Havmiljøvogteren – #05 – efteråret 2018

Page 10

Havfald er et ord, vi har opfundet. Desværre ender alt for meget affald i danske farvande og bliver dermed til havfald. Hvad synes du om det? Det skærer mig simpelthen i hjertet, når jeg ser havfald ude i naturen. Særligt fordi jeg ved, at meget af dette affald ikke forgår de næste mange hundrede år, så vores børn og børnebørn også vil blive påvirket af det. Danmark er et land, som gør forholdsvis meget for miljøet, men stadig oplever jeg store ændringer i livet under overfladen. Der var simpelthen mange flere fisk og aktivitet for 20 år siden. Det kan skyldes mange ting, men forurening gør bestemt ikke tingene bedre. Det gør mig oprigtig ked af det, når jeg oplever total mangel på respekt (eller forståelse) for naturen, fx når folk hensynsløst smider cigaretskodder, papir eller plastik fra sig. Hvis man ikke er dykker, kan man bare gå gennem en park eller forbi populære badestrande for at bevidne det svineri, mange efterlader sig. Har du selv bevidnet større mængder havfald i dansk farvand? Jeg har desværre set masser af gamle fiskenet og store stykker plastik. Men den værste forurening er jo den, man ikke ser. Det er den kemiske forurening og mikroplastik, der er bittesmå stykker plastik, som flyder rundt i havet de næste 500 år, og som gradvist spises af både dyr og mennesker. Det starter i bunden af fødekæden hos de mindste dyr. Når de større dyr så jager, og vi mennesker i sidste ende spiser de største rovdyr, så får vi plastik og kemi ind i kroppen, da det er blevet ophobet i dyrenes fødekæde via en proces, som kaldes bioakkumulation. Det er helt katastrofalt. Flere steder anbefaler man allerede nu at begrænse måltider med fisk til et par gange om ugen. Det er yderst trist, og det er noget, vi må forholde os til. Hvad betyder det for din oplevelse af maritim natur, der hvor den er upåvirket af forurening? At opleve en uberørt hav, får mit hjerte til at synge. Når man mærker friskheden og livskraften i havet, er det ofte langt væk fra byer og havne. Så ser man dyre- og planteliv florere og mærker bedre, at man selv er i live. Når du er på, i eller ved havet, hvad gør du så selv for at undgå at forurene? Når jeg er ved eller i vandet, så sørger jeg altid for at have væske med i en aluminiumsflaske. Jeg er ikke nogen engel, og jeg kan også have en plastikflaske, men så sørger jeg

10 – Havmiljøvogteren / #05 2018

for, at den er bundet til min dykkerbøje eller ligger nede i min dykkertaske, så den ikke bliver til havfald. En del af havmiljøvogterkampagnen er målrettet børn mellem 8-12 år. Har du nogen tips til forældre eller bedsteforældre, som ønsker at engagere deres børn til at værne om havmiljøet? Havmiljøvogterkampagnen er bare genial. Særligt fordi det er så nemt at engagere sig, og fordi man sammen med mange andre løfter en tung opgave i fællesskab. Jeg har fx selv den smarte App på min telefon. Da de fleste børn mellem 8-12 år har en smartphone eller adgang til en tablet, synes jeg, at det med App’en er en sjov ting at lave sammen. Også for de ældre generationer, for så kan deres børn og børnebørn lære dem nyt om teknologiske moderne løsninger. Afslutningsvist vil jeg give en stor varm tak til alle, som gør en indsats for at værne om havet. Når man gør noget på helt frivillig basis, kommer det fra hjertet, og den slags har jeg stor respekt for.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.