Page 1

HAVER TIL MAVER 2012 - Børnehaver Det er allerede nu tid til at tilmelde sig til sæsonen 2012. Vi glæder os til at komme i gang igen, og til at møde nye små grønne spirer, parat til at få fingrene i den sorte muld. Haver til Maver - er et økologisk sanse- og naturoplevelsescenter med gastronomisk fokus rettet mod børn og unge. Igennem undervisning og oplevelser vil vi udvikle børns viden om og indsigt i natur, landbrug, bevægelse, madlavning, sunde madvaner og spiselige oplevelser. Haver til Maver for børnehaver Haver til Maver er oprindeligt skabt for skolernes mellemtrin, men erfaringen har vist, at mange andre har stor glæde af et forløb i Haver til Maver. I 2011 havde vi således 5 børnehaver med deres egen lille skolehave. Børnehavernes brug af Haver til Maver var meget forskellig. To børnehaver var gået sammen i et fælles projekt, hvor pædagogerne i løbet af sæsonen blev uddannet i pædagogik og praksis i skolehaven. Børnehavens ældste børn kom hver anden uge på gården. De var med til arbejdet i skolehaven, stolte slæbte de grøntsager med hjem, de blev fortrolige med halmballer, skov og mark, og de prøvede at lave suppe i udekøkkenet. Der var også børnehaver der gik lidt mindre omfattende til værks, og bare kom 2 gange før og to gange efter sommerferien, men alle fik de en god oplevelse af det, at arbejde i en have, ligesom de helt sikkert fik smagt grøntsager, deres forældre aldrig havde drømt om, at de skulle smage på frivilligt. Alder og antal Alle kan i princippet komme med i haven, uanset alder, og nogle kommer da også med blandede grupper. De ældste forstår mest, og kan mest. Det er dog synd, hvis nogle skal videre i skole og derfor ikke får set haven i efteråret – og høstet. Det giver bedst mening hvis det er de samme børn der oplever haven fra start til slut Børnehavebørn skal styres mere i selve haven, derfor vil børnene komme i haven i små hold. Det er derfor ikke praktisk at være for mange – max 25 er anbefalingen.

1


Aktiviteter Der hvor vi være mest sammen med jer, er i selve skolehaven. Vi vil hver gang sørge for, at børnene kommer i haven, ser, hjælper, sanser og smager. Det foregår i små hold af max 10 børn Derudover vil vi, første gang I er her, give jer en kort rundvisning, hvor I kommer til at se, hvor man må være og hvor toilettet er, og den sidste gang vil vi hjælpe jer med at få lavet en grydefuld suppe. Der er desuden mulighed for at gå ud og se til køerne, en tur i skoven eller bare lege på halmborgen. Vi formidlere, har ofte flere klasser at se til på samme dag. Vi vil derfor starte dagen med at koordinere aktiviteterne med jer, ligesom I selv vil komme til at stå for forskellige ting, fx fordeling og pakning af høst, lidt lugning, og arbejdet i forbindelse med suppen. Pasning af have Erfaringen har vist, at de fleste børnehaver har svært ved, at holde haven ukrudtsfri. Vi forventer, at man gør en indsats for at holde ukrudtet nede, og evt. inddrager forældregruppen i ferien, ligesom alle skoleklasserne gør det. Erfaringen har dog vist, at børnehaverne har sværere ved at få dette praktiske arbejde gjort, da børnene jo ikke er så gode til at hjælpe selvstændigt. Derfor har vi valgt, at vi sørger for det højst nødvendige lugearbejde, så det altid er overskueligt for jer og forældrene at tage det sidste. Bookning Her i 2012 forsøger vi noget nyt. Vi har lavet særlige uger for de forskellige årgange. Det giver god mening i forhold til undervisningen af skoleeleverne, men også for jer. Børnehaverne kan som udgangspunkt booke sig ind i de samme uger som de mindste klasser. På den måde undgår I at blive rendt over ende af 5.klasserne på halmborgen, ligesom vi får bedre tid til jer. Andre uger kan bookes hvis I har svært ved at få det til at gå op, ligesom I er velkomne på egen hånd flere gange end de 4 der er med i pakken. Besøgsugerne Børnehaverne følger som udgangspunkt 0.klassernes besøgsuger. I skal regne med at komme 2 gange inden sommerferien og 2 gange efter. Aktiviteterne for Børnehaverne vil se således ud: 1. besøg. Rundvisning, så og plante. 2. evt. så og plante. Der skal luges og måske kan man smage lidt af det hurtige 3. efter sommerferien: Så skal der høstes en del, og der skal smages på de rå sager 4. Det sidste skal høstes. Mulighed for at lave suppe Børnehavernes kan som udgangspunkt vælge mellem følgende besøgsuger: Uge 20, 21, 24 eller 25 inden ferien Uge33, 35, 37 39 og 41 efter ferien 2


Pris 4 besøg inkl. aktiviteter og grovlugning af have, samt adgang på egen hånd. 4000- inkl. moms Tilmelding Vi vil meget gerne høre fra jer inden d. 24. februar. Herefter er tilmelding mulig hvis der stadig er plads. Skriv en mail: havertilmaver@krogerup.com eller ring til Peter: 22700723. Vil du vide mere Der er meget mere information at hente på hjemmesiden: www.havertilmaver.dk . · I kalenderen kan du få overblik over temauger og bookninger · Under ”publikationer” kan du læse folderen ”Haver til Maver, Udeskole på Krogerup” der fortæller om projektet, finde opgaver og bachelorprojekter om HTM · Du kan også finde forskningsrapport om Haver til Maver lavet af DPU, Danmarks Pædagogiske universitet. Vi glæder os til at høre fra jer. Med venlig hilsen Haver til Maver havertilmaver@krogerup.com www.havertilmaver.dk

3

Tilmelding Børnehaver 2012  

hvordan er HTM for Børnehaver pris