Page 1


Havadise Zazayan aşma Varan (Nisu) 6-12 ser (yere) 2014 Hec/Gira (Mereva/Servus) Havadisi auuata areyehe (aredyehe). Zazay sare iraniyan sesti (saştare/sıdra/zor) kenyene (kenine) het Tırku ra hem Kurmanci (kırmanci/kırdasi) ra; i Zazayu ne wazene; wurni (udi/wurdi) vera ma Zazayan piya karene (gurene). Ma gere vera sare vıspa (heru) ma iraniyan vı-ceyre (geyre/ceyreme); kam cı/kon ca/kata vıspa merteme (masye/merdeme) iraniyan nişene/maenene; ma mımame/mıma xratuye (programe) hui, mana hui sanhame (sanhenene). i rasnu zanaiş ayasere, mana hui rasnuibya vırazere. Ma sare (merdeme) peoire/xuna Iraniyan hem Xuna Farsane. Sıma ma avengene (uzuhene/derbezene) raştiya Zazayan vacere. Ma gere asah (rasnu) yeizeme (yesene/iezene). Zazay zaf (visy) hu re vırazere; adete, zune, venge hui aver bere! Zazay gere vısp ver at (ra) newe vırazaiş vırazere; hui mohere (mocere) anguş ro; gure hui aver bere; sıma gureibya este; sıma zafiy (vısiy) gairat vırazere, gairat vı-kere; hewu a na raşnuya (raştiya) ma seredero, sere vıdero; hui guyero, royero aver şuro (şero). ZAZANA Name (Nume) ma Xuna Farsiya vereno; nazdi 2500 veri Zazana esta a çaye maye heyroyine (owroyini) mocena (newena/daxşena). ZAZE (SASE), ZAZAYAN Avestaya onci (fına) Zaze (Sase) esto; dı gena/cena Zazatee este; vac (khese) Zazayan' esto; o (num) vereno; Saistan esta. Sıma vinene zafiy vaci (khesi) este name (nome) Zaza avaedene, zbane (vendene).


Avesta ýânîm manô ýânîm vacô ýânîm şyaothnem aşaonô zarathuştrahe,

Zazaki

yenı mano, yenı vaco, yenı şıiaothem Aşaone (raşaone

fera (vera) Ameşa Spenta (Sevunta) Gatha geuruuain ferâ ameşâ speñtâ gâthå gêurvâin! Nemo ve Gathae (uxdae) aşaonış (raşaonış) nemô vê gâthå aşaonîş Yasna 28.0 Yasna 28.0. HAVADISE NEWi

1 Tirkiyai 8 kişiya 18 dirveniyai perodaiş tey (miyon) wereynaişe dirun (dormi/çorşmiya) ro

ANKARA, Aidar 30 2014 semve 8 merdemi kişiyai hem 18 ainyai (bini/vini) tey wereynaişe dirun (dormi/çorşmi) ro jarestrare (cinube) tirkiyay ro. 2 merdi hem 9 ainyai (vini/bini) dirveniyai seing (key/çey) hataya dewa Kirihana yewiye (jeyiye) embruyune wereynaişi (ray) perodatane . 6 ainyi (bini/vini) kişiyai 5 ainyai dirveniyai riye perodaişe azayu yewiye (jeyiye) embriyuni re hem merdeme inu ra Hilvana dirun (dormi/çorşmi) Ruhaya (sanli Urfa). Perodaişo ainyi (bini/vini) dewa sevregi Hamamoren a , partiya idare hem Bdp piya perodati riye ray


dane ra; 4 merdmei dirveniyai; zati (jendermi) pesne ra umey (amati) .

2 23 kişiyai handraişe (veremnaişe) isyunkari (isyunici) ra

Aidar 30 2014 Semveya 16 merdemi hem 7 ainyi (bini) kişiyai riye handraişe (veremnaişe) tifingici ra şiwara (arezray/daoşatara) hem 7 xom (virzane) ra kişiyai hem zimeye iraqa.

Zimeye iraqa tifingici estasyone eskeri (keri) handrat (veremnat) pesne miyon şeway ra caye Aiyn alJahaş area jarestare şehere Mosula, 7 eskeri (keri) kişiyai . dirun(dorme/çorşme) Anbara bombayici tanuya hui bombayibya teknaitı piya vasnagaya pouru tekhaişa pirde (pirte) dirun (dorme/çorşme) paytexte şehere Ramadi, 110 km şiware bagdada. Pird (pirt) roye (laya) firati ro yo zime- jareştare şeheri piya besneo/gaidano , rayo kocino ; takhaişo berzi pird şekendat, şata kerd, zyan verdat ci re. Anbara tifingizi estasyone eskeri(keir) ver sivaya (usaya/sodira/soira) handrat (veremnat) perodaişo


tucin veciya dewa nazdi Ĺ&#x;ehere Fallujaha, 9 eskeri(keri) kiĹ&#x;iyai 14 ainyai (bini/vini) dirveniyai .

3 viyanaiĹ&#x;e paytariye (serveriye) Slovakiyai Andrej Kiska wezeheno (hanano/veneno)


Ludmila Benkovicova (R), çairman of the Statistical Office of Slovakia, announces the official results of the second round of the presidenta Philanthropist Andrej Kiska has won Slovakia's presidential runoff, the Statistics Office announced on Sunday morning. (Xinhua/Andrej K

viyanaiĹ&#x;e paytariye (serveriye) Slovakiyai Andrej Kiska wezeheno (hanano/veneno) Slovalya baskanlik yarisini Andej Kiska kazanir Aidar 30 2014

BRATISLAVA,


3 Zazaca için Başbakanlığa talepler listesi Bingöl Dil Der ile İstanbul Zaza Der, taleplerini Başbakanlığa iletti. 16 Mart 2014 tarihinde Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile Eşref Taş Bingöl Zaza Dil, Kültür ve Tarih Derneği’ni ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Görüşmede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a iletilmek üzere Bingöl Dil Der ile İstanbul Zaza Der’in oluşturdukları ortak talepler bir dosya ile birlikte Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’a sunuldu. Başbakana iletilmek üzere sunulan dosyada yer alan talepler şunlar: Ülkemizde yaşayan tüm dil, inanç ve renklerin ülkemizin birer güzelliği ve renkleri olduğu bir gerçektir. Bu zenginlikler, ülkemizin kültürüne çok şeyler katacağı gibi toplumun moral değerlerini yükseltir ve topluma çağdaş ve medeni bir özellik katmış olur. 1) Ülkemizdeki tüm dillerin ve Zazaca dilinin eşit şekilde anayasal güvenceye alınması. 2) Zazaların yaşadığı yerlerde Zazaca dilinin okullarda okutulması 3) Zaza’ca seçmeli ders kitaplarının Bingöl ve Tunceli Üniversitesi Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Derneklerimizin işbirliğinde oluşturulacak komisyon marifetiyle hazırlanmasının sağlanması. Bu tür hazırlıklarda Zaza dilinde bilimsel çalışmalarda bulunmuş ve donanımlı kişiler görevlendirilmeli. 4) Günde 24 saat Zaza’ca yayın yapan ulusal birer TV ve RADYO yayını yapılması. 5) Zaza Dili müfredatının belirlenmesinde MEB’in Zaza Dil ve Kültür Derneklerinin de görüşünün alınması 6) Zaza dil eğitiminden mezun olan eğiticilerin okullarda istihdamının sağlanmasını istiyoruz.

Acik HakkiZAZACA PLATFORMU & PLATFORMÊ ZAZAKi

·


·

Zaza bingol tunceli elazig erzincan yuzde yuz zaza sehirleridir urfa adiyaman siirt batman bitlis mus ve erzurumda buyuk zaza nufuslu sehirlerdir zaten tunceli merkezde akp ve teror zoruyla belediye secimlerinin pkk tarafindan gasp edildigi sir degil zaza sehirlerinde ve zazalarin yogunluklu oldugu oteki ilerde kurt partisi pkk bdp hep nal topluyor merak edenler tunceli il geneline bingole elaziga erzuruma erzincana kuzey diyarbakira sivereke gergere bitlise goz atsin secim sonuclarina iliskin

Dendar Zaza dili sanki üvey evlat..Bir televizyon şart. Yıllarca bazı ZAZA kökenli insanların siyasi kürtçülerin içinde yer alarak "kürt sorunu" diye diye verdikleri mücadele sonucunda devlet kürtlere tv şeşi kurdu.. Zazalarda havasını(1,5 saatlik havalandirma) aldı. Peki hangi ZAZA TV.Şeşi dinliyor ve anlıyor? Hiçbir Zaza tv şeşi anlamıyor.Cünki %99 Zazaca degil Kürtce .Zazalara bir şey verilmedi.Zazalar da kandırıldı. Her şey kürtlere verildi.


ŞARE ZAZA ( ZAZA HALKI )

· Zaza düşmanı , khurr'd faşist çetesi ve taşeronlarına 1 tek dahi oy vermiyen zaza şehri Paluyu bu onurlu dik durşundan dolayı takdir ve tebrik ediyorum..! SBD

Zaza Edebiyatı added a new photo.

·


4 27 xijiyaiĹ&#x;e zemin (hardi/haray) ra merdi waĹ&#x;ingtona


Idareyici name (nome) 22 merdemi verdati meyduna ake kerdi I manane (pecmirene) ne insene, vineşene.

27 xijiyaişe zemin (hardi/haray) ra merdi waşingtona Resmiye ra numereye merdi xijiyaişe zemini (hardi/haray) ra resati (resti/resay) 27; inu ra 19 sinasiyai. Disemve (Visemve) 24 merdemi teyid keriyai inu ra 18 sinasiyai.

Idareyici vat sinasaişe tanuya (kerpa) merdi yauwa yeuwa şi; , xijiyaiş ju vasnaga, ju darı bin ro berdı (bewetı/beretı), makiyana cemedi . Isatari (wisatari) gegane teyna fizeri çi-mi vinene. “o akeo vacene re o xrauzdhdo (girouno) tanuya merdi sinasene re. Karere (gurveyere) reynaişi hima (hona) wazene tanuye merdi bin zmein (harar/hardi) ra vecene ; aşma Aidar 22 2014 xijiyaiş peyda ume (umet) meyduna; 22 merdemi vineşti, ne inseti, variş (axer/varun) vareno kare (gure) inu giroun keno.

5 Rusya pe het amaiş usni (usyin) kirimi hanjamaine diyare serete saredana ne


enseyena

Valaya (derewşeya) hoyeta (huviyeta) rusya wezişena (hişena) esta usni (usyin) huleya (saeta) şehere sevastapola.

Rusya pe het amaiş usni (usyin) kirimi hanjamaine diyare serete saredana ne enseyena

rusya kirim uzerine toplantiya başyapar (azarlar/muhalefet yapar), katilmaz Rusya pe het amaişe hanjamaine emniyete diyare serete ne resmiye vinet, saredat, ne ensiye; rusya vacena: dirun (dormi/çorşmi) nika (nuna) henseye/parçeye Rusyayo emine (hara/harda) rusya sereteyo, kiirm gure (kare) hanjamaine diyare serete niyo. Hanjamaine diyare sereteye rusya namnat, vendat: pe het amaiş şayana niyo, pe het amaiş viraziyo het tarare kiirmi piya litvaniya, o şayana niyo şionaişo/hareketo hişari (xşni) usni (usyin) perse Ukrainyay ra beno war;, wezno giroun tey ukrainyayi ne vineno. Rusya o vat pe het amaiş usni raşnuye merdemi hem serbesti havadisi/vaxedraiş viraziya raşnuya diruni nimenereyo , o teyna (yeuwo) avaedaişo yaonayao, propagandayo.

Hanjamaine rusya vat: pe het amaiş (=toplanti) esteişe hem resme tanuya meta (piyeta) diyare sere wardano beno war.


Safira (kasuda) mavenica diyare sereteye Litoniya Rita Kazragien vesceişe Rusya ne viraret (tha wne kerd), vat wereynaiş (ray) kirima adetiya ne viraziyai. Paytare (servere) ukrainya wardiya aşma guecig 23 2014. Kirimi hu-seriye kerd, avaedat, kirim hui best a Rusya serete. Taraye Amerika serete handrane amerikaucaklari saldirilar Afganistanda2 oldururler http://previous.presstv.ir/photo/20140401/356793_US-drone.jpg

PREVIOUS L

L

.PRESSTV.IR

(veremnene)

Afganistana

2

kişene


ZazacaKonusanToplumPROJEINISIATIFI


ZazaEdebiyatı

Zaza and the other ethnic identities are under pressure all over the Turkey. They can't live their own native culture freedomly. Real liar is Turkiş Government and its natural allies, fascist and racist Turkiş peoples. For example Zaza peoples can't learn their native languages and religion whiç must be their natural rights. Consequently,generalgoal of the Turkiş governmentis asimilatingthe all differentCultures,LanguagesandReligions.This is not only connectedwith ZazaCulture.All otheretnhicidentities,Zaza, Kurd, Laz exc. are underthis pressure. The other usefulwebsourcesaboutZazaPeoplecanbe foundbelow: http://www.zazapress.info.se/http://www.zazapress.info.se / - A periodicalaboutZazaLanguageand Culture(A Voicefor the ZazaPeople) Youcan get moreinformationsaboutZazapeoplefrom http://www.zazaki.de/http://www.zazaki.de -whiçis preparedin four Zazaki, Turkiş, Engliş, Deutsç,and someotherLanguages

6 koreyici paya nane (nune) karay (sindor) ro


Amerika serete hem koreya jarestare (cinubi) piya cerevnene şionanene vera (patiy) koreya zime

koreyici yewmini (jumini) paya nane (nune) karay (sindor) ro Korelilar sinirda SIKARLAr birbirine Koreya zime hem jarestare (cinubi) piya paya nane (nune) usni (usyin) karay (sindor) ro.

"erzaişe havane Koreya zime umet (ume/ame) war henseye reça (xeta) koreya jarestara;

eno (ino/no) yeno disemve (visemve) unsi 9usyin) sindora) inu piya nat, Koreya jarestare vacena, inu pait vac (ca-vav) dat a koreya zime. Koreya jarestare hem amerika serete piya cervenaişe şionaişe eskeri (keri0 vera (patiy) koreya zime virazene hem patiy (vera) çini.

Tbiş, xhismi esta antare (tey) koreya jarestare hem koreya zime. Ramboyice Amerika serete wazene perodaiş vecyero antare (tey) koreyayicu.


Pyongyang raketi hem fuzeye baliştişi eseti a asmen. çin manano (pecmireno), ne wazeno perodaiş nazdi huiya. Gemiye weysena, varedana eno(ino/o) ma re derd veceno. Ma pawene (pawene) wuri (ubi) kisti (heti) airim (airika) maenane , siyazdane (hui peya ancane)

Raye (raite) asini hem mavene ainyi (bini/vini) har (xirav) şi war perodaiş ser 1950-1953; , wereye ne viraziye, mor ne keriye (ne moriye).

ZazaEdebiyatı ·

Zaza Edebiyatı

Zaza inisifiyati:

ZazaEdebiyatı addeda newphoto. ·

Like ·

Comment

· şare · 7

Zaza dili ve kulturune buyuk emekleri olan sayin Hakki cimen in zazaca hikaye kitabi alman basininda...


Zazaca Konusan Toplum PROJE INISIATIFI

· Edited · Zonê Ma'de Pozisyone (Zazaca Pozisyonlar)

Like · · şare · 1

ZAZA PARTISI ICIN ARKADASLAR TÜM YILLARINI ZAZACAYA VERMIS ARKADASLARLA ZAZANA BASTA OLMAK ÜZERE TÜM KOMSU BÖLGELER VE AVRUPA GENELINDE CALISMALARA GIDECEKLER...ZAZALARIN HAKKINI ONURLU ZAZALAR SAVUNABILIR...TÜRKÜN-KÜRDÜN-ERMENININ VE DIGERLERININ TASMASI VE YULARI ILE GEZENLER DEGIL...BUNU BASARACAGIZ HALKIMIZA SÖZ VERIYORUZ. ISIM ÖNERMEK ISTEYEN ARKADASLAR BUYURSUNLAR.

Zazana Zazaistan Welato Zazayon

· Paris Üniversitesi Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Ulusal Enstitüsü (Institut national des langues et civilisations orientales de l’Université de Paris.) akademisyenlerinden dil bilimci Prof. Dr. Joyce BLAU, Zazaca’nın Kürtçe’den çok daha eski bir dil olduğunu söylemiştir..Paris Üniversitesi Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Ulusal Enstitüsü (Institut national des langues et civilisations orientales de l’Université de Paris.) akademisyenlerinden dil bilimci Prof. Dr. Joyce BLAU, Zazaca’nın Kürtçe’den çok daha eski bir dil olduğunu söylemiştir.... Aynı şekilde araştırma yapan bir çok Dil Bilimci vardır.. See Translation


Zaza Edebiyatı

· Heté ra ma ra bıra vané Ma zoné ho ré wayir véjime Taé kutıki, yéné ma ra mılqi kené, xeveri dané Zoné ma beno vindi, némaneno Şar yéno eve zoné ho ma ré ağaéni keno Taé heré şari wazené ke, ma béveng vınderime

Zaza Edebiyatı

· Tı zaraje hesareka Tı mıçıki gırd beleka Belek şura xezaleka Zeremın berd zeremın Cıgermın berdo Vore kuye verderiya Rınde vehi gevderıya Bele saremi şeviya Zeremın berd zeremın Cigermı berdo Zeremın berd zeremın


Cıgermın berdo cıgermı Ez helyava ez kediyava Zeremın berdo Vore kure verderiya Lez helyava mınıdıya Çımonmı vera mınıdıya Zeremın berd zeremın Cıgermı berdo Ez ha tara şınu vaye Ço nızuno mevaj vaye Ez sekeri devakj vaye Zeremıın berd zeremın Cıgermı berdo

Şerif O Gergerıj

· zaza mıletının sosyal dokusu dili coğrafyası tarumar edilmişken nutuklara değil icraatlara bakalım


Ibrahim Doğan Mardin Artuklu üniversitesinin Zazaca kürsüsünün zazaca inkarcılığını ve asimilasyona uğrayan kürtçe Ermenice süryanice gibi dller özgürleşmeden kurumlaşmadan ezen ulusun erozyonundan kurtulmadan bu üniversitenin kendi kafasına göre sözcük oluşturması Zazacayı inkar eden VATE denilen sıradan bir kaç kişinin yaratığı Zazaca'yı standartlaştırma adı altında yok edenlerin ağzıyla devam ettirmelerini şidetle kınıyorum tarihler boyu konuşula gelen Zazaca'yı hiç kimsenin değiştirmeye hadi yoktur .Tarih bu yalancıların inkarcıların yüzüne tükürecektir.UNESCO tarafından da kaybolan 5 dil arasına giren zazaca nın kurtarılması ZAZA ULUSUNA AİTİR kimsenin hadi değildir zazaca kürtçe Türkçe arapca osmanlıcaya benzer bir dil yaratması, tüm duyarlı insanlara duyurulur.desteklerinizi bekleriz İbrahim Doğan

7 filistinici isasene (wisene) 15 hanjamaine diyare serete serene

Paytaro (servero) nikayini idareye filistini Mahmoud Abbas moret (mor kerd) persaiş çunt hanjamaine diyare serete serene re hewuni zaf (viisy) sinasaiş wazeno tanuya anguş (çemçey) ra hanane (venene) re. filistinici isasene (wisene) 15 hanjamaine diyare serete serene


filistinliler 15 birlesmis dewlelerde birlesmeyi ararlar “ paytariye (serveriye) filistini viraret (thaw kerd) bire (viciş) isasene (wisene) re azayiye 15 hanjamaine diyare serete re hem wereye anguşe (çemçe) ver şuno azaye wereye ceneveya cahrim (çarini). Abbasi vat hada pe het amaişe şehere Ramallaha. “persaişi azayiye re rew rusneyene a hanjamaine diyare serete, hewuni filistini hui tanuya anguşa (çemçeya) hui met (piyet) kene. Filistinici ser 2013 avihaynati (vindarnati) azayiye a tanuye (kerpa) anguşa (çemçeya) waşt adetibya resmiye ra aiti vera (patiy) israel adetiye ra vera (patiy) israel şune hada qese kerdsih israelibya, israeli thaw kerd (viraret) 104 xepisxaneyice filistini tey 4 guurba (hitaya) verdano. Palestinians agreed to stop seeking memberşip of international bodies and pursuing legal Abbas vat: bire (viciş) viraziya riye israil ne aişa (eska) qese (vace) hui tepişero, xepisxaneyice filistini ne verdano aşma aidara peyniya; aşma aidar şi xepisxaneyici ne verdiyay.

8 koreya zime duşmainiya amerika serete wardana vescesena

Paytare (servere) Koreya zime Kim Jong-un (miyona) hada pe het amaişe hoyeta 9huviyeta) diyari piya sere estasyone


emniyeti.

Koreya zime duşmainiya amerika serete wardana vescesena Paytare (servere) Koreya zime Kim Jong-un ferasano (vizoişeno/ikaz keno) ke wezn tey koreyauya zaf (visiy) akao (xiravo/haro), maven akao (haro/xiravo. Kimi o isaret kerd pe het amaişe idareyice eskere berzi. “wezno nikayin zaf (visiy) akao (haro/xiravo)," paytare (servere) Koreya zime riye duşmainiya ra o naişeno Amerika serete hem Koreya jarestare (cinubi). Kimi o vat: pe het amaişe, Amerika serete hem jarestare piya eskeri (keri) ver pirninga (zinciya) ma şiaonane (hareket kene) çuntet ke koreya zime isarete wereyi eşti (erzeti) meyduna. "Amerika serete hem duşmainye eainya (bini//vini) heseve ma hem owtaişo berze ma mardane (=ihmal kene), i harina ra xaina ra berz kene şinaişi (hareketi) cumhuriyeta ma siyaset ra wardane, debare ra teyna (yeuwi) verdane hem eskeri (keriye) ra ma wazene wardane. Ey o isaret kerd ke eskere (kere) koreya zime hem merdeme Koreya zime ne verdane siyaseta duşmainya Amerika serete hem siyaseta ay wardane, kuwene (zinene).” tbişi, xişmi este weyseyene antare (tey) koreyau, koreya zime perena embriyuna Koreya jarestar hem Amerika serete, i cervnene wazene handrane (veremnene) koreya zime. Amerika 2 Almanya I piya sereynati hewuni ne wazena Koreyu re.

9 11 kişiyai handraişa (veremnaişa) hewuna (heluna) eskere (kere) yemeniya


Caye handraişe (veremnaişe) bombaya vasanga Sana’a Yemena , gavar 20, 2013

11 kişiyai handraişa (veremnaişa) hewuna (heluna) eskere (kere) yemeniya Idareyice eskeri (keri) vacene: da des merdi (merti) riye handraişa (veremnaişa). çarşemve 6 eskere (kere) yemeni kişiyai 2 xom (virzane) ra 3 fedayiye al-qaeda teya kişiyai handraişa (veremnaişa) şehere Adena.

Keza peyda ume (umet/amat) seing (key/çey) handratari (veremnatari) ju vasanga pe tekhaişa kuwetı bere fermane eskere (kere) pesne ra tifingibya perodati eskeribya (keribya), idareyice (idarekare) eskeriye (keriye) o vat. “numoreya tifingici pero piya handrati (veremnati) hewuna (heluna) eskeri9keri) waşt estasyoni tepişere geuwere (cere/gere).

Reye handraişe (veremnaişe) merdini este diyare yemene.

10 bireye (vicişe) hanjamaine raşnuye (raştiya) merdemi rass (rast) niyo


Hanjamaine Evrupa resmibya

bireye (vicişe) hanjamaine raşnuye (raştiya) merdemi rass (rast) niyo: iran vuno (vano) Irani bire (vicişe) hanjamaine komiteye/kurnaye Evrupa serete ne viraret (thaw ne kerd) riye raşnuye merdemi ra, iran vaceno bire (viciş) raşt (rass) niyo. “seing (key/çey) iran hem evrupa serete game (gume) veryini erzeti (eşti) persi yei este tey wurni (ubi/wurdi) kişta (heta) , vinaişe hanjamaine Evrupa usni (usyin) raşnuye (raştiye) merdemi wereynaişi ne virarino thaw ne keryeno, vacetara vezire xarici hermeta Marzieh afkhami o vat Havadise zazayan vuno (vano): Demokratişi tey diyare şiwariya ne yi tey diyare islumiya esta; şima vinere suudi arabiya şima vinere tirkiye, Pakistan ya yi çunt diyare ainyai (bini/vini). Afkham şi o vat ke cumhuriyeta irani raşnuye (raştiya) merdemi nemengena nemnegena raşnuye merdemune hui gore (gohe) ercaye diini hem ercaye ferhenge irani. Disemve (Visemve) hanjamaine Evrupa usni (usyin) iran, evrupa paşti kena xome irani. Bire (viicş) vendano seye kere vacaişe 9qese) iran pewreno (poureno) ya yi ne pewreno binge xratuye şionaişe (harekete) piyai. Bire (viciş) hanjamaine Evrupa paşti vinit teya 31-1, viyert (veret).


Aşma varan 3 2014 wereynaiş (rayi) esto/este usni (usyin) bire (vicişi). Wereye viraziye antare (tey) 6 diyari taye (heve) citi wedaryene usni (usyin) irani hem iran xratuye nukleri beno war tey 6 asmiya. YılmazKanatZazaSasani şared Keşfe Zerriyan's statusupdate. ·

Keşfe Zerriyan

Awkê kaşûn wuşena, lê lê, leminê, lê lê, leminê Kênek hûnî ya ver şina, lê lê, cîyer ra cuar surmelî ya Destmaj sibê ver di gena, lê lê, leminê, lê lê, leminê Duayê miradî wazena, lê lê, cîyer ra cuar surmelî ya Hor vecyenû horo tarî, lê lê, leminê, lê lê, leminê Lîyef erzenû sê tîrmarî, lê lê, cîyer ra cuar surmelî ya Waştê min a kênê şarî, lê lê, leminê, lê lê, leminê Payîz bîyerû ez tû berî, lê lê, cîyer ra cuar surmelî ya Awkê kaşûn wuşena, lê lê, leminê, lê lê, leminê Kênek ha xwi ver d" şuwena, lê lê, cîyer ra cuar surmelî ya Ez nizûn kênê kûm a, lê lê, leminê, lê lê, leminê Zerrê mi ci ri helîyena, lê lê, cîyer ra cuar surmelî ya ZazanaDergisi with AbdulkadirBüyüksayar and 41 others ·

ZIWAN (ZON) Ziwan vesi muhim o Qante to,ey,ay sima. Ma heminanre. Ziwan qande fikira, Qisana,zerire, Timo lazimo. Be ziwan Ti,a,o sima, Ma çiniye. Ziwanma re lazimo,


Zeydaawa, Ziwanqeçkinra dest pe keno, Hetanamerg, O kilite hemeçiyo E alimey E şexsiyet, Insanetey Ziwan…zeydelilikyaya SafiyaPak See Translation

Zaza Edebiyatı's photo.

Zazaca için Başbakanlığa talepler listesi Bingöl Dil Der ile İstanbul Zaza Der, taleplerini Başbakanlığa iletti. 16 Mart 2014 tarihinde Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile Eşref Taş Bingöl Zaza Dil, Kültür ve Tarih Derneği’ni ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Görüşmede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a iletilmek üzere Bingöl Dil Der ile İstanbul Zaza Der’in oluşturdukları ortak talepler bir dosya ile birlikte Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’a sunuldu. Başbakana iletilmek üzere sunulan dosyada yer alan talepler şunlar: Ülkemizde yaşayan tüm dil, inanç ve renklerin ülkemizin birer güzelliği ve renkleri olduğu bir


gerçektir. Bu zenginlikler, ülkemizin kültürüne çok şeyler katacağı gibi toplumun moral değerlerini yükseltir ve topluma çağdaş ve medeni bir özellik katmış olur.

1) Ülkemizdeki tüm dillerin ve Zazaca dilinin eşit şekilde anayasal güvenceye alınması. 2) Zazaların yaşadığı yerlerde Zazaca dilinin okullarda okutulması 3) Zaza’ca seçmeli ders kitaplarının Bingöl ve Tunceli Üniversitesi Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Derneklerimizin işbirliğinde oluşturulacak komisyon marifetiyle hazırlanmasının sağlanması. Bu tür hazırlıklarda Zaza dilinde bilimsel çalışmalarda bulunmuş ve donanımlı kişiler görevlendirilmeli. 4) Günde 24 saat Zaza’ca yayın yapan ulusal birer TV ve RADYO yayını yapılması. 5) Zaza Dili müfredatının belirlenmesinde MEB’in Zaza Dil ve Kültür Derneklerinin de görüşünün alınması 6) Zaza dil eğitiminden mezun olan eğiticilerin okullarda istihdamının sağlanmasını istiyoruz.


ŞARE ZAZA ( ZAZA HALKI )

Koçgiriyi de Zazaistansınırlarındagöstermişler ! Tez de şu : Koçgirililer aslen Zazadır.Dersimdeykenticaret dili olan Kurmancîyîsınırda olmalırından dolayı öğrenmişlerdir !!! Hatta Alevi KürtlerinAslenZazaoldukları tezi ! Bu tez 1984tarihli Kızıl Yol dergisindede mevcuttur! KAYNAK:Sanatcı CihanÇelik

ŞARE ZAZA ( ZAZA HALKI ) Her vas , koka ho ser royeno...


Zaza Edebiyat覺

11 estasyone eskeriye (keriye) Amerikaya paya nane 4 merdi pesne (dima) ra este

4 merdemi paya nayiyai tey Fort Hood Teksasa.


estasyone eskeriye (keriye) Amerikaya paya nane 4 merdi pesne (dima) ra este Estayone eskeriye (keriye) Amerika serete tey estasyone Fort Hood teksesa paya nayiyai 4 merdi este hem 14 dirveniyai Havadisi vacene , paya naitar (natar) sinasiya nomeibya (nameibya) eskero (zato) 34-ayuyo (seriyo) nome (name) ey Ivan Lopez, merd riye ey pesne ra tifigibya nat pa tanuya (kerpa) huiya. Ser 2009, t estasyona paya nayiyaa 13 merdemi merdi hem 30 ra zaf (visiy) dirveniyai. Vacetare keye (çeye) sipi paytar (servere) o vat; Obama zuneno, ey vaciya usni (usyin) paya naişo peyniy; o hacano usni (usyin) paya naişo peyni vidve (zanaiş) ayasano/geno (ceno). “Paya naiş tersino. O akeo, aito eno (ino/no) dece ma akeryeno se peydiyai, peyda umet 5 seriyo veryiya , Obamay o vat. “ zere ma şikiya ke çiyo (çiiyo) hewuni fina (derna) yero meydum. Ez ne wazene aujene (aocene) yata raştiy ma zunene (zuneme) se azda arez peyda umet (ume/amat).

12 Afganici darene we wereynaiş/rayi paytariye (serveriye/serdariye) re

Karere (gurveyere) Wereynaişe Afghani kutiyeplatigi heweynene teya kaxide hem hi-miye wereynaişi (ray) este jalalabada aşma Aidar 2 2014.


Afganici hadrene (hadre kene) şune darene we wereynaiş/rayi paytariye (serveriye/serdariye) re Afganlialar hazirlarlar (hazir yaparlar) tutarlar secimi/oyu baskanlik icin çarSemve varan (nisun) 2, 2014 Afghanici Peyene (peşene) kune reye wereynaişe paytariye (serveriye) re i şune wereyenene kum (kam) paytar (servere) karzai hacano heurn ey şuno nişeno paytariye (serveriyea)

Taye (heve) 12 million afganici eskene 9aişene) kune wereynaişi miyon wayire raşnuye rayeye. 8 azay este paytariye (servereiye) re. Vezire xarico veryini Abdullah Abdullah hem Zalmai Rassoul, hem vezire debareyo veryin Aşraf Ghani Ahmadzai wayire bexto mete (piyetiye) diyare afganistana. Wereynaiş (rayi) veryina isaret kene, mocene (newene/niyasane) viyarnaişe idare/xşayiye tey veryine diyari ro. Yew (je) aza gere se ra 50 ra zaf (visiy) ray hanaro (venero/wezehero), ray yei gere verenere adete terevdare. Hema eke (yeidi/yese) azayu ra kes se ra 50 ra zaf (visiy) ray me hanaro (venero/wezehero); 2 azaye veryinaya piya şune wereynene fina wereynaişo neweya aşma Viluna ustemeye (peyniye) . idareyice Afghani vacene 352,000 eskere (kere) emniyeti este rusiyai hada wereynaişa (=secim esnaisnda) emniyet raydaru re vadane. Handraişe (veremnaişe) peyni este riye wereynaiş ra. Talibani vat : o wereynaişi avihayneno (vindarnano) şata keno estasyone wereynaişi/ray handrano (veremnano), hem karere (gurveyere) wereynaişi. 12 Tezarutare Maleziya tehere kasude (safire) amerikaya saredat


Maleziyaici tezaruat virazene havadisicuye amerika sere e hada veryeişa (tezaruata) tehere safire (kasude) Amerika sereteya; paytext Kuala Lumpur aşma varan (nisun) 3, 2014.

Tezarutare Maleziya tehere kasude (safire) amerikaya saredat , i vendane ne-ustayine havadisice amerika serete usni (usyin) taraye amleziya yo vineşt (vin şi)/vin keriya asmen ro, nameibya (nomeibya) taraye havaye maleziya peraiş (maxşaiş) MH370.

Tezaruatri vendat usni (usyin) amerika serete şionaiş (hareket) virazare vera (patiy) CNN hem havadise Foxi; , I vacene havadisici miti (çoyt) havadis verdane meyduna.

i wardane cnne amerika hem foxe amerika siyaseya siya vera (patiy) maleziya kene merdeme maleziya merdeme tuci mocene (niyasane/newene).

Taraye maleziya hima (hona) ne viniyo, çunt diyari hima (hona) wisene (isasene) taray şune ey ceyrene, dima ey şune.

Taray havaye maleziya Boeing 777-200ER şi vinest seing (key/çey) o şiyene ha ca Kuula Lumpur a


Peking, aşma Aidar 8 2014, 239 merdemi tey taraye esteti (est ahi(vi/bi)).

Zaza Edebiyatı ·

NEDEN BIR PARTI ISTIYORUZ 1-BIZ ZAZALARI YOK SAYANLARA VARLIGIMIZI GÖSTEMEK ICIN 2-ZAZACAYA ESITLIK SAGLAMAK ICIN 3-ZAZACANIN VE ZAZA HALKININ YOK OLUSUNA DUR DEMEK ICIN 4-HER KES GIBI DILI,KÜLTÜRÜ,KIMLIGI,INANCI ILE INSANCA BIR YASAM ICIN 5-KIN VE NEFRETLE DIGER HALKLARA YÜREGINI KAPATANLARIN DEGIL TÜM INSANLIGIN SORUNLARI ILEDE DILIMIZ,KIMLIGIMIZ,KÜLTÜRÜMÜZ VE INANCIMIZA SAHIP CIKTIGIMIZ GIBI SAHIP CIKILACAGINI GÖSTERMEK ICIN 6-YÜREKLERINDE INSANLIGI,VICDANI,MERHAMETI,ADALETI BARINDIRAN INSALARIN SESININ DAHADA GÜR CIKMASI ICIN 7-SIRF ZAZAYIZ DIYE DEGIL EN ÜST KIMLIGIMIZ OLAN INSANLIGIMIZ ICIN,INSANCA YASIYABILECEGIMIZ GÜZEL BIR DÜNYA VE GÜZEL YARINLAR ICIN

13 2 havadisice xarici paya nayiyai ju kişiye afganistana

2 havadisice xarici paya nayiyai ju kişiye afganistana Varan (nisun) 4, 2014

yew (je) merdemi vestriye (gince) polisi vasate (vesete/vengeti/dati) hui ra 2 havadisisce xarici paya nayi ju kiştı juyna dırvetetı şarke (aoşatara/weoşanga) Afganistana. şewa wereynaişe paytariye (serveriye) ke talibani vat i wereynaişi şata kene, şahanene.


2 havadisici nazdi sindore (karaye) pakistana şi, seing (key/çey) paya naiş viraziya. Kes ne zuno, talibani paya nat ya yi polisi paya nat; o arez niyo azda niyo ake niyo. 14 Desturiye berzi perseno kuheiş Twitteri akeryero

Desturiye berzi perseno kuheiş Twitteri akeryero yuksek adelet sorar twiitir giriş i acilsin Varan (Nisun) l 2, 2014 desturiye berze Tirkiye çarsemve bire (viciş) viraşt haxşat (exşet) meyduna; , ne-verdaiş twittere adete diyari şikneno hem raşnuye (raştiye) qese (vac) kerdişi wardano. Perset kuheiş Twittire akeryero, verdayero. Bire (viciş) her desturiye re vereno/viyereno; , o arez (azda) niyo, ake niyo seing idareye tele comumunicatise seni kuheişi akeno. Aşma vereteya tirkiey e kuheiş a twittere ne verdat; hem Youtube riye idare vaceno casusiye ra. Tirkiye hima (hona) raşnuye zazayu ne sinasena; zune zazayu zazaki nerdana zazay zaza tv hem radio akere. Rew herey raştiye zazayu yena meydun; zazay gere zune huibya nusere; zazaye ma veryina zune ainyaiya dermun ne vinene; zune hiya dermun vinene; zazay zune ainyaiya ne eskene (aişene) hui reynere ne yi ver şune. Tirkiye huvehu trt 6 akerd wazena Zazayu saro ainyi (bini/vini) kero; tirkiye wazena siyriye hem iraqi wazena inu gureynena vera Arabu hem irani ey ra inu re tv akena, zazayu re ne verdana.


14 Taraye amerika serete fina Afganistana handrane (veremnene) 5 merdemi kişene

http://previous.presstv.ir/photo/20140404/357096_US-warplanes.jpg Taraye amerika serete fina Afganistana handrane (veremnene) 5 merdemi kişene Amerika serete sefer taraibya fina Zime- şarke (aoşatara/weoşange) Afghanistana handratı (veremnatı) 5 kişiyai çunt ainya dırveniyai. Handraiş (veremnaiş) usni (usyin) dirun (dormi/çorşmi) Nariya viraziya Kunara, şewa Posemveya.

15 Amerikaniyici eynere (niyadare) kare (gure) hui


Vezire xarice amerika John Kerry (miyonar), Oleksandr Turçynov, paytaro (servero) viuyarnaiĹ&#x;i (çepa/hoyiya) hem servezire Ukrainyaya newi zedesti/desti piya kene sanane, Aidar 4 2014..

Amerikaniyici eynere (niyadare) kare (gure) hui Amerikalilar isine baksinlar Amerikayici ne wazene amerika serete eskeri (keri) ra ya yi siyaset ra viheynero kare (gure0 diyare (inyi(bini/vini). Nazdi se ra 52 amerikayici ne wazene amerika kuhero kare (gure) diyare ainyi(bini/vini). Se ra 17 amerikayici vinenne amerika kem kena viheynero diyare ainyayi (bini/vini). http://previous.presstv.ir/photo/20140403/357069_US-Ukraine.jpg


http://www.pewresearç.org/files/2014/03/FT_Mind_Business.png 16 vezire xarice evrupa serete riye ne-verdaiĹ&#x;e interneti wardane tirkiye


vezire xarice evrupa serete riye ne-verdaişe interneti wardane tirkiye Ju ceni (geni) computura (maratara) zedesti (desti) gureynena (marsena) mocena (newena/niyasanana) resme youtubeyi, aşma aidar 27 2014 nazdi resme berkin elvan, 15 ayuyo (seriyo) yauno (huno/cenco) pito , 15 ayuyo (seriyo) ziniya (kuwiya) pesne ra merd riye bombaya gase hesri (histiiri) ra.

Vezire xarice Evrupa serete vacene ne- verdaişie twitteri hem Youtube ne virarino (thaw ne keryeno) , i vendane Ankara nemengere serbestiye qese (vac) kerdişi, vinaişe aye adaiş evrupa sere wazena serena.

"se ma vinit hefteyo peyni ro, ne verdaişe manayi hem vidvi (zanaişi) zafi (visiy) verenyayye Evrupa mirihene, decnene , vezire xarice Almanya o vat Frank-Walter Steinmeier Peyene pesne vezire xarice Evrupa pe het amati (umey) paytext Athinaya.

Ey o vat: yew (je0 diyar yo (ke) wazeno kuheno Evrupa serete ne iaşeno (eskeno) serbestiye manay hem vidvi (zanaişi) hoiynero (ne verdaro). Catherine Aşton, t sere siyaseta xarice evrupa serete vat: vezire evrupa terse hui hişnati (wezişnati) ver berdi (bereti/beweti) vati a vezire xarice gurey (kare) Evrupa serete Tirkiye Mevlut cavusoglu.


Tirkiye ser 2005 ra wazena işena (isasena/wisena) kuheiş a evrupaserete hanaro (venero)/wezehero). Almanya hem Fransa saredane kuheişe Tirkiye a Evrupa sereteya.

Ankaray aşma Aidar 20 2014 hoiynat (ne verdat) twitter, pesne twiteter e diwzaiş verset meyduna vaeti usni (usyin) vera (patiy) erdogani hem verenyae ey ri. Pesne ra Youtube hoiyniye/ne verdiye aşma aidar 27 2014 riye perseişe idareyice emniyete tirkiye ywmini ra usni (usni) şiaonaişo (hareketo) çoyti (miti) şionaiş usni (usyin) syriya raşnane. Ne verdaiş usni (usyin youtube hima (hona) caya viyereno (vereno) pesne desturiye idarey re perset ne-verdaiş/hoiynaiş verdayero. Aştoni vat wezn pesne wereynaiş/ray ra vuriya. http://previous.presstv.ir/photo/20140405/357324_Turkey-YouTube.jpg ma ake kerd azda (arez) kerd, havadise xomi (virzane) kayo raevi kene weşiye (cuwaişe0 may ro; hem tey diyare tirkiyay ro.

17 15 eskere (kere) israeli tekhaişa kişiyai nazdi Fallujaha


Eskere (kere) emniyete iraqi hem merdeme aşireti viniyai hada şionaişe 9harekete) eskeriye (keriye) patiy (vera)/verva fedayi aşma Varan (nisun0 4 2014 şehere ramadi.

15 eskere (kere) iraqi tekhaişa kişiyai nazdi Fallujaha 15 eskere (kere) iraqi kişiyai riye tekhaiş ra hem pesne ra perodaşi veciyai şiware (daoşatare) bagdada , idareyiic vacene.

Idareyici vat tekhaiş peşene (peyene) ver ume (ame/umet/amat) hitaye (gurube) eskeri(keri) şi wiseti (isasati) bane (bune) şşere garma nazdi Fallijah, 65 km şiware (daoşatare) bagdada.

Pesne (dima) ra fedayi paya nati usni (usyin) eskeri (keri), 24 eskeri (keri) dirveniyai. Iraq zor vineno zordari este iraqa; dirun(dormi/çroşmi) Anbara hewuna (heluna) zoriyo. 400,000 merdemi caye hui heweynati, şi caye hui ra riye zori ra. http://previous.presstv.ir/photo/20140405/357333_Iraq-violence.jpg


18 Aşireti perodane 18 merdi dima ra verdane

Varan (nisu) l 5, 2014

2 eyoni (roci) ro perodaiş ra pero piya 18 merdemi merdi jarestare Misira; idareyici o vat. Eskere (kere) misiri vat I koti miyon perodaişa perodaişi avihaynere (vindarnare) , aşirete arab bani Hilal hem nefe nubian.

Zor ver umet (ume/ame) uzyerine (yereye) yeney ro aşma Varan (nisu) 4 2014; zor ver umet (amat/ume) uzyerine (yereye/hereye) Yene ro Varan (Nisun) 4 2014; idareyice emniyete pesne nuseişe miraişi anciyai dese wendexaneya. Idareyici o vat. çunt key (çey) vaeşniyai /handaziyai war hem 31 merdemi perodaişa dirveniyai. Havadisi vacene tanuyi viniyai heygune neweşxaney ro hem cadu ro tanuye merdemi este.

Peyene reise/paytare (servere) aşireti pe het umey (amay/amati) wereye ne aişay 9eskay) virazere.

http://media.pn.am/media/issue/177/705/photo/177705.jpg Türkiye'nin ilk komünist ilçe belediye başkanı oldu Yerel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi Türkiye'de sadece Tunceli'de ilçe belediyesi kazanmıştı. Fatih Maçoğlu, seçim sonuçları açıklanınca Türkiye'nin ilk komünist ilçe belediye başkanı oldu.


Maçoğlu, göreve gelir gelmez 2 önemli adım attı. İlk olarak ulaşımı ücretsiz hale getireceğini açıklarken, ardından da su fiyatlarını çok düşük bir seviyeye indireceklerini açıkladı. Vatan Gazetesi'nden Kemal Göktaş'a konuşan Türkiye'nin ilk komünist başkanının Ovacık vaatleri:

“Belediyenin tek bir ulaştırma hattı var. 1 liraya yolcu taşınıyordu artık ücretsiz olacak. Mevzuat engel olursa sembolik olarak 25 kuruş da diyebiliriz. Su zaten ucuz. Tonu 75 kuruş ama onu da düşüreceğiz. TKP Küba’ya her yıl 3 öğrenciyi eğitim için gönderiyor. Bu öğrenciler artık Ovacık’tan seçilecek. Buraya çok sayıda insan gelecek. Sıkıntımız yok. Vadilerde, dağların arasında kamplar kuralım diyoruz. İnsanlara ‘Çadırınızı kapın gelin’ diye çağrı yapacağız. Bunun alt yapısını oluşturmamız lazım. Cemevi bitme aşamasında, onu açacağız. İnsanımızın ana dili olan Zazaca konusunda kurs açacağız. Çünkü Zazaca bitmek üzere. Bizim kuşaktan sonra gelen gençler dillerini bilmiyor.”

http://www.haberartibir.com.tr/gundem/komunist-baskanin-ilk-icraati-h11166.html YılmazKanatZazaSasani ·

TKP'ne zazacaya verdiği destekten dolayi kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Komünistbaşkanın ilk icraatı Yerel seçimlerdeTürkiyeKomünistPartisi Türkiye'desadeceTunceli'deilçe belediyesikazanmıştı. Fatih Maçoğlu, seçimsonuçları açıklanıncaTürkiye'ninilk komünistilçe belediyebaşkanı oldu. Maçoğlu, görevegelir gelmez2 önemli adım attı. İlk olarakulaşımı ücretsizhale getireceğini açıklarken,ardındanda su fiyatlarını çok düşük bir seviyeyeindireceklerini açıkladı. Türkiye'ninilk komünistbaşkanının Ovacık vaatleri:


“Belediyenintek bir ulaştırmahattı var. 1 lirayayolcutaşınıyorduartık ücretsizolacak.Mevzuatengel olursasembolikolarak25 kuruş da diyebiliriz. Su zatenucuz. Tonu75 kuruş amaonu da düşüreceğiz. TKPKüba’yaher yıl 3 öğrenciyi eğitim için gönderiyor. Bu öğrenciler artık Ovacık’tanseçilecek.Burayaçok sayıda insangelecek.Sıkıntımız yok. Vadilerde,dağların arasındakamplarkuralımdiyoruz. İnsanlara‘Çadırınızı kapın gelin’ diye çağrı yapacağız. Bununalt yapısını oluşturmamz ı lazım. Cemevibitmeaşamasnda, ı onu açacağız. İnsanımızın ana dili olan Zazacakonusundakurs açacağız. ÇünküZazacabitmeküzere. Bizimkuşaktansonragelengençlerdillerini bilmiyor.” ZazaEdebiyatı · Edited ·

Zaza olmak Babayigidlerin isidir! SeyhSaid, SeyidRiza ya hep sahip ciktiklarini iddia edenleronlarin dilindetenezüledip yazmiyorlarbile. Bu Türklerinbiz sizi seviyoruz kürtceyi bosverin, türkcekonusunve biz türkündeyin bütünmeseleortadankalkar böylelikle hepimizdekardeskardesebölünmeden yasariz mantiksizligimidesem,riyakarligimidesem,ukalaligimidesem..artiksiz ne dersenizdeyinbununadina... Meseletüm gercekligi ile ortadadururkensizlerin utanmazcasöylediklerinizi sanirimkulaklarinizduymuyoryadaciddenaklinizdan zorunuzvar. ZAZACAÖLÜYOR NE TÜRKNEDEKÜRTZAZACAYASAHIPCIKMIYOR biri gelip türkcülüktenbiri gelip kürtcülüktendemvuruyor. BenimDiliminölümünefermancikartanlar(Tük-Kürt) utanmadan,arlanmadanve ar damalari carladigindanhalenyüzsüzcekardeslikten bahsedebiliyorlar... Diline kültürünekimliginesaygi duymadiginizinsanlarinbölgesinehangi yüzle gelebiliyorsunuz?Hicmizerre onurunuzyok? Ayni türk fasistlerininkürt realitesini kabul etmemekicin ayakdiremesininbenzeridir sizlerin ZazaRealitesini kabul etmemekicin ayak diretmeniz. ve ne dereceigrenclestiginizinfarkindabile degilsiniz, ne yazikki...... ZazaEdebiyatı ZAZANURO Ax ZemonVer’

Kaybolmayayüz tutan Zazaca’nn ı yaşatılması konusundabüyükçabagösterenmahalli ses sanatçısı ZazaNuro, Zazacabeste çalışmalarını hız kesmedensürdürüyor.Şimdiyekadar295 Zazacabeste yapanZazaNuro, son olarakçıkardığı ‘Ax ZemonVer’ albümündede yazdığı 6 eser ile birlikte bu sayı 301’e ulaştı.


Zazaca Beste Fabrikası'ndan 301. Eser Genç ilçesinin sevilen mahalli sanatçısı 'Zaza Nuro' lakaplı Nurettin Ataş, hızlandırdığı Zazaca beste çalışmalarında 301. Esere ulaştı. BINGOLMEDYA.COM|BYNORANEWSV4

Zazaca Beste Fabrikası'ndan 301. Eser

Genç ilçesinin sevilen mahalli sanatçısı 'Zaza Nuro' lakaplı Nurettin Ataş, hızlandırdığı Zazaca beste çalışmalarında 301. Esere ulaştı. 03 Eylül 2012 Pazartesi 05:24

Bu Haberi Paylaş


Kaybolmaya yüz tutan Zazaca’nın yaşatılması konusunda büyük çaba gösteren mahalli ses sanatçısı Zaza Nuro, Zazaca beste çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şimdiye kadar 295 Zazaca beste yapan Zaza Nuro, son olarak çıkardığı ‘Ax Zemon Ver’ albümünde de yazdığı 6 eser ile birlikte bu sayı 301’e ulaştı. “Ax Zemon Ver” albümü müzik marketlerde Piyasaya yeni sürdüğü “Ax zemon ver” albümünde iddialı olduğunu belirten Zaza Nuro, bu albümde kendisine destek olan tüm hemşerilerine teşekkür etti. Ax Daye parçasına da yakın zamanda klip çekeceğini ifade eden Zaza Nuro, klibin tamamlanması ile birlikte bir çok yerel ve ulusal müzik kanalında yayınlanacağını belirtti. Genç Ekspress

http://www.bingolmedya.com/Haber/Zazaca-Beste-Fabrikasindan-301-Eser-1861.html

YusufKemalBaşaranşared ZazaEdebiyatı's photo. ·

a)Başta sahsi veya ailece yapabileceğimiz şeyler var, örneğin kendi evimizde Zazaca konuşmak. Bu konuda ısrarlı, istekli ve disiplinli olmamız gerekiyor. Çocuklarımızlan dilimizi (Zazaca’yı) evde sürekli konuşmak gerekiyor. Eğer biz cesaretlentoplumiçindeçekinmedenZAZACAkonuşursak,işte o zamançocuklarmz ı ı da bu dilin yasak, gizli ve değersiz olmadığını kavrarlar! Ve bu dilin değerli olduğuna,geçerli olduğunainanırlar! Ben şahsenyıllardır böyle yapıyorum.Çocuklarmn ı ı gittiği okul, çocuklarmn ı ı arkadaşları, aile dostlarımız bizimZazacakonuştuğumuzubiliyorlar ve sık sık da soruyorlar: meselaeşeğin Zazaca’sı nedir, fiilin Zazaca’sı yadareyhann ı Zazaca’sı nedir. Ayrıca çocuklarmn ı ı bir iki arkadaşı da Zazaca’dona kadar sayı sayabiliyor. Bu onların kârınadır, du durumgeneldeonların diğer dillere ilgisini artırmayayarıyor. Zazaca,bu bireyselimkanlarlanda hayatdakalabilir. Tarihdenberi Zazacabize okulsuzgeldi, kitapsız geldi! Yani bu bugünde onu en azındanböyle yaşatmakmümkündür!Bu herşeydenönceisteğimizeve azmimizebağlıdır! b)Kurumolarakyapabileceğimizşeyler: Zazacakursuaçmak,Zazacakonuşmayı teşfik etmek,dernektüzüğünüZazacada yazmak,bir çok işleri Zazacayapmak,Zazaca’yı sırf türkü-şarkı söylerkenkullanmamak,sırf mırıldanmamak,Zazacahaykırabilmekde gerekir, ve çocukadları, dernek, iş/işlem/faaliyetadları, dernekfaaliyetlerini öncellikli Zazacayapmakgerekiyor, bu bazı ülkelerdezorsa, iki dilde yapmak,amaprensipolaraköncelliği hep Zazaca’yavermekgerekir. Dini ibadetleri Zazacayapmayaözengöstermeliyiz. Kendi dilimizi yaşatacakolan bizleriz, başkası değil? Kendi dilimizeverdiğimiz önem,başka dillere sınır çekmek,soğuk bakmakanlamnda ı değil, tam tersine, hayatm ı ızdakigerekli dilleri sevgiyleöğrenmeliyiz. Yukardasaydığımız a ve b bölümünü kendimiz,birey olarak, aile olarakgerçekleştirebiliriz ve b şıkını da bir dernek,bir kurumolarakyapabiliriz. Zazacamz ı ı en azındanböyleceayaktatutabiliriz. Radyo,TV, dergi ve gazeteler, internet imkanlarını, özel/privatokullar vs……hemsahsi olarakve hemde kurumolarakgerçekleşebilir. Bir Zazaca-TV için zenginlerimizacabaniye ilk adımları atmıyor? Tabiiki Zazaca’nn ı en garantili, en sağlıklı durumu,onu temeldenüstte (yani ilk okuldanÜniversiteye,altan zirveye)ayaktatutabilmeimkanları çok önemlidir. Bunlarise ancakdevlet desteğiylenmümkündür,amabunlar bugünyoksa, bize devlet tarafındansağlanmyorsa, ı umutsuzve pasif kalmamz ı mı lazım, isteksiz olup Zazaca’dansoğumakmı lazım! Bu çok tehlikelidir ve moralmenbir çöküntüdür.


ZazaEdebiyatı ·

Ewro kay u kelevet de ra, hona ferq de nia Dina çinêbiyaiya, keṣ dê nina Lerze bıke, hona ke her çi to dest ra nêveto Bımbarek, teyna gereci mebe… Çımunê xo weke, bêra xo!! Jü lınge bêrze, jü lınge, çiyê bıke.. serva zonê xo. Xo baqıl vinena,hamaxêĝêni eve perre niya Sarr eve dek u dolavıno, insoni jê koy pızqnêno Jê vore vılesnênoro, jê awaserdınesımeno kamiyato, to ra tırta, zonêto bınê lıngu dero! Bımbarek,teynagereci mebe… Çımunêxo weke, bêra xo!! Jü lınge bêrze, jü lınge, çiyê bıke.. servazonêxo. To ra van; jê morunêkorru dormêro to gureto To vırên de nanêro ostori, dadımaheri, kenêzerrê qısawetu Tı ke cı rê xızmekarbe, oncaki servato thowaçino! Haydarêxo vınde! Danêto de, hamaapsuto dero! Reyêxo bıçarnenia de, asmênoke helmêtiji cı ra yeno Eve hazarastaruno,sewqêher jü servaxuyo. Bımbarek,teynagereci mebe… Çımunêxo weke, bêra xo!! Jü lınge bêrze, jü lınge, çiyê bıke.. servazonêxo. Dawahêçêra xo megoyne,mexezelne,gınenawaro! Fıkrê to refudêtoz gureto, endi key yenara xo Vengêto bıvejiyo, dewrulete kero, sero xıl do Cı rê wayır vejiye, raxeleṣiyo, ṣuaru de vind mebo,zonêto!! Bımbarek,teynagereci mebe… Çımunêxo weke, bêra xo!! Jü lınge bêrze, jü lınge, çiyê bıke.. servazonêxo.

Zaza Edebiyatı ·

Demêsebrêdêmı est bı sebıryayêu sebır kerdê. Hembertayn çiyan, nêweşiyanxover dayê. To çıçi bıvatê, çıçi bıkerdê, rew rewi kef nêdayê,herundaxo ra hollê xoser nêbiyê,sebır kerdêu nêqahriyayê.Hemberdêtay çiyandı, hımaserra nêçiyêu nêgırêneyayê xo bıtewno,ecız kero u helak bo. Bı her babeta, hemberzoreyu zordarey,neheqeyu heqey,tahdau zılımi xover dayêu teslim nêbiyê.Kesi şayê vaco, tam namedêxoyasebır bı, semedokı zey namedêxo sebır kerdê.Labırê ewroez nêşenavacasebrêmı sebıro. Semedokı, qe çiyêrêbarnêdanou hımaherunı dı xosergırêneyêno,pındosênou kenobıteqo. Wazenodeqeyêveror heme çi teber do. Wezenocadêxora, halindêxo ra, bırsıdê xo ra bıvıciyo. Tehamülkerdenacı biya qıt. Neweteniyanameycı esto, o bı xo çıniyo. Demokı, sebrêmı qedêno,nefesêmı zi bırêno, mı qırıdı benogıre u kenapa bıfetısiya. Verênanbileheqnêvatosebır


selameto.Kes demokı sebır bıkero, bellay kesi serra dahf benêu kes kewnoduz. Veri hewnêdêmı est bı, wextêxo dı ameyêu waştê kı demokı yeno, dı o demdı, a seatı dı ez rakewau a waştenaey biyaraca. Waştê, waştê kı ez wextêxo dı hewnaşıra u hewnêxo bıgira. Ne lezeyra heskerdêu ne zi bereykewtenı ra. Sinayenacı, heskerdenacı, wext u seatacı bi. Tamdı a seatı dı, demokı ez hewnaşiyê, ez xora ravêrdêu xoya şiyê.Totopê dınyayzi bıteqnayê,rew rewi aya nêbiyê. Hertımwaştê kı xo tam bıgiro u tey kemeynêverdo.Demokı hendêxo hewnnêkerdê,hertım bêhal, bêtaqetu nêweş bı. Hewnbı zey namedêxo. Wextêcı neqit bı. To pereyzi bıdayê,nêwaştêê wextêxo ra fek vıradou seata cı bıvırno. Naylonnêbı u nêvıryayêçiyêna.Seatêcı bi, demokı ameyê,çımi şiyê, gêriyayêu çewtêxover biyê. İşte o wext vanêto ê çımê xo bıgrotêu xoya bışiyayê. Weş bı, bol weş bı. Zey ewroygıran nêbı, şenık bı, demokı tamhewnkerdêu hewnêxo gırotê. Ewrohettannimedêşewı hewnnino. Demokı yenou kes kewnoca u xoyaşıno, dirê seati tepeya,yanêwextêxo pırr nêkerdêkes fına aya biyê. Ewrohewnbiyo ze kaybenk ı ı. Ne wextêxo dı yenou ne zi kes şeno tambıgiro. Çorşmeycı xeylan, meselan,dawan, lec u kıştenan, bombau qerşunangıroto. Demokı yenozi kes nêwetanoserbestserbestrakewo. Demêhüwateyêdêmı est bı, zanayêçı wext biro u çı wext to bıdo hüwatenı. Herwextniyameyê,piqini nêkerdêu qahqahayniyeştê. Herwextxo nêdırnayê,nêruçıknayêu niyameyê.Demokı ameyêzi xo nêbıhıcınayê,qıra xo wışk nêkerdê.Demêxo dı, kêfeydaxo dı xo lunayê,nermnerm,germgermzerira ameyêu hüwayê.Hüwateyozahf weş bı, kes pa nêtewayêu ecız nêbiyê. Zey hüwatedê ewroynêbı, zekı kes pey bıhüwo,wıni nêbı. Şênın u kêfın bı. Caelameyver niyameyêu piqpiqı nêkerdê.Tamzey namedêxo hüwatebı. Hüwateyobıtırın u xora ravêrdenêbı. Hüwatebı, hüwateyêmiyandêzeri bı. Hüwateyobêhemdu harbiyayenêbı, kes pa ecıb bo u bıtewo.Layıqênamedêxo bı. Ya ewro, benonêbeno,cadı ya cadı nê, wext ya wextı nê, küçedı, şêlıganmiyandı, kombiyayenandı bêhewd,zekı pancerabıvıciyo wıni danoteber u piqpiqnenou qahqahayerzeno.Kes pa teweno,ecız beno. Zekı kesirê nengi bıçino, küfri bıkero u kesi bıhüwo. Çaxêdı bermiyêdêmı est bı, zeri u zere ra bı. Bermiyêrollan, bermiyozurkernêbı. Bermiyêcırê, zewirê, çiyêrêqahryayenı bı. Demokı çiyê ri dayê, nezdiyêdêkesi merdê,cayêdêkesi boltewayêu sanci cı kemi nêbiyê, demokı zeriya kesi landariyayê,işte o wext ameyê.Bermikay, bermiyozurkerozora amyayenêbı. Bermiyowıni bı kı, hersêcı germıni, keserêcı zeri veşatını, qültıkê cı nêwarbiyayeyu ülqê cı herabi.Kesbı ê bermiyaxoya şiyê. Kesêkı bermayê,demokı cıni u veyvi biyê, vengêcı zey müzigiyazelal zelal çanqiyayê.Bermiewroybermi niyê. Bermirolanê, bermikayanê.Taynzi bı zora, zor xo dayenabermenê,vanêbenozew günayxo pey biyaro. Hemerolê, kayê. Bermiê demi layıqê namedêxo bı. Ê ewroylayıqê namedêberminiyo, bermiyopuço, xamo. Kesokı bermenozi, nêzanobermiseninou kes seni bermeno.Hımahirı hirı kenou vengveceno,vanoqey o yo bermeno.Bermi veri zi vıryayou biyo bermiyonaylonın, çaputın. Demêkêfêdêmı est bı u ez kêfweş biya. Demokı, mı çiyê do rınd diyê, zewi zewirêrındeyêkerdê, dosti dost, embaziembaz,bıray bıra, embıryaniembıryan,dewıci dewıc zanayêu inan pêrê yarmeteyu hürmetkerdê, zahf kêfê mı ameyê.Demokı çiyê do weş biyê u ri dayêkêfê mı pa ameyê.Demokı dost, bıra, sınasnayeu embazanpê nêxapeynayêu pêrê zuri nêkerdê,halê pê pers kerdêu pêser dı şiyê, bol pa kêfê mı ameyêu ez şa biyê. Labırê kêfê mı zey şarandêbinanahertım bı mına nêgeyrayêu kêf nêdayêmı. Kêfê mı zey pêldaawı, zey vadêxerbi, zey talazokdaamnani, zey varandêwesari u zey vewrıdazımıstani bı. Zu zu fını ameyê,zu zu fını zi dınyaymı mı serro kerdêteng u tari. Herwextniyameyê,labırê demokı ameyêzi ez pa degêriyayê,şêney kewtêmı zeri u ez pa zahf şa biyê. Zekı newerabira dınya wıni şenık biyê. Zu zu fınıbiyayêzi, demokı ameyêzeriyamı xemılnayê. Veri, demdêveri dı zu zu fını ameyê,labırê ewroo zi nino, fınêra bıriyayo. Demokı, kêfê kesi biro, vanêçiyê rındi kesi serre ra ravêrê, sıhatê kesi cadı bo, şarê kesi bındest u teng dı nêbo, feqir fıqareydormedêkesi dı zahf nêbê, dınyaykesi roşnayi bo.


Bileheq,cadêxo dı kêfê kesi nino. Kêf kêfi bı xoyaano. Demokı kêfê kesi weş beno, kes wazenokêfê dostandêdormizi weş bo. Demokı kêfê kesi nino u weş nêbeno,kes nêwazenokesi bıvino, kesiyabıdo u bıgiro. Wextêveyveyêdêmı est bı, veyvandêşardê binanra bol weş bı. Hemedost u embaz,sınasnayeu embıryanameyêu tey ca biyê. Hermerdmi ı dı ê veyvandı cay xo gırotê u çı gırwe kewnocı mıl, bêkemeyardê ca. Nıqereyu zırneycıneyayê,govendigırêdeyayê u anciyayêu kay weşi tey kay biyê. Xort u keynanxo bı çınayandêweşanaxemılnayêu dı ê veyvandı govendı gırêdayê.Dost u embazan,merdm ı u sınasnayan,embıryanu mehleliyanzewverra yarmeteydayê. Kê dest ra çıçi ameyêxo pey niyeştê u kerdê. Lênêşamiyan,keşkekan,rızan, tırşan gırêneyayê,nan u werddeyayê.Do u şerbeti şımiyayê,çay u qahweygırêneyayêu ikram biyê. Demokı, şami vıraciyayêu hedrebiyê u demêwerdenı ameyê.Cıl u şıqi, keçeu xali rabiyayê,küçandı, cayandêduzınandı, hewşandı, bananserro u herwına. Dı ê cıl, şıq, keçe u xaliyandêrakerdanserro sırfey nani rabiyayêu wırna kıştandêciya şêlıg ronıştê u werdêxo werdê. Serreyêdêsırfi no küçe dı, serreyobin o küçedobin dı bo. Bı no hesabarêz rêz meymani,werdoxi pêkışra ronıştê u werdêxo werdê.Zewi werdêqedinayêu o werıştê, zewnaherundaey dı ronıştê. Bı no hesaba,no babetahemını werdêxo werdê. Nêbiyayê,nêbiyayêzewi nêwerdê.O wext wahêrêveyvi qeyamı qılaynayêu vatê seni benomeymanêma veyşan manenou xo pey qahrınayê.Veyveyêma zahf weş u şênıni bi. Ê kı hebêdewlemendibi inan hirê roci, hewt roci nıqara u zırna dayê cınayenı u veyvekerdê. Roc biyê hirê ceminan dayê. Demêroşanêmı est bi, kêfın u şênın, xemılnayeyu hılgılmeyn ı bi. Hewnadirê hefteymendibi kı birê, mılletı hadreyeyaxo diyê. Kesêkı şayê u qüwetêcı biyê xo rê, külfetêxo rê, wayu bırayandêxo rê çına herinayê.Rocakı destpeykerdê,a rocı şewra rewê hemekes werıştê, qeç u quli çınayêxo yê roşani, çınayêxo yo newedayêxo ra. Çınaykeynanrengrengn ı bı u cı serro hêlbiyêu berqayê.Qeçu qul şewra rewêkewtêküçanu şiyê key merdıman,sınasnayan,xal u Dedan,em u xalan, şeker, êmış, çerezu pereyarêkerdê.Şêlıg demokı nımazdêroşani ra vıciyayê,semedêşami werdenışiyê keyandêpê. Hermerdmi, ı her xorti en sıfte şiyê gırdê xo ziyaret kerdê, lew nayêcı desta u roşanêcı bımbarekkerdê. Leyli, hêlıki, qelanqizıki roneyayê,qeç u qul nıştê cı. Hemedost u embazan,merdm ı u sınasnayan,way u bırayan,embıryanu mehleliyanpê ziyaret kerdê. En sıfte werdi şiyê keyandê gırdanu roşanêinan bımbarık kerdê. Kesêkı pêra qahryayeybi, pêdı qısey nêkerdê,nêdayêu nêgırotê, ê pêdı yenêwerey, umışê pê biyê u pêdı qısey kerdê. Roşanandı dışmeni zi raştê pê biyameyê,vengnêravêrdêu riyê xo nêtadayê.Serdêzıwaniyabiyayêzi sılamı dayêpê u roşanêpê bımbarekkerdê. Xeylê dewlemendandı ê roşanandı yan zi verrê ê roşananxeylê qeçandêbêkesu sêküranrê, neçaru feqiranrê çınayoneweherinayê,werd dayêinan u pizeycı kerdêmırd. Gırdan,mayu piyanqeç u qulirê xerclıx dayêu kêfê inan kerdêweş. Roşanêma zahf bı kêfênu şahşahın ravêrdê.Mılletı bı çıhar çımanaamyayenaê roşananpawıtê kı, birê, çendroci bo zi xo rê kêf bıkerê. Roşan roşani bi. Ma zey roşanandêewroybi. Ewrodı roşanandı kes nêşıno u kesi ziyaret nêkeno.O dem,dı roşanandı hemedukaniameyêgırotenı. Ewrohemedukaniakerdeyêu wahêrêdukanandukananêxo nêgênê, semedokı dıha vêşi qezenckerê. Ewrohemeçi biyo pere, din imanzi neyayoperanser. O kı pereycı esto, din imanêcı zi esto, o kı çıniyo, din imanêcı zi çıniyo. Tabi nay dewlemendi,wahêrêperanvanê. Ma nêzanêka HOMA’yhettı zi wıniyo, ya nê. Ewroma yê nêzanê,ka çı wext roşanou kamcinrocı destpeykeno. Vıra dı roşanan,ma demseri, seri xo vira kerdê. Newema yê nêzanê kamcindemser,kamcindemserro.Rocabiyayendama, roşanêma hemetari dı mendi. Demê,veri ma şiyê ziyareteyda pê u hallê pê perskerdê.Hergı rocı nêbiyayêzi hefterafınê ma nezdiyêxo, sınasnayeyêma yê kı maranezdiyêu gırdê xo yê nezdi ziyaret kerdê. Dı Emêmı esti bi u mı ra nezdi bi. O zu xeylê bı emır bi. Hımahımahergı rocı ez do bışiyayêu hewşdêcı ra mı do vengacı kerdêu hallê pers kerdê. Mı do bıvatêka lazımeyato çiyêrêesta çıniya. Tı çıçi wazenato rê biyara. A bina cı zi nezdi vist vistu panc kilometreymı ra duri bi. A zi en kemi dıheftanra fınê mı ziyaret kerdê. Zu zu hefte a bı


qeçandêxo ya ameyê,zu zu hefte ez şiyê cı hettı. Bı no hesabama persêpê kerdê. Labırê ewro ma bı qeçandêxo ya zu sukıdırê, dirê heftanra fınê ya pê vinenê,ya nêvinenê.Pê ziyaret kerdenı zi biya tarix. Kes zey veri pê ziyaret nêkenou hallê pê pers nêkeno.Madiyati verniyahemeçi gırota. Çendserranra fınê ez ya şena ya nêşenaşıra way u bırayêxo ziyaret kera, war u welatê ma dı. Demêveri çı weş, şên u kêfıni bi. Ya ewro?.Ewrokes siya siya fıkırênou vanomeştı do se bo u çıçi do bıqewmiyo. ı Ewro kesonêwetanorıhat rıhat bıvıciyo teber u şıro xo rê bıgeyro, piyasebıkero, yan zi qahwexaneyêdı roşo, çay yan qahweyêbışımo. Herunaçayxananu qahwexanan,bar u diskoyangıroto. Pê ziyaretkerdenı zi bı no babetaqediyê, bi qaxıt u erziyêawı miyan,bi tarix u ravêr dı perandêinterneti miyan.Demdemêveri. Demêhıngılmeyni. ı Demdêveri dı kes veyşan biyayêzi, tım kêfın u şênın bı. Kesi semedêcoy şin nêgırêdayêu pey nêqahriyayê.Ewrohemeçirê kesoşin gırêdanou pey qahrêno.


YusufKemalBaşaranşared ZazaEdebiyatı's photo. ·

ZazaEdebiyatı ·

Fesih Alan· Elazığ fırat üniversitesi Dilini Unutanaslinı unutur " zonexuxu vireker aslexuji qenexu vira" ZAZACAKADM İ BİR DİLDR İ NE ACIKİ POLİTİKYAKLAŞIMLARBU KADM İ DİLİN KAYBOLMASINASEBEBYET İ VERDLER İ unutulmamakld ı ırki bir dilin yaşaması için ötekisini yaşamalananının dar


edilmesigerekir ki diğer dil hayatakalsın işte bu yaklaşım totaliter sistemlerinuyguladığı ötekileştirici poklitikalardır. Bundanhareketle zazacabu baskılararağmenhala zaza halkı tarafındansahiplenmekteunutulmamasıiçin çabaserfetmektedirler.EZMERDUMOYO ZAZAVOZONEXURAXESBIKERİ

19 çin perodaişe Rusya-Nato hoiyneno (ne verdano)

Paytare (servere) çini Xi Jinping hem servezira Almani Angela Merkel piya vacene hada wereye ubi (wurni) re morene (mor kene) tey serveziriya aşma aidar 28 2014 paytext Berlina Almanya.

çin perodaişe Rusya-Nato hoiyneno (ne verdano) Semve Nisun ( varan) 6, 2014

çin safiriye (kasudiye0 debare gureyneno (marseneno) zey (yewt) derezge perodaiş antare 9tey) rusya hem Nato hoiyneno (ne verdano).


Paytare (servere) çini hamkaraiş (ham guraiş) piya Evrupa sereteya niyaşt; , ey safiriye (kasudiye) debare pa finet, hewuni kare (gure) amerika serete wardat, Amerika wazena Evrupa perodaro piya rusyayibya.

hada şiyaiş a Evrupa serete , xi 5 wesni avaedati newe ra miya (miyabenda) debareye raye pemeye newi piya ronere (niyasadare) antare (tey) çin miyone Asya hem Evrupa.

“se Xi ne vat hema arez niyo azda niyo ke avaedaiş yeno isareto tuciya , kare 9gure) rama (haxşti) hem perodaişi (merevi), şiyaşnaişe Amerika paremun (pairi) ukrainya esto.

20 Tezarutare Donetsk persene wereynaiş/ray usni (usyin) hu-seriye re

Tezarutari (veryetari) derewşeye (valaya) rusya sanane hada tezaruta şehere Donetska Ukrainya aşma varan (nisun) 5 2014. Tezarutare Donetsk persene wereynaiş/ray usni (usyin) hu-seriye re Semve Nisun 6, 2014 Tezarutari (veryetari) Reye (bereye) rusyaye; veryeiş tepişene şehere şarke (weoşange) donetska, weseynene idare wereynais/ray usni (usyin) avere hui re.


1,000 tezarutari ha ca meydune lenin ra şi bane encumaniye şeheri . i persene cumhuriyeta Donetsky, ratuta persene şero idarey ra, o newe haxsiya 9exşiya) idareo newi ra. 21 Indiya Disemve (Visemve) hui hadrena (hadre kena) wereynaişi esena

Partiya indiyay encumaniye (kongres) ra paytaro (servero) diyim (diyin) Rahul Gandhi (çepa/hoyiya) isaret keno, seing (key/çey) o paştidari vendano hada tezaruta paytetx new Delhiya aşma varan 6 2014. Indiya Disemve (Visemve) hui hadrena (hadre kena) wereynaişi esena Semve Varan (Nisun) 6, 2014 Indiaya handrena (hadre kena/vaesena) wereynaişe anguşa (çemçeya) wesniyo (pilo) pe partiy yei piya viyanane tezauati tepişene zafiy (viisy) rayi wazene hanane (venene).

Wereynaişo peruni Visemve (Disemve) 9 hiyayi (hizaya) este tey 6 heftey ro. Taye (heve) 814 milyon merdemi raydariye aişene (eskene) ray dane, ray gureyene (marseyene)


aşma 16 Viluna maraişe ray reseno peyni. Marayişe manayi mocene (newene/niyasanana) ke partiya Bharatiya Janata Party (BJP) veryiyaya veryina esta, niyaşanana. Maraişe manayi kene Narendra Modi veryi, ey veryina bene (berene); , azaya serveziriye partiyo; pariya hoyeta encumaniye Indiya namdariye vineşt (vin kerd); riye çotye (diwzaiş) ra. Diwzaiş (çotiye) hem bireye (vicişe) debareye tucini idareye indiya namdar (numdar) ne kerd. Zafiy (visiy) naişnane perene party zaf (viisy) koyina, koka. Paytare (servere) party wazene bire (viicş) raev vinene wazene arez kene.

Modi vaceno servezire indiya geusego, handraiş (veremnaiş) usni (usyin) zmeine (hara/harda) indiya kar (gure) ne keno, kare (gure) handraiş (veremnaiş) usni (usyin) zemine (hara) indiya ne wezişneno (hişneno), indiya naişnena, perena fedayiye Pakistani. 22 54 fedayi eyone (roce) wereynaişa kişiyai

54 fedayi eyone (roce) wereynaişa kişiyai


Fire (yese/heze) eskere (kere) Afganistani şianonane resmibya Semve Nisu (varan) 6, 2014

54 fedayiye Talibani kişiyai hem 16 ainyai (bini/vini) dirveniyai hada perodaiş tey eyone wereynaişa Ghazniya , şarke (weoşange) Afgansitana. Vezire miyone (teye) diyari Afghanistan’ uzyerine (yereye) peşene (peyene) fedayiy dirun (dormi/çorşmi) Ajristan, Waghiz, Gilan, Deh Yak, Qarabagh, Andar and Moqor fedayi kişiyai. Vezire Afganistani vat: fedayi waşt wereynaişi şahare (şata kere) ey ra perodaiş veciya. Taye (heve) zengene (çeke) fedayi tepişiyai, geuwiyai. 7 milyon ra zaf (visiy) Afganici ensiyai wereynaişa rayi dati.

Komünist başkanın ilk icraatı! Türkiye’de komünistlerin yıllardır özlediği devrimi sonunda Ovacık yaptı. Tunceli’nin bu şirin ilçesinde TKP’li aday seçimi kazanınca yola düştük. Komünist Başkan Maçoğlu ve ekibiyle ‘kapitalist düzende komünist belediyecilik nasıl yapılır’ı konuştuk... Kayıt Tarihi: 05 Nisan 2014 Cumartesi, 23:52 || Son güncelleme: 05 Nisan 2014 Cumartesi, 23:43

• Cimbom, Gergin Derbiyi 'Portakal' ile Kazandı • Selçuk İnan ile Mancini Kavgası Derbiye Damga Vurdu!


• 3. Köprü Viyadüğünde Göçük: 3 İşçi Öldü • Küçük Pamir'den Kötü Haber • Pamir'in Ölümü ile İlgili Kafa Karıştıran İddialar 30 Mart yerel seçimlerinin üzerinde en çok konuşulan konularından biri ilk defa adında komünist olan bir partinin, Türkiye Komünist Partisi'nin Tunceli'nin Ovacık ilçesinde belediye başkanlığı seçimini kazanması oldu. Tunceli varlığını siyaset ile ifade eden bir kent. Devletin Dersim'i Tunceli yapmasından bu yana hep en sıkı güvenlik rejiminin muhatabı olan kent için siyaset, gündelik hayatın önemli bir parçası. "İlk komünist belediye başkanı" Mehmet Fatih Maçoğlu, Tunceli ve sol siyaset ilişkisini "Sol siyaset burada kültür haline gelmiş. Burada Alevi kimliği Alevilere yönelik ayrımcı uygulamalar yüzünden bazen öne çıkıyor. Ama burada yaşamın her yönü idelojidir, siyasallaşmadır" sözleriyle anlatıyor. MAOCU-TKP İTTİFAKI Maçoğlu, DHF (Demokratik Haklar Federasyonu) ile TKP'nin yaptığı ittifakla seçimi kazandı. DHF, TİKKO'nun kurucusu İbrahim Kaypakkaya çizgisinde legal alanda siyaset yapan Maocu bir yapı ve Tunceli'de hatırı sayılır bir güce sahip. Tunceli'de çatışmada yaralı yakalanan ve işkenceyle öldürülen Kaypakkaya zaten kentte bir efsane. Her adımda kasketli fotoğrafının yer aldığı bir afiş, poster görmek mümkün. DHF'nin adayları ilçelere göre farklı partilerin listelerinden aday gösterildi. ÖDP listesinden Mazgirt'te belediye başkanlığını kazanan Tekin Türel de DHF'nin adayı idi. TKP adayı seçimi kazanıp, "ilk komünist belediye başkanı" olarak ses getirince Ovacık bir süredir sosyalist solun ilçe belediyelerini kazandığı Tunceli'de farklı bir yere oturdu. KARADENİZ AŞIĞI BİR DERSİMLİ İlçenin "komünist" belediye başkanı Maçoğlu, sürekli gülümseyen yüzü, sıcak ve samimi tavırlarıyla Ovacık'ta sevilen bir isim. Sağlık memuru olarak Konya, Pertek ve son olarak Tunceli'de çalışan Maçoğlu, kendisini şöyle anlatıyor: "25 yıl Sağlık memurluğu yaptım. Tunceli Devlet Hastanesi'nde acil serviste çalışıyordum. Laborantlık ve 2 yıllık Veterinerlik bölümlerini de bitirdim. Sevilmemin bir nedeni de hastaların evine gidip ücret almadan iğne vuruyor, pansuman yapıyor ve serum takıyordum. Evliyim, 2 kızım var. Eşim ev çalışanı. Bir kızım İstanbul'da hemşire, biri Fen Lisesi'nde okuyor. Doğada gezmeyi çok seviyorum. Balık tutmayı çok severdim ama Munzur'da balık azaldığı için tutmama kararı aldık. Eski futbolcuyum. 3. Lig'de Bingöl Gençspor'da oynadım. Konya'da ve Tunceli'de amatör ligde oynadım. Atletizmde de Türkiye derecelerim var. Karadeniz'e özel bir düşkünlüğüm var. En çok Karadeniz türkülerini severim. Kazım Koyuncu'yu, Grup Munzur ve Grup Yorum'u dinlerim. Özgün müzik yani daha çok..." KOMÜNİZM ÖZGÜRLÜK UMUDU OLDU Maçoğlu'nun sorularımıza verdiği yanıtlar da şöyle: - Komünizm nedir sizce? Ötekileştirmenin, ayrımcılığın olmadığı, sömürünün kaldırıldığı bir dünyadır komünizm. Ama çok ideolojiye boğmadan 'İnsanların ve bütün canlıların birlikte yaşabileceği, paylaşabileceği toplumsal bir yaşam biçimi' olarak da tanımlayabiliriz. - Sizi başkanlık koltuğuna hangi dinamikler taşıdı? Demokratik Haklar Federasyonu ile TKP'nin oluşturduğu ittifak, Ovacık Halk Dayanışması var. Halk Dayanışması'na farklı görüşteki arkadaşlarımız da katıldı. - Size neden bu kadar ilgi gösterildi?


Türkiye'de sosyalist, komünist kelimeleri geçmişte ucube gibi görünüyordu ama gelinen noktada baskıların, faşizan yapının güçlenmesi ile birlikte komünizm toplumun gözünde yine bir özgürlük umudu oldu. - Seçildikten sonra gösterilen ilgiyi bekliyor muydunuz? Ovacık'ın ülkenin gündemine oturması bizi mutlu etti. İnsanların burayı tanımasına vesile olsun. Doğası çok güzel bir yer burası. Belki bu coğrafya birkaç yüz kilometre batıda olsaydı turizmin en canlı olduğu bölgelerden biri olurdu. DAYANIŞMA MESAJLARI ÇIĞ GİBİ - Destek ve dayanışma mesajları geliyor mu? Ülkenin her yerinden, Karadeniz'den, Akdeniz'den, köylerden insanlar arıyor, mutluluğunu belirtiyor. Hatta bize iş düşerse gelip çalışacağına dair sözler veriyorlar. İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç arayıp destek olacağını söyledi. Birkaç işadamı ile görüşmemiz oldu. Bu ilgiyi Ovacık'a kanalize edebilirsek çok iyi olur. Buraya yüzünü dönenlerin Ovacık'a gelmeleri, dayanışmalarını göstermeleri gerekir. Bu yapılmadığı sürece, biz evet özgücümüzle bir şeyler yapmaya çalışacağız ama hak edilen yerde olmayacağını düşünüyoruz. Birlikte bir yaşamın örülebileceği bir coğrafyada tarihsel bir örnek olarak çıktık. BELEDİYEYİ DEVRİMCİ HALK MECLİSLERİ YÖNETECEK - Komünist belediyenin farkı ne olacak? En önemli iddiamız halkın kendini yönetmesi. Devrimci halk meclisleri, mahalle komiteleri, gençlik komisyonları ve kadın komisyonlarından oluşacak. Belediye başkanı burada bir koordinatör ya da bir Memur olacak. Halk meclislerinde, muhtarlar , toplumun ileri gelenleri, dileyen kamu kuruluşları, partiler, dernekler vs yer alacak. 20-30 kişi arasında bir meclis oluşturulacak. Bunu ilk 6-7 ayda hayata geçirmemiz gerekiyor. Çünkü 3 yıl içinde bu sistem tam kurumsallaşmazsa halkın oyunu geri çekerek bizi belediye başkanlığından alma hakkına sahip olduğuna dair söz verdik. - Projeniz var mıydı? Biz hiçbir proje sözü vermedik. Zaten halkın da bize ne yapacağımızdan çok, ne yapmamamız gerektiği konusunda önerileri vardı. 'Yalan söylemeyin, adam kayırmayın, grupçuluk yapmayın, belediyenin bütçesini şeffaf olarak topluma açın' dediler. 1 MİLYON BORÇ, 600 BİN LİRA BATIK ALACAK - Sizden çözüm bekleyen sorunlar neler? İşsizlik sorunu büyük. Belediye'nin 1.2 milyon borcu, 600 bin lira alacağı var ama alacakların tahsil edilmesi çok zor. Borçlu genelde esnaf. İnsanlar burada 3 ay, 4 ay para kazanıyor. 200-300 liralık kirasını bile ödeyemiyor. İller Bankası'ndan aylık 70 bin liranın geldiği bir ilçe burası. O da personele gidiyor. Başka geliri yok. Bizden önce Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve SODES üzerinden projeler yaparak bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Biz de bu projeleri takip edeceğiz, ayrıca dayanışma gösterecek dostlarımızın katkısıyla gelir elde etmeyi umuyoruz. Bu dayanışma olursa, özellikle turizm ve tarım üzerine çalışmayı önereceğiz halk meclislerine. "ÇADIRINIZI KAPIN, OVACIK'A GELİN" - Halkçı belediye uygulamaları neler olacak? Belediyenin tek bir ulaştırma hattı var. 1 liraya yolcu taşınıyordu artık ücretsiz olacak. Mevzuat engel olursa sembolik olarak 25 kuruş da diyebiliriz. Su zaten ucuz. Tonu 75 kuruş ama onu da düşüreceğiz. TKP Küba'ya her yıl 3 öğrenciyi eğitim için gönderiyor. Bu öğrenciler artık Ovacık'tan seçilecek.


Buraya çok sayıda insan gelecek. Sıkıntımız yok. Vadilerde, dağların arasında kamplar kuralım diyoruz. İnsanlara 'Çadırınızı kapın gelin' diye çağrı yapacağız. Bunun alt yapısını oluşturmamız lazım. Buraya yerleşmek isteyenler için de herkesin rahat rahat yaşabileceği yer burası. Alevilik kültürüne ilişkin araştırmalarımız hizmetlerimiz olacak. Cemevi bitme aşamasında, onu açacağız. İnsanımızın ana dili olan Zazaca konusunda kurs açacağız. Çünkü Zazaca bitmek üzere. Bizim kuşaktan sonra gelen gençler dillerini bilmiyor. - Kadınlara özel bir politikanız olacak mı? Biz cins ayrımı yapmıyoruz. Kadınların da erkeklerin de eşit olduğunu, bütün haklara sahip olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülkede kadının durduğu yerden kaynaklı bir adım öne çıkma hakkı var. Kültür evleri tarzında şeyler yapabiliriz ama aslolan biz omuz omuzayız, birlikte hareket ediyoruz. - Sizin başarınız bir modelin başarısı olacak. Ama başarısız olursanız da "komünist belediyecelik" yenilecek. Bu ağır bir sorumluluk değil mi? Biz haddimizi ve omzumuzdaki yükü biliyoruz. Asıl başarımız söz, yetki ve kararın halkta olmasıdır. Onu yapmadıktan sonra dışarıdan gelen kaynaklarla şehir değişse bile, psikolojik olarak toplumun algısı değişmeyecek ve bu çok anlamlı olmayacak. FATSA ESİN KAYNAĞIMIZ - Esinlendiğiniz bir örnek var mı? Fatsa'da Dev-Yol deneyimi var. Fikri Sönmez'in yapmaya çalıştıklarını devam ettireceğiz. DHF'nin Hozat'ta ve Mazgirt'teki deneyimi var. Oralarda halk meclisi tam hayata geçmedi ama halk toplantıları ile belediye yöneltildi. MAKAM ARACI YATACAK Belediyenin önündeki makam aracı yerine kendi özel aracını kullanmayı tercih eden ve zorunlu olmadıkça makam aracını kullanmayacağını söyleyen Maçoğlu, maaşının bir kısmını da öğrencilere burs verecek. TKP İL BAŞKANI: "KOMÜNİZMİ GETİREMEYİZ AMA…" TKP Tunceli İl Başkanı Faysal Azamlı Ovacık'ta TKP'nin kazanmasının sosyalist belediyeciliğin gösterilmesi bakımından bir umut olduğunu belirterek "Biz söz, yetki, karar halka sloganıyla seçime girdik ve şimdi bunu yapmak zorundayız. Ranta dayalı yerel yönetim algısını değiştireceğiz. Halkı yönetime katacağız. Taşeronlaştırma, özelleştirme olmayacak. Belediyenin kaynaklarını tamamen halka ayıracağız. Evlerinin damını tamir edeceğiz, öğrencilere burs sağlayacağız. Ulaşımı, suyu ücretsiz ya da sembolik bir ücret karşılığı sunacağız. Komünist ismiyle İlk defa bir belediye başkanın seçilmesi, sadece TKP'lilerde değil, Türkiye'nin her tarafında solcu, ilerici, demokrat insanlara umut oldu. İnsanlar olanakları ölçüsünde yardım etmek istiyor. Bunun için bizi arıyor. Maaşının yarısını vermek isteyen, iki evinden birini satıp parasını göndermek isteyenler var. 'Gelip karşılıksız çalışayım' diyen var. Mimarlardan mühendislerden yoğun bir ilgi var. 'Belediye otobüsünün bir yıllık Benzin parasını karşılayayım, ulaşımı ücretsiz yapın' diyen oldu. Hali vakti yerinde olan, ama solcu insanlar var. Küba'dan, Yunanistan Komünist Partisi'nden tebrikler geldi. KAPİTALİZM KOŞULLARINDA KOMÜNİST BELEDİYE Bu kadar ilgi görmemiz yüzünden gözler üzerimizde olacak. Bunun getirdiği sorumluluğun farkındayız. Ovacık'ta halk meclisleri ile yönetim başarılı olursa bu yeni bir model olacak. Bu yükün altından kalkacağımızı düşünüyorum. Sonuçta Ovacık geliri çok az olan küçük bir ilçe. Kapitalizm koşullarında buraya sosyalizmi, komünizmi getiremeyiz. Ama halkın kendine ilişkin tüm kararları


aldığı bir belediye yaratabiliriz." TUNCELİ HEP OHAL'DE: "KİMSİN Kİ FOTOĞRAF ÇEKİYORSUN?" SORGUSU Ovacık 5 bin nüfuslu küçük bir ilçe. Tunceli'den Ovacık'a giderken Munzur nehrini takip eden dar ve virajlı bir yolculuktan sonra adıyla uyumlu olarak küçük bir ova içinde kurulu ilçe sizi karşılıyor. Yoksulluğun, işsizliğin her adımda kendisini hissettirdiği ilçede, bir dönem yoğun yaşanan şiddet olaylarının çözüm süreci nedeniyle durması halka biraz olsun nefes aldırmış. Ama yine de devletin Tunceli'ye bakışındaki farklılık kentin içinde sürekli gezen Akrep aracıyla ve sıkı kontrollerle kendini göstermeye devam ediyor. Öyle ki, ilçede fotoğraf çekerken bir polis, kim olduğumu, neden fotoğraf çektiğimi, sorarak ayak üstü bir sorguya aldı. "Gazeteciyim" yanıtı ile tatmin olmayıp basın kartımı görmek isteyen polis sorgunun nedenini "herhangi bir sakıncalı vatandaş da gelip fotoğraf çekebilir sonuçta" diye açıklamaya çalıştı. HALK KOMÜNİST İLGİDEN MEMNUN "OVACIK DEVRİM YAPTI" Ovacık'ta özellikle DHF'li gençlerin seçim kampanyasındaki enerjileri önemli bir rol oynamış. Gençler büyük ölçüde TKP'ye oy vermiş. Ovacıklılar, beklemedikleri ilgiden memnunlar ve bu ilginin sorunlarına çözüm getireceği umudunu taşıyor. Ovacık çarşısı kalabalık, çünkü işsizlik had safhada. 90'lı yıllarda boşaltılan köylere dönemiyorlar çünkü devletten aldıkları tazminatla ne artık harabe olmuş evlerini onarabilirler ne de geçinmelerini sağlayacak kadar hayvan alabilirler. Kahveler dolu. Halk, Belediye'nin işsizliğe tamamen çözüm bulamayacağını, köye dönüşü sağlayamayacağının farkında ama "bazı şeylerin değişmesi" beklentisi de var: "Ovacık halkı bir devrim yaptı. Bakalım bundan sonra ne yapacaklar?" LENİN'İ DUYMAYAN, Rusya'YI HALA "KOMÜNİST" SANAN KOMÜNİST GENÇLER… Yaşlılar, devrimciliği, solculuğu çok duymuşlar ama "komünizmi" pek de bilmediklerini söylüyorlar. Gençler için komünizm "İbrahim Kaypakkaya" demek. İkiz kardeşler Savaş ve Özgür kardeşler üniversiteyi kazanmışlar ama Zonguldak'ta yurtta yer bulamadıkları için kayıtlarını dondurmuşlar. İkiz kardeşlerin komünizmle ilgili fikirleri şöyle: "Komünizm fakirin, fukaranın yanında olmak demek. En büyük komünist İbrahim Kaypakkaya'dır. Dünya'da da çe Guevera var. Marx'ı duydum ama bilmiyorum. Lenin'i pek duymadım. Komünist ülke olarak halen Küba ve Rusya var."

Ovacık Belediyesi Zazaca’ya Sahip Çıkacak Ovacık Belediye Başkanı Mehmet F. Maçoğlu, belediye olarak Zazaca’ya sahip çıkacaklarını açıkladı. Dersim Ovacık’ta seçimi kazanan TKP’li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, ilçede ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. Maçoğlu, suyun fiyatını da düşüreceklerini söyledi. Ovacık’ın komünist başkanı: Çadırınızı alın Ovacık’a gelin KOMÜNİST BAŞKANLA “KOMÜNİZM, BELEDİYECİLİK VE TUNCELİ ÜZERİNE” Kemal GÖKTAŞ OVACIK – 30 Mart yerel seçimlerinin üzerinde en çok konuşulan konularından biri ilk defa adında komünist olan bir partinin, Türkiye Komünist Partisi’nin Tunceli’nin Ovacık ilçesinde belediye başkanlığı seçimini kazanması oldu.


Tunceli varlığını siyaset ile ifade eden bir kent. Devletin Dersim’i Tunceli yapmasından bu yana hep en sıkı güvenlik rejiminin muhatabı olan kent için siyaset, gündelik hayatın önemli bir parçası. “İlk komünist belediye başkanı” Mehmet Fatih Maçoğlu, Tunceli ve sol siyaset ilişkisini “Sol siyaset burada kültür haline gelmiş. Burada Alevi kimliği Alevilere yönelik ayrımcı uygulamalar yüzünden bazen öne çıkıyor. Ama burada yaşamın her yönü idelojidir, siyasallaşmadır” sözleriyle anlatıyor. MAOCU-TKP İTTİFAKI Maçoğlu, DHF (Demokratik Haklar Federasyonu) ile TKP’nin yaptığı ittifakla seçimi kazandı. DHF, TİKKO’nun kurucusu İbrahim Kaypakkaya çizgisinde legal alanda siyaset yapan Maocu bir yapı ve Tunceli’de hatırı sayılır bir güce sahip. Tunceli’de çatışmada yaralı yakalanan ve işkenceyle öldürülen Kaypakkaya zaten kentte bir efsane. Her adımda kasketli fotoğrafının yer aldığı bir afiş, poster görmek mümkün. DHF’nin adayları ilçelere göre farklı partilerin listelerinden aday gösterildi. ÖDP listesinden Mazgirt’te belediye başkanlığını kazanan Tekin Türel de DHF’nin adayı idi. TKP adayı seçimi kazanıp, “ilk komünist belediye başkanı” olarak ses getirince Ovacık bir süredir sosyalist solun ilçe belediyelerini kazandığı Tunceli’de farklı bir yere oturdu.

http://dersimnews.com/dersim/ovacik-belediyesi-zazacaya-sahipcikacak.html#sthaş.rdqjxN5k.dpuf

• ZazaSuleyman Bu ayrıcalık bize bir faydasağlamazxınıslı zazaki geçmişte zazacakonuşankızılbaşlar ve türkemenkızılbaşları bir bütündübu sunı olayı yavuzile idrisi bitlisi itifakındave çaldıransavaşındansonrabaşladı bu halkın asimileve zorunluolaraksün...See MoreThis privilegedoesnot providea benefit to us in the past, speakingof kızılbaşlar and türkemenkızılbaşları zazaki zazaki xınıslı is a wholethis sunı event, Yo Maheş with race itifakındaand Campbellbeganafter the war that broughtpeopleto assimilateand sünileşmesinideas required.the samething applies in the Turkmenkızılbaşları. zazaki speakersand sahibti the sameculture and belief backto the Turkmenkızılbaşlar1500thesekürtlerideşimdikigibi duşmanlıklarm ı ız, at least in termsof the similarities, and there was no proprieties.ALL CASESKIZILBAŞTI. (Translatedby Bing) · Like

• MamoCan law bosunaharita cizmeyin!2000yildir zaza bolgeleri isgal ve soykirimaltinda!bunlari hesabakatarsanizturkiyenin70%zaza bolgesidir!thelaw must havea mapcizmeyin!2000years, Zackparts is occupiedand soykirim.jpgunder! Thesetake into accountthe katarsanizfulfilling 70%z bolgesidir! (Translatedby Bing)

YusufKemalBaşaranand 7 others şared ZAZALARve ZAZACATARTIŞMAKonusuYAPILAMAZ's photo.

ZAZA GERÇEĞİ için RESME 2 Dakika DİKKATLİCE BAKINIZ. sonra da AŞAĞIDAKİ METNİ OKUYUNUZ. ********************************* ZAZALAR VE ZAZACA ZazaDili yani ZAZA...


See More

ZAZALAR ve ZAZACA TARTIŞMA Konusu YAPILAMAZ Like This Page · · Edited ·

ZAZA GERÇEĞİ için RESME 2 Dakika DİKKATLİCE BAKINIZ. sonra da AŞAĞIDAKİ METNİ OKUYUNUZ. ********************************* ZAZALAR VE ZAZACA Zaza Dili yani ZAZACA Indo Iranian Dil Ailesine mensup müstakil bir dildir. Kürtçe veya başka bir dilin Lehçesi değildir. Zazalar, Farslar, Beluciler, Talişler, Kürtler irani dil ailesine mensup farklı dilleri konuşan etnik toplumlardır. Dolayısıyla ZAZALAR KÜRT DEĞİLDİR... Zazaca’yı ilk olarak başlıbaşına bir dil olduğunu, yaptığı derleme, araştırma ve incelemeleriyle kanıtlayan ilk dilbilimci Oskar Mann’dır. Oskar Mann’ın 1903’ten 1907’ye kadar yaptığı araştırmalarını ilerletip kitap haline getiren Karl Hadank, Die Mundarten der Zâzâ adlı eseri 1932 yılında basılan Böylece İranoloji dilbilimde Zaza dili bugüne kadar dilbilimcilerin hemfikirliliğiyle başlıbaşına olarak tanınma durumunu korumakta. Oskar Mann’dan önce Peter Lerç (1856), Friedriç Müller (1864), Albert van Le Coq (1901) gibi araştırmacı ve dilbilimcilerin eserlerinde de Zazaca hakkında folklorik yazın derleyip kısmen analiz de etmişlerdir. W.B. Henning (1954) , D.N. MacKenzie (1961-95), T. L. Todd (1985; A Grammar of Dimili [also known as Zaza], Miçigan 1985, 277 s.), G.S. Asatrian / F. Vahman (1987-95), Joyce Blau (1989), P. Lecoq (1989), C. M. Jacobson (1993-97; Rastnustena Zonê Ma / Handbuç für die Reçtsçreibung der Zaza-Spraçe, Verlag für Kultur und Wissensçaft, Bonn 1993 / İstanbul 2001, Tij Yayınları; Zazaca Okuma Yazma El Kitabı, Bonn 1997 / İstanbul, Tij Yayınları), J. Gippert (1993-96), M. Sandonato (1994), Ludwig Paul (1994-98; Zazaki: Grammatik und Versuç einer Dialektologie, Dr. Ludwig Reiçert Verlag, Wiesbaden 1998, 366 s.), Zılfi Selcan (1987-98; Grammatik der Zaza-Spraçe, NordDialekt (Dersim), Wissensçaft und Teçnik Verlag, Berlin 1998) gibi dilbilimcilerin analiz ve araştırmaları günümüze dek sürmekte Zazalar, kendilerini bölgeden bölgeye nasıl adlandırsa adlandırsın, dil ve halk olarak muhakkak kendilerini Kürtler’den farklı görmekte. Özellikle yaşlı ve siyasetten uzak kalmış kesim, Türklüğü de Kürtlüğü de kabullenmez. Zazalar’ın dil ve kimlik sorununun gündeme çok zayıf bir şekilde gelmesi veya hemen hiç anılmaması, kendi başına güçlü bir siyasi ve akademik merkezi örgütlenmeye sahip olmadıklarındandır. Zazalar kendilerini her yerde aynı adla adlandırmazlar. Bunlar, Tunceli yöresinde kendilerine, Alevi anlamında „Kırmancki“, Varto-Hınıs-Tekman-Çat-Adaklı yöresinde Alevilik anlamında "Şarê Ma", Bingöl yöresinde „Zaza“, Koçgiri, Palu ve Maden yöresinde „Zaza“, Siverek, Çermik, Koçgiri ve


Aksaray yöresinde „Dımıli“; dillerine ise sırasıyla „Kırmancki“, „Zonê Ma“, „Zazaki“ ya da „Dımılki“ demektedirler. 1900 yılında "Dersim" adlı kitabını yayınlayan Antranig’e ve sonradan da iranolog Oskar Mann ve tarihçi V. Minorsky’e göre Zazalar’da (Alevi ve Sünni kesimde) çok yerde kabul gören "Dımıli" terimi, Ermenice karşılığı "Dêlmik" olan terimin Kuzey-İran’daki Gilan’da bulunan Deylem bölgesine tekabul etmekte. Zazalar muhtemelen MS 9. ile 11. yy. arası Deylem’den bugünki yurtlarına göçettiğitezi kabul görmekte, ki hala Kuzey-İran’da Zazaca’ya köken olarak Kürtçe’den daha fazla yakınlık arzetmekte. Zaza terimi ise Zazalar’ın bugün yaşadığı bölgede birçok köy ve yer adının da berlirdiği bilinmekte. MÖ 542 yılında Pars kralı Dara (Darius)’un Behistun yazıtında da yukarı Fırat ve Dicle Havzası "Zazana" olarak adlandırılmakta. bütün bu realitelere rağmen Zazaca üzerine Türkiye’de, özellikle siyasette Kürt Milliyetçileri, Kürt ırkçılarının yoğun baskısı ve etkisi ile bir Kürt lehçesi olduğuna dair bir durum oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ancak bunların bilimsellikle, etnoloji ile dil bilimle uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamaktadır. Tamamen siyasidir, politiktir. İrani dillerin dilbilim dalı olan İranoloji’ye göre ise Zazaca bir Kürt lehçesi veya dili değil, başlıbaşına bir dildir. Kürtler’in siyasi ve sayısal olarak Zazalar’a göre daha üstün olması, Zazalar’ın ve Zazaca’nın varlığı konusunda dezavantaj oluşturmuştur. Zazaca hakkında siyasette ve halk arasında, özellikle BatıAnadolu’da yaygın olan Kürt lehçesi diye bir tanımlama vardır. Fakat özellikle son yıllarda yavaş yavaş açığa çıkan araştırmaların ve dergilerin sayesinde bu görüş değişmektedir. Dilbilimciler Zazaca’nın İrani diller arasındaki yeri saptanmıştır. 18 yasna 15-1 1 (zôt u râspî,) sastica (zôt,) vañtâca rafnanghâca ameşê speñtê vanghûş srîrâiş nâmãn âzbaya, frâyeze bereja vanghêuş aşahe bereja daênayå vanghuyå mâzdayasnôiş! (zôt u râspî,) 1 (zôt u râspî,) sasti ca (zôt,) vañtâ ca rafnanghâ ca ameşê speñtê vanghûş srîrâiş nâmãn âzbaya, frâyeze bereja vanghêuş aşahe bereja daênayå vanghuyå mâzdayasnôiş! (zôt u râspî,) ı zeutar raspi (zôt u râspî,) sasti cıa taşe taw vac sasane, pi piti re sasano cıti hegaya weş kero ; piy pit sast kar (gur) kero, tawo vereto sasane; ey o ma re ver sest, cıteri hega rumet (rohet), ey dene rohet, roteri weyseti srîrâiş: seriraiş (zôt,) vañtâ cıa= taşe taw vac vanane 1 o a keyna (çeyna) vanano 2 avahane, avengene


rafnanghâ cıa: taşe taw vac refnangane, refanane, a govendeya refnena 2 taw vace refenene , i ma ferahane, avengene avesta: ameşê speñtê vanghûş srîrâiş nâmãn âzbaya, zazaiş: Ameşe Sevunte vengheuş seriraiş naman azbaya naman, taşe nami (nomi) zbaya: taşe taw vac zbane, o zbeno ma, peryina (veryina), i zbaya ma Avesta: frâyeze bereja vanghêuş aşahe bereja daênayå vanghuyå mâzda-yasnôiş! Zazaiş: verayeze bereja (be-reja) vanghauş aşahe (raşahe) bereja (be-reja) diinaye venguhaye (houwaye/howlaye) mazda-yasnoiş frayeze: verayeze, o pesne estaomiya ver yezeno, verayeze, vera weize, taşe ta wvac yezene, verayezene, fra=vera

bereja: be reca, pe reca

14-5 (zôt,) ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê, (râspî,) ýathâ ahû vairyô ýô zaotâ frâ-mê mrûtê, (zôt,) athâ ratuş aşâtcît haca frâ aşava vîdhvå mraotû!! (zôt,) ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê, (râspî,) ýathâ ahû vairyô ýô zaotâ frâ-mê mrûtê, (zôt,) athâ ratuş aşâtcît haca frâ aşava vîdhvå mraotû!! aşem vohû vahiştem astî ... (3). aşe vohu (houwlu) vehişta estı ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê, (râspî,) Zazaiş: Yeut (yewt) Ahu (Homa) vairyo as god has 1 has 2 çosess 3 loves/wişes zaota vera mı mıroute, called before me said


zewtar vera mı miroute as ýathâ ahû vairyô ýô zaotâ frâ-me mrûtê, (zôt,) Yeut Ahu (Homa) vairyo zaota/zeutar vera mı mıroute athâ ratuş aşât cıt haca frâ aşava vıdhvå mraotû! Zazaiş: atha ratuş aşat cıt ha cıa vera aşauua vidvae (zanae) mıroutu here/as dedicater/ratu from the truth againt/before trutful knowledge said/called (tawo vereteo) veryina nusiya, yasna 1.23 yasna14-4 fravarâne mazdayasnô zarathuştriş vîdaêvô ahura-tkaêşô, hâvanêe aşaone aşahe rathwe ýasnâica vahmâica xşnaothrâica frasastayaêca, sâvanghêe vîsyâica aşaone aşahe rathwe ýasnâica vahmâica xşnaothrâica frasastayaêca, rathwãm adoyaranãmca asnyanãmca mâhyanãmca ýâiryanãmca saredhanãmca ýasnâica vahmâica xşnaothrâica (râspî,) frasastayaêca. ez fravarâne (veravereynene) mazda-yasnô Zarathuştriş vîdaêuuô (verva/vera deweyu) Ahuratkaêşô, hâvanêe aşaone aşahe rathwe ýasnâi ca vahmâi ca xşnaothrâi ca frasastayaê ca, sâvanghêe vîsyâica aşaone aşahe rathwe ýasnâi ca vahmâi ca xşnaothrâi ca frasastayaê ca, rathwãm ayaranãmca asnyanãmca mâhyanãmca ýâiryanãmca saredhanãm ca ýasnâi ca vahmâi ca xşnaothrâi ca (râspî,) frasastayaê ca. aşem vohû vahiştem astî ... (3). aşe vohu (houwlu) vehişta estı ez) fravarâne mazdayasnô zarathuştriş vî(verva)-daêvô (dewo) Ahura-tkaêşô zazaiş: ez vera verene (vereynene) MazdaYasno Zarathuştriş verva (vi)-dewo Ahura Tkaeşo hâvanêe aşaone aşahe rathwe ýasnâi ca vahmâi ca xşnaothrâica frasastayaê ca, trutlful early hours of mornning true dedication its worşipping its prais its satisfaction, its teaçing/voor planting/glofication sâvanghêe vîsyâ i ca aşaone aşahe rathwe ýasnâi cıa vahmâi cıa xşnaothrâ i cıa frasastaya ê cıa, sevangahehe devisyae/visiya (manaya ainyi (bini/vini)vit) i ca aşaone aşahe rathwe protections/benefits of willage/house (vit) trutful dedication of truth rathwãm ayaranãm cıa asnyanãm cıa mâhyanãm ca ýâiryanãm cıa saredhanãm cıa ýasnâi cıa vahmâi cıa xşnaothrâi cıa (râspî,) frasastayaê cıa. (zôt,) vera sastaiiae: vera tawo verete 1 vera sasane 2 vera sasane rathwãm: taşe tawe verete rahane; a hui kara (gua) rahana; mi hui rath kara (gure) ayaranãm: taşe ayare asnyanãm:zaferi ne eres,asyana asnya, namo , o aşnya yeno mâhyanãm: mengyana, aşmengayana, aşmayana ýâiryanãm: yairya, yairyana saredhanãm: sare-, ser, seryana


ýasnâi: taşe taw vac yesene; o estaomi anceno yesneo (weizeno) vahmâi: taşe taw vac vahmane, i ma vahmane xşnaothrâi: taşe taw vac xşnaonane, o govendaya xşnaonano frasastayaê: vera sastaiiae, taşe taw vac vera-sasane visyai: 1 dewisyai 2 vis, vit o vite mi tekheno 3 vis, vispi/visvi sâvanghêe; 1 sevungi, seva, benefit 2 tawe seveknene (sevengene), protection havanaee: 1 hewanaya, hewanane 2 ainya ha-vana.. dedication of its days/periods, its days (during days) months, seasons, years its worşipping, its praiş satisfaction voortplanting/teaçing/ hâvanêe aşaone aşahe rathwe ýasnâi ca vahmâi ca xşnaothrâica frasastayaê ca, trutlful early hours of mornning true dedication its worşipping its prais its satisfaction, its teaçing/voor planting/glofication sâvanghêe vîsyâ i cıa aşaone aşahe rathwe ýasnâi cıa vahmâi cıa xşnaothrâ i cıa frasastaya ê cıa, sevangahehe devisyae/visiya (manaya ainyi (bini/vini)vit) i ca aşaone aşahe rathwe protections/benefits of willage/house (vit) trutful dedication of truth rathwãm ayaranãm cıa asnyanãm cıa mâhyanãm ca ýâiryanãm cıa saredhanãm cıa ýasnâi cıa vahmâi cıa xşnaothrâi cıa (râspî,) frasastayaê cıa. (zôt,) vera sastaiiae: vera tawo verete 1 vera sasane 2 vera sasane rathwãm: taşe tawe verete rahane; a hui kara (gua) rahana; mi hui rath kara (gure) ayaranãm: ayarana/ayana/asniyana taşe ayare asnyanãm: zaferi ne eres,asnyana asnya, namo , o aşniyaya yeno mâhyanãm: mengyana, aşmengayana, aşmayana ýâiryanãm: yairya, mevsim, yairyana, hem-yare yeno saredhanãm: sare-, ser, seryana ýasnâi: taşe taw vac yesene; o estaomi anceno yesneo (weizeno) vahmâi: taşe taw vac vahmane, i ma vahmane xşnaothrâi: taşe taw vac xşnaonane, o govendaya xşnaonano frasastayaê: vera sastaiiae, taşe taw vac vera-sasane visyai: 1 dewisyai 2 vis, vit o vite mi tekheno 3 vis, vispi/visvi sâvanghêe; 1 sevungi, seva, benefit 2 tawe seveknene (sevengene), protection havanaee: 1 hewanaya, hewanane 2 ainya ha-vana.. dedication of its days/periods, its days (during days) months, seasons, years its worşipping, its praiş satisfaction voortplanting/teaçing/ ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê, (râspî,) Zazaiş: Yeut (yewt) Ahu (Homa) vairyo as god has 1 has 2 çosess 3 loves/wişes zaota vera mı mıroute, called before me said as ýathâ ahû vairyô ýô zaotâ frâ-me mrûtê, (zôt,) Yeut Ahu (Homa) vairyo zaota vera mı mıroute athâ ratuş aşât cıt haca frâ aşava vıdhvå mraotû! Zazaiş: atha ratuş aşat cıt ha cıa vera aşauua vidvae (zanae) mıroutu veryina nusiya, yasna 1.23


28 yasna14-4 ahmya zaothre baresmanaêca vîspe aşavanô ýazata âyese ýeşti, vîspe aşahe ratavô âyese ýeşti, hâvanîm paiti ratûm sâvanghaêm vîsîmca paiti ratûm ratavô vîspe mazişta paiti ratûm! (zôt u râspî,) ahmya zaothre baresmanaê ca vîspe aşavanô ýazata âyese ýeşti, vîspe aşahe ratavô âyese ýeşti, hâvanîm paiti ratûm sâvanghaêm vîsîm ca paiti ratûm ratavô vîspe mazişta paiti ratûm! (zôt u râspî,) ahmya zaothre baresmanaêca: ahnya (ahmya/anaya) zaothre baresmanaê cıa vîspe aşavanô ýazata: vispe (pero) aşauuano yazata âyese ýeşti: ayese yeşti, o ayese vaceno, o ayese yeşeno (weizeno); o ayaseno ma ra vaceno yeşti: tawo vereteo yeşene. vîspe aşahe ratauuô: vispe (pero) aşahe ratauuo hâvanîm paiti ratûm havaı paiti ratu (atau) sâvanghaêm vîsîm ca paiti ratûm: savanghae visim (dewesi) cıa paiti ratu (1 atau 2 ratu) ratavô vîspe mazişta paiti ratûm! (zôt u râspî,) ratauuo vıspe (pero) mazişta (masiiste) paiti atau /ratu vengin r

Havadisezazayan414  

havadise zazayan 414

Advertisement