Budowanie sieci Żywych Bibliotek w Polsce

Page 1

ŻYWA BIBLIOTE K A POLS K A HUMAN LIBRARY POLAND Budowanie sieci Żywych Bibliotek w Polsce i standardy organizacji Żywej Biblioteki