet ønsker fonden at belønne mange

års fremragende præstationer på scenen og ikke mindst Kloborgs igangværende forvandling fra erfaren danser til lovende koreograf. Den 30-årige danser, der i dag arbejder freelance, skabte bl.a. sidste år værket ”Strangers” til Den Kgl. Ballet og vil fremover arbejde med Dansk Danseteaters dansere på det tredobbelte danseprogram Generator, som får premiere til foråret.

Kære Christianshavnere Vi er jeres nye

MORGENMAD FROKOST AFTEN CATERING SOM TAKE AWAY

Åbningstider, menuer, booking mm på nabonabo.com Kom og nyd naboskabet. Vi er her for jer. Mvh Din nye Nabo Wildersgade 10a · 33 22 10 02


denden 23. september 4 10 Fredag Torsdag 12. januar 2016 2017

Fredag den 23. september 2016

go boat

Super italiensk m

Hvad der egentlig startede som en lille importvirksomhed tilbage i 1980, er i dag e når det kommer til italienske lækkerier. Tekst og fotos: Mikkel Bækgaard Vi har besøgt Supermarco i Sydhavnen, hvor en gammel stålhal i dag rummer 3500 forskellige varer fra støvlelandet. Selvom termometeret udenfor viser minus fem grader, er det som om Italiens sol bryder igennem, så snart vi går indenfor i en gammel stålhal i Sydhavnen. Her lyder italienske gloser fra mange af de ansatte, på stort set alle varer står teksten først og fremmest på italiensk, og fra højttalerne lyder afslappede italienske poptoner. Og det samme gælder de mange smagsindtryk, som frister overalt i den gamle hal, hvor oste, skinker, vine og massevis af konserves bugner på de tætpakkede hylder. Det her er virkelig smagen af Italien, når det er bedst. Vi er i Supermarco, den store italienske delikatesseforretning, der forrige år rykkede fra en tidligere fragtterminal nær Fisketorvet til endnu mere plads lidt længere ude i Sydhavnen. Her byder de tre indehavere bag forretningen på alt det gode, som støvlelandet er kendt og elsket for over det meste af verden.

“Vi sælger udelukkende italienske varer her i Supermarco. Men så har vi til gengæld gode sager fra stort set alle 21 italienske regioner. Vi har pasta, oste, kaffe og sågar flere slags italiensk vand. Vi har stort set alt på hylderne, så længe vi synes at kvaliteten er god nok”, siger Nicola Nicosia, der er medejer af Supermarco. Spar ikke på grundingredienserne Hos Supermarco handler det om at sælge den ægte italienske kvalitet til danskerne, samtidig med at den også skal være til at betale. Derfor byder forretningen på masser af varer i forskellige prisklasser - fra de prisvenlige til de meget eksklusive. Således er der f.eks. balsamico fra 45 kroner til mange hundrede kroner flasken på hylderne, forklarer Nicola Nicosia, mens han viser rundt blandt hylderne og stolt viser mange forskellige varer frem. Blandt andet gør han holdt ved en hylde med dåsetomater af typen San Marzano - en sort af tomater, som undertegnede skribent altid selv køber med hjem fra stedet, og som bliver til den absolut bedste tomatsauce.

“De her dåsetomater koster lidt mere end mange andre dåsetomater, men det kan virkelig også smages. I det italienske køkken skal man i hvert fald ikke spare på grundingredienserne. Laver du en pizza, så brug penge på tomater og mel, og lad være med at dynge den til med masser af dyrt kød. Det betaler sig virkelig”, siger Nicola Nicosia, der også viser en anden interessant vare frem i form af vand beriget med naturlig kulsyre. “De fleste kender San Pellegrino, som vi også sælger her i butikken. Men det her vand, som hedder Ferrarelle er også kæmpestort i Italien, men stort set ukendt uden for landets grænser. Det er vand, som er pumpet op fra den vulkanske undergrund mellem Rom og Napoli, og der er slet ikke tilsat kulsyre til det - de bløde bobler, der er heri stammer naturligt fra undergrunden”, forklarer han, mens vi tager en tår af det let perlende vand. Egentlig ikke et supermarked Selvom varerne er mange, der er indkøbsvogne og masser af plads, betragter Nicola mere Supermarco som en stor delikatesseforretning end et regulært et supermarked - også

selvom navnet sender tankerne i den retning. “Navnet stammer egentlig fra, at stifteren af butikken, Nunzio Giacobbo, blev kaldt Marco af sine danske venner, som havde svært ved at udtale hans navn. Og så begyndte folk sådan lidt for sjov at kalde hans forretning for Super Marco - og derfor refererer navnet egentlig mere til ham end til det italiensk ord for supermarked, nemlig Supermercato”, forklarer Nicola Nicosia. Og forretningen er vokset gennem årene siden den første spæde åbning af et importfirma tilbage i 1980. “Vi startede egentlig i Greve, hvor Nunzio Giacobbo begyndte i det små at importere italienske varer til Danmark, som han dengang udelukkende solgte til restauranter. Dengang var danskerne jo så småt begyndt at få øjnene op for italiensk mad. I 1995 flyttede vi ind på havnen i Fiskerihavnsgade, og der var det at folk foreslog, at vi da ligeså godt kunne begynde at sælge til private også. I starten gik det stille og roligt, men da Fisketorvet åbnede lige ved siden af i 2000 gik det pludselig stærkt med kunderne”, fortæller Nicola Nicosia, der ligesom


Torsdag den 12. januar 2017

boat opslag

marked

endt som et af byens fremmeste templer, stifteren Nunzio Giacobbo også stammer fra Sicilien, men endte i Danmark først på ferie, og pludselig blev hængende med et job og en kone. Ni meter delikatesser Selvom de fleste varer på hylderne i Supermarco er populære, er det især delikatessedisken med oste og italiensk charcuteri som parmaskinke, salamier og den klassiske mortadella-pølse, der trækker kunder til - og især op til weekenden. “Delikatessedisken er et virkelig stort hit. Oprindelig havde vi en på halvanden meter, men før vi flyttede til vores nye hal var vi oppe på ni meter med delikatesser. Folk

vil helt klart gerne have lidt godt med hjem til weekenden - gerne sammen med lidt god italiensk vin, som man ofte kan få til rigtigt gode priser oftest meget billigere end for eksempel de franske”, siger Nicola Nicosia, der holder af både at sælge klassikerne til kunderne og samtidig overraske dem med andre produkter, end man normalt forbinder med Italien. “Vi har for eksempel også ved at have en del forskellige øl i sortimentet. Og vi holder meget af eksperimentere med nye varer - at det så ikke altid går lige godt med at få dem solgt er så en anden sag”, siger han.

Supermarco Supermarco er den største importør af italienske specialiteter i Danmark. De har forsynet private, restauranter og delikatesseforretninger over hele landet med alt i italienske specialiteter siden 1980. Firmaet startede som en engrosvirksomhed i Greve, men i 1995 flyttede den til Sydhavn, først i Fiskerihavnsgade og siden 2015 på Støbegodsvej , hvor den 2000 m² store lagerhal i rummer både det italienske supermarked Supermarco og engrosforretningen Ello Food. I dag er Supermarco ejet af Nicola Nicosia, Helga Hansen og Jesper Gottlieb. Supermarco, Støbegodsvej 1, 2450 København SV www.supermarco.dk

11


denden 23. september 4 12 Fredag Torsdag 12. januar 2016 2017

Fredag den 23. september 2016

Maersk Oil forlader København Maersk Oil har i denne uge meddelt, at den danske del af olieforretningen samles i Esbjerg. Det betyder, at kontoret i København lukker, og at op imod 200 arbejdspladser

forsvinder fra hovedstaden. Samtidig er det forventningen, at op mod 160 medarbejdere, der er knyttet til de danske aktiviteter i Maersk Oil, vil blive afskediget.

A.P. Møller - Mærsk gennemførte i efteråret 2016 en omstrukturering af den samlede virksomhed i Maersk Group, der blev opdelt i to divisioner: Transport & Lo-

gistics og Energy. Maersk Oil er en del af sidstnævnte, som desuden består af Maersk Drilling, Maersk Supply Service og Maersk Tanker. Olieforretningen har globalt været igen-

nem flere nedskæringsrunder i de senere år, men målet med den seneste er i Danmark at få skabt en økonomisk bæredygtig forretning og skabe råderum for nye investeringer.

Netop nu forhandles der mellem regeringen og A.P. Møller - Mærsk om en ny aftale om den fortsatte udvinding og produktion af olie og gas i KR Nordsøen. 

What’s happened to harbours? Harbours throughout the world are changing character, as more efficient modes of sea transport need modern facilities. More inner-city space available for people. By Carole Christensen For quite some time now I’ve wanted to write about other harbours that have undergone a transformation similar to our own Copenhagen Harbour. Copenhagen’s harbour stretches from Svanemøllebugten in the north, down to Sjællandsbroen in the south – quite a way! I tried to find out if Copenhagen was an exceptionally long harbour, but Google wasn’t obliging – it kept showing me the largest. Herrings aplenty Traditionally, harbours are sheltered places where ships could be safe and weather out storms, and have facilities for loading and unloading goods, etc. Here in Copenhagen, our very own harbour has experienced quite a few transformations. The initial settlement took place in the 11th century, as the herring-filled sea was a great attraction for trading and prosperity. A thriving market grew up, and as time passed the harbour area was gradually extended with wharfs, naval and free ports. At some point it was the city’s largest place of employment. Changes occur all the time, and surroundings change because of our needs, and what we create to fulfil these needs. So that’s why harbours have undergone transition from grubby industrial sites to gentrified residential, commercial and cultural areas. Influx of containers With the introduction of con-

shown more imagination in their design, although there is still a great amount of criticism as little thought has been given to the provision of local infra-structure such as schools, childcare and public transport. An important question is, how can social life develop in between the housing blocks where there are very, very few shops and cafes?

The newly visable Trondheim sea front. tainer transport in the 1960’s, facilities on a different scale were needed: the huge container vessels required deep-water access, and a large area of level ground close by for the containers, as well as good roads for the cargo’s onward journey. The result being that in the 1970’s the obsolete industrial activities in the harbour declined and container terminals were established. Not only did former shipping traffic decrease at this time but factories situated close to the waterfront began to close down due to changes in production practices. Manufacturers found it cheaper to re-locate to places with lower production costs, so buildings were either left derelict, or demolished. And this is where my interest for this subject began. About sixteen years ago, I used to go for walks in the southern part of Islands Brygge – walking down by the waterfront and back again through the deserted streets where the abandoned Sojakage and other industrial

buildings waited patiently for demolition. (And guess who couldn’t resist throwing stones and breaking some of the already damaged windows - “I love the sound of breaking glass”) Local transformation Anyway, back to changes. Factories and other industrial sites along the harbour are gone, although some were restored to be part of the newly erected buildings. Sojakagen silos are an example of this, as they are now the core of the building named Gemini Residence, situated in Islands Brygge South. A huge amount of rebuilding

go boat

has been done in the harbour area, especially in the southern and northern parts, and any number of new residential buildings and offices have been erected. Without naming names and places, some of these new square blocks have later been greatly criticized by cognoscenti for being built without giving thought to the area as a whole. “There isn’t an overall plan for the harbour area”, said Jacob Lange, chairman of Foreningen Hovedstadens Forskønnelse, in an interview he gave to Havnefronten last year. Recent constructions have

Sources: • Havnefronten nr. 1 https://issuu.com/havnefronten/ docs/01_2016_havnefronten • http://www.nordhavnen.dk/english/uk-nh-experiencenordhavnen/uk-nh-history.aspx • http://metrostudies.berkeley.edu/pubs/proceedings/ Shrinking/7Harms_PA_final%5B2%5D.pdf • http://dengang.dk/artikler/2071 • ‘I love the sound of breaking glass’ © Nick Lowe

dan rasmussen vvs aps gunløgsgade 21 - 2300 S tlf. 36 72 30 00

alle vvs installationer udføres døgnvagtordning

There is a very nice road around it, with a swimming pool in the fjord (very cold water!), hotels and housing. Now the fjord is more visible. It is very deep, so there is very little shore near the town. Now it’s very nice as the shoreline is visible from the city”, described Hilde. “The inner city is a kind of heart shaped area, with a river and buildings from the Middle Ages, including the huge, gothic Nidaros Cathedral”. “We are trying to conserve the old town in Trondheim as well as develop it, which not easy to do as there are some big bling hotels that many people don’t like!” concluded Hilde. The conversion of ports and harbours in these three European cities are not unique. Similar changes are happening all over the world. If you’re interested, just put ‘harbour transformation’ into a search engine of your choice, and you’ll get at least several hundred thousand hits. Google gave me 736,000, to be exact.

London In recent years, many, many ports and harbours throughout Europe have redeveloped as the need for deep water ports for container ships increased. This has left many large areas open for development. In the 1970’s, the docks in the East End of London, my old hometown, were soon transformed with commercial buildings and upmarket residences. If you’ve been to London, you’ll probably have noticed ‘Docklands Light Railway’ on the transport map. I assure you that it’s a fascinating little trip to take, with good views, and passing stations such as Canary Wharf, West India Quay and Mudchute.

Trondheim Hilde Gjermandson, Norwegian singer in Mogens Dahl’s Chamber Choir, has lived in Trondheim for a good many years, and has seen a similar transformation of its harbour area. “When I moved there it was a very closed area, and there were only factories, but now it’s been opened up, and it’s lovely.

The Spire, London Docklands.


Torsdag den 12. januar 2017

13

København efterlyser statens engagement i kystsikring Lovændring har strammet op på godkendelsesproces, men der er stadig lang vej igen, mener teknik- og miljøborgmester. Danske Anlægsentreprenører er også bekymret. Af Kim Reich Den nuværende lovgivning om kystsikring er meget mangelfuld. Der er brug for, at miljøministeren træder i karakter og påtager sig et større ansvar også økonomisk for kystsikringen i Danmark. Det siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). Han fremlægger senere på året en plan, der skal sikre byen mod stormflod, men en realisering af planen kan kræve ændringer i lovgivningen, påpeger han. ”København besluttede sidste år at sætte turbo på arbejdet med at sikre byen mod stormflod, da en ny vurdering viste, at byen er mere truet end tidligere antaget. I værste fald kan vi komme til at stå med skader for 19 mia. kr. ved en stormflod. Derfor gælder det om at komme i arbejdstøjet og etablere sikring mod stormflod hurtigst muligt efter, at vi har planen på plads”, siger Morten Kabell (EL).

Vandflyveren holder vinterferie i Schweiz, hvor den er til det store, årlige eftersyn.

Havnefronten er et udsat område, hvis man skal tro de seneste klimamodeller, men allerede nu har især den sidste stormflod udfordret de sydlige egne. Foto: Erling Borre. medfinansiering, når deres økonomi er presset af et anlægsloft, mener borgmesteren. Kalveboddiget på Vestamager klarede presset forleden, men samtidig blev andre områder berørt – bl.a. i Kongelunden, hvor diget stopper i dag. Samtidig blev Hvidovre og Dragør ramt, hvilket ifølge Morten Kabell understreger behovet for et samarbejde med nabokommunerne om diger, dæmninger og sluser.

den enkelte grundejers ansvar at beskytte sin ejendom, men oversvømmelser kender ingen grænser, og Miljø- og Fødevareministeriet har i september 2016 offentliggjort en kystanalyse, der viser, at kystbeskyttelse virker mest hensigtsmæssigt, hvis den etableres sammenhængende og over en større kyststrækning.

antallet af klageadgange i forbindelse med den kommunale sagsbehandling. Hidtil har processen kunnet strække sig over flere år. ”Det bliver en langt smidigere proces at gennemføre et kystbeskyttelsesprojekt for en kommune, og det vil gavne de grundejere ved kysten, der ønsker at udføre kystbeskyttelsesprojekter, når sagerne ikke længere bliver trukket unødigt i langdrag”, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i en kommentar til lovændringen. Ministeren afviser ifølge flere medier, at staten skal påtage sig en større økonomisk rolle, når det gælder den landsdækkende kystsikring. Det er stadig lodsejernes og kommunernes ansvar, men han opfordrer sidstnævnte til at få sat gang i kystbeskyttelsen, så vi kan få den nødvendige beskyttelse etableret i tide og med omkostningseffektive løsninger. Senest har erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen dog sagt til Frederiksborg Amts Avis, at han godt kan forestille sig, at staten er med til at finansiere de helt store kystsikringsprojekter.

boat opslag Et godt samarbejde Københavns Kommune har allerede i dag et godt samarbejde med nabokommunerne om kystbeskyttelse og stormflodssikring. Alligevel mener Morten Kabell, at der kan blive brug for, at staten påtager sig et større ansvar for arbejdet med kystsikring. ”Loven om kystsikring skal ændres, så vi får klarere regler bl.a. omkring finansiering af stormflodsikringen. Her kan der flere steder i landet blive brug for, at staten bidrager økonomisk. Samtidig kan det blive nødvendigt, at staten påtager sig et større ansvar for at vurdere, hvor der er brug for kystsikring og sikrer den nødvendige koordinering på tværs af kommunegrænser, hvis samarbejdet går i hårdknude”, understreger Morten Kabell. Udmeldingen kommer efter den sidste stormflod, hvor vandet løb over slusen i Sydhavnen og ind over kajkanterne ved bl.a. Holmen og Knippelsbro. Gældende lovgivning slår fast, at det er de berørte grundejere, der selv skal finansiere kystsikringen. Kommunerne kan dog bidrage til finansieringen, men navnlig i hovedstadsområdet, hvor der også er store samfundsværdier på spil i form af bl.a. vigtig infrastruktur som metro, tog og lufthavn, kan det være vanskeligt at afgøre, hvordan regningen for stormflodssikringen skal fordeles. Samtidig kan det være svært for kommunerne at prioritere

Bred opbakning til lovkrav Hundredeårshændelserne synes p.t. at stå i kø med to store stormfloder i denne kategori inden for tre år, og fra flere sider peges der på, at Kystbeskyttelsesloven er ved at erodere. Eksempelvis påpeger Danske Anlægsentreprenører, at klimapåvirkningerne har skabt stigende fokus på og debat om kystsikringen. Der er hyppigere orkaner og orkanagtige storme med stigende styrke, som har øget behovet for kystsikring, især fordi vandstigningerne ikke bliver mindre i de kommende år. Udfordringerne i konkrete kystsikringssager stopper ikke med enighed om behovet for kystsikring, men typisk opstår der uenighed om fordeling af udgifterne og om, hvordan kystsikringen skal udføres, siger branchedirektør Niels Nielsen fra Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri. Det er efter Kystbeskyttelsesloven som udgangspunkt

Bodil havde advaret os Selv om helhedsløsninger er at foretrække, så møder de ofte modstand fra enkelte grundejere. Kommunerne er blandt andet af den grund ofte tilbageholdende med at gennemføre de omkostningseffektive helhedsløsninger for længere strækninger eller større områder. ”Helt nødvendige kystsikringsprojekter trækker ofte ud i årevis, fordi der er protester fra enkelte grundejere. Man skal naturligvis tage hensyn til den enkeltes interesser, men politikerne bør tage klagereglerne op til revision, for vi har set for mange eksempler i de senere år på, at samfundsgavnlige projekter forsinkes på grund af protester. Vi blev jo sidst advaret efter stormen Bodils hærgen i 2013”, siger Niels Nielsen. Et bredt flertal i Folketinget vedtog før jul dog en enkelt ændring af netop Kystbeskyttelsesloven. Den indebærer, at det skal være nemmere og hurtigere at få tilladelse til at lave kystbeskyttelsesprojekter. Det sker bl.a. ved at nedbringe

København offentliggjorde sidste efterår en ny vurdering, der viser, at risikoen for at hovedstaden bliver oversvømmet i forbindelse med en stormflod, er større end hidtil antaget. Vurderingen viser samtidig, at risikoen for oversvømmelser fra syd er langt større end oversvømmelser fra nord, og at der allerede nu er brug for at tage hul på arbejdet med at sikre byen mod de sydlige stormfloder. Regeringens nye Kyst­analyse bekræfter, at København bliver særdeles udsat for oversvømmelser i forbindelse med havvandsstigninger og stormflod. Den nye vurdering af risikoen for stormflod viser, at store dele af Amager, Sydhavn og Indre By er i risiko for at blive oversvømmet og skade bygningers kældre samt el- og varmeanlæg. Men også vigtig infrastruktur som metro, togtrafik, broer og veje risikerer at blive ramt af omfattende ødelæggelser og sat ud af drift i længere tid på grund af vandmasserne. Kilde: Københavns Kommune

Vandflyver på fortjent vinterferie Nordic Seaplanes A/S har siden starten i foråret 2016 fløjet 1125 flyvninger på vandflyveruten mellem København og Aarhus. Det betyder, at næsten 7.000 passagerer har benyttet den nye rute, der i København har base ved Toldboden. Lige nu er selskabets de Havilland DHC6 Twin Otter til det årlige eftersyn i Schweiz for at blive serviceret. Det store eftersyn tager godt en måned, hvorfor ruten først genoptages i midten af februar, om vejret arter sig. Luft under vingerne har rutens stiftere, Lars Erik Nielsen og Lasse Rungholm, også fået på anden vis, idet de to vandflyverpionerer har modtaget Ellehammer Prisen indstiftet af Danske Flyvejournalisters Klub. De fik selvfølgelig prisen for at have etableret Danmarks første vandflyrute mellem Aarhus og København. “Når man ikke bare skal

flyve fra skibshavn til skibshavn, men også etablere to lufthavne fra bunden, så kræver det en god portion tålmodighed, ihærdighed og opfindsomhed. Men hvis man har det samt erfaringer at trække på og penge i ryggen, så kan det lykkes. Og det gjorde det for de to prismodtagere. Det vil vi godt belønne dem for,” sagde formanden for Danske Flyvejournalisters Klub, Andreas Krog, i sin tale ved arrangementet. Ellehammer Prisen er indstiftet 1992. Den er opkaldt efter den danske flyvepionér Jacob Chr. Ellehammer, som i 1906 gennemførte den første flyvning i Europa. I 2015 gik prisen til Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen. Også økonomisk er vandflyveren kommet godt fra start. Selskabet oplyser, at belægningsprocenten har været over det budgetterede. KR

Reparation af Inderhavns­ broen forsinket Den nye Inderhavnsbro i København er ved at blive repareret. Arbejdet med at tilpasse fingersamlingen midt på broen, skulle være sket før broen åbnede, men Københavns Kommune har ventet med at sætte arbejdet i gang, da der skulle foretages målinger i et vist antal måneder med svingende temperaturer. Det ville give det bedste grundlag for den rette løsning. Derefter var planen at arbejdet skulle ske i december og kommunen udsendte derfor en pressemeddelelse om, at nu skulle arbejdet i gang. Men vi skulle helt hen i januar, før arbejdet kom i gang. ”Vi vil være færdige med monteringen af fingerfugerne i

slutningen af næste uge”, lød det optimistisk fra pressemedarbejder i Teknik- og Miljøforvaltningen, Mia Jørgensen, i starten af ugen. Men intet med Inderhavnsbroen går som bekendt helt som planlagt. ”Jeg har lige dobbelttjekket med projektlederen, som siger, at det nok vil tage lidt længere tid – så næste uge bliver det alligevel ikke”, måtte Mia Jørgensen forklare Havnefronten dagen efter. Siden Inderhavnsbroen åbnede i sommer, har mange af broens brugere studset over, at de to skydefag tilsyneladende ikke når helt sammen. Fingrene i stålsamlingerne fletter ikke altid helt ind i hinanden, og der kan opstå en sprække på

midten. Gabet mellem fingrene skyldes, at stålet bliver påvirket af temperaturudsving. Allerede i foråret, før broen åbnede, viste det sig, at stålet påvirkes mere end forventet, og gabet derfor bliver større, end hvad der oprindeligt var beregnet. Årsagen til det er Inderhavnsbroens helt særlige design, som gør, at broen både buer let opad og samtidig krummer til siden. Problemet bliver løst ved at montere længere fingre, så det sikres, at der altid vil være et indgreb imellem fingrene. Men ”snart” er reparationen færdig og imens garanterer kommunen, at man trygt kan færdes på broen. Jesch


den 23. 12. september 2016 4 14 Fredag Torsdag den januar 2017

Fredag den 23. september 2016

Fra Sluseholmen til Ukraine Siden Rusland invaderede Ukraine har Jakob Knudsen samlet ind til børn, hvis forældre er dræbt i krigen, til børnehjem og andre i nød hos den europæiske nabo Af Jesper Schou Hansen I mange år arbejdede Jakob Knudsen med demokratiprojekter i Øst- og Centraleuropa. I kølvandet på murens fald var der håb om en fremtid i fred og frihed efter 50 år med sovjetisk besættelse. Sovjetunionen var væk, og demokratier spirede frem der, hvor der engang herskede en hård kommunistisk disciplin. Nu bruger han noget af sin tid på at hjælpe krigens ofre i Ukraine. Interviewet finder sted i noget mere fredeligere omgivelser. På Riccos kaffebar på Sluseholmen. Kontrasten fra en cafe i en nybygget kanalby - og til et krigshærget Øst-Ukraine - kan dårlig værre større. ”Nogle af mine samarbejdspartnere fra dengang var fra Donetsk i Ukraine. Der greb lokale separatister til våben. Da politiet og militæret så var ved at få nedkæmpet ballademagerne, satte Putin tommeskruerne på, invaderede, og pludselig gjaldt det for alvor om at komme væk fra granaterne. De flygtede over hals og hovedet - og mange af dem fik bare en plasticpose med tøj med sig”, beretter Jakob Knudsen, mens han får sig en kop sort kaffe. Mere privat nødhjælp ”Mine venner fra dengang skrev til mig. Det var forfærdeligt. Så langt fra vores arbejde for demokrati og frihed. Så da jeg på et tidspunkt så, at nogle ude i Smørum samlede ind til ukra-

inske flygtninge, så slog jeg det op på min egen Facebook – og jeg fik 300 flyttekasser med tøj den første måned. Det var helt vildt. Dem fik vi sendt afsted til Ukraine. Cirka 3 tons fik vi afsted. Den danske stat sendte 2,3 tons tæpper afsted. Så vi sendte mere afsted end den danske regering gjorde”, konstaterer Jakob. Siden har han været med til at sætte indsamlingerne i system via ”Hjælp Ukraine”. ”Vi samler ind fra private, men vi har også lavet en aftale med f.eks. Klodshans på Amagerbrogade 170. Det er en genbrugsbutik - men de får 40 gange mere tøj, end de kan bruge og sælge. Så det er nærmest hver uge, vi er forbi og henter det, som ellers ville blive kasseret. Det er meget børnetøj, og det kommer rigtig mange børn i Ukraine til gode”, fortæller Jakob, der også når at nævne Bog & Ide i Amager Centret, der har givet en masse ting, der er blevet brugt som små gaver. Krigens ofre Der er 3.000 faldne i krigen mod Rusland, og det efterlader mange forældreløse børn, som har brug for hjælp. ”Vi pakker direkte til de familier, der har mistet en forsøger i krigen. De lider mest. Hvis eksempelvis faderen er død, så er der en pension på kun 200 kroner om måneden. Det kan man ikke overleve på, og derfor har de brug for al den hjælp de kan få”, forklarer Jakob.

Hans organisation ”Hjælp Ukraine” yder ikke kontante bidrag. De penge, organisationen får, bruges i stedet til at betale transportfirmaer for at køre hjælpen til Ukraine. Ca. 15.000 kroner koster hver transport. ”Det koster os to kroner at bringe et kilo nødhjælp til Ukraine. Det er vores udgifter. Så hvis man betaler 100 kroner, så har man hjulpet os med at sende 50 vinterstøvler afsted. Vores flaskehals er at få samlet penge ind til transport”, fortæller Jakob, mens vi får noget mere kaffe. IT og mobiler ”Vi sender ikke kun tøj og sko afsted. Vi samler også IT udstyr og gamle mobiltelefoner. Især ældre trykknapmodeller er i høj kurs, for batteriet holder længe. Til børnene sender vi også legetøj afsted. De mange børn blandt krigsflygtningene fik jo ikke noget med sig. Soveposer – især de, der kan tåle kulde, er også i høj kurs”, fortæller Jakob. I øjeblikket er han på jagt ef-

Har du lyst til at støtte ”Hjælp Ukraine”, så kan du bruge MobilePay 25 54 42 48 Du kan også bruge samme nummer hvis du vil give en hånd med sortering og pakning af lastbiler. Du kan læse mere på facebook.com/helpukra

go boat

Jakob Knudsen står bag ”Hjælp Ukraine”, som sender tøj, sko og anden nødhjælp til blandt andet faderløse børn, hvis far er dræbt i krigen mod Rusland. Foto: Viroj Jienwatcharamongkhol / Havnefronten. ter et fast afhentningssted, hvor folk har mulighed for at komme forbi med nogle sække tøj. ”Hvis der er nogle i området, som har en garage, et tomt erhvervslokale, et beboerrum eller lignende, hvor folk kan aflevere tøj, så hører jeg meget gerne om det. I øjeblikket kører vi rundt og henter - og det er enormt ressourcekrævende. Så det ville være en stor hjælp med et opsamlingssted”, siger Jakob. Vi lover at få det med i historien.

Kommunerne hjælper Mens Jakob Knudsen ikke er specielt imponeret over den hjælp, det officielle Danmark yder (Anders Samuelsen må gerne læse med), så er han begejstret over den velvilje, han møder i landets kommuner. ”En del kommuner er i gang med at udfase ældre pleje-

hjemsudstyr som eksempelvis senge. Gamle danske senge, der kan hæves og sænkes er stateof-the-art i Ukraine. Vi har kørt senge, kørestole, krykker, gangstativer – ja selv nogle paller med 49.500 udfasede sygeplejeruniformer med Region Hovedstadens gamle logo afsted”, fortæller Jakob. De kommunale tandplejere i Danmark har også hjulpet med kasseret udstyr, der ellers hobede sig op i kældre rundt omkring. Det er blevet brugt til mobile tandklinikker i stedet. Roskilde Festival slås med efterladte luftmadrasser, telte, gummistøvler. De er også kommet til Ukraine. Lokale hjælpere ”Typisk pakker vi en lastbil, som vi sender til en specifik samarbejdspartner i en by. Der distribuerer de, så det både bli-

ver det lokale hospital, børnehjem, forældreløse etc., som får del i hjælpen”, siger Jakob. ”Vi pakker også nogle gange lidt specielle laster, hvor vi eksempelvis pakker it-udstyr. Vi har et samarbejde med et område, hvor de satser hårdt på at lære eleverne it-programmering allerede fra 5. klasse. Der er ikke meget derude at leve af, så de satser hårdt på at uddanne eleverne til fremtidens it – og det er altså hardcore programmering fra 5. klasse. Og det hele midt i en krig”, siger Jakob. Vores interview er ved at være slut. Fotografen Viroj er ved at tage de sidste billeder af Jakob Knudsen. Han har meget mere på hjerte, så vi har aftalt at invitere vores læsere til en aften, hvor han får mulighed for at fortælle meget mere om sit projekt ”Hjælp Ukraine”.

Borgere efterlyser erhvervsbyggerier på Islands Brygge syd Et nyt forslag til lokalplan for Islands Brygge syd bliver ved med at vække borgerprotester. Det er især ændringerne til fordel for et massivt boligbyggeri, som bygherren PensionDanmark ønsker, der er faldet borgerne for brystet. Allerede inden forslaget overhovedet var sendt i høring, havde så mange borgere henvendt sig, at politikerne helt ekstraordinært ændrede i teksten, der skulle i høring. Her fik politikerne indføjet, at der ikke skulle pilles ved antallet af kvadratmeter, som skulle bruges til butikker, cafeer, supermarkeder med videre. Men af Københavns Kommunes høringsportal blivhoert. dk kan man læse, at borgerne også vender sig mod at fjerne

de erhvervsbyggerier, som den eksisterende lokalplan indeholder. Snorksovende soveby ”Området bør bibeholdes som bolig/erhvervsområde. Det giver liv i området og muliggør forretninger, som eller ikke vil kunne overleve, når der ikke er mennesker i dagtimerne. Med broen til Frederikskaj samt den kommende havnetunnel ligger området tæt på ideelt til erhverv”, skriver Søren Smed

Østergaard. Han bakkes op af Simon Kvist Gaulshøj. Han argumenterer for, at uanset hvilke bygninger, der skal opføres, så skal de forberedes til erhverv. Samme toner lyder fra Helen Majew. ”Der skal selvfølgelig være det antal kvadratmeter til butikker, caféer og erhverv som i det oprindelige lokalplanforslag. Ellers bliver Bryggen Syd en snorksovende soveby uden liv i gaderne. Ørestaden er et

rædsomt eksempel på den slags byplanlægning”, mener altså Helen Majew. Erhverv kan bevares Hos Center for Byplanlægning i Københavns Kommune arbejder Peter Høiriis Nielsen med planerne for Islands Brygge Syd. Han var også involveret i den oprindelige plan for området. ”Der er lavet en ny kommuneplan, som siger, at området skifter karakter fra bolig/er-

hverv til bolig. Det er, hvad det nye forslag til tillæg til lokalplan bygger på. Derfor kan man ikke stille forslag om, at det nye tillæg skal indeholde erhverv”, siger Peter Høiriis Nielsen. Så hvis politikerne vil følge borgernes ønske om erhverv, skal de slå nogle nye streger på Tillægget til lokalplan og sige: Vi fjerner det område med erhvervsbyggerier fra tillægget. Så vil den oprindelige lokalplan, inkl. erhverv, være gældende?

”Det vil ikke være i overensstemmelse med intentionen i den vedtagne Kommuneplan, men i teorien kunne man godt gøre det sådan. Så ville den eksisterende lokalplan for erhvervsbyggerierne være gældende”, siger Peter Høiriis Nielsen. Forslaget blev sendt i høring før jul og er i høring frem til 3. februar 2017. Det er op til Københavns Borgerrepræsentation at træffe den endelige beslutning. KR


Torsdag den 12. januar 2017

Ny mægler på Bryggen tager konsekvensen af nethandel Af Kim Reich De fleste ejendomshandler indledes og afsluttes i dag på nettet. Det har ejendomsmægler og valuar MDE Claus Rasmussen taget konsekvensen af. Fra årsskiftet er han nemlig en del af Min Bolighandel, der ikke har nogle fysiske butikker. ”Det er billigere at sætte sin bolig til salg hos os, fordi vi ikke har omkostninger til en fysisk butik. Den besparelse lader vi kunderne få, men ellers er der ingen forskel på os og på andre ejendomsmæglere. Vi giver præcis den samme service og har også præcis den samme sikkerhed bag”, siger Claus Rasmussen.

Brygge, Ørestaden og i øvrigt også resten af Amager, og han bruger bl.a. sit eget netværk og annoncering på de sociale medier for at udbrede kendskabet til den nye, virtuelle butik. ”Mange af de kunder, der kommer til nu, er nogen jeg på den ene eller den anden måde kender i forvejen, men generelt er den personlige kontakt og opfølgning på hver eneste kunde helt afgørende for succes. Vi har en løbende dialog med vores kunder undervejs i processen, hvor vi bl.a. fortæller, hvis der er noget, som de potentielle købere lægger særlig vægt på”, siger Claus Rasmussen. Han tilføjer, at boligerne annonceres på de samme platforme, som mæglerbranchen

i øvrigt benytter sig af - heriblandt www.boligsiden.dk og www.boliga.dk. ”Du får nøjagtig den samme pakke hos os, hvor vi kommer ud og vurderer boligen og får en snak med dig omkring mulighederne. Vi udarbejder salgsopstilling og bestiller en fotograf. Alle boliger annonceres i dag på nettet. Det er der køberne er, og det er det, vi nu har taget konsekvensen af ”, siger Claus Rasmussen. Min Bolighandel sælger alle former for ejendomme inkl. projektsalg, men de formidler også udlejning og tilbyder køberrådgivning til et fast, lavt honorar, hvis du står og overvejer et køb. Der er pt. 16 mæglere fra hele landet tilknyttet Minbolighandel.dk

15

Halvpension med vin, udflugter og dansk rejseleder

Amalfikysten

boat opslag Aktiv på havnefronten Han dækker området Islands

Inkl. udflugter til Pompei, Amalfi og Ravello

Amalfikysten er en af verdens smukkeste kyststrækninger, som italienerne selv kalder for Den Guddommelige Kyst. Strækningen har desuden en fornem placering på UNESCO’s liste over verdens kulturarv, og det er med god grund, for Amalfikysten er en fantastisk kyststrækning. Her skifter landskabet mellem smukke frodige bjergformationer med skøn Middelhavsvegetation - bougainvillea, hibiscus og nerier samt duftende appelsin- og citronplantager - forrevne kyststrækninger og et turkisblåt Middelhav. Vi bor på 4-stjernet hotel beliggende direkte på strandpromenaden i den lille by Maiori. Herfra tager vi på udflugter med vores danske rejseleder til bl.a. Amalfi by, til Pompei og vulkanen Vesuv samt den skønne by Ravello. Vi spiser morgenmad på hotellet, mens aftensmaden veklser imellem restauranten ved hotellet og 1-2 andre restauranter i byen.

Dagsprogram

Rejsen

DAG 1

Inkluderet i prisen • 8 dage, fly fra København til Rom t/r • Bustransport i Italien • 7 nætter i db. vær. på 4-stjernede Hotel Sole Splendid • 7 x morgenmad & 2 x frokost • 7 x aftensmad inkl. 1/2 fl. vin • Udflugter ifølge program: - Frascati inkl. vinsmagning - Byvandring i Maiori - Byen Amalfi inkl. sejltur - Byen Ravello - Vulkanen Vesuv og Pompei • Erfaren dansk rejseleder

Ankomst Rom lufthavn. Ophold i Castelli Romani udenfor Rom med vinsmagning og snacks i byen Frascati. Smuk bustur langs Appeninerbjergene til byen Maiori på Amalfikysten.

DAG 2 Byvandring i vores hyggelige by Maiori. DAG 3

Udflugt til den kendte og maleriske by Amalfi, hvorfra vi også skal på en skøn sejltur til den flotte ”Smaragdgrotte”. Derefter tid på egen hånd til at udforske byen.

DAG 4 Dagen er på egen hånd.

”Markedet er godt og absolut stigende. Vi har mange potentielle købere”, siger ejendomsmægler og valuar MDE Claus Rasmussen, der selv bor på Bryggen med sin hustru og to børn.

Hjertecafé med foredrag Hjerteforeningen i København S inviterer til HjerteCafé med foredrag for hjertesyge, pårørende og andre interesserede. Det sker den torsdag 2. februar og torsdag den 3. marts begge gange i Sundhedshus Amager på Hans Bogbinders alle 3, opg.7, Mezz. 2300 S. Foredrag og café er fra klokken 15 – 17. Den 2. februar 2017 gentages det

populære foredrag: ”Hjertets indretning på godt og ondt, heraf reparationer inkl. pacemaker & ICD” ved laboratorietekniker Britta Ege Christensen, som er tidligere leder af bl.a. Pacemaker-ambulatoriet i Hjertecentret på Rigshospitalet. Den 2. marts fortæller læge og ph.d. Juliane Elizabeth Theilade fra RH om AK-behandling, medi-

cin og ablation mv. under overskriften ”Hjerteflimmer og ablation”. Møderne er gratis og man kan bare møde op. I forlængelse af arrangementet den 2. februar er der generalforsamling i Hjerteforeningen København S. Det er kl. 17 og kun for medlemmer. KR

DAG 5 Udflugt til Ravello - en af Amalfikystens smukkeste byer, som har inspireret kunstnere som Wagner og P.S. Krøyer. DAG 6 Udflugt til vulkanen Vesuv, hvor bussen tager os op i 1.000m højde. Herfra kan man til fods fortsætte helt frem til kraterranden. Dernæst sætter vi kurs mod de flotte udgravninger i Pompei. DAG 7

Dagen er på egen hånd.

DAG 8 Efter morgenmaden tager vi afsked med Amalfikysten og sætter kurs nordover mod lufthavnen for hjemrejse til Danmark.

Datoer og priser 4/4, 11/4, 18/4, 25/4 ..................................... kr. 7.395 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5 ........................... kr. 7.595 6/6, 13/6, 20/6 ................................................ kr. 7.595 27/6, 4/7, 11/7, 22/8, 29/8 ........................... kr. 7.795 5/9, 12/9, 19/9, 26/9 ........................................ kr. 7.795 3/10, 10/10, 17/10 ............................................. kr. 7.795

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse Tillæg pr. person Vær. m/balkon & skrå havudsigt .................kr. 350 Vær. m/balkon & direkte havudsigt ............kr. 700 Eneværelse ............................................................. kr. 800 Fast plads i bussen ..............................................kr. 150 Afbestillingsforsikring ...................................... kr. 250 Oblig. turistskat til hotellet pr. pers./nat .......... €2

Yderligere information og bestilling på www.besttravel.dk/amalfi eller tlf. 70 20 98 99. Ved bestilling, oplys annoncekode for specialpris: HAVNEFRONTEN Ekspeditionsgebyr pr. bestilling maks. kr. 145. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.


denden 23. september 4 16 Fredag Torsdag 12. januar2016 2017

Fredag den 23. september 2016

ISLANDS BRYGGE 30C, 10. TV, WENNBERG København S Stor entré med hvorfra man har adgang til køkken alrum i den ene ende af boligen og de to værelser i den anden ende af boligen, - praktisk opdeling. Fra køkken alrummet har man en fantasitisk udsigt mod byen og havneløbet. Desuden udgang til begge altaner der vender mod øst. Herfra kigger man ud over Bryggen og Fælleden. To gode værelser hvor det ene har udgang til altan og det andet ligger i forbindelse med lejlighedens depotrum. Badeværelse med bruseniche.

ISLANDS BRYGGE 30B, 11. 11., WENNBERG SILOEN FANTASTISK BELIGGENHED PÅ ISLANDS BRYGGE! Ejerlejlighed Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

5.295.000 4.505

265.000 24.224/20.243

Bolig m2: 118 Placering: Stue/vær: 1/2 Byggeår: 1961/2004 Sag: 255WS-L0023 Energi:

10

go boat

København S Fantastisk beliggenhed på Islands Brygge! Området:I forreste række mod vandet ligger Islands Brygge 30 som et markant monument over Bryggens historie. Islands Brygge 30 har fra 2004 været udlejningsejendom, men sælges nu i takt med at lejerne fraflytter. Ejendommen: Islands Brygge 30 er i 2004 omdannet til et nyere og tidssvarende boligejendom, der opfylder alle moderne krav til teknik og komfort.

B

Ejerlejlighed

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

3.245.000 3.891

165.000 14.856/12.414

Bolig m2: 80 Placering: Stue/vær: 1/1 Byggeår: 1961/2004 Sag: 255WS-L0120 Energi:

11

B

København SV Ejerlejlighed Lejligheden fremstår fuldstændig indflytningsklar. Her er lyse parketgulve og store vinduespartier, der sikrer et fantastisk lys, som strømmer gennem lejlighedhen. Den store stue og køkkenet ligger i åben forbindelse med hinanden, hvilket skaber en fantastisk fornemmelse af luft og plads i rummet. Hele året slipper solens stråler ind i denne skønne lejlighed, og om sommeren er der rig mulighed for at ligge og solbade på den enten de to store altaner eller på den store private tagterrasse, som har den mest fantastiske udsigt over København. Boligen består af 3 værelser og 2 badeværelser, hvor der er masser af skabsplads og hvor kun fantasien sætter grænser for, hvad du kan udnytte disse værelser til. Ydermere er der elevator lige ude foran døren.

OSCAR PETTIFORDS VEJ 29, 8. TH ÅBENT HUS: SØNDAG D. 15/01 KL. 12.05-12.25

ÅBENT HUS

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

5.995.000 4.674

300.000 27.417/22.912

Bolig m2: 112 Placering: Stue/vær: 1/2 Byggeår: 2008 Sag: 255NA-L0780 Energi:

danbolig Islands Brygge · Islands Brygge 81D, 2300 København S · Tlf. 32 87 30 80 · islands.brygge@danbolig.dk danbolig Amager · Sundbyvester Plads 2, 2300 København S · Tlf. 3259 1407 · amager@danbolig.dk danbolig Amager Strand · Øresundsvej 124, 2300 København S · Tlf. 32 34 04 00 · amagerstr@danbolig.dk

danbolig Niels Hald - Amager - Amager Strand - City - Frederiksberg - Islands Brygge - Svanemøllen - Østerbro Ejendomsmægler og Valuar, MDE · www.danbolig.dk

8

C

Profile for Havnefronten

Havnefronten nr 14 - 2017  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen Lokalavisen Havn...

Havnefronten nr 14 - 2017  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen Lokalavisen Havn...

Advertisement