Page 5

Veiliger medicijngebruik door extra controle Het zal je maar gebeuren. Je ligt in het ziekenhuis en je weet niet meer precies welke medicijnen je nu altijd gebruikt. Hierdoor krijg je misschien net even een andere dosering dan normaal, totdat de verpleging heeft uitgezocht welke medicatie de juiste is en om welke dosering het gaat. Hoe had dit voorkomen kunnen worden?

‘Iedere patiënt die wordt opgenomen in een ziekenhuis loopt het risico om door onjuiste registratie van gebruikte medicijnen de verkeerde medicijnen te krijgen, meer of juist minder van een middel te krijgen of voorgeschreven medicijnen helemaal niet te krijgen’, vertellen Natascha de Rijke, adviseur Kwaliteit en Veiligheid en projectmedewerker Hanneke de Vries. ‘Ook is uit onderzoek gebleken dat een percentage van alle heropnames wordt veroorzaakt doordat mensen hun medicijnen niet of niet goed innemen. Om het aantal fouten terug te dringen en schade door verkeerd gebruik van medicijnen zoveel mogelijk te voorkomen, zijn we gestart met het project ‘Medicatieverificatie’.’

Medicatieoverzicht ‘Een actueel overzicht van de medicijnen van de patiënt is een eerste vereiste’, licht Hanneke toe. ‘Om zo’n overzicht op te stellen vragen we de patiënt voor de opname om bij de eigen apotheek een lijst van de huidige medicatie op te vragen. Ook de doosjes van de medicatie willen we zien. Daar vallen ook huismiddeltjes onder, zoals paracetamol. Vervolgens krijgt de patiënt een opnamegesprek met een verpleegkundige waarin de overzichten met elkaar worden vergeleken. Daarna wordt het actuele overzicht opgesteld. Dit dient als uitgangspunt voor de arts die de medicatie in het ziekenhuis gaat voorschrijven. Gaandeweg de behandeling kan het overzicht worden bijgesteld en aangepast. Wanneer de patiënt wordt ontslagen uit het ziekenhuis, krijgt hij of zij het bijgewerkte medicatieoverzicht weer mee naar huis. Dit overzicht is bestemd voor de eigen apotheek en huisarts.’

gebruik van het gecontroleerde medicatieoverzicht rust geeft’, aldus Natascha. ‘Je kunt er immers zeker van zijn dat dit echt de medicatie is die de patiënt slikt: het is dubbel gecontroleerd, zowel bij de patiënt als bij de apotheek. Voor de patiënt is het ook prettig om niet steeds weer het verhaal over zijn of haar medicijngebruik te moeten vertellen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. We richten ons in dit project in eerste instantie op de medicijnen van patiënten met een geplande opname, op de afdelingen Chirurgie/Orthopedie en Interne Geneeskunde. In de toekomst gaan we dit uitbreiden tot de medicijnen van álle patiënten die hier binnen komen.’

Natascha de Rijke (l) en Hanneke de Vries (r).

Rust De eerste bevindingen met de medicatieverificatie zijn positief. ‘Artsen en verpleegkundigen ervaren dat het FEBRUARI 2012

Op Koers

3

Op Koers 2012 nr. 1  

De eerste Op Koers van dit jaar is uit! In dit nummer aandacht voor onder andere de start van het project 'Medicatieverificatie' en de openi...

Op Koers 2012 nr. 1  

De eerste Op Koers van dit jaar is uit! In dit nummer aandacht voor onder andere de start van het project 'Medicatieverificatie' en de openi...

Advertisement