Page 1

Magdalena Havlovรก | Projekty 2010 - 2013


Magdalena Havlovรก | Projekty 2010 - 2013


| Životopis

Datum narození Místo narození Národnost

22.9.1989 Praha Česká

Vzdělání 2013 2012 - současnost 2009 - 2012 2003 - 2009

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Švédsko /stáž/ České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury /magisterské studium/ České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury /bakalářské studium/ Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Hellichova /humanitní studia/

Zkušenosti Organizace

Spolek posluchačů architektury /školní akce a workshopy/

Fotografie

Mezinárodní festival reSITE 2012 Modely projektů atelieru Petra Hájka a Jaroslava Hulína na FA ČVUT

Projekty v mediích

Katalog Olověný Dušan, zima 2013 Výstava Pražská nádraží ne/využitá, Galerie Jaroslava Fragnera Časopis ARCHITEKT, č. 03 2012 Výstava Anastomosis, Centrum současného umění DOX

Dovednosti Jazyky Software Řidičský průkaz Zájmy

Angličtina /C1/, Němčina /B1 Autodesk AutoCAD, Rhinoceros, Google SketchUp, Adobe /Photoshop, InDesign, Illustrator/ B Fotografie, teorie architektury, historie, cestování

Kontakt Adresa Email Telefon

Vítězná 617, 272 04, Kladno - Rozdělov magda.havlova@gmail.com +420 605 566 536


| Projekty

01

Škola Architektury Studentská soutěž Wernstedt Sketch 2013, CTH

02

New Frihamnen Prof. Ana Betancour, Carl-Johan Versterlund, Joaquim Tarrasó 2013, CTH

03

Bydlení pro seniory Ing. arch. Michal Kuzemenský, MgA. Ondřej Synek 2012, ČVUT

04

Archeologické muzeum /bakalářská práce/ Doc. Ing. arch. Roman Koucký, Ing. arch. Edita Lisecová 2012, ČVUT

05

Filharmonie Doc. Ing. arch. akad. arch Petr Hájek, Ing. arch. Jaroslav Hulín 2011, ČVUT

06

Bytový dům Na Florenci Doc. Ing. arch. Roman Koucký, Ing. arch. Edita Lisecová 2010, ČVUT


01

Škola Architektury Studentská soutěž Wernstedt Sketch 2013, CTH Zadáním studentské soutěže Westernd Sketch pro rok 2013 bylo vytvořit projekt školy architektury - oficiálně pojmenované House for the Academy of the Built Environment - která by se stala centrem rozvíjející se spolupráce mezi studenty, odborníky a veřejností napříč obory vyučujícími na CTH. Pro mě představoval tento název příliš noblesní a troufalý dům, kterým podle mě škola architektury být nemá. Chtěla jsem navrhnout docela obyčejný dům, přísný a zároveň otevřený, takový, aby by poskytl uživatelům dostatek svobody v jejich přemýšlení a tvorbě i uchoval úctu k řemeslu. Vznikl variabilní, rozšiřitelný a vyvážený prostor - škola, jako místo, kde se setkávají pravidla, otevřenost, argumentace i ponaučení.


| půdorysy

-1.patro

přízemí

10m


1.patro

2.patro


| příčný a podélný řez

10m


| interiĂŠr


02

New Frihamnen Prof. Ana Betancour, Carl-Johan Versterlund, Joaquim Tarrasó 2013, CTH Uprostřed druhého největšího švédského města Göteborg leží Frihamnen - bývalý přístav, uměle vytvořený na počátku 20. století. Dříve intenzivně využívané doky dnes slouží jako skladiště, parkoviště a závodní dráha, avšak některé industriální prvky zde můžeme vidět dodnes. Ač je tato oblast separována od okolních čtvrtí rychlostními komunikacemi a vodou, svým umístěním blízko centru má potenciál stát se znovu plně využívaným místem. S ohledem na strategický plán města Göteborg a na zadání kulturní park/komunitní centrum jsme zde navrhli oblasti různého charakteru, snažili jsme se zachovat některé stávající objekty a najít pro ně nové funkce s přihlédnutím na dočasné záplavy i dlouhodobě rostoucí hladinu moře, a v neposlední řadě propojit tyto tři poloostroovy s centrem a rychle rozvíjející se studentskou čtvrtí Lindholmen.


| koncept railway line as a pedestrian zone

poles grid as a building structure

Identity

constructions as a base for buildings

business student accomodation biotop

community spaces

education

Diversity

housing

urban farming

rentable spaces

market

park leisure

Adaptability


| mapa Our goal was to create a new, fully used area, which is embedded in the exisitng structures to avoid Frihamnen becoming a debris. Therefore we suggest different entries in the area from surroundings, including new connection by building bridges to city center and between particular parts of the port. Thus, the city and Lindholmen Campus get a new, pedestrian- and bike-friendly link. The Kvillebäcken stream, as the last part of the historical natural part of the area left shall get supported by a new bio-zone. The different zonings, shown on the plan, offer diverse usages of Frihamnen‘s area, nevertheless the site is still connected inbetween, since different intersections are considered in those transition-areas. The goal is to offer inexpensive residentials, to avoid gentrification. Extra costs occuring because of flood resilience can be compensated by cheap structures, which allow not only wealthy people to settle in the new Frihamnen. Furthermore, we considered the fact that the demand of students is way higher than the offering so we suggest building up new, easy- and cheap-constructed student residentials in the area

C

access

C

border

connecction

nature

housing

business

mix

landscape

agriculture

student housing - built from unused containers

edu-center - library built on existing building, orientated to Lindholmen

farming line - urban gardening along former railway

pedestrian zone - public square between residential and bussiness zones

leisure center - outdoor and indoor facilities for all generations

community house - as an aglomeration of building structure

industrial garden - using former span construction

biotop - island preserving Kvillebäcken nature

shared space - another transition zone with free regulations

public baths - partly using former industrial building


| molo - železniční trať

shared space

student community

genius loci

urban recreation

urban farming

farmer’s market riverfront park

big and dense housing structure smaller housing structure with semi-public areas


Building structure Beyod the rail line, this area should be mainly used for housing and mixed functions that reflects this location and considers the level of privacy in the surroundings. The northern part structure can be various in a shape - small block development as well as terraced and family houses, max 3 storeys, accessible by car on the main roads around the blocks, while only pedestrians and cyclists can walk through the whole area. Between the smaller structure of houses there are created semi-public spaces serving the residents as an „outdoor living room“. In the southern part we propose 4 to 5 storeys buildings with different orientation and views towards the city and new developed areas across the water with ground floor gardens and upper floor common terraces.

Spine strategy of path layout

Shared space wikipedia: Shared space is an urban design approach which provides minimum demarcations between vehicle traffic and pedestrians, often by removing features such as curbs, road surface markings, traffic signs and regulations. Typically it’s used on narrower streets within the urban core and as a part of living streets within residential areas. The scheme is often motivated by a desire to reduce the dominance of vehicles, vehicle speeds, and road casualty rates. Student’s community This is the place, where rails are rising from the ground and beginning their way to the water. There is a student housing area in the surroudings and hydroglyphic park around Kvillebäcken stream proposed, so on the interface of these urban elements the railway area can changed into shared space used by students. To this the fact that the location is on the way from student housing to the new developed area in the direction of Lindholmen, should also contribute. Urban recreation One of the possible usages of the railway is a corridor of recreation. There are places along the walking path protected by trees and enhanced by wooden platforms and movable benches on the rails, so that everyone could find his own special point on the railway. These areas should be designed according to the housing structure, taking into account the sun orientation, streets vistas towards other piers and noise level of the individual surroundings. Genius loci In contemporary western age, genius loci refers to a location’s distinctive atmosphere - a spirit of place, that in history used to be represented by a religious iconography as a figure holding an attribute. Nowadays this archetype is being one of the principals of phenomenological understanding of life, which means in urbanism that landscape design should be adapted to the context in which it is located. Urban farming As our main issue is to create community friendly areas, we propose an urban agriculture character of the railway. Urban farming provides amongst others great social benefits like better health and nutrition, increase income, employ-ment, food security within the household and community integration. It allows families to generate larger incomes from selling to local outdoor market, while they can supply their household with proper nutrition of fresh products. Farmer’s market According to the urban farming character of the railway, we propose a common shared area - a triangular square, we suggest to be used as a local outdoor market. The location has also advantage of being part of the more or less straight connection between all piers, that brings other people than locals in. With the end of to rail line disappearing in the water, this can become a central pointof the rail pier. Riverfront park The top of the rail pier shall be designed mainly for residential housing, simmilar to Malmö Västa Hamnen area. But as well as in Malmö, we want to take a chance of creating public space in the very front part in the form of riverfront promenade park. This area should be mainly used by residents of this area for their seasonal activities, but it can serve for any people passing over this pier and for all pier residentials at the same time.

Flood resilience The suggested building structure located in this area is designed using prefabricate steel floating system placed in the trenched under the platform the building is built on. In normal conditions, the building looks like any other common building, as the whole system is hidden underneath the bearing platform. The platform is a frame of pontons and will bear the main structure of the building. If the water level rise, the trench collects water and the house is lifted, while the slip-tubes ensure the stability of the structure. The only thing that isn’t built with this technology is the preserved railway that will become a waterway in case of floodings. This canal will be then used for transport of local residents as well as for community farming and market, transformed from ground level to merchant ships.

trenched foundation slip-tube platform floatation device ground


| molo - pilíře

original poles in 4.5 x 4.5 m grid

>


Concept The middle pier will be transformed in order to reveal its structure which is part of the identity of the site. The harbour was human made and poles are distributed on the whole area, hidden by concrete. Part of the project is to remove that concrete layer in order to uncover the poles. Some part of the clay will have to be removed as well so that water can take its rights back, spread on this pier area and forest of poles coming out from the water would appear. Large number of poles won‘t be just seen as a heritage element. They will be used for new housing structure in a way of being strengthened by steel poles so that new buildings or platforms could be hung on them. This technology will create many possibilities how to assemble buildings together and create housing communities as well as their local common space. The future residents should then have an opportunity to choose their own site bordered by specific number of poles and build a house on them or use a platform for free construction. Biomimicry When we look at the principle of community house and activities within, we can see there is a big similarity with birds nests. So we based our proposal on mimic of these, and tried to discover what we can learn from them. In nature we can see several communities of birds with different interests and origins creating nests next to each other and cohabiting in areas where live is easier for them. The nests can grow, shrink and get connected to each other. With some time all different nests become part of a network, they are all different but linked at the same time. The main idea is that several small communities, which are connected to each other, get developed by different groups of people. They are adapted to their special needs and interest, while basic functions should be available in all community facilities. Those are, for instance, spaces without compulsion to consummate, free rentable rooms for different events and activities or space for community-meetings. The organic, within time grown formation of the nests allow that single community buildings are used by more smaller communities at the same time. From this idea of small bird nests connected to others a big, diverse community grows. INHABITANS Possible schemes of use of local community houses made from containers SYMBIOTES

CARE

FLEXIBILITY

SHELTER

COMMUNITY

SUSTAINABILITY

Flood resilience The development of the pole pier is based on a certain model of building able to stand on water and evolve with its level. In regular conditions, the building is lying both on the present poles on the site and on the water thanks to the floating device. When the water level is rising, the building will only be bear by the water underneath. Some poles will have to be lenghtened on each corner of the light structure in order to give the building a stability in case of flooding. Thereby the buildings can be directly connnected to the poles or it is built on a floating platform, which is lying on the poles.The connecting piers in between the houses are conjoined to lenghtened poles as well, so while flooding the whole area will be still livable.

extended pole (ensuring the stability) light structure floating elemennts poles (bearing the structure when not flooded)


| molo - park

public bath

flexible containers

nature park

landscape park


Concept The whole area of former banana pier will be transformed into a public park as a new green area connecting the city center with Frihamnen. The aim is to create pleasant spaces for leisure and social interactions for people from all over the city. As this area has industrial background, there is a concrete surface built on highly contaminated soil, so first and foremost is most important to start a depollution process. The construction of two buildings will be preserved and used in a new way to be the only remain of original form, similarly to the racing track whose shape will be followed by new runnig track along the pier. Leisure park The empty space between two preserved structures will be filled with a steel construction used for placement of containers. Those will be given different hights and directions within the structure and various functions like cafeteria, gym rooms, sport facilities renting, bike azyl, winter gardens. The outdoor park continues through this structure as an indoor park. In the opposite direction there is a bridge ending and beggining in the middle part, so people are involved even when just crossing. The second preserved construction will be filled with new partly transparent walls and used as a public baths. Nature park - industrial garden The whole finger considered as a public park with different areas and characters. In the south-western part there is preserved supporting structure of a former industrial warehouse, which will be used for creepers and other plants to create semi-closed and semi-sheltered gardens for relaxing. These gardens can be also shaped according to the following landscape park on the top of the pier. The area should be calm, suitable for all people including children and elderly.

Flood resilience For this pier, we don‘t propose any kind of technology, that would make the structure resilient for floodings. Instead of that we created the park‘s landscape variously shaped, so it can adapt to rising water level - take care about the water, while the park would stay accessible on ”safe zones.” The repartition of these “safe zones” is made by analysis of the site and its interesting points. The main points of interest on this pier and visible from the site are connected with each other in order to see where the lines get crossed above the park. Those areas will be elevated and connected with each other, so no area is isolated and become “safe zones”. This landscape also gives a rise of small lakes during flooding, providing both, a nice environment and a place to experiment decontamination process.

Decontamination process The industrial use of the area and human made construction caused serious contamination of the ground, which has to be minded in the reconversion of the site. After removing the concrete layer the pier is built on, a decontamination process will be started in order to create a soil suitable for vegetal and animal life. A certain layer of clay will be taken off the surface with considerations regarding the spreading of contaminants during the removing process. After that a special bacteria which produce enzymes and consume the toxic substances will be injected in the contaminated clay.The bacteria will spread towards the bottom of the clay during years and cleaning it. In order to be able to use the site while the soil is in decontamination process, a one way permeable membrane will be placed on the top of the clay, together with layer of soil suitable for the growing of plants and vegetation. This membrane will enable the positive aspects, like bacteria and nutriments, from the healthy soil to spread in the clay while avoiding the pollutant to come in the new soil. Since bacteria are using the toxic substances to develop, their population will decrease as the amount of toxic substances decreases. After years, the membrane, made of a natural material will start to decompose and the soil will be recovered. For the decontaminated water, which enters the park area during flooding, we’ve found innovative technology based on using dried and powdered banana peels. This concept is based on the fact that the peel, with its acid and other molecules, tends to absorb the heavy metals in the water since they are attracted to the acids. This process can be repeated up to eleven times, as research shows, while banana peels still have a high effectiveness.

vegetation healthy soil one way permeable layer contaminated clay


03

Bydlení pro seniory Ing. arch. Michal Kuzemenský, MgA. Ondřej Synek 2012, ČVUT Dům pro seniory v Podvinní je domovem, odpolední procházkou i společenskou událostí. Je založen na principu možnosti volby naší cesty, míry soukromí a svobody. Podvinní je zatím neurčitým místem, návrh domu tedy využívá potenciálů charakteristických prvků, čímž se místa stávají čitelnější. Jsou to, vyšlapané cesty, přítomnost řeky, průhledy a průchody mezi soukromým, veřejným i tím nedefinovaným.


| místo

Podvinní - dávno zaniklá ves mezi Libní a Vysočany - dnes místo mnoha neurčitých rozhraní, ale s jasným přímknutím k protékající Rokytce. Kolem je park, místy divoká příroda, místy městská zástavba. Řeka přitéká klidně, pak zahuči přes splav a zrychluje mezi alejí stromů za kterými prosvítá dům. Proteče pod mostem, pod dalším, kolem stavidel bývalého náhonu s dřevěným podiem a nakonec mizí mezi hustým stromořadím směrem ke Kolčavce. Celé území je protkané vyšlapanými cestami podél řeky, přes kopec, zkratkami od domů i průchody do parku. Dům mezi cesty zapadá. Sedí v zemi na třech částech, které se ve vyšších patrech postupně propojují a umožňují průchod a užívání napříč celým domem. Mezi částmi jsou poloveřejné prostory s různými možnostmi využití. Tím intimnějším vede zkratka k mostu přes rokytku, jsou zde se vstupy do domu a zahrádky obyvatel. Druhý prostor je podiem, prodlouženým soklem domu, hlavním vstupem domova, venkovní kavárnou a vším, čím ho kdo chce mít. Končí zde promenáda podél rokytky se vším potřebným, jako je prádelna, lazebnictví a hokynářství. Je to místo pozorování, zvuků splavu, křížení cest a přímého vstupu do parku, místo největší energie.


| princip

Dům pro seniory je domovem pro lidi různých povolání, povah, zájmů, stavů, jediné co je spojuje je jejich věk. Stáří je obdobím života kdy často chybí to nejcennější - rodina, proto je důležité mít oporu, možnost komunikace jak v rámci domova, tak mimo něj. Je důležité mít možnost vybrat si kdy, jak a s kým chci trávit svůj čas, na co se těšit, mít se o co se starat nebo jen sledovat, co se děje. Čím vyšší podlaží, kratší vzdálenost k propojovacím komunikacím a sesternám, tím je zajištění péče a pomoci samozřejmější a společné místnosti klubu dostupnější. Striktní rozdělení prostor pro lidi s lehčí a těžší péčí nexistuje, aby zůstalo propojení zachováno. Pokoje a byty jsou několika typů - pokoj pro jednoho, pro dvě blízké osoby, pro dva s oddělenými vstupy a ložnicemi, a byt pro čtyři. Všechny mají koupelnu s wc a sprchou, velkou, pro dva pokoje společnou lodžii s výhledem na řeku. Ačkoliv má většina pokojů vlastní kuchyňskou linku, je možné vařit i ve společných obytných prostorech, které jsou na každém patře, vybavené stoly, pohovkami, knihovnou a vším, co chtějí obyvatelé společně užívat. Pro méně pohyblivé jsou na patře k dispozici pečovatelská centra pro asistované koupele a další péči Veřejná část domu nabízí jídelnu, kavárnu, poradnu a lékařskou pomoc v přízemí, v dalších patrech se nachází obývací a spací pokoje denního stacionáře společně s místnostmi určenými pro klub seniorů, který může využívat každý obyvatel i návštěvník. Jsou to knihovna, terapeutické místnosti, bazén, výtvarné dílny, klubovna, zkušebna...s přihlednutím k tomu, že většina není pevně daná a obyvatelé domu si mohou prakticky tvořit svoje aktivity podle sebe.


byty / pokoje

služby / klub

péče / zázemí

vertikální komunikace

chodby a obývací prostory

technické zázemí / parkoviště


| půdorysy

přízemí

1. patro

2. patro


| řezy a pohledy


| fasáda

hrubě, bíle omítnuté zdivo - dřevěná okna - lodžie - betonový sokl


04

Archeologické muzeum /bakalářská práce/ Doc. Ing. arch. Roman Koucký, Ing. arch. Edita Lisecová 2012, ČVUT Pražské archeologické muzeum by se mělo stát vědeckou a vzdělávací institucí, srovnatelnou s muzei ostatních Evropských měst. Jeho největší poslání vidím v předání historických fakt na základě toho nejpřirozenějšího zážitku a vlastního poznání. Člověk by zde měl totálním smyslovým vnímáním poznat život svých předků a srovnat ho s životem vlastním - poznat příčiny našeho současného chování a myšlení. Fungování muzea je tedy založeno primárně na expozicích - pěti historickým obdobím je přiřazeno pět lidských smyslů podle toho, který smysl byl v dané době určitým způsobem stimulován. Tento smysl se odráží na uspořádání prostorů a formě prezentovaného období.


| koncept

doba kamenná

doba bronzová

doba železná

stěhování národů

středověk

chuť (první tepelně zpracovaná potrava)

hmat (výroba keramických nádob)

sluch (odlišné zvuky díky novým materiálům)

zrak (stěhování evropských etnik)

čich (vznik prvních měst)


| půdorysy

-1. patro

přízemí

1. patro


2. patro

3. patro

4. patro


| stavební řez

O16 +30,190

+28,830

+28,830

300

+27,690

8320

7920

+22,770 1800

7920

8320

4920

300

+27,690

P7 100

+19,770

+16,530

5840

5840

300

+19,370

6240

1200

+19,370

6240

100

+19,770

300

P7

100

+13,130

300

+13,530

+13,130

+6,890

5840 100

P2 +1,050 +650

100

4800

4495

4800

-5,170

-11,560

5

P1

500

-11,205

-12,210

3200

300 2895

3200

-11,205

5

5

-8,310

P1

500

P1 -8,005

-8,310

2895

300

5

P1 -8,005

2716

P4

300

120

4160

P4 -3,110 P4 -4,770

-11,560

±0,000

3760

4160

500 3260 400

-2,220

-3,510

4375

6240

3740

+1,050

-3,110

-12,210

+6,740

300

400

100 300 3760 300

100

P2 +1,050 +650

P5

4495

2100

6240

5340

5840

+4,050

P10

DETAIL C

6240

+6,890 500

+7,290

100

P7

+7,290

300

100

400

P7

300

5840 3000

5840

6240

2840

100

P7 +13,530

300

P7


| princip fasády

suchý beton

tepená izolace Rockwool Fasrock 1000 x 500 x 120

kotevní svory DOKA XS TOP 50

nosná žb stěna tl. 200


04

Filharmonie Doc. Ing. arch. akad. arch Petr Hájek, Ing. arch. Jaroslav Hulín 2011, ČVUT Z memoranda vybudování nového koncertního sálu v Praze: “...v Praze nebyla v posledních dekádách vybudována žádná veřejná budova, která by tvořila přirozený střed či symbol nového rozvojového či rehabilitovaného území.” Na Letnou navrhuji do země zapuštěnou budovu koncertních sálů v kombinaci s vnějsí komunikací spojující Staré Město a Letnou. Komunikaci tvoří přímé schodiště po svahu, které je zároveň střechou budovy skrz kterou lze průhledy vidět ze sálu na město. Hlediště sálů vychází z principu fungování amfiteatru a kopírují tak sklon svahu. Foyer jsou lineárně řezena podél sálů a stoupají paralelně se svahem. Vstoupit do budovy filharmonie lze od nábřeží i z vrchu Letenských sadů, které ve formě parku sahají až na místo bývalého pomníku.


park

amfiteatr

osa


| provozní schéma

STAFF ONLY

STAFF ONLY

STAFF ONLY

STAFF ONLY

STAFF ONLY


| vlastnosti

01

02

03

01_tepelná a vzducho-technika: teplo a světlo získávané přes střechu, vzduch do sálu a foyer přiváděn pod schody 02_viditelnost: všechna místa splňují požadavký na viditelnost, podium je vertikálně pohyblivé 03_zvuk: všechna místa splňují základní akustické požadavky, pro vytvoření speciálních akustických atmosfér je možné použít akustické clony


05

Bytový dům Na Florenci Doc. Ing. arch. Roman Koucký, Ing. arch. Edita Lisecová 2010, ČVUT Na jednom z posledních velkých stavebních pozemků v centru Prahy - v ulici Na Florenci, v blízkosti Masarykova nádraží, nevrhuji jeden z dvanácti bytových domů. Ty mají společný čtyřpodlažní sokl s blíže neurčenou administrativní funkcí, který je však důležitý pro vynesení domu do proslunitelné výšky, a 6 podlaží s byty různých velikostí s ohledem na poptávku v centru města. Maximální půdorysné rozměry jsou 24 x 24m, celková výška je stanovena na 30m. Západní a východní stěna je koncipována jako štítová, tedy přiléhá k sousednímu domu, čímž došlo k omezení při tvoření dispozic z hlediska umístění oken a orientace bytů se tak stala jedním z nejdůležitějších aspektů návrhu.


4.patro

5.patro

6.patro

7.patro


jižní fasáda

situace


mh 2013


Magdalena Havlova | Projekty  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you