Page 1

K 9 no wi n b l ac k


TheHav i sPol i c eK9s y s t emsaswel l asK9&Pr i s onerT r ans por ts y s t ems wi l l nowc omei nas moot hbl ac kpai nt . Di s c r et e E as yt oCl ean Dar k&c ool pl ac ef ort hec ani net or el ax VEHI CL E

PRODUCTNAME

WHI TESKU

BL ACKSKU

PREMI UM K9

K9C23

K9C23B

K9&PRI SONER

K9C23PT

K9C23PT B

2K9PREMI UM

K9C232

K9C232B

PREMI UM K9

K9C20

K9C20B

K9&PRI SONER

K9C20PT

K9C20PT B

PREMI UM K9:SHORT

K9C2032

K9C2032B

CHE VYSUBURBAN

2K9PREMI UM

K9C242

K9C242B

DODGECHARGER

PREMI UM K9

K9D24

K9D24B

DODGEDURANGO

PREMI UM K9

K9D25

K9D25B

DODGERAM

PREMI UM K9

K9D26

K9D26B

F ORDUTI L I TY

PREMI UM K9

K9F 18

K9F 18B

K9&PRI SONER

K9F 18PT

K9F 18PT B

2020F ORDUTI L I TY

PREMI UM K9

K9F 28

K9F 28B

F ORDE XPEDI TI ON

PREMI UM K9

K9F 27

K9F 27B

F ORDF SERI ES

PREMI UM K9

K9F 23

K9F 23B

F ORDSEDAN

PREMI UM K9

K9F 17

K9F 17B

F ORDE XPL ORER

PREMI UM K9

K9F 16

K9F 16B

CHE VYT AHOE

Profile for havisinc

K9 Transport  

K9 Transport  

Profile for havisinc