Page 24

Online therapie helpt COPD-patiënten COPD is een verzamelnaam voor longaandoeningen, als chronische bronchitis en longemfyseem. De luchtwegen zijn vernauwd door een ontsteking en bij een ernstige vorm zijn de longen onherstelbaar beschadigd. Als eerste in Nederland ondersteunt het Havenziekenhuis haar COPD-patiënten actief, ook als zij thuis zijn, met het COPD-online programma.

Mensen met COPD komen adem te kort, bijvoorbeeld wanneer zij extra inspanningen verrichten als traplopen en boodschappen dragen. Ook dagelijkse activiteiten als wassen, aankleden, eten en deelname aan het sociale leven kunnen problemen opleveren. Om de kwaliteit van leven te verbeteren is het belangrijk dat COPD zo vroeg mogelijk wordt opgespoord en behandeld. Want COPD is een ziekte die verstrekkende gevolgen heeft, maar met een goede behandeling is het leven ermee zeker draaglijker te maken. Naast stoppen met roken kan deze behandeling bestaan uit medicijnen, goede voeding en meer bewegen. Verder biedt het Havenziekenhuis een

Mevrouw Ladesteijn.

22

Op Koers

FEBRUARI 2012

longrevalidatieprogramma aan. Hierbij geven verschillende disciplines adviezen over omgaan met COPD, zoals de diëtist, ergotherapeut en fysiotherapeut.

Online therapie Sinds 2010 kunnen COPD-patiënten in het Havenziekenhuis gebruik maken van ‘COPD-online’. COPD-online helpt patiënten om doelen te stellen en meer structuur aan te brengen in hun dagritme en medicijngebruik. Verder geeft het inzicht in hoeverre zij hun COPD onder controle hebben. Voor longverpleegkundige Jos de Viet heeft het programma inmiddels weinig geheimen meer. ‘Patiënten met typische COPD-klachten als hoesten, benauwdheid, piepende ademhaling, vermoeidheid bij inspanning, longinfecties/longontstekingen en slijm ophoesten komen als eerste bij de longarts voor onderzoek. Als dan de diagnose COPD gesteld is, volgt er uitleg over de medicatie en de behandeling. En dan vragen we de patiënt in kwestie meteen of hij of zij mee wil doen met COPD-online. Het werkt vrij eenvoudig. Op de website van COPD-online kunnen patiënten een dagboek bijhouden. Daarin kan onder andere genoteerd worden wanneer de medicatie is ingenomen en in welke hoeveelheid en kan de patiënt zogenoemde ‘benauwdheidscores’ invullen. Deze scores kunnen worden teruggezien in grafieken, die het programma automatisch maakt. Zo geeft het programma de patiënt inzicht in het ziektebeeld. En ons ook, want ‘aan de achterkant’ kunnen wij met de patiënt meekijken.

Op Koers 2012 nr. 1  

De eerste Op Koers van dit jaar is uit! In dit nummer aandacht voor onder andere de start van het project 'Medicatieverificatie' en de openi...

Advertisement