Page 1

havana

#31

sief gs Inclu erkiezin Weekblad voor de Hogeschool vanM Amsterdam -v C R l 13 mei 2009 ia spec

Spieren verrekken

Pechprivileges

Bijzondere omstandigheden: geluk bij een ongeluk

Gooische meid Pauline geeft in een middag een maandbudget uit

DiĂŤten

Hoe manage jij je gewicht?


-advertentie-

 %&$&($""# 

 

 

   

!"!!%&$&!! #$! $''$&$!"($&)* $!#"#&"! ##$& !&! #$! $''$&!&%&% %&$#$%&&!%$ &(! $&&''$%&$" ! %&$ %"" "6"22/1)&$101/1"$&0 %1"+,-6& %1"3+!"2&13)04"$"+ "+!& %1&'!"&++"+01!"+!",/!+22/1"4,+"/0"+ ,3"/&$"*01"/!**"/0/" /"8/"+$/$&+%"1-/ %1&$" "+%&--" 2)122/-/("01"/-/(*"1!""01"/$0#/&"( ,-),,-#01+!&+(")01/1!"-/+!**"/01/1&0%"1 %/13+!"22/1"1&0""+22/1&+,+14&((")&+$1!0 !"")"01"/-/("+,,+01& %1&+$""5&+3"01"/"+3"") &+!"4,+&+$"+"+!"4,,+,*$"3&+$,+&+$"+4,/!"+ ,-$"(+-14&+(")0"+"!/&'3&$%"&!(/&'$"+4""/""+(+0 ,,/)!"6"&+3"01"/&+$"+,+1011""+$"6"))&$"4,,+4&'( 4/%"1-/"11&$4,+"+"+)"3"+&0 " --/1"*"+1"+!&"+2$"/"+,3""/!4,/!"+$+ *"&&+!"3"/(,,-"1$1,* "+ (*"/--/1" *"+1"+4/3+!""+"!"+4,+&+$"+"0 %&(("+,3"/ ""+/2&*"12&+

#!")&+$+"+ "/(,,-,$ /2.2&20(!"

,0120

*01"/!*  

444!"("5+)

2

havana

))"--/1"*"+1"+6&'+3,,/6&"+3+""++"11"$"/"+, 3""/!"!(*"/*"1!,2 %"1,&)"1"+401#"),6&'+"+ 4,/!"+3"/3+$"++&"24"-)#,+!0("2("+0"+ 3 &+01))1&"04,/!"++$"/ %1"+))"4+!"+4,/!"+ $"0 %&)!"/! ",--"/3)(1"3/&""/13+ * 1,1 * $"/2&(0,- -"/3)("!"7+&1&"3"3"/(,,--/&'6"+!&"+"++,$301$" 01")!1"4,/!"+ +!&"+2$"9+1"/"00""/!"+1&+!&1-/,'" 10122/!+""+ *&)*"124$"$"3"+0+/3"/(,,-!"("5+)4,/!1!+ ,-!"%,,$1"$"%,2!"+,3"/!"01/13"/(,,-

 ,,-0,**"+3+#+ 


inhoud

10

11

12

bijzondere omstandigheden

bijzondere omstandigheden

Regels voor uitzonderingen Ziekte, een ongeluk of andere pech: het kan altijd gebeuren dat het lot je dwarszit bij je studievoortgang. Zulke ‘bijzondere omstandigheden’ geven je recht op een bijzondere behandeling. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Anke Brouwer Je bent druk met je studie, haalt netjes je punten en op een dag wordt je moeder ernstig ziek: kanker. Je studie wil je blijven volgen, maar vanaf dat moment staat je hoofd er helemaal niet naar. Je haalt je tentamens niet en loopt studievertraging op. Wat doe je? Nog een voorbeeld: artsen constateren, zoals Astrid Dijkman (20) overkwam, rond je negende een hersentumor. Je bent nu aan één oog blind, met het andere kun je slecht zien. Toch wil je graag een studie volgen, want je bent intelligent genoeg. Hoe doe je dat als lezen een probleem is? In deze situaties kan er sprake zijn van bijzondere omstandigheden (BO). Meestal betekent dat dat buiten de invloed van de student een uitzonderlijke situatie invloed heeft op de studievoortgang. Er kan ook sprake zijn van BO wanneer je op topniveau een sport beoefent, als je voorzitter bent van een studentencommissie, zwanger, langdurig ziek bent of wanneer je opleiding het onderwijs niet goed heeft georganiseerd. In al die gevallen kun je contact opnemen met een studentendecaan, want de studentendecaan bepaalt in eerste instantie of je in aanmerking komt voor BO. Het is verstandig dit zo spoedig mogelijk te doen, omdat dan een verband gelegd kan worden tussen je studievertraging en de bijzondere omstandigheid. Astrid deed dat al tijdens de opendag van haar studie Ergotherapie: “Omdat je niets raars aan mij ziet, was er op de middelbare school veel onbegrip. Dat wilde ik voor zijn, dus ben ik gelijk met mijn ouders op de studentendecaan afgestapt. Die zorgde ervoor dat docenten op de hoogte waren toen ik aan de studie begon.” Een BO-registratie zorgt ervoor dat – in veel gevallen – een bindend afwijzend studieadvies (BAS) kan worden teruggedraaid of voorkomen, een student aanspraak kan maken op het afstudeerfonds en er eventueel voorzieningen worden getroffen om studievertraging te beperken. In Astrids geval was er vooral sprake van dat laatste: “Met mijn linkeroog zie ik helemaal niets en met mijn rechteroog zie ik alleen de linkerkant. Vooral bij het lezen geeft dat problemen, want ik zie zinnen in delen en niet als geheel.” Daarom

heeft Astrid een aantal privileges: ”Ik ontvang tentamens in A3-formaat, krijg extra tijd en omdat ik nu eenmaal sneller typ dan ik schrijf, mag ik tijdens de tentamens een laptop gebruiken. Ik zit vooraan in de lessen en ik krijg sheets van tevoren te lezen.”

Bewijslast Hoewel de studentendecaan bekijkt of iemand in aanmerking komt voor een BOstatus, heeft hij vooral een adviserende rol. Uiteindelijk bepaalt de examencommissie of extra voorzieningen worden togewezen. Het verschilt echter per opleiding hoe daarmee wordt om gegaan. Reina Dooijewaard (46, studentendecaan Interactieve Media en domein Gezondheid) legt uit: “Bij een opleiding met veel studenten gaat het er vaak formeler aan toe dan bij een opleiding met minder studenten, want daar zijn de lijnen vaak veel korter.” Willem Brouwer (53, examencommissielid Informatica & Technische Informatica) vult aan: “De manier waarop de examencommissies met de aanvragen omgaan, verschilt per opleiding.” Maar dit geldt volgens Brouwer ook voor de decanen: “Decanen zijn ook maar mensen. Het kan wel gebeuren dat de ene studentendecaan anders omgaat met BO dan de ander en dat dus sommige studenten ‘mazzel’ hebben.”

Maar als student wil je toch liever niet dat een medestudent eerder een BO-status toegewezen krijgt dan jij puur omdat hij bij een andere opleiding zit? Volgens Beer van Arem (52), voorzitter van de HES-examencommissie valt het met die verschillen wel mee: “Het komt een enkele keer voor dat een student de boel besodemietert. Wij komen daar dan achter door gesprekken te voeren met studiebegeleiders en coaches. Een studentendecaan heeft in een dergelijk geval BO als laatste redmiddel voor de student willen zien, maar dat is niet de manier waarop je ermee omgaat. Mijn ervaring binnen de HES is dat de examencommissies onderling dezelfde werkwijze hanteren. Ook de decanen overleggen met elkaar.”

Hoe kunnen decanen ervoor zorgen dat elke student op dezelfde manier wordt behandeld, terwijl elk individueel geval anders is? Er is ook zoiets als bewijslast, kregen we van alle decanen te horen die we spraken. Stel, een student zit maanden thuis met de ziekte van Pfeiffer. Dan kan een studentendecaan vragen naar een doktersverklaring. Die doktersverklaring geldt dan als bewijsmateriaal, maar ook andere documenten kunnen die rol vervullen. Bijvoorbeeld een commissielidmaatschap, een proces-verbaal van de politie, een toelichtende verklaring of overlijdensakte van een familielid. “Het verzoek om bewijsmateriaal zorgt ervoor,” aldus Dooijewaard, “dat elke student op dezelfde manier wordt behandeld en er daardoor zo veel mogelijk gelijkheid ontstaat.” Ofwel, zo legt Kees Koppenol (57, hoofd Juridische Zaken) uit: “Bewijs leveren betekent eigenlijk: aannemelijk maken dat er sprake is van een BO en dat de student hier zelf niets aan kon doen.”

Blauwe ogen Toch zijn er situaties te bedenken waarbij bewijzen lastig te achterhalen zijn. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een familieconflict en je familie geen verklaring wil afgeven. Ook dan, zegt Koppenol, is het voor een studentendecaan belangrijk bewijsmateriaal te verzamelen: “Geen bewijs vragen is niet juist want, hoe lastig ook, we kunnen niet

dan met de examencommissies? Hoe achterhalen zij of het verhaal van de student klopt? Van Arem: “De informatie van een student is privé, daar heeft de examencommissie niets mee te maken. Met andere woorden: we geloven de decanen op hun blauwe ogen.” Ook de decanen die wij spraken, konden dit bevestigen. Dooijwaard: “De examencommissie vraagt niet naar bewijsmateriaal. Omdat de studentendecaan een vertrouwelijke rol heeft, vermeld ik in de verklaring aan de examencommissie dan ook geen details, maar bijvoorbeeld ‘familieomstandigheden’ of ‘medische beperkingen’.” Van de Laar: “Binnen ons domein is het zo dat de examencommissie er altijd van uitgaat dat wat de studentendecaan vertelt klopt.

Strenger In theorie mogen examencommissies om extra bewijzen vragen of de informatie controleren, maar ik vind eigenlijk dat de twee functies gescheiden moeten blijven. Het is de taak van een studentendecaan bewijzen te verzamelen en de situatie in te schatten en dat doe ik weloverwogen. Wanneer een examencommissie toch overgaat tot het aanvragen van extra bewijslast, lijkt er weinig vertrouwen in de studentendecaan te zijn.” Toch zouden volgens Koppenol meer examencommissies gebruik moeten maken van hun recht informatie te controleren: “Het is wenselijk dat examencommissies hierin

Havana doet mee aan een cursus: deze keer balletdansen. Als enige man tussen huppelende balletmeisjes. Het lijkt wel een droom die uitkomt. “Val je om, doe dan de handen in de zij.” Hans van Vinkeveen Man – middelbare leeftijd, volbloed hetero – wil gaan balletdansen. Een verstandsverbijstering uit zich soms op de gekste wijze. Kom maar meedoen, reageert Zoë Geerling tot mijn verbazing. Zij geeft de cursus ‘klassiek ballet voor beginners’ op het USC. Er zijn geen toelatingseisen, ook een houten klaas als ik is van harte welkom. “Je zult spieren ontdekken waarvan je het bestaan nooit hebt vermoed,” klinkt het onheilspellend. Wat moeten we vinden van ballet, vraag ik me onderweg af. “Typisch iets voor nette meisjes die het gevoel van een klein prinsesje willen hebben,” denkt fotograaf Christel. Zelf vind ik het meer een ding voor de elastische medemens, een soort waarmee ik even weinig gemeen heb als met een bonobo. Trouwens, echte mannen doen niet aan ballet. Bij de introductie wacht een aangename opsteker. Ik blijk de enige man temidden van vijftien leuke meisjes plus juf. Het lijkt wel een beloning voor in het hiernamaals. Zou het een direct gevolg zijn van dat vooroordeel over mannen? Julia Homoet (24), student master Filosofie aan de UvA, denkt van wel. “Het cliché is toch: jongens gaan op voetbal, meisjes op ballet. Je moet als mannelijke student sterk in je schoenen staan om dit te willen.” De meeste balletdansers zijn homo, erkent Zoë. “Er moet nu eenmaal ook in de mannen een bepaalde vrouwelijkheid – een groot woord, ik bedoel souplesse en gratie – zitten.” Maar het is een onterecht

‘We geloven decanen op hun blauwe ogen’ uitsluitend op basis van een zielig verhaal een oordeel vellen.” Ook de decanen geven aan dat ze in zulke gevallen op zoek gaan naar bewijzen. Lydie van de Laar (31, studentendecaan domein Onderwijs & Opvoeding): “Conflicten binnen een familie is een grijs gebied. Ik kan me voorstellen dat je een student die geslagen wordt door zijn alcoholische vader, niet vraagt aangifte te doen alleen om bewijzen te krijgen. Dat kan niet. Maar ik kan zo’n student wel doorverwijzen naar een psycholoog en die vragen om een verklaring. Als er geen enkel bewijs te achterhalen is dan ga ik uit van wat een student mij vertelt.” Fredie Peper (54, studentendecaan Economie & Management): “Er zijn uiteraard uitzonderingen. In een dergelijk geval probeer ik, na toestemming van de student, samen met de studieadviseur of examencommissie tot een oordeel te komen.” Omdat decanen een vertrouwelijke rol hebben, geven zij niet zomaar informatie van de student door aan derden. Maar hoe zit het

strenger zijn, want ze bezitten op dit punt een eigen verantwoordelijkheid en mogen een studentendecaan om een nadere toelichting vragen en, als het advies onvoldoende is onderbouwd, het naast zich neerleggen.” Toch zegt ook Koppenol: ”Het blijft lastig voor al die verschillende situaties juridisch sluitende procedures te maken. Het enige dat je kunt doen is de gevallen groeperen en omschrijven en dat is precies wat we in het studentenstatuut hebben gedaan. En nu terug naar de praktijk. Astrid is tevreden over de manier waarop wordt omgegaan met Bijzondere Omstandigheden. “Voor de toekenning van BO waren geen bewijsstukken nodig, maar het feit dat mijn ouders bij het eerste gesprek aanwezig waren, kan hebben meegespeeld. Decanen zijn getraind in het luisteren naar studenten en er was daarom vrij snel begrip voor mijn situatie. Met mijn aandoening haal ik geen tienen, maar ik heb nog geen enkele vertraging opgelopen. Ja, ik ben best trots op mezelf.” n

havana

Onmogelijk?

sporten met...

Plié, tendu en ronde de jambe

havana

stigma, vindt zij. “Kijk naar een voorstelling, de fysieke inspanning, het springen. Een normale man die redelijk fysiek in elkaar steekt, legt het af tegen een balletdanser.”

Schrobben Ga ik me hier niet onherstelbaar voor lul zetten, vraag ik me af als ik de grote spiegels zie. Maar het is al te laat. Om de psychische schade te beperken zet ik mijn bril af. Eerst maar eens de opwarming afwachten. Dat gebeurt aan de barre, een stang waarvoor een gymwandrek dienst doet. Daar volgt gelijk al een eerste vernedering. De beenspieren sputteren bij een strekoefening tegen, waardoor ik mijn been een tree lager moet leggen dan de rest van het gezelschap. Er volgt een reeks basisbewegingen die – als we even het hoofdstuk elegantie overslaan – vrij simpel uit te voeren zijn. Er zijn vijf basisposities van de voeten van waaruit allerlei bewegingen worden gemaakt. Die dragen Franse namen als de plié (kniebuiging), tendu (de voet naar voren uitstrekken) en rond de jambe (cirkels met gestrekt been). “Uit en terug, zij en achter, zij en voor,” roept Zoë. “Val je om, doe dan de handen in de zij, anders bungelen ze erbij.” Een stuk lastiger is het de geleerde passen te combineren. Zo betekent een plié in voetpositie één dat je net als Charlie Chaplin met de hielen naar buiten gekeerd door de knieën gaat. En helemaal ingewikkeld wordt het als er een piano begint te pingelen. Tijd

voor een wals! Maar wat ik brilloos in een mistige spiegel ontwaar, heeft meer weg van ramen lappen en vloeren schrobben. Gelukkig word ik niet uitgelachen. Daarvoor zijn de meisjes te serieus. Keten is er hier niet bij. “Dat komt omdat ballet een weinig vrije dansvorm is,” legt Julia uit. “Je kunt niet

hard lachen. Nee, die kan ze niet. Marjolein – eerder het type stevige meid dan prima ballerina – vond vroeger dat ballet een meisjesding was. Helemaal niets voor haar. “Medestudenten horen ervan op, ze vinden me te stoer.” Ze maakte via andere dansvormen kennis met ballet en vindt het

Ballet is vooral de kunst van het spierverrekken gaan doen waar je zin hebt. Het vergt ook alle concentratie.” Bij het springen haak ik af, tijd voor een schadeopname.

Meisjesding Volgens Zoë wordt er vaak lacherig gedaan over ballet. Zo van: wat schattig, die huppelende balletmeisjes in roze tutu’s. “Dan zeg ik: kom maar meeoefenen, dan piep je wel anders.” Zeker bij de professionals is het topsport. Zoë heeft de balletacademie gedaan maar haar carrière is door domme pech afgebroken. “Door een ongeluk raakte mijn knie en voet een beetje in puin.” Ze kent het wereldje van binnenuit.”Dat is keihard. Het is ieder voor zich, roddelen, elkaar buitensluiten. Vriendschappen tussen meiden onderling komt weinig voor.” Gezellig daar. Hoe is haar spagaat? Marjolein Hendriks (21, eerstejaars Verpleegkunde) moet

fijn om met haar houding bezig te zijn. Zoë benadrukt dat de cursus ‘met alle respect’ een amateuristische opzet heeft. Het doel is bescheiden: de cursisten al dansend een beetje soepeler en bewuster van het lichaam te laten worden. “En meisjes dansen graag.” Als ik weer helemaal bij mijn volle verstand ben, is het tijd voor een evaluatie. Duidelijk is geworden wat ballet allemaal van een mens vergt: lenigheid, kracht, muzikaliteit, coördinatie. En mooi is wel dat alles bij het oude blijft. Ballet is een en al traditie. De dansbewegingen zijn eeuwenoud en stammen nog uit de periode van Lodewijk de Veertiende. Vandaar de Franse termen. De pianoriedels worden niet vervangen door housebeats. Maar voor mij is het toch vooral de kunst van het spierverrekken. Die nacht droom ik hoe ik op spitzen in de Kalverstraat aan het winkelen ben. n

havana

Bijzondere omstandigheden

Is balletten voor mietjes?

15

16

Studievertraging door pech? Stap naar je decaan voor hulp.

Havana-verslaggever Hans van Vinkeveen werkte een avondje aan z’n plié bij de cursus ‘klassiek ballet voor beginners’.

interview

17

gewichtsmanagement

gewichtsmanagement

‘Zelf pinnen gaf een heerlijk gevoel’ alles eten, maar met mate en binnen het aantal punten. Dat punten tellen kan wel als nadeel gezien worden. Daardoor zijn mensen continu gefixeerd op wel of niet mogen eten. Ook is het lastig in het sociale leven in te passen. Wel krijgt iemand inzicht in het eigen eetpatroon en dat is een groot pluspunt.” n

Bunkeren of Bakkeren? Van verwend nest in het Gooi tot vrijwilligerswerk en leven in de bijstand. Pauline Wingelaar (23, derdejaars Media, Informatie en Communicatie) heeft er dankzij haar stage al twee realityseries op zitten en is momenteel te zien in Echte Gooische Meisjes in de Bijstand. Jarinde de Klerk “Tijdens mijn eerste stage voor televisie werkten we het concept voor Echte Gooische Meisjes uit. Ik zei dat ik wel genoeg meiden kende, omdat ik er vandaan kom. Ze twijfelden enorm en waren bang om in de zeik genomen te worden. Daarom zeiden ze op de redactie: ‘Je bent zelf zo gek als een deur, hebt een grote mond en als jij nou zelf ook eens meedoet, dan neem je misschien de twijfel bij die meiden weg.’” Ondertussen is het vervolgprogramma, Echte Gooische Meisjes in de Bijstand, op de buis, waarin Pauline, Bo, Florine, Leslie, Kim én haar hondje, een maand in een sociale huurwoning in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord leven. De dames gaan aan de slag als vrijwilliger, voeren opdrachten uit en moeten rondkomen van een bijstandsbudget van 703 euro.

Waarom dit programma? “In het eerste programma werd er vooral een beeld gegeven van een verwend nest dat niets kan zonder pappie of mammie, alleen maar aan het shoppen is en aan de wijn zit. Maar ik heb toch wel iets meer in mijn mars. Met dit programma konden we bepaalde vooroordelen ontkrachten. We wilden laten zien dat we wat over hebben voor de maat-

schappij en de medemens en dat we niet vies zijn van hard werken.”

Eerste indruk? “Het huis viel ons duizend procent mee. We hadden een torenhoge flat met ratten verwacht. We hoorden eerst natuurlijk: ‘Moet dat hier? Die camera’s en van die verwende nesten die de buurt een hak zetten?’ Maar uiteindelijk vonden de buurtbewoners het hartstikke leuk. Ik vroeg me wel af: ‘Je hebt geen geld, maar je staat wel te roken, er hangt een flatscreen aan de muur en er staat een laptop. Hoe kan dat?’ Later hoorde ik van wijkbeheer dat er soms onder valse namen bij postorderbedrijven wordt besteld om toch mee te kunnen doen. Ik schrok ervan dat mensen de hele dag op hun bed tv lagen te kijken en vier dagen per week konden stappen, maar niet konden werken omdat hun gezondheid dat niet toeliet. Het doet pijn om te zien dat sommigen zwart bijbeunen. De bijstand wordt van belasting betaald, dat betalen wij allemaal. Mijn vader staat zich bijvoorbeeld ook vijf dagen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat uit de naad te werken.”

Typisch bijstand? “Geen geld waardoor je aan huis gekluisterd bent. Verveling. Je zag heel veel mensen continu voor de deur hangen en de hele dag televisie kijken. Dan dacht ik: ‘Kom op, je kan wel in de bijstand zitten, maar dat hoeft niet te betekenen dat je lui moet zijn.’ Uiteindelijk merkten we dat het wel zo werkte. Even naar de bios kost bijvoorbeeld veertig euro, dus dan gingen we ’s avonds maar op de bank hangen.”

Onlangs is er aan de HvA een lector Gewichtsmanage-

keer al, voordat ik het huis inging en erna ben ik er gaan shoppen. De laatste keer kon ik zelf pinnen, dat gaf een heerlijk gevoel.”

ment aangesteld. De doorsnee HvA’er blijkt het eigen gewicht allang strikt te managen: fruitdagfanaten, Son-

Voldoende budget?

ja-adepten, of juist koolhydraten bunkeren om aan te komen. “Ik twijfelde zelfs over mijn stukje bruidstaart.” Jobien Groen en Annemarie Vissers

Beter verwend dat verwaarloosd? “Ik ben liever een Gooische meid met klasse. Ik vind het na een maand in de bijstand hypocriet om te zeggen dat ik anders ga leven, maar ik waardeer alles nu wel meer. Sommige gezinnen moeten van zeventig euro in de maand rondkomen. Dat is wat ik soms op een middag uitgeef. Misschien zelfs wel het dubbele. Ik heb nu meer voor de medemens over. Toen ik thuis kwam heb ik meteen mijn oude kleren in zo’n container gedaan. Voorheen kon ik die nog wel eens in de prullenbak doen.”

Wat koop jij in het dagelijks leven voor 703 euro? “Kleding bij Zara. Daar ben ik eerlijk in. Twee

‘Ik miste mijn borrel en blokken kaas’

Eens en nooit meer? “Op een gegeven moment moest mijn verstandskies worden getrokken, waarna het ontzettend ging ontsteken. Ik had heel veel pijn en dacht nog maar één ding: ‘Ik wil naar huis!’ Ook omdat ik heimwee had en de rommel zat was. De meiden zien eruit als prinsessen, maar ze zijn hartstikke slordig! Maar als je terugkijkt, dan denk je: ‘Het is maar een maand’. Ik heb een leuke tijd gehad en veel mensen ontmoet. Het werken met verstandelijk beperkten was één van de leukste ervaringen. Ik zou het nu, na twee keer lang nadenken, misschien wel weer doen.” n

Carolien Kommeren, docent Johan Cruyff University Woog 68 kilo, nu 59 kilo Deed Sonja Bakker “Op een gegeven moment ging het wel wat ver, dat Sonja Bakkeren van me. Zat ik aan de Sonja Bakker-cappuccino bij de Coffee Company. Zelfs bij mijn eigen bruidstaart stond ik te twijfelen: wel of geen stukje nemen? Toen heb ik mezelf wel even toegesproken. Een jaar geleden vond ik mezelf

havana

te dik. Ik hoorde de succesverhalen om me heen, heb het eerste Sonja-boek gekocht en ben begonnen. Elf weken later, op de dag dat we op vakantie gingen, was ik negen kilo kwijt. Dat was ook precies mijn doel: snel kilo’s kwijt, want zó wilde ik het strand niet op. Vooral die spekarmen vond ik niks. En mijn buik was ook een lastig punt. Op eigen houtje wat minderen, dat werkt niet voor mij. Het is alles of niets, zo steek ik in elkaar. Nee, lekker is dit dieet niet, wel gevarieerd. Maar dan weer niet in lékkere dingen. Een cracker vruchtenhagel, dat was bijna een traktatie. Soms smokkelde ik wel een beetje. Bietjes bijvoorbeeld, daar begon ik écht niet aan. Het is ook heel weinig, je

mag anderhalve aardappel en je vlees heb je binnen drie happen op. In het begin lag ik elke avond vroeg in bed, zo moe was ik. Ik had er wel bij willen sporten, maar dat lukt eigenlijk niet, zo weinig energie heb je. Het is wel heel makkelijk: je slaat het boek open en Sonja zegt precies wat te doen en wat te laten. Dat ‘laten’ was soms best lastig: ik miste mijn borrel en blokken kaas behoorlijk. De kilo’s zitten er nog steeds niet aan, maar ik sport nu ook veel en fiets vier maal per week twee uur naar mijn werk.” Havana vroeg bijna-deskundige Charlotte Visser ( 22, vierdejaars Voeding) commentaar te geven op de methoden.

‘Ik moest negen boterhammen per dag eten’ Jade Schoelink, tweedejaars Johan Cruyff University Woog 55 kilo, nu 64 kilo Deed Koolhydratendieet “Mensen dachten vroeger dat ik anorexia had. En als ik nu foto’s van mezelf uit die tijd zie, dan schrik ik ook wel. Ik was 1,80 m lang en woog 55 kilo. Omdat ik zes dagen in de week ongeveer vier uur per dag train, heeft mijn lichaam veel energie nodig. Maar tijdens tenniswedstrijden kon ik van de spanning vaak niet eten, ik kreeg letterlijk geen hap door mijn keel. Doordat mijn lichaam niet genoeg energie binnenkreeg, maar wel moest presteren ben ik tijdens de Nederlandse kampioenschappen een paar keer flauw gevallen. Toen is besloten dat ik op dieet moest: om aan te komen. Van de diëtist heb ik een dieet gekregen dat veel koolhydraten bevat. Ik moest acht tot negen boterhammen per dag eten. Dat was wel even wennen. Verder moest ik vooral gevarieerd te eten. Voor ontbijt en lunch at ik boterhammen met zoet of hartig beleg, voor het avondeten maakte ik pasta, rijst of

aardappelen met groenten en vlees. Het was niet de bedoeling dat ik veel vetter ging eten. Ondanks dat ik wist wat ik moest eten, vond ik het nog steeds moeilijk. Ik ben toen naar een sportpsycholoog gegaan om te leren omgaan met die spanning. Ook realiseer ik me nu wel dat ik gewoon móet eten. Ik heb de knop omgezet. Als ik de boterhammen niet binnenkrijg dan stap ik over op vloeibaar voedsel zoals yoghurt. Het heeft gewerkt, want na drie maanden zaten de gewenste zeven kilo eraan. Nu ik geblesseerd ben, moet ik trouwens wel oppassen dat niet ga aankomen. Ik sport minder, dus heb ik ook wat boterhammen uit mijn dieet geschrapt. Ik weeg nu 64 kilo en dat vind ik prima. Ik zit lekker in mijn vel.” Charlotte: “Voor wie juist wil aankomen, vanwege veel sporten of vanwege ondergewicht, is het eten van meer koolhydraten een prima methode. Vaak denken mensen die zichzelf te mager vinden, dat ze meer vette dingen moeten gaan eten. Helemaal fout: ook voor dunne mensen zijn vette producten slecht. Zeker de ‘slechte’ vetten in roomboter, koekjes, chips en chocola zorgen bij iedereen voor een verhoogde kans op harten vaatziekten. Koolhydraten – veel brood, bananen, pasta’s – zijn dus heel goed, maar

variatie ook. Dus om aan te komen zou men ook veel goede vetten moeten eten. Denk aan vette vis of aan olijfolie over salades.”

‘Gek werd ik van dat punten tellen’ Astrid Man, secretaresse HES Deeltijd Duaal Woog tussen 75 en 95 kilo Deed ‘Tja, wat niet?’ Laatste poging Weight Watchers “Iemand die lijnt, heeft levenslang. Laat duidelijk zijn dat ík er hélemaal klaar mee ben. Ik heb er geen zin meer in, in al dat gelijn. Bovendien blijkt nu uit onderzoek dat ik een te traag werkende schildklier heb. Daar slik ik nu medicijnen voor. Het is zoals het is, en ik ben eindelijk op een punt dat ik mezelf accepteer. Dit ben ik, en ik leg mezelf geen beperkingen meer op. Dat betekent niet dat ik grenzeloos ga snaaien, ik let goed op dat ik gezond en gevarieerd eet. Maar wil ik een patatje, dan mag dat tegenwoordig gewoon als ik daar zin in heb. Jarenlang heb ik van alles geprobeerd. Resultaat: een en al gejojo. Van zwaar naar slank en weer terug.

havana

Gooische meid

Pauline woonde een maandje in een achterstandswijk op bijstandsniveau. “Het doet pijn om te zien dat sommigen zwart bijbeunen.”

Van 75 kilo naar 95 kilo, met jaren dat ik een kleine dertig kilo kwijt raakte. Dat deed ik door gewoon zelf op te letten. Toch vond ik dat er nog zeven kilo af moesten na mijn zwangerschap, mijn broeken pasten nog niet lekker. Via internet heb ik een cursus Weight Watchers besteld. Cd-rom aangevraagd, programma ingevuld en begonnen. De eerste week dacht ik nog optimistisch: hé, je mag alles eten. Maar goed, zo werkt het natuurlijk niet helemaal. Als je besluit een Mars te nemen, dan moet dat ergens behoorlijk gecompenseerd worden met punten. Drie weken hield ik het vol, toen werd ik gek van dat punten tellen. Zó veel gram was zó veel punten, maar week je iets af, dan kon je weer opnieuw gaan tellen. Misschien was het beter geweest om toch naar de wekelijkse bijeenkomsten te gaan, maar daar had ik dan weer geen tijd voor. Het was wel weer makkelijk dan het South Beach-dieet dat ik een week heb volgehouden. Daarvan had ik continu het idee dat ik tegen de vlakte ging.” Charlotte: “In principe is de Weight Watchers methode zeker geen slecht dieet. Het duurt wel langer, afvallen gaat veel geleidelijker. Dat is absoluut aan te raden voor wie blijvend wil afvallen. Het is dus een heel realistische methode. Ook mag iemand

Onderzoek n Peter Weijs is sinds februari aangesteld als lector Gewichtsmanagement bij het domein Bewegen, Sport en Voeding. Hij zal onderzoek doen naar de behandelwijze en effectiviteit van diëtisten, een kennisgebied waar tot op heden weinig onderzoek naar gedaan is. Ook zal hij verschillende afval methoden onderzoeken. Bij het bepalen van de effectiviteit wordt vooral de lichaamssamenstelling en energieverbruik gemeten. Op basis van deze metingen wil hij praktische tools ontwikkelen die in de praktijk te gebruiken zijn. Weijs hoopt zo een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de beroepsgroep en het onderwijs.

135 zwembaden met vet n Met het gezamenlijke overgewicht zouden Nederlanders boven de 20 jaar, 135 zwembaden met vet kunnen vullen. Samen zijn we zeventig miljoen kilo te zwaar, volgens berekeningen van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) voor haar campagne 30 minutenbewegen. Mannen zijn goed voor 37 miljoen kilo overgewicht, vrouwen voor 33 miljoen kilo. Voor de beeldvorming: neem een gemiddeld wedstrijdbad van 25 meter lang en acht baantjes breed en een gemiddelde diepte van 1.40 meter. Die 70 miljoen kilo vullen dan 135 baden. Een kilo vet staat ongeveer gelijk aan 7.000 kcal. Wie stevig wandelt of jogt, verbrandt een klein zes kcal per minuut. Helemaal doorberekend komt dit neer op 260 dagen 28 minuten per dag extra bewegen: dan is de 70 miljoen kilo weggewerkt. Vijf procent van de totale jaarlijkse sterfte in Nederland ontstaat door overgewicht. Overgewicht kost de samenleving bovendien 1,2 miljard euro. havana

Gewichtsmanagement De doorsnee HvA’er blijkt het eigen gewicht allang strikt te managen. “Een cracker vruchtenhagel, dat was bijna een traktatie.”

Wie zijn mijn inspiratiebronnen? Dat vroegen een paar studenten een tijdje terug aan mij. Ik wens iedereen vele inspiratiebronnen toe, maar zelf heb ik er maar een paar. Oké, momenteel eigenlijk maar eentje. Wie? Op mijn bureau ligt altijd De mens als duurloper van Jan Knippenberg. Zonder twijfel en voorbehoud het mooiste en indrukwekkendste boek dat over hardlopen is geschreven. Op indringende wijze beschrijft Knippenberg het vermogen van mensen om voorbij de grenzen van de ultieme inspanning te gaan. Waarschijnlijk heeft u nooit van de Tarahumara gehoord, maar als u Knippenberg heeft gelezen dan staan de ongelofelijke renprestaties van dit Mexicaanse ‘natuurvolk’ in uw geheugen gebeiteld. Dat Knippenberg ruim aandacht besteedt aan allerlei obscure en hilarische ultralopen en hardlopers, maakt het boek nog interessanter. Knippenberg – zelf ultraloper – deed eigenlijk niet anders dan zijn grenzen verleggen. Hij woonde op Texel en hij gaf als docent geschiedenis les in Castricum. Voor Knippenberg was het niet ongebruikelijk om rennend naar zijn werk te gaan. Die trainingsuren kwamen ten goede aan zijn geslaagde poging om in achttien dagen van Hoek van Holland naar Stockholm te rennen of om een rondje IJsselmeer (vierhonder kilometer) te ‘doen’. Voor Knippenberg was het normaal om altijd maar weer voorbij de grens te gaan van wat mogelijk is. Eigenlijk gaat De mens als duurloper niet over hardlopen, maar over grenzen verleggen, over het onmogelijke mogelijk maken. In mijn werk word ik – net als vele andere HvA’ers – regelmatig geconfronteerd met opdrachten die onmogelijk lijken, maar die uiteindelijk wel tot een goed einde worden gebracht. Dat schijnbaar onmogelijke geldt bijvoorbeeld voor de samenwerking tussen de UvA en de HvA. Het geluid dat die samenwerking niet wenselijk en in ieder geval onmogelijk is, wordt met de dag sterker, zowel binnen de muren van de HvA als in de panden van de UvA. Tegelijkertijd zie ik wel allerlei initiatieven en projecten die duidelijk maken dat die samenwerking wel degelijk succesvol kan zijn. Voor mij is het meest opvallende initiatief de samenwerking tussen Folia en Havana. Wat menigeen als onmogelijk zag, is toch werkelijkheid geworden. De beide weekbladen werken – met behoud van eigenheid – intensief met elkaar samen. Vanaf augustus werken de beide redacties op één locatie om daar elke week een Havana en een Folia maken. Dat is op zich een succes, maar er zal pas echt sprake zijn van grenzen verleggen als de beide bladen ook daadwerkelijk (nog) beter zullen zijn. Onmogelijk? Paul van de Water hoofdredacteur

Havana is het weekblad voor studenten en medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam 13 mei 2009 jaargang 14 / #31

En verder... 04 nieuws

20 recensies

23 weekgast

09 knip en plak

21 eten

24 afstuderen

09 ondertussen in

21 zwartwit

09 vraag van de week

22 dobbertjes

19 dubbelop

22 hva-agenda

Redactieadres Weesperzijde 190 (kamer B.2.18), 1097 DZ Amsterdam, tel 595 24 90 e-mail havana@hva.nl. Hoofdredactie/management Paul van de Water p.l.van.de.water@ hva.nl Eindredactie Wim de Jong w.de.jong@hva.nl Redactie Jobien Groen j.groen@hva. nl, Jarinde de Klerk (stagiair), Selina van Loon (redactie-assistent) s.van.loon2@hva.nl, Thijs den Otter m.d.den.otter@hva.nl, Annemarie Vissers a.m.w.t.vissers@hva.nl, Medewerkers Kim Bos, Martien Bos (correctie), Anke Brouwer, René Glas, Anne Kleisen, Hans van Vinkeveen Redactieraad Maroesja Perizonius, Wijnand Scholtens, Evelien Spaan, Jerke van der Woerdt Fotografen Bram Belloni, Fred van Diem, Marc Deurloo, Jan-Maarten Hupkes, Henk Thomas, Christel Wolters Coverbeeld Christel Wolters Illustratoren Pepijn Barnard, Martien Bos, Bas Kocken, Magda Rinkema, Pascal Tieman Vormgeving Pascal Tieman Ontwerp Lay-out Death Valley / Amsterdam Advertenties Bureau Van Vliet, Postbus 20, 2040AA, Zandvoort, telefoon 023 571 47 45 fax 023 571 76 80 of zandvoort@bureauvanvliet.com Abonnementen € 18,15 per jaar, opgave via de redactie-assistent of per e-mail. Drukkerij Dijkman Offset Diemen. Havana Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder toestemming van de hoofdredacteur artikelen of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen. ISSN - 1385-5670 Havana heeft een samenwerkingsverband met Folia. Redactie Nadine Böke, Mirna van Dijk, Jim Jansen, Anne Koeleman, Harmen van der Meulen, Dirk Wolthekker De volgende Havana verschijnt woensdag 27 mei

havana

3


nieuws Jobien Groen / Wim de Jong / Jarinde de Klerk / Thijs den Otter (coördinatie) / Annemarie Vissers / Paul van de Water

Elaine in de halve finale Elaine Steenstra (22, Voeding en Diëtetiek) is doorgedrongen tot de halve finale van de zevende Student of the Year-verkiezing: de strijd om de titel wie als beste beauty met brains combineert. De kandidaten worden in de halve finale getest op hun intelligentie door middel van een debat, een competentietest en een kennisquiz. Degenen die hier volgens de juryleden in

uitblinken, slepen extra stemmen in de wacht. Tevens staat de studenten een professionele fotoshoot op locatie, een catwalktraining en een makeover van kapper Rob Peetoom te wachten. Op 3 juni wordt tijdens het finalefeest bekendgemaakt welke mannelijke en vrouwelijke kandidaat de overige 182 gegadigden zover achter zich hebben gelaten dat ze zich Student of the Year 2009 mogen noemen. Winnaars bekleden een jaar lang een ambassadeursfunctie voor

HBO-raad wil nieuwe titels niet De HBO-raad verzet zich tegen de nieuwe hbo-titels van minister Plasterk. Hbo’ers zouden er in het buitenland niet mee uit de voeten kunnen. Hoofd internationalisering Leonard van der Hout onderschrijft de stellingname van de koepelorganisatie. De koepelorganisatie HBO-raad ziet de toevoeging ‘applied’, als in ‘Bachelor of Applied Sciences’ (BASc) of ‘Bachelor of Applied Arts’ (BAA), niet zitten. In een brief aan de minister, die het gebruik van de titels inmiddels formeel goedkeurde, noemt de raad de voorgestelde titulatuur ‘uitermate teleurstellend’. Waarom geeft Plasterk de hbo’ers niet gewoon dezelfde titels – ‘Bachelor of Arts’ (BA) of ‘Bachelor of Science’(BSc) – als academici? Kijk naar Duitsland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, zegt de raad: daar mogen professionele bachelors de titels wél voeren. Volgt Neder-

land het voorbeeld van die landen niet, dan zet ze tweederde van zijn studenten internationaal op een achterstand, zo klinkt het. “Het zou natuurlijk het mooiste zijn als alle bachelors en masters volgens de titulatuur gelijk zijn,” zegt Van der Hout. “Maar we kennen in Nederland een nu eenmaal binair stelsel en dat moet op een bepaalde manier duidelijk worden gemaakt. Wat mij betreft gebeurt dat in het diplomasupplement en niet in de titels: de opleidingen zijn anders, maar het niveau is hetzelfde.” Overigens zijn de universiteiten wel te spreken over de duidelijk te onderscheiden hbo-titels. (HOP/TdO)

‘Niet goed, geld terug’ Loopt je scriptie vertraging op door de verbouwing van de bibliotheek of heb je minder contacturen dan in de brochure werd beloofd? Dan mag je een deel van je collegegeld terugvragen, vindt minister Plasterk. De plannen voor dit ‘verhaalsrecht’ maken deel uit van de nieuwe wet op het hoger onderwijs. Studenten krijgen daarin het recht om hun collegegeld terug te vragen wanneer ze niet tevreden zijn. Als ze hun studie niet op tijd kunnen afronden, bijvoorbeeld, of als de informatie over hun opleiding niet blijkt te kloppen. Plasterk schrijft de Tweede Kamer vandaag dat hij ook wettelijk wil vastleggen op welke bronnen studenten zich in zo’n geval kunnen beroepen. Dat zijn 4

havana

de onderwijs- en examenregeling, de voorlichting over het onderwijsaanbod, en het studentenstatuut. Ook studiekeuzewebsites of brochures over de opleiding mogen dus worden aangevoerd, al gaat hij er wel van uit dat studenten deze sowieso al met een korreltje zout nemen. Instellingen mogen straks zelf kiezen hoe ze de procedure rond het nieuwe verhaalsrecht vormgeven. Plasterk rekent erop dat ze het hun studenten zo gemakkelijk mogelijk zullen maken. (HOP)

Studenten.net en het Nederlandse studentenleven. Stemmen kan tot 19 mei via www.studentoftheyear. nl. (JdK)

Videoprojectie Singelgrachtgebouw Personalia

• Domeinvoorzitter Peter van Gorsel (Media, Creatie en Informatie) is vorige week na een hartinfarct voor een spoedoperatie opgenomen in het ziekenhuis. Hij werd gedotterd en mocht na een aantal geslaagde tests weer naar huis. In het licht van zijn revalidatie is de bestuurder voor onbepaalde tijd afwezig. Contact met Van Gorsel (60) verloopt via zijn secretariaat. • IT&V heeft in Roderik van der Wilk een nieuwe informatiemanager gevonden. Hij is afkomstig van de Hogeschool Leiden, waar hij verantwoordelijk was voor de strategie en ontwikkeling van de informatievoorziening binnen het facilitair bedrijf en het onderwijs. Van der Wilk volgt Robbert Bosch op, die tot en met juni aanblijft voor de overdracht. • Jeroen Wagenaar begint eind deze maand als facilitair coördinator van de Leeuwenburg. Hij wordt aangesteld als rechterhand van locatiemanager Jolanda Klaassen en moet samen met haar werken aan een nieuw serviceconcept. De Leeuwenburg is vooralsnog de enige locatie die een facilitair coördinator krijgt, omdat het vanwege de vele tussentijdse verbouwingen en evenementen een ‘complexe locatie’ is. (TdO)

Fotowedstrijd Woon jij in het ranzigste studentenhuis van Nederland? Maak er een foto van en win een gratis schoonmaakbeurt. De foto met de meeste stemmen wint een complete voorjaarsschoonmaak, uitgevoerd door een professioneel schoonmaakbedrijf. Ook zijn er andere schoonmaakprijzen te winnen. Op www.talentomtepoetsen.nl kan je vast je concurrenten bekijken en je eigen foto’s uploaden. De wedstrijd is uitgeroepen door Talent&Pro, een internationale insourcingsorgansiatie voor de financiële sector. (JG)

Bijna vierhonderd vierkante meter. Zo groot is het beeld dat drie studenten op 28 mei op het Singelgrachtgebouw gaan projecteren. Met deze urban projections willen ze grote, stadse gebouwen een tweede huid van gekleurd licht geven. Het initiatief van de HvA, de UvA en het Institute For Network Cultures is één van de vijf afstudeerprojecten van studenten van MediaLAB. Het is de eerste urban projection van deze omvang in Amsterdam. Op 18 mei staat een testprojectie op de agenda. Het lichtspel zal het beste te zien zijn vanaf de Mauritskade/Amsteldijk. (JdK)

? Vraag/Antwoord Control alt backup? HvA’ers met pc-type HP7900: bladert u rustig verder. Alle anderen: roostert u de hulp van uw lokale IIC’er vast in, gezien de mail die IT&S onlangs rondstuurde. Vanwege een nieuw ‘desktop-image’ moet er grootscheeps geback-upt worden. Vóór 18 mei graag. Havana belt met Allard zwart (medewerker ‘1144’). Krimpende D-schijven, groter wordende C-schijven en een nieuw ‘desktop-image’ lezen we in de mail. Legt u het even uit aan de digibeet. “In principe is het heel simpel: je hebt een computer. Met daarop bijvoorbeeld Windows. Dat werkt precies zoals je het wenst. Daar maak je dan een ‘image’ van. Maar zo’n image veroudert natuurlijk. We gaan nu dan ook over naar image 2007 U.” 2007 U? We leven nu toch in 2009? “Met 2009 zijn ze bezig. 2008 is overigens overgeslagen, dat gebeurt wel vaker.” En voor wie helemaal geen nieuw image wíl? “Niemand krijgt automatisch dat nieuwe image. We hebben een mail gestuurd omdat wie een nieuw image aanmaakt, op moet letten dat er veranderingen in de netwerkschijven plaats zullen vinden. Dat is inherent aan dit image. De structuur van de C-schijf verandert en wordt meteen uitgebreid. Daarom blijven de nieuwere pc-modellen buiten schot: die hebben al meer schijfruimte.” Over dat uitbreiden: schroeven we de computerkast eigenhandig open en plaatsen we er een extra schijf naast? “Haha, nee hoor, dat doen de computers helemaal zelf.” En als het onverhoopt toch mis gaat? Control alt deleten? “Ehh, nee. Maar medewerkers kunnen dit makkelijk zelf hoor, echt. Mocht het nu niet lukken of blijven er vragen: even bellen naar de Klantenservice.” (AV)


nieuws

Bespreking staat los van kritiek Sorbon Sorbon gaat deze week samen met opdrachtgevers HvA en UvA rond de tafel zitten. Er is veel kritiek op de huiscateraar, maar de sessie staat los van de artikelen in Folia en Havana. In het coververhaal van het vorige nummer van Havana werd Sorbon genadeloos gerecenseerd: de prijzen zijn te hoog, de kwaliteit is te laag en de klantvriendelijkheid is droefmakend. In het artikel werd gesuggereerd dat Sorbon een ‘BAC’ zou moeten krijgen: een bindend afwijzend cateringadvies. Volgens Wijnand Scholtens, directeur IT&V en verantwoordelijk voor de catering, heeft de geplande bijeenkomst met Sorbon niks te maken met het in Havana gepubliceerde artikel. Scholtens: “Met grote regelmaat zitten wij met Sorbon om de tafel om de gang van zaken te bespreken. De afspraak voor deze bijeenkomst en de agenda stonden al vast voordat het artikel verscheen.” De kritiek die in het artikel wordt geuit, verbaast hem overigens niet. Als voormalig voorzitter van de evaluatiecommissie van Sorbon heeft hij eerder vergelijkbare kritiek gehoord. Volgens Rob Benningen, interim-manager van Sorbon, is de cateraar twee weken na het verschijnen van het artikel nog niet in staat er officieel op te reageren. Deze week zullen de betrokken zich beraden op een reactie. (JG)

Tijd dringt voor overname Almere Als de HvA en Windesheim het nog vóór komend collegejaar eens willen worden over de overname van de opleidingen in Almere, moeten er op zeer korte termijn afspraken worden gemaakt. Voorzitter Bert Pinkster van de Centrale Medezeggenschapsraad ziet nog tal van beren op de weg. Bij Windesheim is de medezeggenschapsraad wel op hoofdlijnen akkoord. Wat Pinkster betreft moeten de hogescholen deze week met concrete voorstellen naar buiten. “Er ligt naast het businessplan van Windesheim een intentieverklaring van de HvA en Windesheim waar weinig tot niets in staat. Daar moeten we het mee doen. Dat leidt tot giswerk en dat zorgt voor onrust. We weten bijvoorbeeld niet of de huidige studenten een HvA- of een Windesheimdiploma krijgen, hoe de overgangsregelingen voor het personeel zijn en hoe de opleidingen van Windesheim Flevoland worden ingepast in de

medezeggenschap. Natuurlijk, de onderwerpen zijn niet allemaal even belangrijk, maar mensen weten graag waar ze aan toe zijn.” Vorige maand openbaarde de Christelijke Hogeschool Windesheim een businessplan voor de Flevopolder. Daaruit blijkt dat de Zwolse instelling het totaal anders wil aanpakken dan de HvA. Windesheim kiest voor massa: in 2025 moet de Almeerse dependance meer dan dertig voltijdopleidingen en zo’n zevenduizend studenten tellen. De medezeggenschapsraad van de instelling toonde zich aanvankelijk kritisch, maar woordvoerder Jelle Belksma van Windesheim laat weten dat die inmiddels akkoord is. “Ze stellen dezelfde kritische randvoorwaarden als het CvB. Dat betekent dus dat de risico’s voor Windesheim tot nul zijn gereduceerd, en dat het ministerie van OCW, Flevoland en de stadsbesturen van Lelystad en Almere garant moeten staan voor het budget van 69 miljoen euro.” Willen de hogescholen de overname

voor augustus hebben beklonken, dan is haast geboden. “De komende week is er weer intern overleg. We willen onze plannen graag op korte termijn uitvoeren, maar dit soort operaties kost nu eenmaal tijd,” aldus Belksma. Bert Pinkster – naast voorzitter van de Amsterdamse CMR ook docent bij Information Engineering in Almere – ziet het ervan komen dat de hele overname nog een jaar wordt uitgesteld. “Soms komt er ineens schot in de zaak en is het zomaar geregeld. Maar het blijkt een lastig dossier.” Los van de vraag of Windesheim en de HvA snel tot een vergelijk kunnen komen, is de financiële situatie van de gemeente Almere er de afgelopen maanden een stuk beroerder op geworden. Vorige week meldde Almere Vandaag een begrotingstekort van ongeveer 55 miljoen euro. Belksma gaat er vooralsnog van uit dat dit los staat van mogelijke garanties die de stad moet afgeven, maar Pinkster weet dat niet zo zeker. “Het gemeentebestuur doet daar erg schimmig over.”(TdO)

Decentrale invoering SIS

Beeld ASF

Het inschrijfgedeelte van het Student Informatie Systeem (SIS) is vorige week ingevoerd bij de studentenadministraties van de domeinen. Ondanks wat technische haperingen verliep de decentrale invoering soepel.

Uit de kleren Om aandacht te vragen voor het Amsterdamse Studenten Festival (ASF) trok afgelopen week een groep halfnaakte studenten door de Amsterdamse straten en collegezalen van de UvA en de HvA. “Als deelnemers van het festival op het podium staan om te laten zien wat ze kunnen, horen we vaak dat ze zich naakt voelen. Daar wilden we iets mee doen,” aldus festivalcoördinator Richelle van der Velde (23, student Vrijetijdsmanagement Inholland). Om aandacht te vragen voor het festival zijn ze met veertien studenten, onder wie enkele bestuurders, in huidkleurige lingerie en maskers met het ASF-logo de stad ingetrokken. Ze bezochten voornamelijk UvAen HvA-locaties. “In eerste instantie leken de meeste toeschouwers niet goed te weten wat ze met ons aan moesten, maar uiteindelijk kregen we van de meeste studenten leuke reacties.” De actie was succesvol, aldus Richelle. Al snel zagen ze een stijging in de kaartverkoop. Tijdens het Amsterdams Studenten Festival kunnen studenten zich van hun creatiefste kanten laten zien op verschillende Amsterdamse podia. Het festival loopt nog tot 14 mei. (JG)

Afdelingshoofd Centrale Studenten Administratie, Els Spreij is tevreden met de gang van zaken rond de invoering van het nieuwe studentsysteem. Al erkent Spreij dat er hier en daar nog wat technische zaken aangepast moeten worden, voor het

systeem volledig naar wens werkt: “Vorige week waren er wat problemen met de aanmelders en uitschrijvers. Uitschrijvingen werden wel in SIS correct aangepast, maar niet juist doorgeven in andere systemen als Volg+ en financiële systemen. Zo werden uitschrijvers meteen weer opnieuw aangemeld en daarna weer uitgeschreven. Dat werkt natuurlijk niet. Daar is door de HvA en het Expertisecentrum aan gewerkt. Ook mag het systeem technisch wat sneller. Nu kunnen we nog uit de voeten met de huidige snelheid, maar als het

drukker wordt voldoet die niet meer.” Eerder werd het SIS-inschrijfsysteem al in gebruik genomen door de medewerkers van de Centrale Studentenadministratie. Tot eind september zal er extra ondersteuning zijn voor de medewerkers van de studentenadministraties van de domeinen. Studenten krijgen vooralsnog geen toegang tot SIS. De self servicefunctie, waarbij studenten hun eigen gegevens kunnen aanpassen en de voortgang van hun inschrijving kunnen volgen, wordt later ingevoerd. (AV)

n VOETBAL Oud-HvA-student Jeffrey Esser verhuist van eerstedivisieclub Telstar naar de amateurs van het Hoornse Hollandia. De 22-jarige aanvaller kende onder meer door een knieblessure een verloren seizoen bij de club, die de komende weken in de play-offs strijdt om een plaats in de eredivisie. Esser rondde vorig jaar zijn opleiding sportmanagement af.

Twente. Het team verloor met 4 - 1 van de nummer vijf van de eredivisie voor vrouwen. Merel van Dongen tekende voor de enige Amsterdamse treffer. De HvA-talenten traden afgelopen seizoen regelmatig aan tegen de beste damesteams van Nederland, omdat de eredivisie voor vrouwen slechts zeven teams telt en er anders een gat in het speelschema zou zitten. De wedstrijd tegen FC Twente was de laatste in deze reeks. (TdO/JdK)

SPORTFLITSEN n BOKSEN Romano Audhoe uit Zaandam won vorige maand het Open Districts Kampioenschap van Noord-Holland. Opmerkelijk, omdat de 22-jarige student International Business en Management Studies pas twee jaar geleden voor het eerst de ring betrad. Audhoe bokst sinds een jaar bij het sportcentrum USC van de HvA en de UvA. Hij was al kampioen in Zuid-Holland.

n VOETBAL Het HvA-dameselftal trad vorige week aan tegen FC

havana

5


nieuws

Helpen met verhuizen, samen koken, diepzinnige gesprekken voeren in de kroeg… Grote kans dat je dat in de toekomst met andere mensen doet. Want over zeven jaar ben je de helft van je vrienden uit het oog verloren. Dit blijkt uit onderzoek van de Utrechtse socioloog Gerard Mollenhorst. In het jaar 2000 vroeg hij ruim duizend mensen tussen de achttien en vijfenzestig jaar met wie ze belangrijke zaken bespraken, bij wie ze wel eens op bezoek gingen en waar ze hun vrienden hadden leren kennen. Zeven jaar later kon hij zeshonderd mensen nog een keer die vragen stellen. Van de meesten bleek de vriendenkring nog altijd even groot als zeven jaar daarvoor. Alleen was de helft van het ‘sociale netwerk’ vervangen door nieuwkomers. Nog eens twintig

procent van de oude vrienden was naar de buitenrand van het netwerk afgedreven. Mensen kennen gemiddeld negen procent van hun vrienden nog van de middelbare school of de studietijd. Maar het blijkt een fabeltje dat school en studie sterkere vriendschappen zou opleveren: studievrienden verlies je even vaak als andere vrienden. Uiteraard kunnen mensen lange vriendschappen onderhouden. Maar het blijkt belangrijk om elkaar geregeld tegen te komen. Voor veel vriendschappen geldt: uit het oog, uit het hart. (HOP)

Fonds voor nieuwe verenigingen bepleit Nieuwe studentenverenigingen zouden financiële steun moeten krijgen van de HvA, dat daarvoor een speciaal fonds moet oprichten. Daarnaast moet de hogeschool een activiteitenfonds in het leven roepen, waarmee grote evenementen van bestaande verenigingen kunnen worden gespekt. De fondsen zouden moeten worden beheerd door de Stichting Ondersteuning Studenteninitiatieven (SOS). Dat adviseren leden van de Centrale Medezeggenschapsraad, belangenorganisatie Asva en studentenvereniging ASVL. De drie clubs hadden hiervoor een speciale Werkgroep Studentenparticipatie HvA in het leven geroepen. Aanleiding: vergeleken bij de studentparticipatie aan universiteiten lopen slechts weinig hbo’ers warm voor belangenbehartigingsorganisaties en actieve deelname aan gezelligheidsverenigingen. Algemeen directeur Jeroen Knigge neemt het voorstel deze week in ontvangst. Het geld waarover de ‘SOS’ zou beschikken, moet dienen als smeermiddel. Het fonds zou een jaarlijks wisselend bestuur moeten krijgen dat bestaat uit drie studenten: Asva en CMR dragen elk een student voor, de derde deelnemer moet solliciteren.

Beeld Jarinde de Klerk

Even bellen met… In vrijwel alle gebouwen van de HvA is een luchtcirculatiesysteem in gebruik. Kan een virus – bijvoorbeeld dat van de Mexicaanse griep – zich verspreiden via zo’n systeem? We vragen het Metin Kircadag, Beheerder Technische Installaties van de HvA.

Jullie pompen lucht rond en daar zitten vast allerlei bacteriën en enge virussen in. Ik maak mij daar eigenlijk wel zorgen over. “Nee, dat is echt zeer onwaarschijnlijk. Eigenlijk is het volledig uitgesloten. Het zou wel wel kunnen als lucht uit één ruimte wordt gerecirculeerd. De lucht verlaat dan de ruimte niet en dan heb je eigenlijk hetzelfde effect alsof je tegenover elkaar zit. Dat gebeurt op de HvA niet. Er is bij ons sprake van gebalanceerde ventilatie. Bij ons wordt buitenlucht aangezogen, vervolgens gekoeld of verwarmd en daarna wordt het via het systeem ingeblazen. Er is nauwelijks sprake van recirculatie. Alleen in de zomer wordt een klein beetje gerecirculeerd. Voor dat hele kleine beetje hebben we ook nog speciale filters. De kans dat er virussen worden verspreid is dan nihil.”

6

havana

Dus ik hoef mij niet ongerust te maken? “Nee, dat is nergens voor nodig. Niemand zal Mexicaanse griep oplopen via het luchtcirculatiesysteem. Nogmaals, wij werken met een modern systeem. Virussen worden echt niet verspreid. Bij ouderwetse systemen is trouwens vaak het CO2-gehalte te hoog en dan worden mensen suffig en slaperig. Daar hebben we op de HvA ook geen last van. We hoeven echt geen speciale maatregelen te nemen.” Oké, maar hoe zit het dan met deurkrukken en knoppen van kranen? “Dat gevaar is wel reëel, maar daar ga ik niet over. Ik kan u dus ook niet vertellen welke veiligheidsmaatregelen de HvA op dat gebied neemt. Het is natuurlijk wel een punt van zorg, maar daar gaat de locatiemanager over.” (PvdW)

Vieze fietsen Zie hier: rijen met vieze fietsen in de stalling van de Leeuwenburg. Niet opmerkelijk? Zeker wel: op 11 mei presenteerden vier studenten uit de organisatie van de Week van de Amsterdamse student (WAS) een WASstraat, waar fietsen gratis werden gewassen. Het idee was om de medezeggenschapsverkiezingen via deze en andere ludieke evenementen onder de aandacht te brengen, maar het weer stond het uithoudingsvermogen van de studenten in de weg. Organisator en ASVA-secretaris Caroline Leek: “We zijn eerder gestopt dan gepland. We waren van plan om in bikini’s te gaan wassen, maar het was veel te koud en het liep voor geen meter. Als we vijf fietsen hebben gewassen is het veel. En één ervan stond zelfs in de fietsenstalling, daar begonnen we aan om de actie op gang te brengen. We zijn uiteindelijk in witte T-shirts gaan flyeren. Jammer, want in strandoutfit en met de geplande muziek was het perfect geweest.” (JdK)

Naast de door de HvA in te stellen fondsen doet de werkgroep nog een aantal andere voorstellen. Zo moeten bestuursbeurzen voortaan niet langer op persoonlijke titel worden verstrekt. In plaats daarvan zou het bestuur van een officiële studentenvereniging de beurs moet ontvangen. “Het voordeel voor de HvA is dat het vooraf direct duidelijk is hoe veel geld er naar een vereniging gaat en zij zelf geen omkijken meer heeft naar de verdeling van de gelden,” aldus de opstellers van het rapport. “Daarnaast is dit systeem zowel voor de HvA als voor de verenigingsbesturen minder bureaucratisch.” Mocht de HvA de adviezen overnemen, dan moeten deze via een reclamecampagne worden doorgegeven aan studenten en medewerkers. Daarin moet dan worden gewezen ‘op het belang van studentparticipatie’. (TdO)

Versnelde studie HRM Human Resource Management krijgt een snelle route voor mbo’ers. Mits deze zijn geschoold door het ROC van Amsterdam, kunnen zij in drie jaar tijd hun bachelordiploma halen. Het ROC heeft hiertoe een convenant getekend met de HvA en concurrent Inholland. Voorwaarde is dat de scholieren eerst een opleiding Juridische Dienstverlening P&A (Personeel en Arbeid) volgen. Ook die duurt

drie jaar. Het is de bedoeling dat het ROC met de hogescholen studiemateriaal ontwikkelt voor deze route. De snelle HRMroute is overigens niet uniek. Er zijn tal van snelle routes voor mbo’ers in het land, ook aan de HvA. Zo zijn er met hetzelfde ROC ook afspraken over een driejarige opleiding Management, Economie & Recht (MER) voor mbo’ers met een opleiding Zakelijke Dienstverlening. (TdO)

Beeld Jan-Maarten Hupkes

Studievrienden over zeven jaar verdwenen

Piloot Peter Hoogers van Denim Air ontspant met een tijdschrift na zijn lezing. Hoogers hield zijn presentatie op de derde editie van de Pilot Knowledge and Career Day, waarvoor afgelopen zaterdag bijna driehonderd professionals uit de luchtvaart naar de Leeuwenburg kwamen. Deze dag, georganiseerd door studenten Aviation, heeft als doel het vergroten en uitbreiden van vakkennis en het met elkaar in contact brengen van piloten en werkgevers. (WdJ)


nieuws

Beeld Henk Thomas

Gezond of niet...

Neemt de kleermaker hier de maten op of is dit een huisartsenpost? Nee, hier ziet u een filiaal van Achmea Vitale in de Leeuwenburg. Wat doen ze? Een health check gevolgd door een advies over gezond blijven of gezond worden. Voor wie? Medewerkers van de HvA konden zich voor zo’n lichamelijk onderzoek aanmelden. Studenten mochten niet meedoen. Druk? Een paar honderd medewerkers lieten zich onderzoeken. Duur onderzoek? Voor medewerkers gratis. Wel aanmelden, niet komen opdagen? Dan kost het een dikke vijftig euro. Resultaat? De medewerkers zijn gezond, iedereen is goed bezig. (PvdW) Op de foto: Anneke Pieterson-van Leerdam (Achmea Vitale, zittend) en Ninon Vermeulen (HvA, P&O) havana

7


-advertenties-

STUDIJOB BESTAAT 10 JAAR! In 2009 viert StudiJob Uitzendbureau haar 10-jarig Jubileum. Dit zal menigeen niet zijn ontgaan: een grote banner in het raam, een aangepast vrolijk feestlogo dat overal in terugkomt en ga zo maar door. Al 10 jaar staat het StudiJob team paraat om een kwalitatief goede match te maken tussen uitzendkracht en opdrachtgever. We hebben ons inmiddels gespecialiseerd in uitzending, payrolling, werving & selectie en loopbaanbegeleiding & coaching. We willen onze diensten nog lange tijd aan blijven bieden aan onze opdrachtgevers en uitzendkrachten. Kortom: Ben je op zoek naar flexibel en kwalitatief goed personeel? Of ben je juist op zoek naar een passende bijbaan? Neem dan snel contact op met een van de consulenten! Een feestelijke groet van het StudiJob team r4UVEJ+PCJTHFPQFOEWBOVVS r7PPSNFFSJOGPSNBUJF CFM rXXXTUVEJKPCOM

8

havana


actueel

Vraag van de week Uit een peiling van Maurice de Hond is gebleken dat de sympathie voor koningin Beatrix na de aanslag op Koninginnedag is gegroeid. Ben jij ook meer van Bea gaan houden?

Gregory van Hout (41)

Lotte Nijzen (20)

Mitchell Offerman (19)

Elien Schlepers (23)

Wouter Diesch (23)

docent Johan Cruyff University “Ik hoorde het nieuws rond een uur of één en ben gewoon door het Vondelpark blijven slenteren. Pas rond een uur of tien ’s avonds heb ik het uitgebreid gevolgd. Het gedrag van Beatrix vlak na de aanslag sprak mij aan. Ik ben haar tien procent extra sympathieker gaan vinden. Ze toonde betrokkenheid en pure emoties, ze speelde geen spel.”

eerstejaars Bouwtechnische Bedrijskunde “Voor mij is het een beetje hetzelfde gebleven. In een interview op tv zag ik dat ze het erg vond en betrokken was. Ik had het idee dat het wel echt uit haar hart kwam. Het nieuws heeft mijn Koninginnedag niet beïnvloed. Ik hoorde het wel hier en daar, maar het volgende was: ‘Biertje?’. Ik zie niet echt het gevaar van die aanslag. Als de dader die bus wel had geraakt, dan was hij zelf dood geweest en niet de mensen in het voertuig.”

tweedejaars Accountancy (duaal) “Ik vond dat Beatrix adequaat reageerde, maar ik ben niet meer van haar gaan houden. Ik heb niet zo veel met het koningshuis. Ik vond het voor de slachtoffers het ergste. Ik stond op het Museumplein en reageerde met ongeloof toen ik het nieuws hoorde. ’s Avonds toen ik de beelden op tv zag drong het pas echt tot me door. Bea mag best nog even blijven, ik vind dat ze het goed heeft aangepakt. Ze is wel oud, maar ervaren.”

tweedejaars Human Resource Management “Voor mij maakt het niet zoveel uit, ik vind het goed dat ze haar gezicht weer heeft laten zien. Of Beatrix nog langer aanblijft als Koningin is aan hen. Je merkt wel dat ze wat ouder wordt. Ze is nu nog goed ter been, maar soms zie je tijdens een gelegenheid dat ze haar ogen wel eens dicht doet.”

tweedejaars Accountancy (duaal) “Het gevoel is voor mij hetzelfde gebleven. Het koningshuis is één groot toneelstuk, maar ze doen wel goed werk. Zoals Beatrix gereageerd heeft had ik ook verwacht. Ik was de uitzending op televisie aan het kijken toen het gebeurde. Ik vond het erg, maar ik heb ondanks alles van Koninginnedag kunnen genieten.” (JdK)

Heb je een mening? Reageer zelf op havanaweb.nl

Ondertussen in Botswana Suzanne Schuurman (21, derdejaars Verpleegkunde) is in het kader van de minor Global Nursing in Botswana. Begint al aardig te wennen, zelfs aan de heftigste gevallen.

We zijn op de helft! Mijn laatste week op de female surgical ward heb ik afgerond. Het was op een gegeven moment niet bepaald boeiend meer. Steeds weer dezelfde handelingen. En de gevallen die je tegenkomt, zijn op na een tijdje ook niet interessant meer. Hoe cru het ook klinkt: zelfs aan de brute dingen raak je gewend. Dat meisje waarvan haar keel was doorgesneden is trouwens inmiddels overleden. May she RIP… Met haar had ik toch wel een soort band. Ze was een leeftijdsgenoot en haar keel was gewoon door haar vriendje doorgesneden! Ik heb me nog wat meer in haar casus verdiept en het schijnt dat die vriend daarna zelfmoord heeft gepleegd en dat ze samen een kindje hebben… De volgende afdeling waar ik heb gelopen was de pediatrics medical ward. De kindjes op deze afdeling zijn erg ziek. Je komt veel long-, hart- en hersenaandoeningen tegen. Veel van die kindjes huilen niet meer omdat ze daar de kracht niet meer voor hebben. Het is een chaos op de afdeling, want bijna elk kind heeft een moeder naast zijn bed, waardoor het ontzettend druk is. Die moeders kunnen zich er ook zo lekker mee bemoeien: “Wat is dit voor medicijn? Gisteren was het een groene vloeistof, waarom is het vandaag geel?” Dat soort vragen. Ik wil daar best antwoord op geven, omdat ik me kan voorstellen dat je wilt weten wat er met je kind gebeurt. Maar als ik dan antwoord geef, begrijpen ze mij niet. Dan moet er weer een tolk bij komen om het in Setswana te vertalen. De kankerpatiëntjes worden ook op deze afdeling geplaatst. Meestal als ik even niks te doen heb ga ik even met hun buiten spelen, om ze even weg te hebben uit dat ziekenhuis. Anja en ik hebben na een week gewisseld. Nu ging ik dus naar de pediatrics surgical ward. Dit is eigenlijk orthopedie en surgical bij elkaar. De kindjes zijn jong en vitaal en houden ervan om lekker te stoeien en te rennen, al dan niet met een gebroken been. Deze afdeling sprak mij veel meer aan. Het is veel leuker om af en toe een leuke grap te maken met zo’n kindje in plaats van een doodziek kind nog een infuus te geven. Hier liggen ook de abandoned kindjes. Dit zijn vier baby’s, allemaal van ongeveer vier maanden, die in de bossen zijn gevonden. Anja en ik gaan regelmatig even op pad met ze en willen ze eigenlijk alle vier mee naar huis nemen… n

Knip/Plak Liever digitaal sociaal

Sociale netwerksites waar persoonlijke informatie wordt vrijgegeven blijven mateloos populair, terwijl mensen die informatie op straat veel moeilijker blijken vrij te geven. Op 7 mei lieten studenten van de Hogeschool Rotterdam een ‘levende Hyves-pagina’ verrijzen om aan te kaarten dat steeds meer mensen zomaar hun privé-gegevens op internet zetten, bijvoorbeeld op vriendennetwerk Hyves. Voorbijgangers mochten op velletjes papier hun naam, hobby’s en andere bijzonderheden prijsgeven, die vervolgens rondom pinapparaten werden geplakt om ’s middags weer verwijderd te worden. De mensen waren terughoudend. 74 procent van de ondervraagden wilden hun gegevens niet geven. Ad.nl, 8 mei

Roddelen niet alleen slecht

Roddelen heeft een negatieve reputatie, maar UvA-psychologen Gerben van Kleef en Bianca Beersma beweren dat het ook functies heeft. Dat juist hoogopgeleiden wel van een roddeltje houden, verbaast de psychologen niet. “Wat uit ons onderzoek blijkt is dat de wens om informatie te vergaren over een bepaalde situatie een van de voornaamste redenen is waarom mensen roddelen,” zegt Van Kleef. “Door het vergaren van informatie willen ze hun eigen mening toetsen. […] Zo geredeneerd zouden hoger opgeleiden wel eens meer kunnen roddelen dan lager opgeleiden.” Naast het vergaren van informatie heeft het volgens Van Kleef nog drie andere functies: tijdverdrijf, iemand zwart maken en gedragsregulering binnen een groep. Folia, 7 mei

Misselijk, slimme baby’s

Zwangere vrouwen die in het begin veel last hebben van ochtendmisselijkheid, hebben meer kans op een baby met een hoog IQ. Onderzoekers van het Hospital for Sick Children in Canada stelden dit vast nadat zij 121 vrouwen gedurende vijf jaar hadden gevolgd. Bijna tachtig procent van de toekomstige moeders had last van de klacht. Na enkele jaren lieten de onderzoekers het kroost van de vrouwen een intelligentietest afleggen, waarbij de kinderen van de misselijke moeders hoger scoorden. Ook beschikten zij over betere verbale kwaliteiten en waren ze beter in wiskundige oefeningen. Hoe meer last de moeder van het zwangerschapssymptoom had gehad, hoe hoger het kind scoorde tijdens de IQ-test. De artsen vermoeden dat de hormonen die het verschijnsel veroorzaken invloed hebben op de hersenen van de baby. De Telegraaf, 8 mei havana

9


bijzondere omstandigheden

Regels voor Ziekte, een ongeluk of andere pech: het kan altijd gebeuren dat het lot je dwarszit bij je studievoortgang. Zulke ‘bijzondere omstandigheden’ geven je recht op een bijzondere behandeling. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Anke Brouwer Je bent druk met je studie, haalt netjes je punten en op een dag wordt je moeder ernstig ziek: kanker. Je studie wil je blijven volgen, maar vanaf dat moment staat je hoofd er helemaal niet naar. Je haalt je tentamens niet en loopt studievertraging op. Wat doe je? Nog een voorbeeld: artsen constateren, zoals Astrid Dijkman (20) overkwam, rond je negende een hersentumor. Je bent nu aan één oog blind, met het andere kun je slecht zien. Toch wil je graag een studie volgen, want je bent intelligent genoeg. Hoe doe je dat als lezen een probleem is? In deze situaties kan er sprake zijn van bijzondere omstandigheden (BO). Meestal betekent dat dat buiten de invloed van de student een uitzonderlijke situatie invloed heeft op de studievoortgang. Er kan ook sprake zijn van BO wanneer je op topniveau een sport beoefent, als je voorzitter bent van een studentencommissie, zwanger, langdurig ziek bent of wanneer je opleiding het onderwijs niet goed heeft georganiseerd. In al die gevallen kun je contact opnemen met een studentendecaan, want de studentendecaan bepaalt in eerste instantie of je in aanmerking komt voor BO. Het is verstandig dit zo spoedig mogelijk te doen, omdat dan een verband gelegd kan worden tussen je studievertraging en de bijzondere omstandigheid. Astrid deed dat al tijdens de opendag van haar studie Ergotherapie: “Omdat je niets raars aan mij ziet, was er op de middelbare school veel onbegrip. Dat wilde ik voor zijn, dus ben ik gelijk met mijn ouders op de studentendecaan afgestapt. Die zorgde ervoor dat docenten op de hoogte waren toen ik aan de studie begon.” Een BO-registratie zorgt ervoor dat – in veel gevallen – een bindend afwijzend studieadvies (BAS) kan worden teruggedraaid of voorkomen, een student aanspraak kan maken op het afstudeerfonds en er eventueel voorzieningen worden getroffen om studievertraging te beperken. In Astrids geval was er vooral sprake van dat laatste: “Met mijn linkeroog zie ik helemaal niets en met mijn rechteroog zie ik alleen de linkerkant. Vooral bij het lezen geeft dat problemen, want ik zie zinnen in delen en niet als geheel.” Daarom 10

havana

heeft Astrid een aantal privileges: ”Ik ontvang tentamens in A3-formaat, krijg extra tijd en omdat ik nu eenmaal sneller typ dan ik schrijf, mag ik tijdens de tentamens een laptop gebruiken. Ik zit vooraan in de lessen en ik krijg sheets van tevoren te lezen.”

Bewijslast Hoewel de studentendecaan bekijkt of iemand in aanmerking komt voor een BOstatus, heeft hij vooral een adviserende rol. Uiteindelijk bepaalt de examencommissie of extra voorzieningen worden togewezen. Het verschilt echter per opleiding hoe daarmee wordt om gegaan. Reina Dooijewaard (46, studentendecaan Interactieve Media en domein Gezondheid) legt uit: “Bij een opleiding met veel studenten gaat het er vaak formeler aan toe dan bij een opleiding met minder studenten, want daar zijn de lijnen vaak veel korter.” Willem Brouwer (53, examencommissielid Informatica & Technische Informatica) vult aan: “De manier waarop de examencommissies met de aanvragen omgaan, verschilt per opleiding.” Maar dit geldt volgens Brouwer ook voor de decanen: “Decanen zijn ook maar mensen. Het kan wel gebeuren dat de ene studentendecaan anders omgaat met BO dan de ander en dat dus sommige studenten ‘mazzel’ hebben.” Volgens Brouwer is dat echter nauwelijks te voorkomen: “Bijzondere Omstandigheden heet niet voor niets Bijzonder. Een uitzonderlijk geval kun je niet vastleggen in een wet of regel.” Maar als student wil je toch liever niet dat een medestudent eerder een BO-status toegewezen krijgt dan jij puur omdat hij bij een andere opleiding zit? Volgens Beer van Arem (52), voorzitter van de HES-examencommissie valt het met die verschillen wel mee: “Het komt een enkele keer voor dat een student de boel besodemietert. Wij komen daar dan achter door gesprekken te voeren met studiebegeleiders en coaches. Een studentendecaan heeft in een dergelijk geval BO als laatste redmiddel voor de student willen zien, maar dat is niet de manier waarop je ermee omgaat. Mijn ervaring binnen de HES is dat de examencommissies onderling dezelfde werkwijze hanteren. Ook de decanen overleggen met elkaar.”


bijzondere omstandigheden

uitzonderingen Hoe kunnen decanen ervoor zorgen dat elke student op dezelfde manier wordt behandeld, terwijl elk individueel geval anders is? Er is ook zoiets als bewijslast, kregen we van alle decanen te horen die we spraken. Stel, een student zit maanden thuis met de ziekte van Pfeiffer. Dan kan een studentendecaan vragen naar een doktersverklaring. Die doktersverklaring geldt dan als bewijsmateriaal, maar ook andere documenten kunnen die rol vervullen. Bijvoorbeeld een commissielidmaatschap, een proces-verbaal van de politie, een toelichtende verklaring of overlijdensakte van een familielid. “Het verzoek om bewijsmateriaal zorgt ervoor,” aldus Dooijewaard, “dat elke student op dezelfde manier wordt behandeld en er daardoor zo veel mogelijk gelijkheid ontstaat.” Ofwel, zo legt Kees Koppenol (57, hoofd Juridische Zaken) uit: “Bewijs leveren betekent eigenlijk: aannemelijk maken dat er sprake is van een BO en dat de student hier zelf niets aan kon doen.”

Blauwe ogen Toch zijn er situaties te bedenken waarbij bewijzen lastig te achterhalen zijn. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een familieconflict en je familie geen verklaring wil afgeven. Ook dan, zegt Koppenol, is het voor een studentendecaan belangrijk bewijsmateriaal te verzamelen: “Geen bewijs vragen is niet juist want, hoe lastig ook, we kunnen niet

dan met de examencommissies? Hoe achterhalen zij of het verhaal van de student klopt? Van Arem: “De informatie van een student is privé, daar heeft de examencommissie niets mee te maken. Met andere woorden: we geloven de decanen op hun blauwe ogen.” Ook de decanen die wij spraken, konden dit bevestigen. Dooijwaard: “De examencommissie vraagt niet naar bewijsmateriaal. Omdat de studentendecaan een vertrouwelijke rol heeft, vermeld ik in de verklaring aan de examencommissie dan ook geen details, maar bijvoorbeeld ‘familieomstandigheden’ of ‘medische beperkingen’.” Van de Laar: “Binnen ons domein is het zo dat de examencommissie er altijd van uitgaat dat wat de studentendecaan vertelt klopt.

Strenger In theorie mogen examencommissies om extra bewijzen vragen of de informatie controleren, maar ik vind eigenlijk dat de twee functies gescheiden moeten blijven. Het is de taak van een studentendecaan bewijzen te verzamelen en de situatie in te schatten en dat doe ik weloverwogen. Wanneer een examencommissie toch overgaat tot het aanvragen van extra bewijslast, lijkt er weinig vertrouwen in de studentendecaan te zijn.” Toch zouden volgens Koppenol meer examencommissies gebruik moeten maken van hun recht informatie te controleren: “Het is wenselijk dat examencommissies hierin

uitsluitend op basis van een zielig verhaal een oordeel vellen.” Ook de decanen geven aan dat ze in zulke gevallen op zoek gaan naar bewijzen. Lydie van de Laar (31, studentendecaan domein Onderwijs & Opvoeding): “Conflicten binnen een familie is een grijs gebied. Ik kan me voorstellen dat je een student die geslagen wordt door zijn alcoholische vader, niet vraagt aangifte te doen alleen om bewijzen te krijgen. Dat kan niet. Maar ik kan zo’n student wel doorverwijzen naar een psycholoog en die vragen om een verklaring. Als er geen enkel bewijs te achterhalen is dan ga ik uit van wat een student mij vertelt.” Fredie Peper (54, studentendecaan Economie & Management): “Er zijn uiteraard uitzonderingen. In een dergelijk geval probeer ik, na toestemming van de student, samen met de studieadviseur of examencommissie tot een oordeel te komen.” Omdat decanen een vertrouwelijke rol hebben, geven zij niet zomaar informatie van de student door aan derden. Maar hoe zit het

strenger zijn, want ze bezitten op dit punt een eigen verantwoordelijkheid en mogen een studentendecaan om een nadere toelichting vragen en, als het advies onvoldoende is onderbouwd, het naast zich neerleggen.” Toch zegt ook Koppenol: ”Het blijft lastig voor al die verschillende situaties juridisch sluitende procedures te maken. Het enige dat je kunt doen is de gevallen groeperen en omschrijven en dat is precies wat we in het studentenstatuut hebben gedaan. En nu terug naar de praktijk. Astrid is tevreden over de manier waarop wordt omgegaan met Bijzondere Omstandigheden. “Voor de toekenning van BO waren geen bewijsstukken nodig, maar het feit dat mijn ouders bij het eerste gesprek aanwezig waren, kan hebben meegespeeld. Decanen zijn getraind in het luisteren naar studenten en er was daarom vrij snel begrip voor mijn situatie. Met mijn aandoening haal ik geen tienen, maar ik heb nog geen enkele vertraging opgelopen. Ja, ik ben best trots op mezelf.” n

Beeld Pascal Tieman

‘We geloven decanen op hun blauwe ogen’

havana

11


sporten met...

Plié, tendu en ronde de jambe Beeld Christel Wolters

Havana doet mee aan een cursus: deze keer balletdansen. Als enige man tussen huppelende balletmeisjes. Het lijkt wel een droom die uitkomt. “Val je om, doe dan de handen in de zij.” Hans van Vinkeveen Man – middelbare leeftijd, volbloed hetero – wil gaan balletdansen. Een verstandsverbijstering uit zich soms op de gekste wijze. Kom maar meedoen, reageert Zoë Geerling tot mijn verbazing. Zij geeft de cursus ‘klassiek ballet voor beginners’ op het USC. Er zijn geen toelatingseisen, ook een houten klaas als ik is van harte welkom. “Je zult spieren ontdekken waarvan je het bestaan nooit hebt vermoed,” klinkt het onheilspellend. Wat moeten we vinden van ballet, vraag ik me onderweg af. “Typisch iets voor nette meisjes die het gevoel van een klein prinsesje willen hebben,” denkt fotograaf Christel. Zelf vind ik het meer een ding voor de elastische medemens, een soort waarmee ik even weinig gemeen heb als met een bonobo. Trouwens, echte mannen doen niet aan ballet. Bij de introductie wacht een aangename opsteker. Ik blijk de enige man temidden van vijftien leuke meisjes plus juf. Het lijkt wel een beloning voor in het hiernamaals. Zou het een direct gevolg zijn van dat vooroordeel over mannen? Julia Homoet (24), student master Filosofie aan de UvA, denkt van wel. “Het cliché is toch: jongens gaan op voetbal, meisjes op ballet. Je moet als mannelijke student sterk in je schoenen staan om dit te willen.” De meeste balletdansers zijn homo, erkent Zoë. “Er moet nu eenmaal ook in de mannen een bepaalde vrouwelijkheid – een groot woord, ik bedoel souplesse en gratie – zitten.” Maar het is een onterecht 12

havana

stigma, vindt zij. “Kijk naar een voorstelling, de fysieke inspanning, het springen. Een normale man die redelijk fysiek in elkaar steekt, legt het af tegen een balletdanser.”

Schrobben Ga ik me hier niet onherstelbaar voor lul zetten, vraag ik me af als ik de grote spiegels zie. Maar het is al te laat. Om de psychische schade te beperken zet ik mijn bril af. Eerst maar eens de opwarming afwachten. Dat gebeurt aan de barre, een stang waarvoor een gymwandrek dienst doet. Daar volgt gelijk al een eerste vernedering. De beenspieren sputteren bij een strekoefening tegen, waardoor ik mijn been een tree lager moet leggen dan de rest van het gezelschap. Er volgt een reeks basisbewegingen die – als we even het hoofdstuk elegantie overslaan – vrij simpel uit te voeren zijn. Er zijn vijf basisposities van de voeten van waaruit allerlei bewegingen worden gemaakt. Die dragen Franse namen als de plié (kniebuiging), tendu (de voet naar voren uitstrekken) en rond de jambe (cirkels met gestrekt been). “Uit en terug, zij en achter, zij en voor,” roept Zoë. “Val je om, doe dan de handen in de zij, anders bungelen ze erbij.” Een stuk lastiger is het de geleerde passen te combineren. Zo betekent een plié in voetpositie één dat je net als Charlie Chaplin met de hielen naar buiten gekeerd door de knieën gaat. En helemaal ingewikkeld wordt het als er een piano begint te pingelen. Tijd

voor een wals! Maar wat ik brilloos in een mistige spiegel ontwaar, heeft meer weg van ramen lappen en vloeren schrobben. Gelukkig word ik niet uitgelachen. Daarvoor zijn de meisjes te serieus. Keten is er hier niet bij. “Dat komt omdat ballet een weinig vrije dansvorm is,” legt Julia uit. “Je kunt niet

hard lachen. Nee, die kan ze niet. Marjolein – eerder het type stevige meid dan prima ballerina – vond vroeger dat ballet een meisjesding was. Helemaal niets voor haar. “Medestudenten horen ervan op, ze vinden me te stoer.” Ze maakte via andere dansvormen kennis met ballet en vindt het

Ballet is vooral de kunst van het spierverrekken gaan doen waar je zin hebt. Het vergt ook alle concentratie.” Bij het springen haak ik af, tijd voor een schadeopname.

Meisjesding Volgens Zoë wordt er vaak lacherig gedaan over ballet. Zo van: wat schattig, die huppelende balletmeisjes in roze tutu’s. “Dan zeg ik: kom maar meeoefenen, dan piep je wel anders.” Zeker bij de professionals is het topsport. Zoë heeft de balletacademie gedaan maar haar carrière is door domme pech afgebroken. “Door een ongeluk raakte mijn knie en voet een beetje in puin.” Ze kent het wereldje van binnenuit.”Dat is keihard. Het is ieder voor zich, roddelen, elkaar buitensluiten. Vriendschappen tussen meiden onderling komt weinig voor.” Gezellig daar. Hoe is haar spagaat? Marjolein Hendriks (21, eerstejaars Verpleegkunde) moet

fijn om met haar houding bezig te zijn. Zoë benadrukt dat de cursus ‘met alle respect’ een amateuristische opzet heeft. Het doel is bescheiden: de cursisten al dansend een beetje soepeler en bewuster van het lichaam te laten worden. “En meisjes dansen graag.” Als ik weer helemaal bij mijn volle verstand ben, is het tijd voor een evaluatie. Duidelijk is geworden wat ballet allemaal van een mens vergt: lenigheid, kracht, muzikaliteit, coördinatie. En mooi is wel dat alles bij het oude blijft. Ballet is een en al traditie. De dansbewegingen zijn eeuwenoud en stammen nog uit de periode van Lodewijk de Veertiende. Vandaar de Franse termen. De pianoriedels worden niet vervangen door housebeats. Maar voor mij is het toch vooral de kunst van het spierverrekken. Die nacht droom ik hoe ik op spitzen in de Kalverstraat aan het winkelen ben. n


GEZOCHT JOUW STEM 11 - 15 mei CMR-verkiezingen

n e m Stem op e j e o l d n . r m s e i .k w w w CMR-special

1


‘De kans

Schrikbarend weinig studenten weten waar de CMR voor staat. En nog minder gaan stemmen. Terwijl er misstanden te over zijn. Doen de raadsleden iets verkeerd en wat kan er beter? Een vragenrondje langs de velden. “Ik heb niet het gevoel dat deze pakmannen mij vertegenwoordigen.” Rara wat betekent CMR? Slaat altijd aan, raden waar een afkorting vandaan komt. Betekent het niet Commercieel Management en Rechten, vraagt een student Commerciële Economie onzeker. Nee, het is Cultureel Maatschappelijke Regelgeving, denkt een student Culturele en Maatschappelijke Vorming. In elk geval staat de letter M voor Maatschappelijk. Studenten Media en Informatiemanagement houden het eerder op iets met management of media. Nee, nee, de letters staan voor Customer en nog wat, gokt een student Human Resources Management. Of is de C toch van Consultancy? Jorick Esenbrink (22, tweedejaars Maatschappelijk Werk en Dienstverlening), is de eerste die pas na een lange zoektocht het antwoord raadt. Hoera. CMR staat voor Centrale Medezeggenschapsraad. Het is triest, er zijn bijna verkiezingen maar om nu te zeggen dat de raad bekend is bij de eigen achterban, nou nee. Goed, we weten dus dat er een medezeggenschapsraad bestaat. Heeft de achterban enig idee wat hun

2

CMR-special

geachte afgevaardigden allemaal doen? Ja, maar wat precies blijft in het vage. Het moet te maken hebben met invloed, belangenbehartiging en inspraak voor studenten. Menso Posthumus Meyjes (22, eerstejaars Logistiek), meent dat het een aandeelhoudersvergadering van de HvA betreft die referendums regelt. Inspraak over wat? Precies weet niemand het eigenlijk. Marjolein Velkers (24), tweedejaars Communicatie (duaal) komt er het dichtst bij. “Via de raad kun je je stem laten horen over de kwaliteit van het onderwijs en het lesgeven.” Een klasgenoot van haar zit in de raad, vandaar.

Sexyer Of de CMR een nuttige rol speelt, wie zal het zeggen? Volgens de zittende student-leden boekt de raad keer op keer succes. Maar dit is, naar nu blijkt, weinig bekend bij de achterban. Marjolein: “Ik heb aan onderzoeken en evaluaties meegedaan. Mis-

schien dat de CMR zich schaamt voor het resultaat, maar het wordt nergens groots gepresenteerd.” Daan Snijders Blok (23, tweedejaars MIM): “Ik merk er nooit wat van, dus of ze moeten blijven...” Nimmoo Adam (21, tweedejaars Commerciële Economie) heeft vorig jaar gestemd, op een kandidaat van zijn eigen studie. “Het rare is dat ik daarna niets meer heb gehoord. Ze zouden een mailtje moeten sturen om het contact warm te houden.” Een eerste conclusie: het schort de CMR aan een goede communicatie. Hoe zou dit beter kunnen? “De raadsleden moeten veel vaker hun gezicht laten zien,” vindt Aniel W. Samshawan (18, eerstejaars Logistiek). Of gewoon zoals deze verslaggever studenten op school aanschieten, daar heb je wat aan. “Ze zouden ook tijdens de SLB-lessen voorlichting over de raad kunnen geven. En vooral: ze moeten als contactpersoon optreden die je makkelijk kunt aanschieten.” Wat zou schelen is volgens Marjolein dat de CMR bruisender en sexyer wordt. “Waarom


dat ik stem is nihil’ tekst: Hans van Vinkeveen beeld: Fred van Diem

De CMR vergadert met Jeroen Knigge, algemeen directeur van de HvA organiseren ze geen debatten als Het Lagerhuis of zoals bij de Amerikaanse verkiezingen?” Interactieve evenementen dus, die geven studenten het gevoel dat hun mening telt.

Misstanden Een aantal studenten velt een hard vonnis. Jorick: “Het is voor mij een overbodige club. Ik los mijn studieproblemen zelf wel op. Maar misschien is de raad nuttig voor luie mensen die dit niet zelf kunnen.” Hij hoeft ook niet te weten wat ze doen. “Het is een ver van mijn bed show, waarbij ik niet betrokken hoef te worden.” Maar deze geluiden zijn in de minderheid. Anderen vinden zoals het nu is goed geregeld en zingen hun tijd wel uit. “Het is beter dan niks, maar het is niet veel,” zegt een zuinige Menso. Rutger Zaal (19), tweedejaars MWD, vindt de raad een toevoeging. “Het is een mooie plek waar je je kunt laten gelden en een grote mond kunt hebben. Als het niet goed is, kan het in elk geval geen kwaad en heb je een paar studenten met tien euro blij gemaakt.” Van de andere kant: misstanden te over op de hogeschool. Breek ze de bek niet open. Laurenzo Otter (20), eerstejaars MIM, klaagt wijzend op zijn colablikje over Sorbon-leed. “Dat kost tweehonderd procent meer dan bij Albert Heijn, waar de meeste studenten dan ook hun eten en drinken gaan kopen.” Of nog

zoiets: betalen voor bijles. “Je betaalt dertig euro voor extra ondersteuning. Dat zet je dus meteen uit je hoofd.” Niet alle klachten vallen onder de categorie kleine ergernis. Meerdere studenten reppen over het grote computergebrek en de mediatheek die een lawaaiige hangplek is. Marjolein noemt, bijgevallen door haar medestudenten, te weinig lessen en begeleiding tijdens werkperioden. En docenten komen zo uit de praktijk, wat ze op zich top vindt, zonder een goede didactische bijscholing voor de klas. Bijna verontschuldigend: “Misschien dat we kritischer zijn dan de gemiddelde student, maar een groot gedeelte van de duale studenten moet werken voor de studiekosten. Daar wil je wel wat voor terugzien.”

Bierdrinkers De verkiezingen naderen. Een mooie gelegenheid om via een stem of misschien wel kandidaatstelling de klachten te verhelpen. Maar dan kennen we de moderne student niet. “We hebben een druk leventje, er kan niet veel bij. Studenten zijn een beetje lui,” geeft Aniel eerlijk toe. Een resolute Daan: “De kans dat ik stem is nihil.” Rutger is een van de weinigen die gaat stemmen. Op een kandidaat van de eigen opleiding. “Die moet zorgen dat de opleiding pittiger wordt, zodat het diploma geld waard blijft.” Kandidaat? Hou op zeg! Daan: “Voor geen goud, nou ja, wel

voor goud.” Is dat niet flauw: wel klagen maar niet aan studentenpolitiek doen? Marjolein: “De energie die je erin steekt weegt niet op tegen het resultaat, weet ik van mijn CMR-klasgenoot.” Nimmoo heeft een vergelijkbare ervaring. “Ik heb zelf ooit in een leerlingenraad gezeten en had het gevoel dat het meer voor de show is.” De conclusie: weg hoeft de raad niet per se van het merendeel van de studenten. Wel graag een intensief contact en communicatie met de achterban en een betere pr. En ook zeer gewenst: een minder formele uitstraling. Kijkend naar een foto van de huidige raad zien we de studenten netjes poserend in een colbert en een stropdas om. Pakmannen, oordeelt een studente Communicatie (duaal) en trekt er een vies gezicht bij. “Ik heb niet het gevoel dat zíj mij vertegenwoordigen. Het komt heel afstandelijk over.” Nimmoo: “Ze lijken totaal niet op ons. In een raad mag je ook studenten in een T-shirt en afgezakte broek verwachten. Die net als wij praten en niet in vergadertaal.” Met andere woorden: de CMR moet veel meer een afspiegeling zijn van de hele studentenpopulatie. En als daaronder veel bierdrinkers zitten dan is het niet raar dat er een stevige innemer in de raad zit, zegt Nimmoo. Het is half voor de grap maar met een serieuze ondertoon. Want alles is beter dan vertegenwoordigers waarop de achterban niet stemt. CMR-special

3


‘Nog meer rechten? Hou toch op zeg!’

tekst: Hans van Vinkeveen beeld: Fred van Diem

Bert Pinkster (links) en Jeroen Knigge (rechts)

De CMR een papieren tijger? Onzin, reageert voorzitter Bert Pinkster stellig. Nou, tandeloos wel soms, vindt algemeen directeur Jeroen Knigge. Een twistgesprek over de relatie CvB-CMR, studentenpolitiek en andere kwesties in acht stellingen. Het CvB heeft lak aan de medezeggenschapsraad. Knigge: “Dat denken veel mensen, maar het is niet zo. Liever een kritische en sterke CMR dan een stel slapjanussen!” Pinkster: “We kunnen het college aardig dwingen een bepaalde kant op te gaan. Een CvB dat zich erg hard opstelt, blijft ook niet lang zitten. Het huidige college? Het is afstandelijk, maar wel bereidwillig en open. Af en toe zijn ze wel wat vergeetachtig. Voor het starten van een nieuwe opleiding is bijvoorbeeld goedkeuring door de raad nodig. Moesten we het college even aan helpen herinneren.” Het college geeft ruimhartig toe op marginale zaken en houdt de belangrijke kwesties voor zichzelf. Knigge: “De praktijk is anders. Ons uitgangspunt is een goede dialoog, scherpe feedback, oprechtheid en openheid. Dat je soms iets geeft om veel te kunnen nemen, hoort bij het spel.” Pinkster: “Ze proberen het en soms trappen we erin. Het college is er als de kippen bij om positief te scoren bij kleine dingen als faciliteiten voor student-leden. Maar je ziet verwijdering als het gaat om belangwekkende zaken als de reorganisatie van centrale diensten.” Knigge: “Die zaak zie ik als een meningsverschil over de vraag of er wel sprake is van een reorganisatie of een aanpassing van de organisatie, waarvoor het college de CMR niet hoeft te horen.” Om optimaal te functioneren heeft de CMR meer rechten nodig. Knigge: “Nog meer! Houd toch op zeg, ze hebben meer dan genoeg. De raad heeft zelfs, als enige in het land, instemmingsrecht op de begroting. Ja, dat is jammer, maar het is zo afgesproken.” Pinkster: “Ik ben redelijk tevreden over de rechten. We hebben immers geen zeggenschap, maar méde-

4

CMR-special

zeggenschap. Uiteraard probeert het college wel als we niet opletten langs de randen te gaan.” Knigge: “Minder rechten zou beter zijn. De medezeggenschap zou beperkt moeten zijn tot strategische beleidszaken. Er is nu te vaak geneuzel over bijzaken.” Pinkster: “Helemaal niet mee eens! Wij moeten om voeling te houden met de organisatie kunnen meepraten over tactische en operationele zaken als de veiligheid van gebouwen.” Om de achterban beter te bereiken moet de CMR meer polariseren. Knigge: “Geen enkel probleem, als het maar recht door zee is en niet op de man. Het betekent wel dat het college zijn houding zal aanpassen. Als een voetbalteam gaat schoffelen, moet je hierin meegaan. Sommige bestuurders leven van zulke rottigheid. Ik niet, ik sta meer het katholieke model voor: bidden en praten doe je samen.” Pinkster: “Polariseren leidt zeker tot meer bekendheid, maar niet tot meer waardering van de achterban. Daarop komt verzet: ‘Heb je niet wat beters te doen dan lawaai maken.’ Het uitgangspunt is samenwerking. Er is een gemeenschappelijk doel: streven naar excellentie, een beter imago.” Studenten missen de kennis en ervaring om het bestuur kritisch te volgen. Pinkster: “Niet mee eens. Als je geen nieuwe spelers opneemt, krijg je nooit ervaren mensen. Hun aanwezigheid verbreedt bovendien de blik van de oudgedienden.” Knigge: “Als het gaat over onderwijs, dan moeten studenten ergens hun mond mogen opentrekken. Studenten hebben bij mij ook het voorrecht om minder to the point te zijn. Ze zitten er ook om het raadswerk te leren.”

Om beter de achterban te vertegenwoordigen moet de CMR populistischer worden! Knigge: “Het feit dat studenten niet stemmen, betekent niet dat ze niet betrokken zijn. Wel slagen we er onvoldoende in hun het gevoel te geven dat het belangrijk is je te laten vertegenwoordigen in een CMR of deelraad.” Pinkster: “Als de keuze is meer populisme of veel niet-stemmers, ben ik van de oude politiek. Dan maar niet zo veel stemmers. Er bestaat een misverstand over medezeggenschap. Dat gaat niet over triviale ergernissen als een vies toilet, humeurig bedrijfsbureau of slecht functionerende docent. Medezeggenschap gaat over de organisatiestructuur en hoe we met elkaar een leefbaardere hogeschool maken.” Van een gedeelde CMR heeft maar één partij voordeel: het CvB. Knigge: “De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik soms handig gebruikmaak van conflicterende belangen binnen de raad.” Pinkster: “Ik ben ervan overtuigd dat een ongedeelde raad effectiever is. Juist door de gemêleerdheid en het gezamenlijk neerzetten van een duidelijk standpunt.” Knigge: “Splitsen ze, ook prima, maar juist dan gaat de raad in tegenstellingen denken. Ongedeeld werkt beter. Er kan dan een monsterverbond tegen het college worden gesloten. Bovendien kunnen studenten nu terugvallen op de inhoudelijke expertise van de docenten.” De CMR is een papieren tijger. Pinkster: “Onzin. De CMR kan zijn tanden ergens inzetten en heeft een gedeelde macht.” Knigge: “Een tandeloze tijger is het soms wel. Men is te bescheiden en autoriteitsgevoelig in het poneren van wat men wil. Het mag best een tikkeltje steviger.”


tekst: Hans van Vinkeveen beeld: Fred van Diem

‘Een rel op z’n tijd moet kunnen’

Ramy Mohammed

Serge Parabirsing

De Centrale Medezeggenschapsraad een papieren tijger? Niet dus, vinden twee studentenleden. De invloed gaat veel verder dan het besluit dat het elfde bekertje koffie voor het personeel gratis is. Er wordt een splitsing van de CRM aangekondigd. En om de kloof met de achterban te dichten: meer openheid en vuurwerk. “Eén e-mail en er verzamelen zich vijfhonderd studenten voor het Maagdenhuis.” Op een hoog niveau meepraten, meedenken en meebeslissen over het beleid van het College van Bestuur (CvB), de leiding van de hogeschool. Dat was de reden dat Ramy Mohamed (20, derdejaars HBO-Rechten) en Serge Parabirsing (27, derdejaars Logistiek), in de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) wilden. Natuurlijk, het staat ook goed op je cv en de uurvergoeding is niet slecht. Maar dit moet niet de intrinsieke motivatie zijn, vindt Serge. Gepokt en gemazeld zijn ze in het vergadercircuit, dat hoor je meteen. Hun taalgebruik is doorspekt met uitdrukkingen als ‘verbeterpunten’, ‘beslisportefeuille’, ergens ‘sterk op inzetten’ en – hét favoriete woord van elke beleidsmaker: ‘speerpunten’. Waarbij je allerlei afkortingen

gen in de OER, waarop volgens Serge zwaar wordt ingezet. Zo wil het CvB proberen om bij een toets na een herkansing het laatste cijfer te laten tellen. “Wij vinden dat het hoogste cijfer moet tellen en doen er alles aan om te bewerkstelligen.” Ramy, bescheiden: “Veel dingen zijn marginaal, maar tel je ze bij elkaar op dan komt er een betere hogeschool uit de bus.”

Rel Jammer is dat veel te weinig studenten beseffen hoe nodig medezeggenschap is. Er is een kloof met de eigen achterban, erkennen de studentenleden. Een rondgang laat zien dat het merendeel van de studenten de afkorting CMR niet kent en geen idee heeft

‘Docenten zullen nooit de progressieve houding van studenten aannemen’ om de oren vliegen: CvB, OSK (Onderwijs, Studentzaken, Kwaliteit), OC’s (opleidingscommissies), OER (onderwijs- en examenregeling). En? Hebben ze ook werkelijk invloed via de CMR? Of is die marginaal? Niveau: aanpassing mediatheektijden en het elfde bakje koffie van het personeel dat gratis moet blijven. Niet alles dringt misschien tot de buitenwereld door, maar de studentengeleding boekt regelmatig successen, vinden Ramy en Serge. Wat te denken van het efficiënter laten runnen van de OC’s? Ramy: “Dat is belangrijk omdat je op opleidingsniveau beter kunt zien wat mis is en heel direct dingen kunt aankaarten.” En dat propedeusestudenten geen les meer in augustus krijgen wanneer ze nog geen OV-jaarkaart hebben. En nog een succes: de permanente verdediging van de studentenbelan-

waarvoor de raad zich inzet. Dat moet en zal ook gaan veranderen, beloven Serge en Ramy. Er is hierop inmiddels een ‘werkgroep studentenparticipatie’ ingezet. Maar eigenlijk weten ze wel hoe de kloof kan worden gedicht: meer openheid en als het moet een hardere opstelling. Meer vuurwerk en op z’n tijd een rel of bezetting, vinden beiden. Serge kan zich voorstellen dat bij sommige kwesties naar dit radicale middel wordt gegrepen.” Stel dat het CvB blijft volhouden dat het laatste cijfer na een herkansing telt. Eén e-mail en er zullen zich op z’n minst vijfhonderd studenten verzamelen voor het Maagdenhuis.” Lastig is alleen dat de slagkracht van de studentengeleding niet groot genoeg is. Serge: “Dat hindert mij. We zouden dingen soms steviger willen inzetten, maar we worden tegengehouden door de docenten die de

dingen genuanceerder uitleggen.” Ramy: “Docenten zullen nooit de progressieve houding van studenten aannemen.” Daarom wordt aangestuurd op een splitsing van de CMR in een eigen studentenraad. Nee, geen radicale breuk. Serge: “Je zegt niet zomaar: ’doei docent, we gaan voor onszelf verder.’ Het is een ingrijpende verandering die procedureel in goede banen moet worden geleid.” Eerst de toestemming van de raad zelf dus en hopelijk zal het CvB dan volgen. Want uiteindelijk zijn ze van het consensusmodel. Serge: “De weg van de confrontatie is niet zaligmakend. Je bereikt met een boos CvB veel minder.”

Loungehoek Voorlopig kunnen ze van het vergaderen en meepraten geen genoeg krijgen. Waarom moeten we allemaal op hen gaan stemmen? Ramy – slogan: “Richting een optimale studieomgeving” – denkt dat de studenten na de splitsing van de raad meer macht krijgen. “En de invoering van partijen en fracties leidt tot een betere profilering van de medezeggenschap naar de achterban.” Nee, het is geen bescheiden voornemen. “Ik denk dat een eigen raad voor de studenten een heldhaftige move zou zijn. Serge – “Studeren op de HvA: het kan beter het kan anders” – pleit voor een topdown transparante communicatie. “Er moet overal inzage komen voor iedereen die dit wil. Geen wegmoffelen van zaken maar totale openheid. Neem de Cobex, het college van beroep voor de examens. Driekwart van de student weet niet dat hij na de eindexamencommissie in beroep kan.” Ook wil Serge de studentenvereniging stimuleren om ‘opvoedend’ bezig te zijn via lezingen, meet and greets met mensen uit het bedrijfsleven en minorenmarkten. “En het verblijf op school mag best aangenamer met stilteruimten, loungehoeken en relaxbanken om met een koptelefoon op en laptop lekker in weg te zakken.” CMR-special

5


MET JOUW STEM KAN HET Van 11 tot en met 15 mei zijn de verkiezingen voor de Centrale Medezeggenschapsraad en twee domeinraden. Stem op jouw favoriete kandidaat! CMR-verkiezingen (12 zetels)

Serge Parabirsing

Ramy Mohamed

Virgil Westhout

Suzanne van Benthem

Business Logistics Verbetering van het studieklimaat voor studenten, dat is waar ik voor ga! Het kan beter! Het kan anders! Stem op mij!

HBO-Rechten Men zegt wel eens: het enige verschil tussen een engel en de duivel is dat een engel een verleden heeft en de duivel de toekomst. Ik stel mij kandidaat omdat ik als een oprechte duivel het huidige bestuur de toekomst wil laten zien. Voor een optimale hogeschool, stem op mij!

Culturele en Maatschappelijke Vorming Al die jaren dat ik student ben heb ik de mooiste verhalen van vrienden op andere hogescholen gehoord over de feesten die ze gaven. Blijkbaar kan de HvA geen groot feest geven voor studenten. Daar moet dus verandering in komen. Stem op mij en er komt een groot gezamenlijk feest!

Human Resource Management Ik wil graag zeggenschap hebben over bestuurlijke zaken, omdat ik graag verbetering wil zien in de school. Stem op mij en jullie, studenten, kunnen de studietijd optimaal doorlopen!

Remy Lang HBO-Rechten deeltijd Ik ben kritisch, luister naar jullie klachten en wensen, geloof niet zomaar dat een budget klopt of een bestuursbesluit juist is. Jullie, studenten, zijn het kloppende hart van de HvA. Als het niet goed gaat met het hart, gaat het niet goed met de school. Stem op mij om te blijven bouwen aan een goede gezonde school!

Dennis van Aggelen Lex Sietses

Selena van der Meer

Information Engineering Afgelopen jaar heb ik me ingezet voor het makkelijker maken om een studieof studentenvereniging op te richten en de SLB drastisch te verbeteren. Ik wil ervoor zorgen dat deze plannen niet in de bekende lade verdwijnen. Stem op mij en ik maak me nog een jaar hard voor jullie belangen!

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Heb je er een hekel aan om telkens naar school te moeten komen voor één les per dag? Dat er geen computer vrij is wanneer jíj dat nodig hebt en tentamens telkens vlak achter elkaar zijn? Stem dan op mij!

Marina Samadi

Reza Abdolali Zadeh Sardeha International Business & Management Studies Studenten hebben het recht om inspraak te hebben op het beleid. Wil je dat het beleid uitermate kritisch onder de loep wordt genomen? Steun mij dan en stem op mij!

Myreille Huinink Daphne Kuipers Informatica Willen jullie dat ik nog een jaar in de raad plaats neem om voor jullie belangen op te komen? Om kritisch mee te denken, inspraak te hebben over de genomen besluiten, en omdat er ook vrouwelijke studenten in de raad horen? Stem dan op mij voor nog een termijn!

Media & Informatie Management Ik ben hier, net als zo velen, als groentje begonnen met de studie. Als jullie mij vertellen wat jullie anders willen zien, zal ik er alles aan doen om dit te regelen. Om het voor iedereen nog leuker te maken!

Jasper Dekker Commerciële Economie Wil je wel eens op iemand stemmen die ook daadwerkelijk jouw woorden vertolkt in de Medezeggenschapsraad? Stem dan op mij! Mijn kernwoorden zijn: daadkrachtig, enthousiast, gemotiveerd, communicatief vaardig en ambitieus!

6

CMR-special

Sociaal Juridische Dienstverlening Ik zet me in voor jullie belangen. Denk hierbij aan betere inroostering van lesuren, tentamenroosters die twee weken van tevoren vast staan en cijfers die binnen drie weken op intranet staan. Met jouw stem kan het allemaal!

Mariska Pladdet Ravi Moerlie Technische Informatica

Management, Economie en Recht Ik ben vernieuwend, oplossingsgericht, ruimdenkend en wil opkomen voor de belangen van de studenten en medewerkers van de HvA.

Communicatie Het multiculturele aspect moet levendiger. Rechten en plichten van studenten moeten duidelijker worden gepresenteerd. En ik wil voor een sfeer zorgen, waarin iedereen met succes en plezier kan afstuderen, zonder enige belemmering. Kies voor Marina, dan zorg ik voor jouw voordeel & gemak!

Jobanni Valdez Castillo International Business and Languages Er zijn veel studenten die dingen willen zien veranderen, maar niet precies weten hoe en wat. Ik wil de persoon zijn die naar hen luistert en hieraan iets probeert te doen. Stem op mij, want ik zal jouw stem luid laten klinken!


ALLEMAAL!

Paul Rotteveel Mansveld

Dick van Schaik

Nimo Farah

Bedrijfswiskunde Elke opleiding een eigen studiehoek. Meer mogelijkheden om in het buitenland te kunnen studeren. Een fusie van UvA en HvA op basis van gelijkwaardigheid. Een honeursprogramma voor excellente studenten. En meer bekendheid voor hoe medezeggenschap via OC’s, DMR’s en de CMR is geregeld. Stem op mij en ik ga me hiervoor inzetten.

Technische Bedrijfskunde Voor een sterke vertegenwoordiging van de belangen van de student. Mijn speerpunten voor komend jaar: minoren, honourprogramma’s, internationalisering.

International Business & Management Studies Wat ik onder studenten merk, is dat ze er vaak vanuit gaan dat hun stem niet gehoord wordt. Ik ervaar dezelfde problemen: hoge kantineprijzen, het verbod op grafische rekenmachines. Als vertegenwoordiger van de Medezeggenschapsraad ga ik deze problemen zeker aankaarten. Stem op mij en ik zal jullie stem laten horen!

Hidde Moes

Shahram Baha Bedrijfseconomie

Technische Bedrijfskunde Ik wil de problemen tussen studenten en docenten minimaliseren en zo een goede sfeer te bevorderen. Maar medezeggenschap is er ook om misverstanden uit de wereld te helpen. Er mag geen onduidelijkheid bestaan over de beoordeling van toetsen en projecten. Het gebeurt te vaak dat studenten geen computer of studieruimte kunnen vinden. Stem op mij, en ik ga met deze en andere punten aan de slag!

Johan Verweij Sportmanagement & Marketing Met de ervaring die ik als voorzitter van de opleidingscommissie het afgelopen jaar heb opgedaan denk ik van meerwaarde te kunnen zijn in de CMR. Mijn kernpunten: daadkracht, enthousiasme, standpunten kunnen uitdragen en sterk in een discussie. Ik sta voor een studentgerichte hogeschool die gaat voor goud!

Trademanagement Azië Studenten moeten ergens naartoe kunnen gaan met hun frustraties over onbegrijpelijke toetsen, geringe hoeveelheid activiteiten, feestjes en andere kwesties. Ik beloof deze problemen als CMR-lid over te brengen en op te lossen. Stem op mij voor positieve veranderingen, daar doe je het voor!

Sander Vermaak Information Engineering Kijkend naar de Almerestudenten wil ik me inzetten voor de minorentoegang en toegang tot de bibliotheek van de HvA. Daarnaast ga ik me focussen op de kwaliteit van het competentiegericht onderwijs HvA-breed.

Louise Heidelstadt Lerarenopleiding Engels Bij het lezen van de beschrijving van wat een student in de Medezeggenschapsraad in huis moet hebben, voel ik me meteen aangesproken. Ik bied een luisterend oor en ga iets doen met de tips en aanmerkingen van de studenten om mij heen!

Esther Hayward

Jesse Vermeegen Commerciële Economie Ik ben kritisch, sta open voor andere meningen en werk graag samen met mensen om de studentenbelangen te behartigen. De punten waarvoor ik beloof me in te zetten: prijzen in de kantine omlaag, beter aansluitende roosters en meer ruimten om rustig te kunnen samenwerken en studeren.

ik dingen kan verbeteren aan de HvA. Ik denk aan het eerder bekendmaken van cijfers, betere aansluiting lestijden en hoorcolleges beter afstemmen op de projecten. Zonder stem: geen democratie, en zonder democratie: geen stem. Stem voor medezeggenschap, stem op mij!

Nick Ligthart Laura van der Wal Academie voor Lichamelijke Opvoeding Wij passen bij de ALO, helaas passen ALO en HvA op sommige punten niet bij ons. Zoals: de teruggave van cijfers, roosterindeling, doorstroommogelijkheden en het aantal leerlingen per computer. Wij willen deze punten en vele andere aanpakken, zodat iedereen nog meer kan genieten van zijn studietijd. Stem op ons. Met ons twee maak je het mee!

Richards Clark Business Logistics Opkomen voor mijn medestudenten en het waarborgen van de kwaliteit en niet de kwantiteit van het onderwijs, dat zal ik vooropstellen. Als lid van de opleidingscommissie onderzoek ik tot op de bodem waar knelpunten zitten en onwaarheden liggen. Ik ben strijdlustig en daadkrachtig om voor de wensen en rechten van de studenten op te komen en deze uit te voeren.

Yliana van ’t Veer HBO-Rechten

Johnson Lourens HBO-Rechten Ik bemoei me graag met het beleid op school. Behartigen van belangen van medestudenten is voor mij een passie. Is jullie onrecht aangedaan dan kom ik graag even meebabbelen over of er iets niet anders kan.

Erik de Vries Sociaal Juridische Dienstverlening Medezeggenschap betekent voor mij dat CMR-special

7


Deelraden (9 zetels) Media, Creatie en Informatie

Wie? jij Wat? verkiezingen Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)

Daphne Kuipers

Myreille Huinink

Simone Braaksma

Informatica Willen jullie dat ik nog een jaar in de raad plaatsneem om voor jullie belangen op te komen? Om kritisch mee te denken, inspraak te hebben over genomen besluiten, en omdat er ook vrouwelijke studenten in de raad horen? Stem dan op mij voor nog een termijn!

Media & Informatiemanagement Ik ben hier, net als zo velen, als groentje begonnen met de studie. Als jullie mij vertellen wat jullie anders willen zien, zal ik er alles aan doen om dit te regelen. Om het voor iedereen nog leuker te maken!

Ik denk in oplossingen en wil door steeds een kleine verandering door te voeren dat we op den duur een betere school worden. Mijn analyserende manier van met problemen omgaan en grote inlevingsvermogen zal me hierbij helpen!

Waarom? hoe meer stemmen hoe sterker de CMR Waar? stemmen doe je op www.kiesmr.nl Wanneer? 11 – 15 mei

Sander Vermaak Sebas Veeke Information Engineering Studenten die het lastig hebben moeten geholpen worden via een goede SLB. Is de opleiding niet zwaar genoeg dan moeten studenten sneller kunnen werken. Zo moet het hoogst haalbare uit iedere individuele student gehaald worden. Voor beter onderwijs, stem op mij!

Information Engineering Kijkend naar de belangen van studenten in Almere wil ik me inzetten voor de minorentoegang en toegang tot de bibliotheek van de HvA. Daarnaast wil ik me focussen op de kwaliteit van het competentiegericht onderwijs HvA-breed.

Ale Bles Arie van Donkelaar Information Engineering Studeren is meer dan alleen in de boeken duiken en stages lopen. Je leert als student omgaan met nieuwe dingen en mensen, misschien wel binnen een studentenvereniging. Ik wil me ervoor hard maken dat iedereen kan genieten van zijn studententijd en de school feestend verlaat met een verdiend papiertje. Stem op mij en ik zorg dat je ook echt student kunt zijn!

Information Engineering Ik vind het belangrijk dat de opinie van de student goed vertegenwoordigd wordt en dat de studenten ook door hebben dat dit voor hen gebeurt. Dat ga ik als lid van de domeinraad doen.

Rachid Karraz

Ravi Moerlie Technische Informatica

8

CMR-special

Information Engineering Ik ben iemand die behulpzaam is en meedenkt met mensen. Urenlang discussiĂŤren en eromheen praten is niet mijn ding. Ik heb liever dat er snel een besluit gemaakt wordt, waarop actie volgt. Een frisse nieuwe insteek voor de HvA? Stem op mij!

Lex Sietses Information Engineering Afgelopen jaar heb ik me ingezet voor het makkelijker maken om een studieof studentenvereniging op te richten en de SLB drastisch te verbeteren. Ik wil ervoor zorgen dat deze plannen niet in de bekende lade verdwijnen. Stem op mij en ik maak me nog een jaar hard voor jullie belangen!


Deelraden (9 zetels) Maatschappij en Recht

Remy Lang

Daphna Shenbar

Mariska Janssen

HBO-Rechten deeltijd Ik ben kritisch, luister naar jullie klachten en wensen, geloof niet zomaar dat een budget klopt of een bestuursbesluit juist is. Jullie, studenten, zijn het kloppende hart van de HvA. Als het niet goed gaat met het hart, gaat het niet goed met de school. Stem op mij om te blijven bouwen aan een goede, gezonde school!

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Als tweedejaars SPH-studente zou ik graag de kans krijgen om mij actief in te zetten voor een betere school en de belangen van alle studenten van het domein Recht en Maatschappij te kunnen behartigen.

Sociaal Juridische Dienstverlening Na een interessant, leerzaam en productief eerste jaar in de domeinraad stel ik mij opnieuw verkiesbaar. Ditmaal met een stuk meer ervaring! Wat wil ik? Deskundige docenten. Een hoge kwaliteit bij toetsing en beoordeling. Een goede communicatie tussen de opleidingscommissies en de domeinraad. Een financiële bijdrage voor studenten die stage willen lopen in het buitenland.

Virgil Westhout Pascal Brugmans HBO-Rechten Afgelopen jaren is er veel gebeurd op de HvA. Van domeinvorming tot het verdedigen van de studentenbelangen in de OER. Na een zitting in het bestuur van de centrale raad wil ik de studenten vertegenwoordigen in de Domeinraad. Stem voor ervaring en betrokkenheid!

Culturele & Maatschappelijke Vorming Al die jaren dat ik student ben op de HvA heb ik de mooiste verhalen van vrienden op andere hogescholen gehoord over de feesten die ze gaven. Blijkbaar kan de HvA geen groot feest geven. Daar moet dus verandering in komen. Stem op mij en er komt een groot gezamenlijk feest voor de HvAstudenten!

Erik de Vries Sociaal Juridische Dienstverlening Medezeggenschap betekent voor mij dat ik dingen kan verbeteren aan de HvA. Ik denk aan het eerder bekendmaken van cijfers, betere aansluiting lestijden en hoorcolleges beter afstemmen op de projecten. Zonder stem: geen democratie, en zonder democratie: geen stem. Stem voor medezeggenschap, stem op mij!

Dennis van Aggelen Ramy Mohamed HBO-Rechten Men zegt wel eens: het enige verschil tussen een engel en de duivel is dat een engel een verleden heeft en de duivel de toekomst. Ik stel mij kandidaat omdat ik als een oprechte duivel het huidige bestuur de toekomst wil laten zien, gebaseerd op kennis en ervaring. Voor een optimale hogeschool, stem op mij!

Sociaal Juridische Dienstverlening Ik zet me in voor jouw belangen. Denk hierbij aan betere inroostering van lesuren, tentamenroosters die twee weken van tevoren vaststaan en cijfers die binnen drie weken op intranet staan. Met jouw stem kan het allemaal!

Johnson Lourens

Selena van der Meer Sociaal Pedagogische Hulpverlening Heb je er een hekel aan om telkens naar school te moeten komen voor één les per dag?! Dat er geen computer vrij is wanneer jíj dat nodig hebt. En vind je het ook vervelend dat tentamens telkens vlak achter elkaar zijn?! Stem dan op mij!

HBO-Rechten Ik bemoei me graag met het beleid op school en heb op het MBO een studentenraad opgericht. Behartigen van belangen van medestudenten is voor mij een passie. Is jullie onrecht aangedaan dan kom ik graag even meebabbelen over of er iets niet anders kan.

Colofon

Yliana van ’t Veer HBO-Rechten

Deze verkiezingsspecial is gemaakt in opdracht van de Centrale Medezeggenschapsraad van de HvA Medewerkers Paul van de Water, Wim de Jong, Martien Bos (correctie), Hans van Vinkeveen (tekstschrijver), Gabriella Fanyter, Fred van Diem (fotografie) Vormgeving Pascal Tieman Drukkerij Dijkman Offset Diemen. Havana Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder toestemming van de hoofdredacteur artikelen of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen. ISSN - 1385-5670

CMR-special

9


-advertenties@

#2%!ISDECULTURELEORGANISATIEVANDE5V!EN(V! 4URFDRAAGSTERPAD 84!MSTERDAM 

DOMEI 

4HEATER #2%!/PEN0ODIUM

-ETOPTREDENSVAN4OMASO#ERInSINGERSONGWRITERTRIO 3EBASTIAAN'ALAMA9VES/TTENnPOPDICHTERS DUO*ANS"UDDINGn#ABARET0UNYA(OEK%DWIN7OLTERSnSINGERSONGWRITERJAZZBLUES .ADIRA*ANSSEN nSPOKENWORD!NNA"OSnKLEINKUNST&ABIAN&RANCISKUSnCABARET3IN3INnSINGERSONGWRITERTRIO 0LAATS #2%!-UZIEKZAAL4OEGANGGRATIS2ESERVERENNIETMOGELIJK

MAMEI 

6ISVANVITAALBELANG 

$EZEEALSLEEFMILIEU

ISM-!2%5V! 3PREKERS 2EMI,AANEHOOGLERAAR"IODIVERSITEIT 5V! $EZEEALSLEVENSBRON(OEVER VUILDZIJNDEZEEĂ‘NEIGENLIJKENWATBETEKENTDITVOORVIS%NWELKEROLSPEELTKLIMAATVERANDERING 7IMVAN$ENSEN)-!2%3 5NIVERSITEIT7AGENINGEN $EVISBESTANDENINDE.OORDZEE(OEGAATHETNU NA JAARVISSERIJBEHEER METDEBESTANDENOPDE.OORDZEE0LAATS#2%!4HEATER4OEGANGGRATISVOORSTUDEN TEN ALLEANDEREN)NLICHTINGEN

DIMEI 

ISM3%3

'ROOT%UROPEES6ERKIEZINGSDEBATCAFĂ?

-ETDE%UROPESEVERKIEZINGENVOORDEDEURWORDENDEJONGERENORGANISATIESVANDEDEELNEMENDEPARTIJEN AANDETANDGEVOELDOVER%UROPA:EGAANMETELKAARINDEBATVOLGENSTELEVISIEFORMATENVERDEDIGENDE%U ROPESEVERKIEZINGSPROGRAMMASVANHUNPARTIJEN$EBATLEIDER2AYMOND&RENKENVOORMALIGCORRESPONDENT IN"RUSSELVOORHET!MERIKAANSE#."# 0LAATS#2%!-UZIEKZAAL4OEGANGGRATISVOORSTUDENTEN ALLE ANDEREN

DIMEI 

ISM6OLKENRECHTSKRING $EFENDING#HILDRENS2IGHTS

%VENWITHTHE#ONVENTIONFORTHE2IGHTSOFTHE#HILDlRMLYINPLACE ALOTOFWORKREMAINSTOBEDONE)NTHIS @,AWIN0ERSONLECTURE#ARLAVAN/SLEGALSTAFFMEMBEROF$EFENCEFOR#HILDREN)NTERNATIONAL ARGUESTHAT CHILDRENAREMOSTLYSEENASALEGALAPPENDIXOFTHEIRPARENTS BUTSHOULDBEENTITLEDTOTHEIROWNLEGALSTATUS %NGLISHSPOKEN0LAATS#2%!4HEATER4OEGANGGRATISVOORSTUDENTEN )NLICHTINGEN

W W W C R E A U V A N L

......................................................................................................................................................................................................................................................

Wil jij werken tussen de palmbomen?

Problemen met studeren in verband met een functiebeperking?

Bij Extreme Media kom je terecht in een jong, uitdagend en creatief bedrijf. Er heerst een losse sfeer met genoeg ruimte voor eigen initiatief en groei. Op dit moment zijn we onder andere op zoek naar:

Wat verwachten wij van jouw? Je hebt passie voor alles wat met internet te maken heeft; Je hebt meerdere jaren ervaring met programmeren; Je bent dokter "anders" op het gebied van PHP en MySQL; Je hebt kennis van XHTML, CSS en Javascript; Je kunt databases inrichten en beheren; Je wil je kennis verbreden en jezelf verbeteren; Je hebt een flexibele instelling; Wat ga je doen? Integreren van Content Management Systemen in websites; Ontwikkelen van maatwerk applicaties; Support werkzaamheden op reeds ontwikkelde applicaties; Wat kan jij van ons verwachten? Werken voor een jong en groeiend bedrijf met voldoende uitdaging; Een marktconform salaris; Toegang tot de lekkerste snoeppot van Nederland; Croque-monsieur, croque-monsieur en nog eens croque-monsieur; Mail je sollicitatie + CV naar info@extrememedia.nl en wie weet spreken we elkaar snel.

14

havana

vermist.extrememedia.nl

Webdeveloper (PHP programmeur)

Voor informatie over studeren met een functiebeperking kun je terecht bij: www.studerenmeteenfunctiebeperking.nl De UvA studentendecanen: www.uva.nl/studentenzaken of 020-5258080 De HvA studentendecanen: www.sz.hva.nl/decanaat of 020-5951463


interview

‘Zelf pinnen gaf een heerlijk gevoel’

Beeld Marc Deurloo

Van verwend nest in het Gooi tot vrijwilligerswerk en leven in de bijstand. Pauline Wingelaar (23, derdejaars Media, Informatie en Communicatie) heeft er dankzij haar stage al twee realityseries op zitten en is momenteel te zien in Echte Gooische Meisjes in de Bijstand. Jarinde de Klerk “Tijdens mijn eerste stage voor televisie werkten we het concept voor Echte Gooische Meisjes uit. Ik zei dat ik wel genoeg meiden kende, omdat ik er vandaan kom. Ze twijfelden enorm en waren bang om in de zeik genomen te worden. Daarom zeiden ze op de redactie: ‘Je bent zelf zo gek als een deur, hebt een grote mond en als jij nou zelf ook eens meedoet, dan neem je misschien de twijfel bij die meiden weg.’” Ondertussen is het vervolgprogramma, Echte Gooische Meisjes in de Bijstand, op de buis, waarin Pauline, Bo, Florine, Leslie, Kim én haar hondje, een maand in een sociale huurwoning in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord leven. De dames gaan aan de slag als vrijwilliger, voeren opdrachten uit en moeten rondkomen van een bijstandsbudget van 703 euro.

Waarom dit programma? “In het eerste programma werd er vooral een beeld gegeven van een verwend nest dat niets kan zonder pappie of mammie, alleen maar aan het shoppen is en aan de wijn zit. Maar ik heb toch wel iets meer in mijn mars. Met dit programma konden we bepaalde vooroordelen ontkrachten. We wilden laten zien dat we wat over hebben voor de maat-

schappij en de medemens en dat we niet vies zijn van hard werken.”

Eerste indruk? “Het huis viel ons duizend procent mee. We hadden een torenhoge flat met ratten verwacht. We hoorden eerst natuurlijk: ‘Moet dat hier? Die camera’s en van die verwende nesten die de buurt een hak zetten?’ Maar uiteindelijk vonden de buurtbewoners het hartstikke leuk. Ik vroeg me wel af: ‘Je hebt geen geld, maar je staat wel te roken, er hangt een flatscreen aan de muur en er staat een laptop. Hoe kan dat?’ Later hoorde ik van wijkbeheer dat er soms onder valse namen bij postorderbedrijven wordt besteld om toch mee te kunnen doen. Ik schrok ervan dat mensen de hele dag op hun bed tv lagen te kijken en vier dagen per week konden stappen, maar niet konden werken omdat hun gezondheid dat niet toeliet. Het doet pijn om te zien dat sommigen zwart bijbeunen. De bijstand wordt van belasting betaald, dat betalen wij allemaal. Mijn vader staat zich bijvoorbeeld ook vijf dagen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat uit de naad te werken.”

Typisch bijstand? “Geen geld waardoor je aan huis gekluisterd bent. Verveling. Je zag heel veel mensen continu voor de deur hangen en de hele dag televisie kijken. Dan dacht ik: ‘Kom op, je kan wel in de bijstand zitten, maar dat hoeft niet te betekenen dat je lui moet zijn.’ Uiteindelijk merkten we dat het wel zo werkte. Even naar de bios kost bijvoorbeeld veertig euro, dus dan gingen we ’s avonds maar op de bank hangen.”

Beter verwend dat verwaarloosd? “Ik ben liever een Gooische meid met klasse. Ik vind het na een maand in de bijstand hypocriet om te zeggen dat ik anders ga leven, maar ik waardeer alles nu wel meer. Sommige gezinnen moeten van zeventig euro in de maand rondkomen. Dat is wat ik soms op een middag uitgeef. Misschien zelfs wel het dubbele. Ik heb nu meer voor de medemens over. Toen ik thuis kwam heb ik meteen mijn oude kleren in zo’n container gedaan. Voorheen kon ik die nog wel eens in de prullenbak doen.”

Wat koop jij in het dagelijks leven voor 703 euro? “Kleding bij Zara. Daar ben ik eerlijk in. Twee

keer al, voordat ik het huis inging en erna ben ik er gaan shoppen. De laatste keer kon ik zelf pinnen, dat gaf een heerlijk gevoel.”

Voldoende budget? “Ik kan zeggen dat het een spannend einde wordt. We hadden een keer een loodgieter nodig, omdat ons haar het doucheputje had verstopt. Dat zijn van die dingen die je niet van tevoren kunt incalculeren. En Kim en ik moesten voor een opdracht zo goedkoop mogelijk twee complete outfits scoren. Dan wordt het wel pittig. In de bijstand moet je creatief zijn.”

Eens en nooit meer? “Op een gegeven moment moest mijn verstandskies worden getrokken, waarna het ontzettend ging ontsteken. Ik had heel veel pijn en dacht nog maar één ding: ‘Ik wil naar huis!’ Ook omdat ik heimwee had en de rommel zat was. De meiden zien eruit als prinsessen, maar ze zijn hartstikke slordig! Maar als je terugkijkt, dan denk je: ‘Het is maar een maand’. Ik heb een leuke tijd gehad en veel mensen ontmoet. Het werken met verstandelijk beperkten was één van de leukste ervaringen. Ik zou het nu, na twee keer lang nadenken, misschien wel weer doen.” n havana

15


gewichtsmanagement

Bunkeren of B Onlangs is er aan de HvA een lector Gewichtsmanagement aangesteld. De doorsnee HvA’er blijkt het eigen gewicht allang strikt te managen: fruitdagfanaten, Sonja-adepten, of juist koolhydraten bunkeren om aan te komen. “Ik twijfelde zelfs over mijn stukje bruidstaart.” Jobien Groen en Annemarie Vissers

‘Ik miste mijn borrel en blokken kaas’ Carolien Kommeren, docent Johan Cruyff University Woog 68 kilo, nu 59 kilo Deed Sonja Bakker “Op een gegeven moment ging het wel wat ver, dat Sonja Bakkeren van me. Zat ik aan de Sonja Bakker-cappuccino bij de Coffee Company. Zelfs bij mijn eigen bruidstaart stond ik te twijfelen: wel of geen stukje nemen? Toen heb ik mezelf wel even toegesproken. Een jaar geleden vond ik mezelf 16

havana

te dik. Ik hoorde de succesverhalen om me heen, heb het eerste Sonja-boek gekocht en ben begonnen. Elf weken later, op de dag dat we op vakantie gingen, was ik negen kilo kwijt. Dat was ook precies mijn doel: snel kilo’s kwijt, want zó wilde ik het strand niet op. Vooral die spekarmen vond ik niks. En mijn buik was ook een lastig punt. Op eigen houtje wat minderen, dat werkt niet voor mij. Het is alles of niets, zo steek ik in elkaar. Nee, lekker is dit dieet niet, wel gevarieerd. Maar dan weer niet in lékkere dingen. Een cracker vruchtenhagel, dat was bijna een traktatie. Soms smokkelde ik wel een beetje. Bietjes bijvoorbeeld, daar begon ik écht niet aan. Het is ook heel weinig, je

mag anderhalve aardappel en je vlees heb je binnen drie happen op. In het begin lag ik elke avond vroeg in bed, zo moe was ik. Ik had er wel bij willen sporten, maar dat lukt eigenlijk niet, zo weinig energie heb je. Het is wel heel makkelijk: je slaat het boek open en Sonja zegt precies wat te doen en wat te laten. Dat ‘laten’ was soms best lastig: ik miste mijn borrel en blokken kaas behoorlijk. De kilo’s zitten er nog steeds niet aan, maar ik sport nu ook veel en fiets vier maal per week twee uur naar mijn werk.” Havana vroeg bijna-deskundige Charlotte Visser ( 22, vierdejaars Voeding) commentaar te geven op de methoden. “Het SB-dieet is heel streng, met dagmenu’s tussen de achthonderd en duizend calorieën. We hebben bij Voeding haar methode bestudeerd, en daaruit bleek dat mensen al heel snel veel te weinig voedingstoffen binnenkrijgen. Met uitzondering van de hoeveelheid groenten en de variaties, die zijn prima. Wie blijvend wil afvallen, zit bij SB verkeerd. Het succes zit in het gemak van de SB-methode: men hoeft niet zelf na te denken, maar eet exact wat wordt voorgeschreven. Dat is ook meteen het grootste nadeel: je leert niet zelf na te denken over het eigen eetgedrag. Zolang je geen inzicht in je eetpatroon hebt, blijft gezond eten moeilijk.”

‘Ik moest negen boterhammen per dag eten’ Jade Schoelink, tweedejaars Johan Cruyff University Woog 55 kilo, nu 64 kilo Deed Koolhydratendieet “Mensen dachten vroeger dat ik anorexia had. En als ik nu foto’s van mezelf uit die tijd zie, dan schrik ik ook wel. Ik was 1,80 m lang en woog 55 kilo. Omdat ik zes dagen in de week ongeveer vier uur per dag train, heeft mijn lichaam veel energie nodig. Maar tijdens tenniswedstrijden kon ik van de spanning vaak niet eten, ik kreeg letterlijk geen hap door mijn keel. Doordat mijn lichaam niet genoeg energie binnenkreeg, maar wel moest presteren ben ik tijdens de Nederlandse kampioenschappen een paar keer flauw gevallen. Toen is besloten dat ik op dieet moest: om aan te komen. Van de diëtist heb ik een dieet gekregen dat veel koolhydraten bevat. Ik moest acht tot negen boterhammen per dag eten. Dat was wel even wennen. Verder moest ik vooral gevarieerd te eten. Voor ontbijt en lunch at ik boterhammen met zoet of hartig beleg, voor het avondeten maakte ik pasta, rijst of


gewichtsmanagement

Bakkeren? Beeld Pascal Tieman

aardappelen met groenten en vlees. Het was niet de bedoeling dat ik veel vetter ging eten. Ondanks dat ik wist wat ik moest eten, vond ik het nog steeds moeilijk. Ik ben toen naar een sportpsycholoog gegaan om te leren omgaan met die spanning. Ook realiseer ik me nu wel dat ik gewoon móet eten. Ik heb de knop omgezet. Als ik de boterhammen niet binnenkrijg dan stap ik over op vloeibaar voedsel zoals yoghurt. Het heeft gewerkt, want na drie maanden zaten de gewenste zeven kilo eraan. Nu ik geblesseerd ben, moet ik trouwens wel oppassen dat niet ga aankomen. Ik sport minder, dus heb ik ook wat boterhammen uit mijn dieet geschrapt. Ik weeg nu 64 kilo en dat vind ik prima. Ik zit lekker in mijn vel.” Charlotte: “Voor wie juist wil aankomen, vanwege veel sporten of vanwege ondergewicht, is het eten van meer koolhydraten een prima methode. Vaak denken mensen die zichzelf te mager vinden, dat ze meer vette dingen moeten gaan eten. Helemaal fout: ook voor dunne mensen zijn vette producten slecht. Zeker de ‘slechte’ vetten in roomboter, koekjes, chips en chocola zorgen bij iedereen voor een verhoogde kans op harten vaatziekten. Koolhydraten – veel brood, bananen, pasta’s – zijn dus heel goed, maar

variatie ook. Dus om aan te komen zou men ook veel goede vetten moeten eten. Denk aan vette vis of aan olijfolie over salades.”

‘Gek werd ik van dat punten tellen’ Astrid Man, secretaresse HES Deeltijd Duaal Woog tussen 75 en 95 kilo Deed ‘Tja, wat niet?’ Laatste poging Weight Watchers “Iemand die lijnt, heeft levenslang. Laat duidelijk zijn dat ík er hélemaal klaar mee ben. Ik heb er geen zin meer in, in al dat gelijn. Bovendien blijkt nu uit onderzoek dat ik een te traag werkende schildklier heb. Daar slik ik nu medicijnen voor. Het is zoals het is, en ik ben eindelijk op een punt dat ik mezelf accepteer. Dit ben ik, en ik leg mezelf geen beperkingen meer op. Dat betekent niet dat ik grenzeloos ga snaaien, ik let goed op dat ik gezond en gevarieerd eet. Maar wil ik een patatje, dan mag dat tegenwoordig gewoon als ik daar zin in heb. Jarenlang heb ik van alles geprobeerd. Resultaat: een en al gejojo. Van zwaar naar slank en weer terug.

Van 75 kilo naar 95 kilo, met jaren dat ik een kleine dertig kilo kwijt raakte. Dat deed ik door gewoon zelf op te letten. Toch vond ik dat er nog zeven kilo af moesten na mijn zwangerschap, mijn broeken pasten nog niet lekker. Via internet heb ik een cursus Weight Watchers besteld. Cd-rom aangevraagd, programma ingevuld en begonnen. De eerste week dacht ik nog optimistisch: hé, je mag alles eten. Maar goed, zo werkt het natuurlijk niet helemaal. Als je besluit een Mars te nemen, dan moet dat ergens behoorlijk gecompenseerd worden met punten. Drie weken hield ik het vol, toen werd ik gek van dat punten tellen. Zó veel gram was zó veel punten, maar week je iets af, dan kon je weer opnieuw gaan tellen. Misschien was het beter geweest om toch naar de wekelijkse bijeenkomsten te gaan, maar daar had ik dan weer geen tijd voor. Het was wel weer makkelijk dan het South Beach-dieet dat ik een week heb volgehouden. Daarvan had ik continu het idee dat ik tegen de vlakte ging.” Charlotte: “In principe is de Weight Watchers methode zeker geen slecht dieet. Het duurt wel langer, afvallen gaat veel geleidelijker. Dat is absoluut aan te raden voor wie blijvend wil afvallen. Het is dus een heel realistische methode. Ook mag iemand

alles eten, maar met mate en binnen het aantal punten. Dat punten tellen kan wel als nadeel gezien worden. Daardoor zijn mensen continu gefixeerd op wel of niet mogen eten. Ook is het lastig in het sociale leven in te passen. Wel krijgt iemand inzicht in het eigen eetpatroon en dat is een groot pluspunt.” n

Onderzoek n Peter Weijs is sinds februari aangesteld als lector Gewichtsmanagement bij het domein Bewegen, Sport en Voeding. Hij zal onderzoek doen naar de behandelwijze en effectiviteit van diëtisten, een kennisgebied waar tot op heden weinig onderzoek naar gedaan is. Ook zal hij verschillende afval methoden onderzoeken. Bij het bepalen van de effectiviteit wordt vooral de lichaamssamenstelling en energieverbruik gemeten. Op basis van deze metingen wil hij praktische tools ontwikkelen die in de praktijk te gebruiken zijn. Weijs hoopt zo een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de beroepsgroep en het onderwijs.

135 zwembaden met vet n Met het gezamenlijke overgewicht zouden Nederlanders boven de 20 jaar, 135 zwembaden met vet kunnen vullen. Samen zijn we zeventig miljoen kilo te zwaar, volgens berekeningen van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) voor haar campagne 30 minutenbewegen. Mannen zijn goed voor 37 miljoen kilo overgewicht, vrouwen voor 33 miljoen kilo. Voor de beeldvorming: neem een gemiddeld wedstrijdbad van 25 meter lang en acht baantjes breed en een gemiddelde diepte van 1.40 meter. Die 70 miljoen kilo vullen dan 135 baden. Een kilo vet staat ongeveer gelijk aan 7.000 kcal. Wie stevig wandelt of jogt, verbrandt een klein zes kcal per minuut. Helemaal doorberekend komt dit neer op 260 dagen 28 minuten per dag extra bewegen: dan is de 70 miljoen kilo weggewerkt. Vijf procent van de totale jaarlijkse sterfte in Nederland ontstaat door overgewicht. Overgewicht kost de samenleving bovendien 1,2 miljard euro. havana

17


-advertentie-


dubbelop

Beeld Bram Belloni

De wijze raad van je vader aannemen is niet altijd even makkelijk, weet Jikke Scholtens (27, studeert af in de Pedagogiek). Toch ziet ze nu wel in dat vader Wijnand (57, directeur IT&V) zo nu en dan toch best waardevolle adviezen te vergeven heeft.

Wijnand “Jikke is heel primair. Ze is heel nadrukkelijk aanwezig. Ik ben dat veel minder. Ze lijkt heel erg op mijn vrouw. Daarom kunnen we het waarschijnlijk ook zo goed vinden. Ze is een echt gezelligheidsmens Ze woont bij ons in de buurt en komt vaak even langs voor een kopje koffie of om wat te eten. Op de middelbare school ging het niet goed met Jikke. Ze was meer met uitgaan en vriendjes bezig. Toen heeft ze een jaar bij de Albert Heijn vakken gevuld. Ze kwam er op een gegeven moment zelf achter dat dat ook niet alles was, toen is ze weer naar school gegaan. Ze heeft zichzelf helemaal herpakt. Het feit dat zij zo met haar leercarrière is omgegaan, vond ik heel bijzonder. Ze heeft het zelf gedaan. En nu heeft ze van kinderen met leerproblemen haar eigen vakgebied gemaakt. Omdat ik kinderen heb in de studerende leeftijd, kan ik me betrekkelijk goed verplaatsen in de leefwereld van de studenten met wie ik hier te maken heb. Hoe die omgaan met communicatie, met media, met de verhouding studie en vrije tijd, en met hoe dat door elkaar loopt; ik hoor thuis niet anders. Bijvoorbeeld over het ‘chillen’ dat studenten doen in sommige omstandigheden. Studeren is niet meer alleen achter de boeken zitten, zoals het was toen ik studeerde. Het is ook rond surfen, wat chatten, met mensen in een hoek hangen en dan weer naar een les gaan. Dat willen we graag faciliteren, dus hebben we geprobeerd hangplekken voor studenten te maken. Als ze alleen op een kamertje zitten dan verpieteren ze. Dat herken ik ook in mijn kinderen.”

Jikke “Vroeger wilde ik altijd mijn grenzen leren kennen. Tot hoe ver kan ik gaan. Tijdens de havo had ik helemaal geen zin meer in school. Mijn ouders hebben me heel veel kansen gegeven. Toen dat ook niet werkte zeiden ze dat ik het zelf dan maar uit moest zoeken. Ik ben toen bij de Albert Heijn gaan werken en was helemaal blij dat dat mocht. Dat is een heel goede zet van ze geweest. Na een halfjaar was de lol er wel weer af. Zat ik in de kantine, zegt een collega tegen me: ‘Ik ben gewoon zó blij met deze baan, ik hoef er helemaal niet bij na te denken.’ Toen dacht ik: ‘O mijn god, waar ben ik in beland. Als je niet over iets na wilt denken…hallo.’ Toen ben ik weer een opleiding gaan doen. Mijn moeder heeft een tijdje in het ziekenhuis gelegen en toen heeft mijn vader het gezin met vier kinderen draaiende gehouden. Dat heeft hij heel goed gedaan, hij nam echt tijd voor ons. Dan vroeg hij ‘hoe gaat het met je’ en dan ging de telefoonkabel ging eruit. Ook nu nog, als ik thuiskom, dan schenk ik koffie in en dan gaan we even kletsen. Soms denk ik wel eens: ‘Ben je nou eens klaar met die adviezen?’ Dan krijg je er wel tien. Maar toch, met de helft daarvan kun je zeker wat. Mijn vader weet echt altijd alles. Dat zou ik wel wat meer willen hebben. Mijn broertje wilde vroeger ook altijd alles weten. Dan zaten we in de auto en dan zei hij: ‘Goh, hoe zit dat eigenlijk met de zon en de maan en sterren?’ En dan dacht ik: ‘Pff kom op zeg, we zitten in de auto, ga toch weg!’ Mijn ouders gingen dan van alles vertellen. Toch jammer dat ik als kind dan nooit echt luisterde. Nu mis ik dat wel eens.” n Jobien Groen

havana

19


recensies

Cd

Film

Mahler – Symphony no. 1 in D major

HHHHH

Coraline

CSO – Resound HHHHH

Cabaret

Amsterdam Kleinkunst Festival - Finalisten 12 t/m 16 mei, Bellevue (kleine zaal) Wel gaan Als je de finalisten van het Concours om de Wim Sonneveldprijs nog een keer samen wilt zien. Het festival waarborgt kwaliteit en is een belangrijke opstap geweest voor onder andere Thomas Acda, De Vliegende Panters en Claudia de Breij. Niet gaan De winnaar, Yora Rienstra, is al bekend. Rienstra is niet voor niets gekozen. Je kunt de andere twee kandidaten ook overslaan en op 21, 22 of 23 mei naar haar solovoorstelling gaan.

Fotografie

NY Perspectives Wie Het Chicago Symphony Orchestra (CSO) onder leiding van Bernard Haitink. De tachtigjarige dirigent heeft een reputatie op te houden als het gaat om het vertolken van Mahler (1860 – 1911). Het CSO behoort tot de big five van Amerikaanse symfonieorkesten. Mahler is een componist van olympisch niveau. De combinatie Haitink, CSO en Mahler is alleen daarom al boeiend. Wat De eerste symfonie van Mahler. Geschreven tussen 1884 en 1888. De symfonie is ook wel bekend als Der Titan. De symfonie is een muzikale verbeelding van serene rust, dreiging, onheil, strijd en overwinning. Het derde deel – een gloomy dodenmars met een belangrijke rol voor de contrabas – is eigenlijk de canon Vader Jacob (maar in mineur). Wie goed luistert, herkent in een ander deel ook een bekend kinderliedje, namelijk O mijn lieve Augustijn. Het vierde deel is vooral ruig en woest, een inferno van (fraaie) klanken. Wanneer De cd is van recente datum (2009). Het gaat om een live uitvoering uit 2008. Waarom wel Fantastische muziek, vol tederheid, geweld, onverwachte wendingen, meeslepende passages, herkenbare melodietjes en een perfecte afwisseling tussen langzaam en snel. Een muzikaal epos dat niet alleen dankzij het ongeëvenaarde slot nog lang blijft nadreunen. De synergie tussen dirigent en orkest en tussen de musici onderling is fantastisch om naar te luisteren. De hele symfonie is een kathedraal van luistergenot. Het is een muzikale wandeling – ontdekkingstocht is wellicht een nog beter begrip – van 58 minuten door een landschap waar rust, angst, dreiging en strijd elkaar afwisselen. Waarom niet Wie vooral op het geld let, kan beter bij de webwinkel van het NRC voor 25 euro de box met de tien symfonieën van Mahler kopen. Uitvoering: Concertgebouw Orkest onder leiding van Riccardo Chailly. Is er nog een reden om de cd van het CSO niet te kopen? Jazeker, een cd is als het om Mahler gaat altijd second best. Een symfonie van Mahler moet je eigenlijk live horen. Toch naar de cd luisteren? Volumeknop op bijna max zetten en hopen dat de buren ook van Mahler (gaan) houden. www www.cso.org n Paul van de Water

20

havana

Wie Henry Selick Wat Poppenanimatie, ook wel stop-motion animatie genoemd, is een van de meest arbeidsintensieve vormen van films maken. Elk ledemaat, elke gezichtsuitdrukking, elke kledingplooi van elke pop moet vierentwintig beeldjes per seconde worden aangepast om een vloeiende beweging op het scherm te toveren. Eén klein foutje en alles moet over. Gelukkig is Henry Selick een van de besten in zijn vak. Zijn nieuwste stop-motion film Coraline is feest voor het oog geworden. Waarom wel Net als in Selicks inmiddels klassieke The Nightmare before Christmas is ook Coraline een sprookje met een duister randje. Ditmaal is niet Tim Burton maar een boek van de even eigenzinnige schrijver Neil Gaiman de inspiratiebron. Gaiman moet haast wel fan van Alice in Wonderland zijn. Net als Alice verliest ook het avontuurlijke meisje Coraline zich in een sprookjeswereld die verstopt ligt achter een geheime doorgang. Bij Alice was het een konijnenhol, bij Coraline een mysterieus deurtje in haar nieuwe huis. Beide worden geholpen door een pratende kat. Waar bij Alice alles maar een droom is, ligt Coralines fantasie wel erg dicht bij de werkelijkheid. Selick heeft zijn leger aan poppenspelers al haar kunsten laten inzetten om Coraline zo indrukwekkend mogelijk te maken. Zowel Coralines normale als sprookjeswereld bieden genoeg uitbundige situaties en personages om eens lekker uit te pakken. Maar het zijn vooral de minder uitbundige momenten waar Coraline straalt als animatiefilm. De geërgerde gezichtsuitdrukking van de moeder als Coraline zeurt dat ze zich verveelt; Coralines speelse beweging als ze een hobbel uit een kleed probeert te krijgen door er op te springen; het is niet overdaad maar subtiliteit waarmee de poppen tot leven komen. Het is het eindresultaat van vele maanden monnikenwerk: stop-motion animatie die zo soepel is dat je haast vergeet dat het poppen zijn. Waarom niet Hoe prachtig Coraline ook is gemaakt, je zou je kunnen afvragen of Selick zijn sprookje wellicht niet té duister heeft gemaakt. De toon en thematiek van de film suggereren dat Coraline een familiefilm is maar jonge kinderen kan je er niet mee naartoe nemen. Daarvoor is de monsterlijke kant van Coralines sprookjeswereld toch echt te eng. www www.coraline.com n René Glas

14 mei t/m 23 augustus, Stadsarchief Amsterdam Wel gaan Fototentoonstelling waarin de New Yorkse fotografen Powell, Wooley, Rothman en Lutz ‘met schijnwerkelijkheid, een vage suggestie van drama en precieze zwartwit foto’s’ een onbekende kant van Amsterdam laten zien. Niet gaan Als je niet van ‘plaatjes kijken’ houdt, kun je de vier euro entree beter besteden.

Tentoonstelling

Hard Hat Tours

15 t/m 29 mei, Rijksmuseum Wel gaan Het hoofdgebouw van het Rijksmuseum is sinds december 2003 gesloten voor publiek. Onder begeleiding, met speciale schoenen, een bouwhelm op en vijftien euro lichter, is het echter mogelijk om een vooruitblik op de ‘nieuwe’ negentiende-eeuwse zalen te krijgen. Niet gaan De tour is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn of aandoeningen hebben aan de luchtwegen. Deelname geschiedt op eigen risico en fotograferen is niet toegestaan.

Muziek

Alain Clark

16 mei, Paradiso Wel gaan De Nederlandse pop- en soulzanger bekend van hits als This ain’t gonna work en Blow me away heeft de 3FM Award gewonnen voor Beste Zanger 2009 en nam een Edison in ontvangst voor ‘Beste mannelijke artiest 2009’. Dat belooft wat! Niet gaan Het geluid van Alain Clark is veel van hetzelfde en kan op den duur gaan vervelen. Voor de 22,50 euro entree kun je ook de cd kopen, die je op het moment van verveling gewoon weer uitzet.

Toneel

Hexen

23 mei, Meervaart Wel gaan Grappig scenario geschreven door Youp van ’t Hek waarin twee vrouwen op het derde huwelijksfeest zijn van hun beider ex, met wie ze nog een zuur appeltje te schillen hebben. Ook onderling staan er nog wat rekeningen open. Niet gaan Voor twee vrouwen op oorlogspad hoef je niet per se 18,50 euro uit te geven.

Dans

Agressivo

25 mei, Toomler Wel gaan In Agressivo gaan vijf jonge choreografische talenten met een combinatie van moderne dans en jazz, fysiek theater en komedie op zoek naar de scheidslijn tussen agressie en geweld. Met introductie van cabaretier Jan jaap van der Wal. Studentenkorting (7,50 euro). Niet gaan Het podium is vrij klein, waardoor je misschien niet alle bewegingen goed kunt zien. n


zwart-wit

Beeld Jarinde de Klerk

Beeld Hans van Vinkeveen

eten

Mislukte kip Wagamama is een prima plek om snel een betaalbare Aziatische hap naar binnen te werken, mits je een paar kleine tekortkomingen voor lief wil nemen. Wat Wagamama is geïnspireerd op de Aziatische keuken en heeft meer dan negentig restaurants, verspreid over de hele wereld. Nog even eten voor een voorstelling, film of concert? Het bezochte filiaal ligt direct naast het Leidseplein.

mijn eetlust, waarop de leidinggevende (in het Engels) haar excuses aanbiedt en voorstelt om een nieuwe portie te serveren. “Of willen jullie liever iets anders bestellen? Nee? Dan zorg ik dat de kip van de rekening verdwijnt.”

Sfeer Bij binnenkomst komt me een heerlijke kruidengeur tegemoet, waarvan ik spontaan ga watertanden. Het is druk met complete gezinnen en zakenlui, doorgewinterde Amsterdammers en toeristen. Verwacht hier geen persoonlijk diner voor twee. Zowel binnen als buiten staan er aaneengesloten picknickachtige tafels, waardoor mijn buren haast op schoot belandden. De opstelling kan een nadeel zijn voor degenen die wat meer ruimte nodig hebben, omdat ze nog moeten wennen aan het gebruik van de bamboe chopsticks, dus zoek zorgvuldig een tafel uit.

Het eten De spiesjes met gegrilde kip en lente-uitjes zijn geen aanrader, maar op de smaakvolle yakitorisaus is niets aan te merken. Ook de noedels, bereid met verschillende verse ingrediënten als pompoen, paprika en taugé, smaken prima en de grootte van de porties zorgt voor een aangename verrassing. Liever volkoren noedels of een andere saus? Het ruime assortiment biedt voor ieder wat wils. Let wel op waarmee het eten moet worden weggespoeld: de glazen beloven niet veel goeds. De waterglazen zijn besmet met dubieuze, ondefinieerbare witte vlekjes. Neem liever één van de verse sapjes of probeer een Japans biertje, dan is hier niets meer van te zien. Al met al een prima plek – zeker wat betreft de gunstige locatie – om snel en voor weinig geld een veelzijdige, voedzame hap te eten. Misschien zijn de ondoorzichtige glazen en de mislukte kip een toevalstreffer. De porties, de prijzen, de service en de vriendelijke bediening maken veel goed.

Bediening De jonge bediening is vriendelijk maar niet altijd even scherp. Nadat de saté is geserveerd, volgt er al snel een bord met noedels, die met dezelfde vaart weer wordt weggehaald. De serveerster loopt nog een keer heen en weer en serveert het bord met de mededeling dat er ‘toch geen foutje’ is. Misschien is het dat er meer stukjes kip terug op mijn bord belanden, dan dat er in mijn mond verdwijnen, maar de manager (inclusief neuspiercing) stelt al snel de vraag: “Is alles naar wens?”. Nee, helaas, niet helemaal. De kok en/of de kip hebben duidelijk hun dag niet. De pezige kip vol harde stukjes maakt abrupt een einde aan

Waar Max Euweplein 10. www.wagamama.nl Prijs Hoofdgerechten kosten zo’n 12 euro, bijgerechten de helft. n Jarinde de Klerk

Kein Duitse metal bitte Jeanette Lagrouw (40), docent Toegepaste Psychologie

Humor “Donald Duck. Hij is in zijn gedrag net een lekker ongenuanceerd kind. Driftig, bot, impulsief, noem maar op en toch zo aandoenlijk dat hij overal mee wegkomt. Je herkent je eigen peuter in hem.” Boek “De overgave van Arthur Japin. Een verhaal vol geweld over de eerste Amerikaanse pioniers die Indianengebied binnentrekken. Knap hoe hij als man een heel herkenbare moeder, die alles overheeft voor haar kind, neerzet. Een miskoop is het hoog aangeslagen De Schaduw van de wind van Julian Zafón. De hoofdrol is een boek, daar heb ik weinig mee. Eerlijk gezegd stoorde ik me ook aan de voornaam van schrijver. Zo heette een exje uit Barcelona ook.” Muziek “Salsamuziek. Voordat ik met een baby aan huis gekluisterd raakte, heb ik veel salsa gedanst. Ja, over de intimiteit kunnen misverstanden ontstaan. Je leert je grenzen aan te geven. Mannen willen nu eenmaal zo dichtbij mogelijk komen. Wat ik niet kan aanhoren, is opera en Duitse metal, de favoriete muziek van mijn Duitse man. Hij houdt weer niet van salsa.” Tv “De Wereld Draait Door, leuke thema’s en gasten, met een scherpe presentator die de goede vragen stelt en alles durft te zeggen zonder te beledigen. Dankzij Zóóó30, een programma over het dertigersdilemma, vond ik het voor het eerst niet erg geen

dertiger meer te zijn. Het ging over alles kunnen en hebben zonder te kunnen kiezen. Niemand van mijn collega’s van die leeftijd had hier trouwens last van.” Moment “Een dieptepunt is mijn besluit te gaan fitnessen. Een irritante sport waaraan ik wel een sporttas heb overgehouden. Het heeft de opschrift: Everybody has a story. Mijn verhaal: ik werd lid van een sportschool om af te vallen en ben na twee keer gestopt. Bij elke les dacht ik: wat doe ik hier? Een hoogtepunt is de start van onze nieuwe opleiding Toegepaste Psychologie, waarvoor veel animo bestaat.” Film “Hitler: The Rise of Evil, waarin je ziet hoe Hitler als redenaar de massa weet te overtuigen van zijn waanzinnige ideeën. Zijn strategie: mensen enthousiast maken door het zelf te zijn. Ik merk aan mijn Duitse schoonfamilie dat die tijd nog steeds heel gevoelig ligt. Tot voor kort was nationale trots not done. Pas tijdens het afgelopen WK durfde men de vlag uit te hangen. Happiness kan ik niet aanzien. Een goede film, maar het thema – een pedofiele vader die een buurjongetje aanrandt – is vreselijk.” Stokje “Ik geef het stokje aan opleidingsmanager Jos Petit. Hij is een tot lekker werken inspirerende leidinggevende die ik waar ik ook heenga tegenkom.” n Hans van Vinkeveen

Oproep Ben je uit eten geweest? Stuur dan je recensie naar havana@hva.nl. Als je recensie geplaatst wordt, krijg je de kosten van het etentje tot 50 euro vergoed. havana

21


varia

-advertentie-

dobbertjes

hva-agenda

Dobbertjes zijn rubrieksadvertenties zonder commercieel oogmerk; geen diensten of goederen boven € 700,-.

26 mei

Lengte maximaal 30 woorden. Kosten € 2,50. Opgave bij voorkeur per e-mail: havana@hva.nl, voor vrijdag 10.00 uur. Contante betaling bij Redactie Havana (kamernr.B.2.18), Weesperzijde 190, 1097 DZ, Amsterdam. Dobbertjes kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Scriptie schrijven in goed Nederlands

Doe mee, verdien 35 euro!

Amsterdamse student), mail: mieke.

Doe nu mee aan mijn interessante

konings@asva.nl!

onderzoek naar angstgeheugen en

verdien 35 euro! Het vindt plaats

Good fit

Is Nederlands niet je moedertaal en heb je daarom moeite met scripties e.d. schrijven? Gepensioneerde academici/ HBO-ers ondersteunen je hiermee graag. GRATIS! www.gildeamsterdam.nl

op de UvA. Mail me voor meer

Wil jij verantwoord afvallen en

informatie of een afspraak, merel-

bewegen? Doe dan mee met het

rijnsburger@hotmail.com

GOOD Fit programma: voedings-

advies, vrijdagavond-fitness bij het

Workshop visualisatie 19 mei a.s.

USC onder deskundige begeleiding

Visualisatie verbetert je prestatie

en 3 mnd onbeperkt fitnessen. Afval-

en zelfvertrouwen. Leer hoe bij het

len zonder streng dieet! Studenten-

USC. Studentencursusprijs €10.

prijs €55. Check www.usc.uva.nl

check ook

havanaweb.nl

HvA-medewerkers €20. Check www.usc.uva.nl

Clinic Kitesurfen nieuw Hoog boven de golven zweven met

• Studievrienden over 7 jaar verdwenen • Wordt Elaine Student of the Year?

Wat doet Karel voor de HvA Filmpje • Welkomsbijeenkomst voor CMR-kandidaten

Nieuws • Studie niet goed, collegegeld terug • Hbo techniek en economie minder in trek

• “Het domein Techniek is er uitstekend in geslaagd om te groeien, tegen de stroom in. Dat is knap.” • “Een voordeel van het voorzitterschap is dat ik weinig doe wat ik niet leuk vind. Wat ik eigenlijk het vervelendst vind, zijn de dingen die ik niet kan doen.”

Volleybal & gezelligheid

de wind in je kite. Clinic op 16 mei,

Wil je graag volleyballen en houd je

(volgende 23 mei). Studentenprijs €

van gezelligheid? Kom dan een keer

55. HvA-medewerkers €65. Inschrij-

meetrainen met studentenvolley-

ving: USC De Boelelaan of PCH

balvereniging UvO! 27 Augustus is

Fitness. Check www.usc.uva.nl

er een instuiftraining voor nieuwe leden. Info: www.uvo-amsterdam.nl

Werk met kinderen

of mail uvoamsterdam@yahoo.com.

Ben jij jong, enthousiast, flexibel, verantwoordelijk en werk je graag

ICT ontwikkelingen bij de over-

met kinderen? Zoek je werk in het

heid

weekend en soms door de weeks?

Wij kijken deze keer naar de ont-

Voor meer informatie: attractie-

wikkelingen op ICT gebied binnen

verhuurdewitte@quicknet.nl of bel

de overheid. Lees er alles over op:

0622299582

http://www.youngprofessionals-ict. nl/ict-arbeidsmarkt-ict-ontwikkelin-

Hulp bij schrijven scriptie

gen-bij-de-overheid

Hulp nodig bij het schrijven van je scriptie? Scriptiebegeleiding en

Yoga bij stichting eigenwijze

studentencoaching. Bel optileren:

Eigenwijze organiseert speci-

020 7173732

aal voor jongeren t/m 28 een

sudoku

wekelijkse yoga avond vlakbij het

Vrijwilligers gezocht cultureel

Leidseplein. Iedere woensdag van

festival

12 mei t/m 17 juni. 7,50euro per

Zin in een festival met theater-,

keer, los te bezoeken. Info www.

dans- en muziekacts? Bureau Barel

eigenwijze.org

zoekt vrijwilligers voor het Sloterplas Festival van 26 t/m 28 juni! In-

Cursus inline skaten 19 mei a.s.

teresse? Laura Huygen: laurahugen.

Leer alle basistechnieken en hoe het

barel@gmail.com, 020-4121415

echt moet in 5 lessen. Studentenprijs € 21,50. Check www.usc.uva.nl

Oudekerk korfbal zoekt selec-

Onderwijs op maat Het lerende individu is niet geschikt voor gelijkheid. We zijn niet allemaal hetzelfde en daarom leren we allemaal iets anders. Het is een verademing voor docent en leerling om te ontdekken welke vraagstukken een uitdaging vormen en welke gereedschappen hierbij behulpzaam zijn. Joseph Kessels laat zien dat als de school deze diversiteit omarmt het pas echt spannend wordt. De seminars vinden plaats op dinsdagen van 15:00 tot 17:00 uur in het Auditorium, gebouw van de Hogeschool van Amsterdam, Wenckebachweg 144-148, Amsterdam. Zie www.doo.hva.nl/locatie.htm. Na afloop is er een borrel. Meer informatie: Pettra-Eszter van Beveren, coördinator Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 020-599 5331/06-101 65 591.

27 mei

SM&O Summit: Accelereren in Sports Business Je wilt het in de sport ondernemender aanpakken! Je ziet een brede Olympische ambitie? Je wilt leren van successen van sportondernemingen maar ook van andere branches? Kom dan op woensdag 27 mei 2009 naar het vierde Summit van de opleiding Sport, Management en Ondernemen. Tijdens deze topontmoeting komen sportbedrijven uit heel Nederland bijeen om kennis uit te wisselen rondom het thema “Accelereren in Sports Business”. Vooraanstaande specialisten uit de praktijk gaan in op de mogelijkheden voor (sport)bedrijven en -organisaties om te groeien en zich door te ontwikkelen. Zij geven hun visie en discussiëren over dit onderwerp.Tijdens interactieve workshops worden deelnemers gestimuleerd de link tussen de besproken praktijksituaties en hun eigen omgeving te leggen. Het doel van het Summit is dan ook om nieuwe kennis op te doen, nieuwe inzichten te verschaffen en de opgedane kennis op een creatieve en interactieve manier te delen. www.hva.nl/smo-summit

tiespelers! Cinécafe

Voor ons jonge, gemotiveerde

Elke tweede donderdag van de

en gezellige 1e team (4e klasse)

maand om 19.30 uur is er Cinecafé

zoeken wij per direct enthousiaste

in vE90. We bekijken een film en

korfballers die ons willen komen

praten erover na. Op 14 mei draaien

versterken. Meer info op www.

we de film TBS . Zie: www.ve90.nl    

ouderkerkkorfbal.nl of mail naar svouderkerk.korfbal@gmail.com

Enthousiaste vrijwilligers voor

In bovenstaand diagram is een aantal cijfers geplaatst. Aan jou de taak om in alle lege vakjes een cijfer in te vullen, zodanig, dat op elke horizontale en verticale regel en in elk van de negen blokjes van negen cijfers waaruit het diagram is opgebouwd, alle cijfers van 1 tot en met 9 eenmaal voorkomen. 22

havana

studiepunten

Wij zoeken jou!

NivonJong is op zoek naar enthou-

Wil jij als vrijwilliger iets betekenen

siaste vrijwilligers voor ons promo

voor dak- en thuislozen in Amster-

team! Hier staan natuurlijk studie

dam? Kom dan één avond en één

punten tegenover! Ben je geïnteres-

nacht per maand dienst draaien

seerd? Mail dan naar jong@nivon.

op het Stoelenproject. Info: 020-

nl of kijk op www.nivonjong.nl

4945727 of info@stoelenproject.nl

Heb jij een mening over hoger

Aandacht over?

onderwijs?

Word buddy voor daklozen of

Meld je dan nu aan voor de pro-

verslaafden bij de Bres en De

jectgroep onderwijs van de ASVA

Regenboog AMOC! Zie www.aan-

(de belangenbehartiger van de

dachtover.nl of bel 020-5317600

11 juni

Congres Transmedia Op 11 juni vindt Transmedia – the story to sell plaats in het Singelgrachtgebouw, Rhijnspoorplein 1 te Amsterdam. Het congres biedt mediaprofessionals een unieke kans om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van transmedia en storytelling. Binnen het hoofdthema storytelling worden de subthema’s news, social media, entertainment en advertising behandeld. Het congres, met de eretitel Frederik Muller Congres, wordt georganiseerd door de Hogeschool van Amsterdam en wel door derdejaars studenten van het domein MCI. Informatie en inschrijven: www.thestorytosell.nl


weekgast

Millie Boateng (21, derdejaars lerarenopleiding Geschiedenis) reisde met United Civilians for Peace naar Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Doel van de reis: meer leren over het dagelijks leven van Israeli’s en Palestijnen, en over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Na terugkomst zullen de deelnemers van de reis op hun stageschool vertellen over hun ervaringen.

Zaterdag 25 april Ons hotel bevindt zich in Oost-Jeruzalem, bezet Palestijns gebied. In dit gebied wonen ook Palestijnse christenen. Deze religieuze stroming wordt altijd een beetje op de achtergrond gesteld in dit conflict, terwijl het conflict ook een groot effect heeft op hun dagelijkse leven. Na de lunch rijden we richting de Westbank, sinds 1967 bezet door Israël en voor het merendeel bewoond door Palestijnen. Op het programma staat allereerst een bezoek aan de Geboortekerk, gebouwd omstreeks 200 na Christus. Daar wordt toevallig een Armeense kerkdienst gehouden, die ik even bijwoon. We maken een tour langs de Muur. De verschillende groepen komen door deze muur nauwelijks met elkaar in contact. Ik krijg er een Apartheid-gevoel bij. De enige Israëliër die een Palestijn ziet, is een soldaat met een geweer.

Zondag 26 april We hebben een ontmoeting met de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem, die ons een rondleiding geeft in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever. We krijgen vooral uitleg over het historische verleden van dit gebied. We bezoeken verschillende settlements, nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever (dus in bezet Palestijns gebied) waar Israëlische mensen wonen. Volgens het internationale recht mag een land zijn eigen bevolking niet overbrengen naar het bezette gebied.

Maandag 27 april We vertrekken vroeg in de ochtend naar een Joods-Israëlische school in Nazareth Illit. We komen langs een gedenksteen waarop de namen zijn vermeld van vier (ex-)leerlingen die zijn overleden als gevolg van het conflict. Aan het einde van de rondleiding mogen we met wat leerlingen praten. Ik spreek met een heel aardig, lief meisje van zeventien. Ik beloof haar om in mijn stuk te vertellen dat kinderen in Israël ook de serie Prison Break kunnen volgen. Als ik haar vraag wat ze later wil worden, zegt ze: architect, net als Micheal Scofield in Prison Break!

Dinsdag 28 april De gids laat ons in een kantoor een fragment op YouTube zien van een begrafenis. Dit was hartverscheurend aangezien de familie niet bij de begrafenis aanwezig kon zijn. De man die was omgekomen woont in Syrië aan de andere kant van de berg, en zijn familie woont in de Golan. Nadat de Golan-hoogvlakte in 1967 werd veroverd door Israël, zijn veel families van elkaar gescheiden. De grens wordt sterk bewaakt door Israëlische soldaten dus de familie kan de grens niet over. Dus via luidsprekers en microfonen wordt er over en weer geschreeuwd. Ik vind dit echt heel erg, want je kunt niet op een normale manier afscheid nemen.

Woensdag 29 april Vandaag gaan we naar Jenin. Doordat we een omweg nemen over allerlei kleine weggetjes, ontwijken we het checkpoint en kunnen we doorrijden naar Jenin. Daar bezoeken we het Freedom Theatre. Hier worden kinderen uit het vluchtelingenkamp op een artistieke manier bezig gehouden.

Donderdag 30 april We hebben een ontmoeting gehad met IPCRI, is een Israëlische en Palestijnse organisatie die pleit voor de tweestatenoplossing: een staat voor de Palestijnen en een voor de Israëliërs. Ze vinden dat de Palestijnen recht hebben op een eigen staat om zo een eigen identiteit te ontwikkelen. Om half twaalf vertrekken we naar Neve Shalom. In deze gemeenschap wonen Palestijnen met een Israëlisch paspoort en Joodse Israëliërs naast elkaar. Op de (privé)school die we bezoeken, krijgen Israëlisch en Palestijnse kinderen samen les, in Israël een unieke situatie.

Vrijdag 1 mei Jaffa, een van de oudste havensteden ter wereld, ligt tegen Tel Aviv aan. In de tour door de oude stad wordt de nadruk gelegd op de ‘Nakba’ van 1948: de verdrijving van honderdduizenden Palestijnen. Het jaartal 1948 voelt erg dubbel, aangezien het door twee verschillende gebeurtenissen wordt kenmerkt: de staat Israël werd gesticht, en veel Palestijnen werden verdreven.

Zaterdag 2 mei Ik heb zo veel geleerd en gezien over dit lastige conflict. Een mening over één- of tweestatenoplossing is lastig. Ik denk dat de bevolking zelf moet beslissen wat werkbaar is. Waarin beide groepen dezelfde rechten hebben, en in het bijzonder het recht om te reizen. Ik kan me niet voorstellen dat een regering mij verbiedt om te reizen naar bepaalde gebieden. Bovendien vind ik dat er een versnelling mag komen in het vredesproces omdat beide partijen worden gegijzeld door het conflict. n

havana

23


afstuderen

Tim Hoogendijk (24)

Beeld Christel Wolters

Studie Interactieve Media

Afstudeeronderwerp “Voor de KRO ontwikkel ik een interactieve audio website voor kinderen tussen de twee en de vier jaar. We zijn nu een kartonnen vouwmodel aan het ontwerpen in de vorm van een bus. Die zet je over de muis, en daar gaat het kind dan mee spelen. Voor hen lijkt het meer op spelen met autootjes, met het verschil dat ze via de computer de motor horen optrekken en opdrachten krijgen zoals dat ze langzaam moeten rijden of juist sneller. Het is niet zo dat ze naar een beeldscherm staren. Ik denk dat ouders daar meer moeite mee zouden hebben. Zelf vind ik het een heel interessante doelgroep, 24

havana

omdat deze zelden word aangesproken door makers van interactieve media en er veel te ontdekken valt, een echte uitdaging. Ik ontwerp de Flash-onderdelen van de site, maar denk ook mee over het script van de spelletjes en ontwerp het inputdevice, zoals in dit geval de kartonnen muis.” Waarom “Ik was natuurlijk wel bekend met de KRO, maar ik heb geen tv en luister geen radio, dus echt veel van hun programma’s wist ik niet af. Maar het is een prettig bedrijf en ik was enthousiast over de afstudeeropdracht. Die staat los van KRO programma’s en richt zich op een innoverend inter-

netproduct, daar ligt mijn expertise.” HvA – “Bij deze opleiding geven ze letters in plaats van cijfers. Ik had bijvoorbeeld een ‘u’ voor mijn afstudeerstage. Ik was er blij mee, het staat voor ‘uitmuntend’, het hoogste wat je kan halen. Maar vertel maar eens aan je vrienden en familie dat je een ‘u’ hebt gehaald, dat zegt ze niks! Ook geeft het een soort basisschoolgevoel.” HvA ++ “Het werken in teams is prettig. Het bereidt je goed voor op het werken als professional.” n Anne Kleisen

omstandig-heden:gelukbijeenongelukPaulinegeeftineenmiddageenmaand-budgetuitHoemanagejijjegewicht?Inc  

Gooische meid Pechprivileges Diëten Bijzondere omstandig- heden: geluk bij een ongeluk Pauline geeft in een middag een maand- budget uit Hoe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you