Page 1

3. Januar 2012

HAVER TIL MAVER 2011 Haver til Maver er et økologisk sanse- og naturoplevelsescenter med gastronomisk fokus rettet mod børn og unge. Igennem undervisning og oplevelser vil vi udvikle børns viden om og indsigt i natur, landbrug, bevægelse/motion, madlavning, sunde madvaner og spiselige oplevelser. ·

Haver til Mavers børn i tal: Enheder Skoleklasser med have Fredensborg kommune 37 klasser á 24 elever á 8 besøg Skoleklasser Eksterne med have 4 klasser á 24 elever á 8 besøg Andre, børnehaver SFO med have. 5 grupper á 20 børn, 4 besøg Specialklasseprojekt, Endrupskolen gård 4. 15 elever*20 besøg Klasser og børnehaver på endagsbesøg Haver til Mavers Kokkeskole (klasser og individuelle) I alt

Antal børn 888

I alt besøg 7104

96

768

120

480

15

300

230

230 1300 10182

·

Madlavning – har høj prioritet. Alle elever stifter bekendtskab med udekøkkenet mens de er her. Klasserne er i udekøkkenet ca. halvdelen af besøgene. Sæsonen starter så snart der er krydderurter i mistbænken primo maj og slutter med julemad i december. I 2011 er der lavet 660 gryder mad i Haver til Maver og ca. 220 gryder mad er der lavet i Haver til Mavers Kokkeskole. Altså i alt ca. 880 gryder mad – af børn til børn, over bål, og udelukkende med grøntsager

·

Natur – oplevelser og indsigt. Alle klasser møder på et tidspunkt naturvejlederen. Måske ved vandhullet, måske på insektjagten, skovturen, gennem fødekædelegen eller ved jagtformidningen. Derudover møder alle naturen på egen hånd når de forundres over det de ser: haren der springer af sted, musvågerne over markerne, løbebillerne under salaten mm.

·

Landbrug. – Eleverne dyrker deres eget lille landbrug og oplever det store omkring dem. Alle klasser er selv sagt i kontakt med deres eget lille landbrug og alle har mødt landmanden. Mødet sker i deres skolehaver og i det store gartneri

1


·

Bevægelse/motion – en naturlig del af HTM. Alle elever får bevæget sig mere end på en alm. skoledag. Alene turen frem og tilbage giver en del. Hertil kommer halmborg, havearbejde, de store afstande på gården, fødekædeleg mm.

·

Sunde madvaner – noget vi bare gør. Det er en del af HTM’s formål at skabe grundlag for sunde madvaner, men det er primært et udsagn der fremhæves politisk, ikke overfor eleverne. I dagligdagen er ”sunde madvaner” noget vi bare gør. Vores egne undersøgelser viser, at eleverne rent faktisk spiser flere grøntsager selv, men de introducerer også nye grøntsager i familien. De har udbytte med hjem fra haven, de efterspørger grøntsager derhjemme fordi de vil gentage opskriften fra udekøkkenet, eller de er vilde med smagen af fx fennikel. Kimen er lagt til sunde madvaner, hele livet.

·

Spiselige oplevelser – hver gang. De spiselige oplevelser er ikke skemalagte, de er en del af metoden. Eleverne går stort set altid hjem med en eller anden form for smagsoplevelse fra madlavningen i udekøkkenet, krydderurtebedet, det spiselige ukrudt, de små udtyndede gulerødder, og grøntsagerne i gartneriet.

Hvem har besøgt Haver til Maver i 2010 Haver til Maver · ·

42 klasser á 8 besøg

·

Enddrupskolen, specialklasseområdet, ca. 15 elever en dag hver uge i 20 uger.

5 børnehave-haver. I 2011 med 4 besøg med naturvejleder + kursus for pædagoger fra 2 af børnehaverne

Længere forløb med skoleklasser uden have · Højskolehold – et i foråret, undervisning i økologi og formidling · Kokkeskole for børn. Dels skoleklasser, dels lørdagshold med individuelt tilmeldte børn. I alt 1300 besøg. · Grøn indskoling for Holmegårdsskolens 0. klasser Andre haver · Bedsteforældre, børnebørn haven i samarbejde med Fredensborg Kommune · Steinerskolen fra Kvistgårds kornhaver med forskellige kornsorter. · SFO-egehuset. Kom ofte på egen hånd med havde også 4 besøg med naturvejleder/kok · Opstart og madlavning for Skolehaverne på Flynderrupgård 3 klasser i alt 55 elever

2


Engangsbesøg (skoleklasser en gang på besøg) · · · · ·

Tagensbo skole 2 klasser over 2 dage Børnehuset, Kokkedal 4 temadage. Rungsted reale privatskole 1 klasse Bording Friskole 1 klasse Enddrupskolen 1 klasse + japanske venskabselever + tolke osv

Haver til Mavers hovedoverskrifter i 2011 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

10182 besøg i Haver til Maver. Hertil kommer et ukendt antal besøg på egen hånd. 9 dage med endagsbesøg fra eksterne skoler og børnehaver Kokkeskole for skoleklasser og individuelt tilmeldte børn til lørdagsarrangementer. Børnenes Maddag Skolehaver på Flynderupgård Naturvejledernes årskonference – madteambuilding DPU rapporten, udarbejdelse Tosprogsuddannelse afslutning (gamle friluftsmidler) Højskolehold i foråret, Økologi og formidling Etablering af telt til udeskoleundervisning på Krogerup Havelederkursus for de nye Haver til Maver lokaliteter Medvirket på events på gården: fastelavn, Påskemarked, høstmarked, halloween, julemarked Skolelederevent på Nyruphus – madteambuilding mm Peters Naturvejlederuddannelse afsluttet Afprøvet flere nye havemodeller, tilpasset alder mm. Etablering af pizzaovn i udekøkkenet Søgt nyt løntilskud, tilsagn givet. Drejebog i forhold til, hvordan man laver Haver til Maver Skolehaveseminar, Oslo – oplæg og inspiration Julemad i teltet med skoleklasser i november og december Workshop ved sundhedskonference Kursus for børnehavepædagoger Defineret som Fredensborg Kommunes udeskole

3

2011, året der gik  

Beskrivelse af året der gik i Haver til Maver i 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you