Page 1

PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014


Tisztelt Olvasó! Kedves Leendő Hallgatónk! Szeretettel üdvözlünk a Partiumi Keresztény Egyetem, Románia első akkreditált magyar nyelvű egyetemének nevében. Egyetemünk azt a küldetést vállalta fel, hogy olyan értelmiségieket neveljen az erdélyi magyar közösség számára, akik hagyományainkat felvállalva képesek megbirkózni korunk kihívásaival. Hisz mire van ma szüksége egy kisebbségi közösségnek az európai nemzetek családján belül? Gazdasági szakemberekre, akik eligazodnak az üzeti élet útvesztőiben, és hozzásegítik a közösséget azokhoz az erőforrásokhoz, amelyek nélkül az élet nagyon gyötrelmes lehet. Nyelvészekre, irodalmárokra, tanárokra és tanítókra, akik ablakot nyitnak a világra, akik megkönnyítik számunkra a kapcsolattartást Európa többi népével. Szociológusokra, akik segítenek megérteni azokat a változásokat, amelyek végbemennek körülöttünk. Szociális munkásokra, akik szeretettől és szolidaritástól vezérelve odafigyelnek azokra, akik a közösség peremére szorultak. Ők mindnyájan megteremtik az élet lehetőségeit a közösség számára. A teológusok, filozófusok és művészek pedig arról győznek meg bennünket, hogy az életet nem csupán lehet, de érdemes is élni. Híven az Universitas eszméjéhez, Egyetemünk felvállalja az oktatás, a tudományos kutatás és a szó legnemesebb értelmében vett művelődés hármas kötelességét. Reméljük, hogy Te is velünk tartasz a céljaid megvalósítása felé vezető úton, és kívánjuk, hogy érdeklődésednek megfelelő információkat találj felvételi tájékoztatónkban. Dr. János Szabolcs rektor

3


A felvételi menete Alapszakok

I. felvételi

II. felvételi

Beiratkozás

2014. július 14-23.

2014. július 31-augusztus 2.

Felvételi vizsgák időpontja

2014. július 24-25.

2014. augusztus 4.

Eredményhirdetés

2014. július 28.

2014. augusztus 5.

Fellebbezés

2014. július 28.

2014. augusztus 5.

2014. július 28-30.

2014. augusztus 5-6.

Anyakönyvezés Mesteri képzések

Felvételi

Beiratkozás

2014. július 14-25.

Felvételi vizsga

2014. július 26.

Anyakönyvezés

2014. július 26-28.

A tandíj összege a 2013–2014-es tanévben: »» Turisztika, Menedzsment, Filozófia, Szociális munka, Szociológia, valamint Nyelv és irodalom szakok esetében – 300 euró/év »» Zene – 400 euró/év »» Képzőművészet – 450 euró/év »» Bank és pénzügyek – 400 euró/év

Az intézmény által biztosított ösztöndíjak: »» érdemösztöndíj – a kimagaslóan jó eredményeket elérő hallgatók számára tanulmányi eredményeik, kutatási és más szakmai tevékenységeik alapján megítélt támogatás. »» tanulmányi ösztöndíj – a félévi átlagok függvényében a jó tanulmányi

»» Mesteri képzések – 2000 lej/év A tandíjas és tandíjmentes helyek évenként módosulnak a hallgatók tanulmányi eredményei szerint. Így lehetőség van fizetéses helyről átkerülni ingyenes helyre és fordítva.

eredményeket elérők számára megítélhető támogatás. »» szociális ösztöndíj – a nehéz anyagi helyzetű hallgatók számára pályázati úton elérhető támogatás.

Bentlakási lehetőségek az Arany János Kollégiumban: Férőhelyek száma: Szállásfoglalás: 192 hely 2-4 ágyas szobákban. Arany János Kollégium 410209 Oradea, str. Primăriei nr. 36. Elszállásolási és étkezési díjak: +40-259-439 931 »» szállás: 165 lej/hó E-mail: ajkollegium@gmail.com, »» étkezés: háromfogásos ebéd 10 lej Web: kollegium.partium.ro A felvételi ideje alatt – előzetes bejelentkezés alapján és térítés ellenében – szállást és étkezést biztosítunk. Partiumi Keresztény Egyetem

4

Általános információk


Helyek száma ALAPSZAKOK

Tandíjmentes

Tandíjas

Összesen

Filozófia

10

15

25

Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom – Magyar nyelv és irodalom

15

25

40

Angol nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom – Német nyelv és irodalom

23

27

50

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom – Angol nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom

22

28

50

Szociális munka

17

18

35

Szociológia

16

19

35

Menedzsment

30

45

75

Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltató egységek gazdaságtana

30

45

75

Bank és pénzügyek

25

25

50

Zenepedagógia

10

15

25

Képzőművészet

23

12

35

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

18

17

35

Teológia – Szociális munka/Diakónia*

10

15

25

Agrármérnök**

40

0

40

Tandíjmentes

Tandíjas

Összesen

Kortárs politikai filozófia

MESTERI KÉPZÉS

0

30

30

Filozófia és művészet a nyilvános térben

7

23

30

Többnyelvűség és multikulturalitás

15

15

30

Európai szociálpolitikák

15

15

30

Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje

30

12

42

Vallástudományok

7

23

30

Zeneművészet az audiovizuális kultúrában

9

21

30

Vizuális kommunikáció

12

18

30

* Amennyiben a szakpárok elnyerik az ideiglenes működési engedélyt. ** A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának kihelyezett tagozata. felveteli.partium.ro

5

www.partium.ro


COLLOQUIA Nyelvvizsgaközpont

A Partiumi Keresztény Egyetem keretein belül működő Colloquia Nyelvvizsgaközpont megfelelően képzett munkatársakkal, korszerű és színvonalas oktatási segédanyagokkal szeretne minőségi idegennyelvi szolgáltatásokat biztosítani egyetemünk diákjai számára, jutányos áron. A nyelvvizsgaközpont figyelembe veszi a hallgatók kéréseit, a nyelvórákat a csoportok igényei szerint szervezzük. A nyelvoktatás kis létszámú csoportokban, családias környezetben zajlik, így a hallgatóknak több gyakorlási és megszólalási lehetőségük van, tanáraink pedig több figyelmet fordíthatnak a résztvevőkre. Csatlakozz te is azokhoz, akik már megismerték a Colloquia Nyelvvizsgaközpont magas színvonalú tanfolyamait! Tanulj nálunk nyelveket, mert a tudás hatalom! Web: www.partium.ro/colloquia Collo Quia

Partiumi Keresztény Egyetem

6

Általános információk


Egyetemi Könyvtár

A PKE Egyetemi Könyvtára a legújabb szakirodalommal felszerelve, immáron három különböző helyen várja látogatóit. A mintegy 50 ezer kötet és a gazdag szakfolyóirat-gyűjtemény közvetlenül hozzáférhető az olvasók számára. A kis alapterületű, világos, szakirányok szerint berendezett olvasótermek kellemes környezetet nyújtanak a kényelmes, nyugodt olvasáshoz. A folyamatos bővítés alatt álló CD- és DVD-tár egyaránt tartalmaz zenei-, kép- és filmanyagokat. Az egyetemi könyvtár a szabadon használható számítógépein és a területén működő vezeték nélküli hálózaton (Wi-Fi) korlátlan internet-hozzáférést bíztosít használói számára. A könyvtár elektronikus katalógusát böngészve az olvasók bárhol leellenőrizhetik, hogy egy könyv megvan-e a könyvtárban, sőt azt is, hogy hány példány van belőle, és hogy azok épp kölcsönözhetőek-e vagy valaki más már kikölcsönözte őket. A könyvtárban jutányos áron lehet nyomtatni, fénymásolni, illetve köttetni; a lejárt kölcsönzések telefonon is meghosszabbíthatók. Az intézmény a hallgatók programjához igazodva hétköznapokon 8.30 és 20.00 óra között, szombatonként pedig 8.00 és 14.00 óra között tart nyitva. Web: www.partium.ro/hu/konyvtar Partiumi Keresztény Egyetem Könyvtára felveteli.partium.ro

7

www.partium.ro


Erasmus

Az Erasmus az Európai Unió felsőoktatást támogató részprogramja. A programon belül az Európai Unió országaiban lehet részképzést és szakmai gyakorlatot folytatni legalább egy tanulmányi időszakon keresztül, melyhez a program pénzügyi támogatást folyósít ösztöndíj formájában. Az Erasmus az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja. Az egykori Erasmus-hallgatók szerint a program keretében szerzett tapasztalat az egyetem elvégzése utáni munkakeresést is megkönnyítette számukra. Kovács Attila, Menedzsment szakos hallgató: „Mindenkinek csak ajánlani tudom az Erasmus program által kínált lehetőségeket. Alkalmunk nyílik megismerni egy új kultúrát, történelmet, nyelvet, és olyan helyzetekkel találkozunk, melyek sokban hozzájárulnak személyes fejlődésünkhöz. Törökország a legjobb döntés volt.” Bíró Orsolya, Angol-román szakos hallgató: „Négy hónapnyi szuper élettapasztalat és tanulság. Ezt tudja adni a svájci Fribourg. Nem nehéz beilleszkedni a logikus, letisztult világba. Az egyetem alapvetően diákközpontú, a város csodás. Csak tedd a dolgod – élvezd!” Partiumi Keresztény Egyetem Erasmus

Partiumi Keresztény Egyetem

8

Általános információk


Szakkollégiumok

A kiemelkedő tehetséggel, szorgalommal és motiváltsággal rendelkező hallgatók tutoriális képzésének, a tehetségek támogatásának a PKE szakkollégiumai biztosítanak ideális keretet. A Janus Pannonius Szakkollégium 2010 őszén alakult meg három szakmai műhellyel, amelyek az alapítás pillanatában lefedték az egyetem teljes képzési palettáját. 2013-ban a Janus Pannonius Szakkollégium Gazdaság- és Társadalomtudományi Műhelye önállósult, és erre épülve létrejött a Fényes Elek Szakkollégium. A szakkollégiumok célja, hogy ne csupán szakmailag jól képzett fiatalokat, szakembereket biztosítsanak az erdélyi−partiumi társadalom, illetve a munkaerőpiac számára, hanem olyan értelmiségieket, akik széleskörű műveltségüknél, társadalmi érzékenységüknél, szakmai igényességüknél fogva az erdélyi−partiumi magyar közösség meghatározó tagjaivá válhatnak, ugyanakkor hitelesen képviselhetik egyetemünk és szakkollégiumaink értékeit. A szakmai műhelyek révén a két szakkollégium lefedi az intézményi képzés teljes skáláját: a Fényes Elek Szakkollégium a gazdaság- és társadalomtudományi kutatásoknak biztosít keretet, míg a Janus Pannonius Szakkollégium a bölcsészettudományi, neveléstudományi, teológiai és művészeti területeken folyó kutatások fórumát biztosítja műhelyei révén: Nyelv- és Irodalomtudományi Műhely, Neveléstudományi Műhely, illetve Filozófiai−Teológiai−Művészeti Műhely. A szakkollégiumi műhelyekbe való bejutás felvételi alapján történik. Web: jpszk.partium.ro, feszk.partium.ro felveteli.partium.ro

9

www.partium.ro


Tanárképző Intézet BA szinten 3 éves képzés, nappali tagozaton, tandíjas helyekkel MA szinten 2 éves képzés, nappali tagozaton, tandíjas helyekkel Posztgraduális 1 éves képzés, nappali tagozaton, tandíjas helyekkel

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Tanárképző Intézete alapfokú és elmélyítő szintű tanárképzést működtet azok számára, akik tanulmányaik közben szeretnének beiratkozni az I-es, illetve II-es szintű pedagógiai modulra, valamint posztrgraduális képzést biztosít mindazoknak, akik egyetemi tanulmányaik befejeztével szeretnének pedagógusi pályára lépni.

Cél: Az I-es és II-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificate de absolvire, nivelul I., II.).

Célcsoport: Egyetemisták, akik tanulmányaik elvégzése után tanári pályára készülnek.

A képzés formája: 3 év nappali tagozaton (I. szint), 1 év posztgraduális képzésben (I. szint) és 2 év nappali tagozaton (II. szint).

Partiumi Keresztény Egyetem

10

Általános információk


Mit tanulhatsz? Kötelező tárgyak: »» pszichológia, »» fejlődéslélektan, »» pedagógia, »» szakmódszertanok, »» pedagógiai gyakorlat.

Választható tárgyak: »» alternatív pedagógiák, »» iskolai tanácsadás, »» interkulturális nevelés stb.

Hogyan tovább? Olyan szakembereket képzünk, akik megállják helyüket a mindennapi iskolai munkában, akik olyan pedagógia-módszertani ismeretekkel rendelkeznek, amelyeket képesek a tanításban is hatékonyan alkalmazni.

A felvételi menete: A felvételi egy interjúból áll, ahol főként azt mérjük, milyen mértékben alkalmas a jelentkező a pedagógusi munkára.

További információk: E-mail: urikati@gmail.com Web: tki.partium.ro

felveteli.partium.ro

11

www.partium.ro


Alapképzések elérhetőségei: Bölcsészettudományi Kar Kari titkárság: Nyíri Enikő, kari főtitkár Tel./Fax: +40-259-418 252 E-mail: btk_dekani@partium.ro

Magyar nyelv és irodalom szak (+szakpárosítások, lásd 12. oldal) E-mail: magyarszak.pke@gmail.com Web: magyartanszek.partium.ro PKE Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék Német nyelv és irodalom szak (+szakpárosítások, lásd 14. oldal) E-mail: germanistik.partium@gmail.com

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak E-mail: tanitokepzo.pke@gmail.com Web: tanitokepzo.partium.ro Filozófia szak E-mail: pkefilozofia@gmail.com Web: fktanszek.partium.ro PKE, Filozófia, Nagyvárad

Web: germanistik.partium.ro PKE, Nagyvárad, Német nyelv és irodalom szak

Szociológia szak E-mail: tarstud@partium.ro Web: szociologia.partium.ro

Angol nyelv és irodalom szak (+szakpárosítások, lásd 16. oldal) E-mail: deptenglish.pke@gmail.com Web: deptenglish.partium.ro

Szociális munka szak E-mail: tarstud@partium.ro Web: szocmunka.partium.ro Teológia - Szociális munka/Diakónia E-mail: pke.tt@gmail.com

Partiumi Keresztény Egyetem

12

Általános információk


Közgazdaságtudományi Kar Kari titkárság: Máté Emese, kari főtitkár Tel./Fax: +40-259-418 252 E-mail: econ@partium.ro

Menedzsment szak Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltató egységek gazdaságtana szak Bank- és pénzügyek szak E-mail: econ@partium.ro Web: gmt.partium.ro Partiumi KE Közgáz

Művészeti Kar Kari titkárság: Úri Katalin, kari főtitkár Tel./Fax: +40-259-418 252 E-mail: mkdekani@partium.ro

Képzőművészet szak E-mail: urikati@partium.ro Web: www.p-art.org kmt.partium.ro PKE, Nagyvárad, Képzőművészeti tanszék

felveteli.partium.ro

Zenepedagógia szak E-mail: zene@partium.ro Web: zenetanszek.partium.ro Blog: www.pkezene.blog.com PKE Zeneművészeti Tanszék Nagyvárad

13

www.partium.ro


Magyar nyelv és irodalom szak 3 éves képzés nappali tagozaton

22

28

tandíjmentes

tandíjas

Lehetséges szakpárosítások: MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM – ANGOL NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM – ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM NÉMET NYELV ÉS IRODALOM – MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A Partiumi Keresztény Egyetemen a 2010–2011-es tanévben indult a Magyar nyelv és irodalom szak. Hallgatóinknak színvonalas képzést biztosítunk: országos és nemzetközi szinten elismert oktatók, neves magyarországi vendégtanárok, külföldi ösztöndíjlehetőségek és folyamatosan fejlődő könyvtár segíti szakmai fejlődésüket.

Mit tanulhatsz? Alaptárgyak: »» irodalomtörténet, »» színháztörténet, »» világirodalom, »» leíró nyelvészet, »» nyelvtörténet.

Partiumi Keresztény Egyetem

Választható tárgyak: »» Irodalom, média és kommunikáció modul keretében: filmelmélet, médiatörténet, feminista irodalomtudomány stb.; »» Alkalmazott magyar nyelv modul keretében: pszicholingvisztika, fordítás és tolmácsolás, kulturális nyelvészet, kiadványszerkesztés stb. 14

Bölcsészettudományi Kar


Amikor azt kérdezik tőlem, hogy miért jó magyar szakosnak lenni, többnyire csak annyit szoktam mondani, hogy hangulatos, lendületes és hogy itt sosem unatkozol majd! Most azt gondolom, a lényeg mégsem csak ebben van! Minősítések és besorolások helyett sokkal többet elmondok azzal, ha egyszerűen úgy fogalmazok: itt végre azt csinálom, amit szeretek. Vincze Lilla Magyar nyelv és irodalom, III. év

Elhelyezkedési lehetőségek: A következő területeken helyezkedhetsz el: »» oktatás: nyelvoktatás, tanári munkakör; »» média: sajtófigyelői, nyelvi szervezői feladatok, asszisztens a könyv- és újságkiadás területén; »» EU, ill. más nemzetközi szervezetek: pályázati, referensi munka, as�szisztensi feladatok; »» közigazgatás, önkormányzat: asszisztensi feladatok; »» idegenforgalom: prospektusok szerkesztése, programszervezés, nyelvi közvetítői szerep betöltése, idegenvezető; »» gazdasági élet: cégfeladatok ellátása magyar, külföldi vagy vegyes vállalatoknál.

A felvételi jegy összetétele:

25% ÉRETTSÉGI ÁTLAG

75+25+z

75% MAGYAR ÉRETTSÉGI JEGY Amennyiben a magyar érettségi jegy hiányzik, elfogadjuk a román érettségi jegyet is.

A helyek száma megosztott a fő szak és a szakpárok között.

felveteli.partium.ro

15

www.partium.ro


Német nyelv és irodalom szak 3 éves akkreditált képzés nappali tagozaton

15

25

tandíjmentes

tandíjas

Lehetséges szakpárosítások: NÉMET NYELV ÉS IRODALOM - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ANGOL NYELV ÉS IRODALOM – NÉMET NYELV ÉS IRODALOM

Öt ok, amiért megéri nálunk tanulni: 1. Romániában egyedülálló germanisztikai képzést kínálunk, mert a magyar nyelvet használjuk segédnyelvként pl. a nyelvtani magyarázatok és a fordítási gyakorlatok során. 2. Hallgatóink az országban páratlan, akkreditált BA végzettséget szerezhetnek, mivel a harmadik félévtől szakosodási lehetőséget biztosítunk: választani lehet az Irodalom, kultúra, média és a Fordítói szakirány között. 3. Számos közösségi programot szervezünk: ismerkedési délután, német filmklub, adventi ünnepség. 4. Gyakorlatias képzésben, kis csoportokban folyik a német nyelv alapjaival kezdődő oktatás. 5. Külföldi tanulmányi- és ösztöndíjlehetőségek, valamint vendégelőadók gazdagítják a képzést. Évente ingyenes németországi tanulmányutakat szervezünk pl. Frankfurt am Mainba.

Mit tanulhatsz? »» irodalmi és nyelvészeti tárgyak; »» német nyelvgyakorlatok, kommunikációs gyakorlatok; Partiumi Keresztény Egyetem

16

»» fordítási gyakorlatok; »» kulturális- és médiaismeretek.

Bölcsészettudományi Kar


Mivel kis csoportokban zajlik az oktatás, nagyon hatékonyan és sikeresen lehet elsajátítani a nyelvet, megismerni a német kultúrát. Nem beszélve arról, hogy a megszerzett tudás és szókincs elmélyítése érdekében lehetőség nyílik arra, hogy németországi tanulmányutakon és kirándulásokon vegyünk részt. Gergely Tamás Német nyelv és irodalom, III. év

Kiegészítő képzési lehetőségek: »» pedagógiai modul: a némettanári képesítés megszerzése; »» két szak párhuzamos végzése vagy munkaviszony esetén 50%-os óralátogatási kedvezményt biztosítunk.

Elhelyezkedési lehetőségek: »» fordítói munkakör; »» oktatás; »» gazdasági élet; »» idegenforgalom; »» közigazgatás;

A felvételi jegy összetétele:

50% ÉRETTSÉGI ÁTLAG

»» nemzetközi szervezetek; »» média; »» a német nyelv és kultúra ismeretéhez kötött munkakörök.

50+50+z

50% NÉMET ÉRETTSÉGI JEGY Amnnyiben a német érettségi jegy hiányzik, elfogadjuk a magyar érettségi jegyet is.

A helyek száma megosztott a fő szak és a szakpárok között.

felveteli.partium.ro

17

www.partium.ro


Angol nyelv és irodalom szak 3 éves akkreditált képzés nappali tagozaton

23

27

tandíjmentes

tandíjas

Lehetséges szakpárosítások: ANGOL NYELV ÉS IRODALOM - ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM ANGOL NYELV ÉS IRODALOM - NÉMET NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM – ANGOL NYELV ÉS IRODALOM

Amit kínálunk: »» bölcsészképzés: az angol, amerikai és más angol nyelvű kultúrák tanulmányozása kis csoportokban; »» a hagyományos nyelvészeti és irodalomtörténeti tanulmányok mellett a harmadik félévtől diákjainknak két szakosodási lehetőséget biztosítunk: Kommunikáció, illetve Fordító-tolmács szakirány; »» számos közösségi program: karácsonyi ünnepség, szaknap, workshopok, tanulmányi kirándulások; »» külön angol tanszéki könyvtár: naprakész szakirodalom, hazai és külföldi szakfolyóiratok, valamint az EBSCO és a JSTOR folyóirat-adatbázisok ingyenes és korlátlan hozzáférése; »» kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő hallgatóink felvételt nyerhetnek a szakkollégium angol szakcsoportjába.

Mit tanulhatsz? »» angol irodalom és nyelvtan; »» fordítástechnika és gyakorlati tolmácsolás; Partiumi Keresztény Egyetem

18

»» szókincsfejlesztés, szövegértelmezés, kommunikációs és nyelvtani gyakorlatok; Bölcsészettudományi Kar


Már érettségi előtt tudtam, hogy az Angol Nyelv- és Irodalom szakot fogom választani. Úgy éreztem, hogy itt megkaphatom mindazt a tudást, amire még szükségem van, és lehetőségem nyílik rá, hogy más szemszögből is tekinthessek a világra. Várakozásaimat felülmúlta mind az egyetem, mind pedig az Angol tanszék. Böndi Eszter Angol nyelv és irodalom, II. év

»» angol és amerikai filmkultúra, irodalom és film kapcsolata, média és kommunikáció.

Kiegészítő képzési lehetőségek: »» pedagógiai modul: az angoltanári képesítés megszerzése; »» két szak párhuzamos végzése vagy munkaviszony esetén 50%-os óralátogatási kedvezményt biztosítunk.

Elhelyezkedési lehetőségek: »» nyelvtanár; »» fordító, tolmács; »» média, reklámszakma;

»» könyvkiadás, archiválás; »» közönségkapcsolat (PR); »» turizmus.

A felvételi jegy összetétele:

50% ÉRETTSÉGI ÁTLAG

50+50+z

50%

ANGOL NYELVŰ KÉPESSÉGFELMÉRŐ INTERJÚ

Az interjút a Cambridge FCE és/vagy CAE nyelvvizsgákon kapott A, B, C minősítésekkel ki lehet váltani, ezek a minősítések 10-essel egyenértékűek.

A helyek száma megosztott a fő szak és a szakpárok között.

felveteli.partium.ro

19

www.partium.ro


Nyelv és irodalom szakpárosítások 3 éves képzés nappali tagozaton

Két szak, két esély! Dupla lehetőség egy szakon belül: több esély a kön�nyű elhelyezkedésre, munkalehetőségek színes skálája, magas tudásszint! Amennyiben több nyelv iránt is érdeklődsz, a szakok párosításával lehetővé válik, hogy egyszerre két nyelvből is egyetemi képesítést szerezz! A páros nyelv és irodalom szakok célja a két nyelvterületen egyaránt magas tudásszintű szakemberek képzése. A tanmenet tantárgyi szerkezete mindkét nyelvterületen biztosítja a megfelelő elméleti ismeretek és készségek elsajátítását.

Lehetséges szakpárok: Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom – Angol nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom 22 tandíjmentes és 28 tandíjas hely Angol nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom – Német nyelv és irodalom 23 tandíjmentes és 27 tandíjas hely Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom – Magyar nyelv és irodalom 15 tandíjmentes és 25 tandíjas hely Partiumi Keresztény Egyetem

20

Bölcsészettudományi Kar


A helyek száma megosztott a fő szak és a szakpárok között. A kétszakos képzésben az órák száma 50-50% arányban oszlik meg a két nyelv között.

Mit tanulhatsz? »» irodalom és nyelvtan; »» fordítástechnika és gyakorlati tolmácsolás; »» szókincsfejlesztés, szövegértelmezés, kommunikációs és nyelvtani gyakorlatok; »» filmkultúra, irodalom és film kapcsolata, média és kommunikáció.

Hol helyezkedhetsz el? »» gazdasági élet: hazai, külföldi vagy vegyes vállaltoknál, határ menti székhelyű vállalatoknál, »» idegenforgalomban: idegen nyelvű prospektusok szerkesztése, programszervezés, nyelvi közvetítői szerep betöltése utazási ügynökségeknél, idegenvezető, »» fordító vagy tolmácsként, »» EU-, és más nemzetközi szervezeteknél: pályázati, referensi munka, asszisztensi feladatok, »» oktatásban: nyelvoktatás, »» médiában: sajtófigyelői, asszisztensi feladatok ellátása, »» közigazgatásban, önkormányzatoknál: szervezői feladatok ellátása.

A felvételi jegy összetétele:

50% ÉRETTSÉGI ÁTLAG

50+50+z

felveteli.partium.ro

21

50% ÉRETTSÉGI JEGY AZ ELSŐ VÁLASZTOTT NYELVBŐL

www.partium.ro


Az óvodai és elemi okatatás pedagógiája szak 3 éves képzés nappali tagozaton

18

17

tandíjmentes

tandíjas

Nagyvárad az erdélyi tanítóképzés egyik hagyományos fellegvára. Ennek tudatában indítottuk el a 2012–2013-as tanévtől az óvó- és tanítóképző szakunkat a Partiumi Keresztény Egyetemen. A szak komplex és magas szintű képzést kíván megvalósítani, összeegyeztetve a színvonalas oktatási tevékenységet a korszerű és hatékony tudományos kutatással. Ennek biztosítéka, hogy az oktatási feladatokat szakmailag magasan képzett, elismert, magyar anyanyelvű oktatók látják el.

Mit tanulhatsz? Kötelező tárgyak: »» általános lélektan, »» fejlődéslélektan, »» játékpedagógia, »» magyar nyelv, »» irodalom és gyermekirodalom,

»» román nyelv, irodalom és gyermekirodalom, »» aritmetika, »» zene stb.

Választható tárgyak: »» alternatív pedagógiák, »» iskolai tanácsadás,

Partiumi Keresztény Egyetem

»» oktatási projektek menedzsmentje, »» drámapedagógia stb.

22

Bölcsészettudományi Kar


Az elmúlt évek egyetemi tapasztalatai, az itt tanultak és a gyakorlati képzések csak megerősítettek abban, hogy jól döntöttem, amikor a Partiumi Keresztény Egyetem Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakát választottam. Már első évben látogatjuk az óvodákat, iskolákat és hospitálunk, így az elméletben tanultakat rögtön fel is használhatjuk a gyakorlatban. A nehéz és fárasztó hétköznapokat pedig bearanyozza a gyerekek mosolya és a tőlük kapott szeretet. Felner Henrietta Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája, III. év

Hogyan tovább? Olyan szakembereket képzünk, akik járatosak a bölcsész- és természettudományokban, elmélyült pedagógia-módszertani ismeretekkel rendelkeznek, amelyeket képesek a mindennapi oktatási gyakorlatban is hatékonyan alkalmazni. Hallgatóink a következő területeken helyezkedhetnek el: óvodai és elemi oktatás; közoktatás és egyetemi szintű oktatás; szociális intézmények; felnőttképző intézmények; oktatási-nevelési, valamint tehetséggondozási feladatokat is felvállaló alapítványok stb.

A felvételi jegy összetétele:

50% ÉRETTSÉGI ÁTLAG

50+50+z

felveteli.partium.ro

23

50% MAGYAR ÉRETTSÉGI JEGY

www.partium.ro


Filozófia szak 3 éves akkreditált képzés nappali tagozaton

10

15

tandíjmentes

tandíjas

A szak olyan szakembereket képez, akik a fogalmi gondolkodás és a kritikai elemzés eszközeit alkotó módon tudják használni az oktatás, a sajtó, a kultúraszervezés, a politikai elemzés, a civil társadalom és a tudományos kutatás területén. A képzés hátterét biztosító Filozófia- és Kultúratudományi Tanszék fő kutatási területei: etika; társadalom- és politikai filozófia; érveléselmélet és retorika; esztétika és művészetfilozófia.

Szakosodási lehetőségek: »» kommunikáció – közkapcsolatok; »» politikai filozófia.

Fő tantárgyak: »» Képességfejlesztő tárgyak: nyilvános beszéd, szövegírási technikák, érveléselmélet és vitatechnika; szakmai gyakorlat keretében: szerkesztői munka, interaktív foglalkozások vezetése, rendezvényszervezés. »» Alaptárgyak: filozófiatörténet, etika, vallásfilozófia, politikai filozófia, tudományfilozófia, emberi- és kisebbségi jogok. »» Választható tárgyak a kommunikáció – közkapcsolatok modul keretében: kommunikációelmélet, médiaismeret, kommunikációs kampányok, digitális kommunikáció. Partiumi Keresztény Egyetem

24

Bölcsészettudományi Kar


Személy szerint azért jöttem filozófiára, mert olyan álmaim voltak, amelyek túl nagyok vagy lehetetlenek bármilyen másik szakhoz. Most, végzősként, ugyanakkorát álmodom, de már tudom, hogyan érjem el. Gál Zoltán Filozófia, III. év

»» Választható tárgyak a politikai filozófia modul keretében: politológiai alapfogalmak, politikai doktrínák, a társadalmi igazságosság elméletei és gyakorlata, a demokrácia elmélete és intézményei.

Kiegészítő lehetőségek a hallgatók számára: »» a tehetséges diákok kiemelt támogatása szakkollégiumi rendszerben; »» külföldi tanulmányutak, részképzések és szakmai gyakorlat az ERASMUS program keretén belül; »» személyre szabott szakmai irányítás.

Elhelyezkedési lehetőségek: »» az oktatásban; »» PR- és kommunikációs területeken; »» az írott és az elektronikus médiában; »» szervezési munkakörökben, pro»» civil szervezeteknél, önkormányjektmenedzsmentben; zati állásokban; »» tudományos kutatásban.

A felvételi jegy összetétele:

50% ÉRETTSÉGI ÁTLAG

50+50+z

felveteli.partium.ro

25

50% ÉRETTSÉGI JEGY FILOZÓFIÁBÓL VAGY LOGIKÁBÓL Ha a jelentkező sem filozófiából, sem logikából nem érettségizett, akkor érettségi jegy matematikából vagy idegen nyelvből. www.partium.ro


Szociológia szak 3 éves akkreditált képzés nappali tagozaton

16

19

tandíjmentes

tandíjas

Képzésünk színes és változatos, elméleti és gyakorlati tantárgyakat egyaránt tartalmaz. Célunk, hogy az elsajátított tudás alkalmazására is megtanítsunk, és olyan általános készségeket is átadjunk, amelyek számos munkakörben segítségedre lehetnek. Szakmai gyakorlataink révén munkatapasztalatot szerezhetsz már az egyetemi évek alatt. Tantárgyaink a minket körülvevő társadalmi valóság minél teljesebb megismerését és a szociológiai látásmód kialakítását szolgálják. Megtanulhatod, hogyan lesz az utcai beszélgetésekből politika, hogyan épít a reklámipar az ifjúkori lázadásra, miért óvnak szüleid a Facebooktól és mikor kezdenek végre a férfiak is mosogatni.

Mit tanulhatsz? »» általános szociológia, kutatásmódszertan, szociológiatörténet, statisztika, demográfia; »» pszichológia, szociálpszichológia, közgazdaságtan; »» idegen nyelvek, számítógépes ismeretek, kommunikáció, projektírás, kutatási gyakorlat; »» divatszociológia, vallásszociológia, reklámszociológia, egészségszociológia, médiaszociológia; »» szakirányok: Kommunikáció és média; Regionális tanulmányok.

Partiumi Keresztény Egyetem

26

Bölcsészettudományi Kar


Úgy gondolom, a szociológia szak nagyon hasznos, mert ezáltal megértjük a társadalmunkat, amelyben élünk. Megtanulunk olyan felméréseket készíteni, melyekből számos társadalmi problémára fény derül. Számomra nagyon érdekes terület, és örülök, hogy ezt választhattam. Kádas Ferenc Szociológia , III. év

Elhelyezkedési lehetőségek: »» fejlesztési, pályázati szakértő; »» iskolai, egyetemi oktató; »» közigazgatási szakember; »» piackutató; »» médiaszakember, tanácsadó; »» politikai tanácsadó; »» szakértő civil szervezetekben; »» tudományos kutató; »» üzleti tanácsadó, marketing-tanácsadó.

A felvételi jegy összetétele:

50% ÉRETTSÉGI ÁTLAG

50+50+z

50%

A JELÖLT ÁLTAL A KÖVETKEZŐK KÖZÜL VÁLASZTOTT ÉRETTSÉGI JEGY:

FILOZÓFIA, LOGIKA, GAZDASÁGTAN, TÁRSADALMI ISMERETEK, TÖRTÉNELEM, PSZICHOLÓGIA.

Ha nem rendelkezik ezekkel a jegyekkel akkor a matematika érettségi jegy számít.

felveteli.partium.ro

27

www.partium.ro


Szociális munka szak 3 éves akkreditált képzés nappali tagozaton

17

18

tandíjmentes

tandíjas

A szociális munka segítő foglalkozás. Azoknak ajánljuk, akik elhivatottságot éreznek arra, hogy bajbajutott, nehézségekkel küszködő embereken segítsenek, támaszt nyújtsanak hátrányos helyzetű, sajátos szükségletekkel rendelkező társaiknak. A hátrányos helyzetűek közül megemlíthetjük a kis jövedelmű időseket, az anyagi gondokkal küszködő nagycsaládokat, a munkanélkülieket, a gyógyíthatatlan betegeket, az árva vagy elhagyott kiskorúakat, a szenvedélybetegeket. Célunk az elméleti és gyakorlati tudással egyaránt rendelkező szociális szakemberek képzése. Hallgatóink olyan jártasságokra tesznek szert, amelyek az emberekkel való intenzív kapcsolattartással járó munkakörökben jól hasznosíthatók.

Mit tanulhatsz? »» a képzés szociológiai, pszichológiai és jogi alapismereteket nyújt. Ezeket a szociális munka elméletének, módszertanának és gyakorlatának széles körű megismerése egészíti ki. »» az alaptárgyak mellett diákjainknak lehetőségük nyílik a következő szakterületek mélyebb megismerésére: ›› szociálpolitika; ›› gyermek- és családvédelem; ›› prevenció és terápia a szociális munkában. Partiumi Keresztény Egyetem

28

Bölcsészettudományi Kar


Azért választottam a szociális munka szakot, mert szerettem volna segíteni a bajbajutott embereken, azokon, akiket a társadalom kirekeszt hátrányos helyzetük miatt. Eddigi egyetemi éveim alatt, úgy érzem, sokat változtam, olyan fontos értékeket sajátíthattam el, mint az emberség, empátia, melyek napjainkban sajnos egyre kevésbé vannak jelen. Kéri Nikolett Szociális munka, II. év

A képzés ötödét gyakorlati oktatás teszi ki. Itt a terepmunkán kívül helyet kapnak a személyiségfejlesztő tréningek is.

Elhelyezkedési lehetőségek: A végzett szociális szakemberek elhelyezkedhetnek önálló szociális intézményekben, például családsegítő központokban, tanácsadó irodákban, gyermekotthonokban és egyéb gyermekjóléti szolgálatokban, idősotthonokban és általában az idősgondozás területén, hajléktalan szállókon, fogyatékossággal élő személyek otthonaiban, de dolgozhatnak más szervezetekben is, például polgármesteri hivatalok szociális ügyosztályain, óvodákban, iskolákban, kórházakban, rehabilitációs központokban.

A felvételi jegy összetétele:

50% ÉRETTSÉGI ÁTLAG

50+50+z

50%

A JELÖLT ÁLTAL A KÖVETKEZŐK KÖZÜL VÁLASZTOTT ÉRETTSÉGI JEGY:

FILOZÓFIA, LOGIKA, GAZDASÁGTAN, TÁRSADALMI ISMERETEK, TÖRTÉNELEM, PSZICHOLÓGIA.

Ha nem rendelkezik ezekkel a jegyekkel akkor a matematika érettségi jegy számít.

felveteli.partium.ro

29

www.partium.ro


Teológia – Szociális munka/Diakónia szak* 3 éves képzés nappali tagozaton

10

15

tandíjmentes

tandíjas

Közösségeinkben egyre nagyobb igény mutatkozik a szeretetszolgálat iránt. Szakunk a keresztyén értékrend mentén készíti fel a hallgatókat a társadalomban végzendő segítő munkára.

Partiumi Keresztény Egyetem

30

Bölcsészettudományi Kar


Teológiai alapismeretek segítségével formáljuk és erősítjük a hallgatók keresztyén világképét, emberszemléletét és etikai tartását. Szaktantárgyak, pályaszocializácós tréningek, és a szakszerű betegápolásra való felkészítés együttesen biztosítják azt, hogy végzettjeink magas szakmai képzettséggel rendelkezzenek és szolgáljanak keresztyén közösségeinkben. A szakra jelentkezők az egyetem által meghatározott okmányokhoz csatolják gyülekezetük lelkipásztorának ajánlólevelét.

A felvételi jegy összetétele:

50% ÉRETTSÉGI ÁTLAG

50+50+z

50% FELVÉTELI BESZÉLGETÉS

* A szakra csak akkor hirdetünk felvételit, ha a felvételi időpontjáig sikerül megszerezni rá a működési engedélyt. felveteli.partium.ro

31

www.partium.ro


Menedzsment szak 3 éves akkreditált képzés nappali tagozaton

30

45

tandíjmentes

tandíjas

A szak célja olyan vállalat- és intézményvezetők képzése, akik a legújabb menedzseri ismeretekkel és készségekkel sikerressé teszik szervezeteiket. Az oktatási kínálatban szerepelnek hagyományos menedzsment tárgyak: »» általános vezetési és szervezési ismeretek; »» termelésmenedzsment; »» emberierőforrás-menedzsment; »» stratégiai menedzsment. Ezenfelül olyan modern vezetési- és szervezési ismereteket is oktatunk, amelyek javítják a végzett hallgatók versenyképességét a munkaerőpiacon: »» projektmenedzsment; »» innovációmenedzsment; »» minőségmenedzsment. A képzés során magas szinten bővítheted román és idegen szaknyelvi (angol, német, francia) ismereteidet is. Ennek érdekében bizonyos tárgyakat más nyelven is elsajátíthatsz: »» számvitel/könyvelés (románul); »» gazdasági jog (románul); »» befektetések menedzsmentje (románul); »» kommunikáció (angolul); »» üzleti levelezés (angolul). Partiumi Keresztény Egyetem

32

Közgazdaságtudományi Kar


A Menedzsment szakon megtanultam, hogyan kell csapatban dolgozni, és azt is, hogy mi a siker kulcsa: nem az, hogy mindenből a legjobb legyen az ember, hanem az, hogy tudja a bejövő információkat szelektálni kitűzött célja elérésének érdekében. Menedzsmenten nem egy átlagos vezetőt képeznek, hanem A vezetőt! Deák Brigitta Menedzsment, III. év

A magasan képzett egyetemi tanárok mellett különös figyelmet fordítunk hallgatóink gyakorlati képzésére is, éppen ezért sikeres üzletembereket és vállalatvezetőket is rendszeresen meghívunk, hogy szakmai tapasztalatukkal hozzájáruljanak diákjaink gyakorlati tudásának bővítéséhez. Emellett együttműködési megállapodásunk van több hazai és külföldi vállalattal is, amelyeknél hallgatóként szakmai gyakorlatot, tapasztalatokat szerezhetsz és akár el is helyezkedhetsz, mivel számos diákunk már az egyetemi évek alatt munkaajánlatot kap.

Elhelyezkedési lehetőségek: »» ügyvezető igazgató; »» humán erőforrás menedzser; »» marketingvezető; »» vállalkozó;

A felvételi jegy összetétele:

60% ÉRETTSÉGI ÁTLAG

»» projektmenedzser; »» termékmenedzser; »» folyamatszervező menedzser.

40+60+z

felveteli.partium.ro

33

40% SZABADON VÁLASZTOTT ÉRETTSÉGI JEGY

www.partium.ro


Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltató egységek gazdaságtana szak 3 éves akkreditált képzés nappali tagozaton

30

45

tandíjmentes

tandíjas

A szakirány célja olyan versenyképes szakemberek képzése, akik magas szintű közgazdasági ismeretekkel és korszerű gazdálkodási szakismeretekkel rendelkeznek a dinamikusan fejlődő kereskedelem, a turisztika és a szolgáltatások területén. A tananyagot úgy állítottuk össze, hogy olyan szaktudást sajátíthass el, amely biztosítja, hogy több nyelven tárgyalóképes, magas szintű szakismeretekkel és akkreditált egyetemi oklevéllel rendelkező közgazdászként sikeresen tudj elindulni karriered építésében. A képzés gerincét a közgazdasági alapozó tantárgyak alkotják. A képzés utolsó 3 félévében a szaktantárgyak dominálnak: »» szolgáltatásmenedzsment; »» nemzetközi kereskedelem; »» szállodai és éttermi gazdálkodás. A szakosodás a szaktantárgyak kiválasztása, a szakmai gyakorlat és a szakdolgozat témaválasztása révén történik. Szaktudásodat és kapcsolataidat tovább bővítheted külföldi ösztöndíjlehetőségek megpályázásával. Hallgatóink gyakorlati tapasztalatszerzését szakmai gyakorlati lehetőségek felkínálásával tudjuk elősegíteni, így utazási irodáknál, szállodákban, kereskedelmi láncoknál ismerkedhetsz meg választott szakmád mindennapi gyakorlatával. Partiumi Keresztény Egyetem

34

Közgazdaságtudományi Kar


Egy pillanatig sem bántam meg, hogy ezt a szakot választottam, mert a széleskörű turisztikai ismeretek mellett betekintést nyerhettem a kereskedelem és a szolgáltatóipar világába. Napjainkra felértékelődött a szakmai tapasztalat jelentősége, ezért hálás vagyok, hogy egyetemünk szintén nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati oktatásra, és ezáltal három hónapig külföldön szerezhettem szakmai tapasztalatot az egyetem teljeskörű támogatását élvezve. Oláh Péter Kereskedelmi, Turisztikai és Szolgáltató Egységek Gazdaságtana, III. év

Elhelyezkedési lehetőségek: »» szállodaigazgató; »» köztisztviselő; »» logisztikai vezető; »» kereskedelmi igazgató; »» piackutató;

»» beszerzési vezető; »» turisztikai irodavezető; »» piaci elemző; »» PR szakértő.

A felvételi jegy összetétele:

60% ÉRETTSÉGI ÁTLAG

40+60+z

felveteli.partium.ro

35

40% SZABADON VÁLASZTOTT ÉRETTSÉGI JEGY

www.partium.ro


Bankés pénzügyek szak 3 éves képzés nappali tagozaton

25

25

tandíjmentes

tandíjas

A szak célja, hogy pénzügyi, banki és biztosítási szakembereket képezzen gazdasági szervezetek és intézmények számára korszerű közgazdasági, módszertani és pénzügyi alapismeretek oktatásával, valamint szakosodási lehetőség biztosításával. A bank- és pénzügyek szak elvégzése biztosítja számodra, hogy: »» megalapozott pénzügyi döntéshozóvá válj munkahelyeden és háztartásodban; »» felelősségteljes beosztásban végezhesd munkádat a szervezeti hierarchia bármely szintjén; »» személyiségedhez illő pénzügyi munkakörök közül választhasd ki a számodra legmegfelelőbbet; »» dinamikusan növekvő gazdasági ágazatokban dolgozhass; »» felelősségteljes munkádért jobb munkabért kapj. A tanmenetben olyan kötelező és választható tárgyak szerepelnek, amelyek megfelelnek a legmagasabb szakmai elvárásoknak, biztosítják, hogy színvonalas képzésben részesülj, és ennek eredményeként versenyképes tudással rendelkező szakemberré válj. Az alapozó tárgyak mellett leginkább a pénzügyi terület tárgyai dominálnak: »» pénzügyi számvitel; »» gazdasági-pénzügyi elemzés; »» banküzemtan. Partiumi Keresztény Egyetem

36

Közgazdaságtudományi Kar


A bank- és pénzügyek szak olyan aktuális ismereteket nyújt, amelyeket egyetem után akár azonnal gyakorlatba is ültethetünk. Mivel nem vagyunk több százan ezen a szakon, az órák alatt több idő jut arra, hogy akár egyéni szinten is foglalkozzanak velünk tanáraink, így az átlagosnál jobban, magasabb szinten tudják átadni tudásukat. Knal Orsolya Bank- és pénzügyek, II. év

Hallgatóink minőségi képzését egyetemi oktatóink mellett neves vendégtanárok bevonásával, belföldi és külföldi pénzintézeteknél és vállalatoknál eltöltött pénzügyi szakmai gyakorlat megszervezésével, valamint külföldi ösztöndíjlehetőségekkel biztosítjuk.

Elhelyezkedési lehetőségek: »» gazdasági igazgató; »» pénzügyi vezető; »» főkönyvelő; »» kontroller; »» bróker;

»» hitelelemző; »» banki könyvelő; »» pénzügyi ellenőr; »» pénzügyi elemző; »» biztosítási-alkusz.

A felvételi jegy összetétele:

60% ÉRETTSÉGI ÁTLAG

40+60+z

felveteli.partium.ro

37

40% SZABADON VÁLASZTOTT ÉRETTSÉGI JEGY

www.partium.ro


Képzőművészet szak 3 éves akkreditált képzés nappali tagozaton

23

12

tandíjmentes

tandíjas

A hároméves időtartam alatt a hallgatók elsajátítják a grafikai kompozíció alapjait, betekintést nyernek a reklám vizuális kommunikációs műfajainak alkotási módszereibe, megismerkedhetnek a mozgáskép grafikai alkalmazásaival, a kortásművészet új képfajtáinak kutatási lehetőségeivel, valamint megszerzik az alkotómunkához elengedhetetlen mesterségbeli gyakorlatot. A képzés által nyújtott ismeretek és készségek lehetővé teszik, hogy ezek a magasan képzett szakemberek képesek legyenek megfelelni a modern kor átalakuló igényeinek a vizuális kommunikáció bármely területén.

Kötelező tárgyak: »» grafikus rajz; »» művészeti anatómia; »» szín- és formatanulmányok; »» távlattan (3D); »» fotó; »» írásművészet; »» kompozíció;

»» metszet; »» digitális képfeldolgozás; »» művészettörténet; »» vizuális kommunikáció; »» esztétika; »» szemiotika; »» művészetmenedzsment.

Szakirányok: »» narratív kép: könyvművészet, illusztráció, képregény; Partiumi Keresztény Egyetem

38

Művészeti Kar


Úgy érzem, itt nem csak a mindennapi életben való boldoguláshoz szükséges tudásra tehetek szert, hanem lehetőséget kapok arra is, hogy a bennem rejlő művész is kibontakozhasson.Taná­raim nem csak az alkalmazott grafikával hanem a kor­tás művészettel is megismertetnek és inspiráló módon adják át tudásukat. Jakab Edina Képzőművészet, II. év

»» reklámgrafika – branding: tipográfia, arculattervezés, plakátművészet, csomagolás, weboldal tervezés; »» audiovizuális struktúra: videó, reklám-klip, médiatörténet, intermédia, multimédia, installáció.

Elhelyezkedési lehetőségek: »» reklámiparban: reklámstúdió-vezető, operatőr, vágó, grafikus; »» grafikai ügynökségeknél: tervezőgrafikus, web designer; »» könyvkiadóknál: könyvgrafikus, illusztrátor; »» nyomdaiparban: arculattervező; »» tanügyben: vizuális művészeti oktató; »» vizuális művész, képgrafikus, animáció-tervező;

A felvételi jegy összetétele:

50% MEGFIGYELÉS UTÁNI RAJZ

10% ÉRETTSÉGI ÁTLAG

40+10+50z

felveteli.partium.ro

39

40% KREATÍV GONDOLKODÁS TESZT ÉS INTERJÚ AZ EGYÉNI TEVÉKENYSÉGET TÜKRÖZŐ MAPPA BEMUTATÁSA KAPCSÁN

www.partium.ro


Zenepedagógia szak 3 éves akkreditált képzés nappali tagozaton

10

15

tandíjmentes

tandíjas

A több mint 15 éves múltra visszatekintő Zeneművészeti Tanszék a romániai magyar felsőoktatás első, a rendszerváltás után alakult, zenei képzést nyújtó központja, kiemelkedő pedagógiai, művészeti és tudományos eredményekkel. Tanári testületében a kezdetektől fogva hazai és nemzetközi szaktekintélyek tevékenykednek. A képzés sokrétűsége és kiemelkedő színvonala mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai kibontakozáshoz szükséges kedvező légkör megteremtésére, a személyre szabott, gyakorlati foglalkozásokra, a kreativitás ösztönzésére, hogy hallgatóink eredményesen tudjanak elhelyezkedni a zenei élet különböző területein.

Mit tanulhatsz? »» A képzés, hazánkban egyedülálló módon, a német rendszerű stíluskörök szerinti tanmeneten alapszik, így a különböző félévek tárgyai, egy-egy zenetörténeti korszakra fókuszálva, szervesebben kapcsolódnak egymáshoz. »» Opcionális tantárgycsomagjaink további szakirányok elmélyítését teszik lehetővé: Orgona-egyházzene, Kortárs kamarazene, illetve Hangtechnika. »» Emellett biztosítunk fakultatív hangszeres és énekes, illetve számítógépes kottagrafikai képzést is.

Partiumi Keresztény Egyetem

40

Művészeti Kar


Tanítási és tanításon kívüli közös foglalkozásaink során (hangverseny-látogatás, hangtechnika-tábor, experimentális workshop, operaműhely, kórustalálkozó stb.) tanáraink olyan tevékenységekbe is betekintést nyújtanak, amelyek nagymértékben hozzájárulnak szakmai fejlődésünkhöz. A kevés létszám miatt minden diákkal egyénileg is foglakoznak oktatóink (tutoriális rendszer), ami manapság ritka és különleges dolog az egyetemeken. Simó Andrea Zenepedagógia, III. év

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink aktívan bekapcsolódjanak a tanszék életébe, így folyamatosan szervezünk szakköröket, előadásokat, work­ shopokat, táborokat, felkészülésüket pedig egy folyamatosan fejlődő zenei szakkönyvtár, valamint egy professzionális hangstúdió és lemeztár segíti.

Elhelyezkedési lehetőségek: »» általános vagy zene szakközépiskolai tanárként; »» hangtechnikusként; »» szakelőadóként a kulturális élet különböző területein; »» zenei titkárként;

A felvételi jegy összetétele:

30% ÉRETTSÉGI ÁTLAG

»» kántorként; »» kórusvezetőként; »» a felkészültségi szint függvényében énekesként vagy zenekari tagként különböző műzenei és népi együttesekben.

70+30+z

felveteli.partium.ro

41

70% KREATIVÍTÁS TESZT

www.partium.ro


Agrármérnök szak 7 féléves akkreditált képzés levelező tagozaton

40

0

tandíjmentes

tandíjas

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának kihelyezett tagozata. A Debreceni Egyetem 2005-ben indította első csoportját egyetemünkön. A szak három évfolyamának végzettjei többségükben régiónkban tevékenykednek. Az előadásokra pénteki és szombati napokon kerül sor a Partiumi Keresztény Egyetem épületében. Az oklevélen szereplő szakképzettség megnevezése: mezőgazdasági mérnök.

A képzési program három alapvető tantárgycsoportból áll: »» alapozó ismeretek: közgazdaságtan, matematika, kémia stb.; »» szakmai törzsanyag: agrárismeretek (kertészet, növénytermesztés, állattenyésztés), agrárgazdasági és vállalkozási ismeretek (agrárpolitika, pénzügy és számvitel, marketing, humánerőforrás-gazdálkodás); »» differenciált szakmai ismeretek. A képzés végeztével a diákok a Debreceni Egyetem által kibocsátott oklevelet kapnak és Master (MSc) szinten folytathatják tanulmányaikat. A mezőgazdasági mérnöki szak végzettjei felkészültségük alapján képesek az önálló gazdálkodásra, vállalkozások tervezésére, létrehozására, fejlesztésére; a mezőgazdasági ágazatokban használatos korszerű technológiák alkalmazására, piacképes mezőgazdasági termékek előállításáPartiumi Keresztény Egyetem

42

Debreceni Egyetem


ra, feldolgozására és forgalmazására; a mezőgazdasághoz kapcsolódó kereskedelmi és gazdasági folyamatok elemzésére és irányítására, valamint megszerzett tudásanyaguk speciális ismeretekkel történő bővítésére, szaktanácsadási szolgáltatások végzésére.

A felvételi jegy összetétele: »» 2 érettségi tantárgy jegye »» 2 négy éven keresztül tanult tantárgy jegye Beiratkozási díj: 6.000 Ft

További információk: Partiumi Keresztény Egyetem 410209 Nagyvárad, Városháza (Primăriei) u. 27. Tel.: 0744-552 236 - Pintér István E-mail: agrar@partium.ro felveteli.partium.ro

43

www.partium.ro


Mesteri képzések elérhetőségei: Bölcsészettudományi Kar Kari titkárság: Nyíri Enikő, kari főtitkár Tel./Fax: +40-259-418 252 E-mail: btk_dekani@partium.ro

Kortárs politikai filozófia E-mail: pkefilozofia@gmail.com Web: kpf.partium.ro

Európai szociálpolitikák E-mail: btk_dekani@partium.ro Web: szocpol.partium.ro

Filozófia és művészet a nyilvános térben E-mail: pkefilozofia@gmail.com Web: fm.partium.ro

Vallástudományok E-mail: pke.tt@gmail.com Web: vallastud.partium.ro

Többnyelvűség és multikulturalitás E-mail: germanistik.partium@gmail.com Web: tm.partium.ro

Partiumi Keresztény Egyetem

44

Általános információk


Közgazdaságtudományi Kar Kari titkárság: Máté Emese, kari főtitkár Tel./Fax: +40-259-418 252 E-mail: econ@partium.ro

Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje Tel./Fax: +40-259-418.252 E-mail: econ@partium.ro Web: vfm.partium.ro

Művészeti Kar Kari titkárság: Úri Katalin, kari főtitkár Tel./Fax: +40-259-418 252 E-mail: mkdekani@partium.ro

Vizuális kommunikáció E-mail: urikati@partium.ro Web: www.p-art.org vizkomm.partium.ro

felveteli.partium.ro

Zeneművészet az audiovizuális kultúrában E-mail: zene@partium.ro Web: zkk.partium.ro Blog: www.pkezene.blog.com

45

www.partium.ro


Többnyelvűség és multikulturalitás 2 éves akkreditált képzés nappali tagozaton

15

15

tandíjmentes

tandíjas

A négy féléves, nappali tagozatos, tandíjmentes és tandíjas helyeket egyaránt felajánló képzés államilag elismert mesterszakos bölcsész diplomát kínál. A képzést a PKE Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke, valamint Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen szervezi. Az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke a legnagyobb múltú fordító- és tolmácsképző intézmény Magyarországon, így olyan oktatók vesznek részt a képzésben, akiknek szakmai tapasztalata és nemzetközi szinten is elismert tudományos munkássága messzemenően biztosítja a képzés magas színvonalát. A tanmenet egy magyar nyelvű alaptörzsre épül, amely a tantárgyak kb. 50%-át teszi ki, ehhez csatlakoznak – a hallgató választása szerint – az angol, illetve német nyelven tartott előadások. A képzés felöleli a kultúratudomány, valamint az irodalom-, a nyelv- és fordítástudomány területeit.

Kiknek ajánljuk? A mesteri képzést az európai kultúrák, a kultúrák közötti kommunikáció kérdéskörei, valamint a fordításelmélet, fordítástechnika és a tolmácsolás iránt érdeklődő jelentkezőknek ajánljuk. A képzés biztosítja a hallgatók számára a célnyelvi országok politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális élePartiumi Keresztény Egyetem

46

Bölcsészettudományi Kar


Számomra ez a szak ablak a világra, amelyen keresztül betekintést nyerhetek különböző kultúrákba, emellett a saját környezetemet is pontosabban megismerhetem. Az itt szerzett tudást felhasználhatom a mindennapokban, segít a látóköröm bővítésében. Madarász Boglárka Többnyelvűség és multikulturalitás, I. év

tében, valamint a különböző európai és nemzetközi intézmények rendszerében való jártasságot. Épp ezért a képzést elsősorban bölcsész oklevéllel rendelkezők számára ajánljuk, de a szak nyitva áll mindenki előtt, aki rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A képzés tartalma miatt különösen ajánljuk a mesteri szakot a közoktatásban tevékenykedő tanároknak.

A felvételi jegy összetétele:

50% ÁLLAMVIZSGA-ÁTLAG

50+50+z

felveteli.partium.ro

47

50% FELVÉTELI INTERJÚ (MOTIVÁCIÓS LEVÉL)

www.partium.ro


Filozófia és művészet a nyilvános térben 2 éves akkreditált képzés nappali tagozaton

7

23

tandíjmentes

tandíjas

A képzést a Filozófia- és Kultúratudományi-, a Képzőművészeti- és a Zeneművészeti Tanszék közösen hirdeti meg, és olyan, egyetemi diplomával rendelkező jelentkezőknek szól, akik érdeklődnek a művészetekkel kapcsolatos elméleti és/vagy gyakorlati problémák iránt, illetve akik a kultúraszervezés területén szeretnének elhelyezkedni. A képzést elvégző hallgatók általános tájékozottsággal fognak rendelkezni a kortárs művészet nyilvános megjelenéséről, ismereteket fognak szerezni a kulturális élet szervezéséről, és birtokában lesznek az alapvető tudományos kutatási készségeknek. A különböző szakterületekről (filozófia, képzőművészet, zene, irodalom, színház, film) reprezentatív szakembereket hívtunk meg a programba, nagy többségük erdélyi tudós és művész. A képzéshez tartozó tanórákra pénteki és szombati napokon kerül sor.

A végzettek elhelyezkedhetnek: »» a kultúraszervezés és a kulturális intézményépítés területén; »» a tudományos kutatásban; »» a közéletben, a közigazgatásban, a humán erőforrásokkal való gazdálkodás terén; »» a tömegkommunikációban; »» a civil szférában, kulturális és szakmai egyesületeknél, alapítványoknál; »» tanárként, a középiskolai és az egyetemi oktatásban. Partiumi Keresztény Egyetem

48

Bölcsészettudományi Kar


Szeretem ezt a képzést, mert ugyanazt a barátságos légkört nyújtja, amely már a filozófia alapszakon is megfogott. Ez tényleg egy összetartó csapat, ráadásul minden segítséget megkapok ahhoz, hogy tájékozottabbá, képzettebbé váljak abban, amit csinálni szeretek. Nem bántam meg, hogy itt maradtam! Drabos Csaba Filozófia és művészet a nyilvános térben, I. év

A felvételi jegy összetétele:

50% ÁLLAMVIZSGA-ÁTLAG

50+50+z

felveteli.partium.ro

49

50% FELVÉTELI INTERJÚ (MOTIVÁCIÓS LEVÉL)

www.partium.ro


Kortárs politikai filozófia 2 éves akkreditált képzés nappali tagozaton

0

30

tandíjmentes

tandíjas

A négy féléves képzést a Filozófia- és Kultúratudományi Tanszék szervezi; célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik egyaránt átlátják Közép-Kelet-Európa sajátos történeti és elméleti örökségét, a kisebbségi csoportok jogaival kapcsolatos politikaelméleti problémákat, valamint azokat a kihívásokat, amelyek meghatározzák napjaink globalizálódó politikáját.

A tanmenetben a következő tárgyak szerepelnek: »» Kötelező tárgyak: Közép-Kelet-Európa története a 19–20. században; társadalomelmélet; magyar politikai eszmetörténet; román politikai eszmetörténet; nacionalizmuselmélet; a totalitarizmus elmélete; demokráciaelmélet; globalizáció és posztkolonializmus; a társadalmi igazságosság elmélete; az Európai Unió története és intézményei. A program keretében a hallgatók kutatásmódszertani képzésben is részesülnek; a kutatási készségek fejlesztését emellett kutatószeminárium és szakmai gyakorlat segíti elő. »» Választható tárgyak: az európai kisebbségek története; természetjogi hagyomány a politikaelméletben; elismerés-elmélet és identitáspolitikák. »» A képzéshez tartozó tanórákra pénteki és szombati napokon kerül sor.

Partiumi Keresztény Egyetem

50

Bölcsészettudományi Kar


Szerintem mindenkinek van véleménye a társadalomról és úgy általában a politikáról. A képzés segít jobban megérteni a társadalmi folyamatokat, tisztábban látni a politikai helyzeteket. Minden gondolkodó egyén nyerhet vele. Horváth Ágnes Kortárs politikai filozófia, I. év

A felvételi jegy összetétele:

50% ÁLLAMVIZSGA-ÁTLAG

50+50+z

felveteli.partium.ro

51

50% FELVÉTELI INTERJÚ (MOTIVÁCIÓS LEVÉL)

www.partium.ro


Európai szociálpolitikák 2 éves akkreditált képzés nappali tagozaton

15

15

tandíjmentes

tandíjas

A négy féléves képzést a Társadalomtudományi Tanszék szervezi. Célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik jártasak az európai uniós követelményeknek megfelelő szociálpolitikák tervezésében és megvalósításában, valamint a hazai és európai szociális ellátórendszerek működtetésében. Tekintettel vagyunk arra is, hogy Európa elöregedő társadalmak hazája, ahol a szociális ellátás, a magas szintű, szakképzett ellátórendszerek kulcsszerepet játszanak, ezért igyekszünk hallgatóinknak olyan képzést és oklevelet adni, mely az egész Európai Unióban versenyképessé teszi őket ezen a területen.

Tanmenet: A szociális jellegű tárgyak mellett közgazdaságtudományi, politikatudományi és regionális kitekintést is nyújtunk. Mindezek, valamint a képzés során elsajátítandó projektírási és projektmegvalósítási technikák elengedhetetlenek a pályázati forrásokhoz való hozzáféréshez, így hallgatóink ilyen munkakörökben is kiemelkedően hasznosíthatják a tanultakat.

A képzés menete: Az oktatás hétvégenként, pénteken és szombaton tömbösített formában folyik. Partiumi Keresztény Egyetem

52

Bölcsészettudományi Kar


Az európai szociálpolitikák szak segít tovább bővíteni az ismereteimet a társadalom működéséről, átlátni az EU-s folyamatokat; megérteni, hogy mi az, amire szükség van a társadalomban, mivel érhetünk el változást. A mesterképzés elvégzésével olyan tudásra tehetek szert, amely hozzájárul a jövőbeni boldogulásomhoz. Cozlac Diana Európai szociálpolitikák, I. év

Kiknek ajánljuk? Elsősorban a társadalomtudományi, gazdaságtudományi szakokon végzettek, valamint a szociális, közigazgatási és fejlesztési intézményekben dolgozó szociális munkások, szociálpolitikusok és egyéb szakemberek jelentkezésére számítunk, de a képzés minden alapszakot végzett egyetemista számára nyitva áll.

A felvételi jegy összetétele:

50% ÁLLAMVIZSGA-ÁTLAG

50+50+z

felveteli.partium.ro

53

50% FELVÉTELI INTERJÚ (MOTIVÁCIÓS LEVÉL)

www.partium.ro


Vallástudományok 2 éves akkreditált képzés nappali tagozaton

7

23

tandíjmentes

tandíjas

Miben fejlesztheted magad tovább? Globalizálódó világunk értelmisége számára kikerülhetetlen kihívást jelent a különböző kultúrák és vallások, illetve azok mélyreható társadalmi és politikai hatásai közötti tájékozódás. A vallást szociológiai, néprajzi, antropológiai, politikai, történeti, pszichológiai, filozófiai és teológiai szempontokból kívánjuk bemutatni, kiváló erdélyi, magyarországi és külföldi szakemberek bevonásával. Képzésünk abban kíván segíteni, hogy az itt megszerzett tudásra építve az erdélyi társadalom meghatározó értelmiségi rétege megtalálja a nyitott vallás- és felekezetközi párbeszéd lehetőségét, amely a jövendő társadalmi béke lényeges feltétele. Célunk olyan szakemberek kinevelése, akik tudományos területüktől függetlenül képesek a vallás jelenségének átfogó szemléletére.

Kiknek ajánljuk? Szeretettel várunk minden olyan jelentkezőt, aki rendelkezik egyetemi alapképzési oklevéllel (akár teológiai, akár humán-, reál-, illetve természettudományi területről). Az elvégzett alapszak jellege nem feltétele a jelentkezésnek.

Partiumi Keresztény Egyetem

54

Bölcsészettudományi Kar


Alapszakon didaktikai teológiát végeztem, amely már adott egy irányt, egy gondolkodási módot, mesterképzésen pedig megtapasztaltam, hogy ez teljesen más szemszögből is megközelíthető. Tetszik, hogy évolya­munk sokszínű: vannak köztünk lelkészek, de szociológia vagy szociális munka alapképzést végzettek is. Barta Imre Vallástudományok, I. év

A felvételi jegy összetétele:

50% ÁLLAMVIZSGA-ÁTLAG

50+50+z

felveteli.partium.ro

55

50% FELVÉTELI INTERJÚ (MOTIVÁCIÓS LEVÉL)

www.partium.ro


Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje 2 éves akkreditált képzés nappali tagozaton

30

12

tandíjmentes

tandíjas

Akkreditált mesterképzésünk tanmeneteinek és programjainak kialakításakor a jelenkor üzleti folyamatait és trendjeit vettük és vesszük ezután is figyelembe. Magiszteri képzésünk tanmenete a vállalkozások fejlesztésének olyan kérdéseire összpontosít, mint: »» menedzsmentstratégiák és beruházások; »» humán erőforrások fejlesztése és vezetői személyiségfejlesztés; »» versenyképesség- és kockázatmenedzsment; »» projektmenedzsment és pénzügyi folyamatok menedzsmentje; »» logisztikai és minőségközpontú integrált termelési és szolgáltatási folyamatok menedzsmentje.

Kiknek ajánljuk? Menedzseri mesterképzésünk célja az egységes európai felsőoktatási rendszer kiteljesítése a közgazdász- és menedzserképzésben. Olyan érdeklődő személyek jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek felsőfokú egyetemi vagy főiskolai oklevéllel. A közgazdasági alapképzést végzettek mellett várjuk olyan – a felsőfokú vezetőképzés iránt érdeklődő – személyek jelentkezését is, akik más profi-

Partiumi Keresztény Egyetem

56

Közgazdaságtudományi Kar


Ez a mesterképzés tökéletes folytatása a közgazdaságtan alapképzésnek.A piackutatás, marketing, a menedzsmenttel kapcsolatos tantárgyak elmélyítése hozzásegít ahhoz, hogy abban fejlődjek tovább, ami igazán fontos volt számomra alapképzésen. A gyakorlati életből vett példák és esettanulmányok pedig konkrét segítséget nyújtanak az elméletek minél jobb elsajátításához. Kovács Attila-Zsolt Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje, I. év

lú felsőfokú oklevéllel rendelkeznek (pl. köztisztviselő, vállalkozó, mérnök, informatikus, orvos, jogász, pedagógus stb.), és szükségét érzik vezetői képességeik és ismereteik mesterfokon való továbbfejlesztésének.

A képzés menete: Azok számára, akik munkahely mellett szeretnék elvégezni a mesterképzőt, ezt elősegítendő az órák megtartására hétköznap délutánonként, illetve esetenként tömbösítve hétvégén kerül sor.

A felvételi jegy összetétele:

50% ÁLLAMVIZSGA-ÁTLAG

50+50+z

felveteli.partium.ro

57

50% FELVÉTELI INTERJÚ

www.partium.ro


Vizuális kommunikáció 2 éves akkreditált képzés nappali tagozaton

12

18

tandíjmentes

tandíjas

A mesteri szakon az alapszakra épített tantárgycsomaggal a hallgató egyrészt a választott szakirányban képezheti tovább magát, elmélyítheti a szakma elméletének és gyakorlatának magasabb szintű alkalmazását, és a kiválasztott mentora segítségével elkezdheti az önálló kutatói munkát. Ez a munka nemcsak az alkalmazott grafikus tevékenységében elengedhetetlen, hanem az olyan művész számára is, aki a kortársművészet valamelyik ágában érvényesülni szeretne.

Elhelyezkedési lehetőségek: A társadalom valamennyi területén a sikeres helytállás alapfeltétele a világos kommunikáció, melyet a Vizuális kommunikáció szakon végzett hallgatók a magasan képzett oktatóktól elsajátíthatnak. Hallgatóink a megszerzett képesítésekkel a következő területeken helyezkedhetnek el: »» gazdasági élet: PR és marketing munka, a reklámcégek termékkampányainak, brandjeinek létrehozása vagy arculattervezése; »» reklámipar: kreatív alkalmazott vagy reklámstúdió-vezető, »» grafikai ügynökségek: tervezőgrafikus, web designer; »» nyomdaipar: sokszorosítási kivitelező, ellenőr; »» könyvkiadók: könyvgrafikus, illusztrátor, képregénykészítő;

Partiumi Keresztény Egyetem

58

Művészeti Kar


A tanítás nagyon sok mindent érint az animációtól a fotón, filmen és grafikán keresztül egészen az installációig, így mindenki eldönthette, hogy számára mi kedvesebb. Ezenkívül lehetőségünk volt Erasmus csereprogramban is rész venni, és különböző nemzetközi alkotó táborokba eljutni, ami  tovább fejlesztett szakmai téren. Kovács Kinga Vizuális kommunikáció, II. év

»» idegenforgalom: utazási ügynökségeknél és utazási irodákban: prospektusok, szórólapok, hirdetések grafikai szerkesztője; »» média: elektronikus média, nyomtatott és elektronikus sajtóban: tördelőszerkesztő, vizuális művészetek rovatvezető, szaklapnál szerkesztőségi titkár, főszerkesztő, újságreklám-készítő; »» tévéadók: operatőr, vágó, tv-grafikus; »» oktatás: vizuális művészetet oktató, tanári munkakör; »» vizuális művészet: képgrafikus, rajzfilmtervező.

A felvételi jegy összetétele:

50% ÁLLAMVIZSGA-ÁTLAG

50+50+z

felveteli.partium.ro

59

50% EGY PORTFÓLIÓ BEMUTATÁSA ÉS EGY ELKÉPZELT KÉTÉVES KUTATÁSI PROJEKT, MELYRŐL AZ INTERJÚ ALATT LESZ SZÓ.

www.partium.ro


Zeneművészet az audiovizuális kultúrában 2 éves akkreditált képzés nappali tagozaton

9

21

tandíjmentes

tandíjas

A Zeneművészet az audiovizuális kultúrában egy hazánkban egyedülálló témakörű, 2 éves, akkreditált zenei mesterképzés, mely a Zenepedagógia alapképzésre épülve elmélyíti annak ismeretanyagát (karvezetés, zenetörténet), másrészt kiegészíti azt korszerű témakörökkel (világzene, populáris zene, színház- és filmzene) és egy interdiszciplináris szemléletmóddal (zeneszociológia, zene a médiakultúrában).

A tanmenetben nagy hangsúlyt fektetünk: »» a megszerzett ismeretek és készségek gyakorlati alkalmazására: kulturális menedzsment, elektronikus és experimentális zene, hangtechnika, számítógépes kottagrafika; »» a zenei elemzésre, illetve kutatásra: zeneesztétikai elemzések, stilisztika, zenetudományi módszertan és gyakorlat. Mesterképzős diákjaink számára folyamatosan szervezünk előadásokat, workshopokat, táborokat, illetve szakmai gyakorlatot itthon és külföldön.

Partiumi Keresztény Egyetem

60

Művészeti Kar


Az biztos, hogy a PKE számomra a második otthont jelenti. Egy befogadó, barátságos légkör és közösség van itt, melyet nagyrészt a tanáraim biztosítanak, akikre nemcsak azért nézek fel, mert nálam okosabb, vagány emberek, hanem azért is, mert szakmailag „óriások” és biza van mit tanulni tőlük! Kovács Viola Zeneművészet az audiovizuális kultúrában, II. év

Elhelyezkedési lehetőségek: Hallgatóink a hagyományos elhelyezkedési alternatívák mellett (pl. zenetanár, kórusvezető) olyan piacorientált területeken is kamatoztathatják tehetségüket, tudásukat, mint zenei előadó, kulturális szervező, zenei rendező, zenei szerkesztő TV-ben, rádióban, számítógépes kottagrafikus, színházzenei, filmzenei referens stb.

Jelentkezés: A magiszteri képzésre jelentkezőknek (3 vagy 4 éves) egyetemi alapképzésben szerzett diplomával (BA) kell rendelkezniük. Az elvégzett alapszak jellege nem feltétele a jelentkezésnek.

A felvételi jegy összetétele:

40% ÁLLAMVIZSGA-ÁTLAG

60+40+z

felveteli.partium.ro

61

60% FELVÉTELI INTERJÚ

www.partium.ro


Jegyzet

Partiumi Keresztény Egyetem

62

Általános információk


PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM RO 410209 Oradea, str. Primăriei nr. 36 Tel./Fax: +40-259-418 244 www.partium.ro

PKE Felvételi tájékoztató 2014  
Advertisement