Page 1


Havadise Zazayan aĹ&#x;ma Aidar 23-29 ser (yere) 2014 Hec/Gira (Mereva/Servus) Havadisi auuata areyehe (aredyehe).


Zazay sare iraniyan sesti (saştare/sıdra/zor) kenyene (kenine) het Tırku ra hem Kurmanci (kırmanci/kırdasi) ra; i Zazayu ne wazene; wurni (udi/wurdi) vera ma Zazayan piya karene (gurene). Ma gere vera sare vıspa (heru) ma iraniyan vı-ceyre (geyre/ceyreme); kam cı/kon ca/kata vıspa merteme (masye/merdeme) iraniyan nişene/maenene; ma mımame/mıma xratuye (programe) hui, mana hui sanhame (sanhenene). i rasnu zanaiş ayasere, mana hui rasnuibya vırazere. Ma sare (merdeme) peoire/xuna Iraniyan hem Xuna Farsane. Sıma ma avengene (uzuhene/derbezene) raştiya Zazayan vacere. Ma gere asah (rasnu) yeizeme (yesene/iezene). Zazay zaf (visy) hu re vırazere; adete, zune, venge hui aver bere! Zazay gere vısp ver at (ra) newe vırazaiş vırazere; hui mohere (mocere) anguş ro; gure hui aver bere; sıma gureibya este; sıma zafiy (vısiy) gairat vırazere, gairat vı-kere; hewu a na raşnuya (raştiya) ma seredero, sere vıdero; hui guyero, royero aver şuro (şero). ZAZANA Name (Nume) ma Xuna Farsiya vereno; nazdi 2500 veri Zazana esta a çaye maye heyroyine (owroyini) mocena (newena/daxşena). ZAZE (SASE), ZAZAYAN Avestaya onci (fına) Zaze (Sase) esto; dı gena/cena Zazatee este; vac (khese) Zazayan' esto; o (num) vereno; Saistan esta. Sıma vinene zafiy vaci (khesi) este name (nome) Zaza avaedene, zbane (vendene).

Avesta

Zazaki

ýânîm manô ýânîm vacô ýânîm şyaothnem aşaonô zarathuştrahe,

yenı mano, yenı vaco, yenı şıiao

ferâ ameşâ speñtâ gâthå gêurvâin!

fera (vera) Ameşa Spenta (Sevu

nemô vê gâthå aşaonîş

Nemo ve Gathae (uxdae) aşaon

Yasna 28.0.

Yasna 28.0

HAVADISE NEWi

1 Indiya zaf (visiy) çek (zaya/zengen) herinena: havadis vaceno


Ju fuzeya Agni-IV neweyena (mocyena/niyasayena) s hada eyone (asniye/roce) cumguriyeta Hindiya paytext New Delhi aşma kanuna (çile) 26 2012. Indiya zaf (visiy) çek (zaya/zengen) herinena: havadis vaceno Visemve (Disemve) Aidar 17, 2014

India anguşa (çemçeya) maenana veryin diyar yo veryino çek (znegen/zaya) herineno; 3 kere (fin) zafiy (visiy) herinena. Disemve (visemve) se ra 111 weyseti ser 2004-2008 ra. 1 indiya 2 çina 3 pakistan indiya 3 fin (kere) zaf (viisy) çek (zaya/zengen) herinena, hem çini ra hem pakistan ra.

Rusya diyaro yo zafiy (viisy) çek (zaya/zengen) beno diyare indiyai;


indiya se ra 75 çeke (zaya/zengeni) rusyay ra herinena. Kam ci (kumci) diyar çek(zaya/zengen) zaf (visiy) roşeno (roheno) meyduna? 1 amerika serete 2 Rusya 3 Almanya 4 çin 5 Fransa, pancine veryini (=tirli ilkli besliler) eneye (ineye). "çin, Rusya hem amerika serete zaf (visiy) çek (zaya/zengen) roşene Asyay a riye debarey ra hem siyasi ra. Amerika serete zaf (visy) çek (zaya/zengen) bena diyare asyay re diyare asya verezene.

Indiya hem pakistan piya viyayane ser 1947 ra. Indiya hem pakistan razerin (=duzenli) fuzeyi cerevneti ser 1998 ra. http://v6news.tv/site/wp-content/uploads/2014/03/indian-army1-320x180.jpg

2 Roşune Holi esto diyare indiyai

Roşune Holi esto diyare indiyai; indiyai roşune holi roşneyeno (=kutlanilir/isiklandirilir); I yewmini re resme rengini virazene hem owka (away) hudmi (şirini) hem owk (awyi) erzene yewmini/jumini. Embriyune New Delhi miyay asmene rengini/gaonay, merdemi veryene hem dima piya nane, dima yewmini şune; pe tifinge awkaya hem rakişene govendi ancane (uncane), niqara kuwene defi cinene. Siyasetice indiya partiya idarey ra Sonia Gandhi, Holi roşnat roşn kerd pe kareri (gurveyeriya) hem verenyayiya (dostana/umbazana/enbazana).


Servezire indiya Manmohan Singh şayiya waşt 1,2 milyard indiyici re, perge (pere) huiya nust: roşun weşi biyaro, şayiye (hvatriye) hem seva vispi (peroy) re azaya serveziriye Narendra Modi, indiyayici servuşeti (=selamladi, servuş kerdi) weseyneno raydari avere demokratiya indiya vurnere, seing (key/çey) i aşma ya yena şunune wereynenune; “diyare indiya renge (gaonaye) wereynaişi/raye esto; wereynaiş roşune Holi demokrasi re; şima ma verdare eney (iney/ney) roşune Holi demokratis re hewuni vurnere avere Indiya.” Modi hewuni (hen) vat. Roşune Holi esto hindia hem Nepala, hema diayre Filipiniya isaret keno vere wesari (usari); hem howu (houwl) vertere yeno usni (usyin) akay (xiravi/hari) ra. http://www.holifestival.org/gifs/holika-dahan.jpg

• Zaza Edebiyatı

Başlangıç için, Zazaca, Kürtçe ve Farsça’nın Batı-İrani dilleri arasındaki farkı, hangi kıstaslara göre Kuzey-Güney-Batı diye ayırdedildiğinde bir kısa örnek sunuyorum. Örnek: Zzc.: zazaca; Krd: Kürtçe ; Frs.: Farsça (verilen Kuzey- ve Güney-Batı sınırları kesin değildir, geçişler de mevcut) Kuzey-Batı: -s-, Güney-Batı: -h"10" : Zzc.: des ; Krd: deh ; Frs: dah bahar: Zzc.: wısar ; Krd: bıhar ; Frs: bahâr balık: Zzc.: mase ; Krd.: masi ; Frs.: mâhî demir: Zzc.: asın ; Krd.: asın ; Frs.: âhen Kuzey-Batı: -z- ; Güney-Batı: -dbilmek: Zzc: zanıtene ; Krd.: zanin ; Frs.: dânestân ; Belutşi: zanag ; Taleşi: zanyürek: Zzc.: zerri ; Krd.: dıl ; Frs: del ; Bel.: zird enişte: Zzc.: zama ; Krd.: zava ; Frs.: dâmâd ; Beluçi: zamad Kuzey-Batı: -b-; Güney-Batı -dkapı: Zzc: (kê-)ber ; Krd.: der ; Frs.: dar "öbürü": Zzc: bi(n) ; Krd.: di(n) ; Frs.: digar


Kuzey-Batı: w-/h- ; Güney-Batı: xw-/xokumak: Zzc: wendene ; Krd.: xwendın ; Frs.: xândan istemek: Zzc.: waştene ; Krd.: xwestın ; Frs: xâstan yemek: Zzc.: werdene ; Krd.: xwar(d)ın ; Frs.: xordan Kuzey-Batı: -rz- ; Güney-Batı -lyüksek: Zzc.: berz ; Krd.: bılınd ; Frs.: boland ; Goranca: berz ; Taleşi: berz dalak: Zzc: seperz ("serpez) ; Krd.: sıpıl ; Frs.: seporz (Kuzey-Batı alıntısıdır) ; Semnani: seperz ; Talişçe: siparz yıl: Zzc.: serre ; Krd.: sal ; Frs.: sâl ; Tâti/Taleşi: sâr ("sor) ; Semnani sâl kırk (40): Zzc.: çewres ; Krd.: çı(h)ıl ; Frs: çehel Verilen belirleyici kelimenin kökenleri ayrıca Partça, Orta-Farsçayla vs. de karşılaştırılır. "gitmek" fiilinin şimdiki zaman çekimine bakalım. "ben gidiyorum": Zazaca: ez şınan Herzeni: man şedam Taleşi: az şedam Gileki: man şûnem Semnani (Aft.): a şenni Sangsari (Semn.): a şundi Farsça: man mîravam Leki: me maçem Kürtçe: ez/mın dıçım Central Dailect-Xuns.: mon eşşân CD-Mhll.: mun ätşon Gorani: mın mılu Tâti: az meşem


Zaza Edebiyat覺 added a new photo.


Zaza Edebiyatı

DESTANA TORAQ u WELAT Verende (verè coy) dewu de, dewıji heri u ostori bar kerdene, amène u şiyènè dewu. Dewu de, qatıx rotènè. Run, hemgèn, kartoli (pates), genım u toraq rotènè jubini… Tevfik Sahin hakkında Yazar-Derlemeci. 1963 yılında Koçgirir' nin Qerebel mevkiinde (Qerebel –Qoçgiriye) doğdu. 1983 yılından beri isvıçrede yaşıyor ve İsvşçre vatandaşıdır. Tevfik Şahin evli olup 2 çocuk babasıdır. Şu ana kadar Zazaca dilinde yayınlanmış 3 kitabı ve Karabel Zaza –Kültürüne dair, Zazaca sözlü arşiv çalışmaları vardır. 2010 yılında sanatçı Mikail Aslan ile birlikte, Karabel yöresine ait Pelguzar destanını CD olarak yayınladı, bu projenin sorumlusuydu. 2012 yılında Frankfurt Universtesinden dilbilimci Mesut Keskin `nin çıkardıgı Zazaca- Almanca Derskitabı (Kultuprojekt Zazaki-Deutsç Lehrbuç, 2012) projesinin de sorumlulugunu yürüttü. --------------------------------Verende (verè coy) dewu de, dewıji heri u ostori bar kerdene, amène u şiyènè dewu. Dewu de, qatıx rotènè. Run, hemgèn, kartoli (pates), genım u toraq rotènè jubini… Meme Ceti, Seydè Ezizè Cule u Abase Ceti aşira Gınızu ra bi. Hazare u newseye u poncase héşt (1958) de, herané xu bar kene u dewu de toraq rosene. Welat gırsu u hirau. Rayi dergi u zaf germu. Lawıkdari, dewu de toraq rosene! Ebe toraq ra ; rayanè dergu pèyè xode ca verdane. Rayanè dergu de, Seydé Ezizé Cule qefelinu. Tèpia ra, palıka (qilık) here xu sere nisenu ru. Cı hèf ke raè de ju poste ki toraqi benu xırabın (boyın). Lawıkdarè ma mecbur manenu u ju postıki toraqi erzenu wertè bırrè fındıqu! Cokau ke lawıkdar Seydé Ezizé Cule ju ca de nia vanu: Bınè mı qilıku Qilık niyu qındıku Bıra, nèjdiye mı mebe. Ma dı hirè hewal bime Ju estu zerè fındıqu Meme Ceti ki qesu sanenu Muslımè Qèri. Hèn vanè; Muslımè Qeri ra has nèkenu u nia vatu: Ez nauru herè Berdu verè çèberè çè Muslımè Qèri Kam va: -Venga ni fayızci derè Biyèru verè çèberè tode Tüyè wertè cımu keri Lawıki u kılami cı anera mordemi viri? Koi, cemi, awi, duri kotene, ceng, merdene u has kerdene anera mordemi viri. Tèlewe-amayène u jubini-rıştena. Yaraniye u merax yenu verè cımè isani. Waştiye ra, vèyve yènura mordem viri. Lawıkdaré ma ki derdè toraqi cene… Toraq ser lawıkè vané! Rayanè dergu de, toraqe Meme Ceti benu tuz. Lawıkdar ebe toraqè xora, çè be çè sonu. Cı hèf ke dewıji toraqe Meme Ceti nèhèrnèné. Toraqè lawıkdari nèroşinu. Dewiji toraq tam kenè, cı hèf ke toraq tuzu. Seydè Ezize Culè be Meme Ceti xecelnene u yinu ra vanè;


-Şiyerè yi çè, yaki a dewe. Toraq rotexe ma, ebe lax gerrè na halè ki kenu. Hem qal kene, heme ki xuya (karekterè) dewızu, xuya Menceki, xuya Heydè Qèr Ali anera zon u vanè: Ez nauru herè Berdu verè çèberè çè Tiyarè Fırne Tiyaré Fırne, tay domani fiştè ra mı Ez rısnu çè Xıdè Gırmè Mencek, vèjia teber Vake: -Hopta ninay, hopta ninay! Heydè Qèr- Ali vake: -Tara tutay! Ullè ke tuz bi Bille ke tuz bi İsot verde vız bi Qesanè xu derg meki. Destana Toraqi, Destana Meme Ceti, Seydé Ezizé Cule u Abase Ceti - cèr de sıma wendoxanè delalu rè, ebe zerreweşiye ra nusne ken. Bèrè, pèru piya na Destana Toraqi buwanime: DESTANA TORAQİ Ninanay ninanay Ninanay nay nay Ninanay ninanay Ninanay nay nay Qeyda ni honderi 1957 de, yimış kerde 58 de, welat ra yaymış kerde 59 de, bi daule – zurna 60 de, govende ermiş kerde Ulle ke tuj bi, bıra Bille ke tuj bi Mı dırame na xu feka Lıngi – boji mına, bıné mıra xıj bi Ninanay ninanay ninanay Heqbu ke talu Pirbu ke talu Ez yetaciya lape solu Cèniye ra vanè, “kebaniye” Wa-way ez do ken cı nèrecino


Ez most ken cı nèrecino Zuqara – zuqara, bınè xora karmu vezeno Toraq vanu: -Kebaniye sona teber yena Mıde saré heznena Waxté bızeku ke ama Cı bena néwes Nişena ro, lerznena Sıré qatıx ke ama Derde qına xode kona Zerré paiji, kes ke téy néfetelya Bena har lıngu erzena Ulle ke tuj bi Bille ke tuj bi Toraq vanu: -Kebaniye şona teber yena Hoa mıde saré lewnena Emser inatu ke kerdu Bızekané xu ki xam lownena Tobe ni Heq ver de Mı cıra qesé névatu Dorme ra, jé dela haré, lowena Ulle ke tuj bi, bıra Bille ke tuj bi Kebaniya mı, veyva Taci Herge roze yaxe mıde cena Vana : -Tu cı ke mı diyo, vaze Hesa sıma ra Halbu ki vijerne pere Memed Aliye Zelxe Lewe mıde nacı Ax Toraq, ax Gune Xalıka Saraia rametiye ra nat, mıde dezeno


Mı dırame na xu feka Feki mı, mı ver ra xıj bi Ninanay ninanay ninanay Ninanay ninanay nay Qa mı va: Poste ni Toraqi Poste vorrekanu Va ke: -Ni Gınıju xér u weşiye xu verna ra Na dıme, sıre Çarekanu Ni kebanie Çareku Qeyna xu dest wese Ninanay, ninanay ninanay Turu tutu, turu tutu Mı Toraq naré Here Ramıt be veré çéberé Muslime Qeri Vanu: -Heq kene ke venga Kebaniye dere, biyeru veré ni çéberi. Heydé Tırke vanu : -Turu tutu Uşene Qeri vanu: - Hoper ninay (Use Qeri mıra va : - Law law Heq ra bıterse. Ez hondé qurane wanen. Cay vaji, turu tutu). Mı ki va, hen yimıs bi Uja ra, ramıt be veré çéberé Tiyaré Fırne Mı yiré tene ki iltimaz kerd Tiyari néverday zerré domani Fiştera mı domani Berdu Qalcayıré, çé Xıdé Kurni Xıd vanu: -Low tu cı fetelina Ez waxtu tu ser poste bıderni .


Ninanay ninanay ninanay Ninanay ninanay nay Bava Mencek vanu: -Turu tutu. Yaremez vanu: -Hoper ninay. Ninanay, ninanay ninanay Hopta ninay (…) Na destane ra, hata na waxt mı 790 ceku kerde ari…


Zaza Edebiyatı's photo.

1-)Büweyhi Zaza İmparatorluğu (932-1062): Abbasi halifesini yenmiş sınırlarını, Anadoludan Hint okyanusuna dek geliştirmişlerdi. 2-) Bevandi Zaza Devleti (M.S.665-1349): Bu devlet 384 yıl ayakta kaldı. Hazar denizinin güneyinde kurulmuştu. ... See More... 3-) Ziyari Zaza devleti (927-1090): Tabaristan ve Gurgunda kuruldu. 163 yıl ayakta kaldı. 4-) Kengari Zaza Devleti (916-1090): Azerbaycan ve Kuzeybatı İranda Hüküm sürdü. 5-) Kakuyi Zaza devleti (1008-1119): 6-) Badh Zaza Krallığı (983-1085->1847): Bu krallık tarihi sosyal eşitlikçi kahraman olan Babekin ailesidir. 7-) Zend Zaza Devleti: Daha önce Horosanın Deh Pari bölgesine sürülen Zendler beklenmedik bir biçimde devletlerini kurdular. Eyyubiler ve Büweyhiler kadar gelişip büyüdüler.Bu devleti Kerim Han (1750-1779) kurmuştu. Başkenti Şiraz olarak ilan etti. 8- ) Part Zaza İmparatorlugu 9-) Sasani Zaza İmparatorluğu 10-) Deylaman Zaza Hanedanlığı


Zaza Edebiyat覺 added a new photo.

Zaza Edebiyat覺 added a new photo.


Zaza Edebiyatı

SARÊ XO SiYAENE, HİRÊ XO ŞİYAENE=Başı dönmek --->Sata bine Sare mi si/hirê mı şi. biraz önce basim döndü. SIFTE=Önce,ilk basta --->Sifte heni nevat. Basta öyle demedi. SEVETE= Neden,sebeb, brs. için --->Seveta kami danê pêro? Kimin yüzünden kavga ediyorlar? SERDÊNİ=Sogukluk --->Serdêni rind niya. Sogukluk iyi degil(dir). RAMA HAQİ=Allah'ın rahmeti --->rama Heqi vorena KHIP KHERR=Sap sagir --->Hondae zirçeme nehesneno. Ti vana biyo khıp kherr. O kadar bagiriyoruz,duymuyor.Sanki sap sagir olmus. QIRPNAENE=Kipirdatmak,kimildatmak --->Ti xo caê xora meqirpne(melöwne)! Sen kendini yerinden kipirdatma! QIRPAENE=Kipirdama,kimildama --->Ae ke vinen, zarrê mi de çiyê qirpino. Onu görünce yüregimde bir sey kipirdiyor. POTE=Pişmiş --->Nun pote werino. Pismis ekmek yenilir. PEÊKE=baldır --->Peêka Bıjêke ca meverde! Kecinin baldırını birakma! PAY NA CI DAENE=Ayak basmak --->Warway pay na hard mede,serd cêna. Yalinayak yere basma,soguk alirsin. PEYDÊNA, BADÊNA=sonra


----> Ma peydêna jübini vineme: sonra görüşürüz

Zaza Edebiyatı

gozér düşné qıllıkı qıllıkdı ju keynekı hewt fıni perra waşta nédawa na gewrekı to mgoré ez jew kalo şını bındé salo mıré xori aşanı bıvermı xalo xalo bé ma şım na bibolı mebermı tecel korı tım u tım pırpar nébeno bıvırnı bıza kolı çıri sero sevda dolı keyne deyro zaf kuri mı va tuwe dırık buri keyné tı ke mewı lewé to bené suri


Zaza Edebiyatı

(ZAZACAYLA ILGILI BIR YAZI) Dilin gösterdiği evrimi ve tarihi gelişimi, hızlandırılmış biçimiyle günümüz dünyasında bir insanın yaşamında ki çeşitli evreler de gözlemlemek mümkündür. Bu evrelerin ilki sesler çıkarmakla sınırlıdır. Bu sesleri, sözcük edinmeler ve bu sözcuklerin anlamlı bir biçim düzene girmesi anlamına gelen cumle kuruluşlari izler. Günumüz de bir insanın yaşamına sığdırılan bu gelişme, insanlık tarihinde yüzyıllara karşılık düşmüştür. İnsanoğlunun dil edinme becerisi, binlerce yılın deneyim ve tecrubelerine dayanır. Dil , önce ses, sonra sözcük, sonra söz dizimi olarak karşımıza çıkar. Ses, akciğerde ki havanın girtlakta ki ses krişlerini titreştirmesinden doğar. Seslerin çoğalımı, birden fazla sesin bir anda kombine etme yeteneği, hem sesleri çıkartma da rol oynayan ağız ve boğazda ki organların hem de beynin ugradığı değişikliğe paralel olarak gelişmiştir. İlk sözcüklerin, insanın kendi durumunu dışarıya yansıtan ünlemler, doğa seslerinin taklit edilmesi , çağırma, hitap etme, varlıklara ad konulması biçiminde ortaya çıktığı var sayılmaktadır, ardından duygu, düşünce ve bilgiler yansıtan sözcükler doğmuş. Bütün bunlar kendiliğinden bir düzene girmiş, cümleler meydana gelmiş. Dilekleri, hisleri, düşünceleri anlamlı seslerle ifade etmek dili doğurmuş. Bir takım bilgileri başkasına aktarmak ve onlardan bilgi edinmek olarak tarif edilen dil, böyle doğmuş. Elde ki bilgilere göre dilin, yüzbinyıl önce Afrika’ da oluştuğu ve ellibinyıl önce orta-doğu üzerinden dünyaya yayıldığı yönündedir. Modern dillin, kırkbinyıl önce avcılıkta ve taş yontmada ki üretım araçlarının kullanıma başlandığı döneme denk düştüğü kabul görmektedir. Dilin dağılımı... İnsan, yaşamak ve sürekliliğini sağlamak için kendi türüyle birlikte hareket etmek zorun da olmuş. İnsanlar ve insan toplulukları, hep hareketli olmuşlar. Varlığını ve yaşamını sürdürmek için uygun ve emniyetli koşullar arayıp durmuşlar. Gerektiginde üzerinde yaşadıkları topraklardan kopmuş, yaşamlarını sürdürmek için göç etmişler, yeni yurtlar edinmişler. İnsan topluluklarının yerleşim yerlerini seçmeleri, emniyetli koşulları içerse de esas olarak, söz konusu coğrafyadan nasıl yararlanacakları ile ilgili olmuştur. Bu ayrışımlar, göçler, yer değiştirmeler, çoğu zaman aynı toplulukların birbirinden ayrılmalarını,


farklılaşmalarını, giderek farklı topluluklara bölünmelerini beraberin de getirmiştir. Bölünen topluluklar yeniden bölünmüş; bu bölünmeler farklı diller, kültürler ve kimliklerin ortaya çıkmasına kaynaklık etmiştir. Bu bölünmeler hakkında yeteri tarihsel bulgular elde bulunmadığından çoğu zaman, bugünden hareket edilerek geriye gidilmekte, geçmiş cözümlenmeye çalışılmaktadır. Dildeki gelişmeler, dillerin birbiriyle ilişkileri, aile ilişkilerine benzer. Naslı ki bir aileden onlarca, yüzlerce aile doğuyorsa ve her yeni aile eskisinin izlerini üzerinde taşıyor, toplumsal gelişmelere bağlı olarak bağımsızlaşıyor, ayrı bir aileye dönüşü veriyorsa ve soy ağacı uzadıkça ilişkiler azalıyor ve kopuyorsa, dildeki gelişmeler de buna benzer bir gelişme göstermiştir. Dil ailelerinden, dil gruplarından söz edilmesinin nedeni burada yatıyor. Diller ve lehçeler… Dil ve dil ayrışımları yada “dil”ve “lehçe” ayrımı konusun da iki farklı yaklaşım vardır. Birincisi; dil bilimsel yaklaşımdır. Dil bilimcilere göre bugün dünyamızda 6 000 den fazla dil konuşulmaktadır. İkinci yaklaşim; politik yaklaşımdır. Bu yaklaşım egemenlerin, asimlasiyoncuların yaklaşımıdır. Bugün politik güçler tarafından dünyamızda tanınan dillerin sayısı bir kaç yüzü geçmez. Bu ne anlama gelmektedir? Binlerce dil hala “lehçe” olarak adlandırılmakta, böylece binlerce dil yok edilerek dünya çapında sağlanan ekonomik ve siyasi tekelleşme, dil alanında da gerçekleştirilmek istenmektedir. İnsanoğlu, birden fazla dil konuşma yeteneğine sahip olduğuna göre, tek dil dayatmanın hiç bir değeri yoktur. Zaten dünya nüfüsünün yarısı birden fazla dil konuşmaktadır. İnsan, kendi anadilinin yanısıra pekala başkalarıyla anlaşmak için ortak bir dil öğrenebilir. “Dil, asker ve donanmaya sahip olan lehçedir”(1) tanımlaması, önemli bir gerçegi açıklamaktadır. Dil, “ asker ve donanması olan lehçedir”, biçimindeki tanımlamaya dayanarak lehçeyi; “askeri gücü olmayan, savunmasız dildir” biçimin de ifade edersek yanlış yapmış sayılmayız. Kurtlar sofrasında pay kapanların lehçesi dil olmuş, güçsüzlerin dilide ya kaybolmuş yada lehçe denilerek asimle edilmeye çalışımıştır. Bir dilin dilmi, lehçemi olduğu konusun da bağlayıcı kararı verenler sonuçta siyasal iktidarlar ve siyasal güçler olmuştur. Buna en iyi örneklerden biri; İsviçre’de Fransızca, İtalyanca, Almanca’nın yanı sıra, Rheto-Roman dili resmi dil olarak tanınırken, buna karşın Kuzey İtalya’da konuşulan Roman-Ladince dili yöresel lehçe olarak görülmektedir. Her konuda olduğu gibi dil konusunda da bilimsel yaklaşımların yerini politik yaklaşımlar almıştır. Türkçe’de ki lehçe sözcügü Arapça kökenlidir. Sözlük karşılığı; “bir dilin tarihi, bölgesel, siyasi sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu” olarak tanımlanmaktadır. Lehçelere örnek olarakta Azeri, Özbek, Kırgız lehçeleri gösterilmektedir. Burada lehçe olarak tarif edilen esas olarak dildir. Zaten bir dili başka bir dilden ayıran en önemli özellikler ses, yapı ve söz dizimi farklılıklarıdır.Bu dillerin Türkçe’nın lehçeleri olarak adlandırılması tamamen politik amaçlıdır. Burada ki “lehçe” kavramı bazen “dil” ile aynı anlamda da kullanılmaktadır. Bu diller Altay dil ailesinin Turkçe dil grubuna giren diller olarak tanımlanırlar ve iki ayri kola ayrılırlar. Altay dil familyasına ait diger dil grupları şunlardır; Moğol, Tungu, Kore ve Japon dil gruplarıdır. Hint- Avrupa dil ailesi üzerine en çok araştırma yapılan dil ailelerinin başında gelir. Bunlar Germen (Almanca, Holandaca, Ingilizce ve diğerleri) , Roman (Fransızca, Italyanca, İspanyolca ve digerleri), Slav (Polonyaca, Çekçe, Rusça ve diğerleri) dır. Örnegin; Germen dil grubuna dahil Hollandaca ila Almanca birbirlerini kardeşi, dedeleri aynı olan Hollandaca ile Fransızca birbirlerinin kuzenidirler. Bu dil grupları kendi içinde kollara ayrılıyorlar. Germen dil grubu; doğu, batı, ve kuzey biçiminde üç kolla ayrılıyor. Türkçe’de ki lehçe sözcuğu, Avrupa dillerindeki dialekt sözcüğünün karşılığı olarak kulanılmaktadır. Dialekt sözcügü Avrupa’da, “şehirlerde ve bölgeler de standart dilden farklılık gösteren konuşma dili” olarak açıklandiği gibi, dil sözcuğü ile aynı anlamda da kullanıldığı görülmektedir. “Germen dialektleri” denildiğinde Almanca, İngilizce ve Hollandaca ve diğer diller anlatılmak istenmektedir. Bu kavram kargaşasını farkında olan dil bilimciler, dil ve lehçelerin statülerini belirlemek için, prensip olarak “karşılıklı anlaşmayı” şart koşarlar. Yani, kişi ve topluluklar, birbiriyle konuşurken


anlaşıyorlarsa bu onların aynı dili konuştukları, anlaşamıyorlarsa farklı diller konuştukları anlamına geliyor. Buradaki karşılıklı anlaşmak, bazı sözcükleri anlamak ile sınırlı değildir. Çünkü birbirinden ayrılan diller ortak sözcükler taşırlar. Buna bir dili konuşanların, başka dillerden ödünç aldıkları sözcükleri de eklemek gerekiyor. Dilbilimciler akraba dilleri tespit ederlerken temel sözcükler, sayılar, akraba isimleri , vucut parçaları ve şahıs zamirlerinde ki benzerliklere bakarlar. Dil farklılaşmalarıda en az değişiklik gösteren hususlar bunlardır. Farklı diller de ortak sözcüklerin varlığı bunların aynı dil ailesi ve aynı dil gruplarından geldiklerini gösterir, ama aynı dil oldukları anlamına gelmez. Dil aileleri, dil gruplarına, dil grupları dil kollarına bölündukçe uzaklaşmada buna paralel olarak gelişir. HintAvrupa dil ailesinden Germen dil grubunun batı kolundan olan Almanca ile Hollandaca’nın bir karşılaştırmasını veriyorum… -----şahıs zamirleri-----------------------akraba isimleri---------Türkçe-Hollandaca-Alman--------Türkçe----Hollandaca---Almanca ben...........ik...........iç.............anne.......moeder.......mutter sen...........jij..........du...............baba......vader........vater o...............hij..........er...............oğlan.....jongen.......junge -..............zij..........sie..............kız.......meisje.......mädçen ............................................dede......opa..........opa biz...........wij..........wir..............nine......oma..........oma siz...........jullie.......ihr..............bacı......zus..........sçwester onlar.......ze...........sie..............e.kardeş..broer........bruder -...........zij.......... ----------sayılar----------------------temel sözcükler------------Türkçe..Hollandaca.Almanca....Türkçe..Hollandaca..Almanca bir...........een..........eins...........ev.........huis..........haus iki...........twee.........zwei...........ekmek......brood.........brot üc............drie.........drei...........su.........water.........wasser dört..........vier.........vier...........kapi.......deur..........tür beş...........vijf.........fünf...........ağaç.......boom..........baum altı..........zes..........seçs yedi..........zeven........sieben sekiz.........açt.........açt dokuz.........negen........neun on............tien.........zehn -------vucut parçaları-------------------------temel fiiller---------Türkçe-Hollandaca-Almanca-------Türkçe--Hollandaca--Almanca göz........oog..........auge...............söylemek..zeggen........sagen kol........arm..........arm................gelmek....komen.........kommen ayak.......voet.........fuß................gitmek....gaan..........gehen ağız.......Mond.........mund...............yemek.....eten..........essen yüz........geziçt......gesiçt............içmek.....drinken.......trinken el.........hand.........hand...............istemek...willen........wollen kulak......oor..........ohr................yapmak....maken.........maçen burun......neus.........nase Yukarda Almanca ile Hollandaca karşılaştırmasında şahıs zamirlerinin dışında sayılar, temel fiiller, temel sözcükler, vucut parçaları ve akraba isimlerinin hemen hemen aynı olduğunu görmekteyiz. Burada fark, telafuz, fiil çekimleri ve sözcüklerin aldığı ekler gündeme gelince ortaya çıkar. Bilindiği gibi Avrupa konseyi’nin bir sözleşmesine göre eskiden lehçe olarak tanınan bazı dillere yeni bir statu tanındı. Hollanda’da konuşulan Frisce, Almanya’da konuşulan Neder- saksisç azınlık dilleri olarak tanınırken, yine Hollanda’da konuşulan Neder-saksisç ve Limburg dili bölge dilleri olarak tanındı. Düne kadar lehçe olarak tanınan bu diller bugün dil olarak tanınmaktadırlar. Çok


açık ki, Holandaca ile Limburg ve Neder-Saksisç dilleri bitişik coğrafyada konuşuldukları için birbirine daha yakındırlar. Siyasi sistemler açısından farklı dilleri tanıma bakımından Sovyetler başta gelir. 1917 devriminden sonra 100 den fazla dil tanınmış, yazıya dokülmemiş diller için alfabeler yapılmış, resmi dilin tersine dillerin eşitliği savunulmuştur. Sovyetler de tanınan dillerin sayısı, bugün batı Avrupada tanınan dillerin toplamından daha fazladır. Dillerin kaybolma tehlikesi… Dil, sadece bir bildirişim sağlama aracı değildir. Dil aynı zamanda kendi içinde kültürel öğeler de taşır. Her dil bir zenginliktir. Her dil, haberleşmede sayısız farklı çözumleri içerir. Bir dilin kaybolması dilbilimciler tarafından bir bitkinin kaybolmasına benzetilir. Nasıl ki bir çiçeğin kaybolması, onunla birlikte bir hastalığa çare olacak bir ilacın kaybolması anlamına geliyorsa, bir dil kaybolduğunda o dilin beraberinde getirdiği kültür ve haberleşmede içerdiği sayısız farklı çozümlerde kaybolur. Her açıdan merkezileşmenin sağlandığı günümüzde bir dilin kaybolma tehlikesi bir bitki türünün kaybolmasından daha fazladır. Egemen dillerde yapılan eğitimin yaygınlaşmasının beraberinde getirdiği bu tehlikenin önüne geçilmezse, önümüzde ki yüzyıl içinde dillerin büyük çoğunluğu kaybolacaktır. Zazaca… Dımılice, Zazaca ya da Kırmancca olarak adlandırılan dil, dilbilimciler tarafından Hint-Avrupa dil ailesinin İrani dil grubunun kuzeybatı kolundan sayılır. Son zamanlarda bir çok dilbilimcinin üzerinde yoğunlaştığı bu dil, uluslararası arenada tanınmaya başlamıştır. Özellikle, Paul Ludwig ve C.M. Jacobson gibi dilbilimcilerin çalışmaları bu dilin tanınmasında önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca bu dili konuşanların bu dile duydukları ilgiyide unutmamak gerekir. Ancak sosyal-politik nedenlerden dolayı, bu dilin “Kürtçe’nin bir lehçesi” olduğu yönünde ki görüşler; sorunu hala tartışma gündeminde tutmaktadır. Bir dilin tanınması o dili konuşanların politik arenada ki güçleri ile paralellik arz etmektedir. Zazaca’nın Kürtçe’nin bir lehçesi sayılması -hem geçmişte hehde şimdi- politik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Asimlasıyon çok yönlü olmuştur. Paris doğu dilleri enstitüsü’nde Kürtçe eğitim görevlisi Prof. Dr. Joyce blau konuya ilişkin şöyle demektedir; “ Gorani ve Zazaca’nın aynı kökenden geldiklerini biliyoruz. Muhtemelen bu diller Kürtçe’den önce konuşuluyordular. Bu bölge bir çok İran ve Türk saldırılarına uğradı. İran’lılar bu bölgeye dalga dalga geldiler. Muhtemelen Gorani ve Zazaca’nın mazisi Kürtçe’ninkinden daha eskidir. Kürtler Zazalar’ın ve Goranlar’ın çoğunluğunu asimle ettiler fakat hepisini edemediler”. (2) Dil, kültür ve dini inançlarından dolayı bir köşeye sıkıştırılmış bu topluluğun, kendini korumak içgüdüsüyle gösterdiği direnç, bilinçli bir hareketliliğe dönüşmemış, konumu, bugün içinde bulunduğu durumla sınırlı kalmıştır. Bundan sonra ne olacağı da gelişmelere bağlıdır. Kürtçe ile Zazaca bazı karşılaştırmalar… ------Şahıs zamirler------------------akraba isimleri-------Türkçe-Zazaca-Kürtçe------Türkçe---Zazaca-----Kürtçe ben.........ez......ez.............anne......mae...........dê sen.........tu......tu.............baba......pi............bav o...........u.......ev.............oğul......laz...........kur -..........a.......-..............kız.......çeneke........keç biz.........ma......em.............dede......khalık........bapir siz.........sıma....hun............nine......dêke..........pirik onlar......(y)i.....ew.............bacı......wae...........xuşk -------temel sözcükler--------------temel fiiller-----------Türkçe-Zazaca-Kürtçe-----Türkçe---Zazaca----Kürtçe ev.........çê......mal.............söylemek..vatene........gotın su.........uwe.....av..............gelmek....amaene........hatın kapı.......çêver...deri............gitmek....şiyene........çuyin ağaç.......dare....dar.............yemek.....werdene.......xwarın evet......(he)ya...bele............içmek.....sımıtene......vexwarın


hayır......nê......na..............yapmak....kerdene.......kırın ---------sayılar---------------------vücut parçaları------Türkçe-Zazaca-Kürtçe-----Türkçe--Zazaca----Kürtçe bir........zu......yek.............ayak......lınge........pê iki........dı......du..............göz.......çım..........çav üç.........hire....sê..............kol.......boji.........bask dört.......çor.....çar.............ağız......fek..........dev beş........phonc...pênc............el........dest.........dest altı.......ses.....şeş.............kulak.....gos..........guh yedi.......hot.....heft............burun.....pırnıke......poz sekiz......heşt....heyşt dokuz......new.....neh on.........des.....deh Yukarda verdiğim Zazaca-Kürtce karşılaştırmayı aynı konularda Hollandaca-Almanca karşılaştırma ile yanyana getirdiğimizde, Almanca ve Hollandaca’da daha fazla ortak sözcükler olduğu görülmektedir. Almanca ve Hollandaca’da şahıs zamirlerinin dışında ki temel sözcüklerin ya aynı yada birbirine çok yakın oldukları açıktır. Kürtçe ile Zazaca’nın, Şahıs zamirlerinde birinci ve ikinci tekil şahısta aynılık, sayılarda ki benzerlik dışında büyük farklılıklar gösterdiğini çok bariz olarak görmekteyiz. Bu farklılığı şöyle özetleyebiliriz… Zazaca’da her isim, ya eril yada dişildir. Zazaca’da eril ve dişiller için iki farklı üçuncü tekil şahıs verdır. “a” dediğimizde bir “dişil” isimden bahs ettiğimiz açıktır. Zazaca’de fiiller –“ene” eki ile biterken, Kürtçe’de bu ek –“ın”dır. Fiil çekimlerinde şahıs ekleri farklıdır. Bazı fiil türlerinde şahıs ekinin geldiği yer de farklıdır. Temel sözcüklerden birbirinin aynısı olan sözcüklerin sayısı oldukça azdır. Heya-bele, pırnıke-poz, sımıtene-vexarın, Khalık-bapir sözcüklerinin birbirinden ne kadar uzak oldukları açıktır. İki dilin bazı ortak özellikler taşıması, bu dillerin bir ve aynı dil olduğu anlamına gelmez. Ortak özellikler bu dillerin aynı dil ailesinden olduklarını yada birbirlerinden sözcükler aldıklarını gösterir. İrani dillerde, Zazaca ve Farsça ‘da da bir çok ortak özellikler bulmak mümkündür. Çok açık ki Zazaca, Kürtçe ve Farsça arasında ki yakınlık diğer dillere göre daha fazladır. Bunun nedeni, bu dillerin yakın akraba ve aynı dil grubuna dahil olmasıdır. Zazaca ve Farsça’da şahıs zamirleri Ez..........man Tı..........tu U...........u A...........“ Ma..........mā Sıma........şomā İ...........işān,inhā (3) Zazaca’ya uzak akraba olan Hint -Avrupa dillerinde de Zazaca ile yakın yada ortak olan sözcükler bulmak mümkündür. Örneğin; ikinci tekil şahıs, “tu” Zazaca, Kürtçe, ve Fransızca’da aynıdır. Yine “name” Almanca, İngilizce ve Zazaca’da aynıdır. Bu tür örnekleri çoğaltmak mümkundür. Bunun yanısıra Zazaca’da Arapça ve Ermenice ve başka bazı dillerden alınmış sözcüklerde vardır. Her dilin kendine özgü bir yapısı vardır. Fakat, saf dil yoktur. Her dil bir biçimde karışımdır. Her dil, başka bazı dillerle ortak özellikler taşır. Bu özelliklerin azlığı yada fazlalığı, aynı dil ailesi veya yakın-uzak coğrafyada konuşulup- konuşulmadığı ile ilintilidir.Günümüzde ekonomik ve siyasal merkezileşmenin beraberinde getirdiği ortak sözcükler, gittikçe yaygınlaşmaktadır. (1) Aktaran Stephen Matthews, De grote taalatlas (2) Roja taze, sayı: 28 (3) Dr. Zılfi Selcan, Die entwıcklung der Zaza-spraçe, Ware, Amor: 12


Like · · şare · · Edited · Zaza Edebiyatı

***KİTAP YARİ GEY BI HİKMET*** Ewul kitabıd ma pey nomey dest pey kéni voni bismillah hewey dıyin ma voni elhemdulillahÇıqas wuesf holi esti ay home.Mari ki lem yezelu la yezelu. Selatu selam habibi efxem resuli Ekrem hz Muhammed mustafari alu eşabon yir ser winéné hem ay gey tabii yı wey hetta roji qıyamet ma-zi yindır . Homa te’ala mazi yındır heşr bı kienu amin… ***Mollab şiru heso*** Nizdiye geğid yo alim nomey yi Beşir benu molla Beşir seydeyko tekwawu bı tersi homey benu , o weqıt yid yo eşqiya benu nomey yizi heso wu hes yenu kıştış voni şehid ağeyko zalım ujad benu vonu Seyda tı gereka hesi bıuşi Seyda vonu şıma voni hes şehidu şehid ninu şıtış vun ney ney tı gereka bışu Seyda vonu madem tı won lazımu tı bışui yo çadır a géynié minu has tenya o jad verdi ez şuena o qeydı keyni Seyda u hes tina moneyn Seyda cığarey xu şumenu qederko ki va jey seydey şıtu çadırız veri yo awud grota a. Awu zafa Seyda benu hesir lıngonu yi genu erdenu mini awu benu anu dest konu pawa awu hes bena Seyda çadırra eceli veyjienu tıwer dest yo nata yo wueta benu xuri mexsus bermenu millet vazdona vona Seyda sebı sebı Seyda vonu qet me persiyen heso şehidıb melaketo dest mıra vet berd ezmo home ma bıdu xatır, heso hemı voni wah şehido homa ma bıdu xatiri tu demşin deroni yeni hes ceykid kenari awud eysenu xeber resena eqrebey hesi şin co seydey voni Seyda voni hes fılan cad eysawu sebenu ? Seyda vonu lawo ez bekçi hes şıma niya hes şi ezmo ujadizi rehet nivnertı melaketu gırot eşt erd ser la ez sekeyri .. Bıra lazımo tori tı gereka mü’min ko bı şuur bi hişyar bi bısılımoneyko ehmeq nibi eşqıyako şewu roj kar yi şalnayış bısılmononu bi gunonu kıştış islamonu seni benu şehid her şu tewaf bıkeru kabe gereka ma tera vajı heci her cızirı ……………. Kafır bı tewaf beyt nibenu heji *** Homeyda*** Yo faqirko şonı yen kiye cineyyi vona kieyd tawa çinuki qıji bori tı şu co mir cızir bı edebi şonti çuey xu konu beyr mira von mirem zaruk bır çinebareki genım bı demin ez bıbım yani von qıjmı veyşoni barik ğellı bıd mı ez qıjoni xur beri. Mir vonu, genım tune tune ( ğelli çin çin)


Her xu şonu xu ver biney ca şınuvon xuder neda eğer hudey bıda te wuek keradıda yani von homey nida eğer homey bıdeyney tu zey heyr dene sot şınu mir vonu mierık a geyr tu va se raşt vaj mierık von mı va homey nıda eğer dideyn tu zey heyri deyney mir von bar yi qellı bar kéyré wa beyru bar yi bar keyn biney ca şınu honcey von tedı xudey da te çava wuek kerada yani von tudi humey da tu seni zey heyr da honci veng şınu mir çarnenu a , von tu honci çikva raşt vaj tuva sev on mı en qeydı va mir vonu madam tı en qeydı mierdey en bar xu berk kiye ageyr bi yoney bar ber . Tı en kıssera ibret bıger mierık ehli qenaat benu teqdir biyayiş herçi hemeyre zanu Hz resulullah hadis xud mealen vonu : O inson go imo ardu bı qeder wu esla noncenu keder Çıko benu cara benu vatış tu qey? Çiko nibenu cara nibenu ihtiraztu qey ? Teslimiyet bı emr homey çiko zaf wueşu insonko her çir itiraz kenu o manén zaf ni wueşuSarey xu tina meger meşu yo ce-dıra bıb peyrew emr homeyri zarar mek ey bıra .. Zarar tefriqa Wueqikıd wuelat mardinid cibıyayiş (yani ayrım) Mahmutki atmanki omiu meydo Teykın vatin ma mahmutki , teykın vat i ma atmanki yo mierık heyr xu nışto şınu seyr yo yeni wuazebu heyr xu aw bıdu o cara yo ehmeq veyjienu von ey aspar tı mahmudki ya atmanki Aspar bıney hezrey tefekkur kenu von ez kom het vaji belki en mierık o hetıd niyu von hol enawa ez hurdin vaji , von ez mahmutki ea heyrmı atmankiwu : o zorba vonu mademki inawa tı yıenıra aw niweni niaşımeyn heyr tu aw aşımenu bes. Tefriqawu cibiyayiş kar ehl imon niyu Pior insoni yo babi o yo dadirayi Homa taley hot seyheb zoni adem as. Dey musnayış yiz ewladoni xuri irs verdey yoney zon yoney sera niyu eğer eyr tefrika min İslam alemid estu bizoni o muheqqeq eseri kafironu . qey pi verdayış islamonu resul homey as vonu ez birey her insoniyaki wu durustu homey xura tersenu. Wuazenu wua hebeşistonra Yo kuelıvu. We hem ez beri duriwa her insonko pisu homeyra nitersenu wazenu wuea qebiley mıra qureyşonra vu – hadisko bindi vonu dawey asabiyet daveyka bu yına herçi pey İslamiyet hel benu İslamiyet bıbu her ci estu her kes zonxud dinxud wuelat hud serbestu yoni heq yi çinu zulum yoney bıkeru tıveyr islamiyetid waştış adelet bi aqliwa bın dara mazier tı niwueni seyo ancak darey ayva beyer dona beyo **** DEW KEY PALİ **** Dew key palıd yo mierık ciney xo verdenu malonra gerenu fetva malley voni fetwey tu çiniya yo eqrebey yi pey hesienu vinenu cır vun ero rey bı itiya mı eşnavud tı cıney xu verdawa o tı malonra geyren fetwa ero tı nizuni mehelley mari voni mehelley xeyro cıney ma komi marı ho pawa ona xueyr pey idarı bık: MeazaALLAH Bıra buni cahıl ti eneyk zora zina guneyko pila yo insonko xatta peni umur xu zina bikeri o imonra duriwu inson aqıl nişınu cehennem ancax ogo ehmeqo kar zarar xu yey axireti nizonu o ehli adıro ::: *** ŞİİR *** = Adıri cehim gelek zoru bıra = Terk bıker heromi pey meb mubtela = Wa şeyto tu xur nikeru merkabı = Tı adırıd vineni zaf ezabı = Watey şeytonıya me xapyi hey hewar


= Adırıd tı veyşeni şin yeni diyar *** BABİ TI ŞU SEYR COMİ *** Ma gereko yid –dew key vartowa Coy Seyda molla abdurrahımıd wuenddıni seydey mar en qeydı hikaya kerd va ciron ma yo mierık bi nımaj bıb niyi nımaj kerdın ni babiyi comı wu cemaatra zaf duribi . rojık qıj ay mieriki şınu seyr cami hu erzenu huari lıngey yi şıkena xeber babi yir şına babi yenu dest erdenu cı vonu lawuo babi tu şı bı seyr comi pirık tu şı bı seyr comı çı guri tu seyr comı wa kotıb hurd çım tu vejey hol bı bıra babi pirık tu rarko hırabra şı tı mecbur niki tı zi o para şi homey aqıl do mantıq da . **** ERO MALLO **** Yo mierık dew key darey yeni mad benu wuendış yi tay beni kuenu verney cemaat hey nımaj bı cemaatkeni , yo mierık lijeyıj peyra yenu bı erebki nıyet xu bı venk ko berd anu vonu newey tu uselli … mıerık ma wo imam tersenu bı heyecan fetlienu cemaat min nımajın vonu hey ero mallo bena herr herey cemaat pıoru heweyni . Şiir… Eğer tı nezoni bızon heddi xu Meku vıer nêy şari rezıl mekı xu Tebib nimjetı ben sebebi mergi Mallo nim jetı wuenu imo zey vergi **** imam efendi **** Ez gıeğıd Yedisu çermedı muezzin bia yo imom ma bıb (Allah efkeru)Wuendış yi tayıbı emma dawey yi temomu vi. Şewik remezonu ma terawih kêrdi fetliya cemaat va cemaat şıma pieoru misafir miney sünnet düğünü tuerni mıno maşi ki imam efendi ma nışti ru imam bı vin zaf mend mı va en şı ça mı dı ceyko durira fengi defu zırnawu yenu vera bı nızd bı nızd aha mı di imam efendi kot zerı pa fesey xuwa ha ver nahiye baş çawuşi ho yi dıma defu zırnawuzi hey yina pey. me’dey mı xerpiya imam heyt mına oniya suç xu fom kerdı hewa (huya) wa mela Muhammed tu acız bu yi mı va erey (kurmancıv) tı kusur moni imam efendi tu ma hapıti tu wa sünnet düğünü tu niva haram düğünü mı musadey xu wuaştı ez kota tıver çend hebi xuertizi mıdır koti tıber ma şi kiye. Keko imam nomey ko z af pılı gıronu bı me’na rehber – reyber raru cé’dey heq muejnenu inson. lazımu gereka her herekete yi muwafık emr homey viênî inso zaf onienu emeloni mallanra vatey yin ra tina (teynara) Nioneienu eğer yo alim yo dar ra bi izin huayir yo fiki tera bıkieru cahil a dar pa rıstıma kuekra vejnenu eğer imom yo mirçık hur bıkı helal cemaat yi yo ga kenu helal way şermi sari ay imo Mirki pey vatey yi cahil emel kenu şınu cennet o wu emel nikenu şınu cehennem… Şiir … Ey mumıka rında delal Hol şona ti bejna şepal Deru dor xu hol kena roşn Emma tı veşnena a bejn Ayra bermena kena huar Hesro zey zaroni wuesar Ey wuarıs peyğember şeref xu muhafeze bık meku guovend zey cahilo . o ilim tu cevherko zaf bı qıymetu erco me rueş mevaj bi hurmetu . tı wuarıs ay peyğemberoni seni tı gieni cé’dey ay şeytoni en cédey ko tu eştu huwa ver nişınu hi caz ney ney belki şı nu Şiraz .


Pilonro yo imamkıra vonu bı yarika tedı estu hikmet. vonu ey imam tı dewey hura vey jeyi tu de’wı teslim komi kierda yir yo hikaye vonu . von yo mierık şeytoni kıştey yo dewud vinenu ho runıştı bi reheti von hey mel’un qey guri tu çinu tı qey itadı batal nışti ru. Mel’un vonu wulley dewud yo malleyko nimjet estu wuezifey mı o vinenu hin ihtiyacı bı mı çiniwa ujadı. En pil kenu yari vonu ey imam tı ecelı bık şu dewey xu wua şeyto tuwa veri nişu. *****GIJEYN ONA VAJIN***** Tuy dewkey paliwa mı ujeywa cier parsiyond imomti kierdê yo hecci mıri en qeydi riwayet kierd.va dewey tuyid Şeyh Resul bıbı pa cemaat xu wa zikir kerddını bı eşkanıra vati entel hadi entel Hak leysel hadi illa hu yani vati ya rabbi o ko merdımi bi Resınu Rari heq encak tu wuey bi tu çoy çinu ena ray ay hortongo yidir zikir kierdıni şew şıni koni min hıyar yi hıyar nımıtıni (tıravutiÊ Şeyh pey Hesêinu von qıjeyn qıjeyn ona mevajıni belki en qeydı vajını entel hadi entel entel hak leysel hadi hıyarhu= yani mademki şıma dizdi keyni o hem yeni meclisey zikrid runışeyn ona çıray benu haŞa şıma humey hapneni sofiti bı meno sofitiwa. eğer tıvera zereytu vato emeli tu yo niu hereket tu muxalıf şerieti vu tı sofi ni tı munafıki.nomey tesewufi wu teriqet me hermını. tu guney. sofiwu heqiqi ma beni herey bın lıngoni yi emma ogou herı bin lingoni ma. yo alimik ho comikıdı xori ibadet kıenu onienu yo heyrik nışka sarı kua beyr comiwa omı zerey comi i radAlim vonu oş oş mı sofiyi kierda emma mı kierey sofi nedi,yani vonu mı sofi cahil zey heyr di amma ura vemı heru sofi nidiwu meqsedi yi ay gey bı nomey sofiti şar xapneni hareketi yin muhalif şerietiwu. ni gu sofi heqiqi haşa. seydayi Şeyh Fetgullah il wuerqanisi el bitlisi zaf murşidu alimko pilıwu o nienu yo u ına erdişey xdest xsofiko cahil erdişey xu esto zerey destxu pışta de o vındertu seydo von şıma zoni en sof vun se ney qelbo von en sofi dest xu verod a a zora inso hetta zonayi nivu nizonu tom homeyr ibadet bıkeru lazımı tu ri yo rehber huoyir ilim merifeti hem bızahın hemfi vonu ez batın xeberdar Homer votu çiko şıma nizom perskerini vun ey sofi dest xu verad AA dünyaga pey dest herdişey tu qelsyena va hemen qeldiyu lazım niya : bıra cahilti zaf zora inso hetta zonayi nivu nizonu tam humeyr ibadet bıkeru . lazımu tori yo rehber wuari ilim meğrifet yi h zahır hem bı batın heberdar home vatu çiku şıma nizuni ehl ilimra pers bıkêRêNI (MESELEY SOFİ) Sofikı şeyh eli pali R.H benu insanir la gırıdonu qenaat pey kiêni Q HOMAZİ ALLAH şifa donu. rojik Şeyh Tahir Efendi von hela ez goşdarı keyri rey sofi von se goş dan cı eşnavenu sofi vonu YA ALLAH YA FETTAH YA zerrak nizanu vaju REZZAK Şeyh vanu hero hero vaj REZZAK me zerrakçünki nomey homey wu raşt bıuvon von bele efendi…Ay gey cir la gırıdo yeni von efendi wulley ma sifa ena rey nidi efendi vonu sofi xur zey veri vaj. bıra en cahili mezuri e nay zidir nişkeni vajini. bele hetta imkoni musayiş yin bı bu gereka bı musini en yin seri farzu we illa mazuri.. (FEK ÇIRA VERAD) yo dew key palid yo zalimik benu nizanu kıble kom hetawu ibadetra duriwu xu cenabetira nişenu rojik xeber genu von mı eşnawuttu Şeyh Şerife Efendi yenu devey ma honım liezık mir a vuk germ kerı Efendi zunu ez rezil bena. ters homeyra nı yu ters efendirawu. cinek awk nona seyr adırra zalım onıenu Efendi kıştey dewey yinra viertra dew ni omı zalım von cinek fek çıra verada efendi şı. -hey zalım efendi qulko zey tuwo homeyra nışermayen o tı efendira şermayen bıra ena pioru cahilti wa zeifti imonra va eğer quweyti imonı bibeyn en qeydi nivateni. _____XER NİDAR_____ Yo alim yo mierikra person vonu vaziyet tu çıtawu (çınawu) von xernidar. yani yo her mı estu ez xızmet yi kena o alim vonu HOME o her tu bıkışu ki hetta tu xizmêt yi yani HOMEY bıkeri bıra xebat hola kesba helal farzu ibadeta lazımo emma gereka HOME merdum virduvu we illa A xebata ehmeq kiwa ***ŞİİR*** Umurtu zey cevher bı qıyme tu hewal Pey çiko fuzuli me viernı delal


Wa her wueqtu lehzetu virduvu ilah Meku gafleti tı peyın voni AH ***SEYDA MOLLA ZAHİR TENDUREK*** Alimko pilıvı mardinra yenu resenu piro qatırconra vonu ez ucreti şıma dona mı bı resni dareyeni qebul nikeyni dest yid ni Monenu çare. ena yena vir von ez şi co mir şınu vonu mireym en qatırconra vaj wua mı beyrin dareyeni bı ucret qet yindir çiniu merhamet mir seni vendenu qotırcıo pıeruo yeni esas durus voni mıreym emr bıkier vun şıma seydey beni darey yeni voni mireym sarı cıma ser çunki emir tu mari estu muteber Seyda teşekkur kenu mirir von mireym wellahi tu zalımı ley corna tu lazımi (yani vun mieym tı zalimi amma re re tı lazimi) beley dünya bi hukumdaru nibena eyru hukumdari İslam çinu ayra vırazyawa ena perişoni kafir hey zey xu ma sÊyr tehekkum kieni ma perişon ğafletu hani hukumdar estu rey rey faydey yi resenu mazlumo zey en mir hadisid estu hebib homey vonu:as muhakkak home rey rey kuvvet denu en din bı dest ay insonki barey yin dinid çiniya. zey yo mum xu vişneno emma roşni yara deru dori yo fayde vinenu qıymet dinu dünya piya bı imonu mariefetu duristiwu emma eru zaf insoni kıymet doni ayınge maldari wazenu va dinra marifetra duri viÊni Bİ YARİ rutbeu meqami dünya tenya nibeni kafi peyin merdumir beni bela eğer zer nibu safi. zenginiwu dewlemendi bi ilmu qenaatu hunera bı pArti purti dünya niya ena sade yo wuera .şeyr (aslan)hey min gemond giest ver mireyn goşti mieşno kutiki he veyr berond wuÊn bey esil hey kueşkond apartmand heyat vierneyn wuari aslu marifet hey qul koni erdid perişan ney ney zahir hal yın eğer çı perişon bermeyn amma maneyn hey huzuru sefad qel ben heweyn zoni end dünya cey zevqu seda zahiri niya. cey xebata cey wındertış niya cey ibadetu, taetu hişyariwa, bey sebata ***ŞİİR*** Tı heyt menowa şu meb zahir perest Sohbbet holondı runış bıb kemerbest fayde nidona mum seyr qebrey kafir tıver roşnu emma bınd peyti adıra. ŞEYH EHMEDİ ÇONİ Şeh ehmedi çoni ceykıra vierunu yo merik yenu ziyareti dest yi kenu lew no nu dest yiwa ahı qarbu wuley mı lew na dest tuwa emma hol pani niya tı qusiri mı afkeri şeh wunu pı keym mı wa gey tı nıweşi wua tı nuweş niwi qe. lew panaiş test pilo alimo saliho sünneto çiko boşu emma o şehsqo lew nienu yi desta o gereko xu layık niwino dest yi radayi niwu nı wawajuodu wua şar tım lew mı destani yu ehil homey bonu destqo lew nienu pawa lazımu gereka wu zey hecerul eswesdwu Bıbu wuesiley af kerdişi guno yo seydeykey mı Allah reymey xu peykeru vo mı yo seydey xura va Seyda mıri yo qala wues vaj. von seydey va wueq tikıd yo merık benu giey xu (öküzünü) genu benu çarşi qey rotışi kom muşteri yenu feyki giey kienu A. qey ku piriwu coni yi bızonu go feqirızi hın aciz biwu kom yenu heyt yuwua hemo dest xu nieştu feyk yi o bıxu feyki xu kienu a Seyda en misalra pey vonu teyki alim ahır zamani esti yizi mereqdari lew panayiş desti emma teyki alim pil amil bi ilim xuwey yi niwuazeni wazeyni cahili lew yın destani feqet ay cahil zaf muezeyni lew yin destani ayra yizni wazeyni qelb yın bıskıney musade keyni amma qeyku nefıs cıri nivrazu yiz lew noni ay cahil desta çünki o hereket benu wasite qey şıktış nefs ZEY HERB SEHABİYO xırabara yo mierık vati ma heT dolmişid şıni çolig şeyh ehmedi çoni wu bırey xU seyh abdusselamizi hey madır ma beyn en hurd bırond şeru piordayiş vırazia wel hasıl millet yi çi kierdi ez ha kıştey şeyh ehmedid runişti mı di wa hey yo nıjik da bın gueşmıri mı va efendi tu qey bila sebeb damır wa dığo kir dığıra tı qey nikati min ma tu ma cinikierdi tı qey nizoni herbi ma ki şeyh ahmedi çino zey herb sehabonu…….. eni insanonıri voni ebleh yani dünya o siyaseti dünyara çikı nizoni emma ahreti yinı holu RESULULLAH A.S von mı zafi ehli cenneti eblehi feqet ehmeq ters eni no yani dünyey xura zaf


hol zonu emma ahiretra mahrumu çıqeydıki homey c.c qurandı mealen vatu yi zahir heyat dünyara zaf hol zoni emma ahretra zaf gafili. SEYDA Seyda malla ebdul hemid sağnis (dewkey garlı ovawa) zaf alim ko mutteqı vı ciney yizi zaf sert bi ruejık Seyda ho ders donu vona Seyda ez ha şına beyri heyt heywononra şıt gieno çım tu serivu guelıki mungo ni lı yey von beli gozi tu here tı şu ho yeymı pey esta ya şına seda meğul bı derso benou guelıki lı yeni gozey yeno o nien guelikı hey bin mongot liyeni (şıt aşımeni) yena hıddet vono Seyda Seyda xuedey afatu tofan ser teda bine yani homa afatu tofan bıaru tu ser Seyda yo galıka bı hikmet vonu erey gozey wellah jı te afattır tışteki tune kuxuedey te mu selletey seri mın kiriye yani vonu beley gozey tu afateyri çik hin çinu homey tu musellet srey mı kierdo bıra eno dünya cey imtihanıtı çey zevqu sefa niyo çıgas hol homey omey şi mutleqa yo zalımik muselleti seyr sarey yin biu lazım sebru tehemmul en en ayet der heq enaydu von ehli iman kamil wueqto ki co insononki hed xu nizani qalon beradayo keni viereni ra edeb xu mehafeze kienu hetta yo yinir nengozi bi çiniu sanki yinra nivatu tehemmul kienu fek hu pis nikeni bawey homey verdeni çünki intiqam yi bi şubhe wu wu qul holier heq gienu. HUNCİÊ MAST Yo mierik zaf cıney xura tersenu vonu la ters yara nivon illellah rojik ser siwey benu leteyk nonu wuşk nona desta vona buer şu ver peys itad mıra meys cinekiz ha pey kuniez mast kena meşk mierık onienu mast sıpira zereyyi yi wuena heydi xu fekıd vonu eka teyki mast bibeyni mı pey en non xu bı werdını zaf hol bênê. sot şınu cineyk sert vona tu va se von ney ney mı çık nİva tersra inkar kenu. honci biney zemo şino zey veyri vati xu vonu cınek honci qeyrena. wel hasıl hewey hirın bı veng ko berd von mast o çırpi tera anu remenu cinek nona dıma kepçi kuano pawa mesafey kepçira ho dur geyrenu a von wullêy hurd hewey ewuliz mıva mast. mastu mast . Elhemdulillah darbey cınek ver helsienu. bıra cineka zor baza zalima padişeyku zalımra daha zalıma padişah padişah tira kuenu textra yenu huar. emma cineka merg zalım hetta merk ha merdumdır hedisid estu cina xırab serdesti kiena mıerdo holi. emma mirdo xırab serdesti kienu cinonır. DAREY YENİ Ena kezey madı (darayeni)yo hemal benu nomey yi mehemmedu. emma inso bı tehrif von( meh) yo cınaza bena hey nımaj cınaze kêni malumu çar tekbir en nımajid esti. meh onieni vero desto kieni berd voni Allahu ekber. mehır gerib yeni von a ıh ı en çı qeydı nımaju wulley en nımaj mı hemo ne wu di kıştey yid heci feyzi otelci benu tabi hey min nımajıd von ero meho herey mı qınra mı va qeymo hey nımajra hayey xu niu ki wuz ho min nımajıd qal kenu : bıra din xu bışnasnı meb Cahil min alımond cehalet uzur niyu. cahil mazur o merdum ko niresenu alımo imkon musayışyizi çinu. aşık pa batıley ay meslek xuva hetta qıj xu ni musnu defu zırnaw dünyara nışınu.ya ciron ma waten mı yo ciron xuwo aşıkra va tı he seken wa mı qıjonro va qıjeyn heg ciron cironro yenu wuaştış şimazi vey vey en cironmad bi heq defu zurnar dini: heyfa en insoni a omey cahil verdayiş eğer devlet İslam beney eniz enqeydı cahil nimendi din xu kitab xu şınasneyne eğer tı woni ez mümina o kitap xu nizuna bıwuni qıj xu nimusneyn en turi zaf eybu aru.o emel tu sıwo tur yo xırab baru qıjko islamiyetra duriu o vergı ko haru. ŞİN Şıti hikmet aşımıt ayge gırot quranira terbiye exlaqi rındi ihtirazmekı bıra o go hewey nefs dımaşı yir çinia qet baweri o durio ebed heyaru vateyyi mek goşdari dara mazier ni dono çoy fêîkı wa rında delal fiki ancak tı darey fêıkıra bı wazı heval. AĞA Yo ağey koz af zalım benu veyr pey qibli nizonu gafilu edebu heyau merifetra cahılo lu. xızmetçi yi


benu zaf dindaru qelb yi hişyaru zahiren hizmetkaru nezonu emma manen batinu pilu sultanu. pilti bı seronu nomo veng niya. belki bı imanu. merifetu hunera. bı exlaq ko hira zerey mırçık xura niverdenu. rojik o zalım von şu filan hey geymıd ğellı bırom hizmetkar şınu bezrey cew romenu weqt hesadu çinayiş yenu. ağa yenu onienu heyga cew ho romtı. von ehmeq mı tora niva ğellı bırom o tuzi cew romıtu. von ağam qusur moni mı bezrey cew şara mı va qey ğellı yenu ez o niawa cew omı. ağa qehqehe erdenu von ez geyrawa mı yo zeytu ehmeq nidi. çırey tohumi cewra ğellı yenu? von ağam ez ehmeqa yo tı. tuzi tohumi guno eştu tı voni ez şına cennet to humi gunonra çırey cennet yenu? ağa onienu hizmetkar ho ders don yi. von beley wulley tohumi gunonra ancak vêr dest tud mı tewbe kerd. kenu tevbeyko nesuh bê’d sultani dest erdenu hizmetkari. efendi tı Weqtaku heq huquk nişnasni ce’dey alley teqib nikeri tı vaji ez ağa wa ena zurika pila ağawu heqiqi awu ki homey xu şınasnenu heq huguq riayet kienu. tu mehluq ni dejnenu. bezrey çiney biromi tı ay çineni. tohumi telonra çırey guli yeni?dara maziyerra tı çırey say wueni? ALİ Yu mierık nomey yi e’li benu.niwueş kuenu.qıj yi vêw keni ra voni şu veyn malley wa biyu ali sêr bi wonu vew şına vendena malley yenu wonenu ali nimrenu biney benu sakin. Tekrar benu ğıdar. hunci voni vewey şu vend malley vel hasıl honci ali nimrenu hewey hirın honci voni şu vew hin ecız biya vona. ero elo elo ena rêzi ez şına vindena malley eğer tı nimerdi ez kiena gori baktu ….. Bıra weqtaki amel tuwo hol çinıvu malla tu ni helısnenu. tewbey ser merg qebul nibenu yani weqtaku hin umid heyat dünyara bıryenu tewbe qebul nibenu ,beley faydey wuendış qur’an estu inkar nibenu çünki ceyku qur’an tedı biyu wuendış rehmey homey o cadı varena zey varoni. emma kafır . asla wuendış qur’onra fayda nivinenu pey Ena me xapyênê her weqit hişyar biênê geflet me kuênê. dı heb mierıki dewon çolikra şıni esker dewuj yo bin beni. yinra yo yenu izin a geyrenu hevalyi tera pers kenu vonu tı şi memleketı omêy çınêy estu çıney çinu? von zaf çiko muhim çiniwu feqet giey ma kotıbı ğelley şıma heval yi vonu seni kot mio? von wulley ona bı. von de enu heygey mıno yo çizgiwa gıluer Oncenu yani daire oncenu vun a tı mierdey wua getu deku hevalız yo kiera gienu von a hı enı geymına kot de tı se keyni tepu rep doni yobinir mırd yobin kueni vineni. kieko dewey esebiyet daweyka batıla. ser kıeşiwu ehmeqi çiko xıraba gereka insa bı eqlu mantık hareket bıkeru. mıl astori gey neyrir nimoneno. gırontiwu me’quli zaf çiko hola her derdir doktoro ilac diu emma ehmeqir tu ilac nidiu… İBRAHİM BİNİ EDHEM R.A Wueliko meşhuru verco padişah benu şewik xızmetçi cariyey xura vonu şu cey rakotış mı hazırık. cılon mı rak ez kuena ra. Cariye şına cey yi kena ra oniena zaf nermu çünki doşek yi pey peli teyro omo dıekierdiş. weşi yava şıno vona ez bıney seyr bıkui la sebenu. o qeydı xura şına kuena honko şirın. nışko padaşah İbrahim kuenu zerı. o nienu cariye ha seyr cey yi wa rakoti padişah zaf yenu hiddet qamçu vera vu çıqas donu puri ya wuyena eceb monenu von erey tı gieja ez eneyk dona turi tı hanci hevena. vona ney ney wulley ez giej nia mı en çend lehzey zaf tay sêr en dueşekia vierney mı enyk jopi qamçi wuerdi la tu pieru umır xu enı doşeki seyr viernawi eceba tı çeneyk qamçio wueni? wueq taku İbrahim bini ethem eni qaloni bı hikmet cariyera eşna wuenu sarey xu vejenu xu ver hezrey kienu. von belê wulley en umur mı bı Ğeflet şı qedya en vatey cariye benu sebeb hış yari yi tewbeyko nesuh kienu terki dünya kienu ben wueliko meşhurı : şiir Çend roji heyat dünya yenu şınu Lazımu hişyari Xapnayiş bı zevqu fani turi


Zaf eybu ari Hey ça wuari textonu tacon zerino Piori yozi yındra nimendı heme şi huzur rabbi cori Mıjdoni ayir’ki o bı hişyar nikotı ğeflet Homey xu şınasna yir kierda ibadet Bı diqqet *** E’MEŞ*** Alimko zaf pılıvi zey imam azemı zaf zarif yaron bı yo yıra vonu ustad tı rojık bomeyn nonu solkey mazi bı wuerdeyn la se beyney? rojık a’meş vonu madem tı tımu tım voni haydı maşı mızafırtiey tu wel hasıl şınu nışenu ru onienu wuari kiye vet ard nonu sual. M’edey e’meş xer pıya va yareb ençı halo emma teref binıd va demek en mierik het zur çinia va nonu sual heqiqeten ard nonu sual. pey milxu ferkına dest kierd bı wuerdış. nışka oniya yoy ber kua va qey homey ez feqira tı çık bıdı mı wuar ki temakar qe donu? va ey feqir o cara şu yi feqir bi çare tekrar çi waşt temahkar en hew dest eşt çua va tı şıni yo ez omia pey ena çua o sarey tuwo wuşk şıknena e’meş hin tebat nigrot mudaxelı kierd va feqir ra bıreym xuri bı selameti şu en mieriki het zuri çini mırava nonu sual vet ard nonu sual. tura vonu çua wulley sarey tu şıknenu xuri duriku bı Selameti turi lazım niya melameti. bıra tamakari çiko zaf pisa mu’minir nibena wesifi ay iblisa. merdım temahkar bar yi bar kierdıvu derzini yaqub AS. Tera bı wuazu vaju ez pey peyrin Yusuf AS.. derzena honci nidenu cı yo derzi. Honci yo temakar benu tım xızmetçi xura vonu şu kesabra mar biyar saro pay çünki ay mıri zaf bı hesab yeni hem mir tedı estu kar. yo tera persanu vonu qey tı bi ayn gueşt bin ni gieni. von çunki eninıd xizmetçi nieşkenu hile bıkieru. komcey yinra bı kiero yo parçı belli benu we hem çim çiko biney goşi fekı bini çeşit çeşit gueşt tedı estu… KIRD ŞINU CENNET ? Yo cemaat tırkondı imami xura pers keni voni hocam kürd cennete gidermi? hoca efendi hemen cevap donu von hayır kürdün yeri cennette yoktur o ku persenu yani persoğ nehs benu honci vonu hocam kapıdan içeri bakarmı? hoca en hew onienu enaz inkar bı kieru nibena.von bı venko heydi vonu bakar bakar o persoğu nehs vonu hocam vellahi kapıdan baxarsa içiriyede girer çünkü ben kürdun inandını bilirim. boni geley bıro zaf dikkat bıkıerini insoniko ehli taassubıwu ırkçiwu çı qeydı xebeyr donu din iman wıcdon me’rifat herçi xu vıra kienu. İnsonı wari kom zon benu wa bıbu vıraştey homêwu tı bi zon xu yoney zon nişnasni qebul nikıeri aqıl ena seni qebul kienu. Çünki piero zoni homawu teala xelq kierdi.homa teala insaf bıdu ma hemını Amin… KAZİ BEYDAWİ Nomey yi abdullah-u şirazi ironrawu sultan tera aciz benu yo mesela seyr qazitira yi erdenu wuzi bey çare qey idarey dünya şınu xu erdenu yo merdım ko Salih wueli ay zamoni ki padişey het hurmet yi estu. el hasıl piya şıni co sultani o merdım Salih vonu : sultan en hevalmı qazi beydawi alimu wuzi wazenu şımadır bıbu ortax gorey ceykey yo secadê şıma cehennemdı bıdey yizi. seyniga en vatê yi Qazi beydawi eşnawuenu zey yo tiri qelb yid tesir vırazenu. xuêr xu bı xu vanu way ez eneyk alımu Zonayivi.O en wueli mir en qeydi vaju enad estu yo hikmet gereko ez en vatı bı gieri nezer diqqet o wazifera konu duri nesıheton ay wueli genu xudonu ta’êtu ibadet o meneviyyatıdı resenu mertebeyka pil. teyki alim ay zamoni hesudıra voni ilim tera niamı xu dawu sofiti. wuzi en vatıra aciz benu tefsir qazi meşhur tefsir qur’anı kerim te’lif kienu von buyrun şıma me’na kieri. heqiqeten tefsiryi zaf deqiq we hem zoru herkes nişkienu me’na bı kiêru Bıra zanayiş tına kafi ninu emel lazımu. eğer zonayiş tina kafi bênêy ega şeytanu mel-un biresu dereceyka pil munasıb en behs mawu meselê şeyh arif muceddiduddin elbeğdedi hon xud vinenu ki qarşiyid ho veyr resulullahid as. von ya resulellah tı derheq ibni sina-d-von se ? (meşhur tabib feylesof ibnisina) Resulullah as. von o merdım ko inawu ki yi waştı biresu homey bi wasitey mı. mızi dest xu kua


yiwa eşt cehennem bıra diqqet bıkierı şeyto tu wueqıt nişkienu xu berdu belki (şekli) resul homey. komki resul homey hon xud bıvniu yi heq diwu. bi şubhe en delilko we hem lapatka zaf pila qey ayıngey wuasite inkar kienu çunki vasit inkar kierdış ehmeqika zaf pila. en din bı wasıtey hz.cibril peyğamberir omo bı wasitey peyğamberizi resa sahabio we ha keza hetta reso ma sermişari ay merdımı vu ki yi pil xu nişnasney va ez eza inso pey xu tena çırey nibenu çik ena da’wa tay ehmeq esti yinir voni wuhabi davey yina. zaf delil bı ayet we hedis esti’ki vatey enin red kieni. ay bi insafi voni ki o go eyru vatey ma seru niu zey ma nivu kafıro haşa. Ez erdena insaf wuendoğoni ma yi,sera ya yoyi ya dehebi ena ummetra. seni ena ümmet sera newey heşt bena kafır haşa o şıma teno beni bısılmonê resulullah vatu : yoGo yo bısılmonir vaju kafır ewwuli wu benu kafır en hew ena mesela seri ez şımar yo macera vaji hol gostari bıkierini. SOFİWU MALA İSMAİL Yo sofikê ŞEYX EHMEDIL HAZNEVİ SURİYAD ho yenu zêre tiron yo malleyk numey yi İsmail ho rını.ştı malla onienu sofira tipyira zun’ki sofiwu persenu von tı sofi kom cey? Sofi delal en çı wueziyetu en Çı hal sofi bı zerka safi vonu Seyda ez sofi şeyh ehmed hezna wa malla İsmail dışmeni şeyhuna sofyonu von wax wax şıma qeygu wasite erdeni mabeyn xuwo homey şıma bi kafır haşa sofi şoq benu vonu hey hey tı seni mara voni kafır ma alley xu yo peyğamber xu heq zoni ma bısılmonê tı se voni Von qeydeyko mı va omır şıma ibadet şıma bilasebu von seydaki delal mademki tı en qeydı voni hal mı sebenu ez eka sekena von çere tori eno ki tı newu tevbe bı kieri qebul bı kieri tam müsülmoni von sedaki delal la ez yo merdım ko cahila nezona tı mıra vaj ez tu dıma vona seyda vonu vaj : eşhedu ella ilahe illellah sefizi dıma e’yni vonu Seyda senika vonu we eşhedu enne muhammede sofi niverdenu temem voju gironeyi depışenu von aha wulley tızi bi kafır tuzi vasite eşt mabeyni xuwo homey taaley madem tı voni wasite mabeyn xalıqu mexluqid çinu tu gey Muhammed as. kie wasite ma beyn xuwa homeydı. malla feykiyi akierdı monenu nizanu hin çı vaju. bıra wuari dawa batıl hurdi dünya rezilu rısiyawu. bonê en goya alimu ver yo cahilid seni benu rezil homey o cahili o vatiş xesım yi kıerdı zelil. ena mesela o muhitıdı bibi meşhur alimko zon xu derk kieru pieru ummet bı kieru kafır haşa xuera benu rezil. hamo Teala ma şaş nı kieru ma huni ğafletra bikieru hişyar emel ma mari ni kieru bari EBU YEZİD BISTAMİ Viliko meşhuru yira yo persenu von merdım pey çıta resenu dereco berdo vo pey hiri çiyo pey kuari, kieri lali Yani diyayiş haromro kuaru eşnowtış yiro kieru vatiş heromrazi lalu. ŞİİR Cimonxu heromro piori con heval Bı zon xu xırabi me vajı delal Meker goştari tı heramı ebed Wa tımı tu virdıvu xalık ehed Teyki peygember voni yarabbi : Merdım cı qeydı resenu tu homa teala vonu nefs xu terk bık, o bi. çünki nefis pıerdeyko pilu mabeyn kuliwu homeyd. wueqtaku her halu herekietı xud vatey homey gırot nezer itibar wu mutleqa benu hisyar amel yıwo xırab nıbenu bar. tı wuêz insonir bıd Bı halu hereketon xu neyku bı qalonu vaton xu tı homeyra şermı bık bı guerey nizdi yi tura bişermay homeyra bı ters. bı guerey qudret yi tu serı VATEY MIRÇIK Süleyman AS vinenu yo mırcıka neyr mayra vonu tı qey nefs xu teslim mı nikienu eğer ez biwazi qubey Süleyman AS bı nequrey xu dono wuera erdena beher. Süleyman AS eşnavuenu vendenu cı


von ey mırçık raştıra tı eskieni en qeydı bı kieri von ey peyğemberi homey comyerd rey rey nefsxu kienu pil kienu rınd co ciney xuwa Heskierdoğ ninu luemı kierdış vati xu ser. Süleyman AS mırçıka mayra vonu tı gey nefsxu teslim yi nikiena hal enoki wu vonu ez tora hes kiena vonu ey nebi homey zuri kienu dowe yi heqiqi niya çünki bi mı yir esto duestika bin rari aşki yadı xu kienu vin en vatey mırçık Süleyman AS gienu yid zaf tesir kienu vonu bêlê lazımu mahbubu heskier doğey merdum gereko yo hebıvu dı hebi nibênê me’lum mahbubu heqiqi homa teala tenawu bes. enay ziyeydier benu fuzuluwu e’bes. En tesirra çoras ruej min insono ninu as. kienu xelwet ters homeyra bermenu kenu diqqet vonu yarabbi tı heskerdışı mexluqi zerey mıra vejı bı heskierdış xu bıki pırr tı tariti gunanu şirki tera veji bı nur heskierdış xu bıki pır o çiko qey homey merdum tera hes bıkieru ozi ho zerey heskierdış homeyd. çünki qey rızey yıwo homo ma bı çarnu heskerdoğeni xura AMİN İFLAS Wueqtikıd beğdadıt yo mierik iflas kienu. qazi vonu enı min bajorid coko inse ho yo cad bı çarnneyn wa herkıes pey iflası yi bı hesu watey dayiş gıratış nikieru wel hasıl yo mierık yi nışnenu heyri xu bı ucret bojar’ra çarnenu en wuazife temem benu yenu ver beyr mieriki wuarı heyr vonu de bıd heq ücreti heyr mı ez şi. müflıs vonu ehmeq mo seyr sıweyro hey çı dawa dıma mıva qey qozi va muflısu tu hemazi dava fom ni kierda. Teyki xelsiêNİ Teki bınizi zulum yınıd veyşeni. zote mazlum yıra bırem şu duri, homa tura yers benu nidonu tu cennetıt xuri bıra tu wıeqıt min alimid xu miekerı rezil çünki o wueqtıd turi nimonenu yo şerefo delil guerey kuwet xu bık hereket o wueqit tı vineni qiymetu bereketı. pilti bı sero niya bı merifetu hunera, aqıl mendi zaf bı qiymeta malra vera zengini bı qenaata bı mal nia bı rehberi bı edebu tekwowa bı wuendışu zonayiş tena niya PİLTİ HOL NİYA Ebu yezid bistami meşhur vueli veyr yo kutikra vıerenu ra kutık hi benu cıloni xu oncenu piser von necısu wa mına ninıyu ezbena pis tereyf homeyra zo kuenu kutık fek von : ya eba yezid pisti libastu pey awkı bena pak emma a pilti qurreti qelbtu pey awkı pak nibena ki tu xu duri gırot tu va ez temiza kutık pisu. veliko bin yenu min cemaat xu nizdid yo kutık benu yo tenı ay kutık kevurnenu yani kienu dur cey runiştiş cemaatra. o wueliko qelbyi hişyaru von aleqe kutık mek rehetsiz mek ma qey zuniki ma ay kutikra homey het holi. hulase nefis xu diyayış tehlikeyko pilu. lazımu tı xu tu mexluq sera nigieri eğer tu pilieru vaj ibadet yi mıra ziyederu mıra daha holu. eger tu gıjieru vaj guney yi mı tayêri eğer cahılu tı alimi vaj yi bı nezoni guney kierdi mı bı zonayiş kiêrdi suc mı yi ziyêDER (daha pilu) BABİ NEHSU Yo mierik tımu tım dadı xuri duey kiêrdinê yo tera Persenu vonu qey tı çırey babi xur duey nikieni vonu dadımi feqira belenqaza babimı nehsu guri xur zonu.. EWEY LEYKETA (ega pawa kuyu ) Yo kurmonc ay binra vonu kuro lawo direka asımana heye? yani astuney ezmoni esta yo ney? o bin cewab donu vonu : kuro lawo eger hebiya ewey roki arebeyme leykieta yani es tuney ezmon bı bênê ega roJik erebey ma pawa kuyu yenu zonayiş ki estuney ezmon çiniya biracahilti din zuara merdım gereka homeyra o mexluq yıra haber darıvu Yahudiyonra pers Malla ebdul kuddus cemıley seda lıceyra wu alım ko zaf tarih zonên o zaf yaronbı va azo sedeyke xu maşi yo dew misafirti yo ağey. dı esne suhbetid ağey yo persko şatafki persa va o seyda seydey va lebbey va nebi musa AS. nımaj kierdênê yo ney? seydey va peyğember homey vı elbette nımaj kierdênê. va nımajıd çıta wuendini qur’ani kerim o fatiha hemo nazıl nibi. seydey mı muheyyer


mend nizona vaju se. mı va seyda tı musade don’ki ez cewab yi bidi? va bele zaf hol benu. mı va ağa nebi musa peyğember yahudio bı tı şu yahudionra pers vaj nımajıd çiney wuendênê ez bısılmonuwa peyğember mı muhemmedu as. tı yi mıra pers. ağa meğlub bı nizona vaju se. sualu pers nimey ilmiwu emma niku sualu bı ehmeqi. gierako merdum bızonu pers bıkeru. o persızi lazımu qey musayış vu. niku qey rezil kierdiş hevali xu. o qey pilti. honci en malley vatin: rojık veyr hudud suriyed mınu taytalebo munakeşe kerd mıra voni inso meymunrawu mı çıqas ayet hadisra delil ardi honci inad kieni qebul ni kieni. inson muanid tı deliloni dünya cır biari honci qebul nikienu. inad xuyko zaf pisu homa ma tera bi pawu netice ez hin aciz biya mıva lawo wulley ez meymunra niya babimi ademu dadımı hewawa de şıma xur meymunray meymunravini. homa merdum dinsizu şaş nikieru. şaş kerdı faş nikieru faş kierdı erdıra kaş nikieru en fikirko batılu. maymun zaf zaf şeş hot seri heyatıd monena emma beni adem şest hotey serı umur kienu yozi muhalıf ayeti wu o ku ena dawo bıkıeru kufur yid şubhe çinu müfti Muhammed uyanıq müfti farqin zaf yaronbı bı hikmet qal kierdini. ruejik hey comidı duey kiêni müfti ho kıştey yo sofidı. qesdi veng xu kienu berd, von ya rabbi tı pero bid apartmano taksiyo bid mı. rey ez boni sofi vonu se. sofi xu kışt ser ters awur donu heyt yiwa vonu en çı qeydo tı du’ey kieni? Bızon xur du’ey bıkierı. nişnasnenu mıfti von sofi ez seni duey bıkıeri? von xueri imo bıwaz imo. mıfti von sofi çıney (çıtey) merdum çinivu merdum xur ay wazenu mı elhemdülillah imoni mı estu tamu, ihtiyacêmı waştış imoni çinia ihtiyace mı mali dünyawu zenginiwa. aytu imo çinu tı xori imo bıwazı. Honcê EN MUFTİ şınu istanbal ho camid sewwy mirac bena. Timur waız paweyn voni yenu. ha yenu ha yenu tımur kuenu herey ay gey mıfti şınosnoni von mıfti uyanıq ho itiadı wa mari waaz bidu el hasıl şınu sêr kursi ho waaz nesihetu şiret kienu onienu Timur vaız ho yienu heyt kursiwa wuazenu şu kursı von seni bıbu ez şi kom bıbu yenu huar. nizonu müfti uyanıku. benu nizdi mifti uyanık müfti onienu heyt yiwa vonu: oğlum Timur dur ben hz peygemberi mekkeden kudsi şerife getireyim sen oradan gök yüzüne götür Timur hevenu von hocam devam et. lazımu merdum gereka riayet edeb bi kieru. edeb merdum zerd kira daha bı qimetu. yo wuezife pey yoy bini eğer eda benu merdum gereka şukur bikieru vaju elhemdulillah ki bi mızi en wuazife ho eda benu eğer waju illa ez o kueley nefsiwu hemo tera nihelsiyawu ŞİİR Nefsu şeyto hevali Ayra kieni xirabi Vate yin mek tı edeb Niv bı zuron yin şabi. ŞİİRA BİN Nefsi xu şikte biger tı xu çıkımezon dewam Vaj eza o tozi binlıngon pierınıhasuam Ni pe malxu nipeilmxunu pe eşiret neseb Tı mekier fexru pilıtiben rezilubey adeb Ceykıra vierunu o niymu yo mierik ho duey kienu von yarabbi tı heyça ez tu nivnehaki ez cıloni tu bışu ez huer tori vırazi musans tıra hiers benu von hey bey akıl eni çıqali tıtı voni homa muhtaç en ciya niu homa teala home wehy cıri şırawenu von bey kelım mı en ebd mı pırragu mıra hes kienu en qeydi vonu enoy zidir çik nizonu vaju yir nibenu qusuru ar beli zaf zaf inson esti bı a safti xu şını cennet hedisıd estu zafi ehl cennet eblehi yani ayki safi dinra fom kienu dunyoro ney ehmeq ters enino yo kıumoncık şınu hec yenı millet şına qyyı von heci tı xeyr omey o card çı estu çı çinu von hudey rızqey tu müslümanı nebe wey derey agır dı bare agırı yano von homa rızık merdum hec niberu adır varenu adır yani hicaz germu bon endeyk cahıl esti zaf inso con erdenu ki şu ay homey ziyaret bı kieru tayinson zi cahiltixura qimeti o cey nizoni çarpay dor ke bi bı gieru nibenu heci Mı kotalid deweymuşia wundini Serik seydey ma şı hec hirısuçend teyn yidır şi hec yınra yo zi


evdo bı evdo yani ebdullah hecra yenu yo xu sas kienu nivonu heci von evde hiers benu ve ni kienu honci vonu hewey hırın hin damış nibenu vanu kurrey kerey mı go qey me perey xu do emçuh heccey em necum şber ava muradı yani vonu leji heyr mı va qey ma pereyxu dey maşi hec ma niş ver awey murad nıomey Bıra eğer tı qey nomi yo ibadet kienu qet mekierı çünkü homa teala muhtaç ibadet riya karo niyu tu yo ibadet kierd vaj wa homa tina bışnawu bes get tı va jı wa inso bısnowu bıvniu en benu gunowu ebes Enayra resul humey vonu tu sedeqe bı dest xuwo raşt da wa dest tuwo çep ni eşnowu yani wa hayey heval tuwo cirontu pey çinivu bi homey wu a çozi pey nihesu ŞİİR Meval wa emel mı sarı bışnowu Sewab yi şınu tori yo belawu Temam dünya tu werdıdestgırıdu Eğer homey het hol ni bev fayda Peyin tı beni rezilu rı siya Tı hayey xu ni verbeytu tariya Yp mierik yo alımra persenu vonu seyda ez sultanın terziti kieno cıloni yi derdana homey vatu mieli xu medini zalimo eceba ez destekdağ zalımona yo neyş seyda cevab don von tı zalim bıxuwey destekdağ o ko la derzi o donutu owo , ŞİİR tı kıştey zalimid camegen zulum yıd veşeni bıemrisomed edeb zulum tariti roj qıyamet bızon edaletu heq te qib kieri bı can eğer o cehennem çiniv sebenu haqi mmezlum zalimra nigirenu o şehisko pil nivyu su çay pilondı runışu de-wey pilti bi kieru elbette wu benu rezil seriyu seqeti veliko meşhuru von rojik ez remlera vey jıyawa heyt quduşia şına ez rerowo çay ko bı çimenu awko zelal raştu çapıd yenu heweyko delal mı o vaşu tezıra wuerd awko zelal aşımıt mı xuri xued va eğer mı umurxud helal rızık wuerdu anca mı eyr wuerolu ez ha eb tefekkurıd mı di geybru yo sot amo omı va ey seri o nefegeu hueri tu go tu wuerdu tu quwet gıratu fı pey pesey itia o seninu eceba helalu vaey key pilo en zamond yo bıwazu alimko bi şubhe bi huer monenu bı wazu dostko bi eyb bi dest monen en xırabi alimo o ko padişahdıro en hol padişa o ko alimodıt geyrenu bı vat iyin hareket kienu yo padişa wezir xura vonu ah keşke ena padişah dıbi dewomu ebediyeni wezina aqıl mend vonu labıde wam veni tu niresini bli raşt vatu o sultanko yi wa ver sultantı yi bıdewamveni en peyinir cik çinivı bıra qelbxu gırı med bı fani keyf xu bı ma yezal mıyari çünki dostir nibenu çiko fani dost heqiqi homowu rizey yi bı wazi otoribes ana zidir benu ebeş SUQRAT HEKİMRA Kom yo cinavur daha hlu von cini yoney hekim ceykra vierenura o nienu yo yi seyr beri xuwo nuştu vonu en beri xuwa nuştu vonu en berimı o qeydı yo beruki şer tera zeri nişınu vonu la cineki tu çara şına zeri cini pieru sera yara daha şierir xirabir enawaki bi yazi nibenu isa AS da hewarion xu co yo merdarra vişerenura tabi buyo pis donu voni bu qey en merolar çıqas pisa isa AS onienu


dındonon fek yira von dındon en heywan merdar çıqas weş sıppi yani niwazenu fek yira vesugala xırab çünki ay beno zarari roj meab Yo welik vonu en şiddet ezab ay merdımer esfu ki sıhet wucud yi hoca domali durum yizi holu bi homey ters yizi çoyra çinu eminu o pa en heme nimeto homeri ibadet nikienu kuenu gaflet Yo hekim vonu mı çıgas yo inso diwu illa mı vatu zen kierduki en mıra daha holu çünki xırabimıd şubheymı çinu emma ay ey bısılmani şubhem estu wueqtikıd beğdadı şahido şahidti diyoyiş yin qebul nikieru hukm nikierd bı roşoni remezan yo şair ena esnawut va qazi ma kuaru yo gesdi xu non kuarti roşo nımıtu yi vatu qey mal yetimonu hzEli RA vonu o insongo bıerno o çiko muhtaç yino ben mecbur rotış o çıko wu muhtaç yıavo yo hekimkıva persenu wonu hal bıreytu seninu von o merdu von sebeb mergyi çıtaw von heyat yivı yani eğer niomeyne ena dünya heyat nidini mergızi nidıni Harun reşit gudyl bıni iyadra vonu tı çı gas ecayib zahidi yani terk heremu fuzuli dünya kerdışla fudeyl vonu ya emirel müminin tı mıra daha zahıdi çünki mı terk dünya kio emma terk axiret kierdu ahret dünyara daha qiymetli wu suf yani servi r şınu ziyareti imam ceferussadık ra von ya wueledi resul homey mi mı bı musni o .iko homeyti musney imam vonu weqta guney tura vırazyey zaf vaj esteğfirullah weqtko nimeti homey resatu zaf sutun bıkıeri weqtaki ğem melulti vırazyo zaf xaj la hewle wela kuwetote illa bilahil aliyyil azim suf yanı kierd xu gues o vejıta tıver va hiri emma seni hiri yani en hiri nesibet şireti zaf bı qimeti mıri besi yo mierik ho heri nıştı yoney bin yenu vanu ez zeifa mızi bınışni heyri von cınış von her ma çıqas xurtu wari heri acız benu von bi huar ez tersen uma biney ne c aşı tı voni hermı çıqas xurtu herizmıra gieni kani ey xu Holi bıker ayırki o qimeti holi zonu hedisia esta tı bı tersi şer ayraki tı cırı holi kieni ehil ilim meney en hedisid eceb mendı seni tı holi kienu o seni şeryi rot erseni penid en qeydı menı kierdu bı en qeydı vatı eğer xırabu bi eslu imonyi ya çinu ya zeifu çünkü o go wari imon komıru tı yo gom het yıwa bendi wu dı gomo erdenu tı cıri holi bı kieri wu hetta dünya dıvu a holi tu xu vira nikienu çünki resul homey vatu o g şukuri inson nikieru muqabıl holi şukur teşekkur nikieru şukıri homezi nikienu homa teala mahışqar kieru honi get let ma dermon qelp çiwey wuendş quran bı tefekkur miolo xali ibadet şew zarin fiğan seher sıweyd heyt hme was runıştış co merdımon salıhun İbrahim bini edhanı şevikıd ho sarayi xud ra kotı min honido o nienu kırriy lıngoni yoy seyr kueşkey yiwa yeno wurdenu qerenu von hey mierik tı komi min ena şevıd tı hon mı hermına ez kierdo aya mieriki seyr kueşk vonu paşa deveymı biya vini seyr kueşkey tuwa ez gierena cı İbrahim bını edhem von hey ehmeq devawu seyr kueşki mierik bı hikmet cewab don von hey ğafıl cennetu rekotışmın deşekoni qalınod o pey en luks hayatı İbrahim fom konki mierik aqılo ho ders don yi von ki hişyarıv meku ğeflet mexapyi bı enu heyat xu wo fani çünki enı penıd tori anu zaf poşmoni tı ki eyru serhoşi Ğefletu gunoni Pey end seadet edebi tu dest veydienu tı qeynızoni o insongo hemo nibiwu laig runıştış dı gueşey divonid o şu ocad runışu xu kieni rezil bı qimet pilo vatu lıngeyxu guerey lehif xu dergık cunyd beğdadi r badi merg yi yo şehıs hon xud vinanu haltu sıeninu von mıra kot dur ayişaret pieri bi vin ay ibarey ay ilim çık menfeet nida ma zey ay rekat nımajgey ma kierdini weqti saher sıwudı bıra nımaji teheccud yoni terk honi zaf sermiyonko me-newiwo bı qimetu o go nımaj teheccud şew ni kieru evliyey homey zaf gueş yıwa nikueni ogo en nımaj bı kıeru malakati ezmoni pey iftihar kieni kiyon yin muejneyni yo bini alımkey hikmet vonu mı zaf dımani vıjney mı nefs xu dışmonın çoy hidi mı zaf cınawurodır da piori bi heval xırabi çoy ez meğlub ni kierda mı zaf çi wueşiwurdi o zaf rındo het kota ra emma mı sıhet afiyet weşeyr lezzetieni çik nidi mı wuerdu sebr mı aşımıt talu acı mı feqirti talırı çiknidi mı zaf pehliwoni deyerdır kerdi meğlup emma ez ni eşkıyawa cınıya xuy pis bın dest kieri inso en zaf homeyra wueqtaki çık bı wuazu benu nızdı emma insonira wueqtaki bıwuazu zaf benu duri çünki insonir wuaştış zaf gıronu zuoru hetta tı insonira herr bı wuazi benu melül O insongo uertax sultonowu dı izzetu lezzet dünyadı benu vuertaxyini dı zilletu rezilti axiretıdı


Yo alımko gafil vinenu ki yo abid tımu tım ho camıdı ibadet kienu vonu tı tım hey ibadetıdı rızık hueritu çara yenu abid vonu homa rezzaqu rızıqmı donu alım fek tera vıera nidonu vonu tı xuri bışieney bı xebtini tori daha holıbı abıd tım tım vati alımra aciz benu vonu ey alım yo cırınmı ya hudi biyu kefil rızıqmı her ruej meişetimı donu alım vonu inawase temam ibadet bık abid vonu hey ğafil alım mı vah oma kefil rızık mıno ki vatu erdi ser yo mexluq çinuki ez rızıkyi nidi tu bawuer nikierdi o mı va yo Yahudi biyu kefil rızıqmı hemen tu va temam ey alım qenatmıdızi tuzi ena imomtı huard verdini boni yo guriko binı tori daha holvı çünki tuhemo rezzaq xu nışnosno wubeli abıdi raşt vatu inso pe durusti pey ihlasi ibadet resenu a mertebeki çıta homeyra bı wuazu homa donu yi vatey yindi va şubney tu çinivu çünki yi varis heqiqi qey resul homey enay serı ez şımari yo misal biyari yo zengi


Zaza Edebiyat覺 added a new photo.

Zaza Dili added a new photo.


Zaza Edebiyatı added a new photo.

Zaza Edebiyatı

Gergerli ZAZA iş adamları Çin'e kafa tutuyor Çinliler tekstilde ABD ve dünyayı dize getirdi. Ama Adıyaman Gergerli ZAZA iş adamları da müşterilerine verdikleri fiyatlara Çinlileri şaşkına çevirmesini biliyorlar. Rusya Tektsil pazarında şu an bile Çinli ve Gergerli rekabeti devam ediyor.

Gergerliler Çin'e kafa tutuyor istanbultimes.com.tr Laleli ve Rusya'da yaptıkları ticaret ile Çinlileri bir çok alanda alt eden Gergerliler'in ünü dünyaya yayılıyor... Like · · şare · 2 · ·

Zaza Edebiyatı

Cabaxcur bölgesinin edebi Zazacasi ve Halk Dilindeki Zazaca Edebi= Halk dili= Almancasi Dew = Do/Dew = Dorf Dewan= Dewu, Dewun= Dörfer Ambaz= Umbaz,Ombaz= Genosse, Freund Ambazan= Umbazu, Umbazun,Ombazun= Genossen, Freunde


kutık= kutık= Hund Kutıkan= Kutıku, kutıkun= Hunde Hanzar= Hunzar, Henzar= Tausend Çekal=Çekal=Abfall Çekalan=Çekalu, Çekalun=Abfaelle Wılat/Wulat=Wılat=Heimatland awnayış=ownayış=sçauen,ansehen, einsehen, betraçten astare= astare=stern astaran=astaru, astarun=Sterne Çım=Çım=Auge Çıman=Çımu Çımun= Augen teyr=teyr=Vogel teyran=teyru,teyrun=Vögel çahar=çahar=vier panc=punc=fuenf Ayi=Ayi=Sie,Die Hakiki Zazacadaki "a" sesi mesela "ambaz" bingölde halen vardir ama bu bingölün ve diyarbakirda ve kuzeyde "u,o" mesela "umbaz,Ombaz" olmustur ve cermig siverekte ve bazi kesimlerde "e" olmustur mesela "embaz" olmustur.. Ama gercegi "a" dir Mesela: Gerceği=Cabaxcur= CerSiv Awnayış=Ownayış, Uwnayış=Ewnayış Ambaz=Ambaz,Ombaz,Umbaz=Embaz Wılat=Wılat=Welat Wêkil sılaman


Zazana Dergisi

ZAZALAR ve BAYRAMLARI: 21. Mart günü Türklerde Nevruz, Novruz gibi Kürtler’de, Farslar’da ve diğer İrani veya gayrı İrani halklarda »Newroz« diye adlandırılırken, İç-Dersim bölgesindeki Alevi Zazalar’da ise bu gün Newroz değil de »Newe Marti« diye adlandırılır. İç-Dersim’in dışında kalan bölgelerde Newê Marti 22. Mart’a denk düşer. Kimi yörelerde ise Newê Marti bilinmez, genelde Hawtemal adı kullanılır. Zazalarda Bahar Bayramı: Newe Marti:...


ลžARE ZAZA ( ZAZA HALKI )

Kendin ol zaza ol , kendini khurr'd milliyetรงiligine yem etme!!!


Zaza Edebiyat覺 added a new photo.

Zaza Edebiyat覺 added a new photo.


Zaza Edebiyatı added a new photo.

Zaza Edebiyatı

KORMIŞKAN BAYRAMI Zazalar’da »Kormışkan« diye anılan bayram, Mart ayının son haftasında çarşamba günü başlar ve bir hafta sürer; 1950 li yillara kadar KORMISKAN ismi ile baharda aileler yiyeceklerini ve içeceklerini alir ailece piknige çikar gün boyu eglenirlerdi. Mütevazi ama renkli ve civil civil günler yasanmakta idi. Ancak aradan geçen yillar sonrasında çesitli olumsuz nedenlerden dolayi bir çok güzel geleneklerin unutulduğu gibi KORMISKAN bayramı da unutulmuştur.Bu unutmada devletin o dönemde orijinal doğu kültürünü yok edip, Avrupa kültürünü egemen kılma çabasının etkisi olduğu gibi gelen yıllarda Kürt Faşist Siyasi Hareketininin gelişmesiyle Newruz’un zazalar da sanki kürtmüş gibi içimize yerleştirilmesinin de etkisi vardır.

Kormışkan kutlama şekilleri Erkekler ve kadınlarda farklı kutlama şekilleri vardır Erkeklerin Kormışkon Kutlama Şekilleri:• Erkekler yumurta tokuşturma yaparlardı. Kimin yumurtası sağlam diye, Kimin yumurtası en son kırılırsa bütün yumurtalar ona kalır. • Erkekler tek ayakla arkadan diğer ayağın başparmağını tutarak sekerek kovalamaca oynarlar. Bu oyuna “axtre” denilir. • Erkekler omuz üstünden, bacak arasından uzağa büyükçe taş atma yarışı yaparlari Kim en büyük taşı en uzağa atarsa en güçlü erkek o olur. • Ayrıca köylerde iyi atları olanlar atlarıyla at yarışı yaparlar. • Atlarla cirit oynanır. Erkekler at üzerinde cerit atma yarışı yaparlar. Hanımlar ise erkeklerin bakışlarından uzak bir yerde ; • “Çır” diye bir çeşit ebe oyunu oynarlar. • 6 kişi ile oynanan “çıgız” diye bir çeşit çizgi oyunu oynarlar. Ortaya bir çizgi çizilir. Hanımlardan 1 kişi karşı tarafa geçer ebe olur. • Ayrıca hanımlar arasında eğimli bir yerden boncuk yuvarlama oyunu oynanır.


Zaza varlığının devam etmesi kendisi için önemli olan her insanın her kuruluşun mart ayının son çarşambasında Kormışkan bayramını imkanları nisbetinde kutlaması gerekir.Bu günde meşru bir şekilde eğlenilmelidir.İmkan var ise kıra çıkılıp pikniğe gidilmeli ; piknikte erkekler kendi içinde hanımlar kendi içinde yarışmalar düzenlemelidirler tıpkı eski günlerdeki gibi.Hatta bu pikniklere topluca gidilirse Kormışkan daha da eğlenceli bir hale gelecektir. Her bir özgür zaza hiçbir şey yapamıyorsa o gün özel bir yemek yapmalı , yemeli ; o güne özel bir eğlence yapmalıdır. Helal dairesi keyfe kafidir yeterlidir. Kormışkanınız şimdiden kutlu ve hayırlı olsun.

Zaza şared Zaza Milleti's photo.

HEWTEMAL ŞARE MA WEŞ BO O yaşlı adam hala inadına kendi Hewtemal'ini kutlar. Canını verir de, inancını vermez o yaşlı adam.


Kimsenin bayramına karışmadı saygı içinde selamladı el olanı. Kendisinden de taviz vermeden dik durdu. Xızır'ına sığınıp misafir eyledi bağrında. İnsana, Kurda, Kuş'a taşa ağaca, toprağa dualar etti her güneş doğumunda ve oruç akşamlarında. “Mart, kapıda baktırır kazma kürek yaktırır” derdi o yaşlı adam. Bu sözleri ilk o yaşlı adamdan duydum ben. Zor kış günlerinde sabırsızlıkla Mart ayının üçüncü haftasında Hewtemal'ini beklerdi. Bir keresinde “Hewtemal nedir? diye sormuştum kendisine. “Hewtemal, tabiatın secdeye gelişidir, tabiatın canı olan Güneş ile Ay'ın gökyüzünde birlikte görüldügü kudret akşamıdır. Kureş Baba'nın itikatıyla yeşeren Kavak ağacıdır. Özgürlüktür, berekettir. Hewtemal ile birlikte Bahara kapı açılır. At'lar seip, hayvanlar yaylalara yayılmanın heyecanındadır. Bir sevda birde ateş yakar. Ama Güneş ile Ay yakmaz. Güneş sıcaklığını daha çok bırakır yer yüzüne. Toprak ısınır, ısınan toprak yeşillikler, nimetler bırakır üzerine. Ağaçlar tomurcuklarını çatlatıp yaprağa durma hazırlığındalar. İnsan burham burham toprak kokusunu özler. Anlayacağın insanın, hayvanın, doğanın özgürlüge açılan kapısı ve kudretidir Hewtemal. Hewtemal Zazaların bayramıdır.” Daha çok şey anlatırdı bana o yaşlı adam. Hewtemal günü en yeni en güzel elbiselerini giyinir nefis yemekler yapılırdı o yaşlı adamın topraklarında. Gün olup devran döndügünde o yaşlı adam Howtemal'ini gizlilik içinde kutlar hale geldi. “Çağdaşlık” demiştiki bu “gericilik.” Korkmuştu o yaşlı adam. Artık gizliden kutluyordu Hewtemal'ini. Başka bayramlar sunulmuştu kendisine. Sunulan hiç birini bilmiyordu. Yabancısıydı kendisine söylenenin. Suskunlaştı, gizli gizli bağrında bıraktığı gözyaşlarını Munzur'un yatağına emanet etti. Herşeyi elinde kayıp gidiyordu. Xızır'ı, Gağand'ı, Cem'i, Cemeati, Ziyareti bir bir yok oluyorlardı. Özünü yitiren ne varsa ölendir... Umudunu yitirmedi o yaşlı adam. “İnsan yaşadıkça özüde bir yerinde saklıdır” diye düşündü hep. Şimdi mutlu o yaşlı adam. Yeniden en yeni, en güzel elbiselerini giyinmiş durumda. Umudu çoğalmış bilesiniz.... Oğuları, kızları yeniden özüne doğru yürüyorlar. Xızır'ını, Gağand'ını Cem'ini Cemeatini Ziyaretinin yanında yavaş yavaş, Hewtemal'inide hatırlayıp kutlamaya başladılar. Hewtemal'lin kutlu olsun yaşlı adam.. · Ez Mireni Zazaki Nimèrenu şared Zaza Zaza's photo.

zaza ‫الرجاء الاعجاب بصفحه الفولكلور‬


https://www.facebook.com/pages/Zazaki/627736800569692?ref=stream&hc_location=timeline

ŞARE ZAZA ( ZAZA HALKI )

zaza halki ve dili için SAYFAMIZA DESTEK OLUN !!!http://www.youtube.com/watç?v=qyWAIGX7mdg

SARE ZAZA - ZAZA HALKI TANITIM youtube.com

Berfin Jele added a new photo.

Zaza Edebiyatı added a new photo.

zaza Edebiyatı

HAWTEMAL


Ali himet dağ/VARTO,, tiji êna gulanê cacımi sera nişena ro vana ‘mı hardo dewrêş kerd germın xemelna, ard be xo ewro hawtemalo’ zerfeti hazır ke xebere bıde cirana cêni - cüamerdi, çhêl-çhuk wa bêrêne zere hawtemal koanê cemedi helêneno zerê ma de ma o Muzıri resenime jümini benime lasêr hawtemal ma heni keno sıvık, heni keno berz ke ano, duşê heskerdene de keno vıla pilti o qıjtiye nêmanena wertê ma de ebe hawtemal taê şiliye, taê khewo açığ, taê kesko tari waxtê şabiyaeno êndi ma o usari gınenime barê mae ra

3 çin qese kerdişi usni (usyin) Kirimiya vendano


Peking Aidar 18 2014

çin sesemve fina (reyna) vat movete ( qese (vac) kerdişe) siyasi şayana vac (qese) usni (usyin) kirimiya pesne wereynaiş avere kiirmi re; siyasi paytaro (servero) veryin zoribya wardat. Kirimci avere hui pesne ra vicit wereynet, rayibya (=oyla). "ma umi (umud) kene (keme) ke kare (gure) Kirimi şayana dermun vinenuno qese (vac) qerdişe siyasi ra rew pe manaya serevdeyini (muneyini) ra adete raşnu (raşti) vispi (pero) kişti (heti) ra nemengeyero, vacetare vezire xarice çini Hong Lei o vat

Encumaniye Kirimi Disemve (Visemve) hu-seriye avaedat (sanhat) ukrainyay ra,

pesne peyniye marayişe rayi mot (newet/miset/mocet) se ra 96.77 raydare Kiirmi wasnaya hu-seriye Kirimi waşt

Hongi vat: maraişe wereynaişi re: çin: manahin hem wezneyo kerpa tepişeno usni (usyin) Ukrainya. çin weseyneno dermune siyasi wisere (isasere) dermune siyasi ha ca qese (vac) kerdiş ra.

çin xorin wayire tersiyo wezno raresnaişi re tey Kirim, ma vendane (vendame) vispi (pero0 kişti (heti) siyazdare.

Veryina pers ne veciya meydun Kirima, seing (çey/key) paytaro (servero) veryi idarey ra wardiya, perse kirimi h


4 putin hu-seriye kirimi sinaseno, key (çey/seing) diyare daoşatari (arezra) citi wazeno usni (usyin) rusya virazeno, avaedano (sanhano) Havadise berzi • Putin mor kerd (moret) Disemve (Visemve) ferman eşt meyduna, haxşat (=koordiyapti/bildirdi) Kirim diyaro hu-seriye sinasat yew (je) diyaro hu-seriye hem idareyino/xşayino • wereynaişe semvey taye (heve) 96.6 raydari hu-seriye Kirimi avanget/avahat/refahat (paşti kerd), destekar kerd kirim serenero a rusyaya. • Evrupa serete Disemve (Visemve) vicit, wereynet citiye newi usni (usyin) idareyice Kirimi hem rusyay re. MOSkOW, Aidar 18 2014 paytare (servere) Rusya Vladimir Putin mor kerd (moret) Disemve (Visemve) adeto newi viraşt kirm diyaro hu-seriye hem idareyin (xşayin/işatre) sinaset "wasnaya merdemi kirimi ver çim kene, kirim avaedat (sanhat) vispi (pero) wereynaişe kirimiya aşma 16 Aidar , ez itya (ida) fermanene ke cumhuriyete Kirimi yathra (in ca/u ca) ra şehere Sevastopol wayire wezne hususiyo hem sinasyero zey (yeuwt) diyaro hu-seriye hem xşayin (idareyin)" Putin o fermana vat. Ferma vereziya usni (usyin) moriya (mor kerdişa) Putin paweyeno encumaniye sereteya usni (usyin) kirimi hem perse /wasna sevastopoli serene re vaceno. Encumaniye Kirimi adeto newi viraşt, usni (usyin) hu-seriye zemin (harda) kirimi hem perset rusya serene re zey (yewt) azayo newe. Evrupa serete hem Amerika serete citiye newi usni (usyin) rusya ronati, nişrati.


Özgür Zazalar added a new photo.


Dersim Üniversitesi Zaza Dili Kulübü Asma mına zeng u zerde Zerık dano kou serde Ezo amune çeverde Yara rınde soẓi verde Hete mI ara çite arde Sürate şişe serde Dile damayi,dile damayi Kelpe merde veẓiya çeverde Paskule de puro,kaleka raste serde Mı va :teres to re ke derd u çogano Sewa yeniye xere merdune xo ke Mı re terapise teverde Dile damayi,dile damayi SEY QAJİ Zazan Sanli

Hıdır Eren‎Geoaktif Kültür ve Aktivizm Merkezi EMBAZÊ DELALİ, KOMELÊ MA ZAZA-DER HER ROC MABÊNÊ SAETANÊ 13:00 19:00 DE AKERDİYO. ARÊYÊ KAY RA GULE HER ROC KOMELÊ MA DERA. GULE ZON ZANOĞA. RAA SIMA KE KONA TAKSİM, BERÊ. KOMELÊ MA DE QENÊ ZONÊ XO DE DI KILAMU KENÊ. DEĞERLİ ARKADAŞLAR, DERNEĞİMİZ ZAZA-DER HERGÜN SAAT 13:00 -19:00 ARASI AÇIKTIR.ARÊYÊ KAY'DAN GULE HER GÜN DERNEĞİMİZDEDİR. GULE ZAZACAYI İYİ KULLANAN BİRİDİR. YOLUNUZ TAKSİME DÜŞERSE BEKLERİZ. HİÇ OLMAZSA DİLİMİZDE İKİ KELİME KONUŞMA FIRSATI BULMUŞ OLURSUNUZ.


Yılmaz Kanat Zaza Sasani added a new photo.

Zaza Edebiyatı added a new photo.

Zaza Edebiyatı

Çerêz şewon dergon, mıjalyiyê comyerdon. Meşğuliyêt xuerton xomayon. Çılê şewon tariyon. Germıniyê şewon serdınon. Muhebbêt diwonon, teşğelê cemeton. Hela hela, êg rısıponi dew ra dı tên kay kên, tı bıvin mıjlayi. Wext yı jubin ra qaryên, wex voni “ ê de wıllê tı aç nike hııı”, “de şu rê e comyerdon bıvini, rê ma bo, tı çıqêdı tomê bırnên, hadê ma tı


bıvin”. Ma heton nimê şew guşdariyê ına mıjlayi bıkerdên, rênê ma tera mırd nibin. En co weş’ız, ze yın gê jubin umartin u sarı êştin jubin ser. “ Ero Heci ın gon rında bıpaw, ma loni cıt ver” diwoni tiyedır dest kêrdin pê wıyên, kıştona kotin. Ina kay eğleba comyêrd kay kên, eğleba şewoni dergoni zımıstonid kay bena. Ina kay miyontê dı tenonıd yena kaykerdış. Esas, qê ına kay xısusi textê hadrê êst labelê semedug her merdum’dır ıni textê çini, eğleba sêr ju çi ya yenu ontış. ın çi eğleba puestê nımaji benu. Puestê nımaji qeldoni, paştiyê puêsti ser oncên. Tabi têna puestı nê, paştiyê teqvim ya, diyari bonona, sêr yenona, sêr kerona, bıni keron a, hema hema tı vaj hemı ca dı yenu ontış. Kaykerdış: Ewıli, tomê xuı vırazên tabi êg tomo hadrı çinug se, ın tomı, qêdo gu ma ciyer dı vinên, gere şiyes çımê bu. Qê kaykerdışi, gere her merdum xuı ri şiyes kon pêda keru, yoni tiyedır pê hirıs u dı konu kay bena. Ina kay dı hedef şiyaşiş tomi/ağê wu. Kê wêryên, ka werdış, mecburi wa. têpya kaykerdış çinu, labelê, wext tı kê xuı be resna ki ağê/tomi a ka êşkena her kışt ser kaybıkeru. Kê bin eraver u kışton ser kay kên. Qêdyayiş: Oncax, heton ra kê hetêk qêdyê yon’ız heton ra hetêk şiyayiş xuı qebul kerd, kay qêdyena. Kê wırd heton, zê pi bımoni, kay pata şın a. ınaju ri yon voni pata yon zi voni wışk, têkı ınaju ri voni puç vêjya.Yoni kay pata şi-kay wışk vêjya yon’ız bi puç. Ogo şiyeru benu wayêr gê. Êg ınyêw kay ê dıyın dı yı zuari ê bin berd u ê gê xuı vejenu. Wext kaykerdışi xuı temom ke, ınyêw goni xuı umarên, gê komi tayêr se kay yı guıreta / qezenc kerda. Co gu ma tedı ki ağê nuştu, tı kê xuı resna oja se, bena ağa u êşkena her hêt ser kay bıkeru. Ki gê, ma tedı astarê nê ru, kê oja niyên ru u ka vêrin vêrni ser kay bena.


‎Torné Thuji‎WAYIRÉ ZONÉ MA

DERSİM TAKVİMİNDEN ÖRNEKLER: Hawtemalo qız: 7ê marti (hesavo khan) / 20 Mart (hesavo newe). Hawtemalo pil: 17ê marti (hesavo khan) / 30 Mart (hesavo newe) Pire: 11.3 -16.04 Phewri: 7-9ê hezirane (yıldızların canlılar üzerinde etkili olduğu günler) Hawar Tornêcengi See Translation

Hawar Tornêcengi‎Bulusk DERSİM TAKVİMİNDEN ÖRNEKLER: Hawtemalo qız: 7ê marti (hesavo khan) / 20 Mart (hesavo newe). Hawtemalo pil: 17ê marti (hesavo khan) / 30 Mart (hesavo newe) Pire: 11.3 -16.04 Phewri: 7-9ê hezirane (yıldızların canlılar üzerinde etkili olduğu günler) Zartoşt (‫)زرتشت‬

We want NOROOZ logo "worldwide" on Google. Please like and şare this. Lets make it happen!

Çekuyê ke Zazaki de çıniyê ya ki benê vındi, inan bıvênime

KAL: çiğ(gıda)... KHAL: yaşlı erkek,dede... XAG: olgunlaşmamış meyve sebze... XAĞ(İ): iskelet eklemler... XAŞİ: kelle-paça OSTIK: kemik... HURKİ: 1- küçük eklem kemikleri, 2- küçük yakacak odun vb. parçaları, çalı çırpı-döküntüsü yakacak... XAM: ham, hamlaşma, acemi, alışık olmayan... XAPI: 1- düğüm, ilmek 2- sütü imece etme, maya için sütü, XAPKI: tuzak (=DAMI) birleştirme,toplama...


XAPNAENI: kandırma, aldatma. /Séwaz ·6··

Zaza Edebiyatı added a new photo.

Veysel Çeliker

“Zaza Dili güvence altına alınsın”


Zaza Dil ve Kültür Derneği, Bakan Yılmaz'a Başbakan'a sunulmak üzere “Zaza Dili'nin anayasal güvence altına alınması” için talep dosyası verdiler. Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz, Bingöl Zaza Dil ve Kültür Derneği’ni ziyaret ederek, dernek faaliyetleri hakkına Başkan İbrahim Bukan’dan bilgi aldı. Türkiye’deki tüm dil ve inançların eşit bir şekilde anayasal güvence altına alınması gerektiğini belirten Bukan, sivil ve demokratik bir anayasa için demokrasi ve insan haklarının temel alınması gerektiğini söyledi. Zaza kimliğinin ve Anadolu’daki diğer kimliklerin ifadesi ve yaşatılmasına ilişkin her türlü engelin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Bukan, anaokullarından başlayarak tüm eğitim kurumlarında Zaza’canın yaşama geçirilerek, resmi dil Türkçenin yanı sıra isteyen herkes için ikinci eğitim dili olması gerektiğini belirtti. Dernek Başkanı Bukan, Bakan Yılmaz’a çeşitli konularda yazılan Zazaca eserler hediye ederken, Bakan Yılmaz, Zaza Dil Derneği’nin yaptığı çalışmaların önemine değinen bir konuşma yaparak, taleplerin takipçisi olacağını belirtti. Bingöl ve İstanbul Zaza Dil ve Kültür Dernekleri adına Başbakan’a sunulmak üzere Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’a sunulan dosyadaki talepler ise şunlar: - Ülkemizdeki tüm dillerin ve Zaza’ca dilinin eşit şekilde anayasal güvenceye alınması. - Zazaların yaşadığı yerlerde Zaza’ca dilinin okullarda okutulması - Zaza’ca seçmeli ders kitaplarının Bingöl ve Tunceli Üniversitesi Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Derneklerimizin işbirliğinde oluşturulacak komisyon marifetiyle hazırlanmasının sağlanması. Bu tür hazırlıklarda Zaza dilinde bilimsel çalışmalarda bulunmuş ve donanımlı kişiler görevlendirilmeli. - Günde 24 saat Zaza’ca yayın yapan ulusal birer TV ve RADYO yayını yapılması. - Zaza Dili müfredatının belirlenmesinde MEB’in Zaza Dil ve Kültür Derneklerinin de görüşünün alınması - Hali hazırda bulunan İstanbul Zaza-Der ve Bingöl Zaza Dil Der için vakıflardan daire veya arsa tahsisinin sağlanması. Derneklerimizin Zaza dil kültür ve tarihine yönelik yapacakları çalışmalarda veya buna ilişkin projelerine finansal destek sunulmasını istiyoruz. - Zaza dil eğitiminden mezun olan eğiticilerin okullarda istihdamının sağlanmasını istiyoruz. See Translation — with Zazalar Diyari, Zaza Ak and Zaza Xeber.


6 çin Yuan ercun keno vay ne keno

çin Yuan ercun keno vay ne keno Peking Aidar 18 2014 çin Yuani geuseg (sist) keno; ercaye ayi wardano vera (verva/patiy) ponota kaxida) dolari;, pesne pangaya çini ticareta yawane Yuani se ra 2 hefteyo pey ro. Bande yuani peyene hira kerd (useynet) çin wazeno geuseg (sist) debare diyari raresneno. Eyona (asniya/roca) ponota (kaxida) Yuani şi war 300 pips hada eyon (asni/ayar/roc) ro. Hewuni (hen) çin wazeno esteişe çi ercun keno hewuni (hen) ercuno hent viisy (zaf) beno diyare teheri.


Zaza Dili added a new photo.


Zaza Edebiyat覺


Kulturê Zazayan - Zaza Kültürü şared Duvarlara Zazaca Yaz - Dêsan ro Zonê Ma Bınuse's photo.


Zazakiyê Ma şared Zaza Edebiyatı's photo.

İson ju düwel de nêcüyeno, ju zone de cüyeno. Düwela ma, welatê ma zonê mawo, zobina düwel çino. (ebe fekê cori) İson jew düwel dı nêcüweyeno, ju zıwane dı cüweyeno. Düwela ma, welatê ma zıwanê mawo, jewina düwel çino.(ebe fekê ceri) -E. M. Cioran-


Dersim Üniversitesi Zaza Dili Kulübü's photo.

Ez Mireni Zazaki Nimèrenu

XORTY ZAZAY WARİŞTİ PAY ZAZA-DER ZAZADİLDER ZAZANADERGİSİ


Zaza Dili added a new photo.

Ali Meymandar

Anadilimiz de ( zazaki) edebiyat ve akedemik calismalar anlaminda onemli eserler ortaya cikaran degerli yazar ve akedemisyenlerimize tesekkurler..anadilimizde daha fazla onemli calismalar olabilmesi icin buyuk emekler sonucu ortaya cikan bu eserleri satin alarak sahip cikilmali..wes bo zazaki... not.bunlar sadece bende olanlar daha yuzlerce eser bulunmaktadir..


Zaza Edebiyatı

Zaza Edebiyatı

zaza oldugunu iddia ettikleri halde ölümün esigine getirilmis zazacanin yasatilmasi icin gecesini gündüzüne katip zazacanin üste cikmasi icin kollari sivamalari gerekenlerin zazacayi baskalarinin dilinin altina yatirmaya calismalari bende onlarin zaza olmadiklari, takkiye yaptiklari süphesini dogurmakta. bir zaza dilini üste cikartmak yerine baskalarinin altina yatirma gayreti gösteriyorsa hem onun zazaligindan hemde kisiliginden suphe ederim. Zazacaya ihanet etmeleyim, ettirmeyelim... herkes ustune duseni yapsin


İdris Solmaz‎Çekuyê ke Zazaki de çıniyê ya ki benê vındi, inan bıvênime

fıkrê sıma çıkê?

· • Yılmaz Kanat Zaza Sasani and 2 others like this. • Astarı Şödiri Hay rınd owsenı. (xérca ani cerénona!) çeQQer-çeQQerek/ zerd-zerdkek(zerdek) sia-siayek sis-sisek/ sıpİ-sıpiyek •

F-Latun Gunesim zaf rind bî heyrun ((:

Ibrahim Doğan‎Bingöl Zaza-Der

ROJA MAYANÊ MA DAKILANE MA BIMBAREKBO( ANALARIMIZIN GÜNÜ KUTLU OLSUN) Türk'çesi alta eklidir. Kedé(emek)é dakılané ma ma verde zafo.Desté dakılané ma huner bırneno.Dakıle ma new aşmi ma zeré xode şeveknaymé.desté dakılané ma pörüna paçkeno çımané xo ser çeno.Ez na rojéde qayıl niyo dakılané marré yaji xanıma xore çiye bıci .Çımke na rojé kapitalista sebeta menfate xo veta,seba çimiye xo yane eşyae xo çıngıle xo kınce xo goşaro niştano çıke éno aqıle isani .Né çimi male kapitalistané yané eşyayé kapitalistané ma çı bıherinime kapitalista kenmé zengin Ayera ez rojané niyanéna de caro qayil niyo xanıma xore yaji dakılané mare çiyé nécéno.şar na rojede beno zengin TÜRKÇESİ:ANALARIMIZIN GÜNÜ KUTLU OLSUN Analarımızın bize emeği çoktur.Analarımızın elleri nakış ve sanat biçiyor.Dokuz ay bizi karnında sakladılar.Bütün analarımızınellerinden öper başım gözüm üstüne alırım.Ben bugün analarımıza yada eşime hiç birşey almak istemiyorum.Çünkü kapitalistler bu günün anlamını kendi çıkarları menfaatleri için yaratmışlar,yani eşyaları kolyeleri elbiseleri süs eşyaları akla ne gelirse satılsın diye yaratmışlar.Ne satın alsak kapitalistler zengin olur.Bu nedenle böyle günlerde eşime yada analarıızabir hediye almak istemiyorum.kapitalistler böyle günlerde zengin olur. QAHRBO KAPİTALİZM (Kahrolsun Kapitalizim


QAHRBO KOLETİYO BANDORİYE.(Kahrolsun köleci boyunduruk) QAHRBO DÜŞMENE EMEGDARA PATRON CISNE ASPIJA(kahrolsun emek düşmanı partonlar kan emici sülük ve bitler) weşbo duşe kapitalizmde seba emegré xoverdayena bıratiyo haştiya daıklané ma Yaşasın anelerimizin kapitalizme karşı emek barış ve kardeşlik mücadelesi İBRAHİM DOĞAN /VARTO / Nuskar Şair.Deso dıdeyé Gulan'édı hazarodeso hire(12/05/2013 See Translation

7 7 merdi odeye resmiyai riye pa naiş ra

7 merdi odeye resmiyai riye pa naiş ra


Aidar 19, 2014 yew (je) gurveyeri (kareri) çarSemve odeye resmiye maraişa şehere Karsa 6 merdemi paya nati kişti pesne ra huvehu kişt, aşma Aidar 19 2014 . o şionaişe khases (hefe) (intikam hareketi) havadise dormi(diruni/çorşmi) vacene. 6 memuri kişiya, mudure diruni(dormi) vat, yewna (jeyna) rema (remat). "Veysi Erim yew (je) sociologo , o wayire perse mantikiyo (perse pisikoloji) ; eno 9ino/no) şionaişo haro (xiravo). Ey zaf vatiş kerde tey kara (gureya), veryin ey paya nat, ey pers veciya meyduna vatiş keriya. Handraişe (veremnaişe) reye este pa naiş esto resmiye partiye siyasiya; zafiye inu este estambula. http://cdn.ruvr.ru/2014/03/19/1501791452/9highres_00000401039168.jpg

8 Rusya Kirimi ridyena Sevastopolo zey (yewt) zemine (hara/harda) hui vinena rusya kirimi benimser kendi topragi gibi gorur Havadise berzi • Putini Sesemve perset encumaniye wereye Kirimi hem Sevastopol tey rusyaya seretere ridyere. • Rusya tawe yawaye viyarnaişi kirimi hem yawaye vispiyi (peroyini) a rusya aşma Kanuna (çile) 1 2015 • Putin diyare şiwari (daoşatari) hem amerika serete vesceseti, aujati wardati riye diwzaiş (çotiye) ra hem wayire 2 riye , 2 riyi gureynene.

MOSKOW, Aidar 18 2014 paytare (servere) Rusya Vladimir Putin Sesemve perset encumaniye wereye Kirimi hem Sevastopol tey rusyaya seretere ridyere.

Wereye moriye (mor keriye/keniye) pe reye idareye Kirimi hada merasima tey Kremlina, putini wurni (ubi) encumaniye qese (vac) kerd hemm encumaniye rusy a hem encumnaiye rusya sereteya.

Kuheyişe Kirimi " khanino (xuniyino), peiryino (veiryino) rasso (raşto) adetibya resmibya rasso (raşto)" bire (viicişe) kirimi hu-seriye avaedano (sanhano) hem rusyay a sereno adete anguşayo (çemçeyayo); hem pourin terevdano pewreno 9pouru keno) raşnuye khani (xunyini), Putini o vat. "Kirim henseye mirase mayo hem koco gereyo dormi (çorşmi/dirun) ro; Eno (ino/no) zemino (hara/harda) xratuyo o gere binge idareyo/şatreyo meti (piyeti) hem kipi (çipi) ahyero (bero/vero) yo aişeno (eskeno) Rusyayo, ey o vat.


Vaceno ke Noting that merdeme rusya bar keriyai pesne Sowyete seretey ra , ey vat ke almanya hui seret ser 1990; pesne 40 seriye ra , Almanya paşti kero Rusya sereynero. Se ra 92 Kirimici avengati (avehati/refati/paşti kerdi) rusya , ey vat; putini vat: Rusya teyeuiti (tim) pawena zemine (hara/harda) hui hem merdeme hui, menfeate medeme hui pawena kişta 9hete) siyaset ra hem safiirye ra hem adete resmiye ra. "milyona Rusici este Ukrainya yei Ruski vacene cuwene (weşyene) hem cuwenune (weşyenune) ukrainyaya ; hem a Ukrainya huvehu raşnuye (raştiye) hem menfaete merdeme ma arez kero hem menfaete eni (ini/ni) ,merdemu pawero, avengero (paşti kero); eno (ino/no) azdaiye , areziye dano idareye Ukrainya hem vipsine (peouriyune) diyare Ukrainya. Ey vat: Moskow ne wisena (isasena), ne ceyrena (geyrena) Ukrainyayi bar kero, pera (ciya) kero. "me wereye (bewrehe) (inam me ke) yi yei to tersnene Rusyaibya , yei venane dirune (dorme/çorşme) ainyai (bini/vini) hacenune Kirimi, Ma ne wazeme (wazene) ukrainya ciya (pera) yero meyduna; rusyay re o gere niyo. "ez haitya (rastin) waene şima (ukranyayici) ma vir kere; ma ne wazeme (wazene) zyan keme (kene) şima re ya yi hise hoyeta (huviyeta) şima wardane şiknene, Putini o vat.

9 Ukrainya ne virarena (thaw ne kena) kuheişe Kirimi Rusyaibya Ukrayinya Kimini girişimini rusyayla kabul etmez


KIEV, Aidar 18 2014 Kievi thaw ne kerd (ne viraret) wereye cumhuriyeta hu-seriye kirimi hem sevastopol yeuwt (zey) henseye diyare hui, Sesemve Ukrainya o vat. "ma ne sinasene (sinaseme) ma bira (bini) ne sinasnene hu-seriye Kirimi hem hewuni vacyeno sereişe kirimi a rusya, vacetare vezire xarice Ukrainya o vat a havadisicu. Wereye moriye (mor keriye) Moskowaya het paytare (servere) Rusya hem Kirimi adetetiya niyo, , Perebiynisi o vat; ey vendat a anguşe (çemçe) mesengi (senci) ayasere vera (patiy) rusya. Ey o vat: kişta ukrainya vinet tepiştişe Kirimi şionaişe (harekete0 Rusya emperyalizme Rusya weysneno. Paytare (servere) Rusya Vladimir Putin hem paytare (servere) Kirimi morat (mor kerd) wereye cumhuriyete kirimi hem şehere Sevastopoli henseye zemine (hara/harda) rusya.


Wereye umi (amatı) pesne yew (je) eyon (roc) encumaniye kirimi wereynet (=secti), vicit, hu-seriye avaedat (sanhat) pesne wereynaiş (ray) ra , se ra 96,77 raydari vicit, wereynet hu-seriye hem hui sereynene a rusyaya. Pesne (dima) wereynaiş (ray) ra Kirim hui sereyneno a rusya hu-seriye avaedano (sanhano). Raydaru o waşt. 10 6 tezarutare Misiri kişiyai perodaişa paytext kairoy ro

Polisie misiri gase hesri (histiri) erzeno usni tezarutari inu verseno paytext Kairoya. 6 tezarutare Misiri kişiyai perodaişa paytext kairoy ro 11 6 tezarutare Misiri kişiyai tezaruta newi ro , tezaruatari idareye eskeri (keri) ne wazene. PoSemve, polis piya pe tezarutariya (veryeratriya) perodat i perodane idareye eskeri (keriya). Teheveyo 18 ayuyo (seriyo) tey kistaruna esto; da des dirveniyai seing (key/çey) 70 ainyai (bini/vini) tepişiya.


Idareye eskeri (keir) 16,00 mersemi ser vastarini 2013 ra tepişti kerdi xepisane seing (key/çey) Morsi wardiya het eskeri (keri) ra. Pesne wardaişe Morsi ra 1,4000 merdemi kişiyai riye zori ra.

12 iranici roşune sero newi (new-roci ) roşnene (roşn kene) vere sero neweye iraniyano

4

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/White_house_haft_seen.jpg/240pxWhite_house_haft_seen.jpg PosSemve aidar 20, 2014 iranici roşune sero newi (new-roci ) roşnene (roşn kene) vere sero neweye iraniyano; sero new zazayune maya zey (yeuwt) kormikano, howtemalo, kareçarsemveyo ,.. miyon Zazayuna zafiy (visiy) nome (name) sero newi este. Sero newe 3,000 seri ra veryi (peiryin) ra yeno; roşo neweyo; aşmi şuna bine huari (hvengi) ra. Roşto (roşo/roco) newe (new-roc, new roşto) sero neweyo.

Roşune sero newi esto zazanaya (zazaistana); o roşuno khano (xuno), zaf zaf (visiy visiy) veryin (peiryin) ra yeno. Uneskoy sero newe sinaset , mirase veryine (peryine) iraniyo.


Tawe wesariyo (usariyo); sero neweyo eyono (roco) veryine seriyo (yereo), hemyar (esmer/hemser) eyono (roco) veryino; zafiy (visiy) diyari sero newi vinene isareto newe ra zerdaişo, viliki royene, weysene, yavun (asna) newe ra yeno hui; vili (viliki) yene ro, vaş varedano weysneo royeno; gan kuno. Sero newe wesaro (usaro), visiy (zafiy) diyari ry roşn kene (roşnene/umvarek kene), seing (key/çey) yavun (asna)/taviayat yeno hui ra; gan kuno miyon vaşi urvare, daru-biri miyon, mari makha (kulik) ra vecyene, eno (ino/no) isareto neweyo sero neweyo. Owki (awyay) xayane, guşene; mirciki (viciki) maxşane (firene) asmen ro, viçene. Yavun (asna) royeno, vaş royeno vili (viliki) royene, roşt (roş/roc) gan dano vaşi; roşto (roco) newe gan dano yavuni (asnayi). Irana zazanaya (zazaistana) , kurmucistana, soranistana baddiniya, tacikistana afganistana, pakisitana, azerbeyjana sero newe roşneyeno. Iran weş umet (ame) vuno sero newi re; Zazay weş umey (amat) VUNO SERO NEWI RE: eyono aşma newiya aidaro vernal equinox day eyono (roco) usaro (wesariyo). EYONO ASMAN VERVAşIYA (fravardina) TaXWIME DINDARIYA; aşma 21 Aidar wesao, eyono (roco/ayaro) veryino. Merdemi irana, Zazanaya, Azerbaijan, India, Iran, Kyrgyizstan, Pakistan, Turkey, Afghanistan, Tajikistan hem Uzbekistan sero newi roşnene (roş kene) , sero newe ya kayi este, deyri este, govendi este merdemi rakhişene. Sero newe roşto (roco) neweyo; vurnaiş esto yavana (yavuna); roş (roc/roşt) tariyi (temayi) wardano verethre yeno meyduna. Sero neweyo duşmainiye war şuna merdemi wereyene yewmibya; merdemi vestriye newi (gince newi) vengene (vesene/dane) hui ra; i hewuni (hen) hui hadrene (hadre kene) sero newi virar kene. Zone Avesta vispi (pero) eyon (asni/ayar) mainyao; eyone (roce) aşmi mainyaye. 13 Arjantina Amerika serete hem ingiliz wardano vesceseno vaceno: i wayire 2 riye Argentin naişnano (pereno) Amerika serete hem ingilizi riye wayire 2 riye ra wardano, vuno I ne sinasene Kirimi henseye Rusyayo.


Hada vacaişa (vaxedarişa) /qese (vac) kerdişa) parisa çarSEmve paytara (servera) Cristina Fernandez vera pe nat weeynaiş (ray) kirima, ray (wereynaiş) malvinasa (falklanda). Wereynaiş tey Malvinasa sinasneo idareye ingilizi , Amerika serete çiy ne kerd ne yi çiy vat. "çiy ke esasiyo ramaye (haxştiye) anguş (çemheya) nemengere adete anguş (çemçe) wayire 2 riye çiy ne virazeno seing (key/çey) o yero bire (vicihsi).

Ay o vat : kirimi henseye sowyete sereteyo, manaye diyare şiwari geusege/sisite hem Malvinas paşti ne kerd. Argentin hem diyare ingilizi 74 eyon (roc) perodati riye Malvinasi ra, perodaiş şi peyni ingilizi vat i veretreye. Zaza Tarihi

Türk kaynaklarında, kavim adı olarak Zaza adının ilk kez kullanılmasına, Alevi-Bektaşi edebiyatının kurucusu olarak kabul edilen mutasavvıf ozan Kaygusuz Abdal’ın (1341-1444) bir şiirinde rastlıyoruz.


See Translation

Sevda Naz Selcan‎Zaza dilini koruma ve geliştirme

camerdo zaza odo bizano nuncikagu masiroda ama ceniya zazaji ado masey camerdi seri sero bizano bışkıno((((((((erkek zaza dedigin yumrugunu masaya vurmayi bilecek fakat kadin zaza dedigin ise o masayi adamin kafasina gecirmeyi bilecek)

Havadise Zazayan and 9 others şared a link.

Hawtemal www.zazakikozmos.com Her çira ver u ser wazen ke nê rocanê hawtemali de vacine, hawtemalê şıma wendoğa be qom u dina alemi u dina u dare xêr u ber bo. Rocê piê mı mırê derheqe Hawtemali de qese kerd,... • •


Hawtemal Tarıx: 20-03-2014 20:40:36

Her çira ver u ser wazen ke nê rocanê hawtemali de vacine, hawtemalê şıma wendoğa be qom u dina alemi u dina u dare xêr u ber bo. Rocê piê mı mırê derheqe Hawtemali de qese kerd, mı ki nustê de kerdi daim u şıma de parre ken...

Qese kerdena ma u piê mıra -wertê gul u nuri ra cem u camalê xo şewle danoSerrewaxt ke caê ra, ma vacime gağan ra ke sıfte bıkerime roc u şewê Heqiyê ke benê şen, ya ki ‘rocşêni’ niarê: - Gağan: Pêê aşma zımıstaniya vırene u serrê aşma çeli dero. - Rocê Xızıri u Xızır / Xêylas: Serrê aşma gucige dero. - Qerêçarşemê Marti:


Çarşemê aşma martiya vıreno. - Hawtemal ... u dıma ki - Pire: Hirê rocê pêyniya marti be hirê rocê serrê nisane pira. Tabiyo ke ebe hasabo khan ra. Ê bina ki tawê de bini rê caverdime... Bêrime Hawtemal: Her çira ver u ser wazen ke nê rocanê hawtemali de vacine, hawtemalê şıma wendoğa be qom u dina alemi u dina u dare xêr u ber bo. Rocê piê mı mırê derheqe Hawtemali de qese kerd (Gucige 1993, Elemanya), mı ki nustê de kerdi daim u şıma de parre ken: Waxtê de, dina ke hona adır u ağwe biya, hona ke mız u duxan biya, ma vacime, ‘dı domani’ benê. Destê her jüê nê domana de nur ra jü goge biya, jü maşıq de vıneto, jü ki mıtrıp de, ma hêni vacime. Jü goge erzeno ê bini, o pêcono; o bin ke erzeno ki, no pêceno. Yanê jü na hetê dina de, jü o hetê dina de beno. Nê, dina ki cenê wertê xo, jübini de kunê kay u kelabat, çerx u pewraz.Waxtê nia xecelinê. Waxtê ra dıme, me u mat sebetanê kay u heskerdena ina hiremine ra pêda beno, ber ceno, kuno ra riyê hardi. Ewraê isani ki roc u şewanê Hawtemali de hardê dewreşi sera amen ceno. Dina şalpazeni ra vecina, bena şen. Ma nê hurdemêna nura, jü: Ticiya-Homete-Oli, jü ki: Ana-Sıpıye zanenime. Naê rê qanatê ma êno. Hawtemal dewrê şenatiya dina u alemiyo, her kes u her çi nur u cemalê xora ze şew u roci, ze aşme u tici jübini de çerx u pewrazê. Jü vecino, selam dano ê bini. Se ke jübini de gulaşe bıcerê, jübini danê tever u têbın. No nia roce be roce, şan u şodır hatani be axırşêrê zemani ... ***


Hawtemal; ‘Hawtemalo Qıc’ u ‘Hawtemalo Pil’ ra name benê. Taê caa de ‘Hawtemalo Wertên’i ki esto. Hasabo khan ra ke hasab bi, êno 7 u 9 marti be 17 u 19 marti. Hasabê newi ra êno 20 u 22 marti u 30 marti u 1 nisane... Coka na roce ze ‘Hawtêmal’ ya ki ‘Newê Marti’ name bena. Belka ke name bini ki hona bıbê. Taê usılê hawtemali nianenê: Şanê Hawtemali de mordem şono ağwe hini ra, eke bi cao ziyarge ra ano. Kişta na ağwe de qasê gulanê/nıfısanê çê xo ki xiçanê kemera çineno we, keno zerê ağwa xo tey ano. Çê de ê kemeranê xo vecenê, benê tebera dormê locına adıri de rez kenê. Na rezkerdene ya pilê çêyi ra sıfte bena hata qıcê çêyi şona, ya ki qıcê çêyi ra sıfte bana hata pilê çêyi şona, nia kemera her kesi kıfşa. Ağwe ra ki her kes manê teberıkê de şımeno, a bine ki şanina ra çê u der u dorê çêyi ra. Eke mal u dawar ke esto gere rıskê dina ki bıbo. Şodır ke urzenê ra, vırende qaytê bınê kemeranê xo kenê ke, hela çı kewto bınê kemera kami. Eke çiyê de weş, ze lulıkê, mıloçıkê, meşê u çiyê nianeni ke bınê kemera kami kewtenê, a sere rıskê ê çêyi riyê dê ra dariyenê, riyê dê ra say kerdenê. Tainê dara şilane ra xo wetenê. Hirê roci roce guretene. Dani ya ki bızereki potenê... Hama ilam ke şodırê hawtemali her kesi çê xo de, qase taqata xo çiyê potenê. Tainê gıriki, sir, zerfeti potenê, tainê ki pesê kerdenê qurbane, sare bırnenê. Gegane taê çêa de nuni ra pia şerbeti ki kerdenê vıla. Der u cirani qıc u pili ra sılaiye denê jübüni, şiyenê çêanê jübini sir u zerfeti werdenê. Mordem gere hawt çêa de hawt sıfra de ronişo phariyê dı phariya buro. Reca u mınete kerdenê. Hawtemalê jübini kerdenê xêr. A roce Aşme u Roc her çirê şahado. Hemi ki vacino ke, ê ki jü na roce ênê seci. Ma hêni inam bemê ke, dina hawtemal de bia şên, a roce saciya germe kewta hard, can u maxlutê riyê hardi pêda biyê, biê wairê can u roy. Nê rocanê hawtemali, ne ke teyna isani anê xo viri, şekırnenê; riyê hardi ra her çi haşarê xo beno u


naê şekırneno. Hawtemal de cemre gıneno dar u beri ra, weşiye xo keno tern, keno newe. Her çi sızıyê riyê hardi beno. Nega Heqi nê roca de bena, nê roca reca u mınete vêrêna. Şêrê şona, xêrê êna. Wairê cırm u cani xafıle, xırabe, nêheqe duri fiyo. -Hala HalaDemê şıma xêr, hawtemalê şıma bımbarek bo. Êli Bıra Marte 2014 Bınge: www.zazakikozmos.com Editör: Êli Bıra Özgür Zazalar's photo.


Zaza Edebiyat覺 added a new photo.


Zaza Edebiyat覺 added a new photo.


Zaza Edebiyat覺 added a new photo.


Zaza Edebiyatı added a new photo.

14 Almanya vicena wereye çeki (zaya/zengeni) avihaynena (vindarnana) rusyaibya Almanya vicena wereye çeki (zaya/zengeni) avihaynena (vindarnana) estasyone cerevnaişi (şinaşaişi) eskere (kere) rusyay re

Almanya vicena wereye çeki (zaya/zengeni) avihaynena (vindarnana) rusyaibya Almanya vicena wereye çeki (zaya/zengeni) avihaynena (vindarnana) estasyone cerevnaişi (şinaşaişi) eskere (kere) rusyay re serveziro diyim (diyin) Almanay Sigmar Gabriel avaedat (sanhat) çarsemve xratuye Reinmetal avihaynano (vindarnano) vaceno ticareta çeki (zaya/zengeni) rusyaibya nuna (nika) ver ne şuna. Wereye ercaye nazdi 140 milyon ponota dolara .


Idareyici merevaine pawetişi Rheinmetall,veryin weseynet şirket wereye pewreno (pourneno) binge more wereye ra niyasadano (roneno) perodaişi re software virazeno. Hema idareye almanya vat idare mayvend viraşt i vinene ticarete hewuni ver ne şuna. Idareye almanya vinena hewuna (heluna) perodaiş syasnaiş re Rusyaya ne virarino (thaw ne kenyeno), vezire debare Almanya vat. 2 seri veryin sereibya aişeno (eskneo) 30,000 eskere (kere) rusi wazeno cerevneno (şinaşneno). Kirimiya hu-seriye avaedat (sanhat) ha ca Ukrainyay ra aşma Aidar 17 2014 resmiye ra perset a Rusya sereney re. Se ra 96.8 raydari waşt hui serene a Rusya, wasnaya hu-seriye ha ca Ukrainya ra ray ra usni (usyin) veciya. Amerika serete , Evrupa serete pesne ra citi ronati (niyasadati) usni (usyin) rusya. Resmiye Rusya hem idareyice Rusyay re citi viraziyai.

Zaza Edebiyatı

http://www.readbag.com/zazaki-institut-de-peseroki-cime-cime9


• Ebubekir Pamukçu şared Zaza-Der's photo.

HEWTEMALÊ ŞARÊ MA BIMBAREK BO.


KORMIŞKANÊ ŞARÊ MA BIMBAREK BO. NEWROZÊ ŞARANÊ MA BIMBAREK BO. NEWROZ PÎROZ BE. Zaza-Der Komela Zon u Kulturê Zazayan Zazaki updated their cover photo.

SEVGİLİ HALKIMA Uzun zamandan beridir güzel memleketim Zazaistan´dan çok uzaklarda Stockholm´da yaşamaktayım. Burada geçen zamanımın her saniyesinde, daglarıyla, ovalarıyla, ırmaklarıyla, köyleriyle, kentleriyle ve insanlarıyla güzel memleketim Zazaistan´ı kalbimde yaşattım. Her sabah gözümü açtıgımda yüreğimin bu özlemle sımsıcak oldugunu hissettim ve o heyecanla günümün tamamını ulusal ve demokrasi mücadelemizin yükselmesi için çalışmalara adadım. Ve her gece uyurken, o gec...Continue Reading

Zazaki

Sasaniler Tarih içerisinde İran'da kurulmuş olan en büyük İmparatorluklardan biridir. Kurucuları İran'da hüküm süren ve günümüzde torunları Türkiye'nin doğu Anadolu bölgesinde yaşayan Zazalar'dır. Sasaniler(ZAZALAR) tarihte en detaylı devlet teşkilatlarından birini kurmuştur. Yalnız bu devlette yine ondan önceki Assur gibi devlet teşkilatlarından etkilenmiştir. Liderlerini hem İranın hemde iran dışı herşeyin lideri yani şehinşah sayarlar. Yine köylerle ilgilenen dihkan denen görevlileri vardır. Çok Roma imparatoru Sasanilerle savaşırken ölmüştür.Yüksek kültürleri vardır. İslamın gelişme yıllarında Bizans ile mücadelelerinden dolayı yorgun düştüler ve halife Ömer ve Osmana yenildiler. Krallarına kisra derler ve son kisranın iki kızı Hz.Hasan ve Hz.Hüseyine verilmiştir. İslam devlet teşkilatı Sasanilerden çok şey almıştır ve geniş islam topraklarını yönetirken islam


Sasani tecrübelerinden faydalanmıştır. İranda önce bir Elam sonra pers ve Akameniş sülalesi ortaya çıktı ve Sasaniler ile çok güçlü bir İran uygarlığnı gördük. 100 sutunlu saray yada Ateşgedeler ve Nakş-ı Rüstem gidip görülmesi gereken tarihi eserlerdir. Abbasilerden Osmanlıların sonuna kadar süren vezirlik kurumu Sasanilerde ortaya çıkmıştır. Mesela vezirin sasanilerdeki adı vazurg framadhardır. Vazurg büyükler demektir. İran kisrasının yanında bulunur kisranın atadığı görevlilere dokunamaz ve ordu komutanlğı yapmazdı. Dihkan denilen özellikle vergi toplamada önemli görevi olan küçük idari birimlerin görevlileri vardı. Dihkanlar bölgelerinde kendilerine şahrig denen başkanlar seçerlerdi. Valilere marzban denirdi. Bağlı devletlere vaspurhan derlerdi ve unvanları şah olduğunda sasani şahı kendine şahenşah yani şahlarşahı demeye başlamıştı. Yine istan denen sancak idaresine benzer idari birimleri vardı istanın başında istandar bulunurdu. Yine dini görevlilerden yargıçlık yapana mobed denirken bunların başındaki kişiye mobedan-ı mobed denirdi. Ateşgedelerin başında ise Ataş Amarkar bulunurdu. Süvari komutanı ayrıydı ve vurucu bir güçtü. Yalnız piyade ordusu angarya usulü ile toplandığından bir yığın halinde pek bir anlam ifade etmeyen bir orduydu. Yine şehirliler savaşa gitmez gezit denilen vergiyi öderdi. Bu vergi islam dünyasında cizye olarak gayri-müslimlerden alınmıştır. Harac denilen bir vergi daha vardıki bu süryanice bir kelimeydi ve önemli bir gelir kaynağıdı. I.Hüsrev zamanında ülkesinin tahririni yaptılar ve islam dünyasına bu konuda öncü oldular. Zaza edebiyatı ‫ أقوى من‬..‫ وهي واحدة من أكبر‬،‫ساسانيدس في إيران أنشئت في التاريخ‬ ‫ من أحفاد مؤسسي السائدة في إيران وتركيا في شرق‬،‫ اليوم‬.‫الإمبراطوريات المزيد‬ ‫الأناضول في الحالات‬. ‫) تم التحقق من ساسانيدس للتاريخ الأكثر تفصيلاً لمؤسسات الدولة )الحالات‬. ‫ القادة‬.‫ مثل المنظمات الآشورية قبل‬،‫وحدها في هذه الدولة لا تزال تتأثر بالدولة‬ ‫ مهتمة تماما‬،‫ مرة أخرى‬.‫ الزعيم من كل شيء على ما يرام‬،‫على حد سواء داخل وخارج إيران‬ ‫في ديكان تسمى مساعدين‬. ‫وهناك ثقافات عالية‬.‫وقد توفي القتال ساسانيليرلي الإمبراطور الروماني‬. ‫تطوير الإسلام بسبب قوة السنوات البيزنطية مع مرهق وهزموا عمر الخليفة‬ ‫ الابنة من الأخير الملك والنبي اثنين كفركلا‬.‫ والبابا‬kisranın ‫حسن وحضره‬ Hüseyine. ‫ إدارة‬،‫وقد اتخذت المنظمة الكثير من "الدولة الإسلامية" والأراضي الإسلامية‬ ‫ بعد أن ظهرت لأول مرة في‬،‫ في إيران‬.‫الخبرات الساسانية ساسانيليردين الإسلام‬ ‫ سلالة الفارسي و‬Akameniş ‫ شهدنا من قوية جداً مع‬،‫لايلام وإيران الساسانية‬ uygarlığnı. 100 ‫ عمود الحفر منزل أو‬Ateşgedeler ‫وفي نقش‬-ı ‫الذهاب إلى تشيونغ التاريخية يجب أن‬ ‫ وبرز أباسيليردين العثمانيين الذي استمر حتى نهاية الوكالة‬.‫ نرى‬akaraka1 ‫ساسانيليردي‬. ‫ الملكة ساسانيليرديكي اسم فازورج‬،‫ على سبيل المثال‬framadhardır. ‫فازورج من‬ ‫ إيران تقع بجوار‬.‫ كبار السن‬kisrasının ‫ تعيين‬kisranın ‫ للمس و‬komutanlğı ‫من ضباط‬ ‫ صغيرة لا سيما ديكان دعا‬،‫ المهمة الهامة المتمثلة في جمع الضرائب‬.‫الجيش‬ ‫المسؤولين الإداريين للوحدات‬. Şahrig ‫ منح‬.‫ديهكانلار لهم في ما يسمى الرؤساء‬ ‫ اعتماداً على فاسبورهان أنها‬،‫ عندما بدأت الدول شاه الساسانية‬.‫المحافظين مرزبان‬ ‫ تستخدم وألقاب الملك يدعو نفسه‬şahenşah şahlarşahı ‫ذلك‬. ‫ قد الإدارة وحدات إدارية مماثلة تسمى ' ستان في بداية إيستاندار‬،‫ لا يزال‬istanın


‫ميمنة‪ .‬مازالت‪ ،‬حتى الشخص في رئيس منها‪ ،‬بينما الضباط الدينية القاضي‬ ‫هو أليكس أماركار‪ .‬فرض قائد ‪ Ateşgedelerin‬تسمى موبيد‪ .‬في بداية ‪-ı‬موبيد موبيدان‬ ‫سلاح الفرسان‪ ،‬ترك وفي الإضراب‪ .‬لأن مع جيش مشاة الكلاب وحدها في شعور بعدم‬ ‫مقاضاة‪ .‬لا يزال لم اذهب إلى الحرب لشعب المدينة تدفع ضريبة تسمى غزة‪ .‬واتخذت‬ ‫وهذا هو أكثر من تحية‪ ،‬تسمى ‪ müslimlerden.‬هذه الضريبة كالعالم غير الإسلامية‪ ،‬غير‬ ‫السريانية والحسناء مونيك‪ .‬لقد فعلت ذلك‪ kaynağıdı ،‬ضريبة كلمة التي تأتي من‬ ‫‪.‬والعالم الإسلامي لبلاده في وقت تاهريريني كسرى وأصبحت رائدة في هذا الصدد‬ ‫)‪ Bing‬الأدب زازا )مترجم بواسطة‬


Zaza Xeber‎Zazan Sanli

Hakan Yilmaz via Kamo Kamo

SiZLER SADECE KÜRT YALAKALIGI YAPARAK LAZ ve ZAZA ULUSLARINI RED iNKAR EDEREK TARiHiN CÖPLÜGÜNDE YERiNiZi ALACAKSINIZ See Translation

MKP; Türkiye-Kuzey Kürdistan Halklarının Devrimci Hareketi Newroz Ateşini Körüklüyor! adhk.de

Ajansê Xeberanê Zazaki and 8 others şared a link.

Hawtemal www.zazakikozmos.com Her çira ver u ser wazen ke nê rocanê hawtemali de vacine, hawtemalê şıma wendoğa be qom u dina alemi u dina u dare xêr u ber bo. Rocê piê mı mırê derheqe Hawtemali de qese kerd,... •


Zaza Halkı şared Mesut Asmên Keskin's status update.


Zaza (Dımıli, Kırmanc, Şarê Ma) halkının HAWTEMAL, SERRNEWA ve KORMIŞKAN bayramlarını, Kürt, İrani ve tüm ortadoğu halklarının NEWROZ, Süryani/Asuri halkının AKİTU bayramını yürekten kutluyor, baharın, yeni yılın, direniş ve özgürlük ateşinin Ortadoğu Halkları şahsında tüm dünya halklarına barış, özgürlük, huzur eşitlik ve sağlık getirmesini, aygıtların, devletlerin ve içimizdeki militarizmin, baskının, inkarın, işkencenin, sömürünün, çevre kirlilğinin, ırkçılığın, hayvanlara edilen zulmün son bulmasını, bir gün düyadaki tüm silahların bu özgürlük ateşinde eritilip yokedilmesini umud ediyorum. Serra mawa newiye, usaro newe bımbarek bo, ma rê haştiye, serbestiye, rındekiye biaro, qeda u belaê serê na dina ma ra düri fiyo.. Mesut Asmên Keskin şared his photo.

Hawtemalê sıma bımbarek bo! Serrnewa u Kormışkan bımbarek bo! Newroza we pîroz be! ‫نوروز شما مبارک‬ Շնորհավոր Նորուզ՛ Happy Serrnewa for Zazas and Happy Newroz (Nourûz) for us all!

Abdulkadir Büyüksayar

http://www.gemtepekoyu.com/default.asp?mct=detay&Topic_ID=12148


Zazacanın Tarihçesi www.gemtepekoyu.com Zazaları çoğunuz kürt sanırsınız.Ancak kürtlerin ve zazaların 2 ayrı toplum oldugunu tarih bize yüzlerce kez göstermiştir.Ben de bu ayki köşe... ZOROASTRIAN added 7 new photos.


Zazalar

Wesar ameo, xeyr ameo


15 desturiyo berze diyare Thai wereynaiĹ&#x;i (raye) aĹ&#x;ma Guecigi ne viyarnano


Servezira diyare Thai Yingluck şinawatra (daşina/rassa) hui resma moceno (niyasana/newena) veryin raya hui dana estastone raye estasyoniya paytext diyare thaiya aşma Guecig 2 2014 desturiyo berze diyare Thai wereynaişi (raye) aşma Guecigi ne viyarnano, ne vereno Yene Aidar 21, 2014

Desturiye diyare Thai raye/wereynaişe aşma Guecig vadat ke wereynaiş (raye) aşma guecige ne verene zey (yeuwt) wereye siyasi xoriyena diyari ro. Yene desturiye vicit 6-3 avaedat wereynaişe aşma Guecig 2 aşaya (yasaya) ra ne verene; wereynaiş (rayi) tey yew (je) eyona (roca) tekehiyai (verezdiyai). 28 diruni (dormi/çorşmi) ha ca 375 n diyar ro ne aişay (eşkay) raydare kesi hui ne haxşta (exşat= bildirmedi) riye veryeiş (terzaruat) patiy (vera) idareye ra. Binge (bine0 aşaya (yasaya) wereyainso vispi (pero) yew (je/ju) eyona (roca) virazyero, tepişyero. Desturiye fermanet wereynaişo newi tepişyero virazyero.

Da des merdemi kişiya hem hanzara (hazara) dirveniyai aşma cotani 2013 ra. 15 Tirkiye Twittere ne verdana


Yene Aidar 21 2014 Idareye Tirki ne veradat kes Twitter kuhero; idare twittere ne verdana diyar ro pesne servezire tirkiye vat; o ay esereno diyar ro. Gureynatari (marsatari) Yene veryi vinit vaete adete diyare Tirkiy, desturiye racat şebekeye Twitter. Posemve Erdogani vat idare Twitteri esereno tirkiyai. “ma eserenune (eserenume) Twitetre. Mi re çiy niyo se virzane (xome) beynemiye (bumiye/anguş/çemçe) vaceno” Erdogani o vat. Resmiye ey vat: twitete fermane desturiye maredat (=ihmal kerd) taye (heve) girey viniyai neadetiyae, Erdogani vat hişare ey şi ci re. Neelie krous hanjamaine Evrupa vat: ne verdaiş wayire bingi niyo, ne-nairyino, wayire isareti niyo.

.


irunici sero newi roĹ&#x;n kene (roĹ&#x;nene) Tehrana, Iran, Aidar 20, 2014.


Iranici roşune sero newi (newroc) roşnene (roş kene)= kutlarlar


Irani roşune sero newi new-roz, sero newe irana tehran. aza Edebiyatı added a new photo.


iranici roşune sero newi (new roci) roşnene (roşn kene)


iranici roşune sero newi (new roci) roşnene (r iranici sero newi (new roci), roşune sero newi, eyone (roce) veryine wesari (usari) roşn kene (roşnene); f "New roc", sero neweye irani paytext Tehrana Iran, aşma Aidar 20, 2014. "sero newe/new roc/Nowruz"


isaret keno eyono (ayaro/roco) veryine wesari (usari) hem sero neweyo irana zazanaya çunt diyarune ainyai (bini Zaza Edebiyatı added a new photo.

Zazakiyê Ma şared Zaza Edebiyatı's photo.

Zuwanê Zazayan, xelqo kı zêdeyêri werte dê Mezrabotana Corın dı, kılorek (çember) da Xoresan-Mutki Diyarba inan... cêvetış dê çendan gore, no xelqo kı esslê cı Dımli (yan zi Dumıli) yo, no name wo Zaza bı fekan dê xelqa deyawo cı. Rastayi ya na cêvetış mıneqeşe wazena. Ze kı ninan rê vanê Zazay, ne ya piya, nê vêşêri xwo name d vanê "Kırd".)

Dımıli hım zew xelqi hım zuwanê cı ifade kena. Fıkro pêt o yo kı dawelatê Dımıliyan Dêlam o (yan zi Deylam / veraroz dê Dengız dê Azeri dı zu mıntiqeyê da koyına kı tede Dêlami -zew zuwanê do zey Dımli- qısey bena, wu çend cayan dê Mezrabotana Corın dı komi rona wo. Nê komi Dımliyê ê dê na roz ê. Naqor, êyê kı nê koçi pey dı

Age Meyer Benedictsen, eserê xwo "Les Dilects D'Awraman et de Pawa, Qopınhaq 1971, rıper 3-6" dı, mıntiqe fonoloji, morfoloji (vırastenzanayi) u zuwanrêznayi da cı, Hewrami u Zazaki pê ra nêzdi dudu zuwani yê. Dabes nê fıkıri arda werte. Nay sera, zew şeno mantıq po bero kı, Zazaki u Gorani dudu zuwani yê rêçe ra pê gırêdeyay

Coxrafiyeyê Zazayan dê ewroyıni dı xelqo tewr kıhano kı zaneyeno na dawelat dı ronışyaye biyo "Hurri" yê. Hu verêno kı nê Hurriyan cı ra vıziyayê, nay sera zêde vinaway estê. Nê vinaway pêro kı arêdeyenê pêser, na rastan Koyan dê Qafi dı rozawa dê Gol da Areli, miyabên dê Dêlami u Agıri dı ca yê dı biyo. Vera peyni da serran dê II dı Hurriyan ray berda Mezrabotan da Cori ser, zor da wo xetan dê xelqan dê Hititan, Mituniyan, Eqadan, Asuriya sukduwel da Katmuxi (suka Semsuri u çoşmeyê cı), dıma zi, serr da 713 V.İ dı, rıziyayen da Meliddu (Meletiya K Hurriyan, duwelên kı Mezrabotana Corın dı roneyayê, inan miyan dı zuwanê xwo, mitolojiyê xwo, ew eddet u v

Vanê kı, Hurri nêresaybiyê kultur (kare) dê nusten; qandê coy, terix dê medeniyeti dê nê xelqn dê embıryanan; ze zuwan, mitoloji, eddet u vinayi da cı sero serpoşên muhimi ameyê werte.

Zewna xelqo kıhano kı welat dê Zazayan, Mezrabotana Corın dı rona wo Sıkitiyê. Nı Sıkitiyên kı suwari biyayen zêde cengawer biyê. Sıkiti rêçe ra qewmê da Hınd-Ewropa yê, ew ninan miyabên dê serran dê III u II hezaran V. V.İ dı, nê wuza ra vıziyayê, şiyê u deştan dê Urısiyeyê verarozi u koyan dê Qafan dı ca da wo xwo.No coxrafiye Sıkitiyan welatê xwo kerdo hera, sevcêr biyê, şiyê Mezrabotana Corın, wuza dı rona wo, ew pıra, pıra duwela xw

Gorê dê vinayi da çendan, Zazaki him ra, çıhar şiveyan dê Kurdi ra zew zuwan o; Zazaki, Kurmanci, Sorani, Go zew zuwanê do ca wo. Axıri, seni kı bıbo u pobıberiyo, ew çiyo nêzanayewo kı cıya esto pêro bıvıziyo werte.

Kom biyayen da zuwanan sera, a koma zuwanana kı Zazaki bıxwo zi ilaqedar kena, ay sera qenêbo çend vinawa

Çıme wo tewr kıhano kı abırnayen da şiweyan dê Kurdi ser zaneyeno Şerefnameyê Şerefxani yo. Şerefxan koma Şerefname dı bahsê Zazayan u ê dê cı Zazaki qet nêkeno.

Oskar Mann, Zuwan dê Kurdi sera têgeyrayen da xwo gore, Kurdi, ze "Kurmanciya rojxilati, ê peyaroji ew ê ver


Filistini saredateri keru (kemeru/siyu) erzene usni (usyin) hada isyuna vera (patiy) useynaiş bane (bune) neweye israeli tey dewa Qadoom Nablus aidar 21, 2014.

Filistinici keru (siyu/kemeru) erzene usni (usyin) israeli nazdi Nablus 16 Filistinici şin kene 3 merdemi kişiyai het israeli ra

Filistini şin (eza) tepişene enseyene meresime merdune Filisini kişiyai het israeli ra estasyone macire aşma aidar 22 2014

Peyene (peşene) Aidar 22, 2014 Hazar (hanzar) filistinici şi dima meresami 3 merdemi yei kişiyai het israeli ra. Filistine şin kene 3 tanuye merdi şehere Jenin peyene (peşene) merasime merdiya şune. Idareye emniyete resmiye vat eskere (kere) israeli handarti (veremnati) estasyone macire hada vere Peyene (peşene) Hamza ebu Alheja , azaye hamaso.


Eskere israeli 20 ayuyo (seriyo) kişt pesne ey ne waşt keyi (çeyi) ra abiriyo. Pesne ra perodaiş veciya 2 ainyi (bini/vini) kişiya het israeli ra 14 dirveniyai ; nameibya (nomeibya) Mahmoud Abu Zeina hem Yazan Jabarin, wurdi (udi/wurni) vist ayuye (seriye). Idareye filistini handraiş (veremnaiş) wardat , vat, handraiş (veremnaiş) ramay duuat (tehdid) keno. he office of Acting Palestinian Authority çief Mahmoud Abbas condemned the attack, saying it would threaten the so-called peace talks between Palestinians and Israelis ahead of the April deadline.

Idareye filistini vat: eskere (kere) israeli aşma vaştarini ra 57 filistini kişti nazdi 900 ainyi (bini/vini) dirveniyai. Yılmaz Kanat Zaza Sasani Dewê ma gume sedon...

Ez Mireni Zazaki Nimèrenu Sivil toplum kuruluşların ve derneklerin söylediklerinin itibar görüp değer verilmesi için dernek ve sivil toplum örgütlerin sahip olduğu üye sayısı ve kamuoyunun destekleme derecesiyle doğru orantılıdır. ZAZADER ZAZADİLDERİN ZAZA HALKI İÇİN TALEP ETTİKLERİN DEVLET TARAFINDAN İTİBAR GÖRMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN ZAZADERE ZAZADİLDERE ÜYE OLALIM.ZAZADİLDER SİTESİNE KAYDOLALIM.

Mesut Asmên Keskin ewro Newê Martio Newê Marti bımbarek bo.. Mart Dokuzu bayramınız kutlu olsun..

Ali Meymandar‎yurtsever zaza gencligi


HEWTEMALÊ ŞARÊ MA BIMBAREK BO. KORMIŞKANÊ ŞARÊ MA BIMBAREK BO. NEWROZÊ ŞARANÊ MA BIMBAREK BO. NEWROZ PÎROZ BE. Zaza-Der Komela Zon u Kulturê Zazayan

ŞARE ZAZA ( ZAZA HALKI ) Roşane zazayan ra hewtemal eve kormışkan sare ma re bımbarek bo ... http://m.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdersimnews.com%2Fmanset%2Fhowtamalibimbarekbo.html&h=3AQGyNHwd&enc=AZMjFp1a0p7yb7MNL4pFx_mOD1HV8nCvCTjEpJ8V_a9ndtpfcY__nlS yvqAb5XNN_ME7uMCM8MsgIah0FLb8U1R56NrhyRJyG8Abmp_dcCy1Vk47jzbIGH1M5Clfk_gK6O2dw LpFk3Qs1c_LQQ3zbZ3M-Ogfumd9Q_dJVxdxbEueMA&s=1


Howtamali Bımbarek Bo! dersimnews.com Dersim halkının Howtamali Bayramı'nı kutluyoruz... Howtamali qome mare bımbarek bo! Like ·

Comment

· şare · 9 · ·

16 Mart 2014 tarihinde Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile Eşref Taş Bingöl Zaza Dil, Kültür ve Tarih Derneği’ni ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Görüşmede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a iletilmek üzere Bingöl Dil Der ile İstanbul Zaza Der’in oluşturdukları ortak talepler bir dosya ile birlikte Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’a sunuldu.

Başbakana iletilmek üzere sunulan dosyada yer alan talepler şunlar: Ülkemizde yaşayan tüm dil, inanç ve renklerin ülkemizin birer güzelliği ve renkleri olduğu bir gerçektir. Bu zenginlikler, ülkemizin kültürüne çok şeyler katacağı gibi toplumun moral değerlerini yükseltir ve topluma çağdaş ve medeni bir özellik katmış olur. 1) Ülkemizdeki tüm dillerin ve Zazaca dilinin eşit şekilde anayasal güvenceye alınması. 2) Zazaların yaşadığı yerlerde Zazaca dilinin okullarda okutulması 3) Zaza’ca seçmeli ders kitaplarının Bingöl ve Tunceli Üniversitesi Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile Derneklerimizin işbirliğinde oluşturulacak komisyon marifetiyle hazırlanmasının sağlanması. Bu tür hazırlıklarda Zaza dilinde bilimsel çalışmalarda bulunmuş ve donanımlı kişiler görevlendirilmeli. 4) Günde 24 saat Zaza’ca yayın yapan ulusal birer TV ve RADYO yayını yapılması. 5) Zaza Dili müfredatının belirlenmesinde MEB’in Zaza Dil ve Kültür Derneklerinin de görüşünün alınması 6) Zaza dil eğitiminden mezun olan eğiticilerin okullarda istihdamının sağlanmasını istiyoruz.


21 Mart 2014 Cuma 19:30

Zazaca için Başbakanlığa talepler listesi Bingöl Dil Der ile İstanbul Zaza Der, taleplerini Başbakanlığa iletti.

ÌDAREKERDENI, KAR U ZANATÌ

Ez wazena hebê bahsê idarekerdenı u ekonomidê Zazayan-Dımıliyan bıkera. Dımıliyan miyan dı veri u ewro nê kar u zenati estibi. Ìdarekerdenı u ekonomiyê Dımıliyan veri cıtêrey, recberey, seydwaney, heywan warikerdenı (Dewar u http://www.tuncelininsesi.com/ çarwey) u zewbi tay zeneetan haber/zazaca-icin-basbakanligaserbi. Dı o dem dı sera %60 talepler-listesi-7530.htm yê şardê Dımıliyan cıtêrey kerdê, dewar warikerdê u nanê xo a ray ra vetê. Sermayedarê Dımıliyanê ê wexti Beg, Şêx, Axa, Bezırgan, Tacır, Zenetkar u herwına bi. Şarê neçari zi recberey, cananey u kar u barê inan kerdê. Taynay zi bı tay heywan u karıtenda erd, dık, rez, baxçe, bostan, qezenc u zerzewata idarê xo kerdê. Tabi warikerdena heywanan zi idarekerdenda ninan dı zahf rolê gırdi kaykerdê. Zahf keyey (eşiri) wêrê bolandê çarwan u naxırdê dewari bi. Qatıxê inan vetê werdê u o kı cı ra vêşi mendê zi berdê rotê u idareyê xo pa kerdê. Şarê Zaza-Dımıliyan, embıryanê Kırdas, Ermen, Asuri, Farıs u Ereban bı u nê heme enbıryanê pê bi. Bolê cı yê çarwan têmıyan dı çerayê u kergê cı kewtê têmıyan. Bı enbıryan biyayena yan zi têmıyan dı heyatê xo ramıtê. Kırdas, Ermen, asuri u Dımıliyan miyan dı, o wext dayen u gırotenêda zahf germı, dostani u weşı estıbi. Nê qewıman miyan dı şarê Ermeniyan u ê Asuriyan zahf dewlemendi bi u zahf zenati cı dest ra ameyê. Zeneetê ê çorşmi u karê zeneeti kerdenı nime ra vêşê cı Ermeniyan destı bı. Tabi na dayenı u gırotenı hetı zi, zülüm u zordarey, tahda kerdenı u lej mabêndê nê qewıman dı


kemi nêbı u tım ramıt. Fitne u fêsadan, zordest u zalıman nê rehat nêverday u tım verday pê. Qandê zayıf u bêqüwet vıstenı u bı no hesaba xo destan bın gırotenı, dest mal u mülkdê cı ser nayenı. Bı pê dı kıştena u zayıf vıstana ê bı seran a xo destan bın dı tepışti u hewna zi ê yê tepşenê. Tabi nê lejan dest, welatê ninan zi talan u wêran biyê. Tabi nê lejan u na talankerdenı dı ê kı zahf zerar diyê, bolê cı Dımıli (Zazay) bi. Çımkı taydê Zaza- Dımıliyan xıristiyan, taydê cı Elewi u taydê cı zi suni Müsülmani bi. Nê sedeman ra zahf zerar diyê. Tabi qandê dewlemendeyda welatê Zaza-Dımıliyan, kırdasan (Kürdan), Osmaniyan, Ìraniyan (Farısan) u Ereban bı serana hêrış berd şardê ninan ser. Bı nê hêrışana zi nêmendi, Welatê ninan sero da pêro u welatê ninan xo lıngan bın dı talan u wêran kerd. Zekı belati sero pêrodê, wıni welatê ninan sero da pêro u welatê ninan kerd welatê lezi. Bı n! o hesaba xo lıngan bın dı paykerd,pıloxna pêser, pelçıqna, kerd talan u wêran u vıst xo destan bın. (Tabi dı no nabêndı Welatê Ermeniyan, Asuri-Suryaniyan u ê Kürdan zi lıngan ver şı, talan u wêran bı u kewt destandê ê şarandê bıqüwetan bın. (Şarandê zey Osmaniyan, Ìranıjan u Ereban). Tabi teniya bı destandê nê dışmenana nêbı. Ju ju fını zi ninan bı xo hêrış berd pêser, yan zi bı xo bı xo pê kışt u welatê xo kerd talan u wêran. (Tabi nê zi fına bı kayandê dışmenanê pisana biyê) Fına sıfteyênı bı hêrışkerdenı u destandê Sellaheddinê Eyübi ya nê welati kewti destandê Ereb u Müsülmanan bın. E ya tepeya zi dıha nêşa miyaneyê xo rast kerê. Herga kı serehewada dışmenan da sere ro u ê pıloznay pêser u xo lıngan bındı pelçıqnay. Bahdê Sellaheddinê Eyübi, derba en gırdı no fın Osmaniyan u Farısan dest ra werdı. Osmaniyan u Farısan welatê ninan xo miyan dı kerd lete-lete u xo destan bın dı tepışt. Tabi Ìdrisê Bidlisi zi derbêda gıranı dê şardê xo ro, şardê Zaza-Dımıliyandê Elewiyan u Ermenıyan ro. Ey zi kardesteya Osmanıyan kerdı u bı kaykerdenda kayandê inan a ramıt eşirandê Zaza-Dımıliyan, ê Kırdasan u ê Ermeniyan ser u ê vısti destandê Osmanıyan bın. Zerarê Sellaheddinê Eyübi u ê Ìdrisê Bidlisi zahf şardê Zaza-Dımıliyan rê u ê şarandê binan rê biyo. Vanê Tarix ê wırnan ef nêkerro, mahkum bıkero. Tabi teniya bı ninana Zi nêmendo. Bedırxaniyan zi sıfte rolêdo zahf gırd Osmaniyan hetı, osmaniyan miyan dı kaykerd. Zahf merdımê cı kışta Padişahandê Osmaniyan ra bi paşay. Labırê Paşayanê Osmaniyan inan rê zi kay kaykerdı. Bahdê kaykaykerdenı Bedırxaniyan hemver Osmaniyan serehewada, labırê nêşa serkewê. Çımkı gırwe gırwira ravêrd bı, qedıya bı u eşiri heme zayıf kewti bi. Bahdê Bedırxaniyan, Ìbram Paşayê Milliyan, Xalıt Begê Cibran u jewbi tay sereşirê Kürdan amey kayandê Osmaniyan. Osmaniyan Alayıyê Hemidiyan vıraşti u tay sereşirê Kürdan kerdi serdarê nê Alayıyan. Ìbram Paşayê Milli, bı ordiyandê zahf gırdana hêrış berd Eşirandê xo u Dımıliyan ser. Bı ê hêrışandê xo ya ê zayıf vısti. Ca bı ca tay eşiran xover da, labırê se kerê, ê zahf bıqüwet bi. Mıntiqa Sêwregı dı eşira Heciyan (Ewro cı rê vanê Bıcaxıj) u sereşirê cı Osman Paşay Heciyan hemver Alayandê Hemidiyan u Osmaniyan serehewada. Labırê nêşa serkewê. Bahdê ca bı ca pede şiyayenda eşir u sereşirandê Zaza-Dımıliyan u Kürdan-Kırdasan, nê wırna şaran zi zahf zerar di, zayıf kewti u dıha nêşa miyaneyê xo raşt kerê. Bı no hesaba qüwetanê Osmaniyan u ê Milliyan welatê ma talan u wêran kerd, veşna u na pa. Tabi bahdo aqılê Ìbram Paşay ame cı sere kı, o yo şaş keno. Labırê fına gırwe gırwira ravêrd bı. No fın hemver Ordıyandê Osmaniyan serhewada u lejkerd. Eşiri xo ra veri ra ê lejan dı zeyıf kewti bi. Ey ra qandê Osmanıyan zor zahmet nêbı. Bı ordıyandê xo ya hêrış berd ordıyandê Ìbram Paşay ser. Ìbram Paşay Milliyan xover da, labırê se kero, veri xeta kert bı, qüwetê Dımıliyan u ê Kırdasan cêser vısti bi u pêro pêra cêser kewtibi u bibi vılla. Osmanıyan bı no hesab a zorê ey zi berd. Bahdê şıkyayenda ey welatê ma Dımıliyan, Ermeniyan, Asuri-Suryanan u ê Kırdasan temamê cı kewt kontroldê Osmanıyan bın, bê Eyaletê mıntiqada Dersımi. Eyaletê mıntiqada Dersımi zi bahdê hemını kewt Tırkan dest. Lezê serehewadayenı u teslim nêbiyayenda Dersımi dı serda 1936 an dest pey kerd. Dı serda 1937-38 an dı şarê Dersımi qetıl bı, labırê fına zi teslim nêbi. Ca bı ca xover da heta serda 1954 an. Serda 1954 an ra tepya qontrol heme kewt Tırkan dest. Bı no hesaba, bı nê kayandê pisana dışmenan eşirê kırdasan bı destandê eşirandê kırdasana, ê dımıliyan bı destandê dımıliyana, yan zi kırdas bı destandê dımıliyana, dımıli bı destandê kırdasana dayê şıknayenı u zayıf vıstê. Bahdê zayıf vıstenı hêrış berdo cı ser u serey cı pelçıqnayo.


Bêaqıleya ma, kay amyayana ma, xapeynayena ma, biya sedemê destan bın kewtenda ma. Hendık wına bıdomno, bıramo ma nêşenê destandê dışmenan bın ra bıgengazey a bıreyê, xoser u serbest bê. Tabi nê lej u nê hêrışan sektey zahf gırdi dayê idarekerdenê u ekonomidê welatê ma ro. Bahdê her lej, her talan u wêran kerdenı fına newe ra vıraştenı u ray vıstenı cı rê icab kena. Nê sedeman nêverdayo ma ravey şırê. Welat yan zi şaro kı tım cı sero, yan zi cı miyan dı lej bıbo, nêşeno çiyê dı serkewo yan zi dezgena xo dest fino. Ney ra zahf peyra mendo. Bındestey u lejan ver, serdesteneyda Tırkan u kardesteney kerdenanda Kürdan u zewbi ê şarandê binan ver şarê ma ZazaDımıliyan nêşayo serey xo hewado, bıwrêno u wahêrê kar u dezgeyê bo. Osmaniyan u Kürdana heme ray u neqebi cı ver gırotê u rayê cı bırnayê. Tım koyan sera geyrayê u lej kerdo. Nê sedeman ra zi kesê cı nêşayo bıwano u raybereya şardê xo bıkero. Sera dewayunewê %99 cı bêwende mendê u lejwani biyê. Kürdan u şaranê binan wendo, osmaniyan dı biyê paşay u kıtabi nuşnayê. Ìnan zi wınyayo kı şarê ma Zaza-Dımıliyan nêzanayeyo, şarê ma xosero hesıbnayo u gorey menfeetê xo kar ardo. Tabi Kürdan zi ma rê tayn tahda u z! ülüm nêkerdo. Hewna zi ê yê ma xosero hesıbnenê u xo rê kar anê. Bahdê nê izahetê zahf werdi ez wazena bira tay kar, zenet u çiyandê pa idarekerdenı u xo pa warikerdenı ser. Ardwan Asınger Aşxaneci Aşleci Baqırci Baxçıwan Bazar u bazarci Betonvaney Bezırgan Birketci Biyanci Borıci Bostanci Boyaxci Camci Canan Canbazey u mezat Celad Cırcırvan Cındar Çaqmaqci Çarşı Çeltugci Çerçi Çerxci Çimentoci Çılagey-dolab-rêsta-qews Çılci Çırpci Darwan Dendıkci Dermanci Deştox Deveci Dêsker


Dingci Dıstari Dorci Dukandar Elaf Emanetci Embarci Emele-recber Enbarci Erebeci Erqci Estorci Ettar Falci Faizci Fırunci Gawan Gemıci Gezıci Golıkci Goşkar Govendwan Helawci Hemamci (Kerşoci) Heneci Honıkci Ispayıci Keçevaney Kergevan Kılitci Kıhanci Kıncıci Kolıci Komırvan Küfteci Lehimci Lilıkci Lulıci Macunci Merci Mewlexaneci Mêşeci Mozayikci Nalbend Naqliyeci Necarey Nıqareci u zırnaci Qahweci Qamişci Qamqeci Qamyonci Qaynaxci


Qelaycı Qesab Qiymalıci Palıci Parselci Parseci Patozci Paytonci Penirci Postevan Postawan Rayber Radyoci Rewtci Rızwan Sazci (Sazdar, sazbend) Seraf Serpuneci Sewlci Seydwan Sici Sıwazvan Solci Soqıci Şahne Şahriyevan Şiraneci Şıwane Şorbeci Tamirci Taştox Tenekeci Textci Texsıci Têmaneci Tıfıngci Tırbci Tırpanci Tıtunci Tozci Tuxlaci Xanci Werxanci Wênewan Zengenci Zinci Zompci http://zazaki.de/zazakide/zagon/zagonser.htm


Israel 2000 keye (çeye) newi wazeno virazeno. Zaza Edebiyatı added a new photo. Zaza Edebiyatı

Aim of the organization: The aim of group is to continue enhancing and developing the centuries old Zaza language , culture and costumes, and introduce it to other communities in Australia. Three million Zaza people have been living in eastern Turkey, ina nd around the area known Dersim. The Zaza people have been denied the right to practice their culture, costume and speak the Zaza language by the Turkiş state. For this reason it has been almost impossible to establişwritten materials. In a Multicultural Australia our aim is to enhance, further develop and introduce our language, culture and costumes to the general Australian community via the form of print media and radio broadcasting. To açieve this our aims are to: Produce written material in Zaza Language Produce Zaza Language radio programs Provide Zaza Language classes for those who need it Provide Zaza folklore dancing, music, theater and to develop similar cultural groups to undertake these activities. Undertake researç in relation to matters concerning the Zaza community and to also support and encourage those who plan to do this. Assist in organizing Zaza celebrations and festivities

Australian Zaza Language and Cultural Group

17 27 merdemi tey 9 eyona (roca) kişiyai perodaiş şehere Tripoli libenona


Du (dumun/dunmun) perodaiş ra wezişeno (hişeno) antare (tey) paştidare hem saredatare (patiy/vera hiştare idareye siyriye (suriye) şehere Tiripoliya aşma Iadar 14 2014 27 tey 9 eyona (roca) kişiyai perodaiş şehere Tripoli libenona Peşene (peyene) Aidar 22, 2014

Numoreye merdi perodaişo peyni (ustemey) ra şehere tiripoliya antare (tey) paştidare hem saredatare (patiy/vera hiştare idareye siyriye (suriye) resati (resti) 27 pesne 9 eyon (roc) ra supporters and opponents of the Syrian government. Peyene 175 merdemi dirvaniyai perodaiş merdeme eskeri hem embriyune Bab al Tabbaneh hem Jabal Mohsen aşma aidar 13 2014. Merdeme Bab al-Tabbaneh paşdidare xarici şionane vera (patiy) idare siyriye, ainya (bini/vini) Jabal Mohsen kişta (hete) paytare (servere) siriye (suriye) paşti kene. Taye (heve) eskeri (keri) 33 dirveniyai. 18 yasna14-5 fravarâne mazdayasnô zarathuştriş vîdaêvô ahura-tkaêşô, hâvanêe aşaone aşahe rathwe ýasnâica vahmâica xşnaothrâica frasastayaêca, sâvanghêe vîsyâica aşaone aşahe rathwe


ýasnâica vahmâica xşnaothrâica frasastayaêca, rathwãm adoyaranãmca asnyanãmca mâhyanãmca ýâiryanãmca saredhanãmca ýasnâica vahmâica xşnaothrâica (râspî,) frasastayaêca. ez fravarâne (veravereynene) mazda-yasnô Zarathuştriş vîdaêuuô (verva/vera deweyu) Ahura-tkaêşô, hâvanêe aşaone aşahe rathwe ýasnâi ca vahmâi ca xşnaothrâi ca frasastayaê ca, sâvanghêe vîsyâica aşaone aşahe rathwe ýasnâi ca vahmâi ca xşnaothrâi ca frasastayaê ca, rathwãm ayaranãmca asnyanãmca mâhyanãmca ýâiryanãmca saredhanãm ca ýasnâi ca vahmâi ca xşnaothrâi ca (râspî,) frasastayaê ca. aşem vohû vahiştem astî ... (3). aşe vohu (houwlu) vehişta estı ez) fravarâne mazdayasnô zarathuştriş vî(verva)-daêvô (dewo) Ahura-tkaêşô zazaiş: ez vera verene (vereynene) MazdaYasno Zarathuştriş verva (vi)-dewo Ahura Tkaeşo hâvanêe aşaone aşahe rathwe ýasnâi ca vahmâi ca xşnaothrâica frasastayaê ca, trutlful early hours of mornning true dedication its worşipping its prais its satisfaction, its teaçing/voor planting/glofication sâvanghêe vîsyâ i ca aşaone aşahe rathwe ýasnâi cıa vahmâi cıa xşnaothrâ i cıa frasastaya ê cıa, sevangahehe devisyae/visiya (manaya ainyi (bini/vini)vit) i ca aşaone aşahe rathwe protections/benefits of willage/house (vit) trutful dedication of truth rathwãm ayaranãm cıa asnyanãm cıa mâhyanãm ca ýâiryanãm cıa saredhanãm cıa ýasnâi cıa vahmâi cıa xşnaothrâi cıa (râspî,) frasastayaê cıa. (zôt,) vera sastaiiae: vera tawo verete 1 vera sasane 2 vera sasane rathwãm: taşe tawe verete rahane; a hui kara (gua) rahana; mi hui rath kara (gure) ayaranãm: taşe ayare asnyanãm:zaferi ne eres,asyana asnya, namo , o aşnya yeno mâhyanãm: mengyana, aşmengayana, aşmayana ýâiryanãm: yairya, yairyana saredhanãm: sare-, ser, seryana ýasnâi: taşe taw vac yesene; o estaomi anceno yesneo (weizeno) vahmâi: taşe taw vac vahmane, i ma vahmane xşnaothrâi: taşe taw vac xşnaonane, o govendaya xşnaonano frasastayaê: vera sastaiiae, taşe taw vac vera-sasane visyai: 1 dewisyai 2 vis, vit o vite mi tekheno 3 vis, vispi/visvi sâvanghêe; 1 sevungi, seva, benefit 2 tawe seveknene (sevengene), protection havanaee: 1 hewanaya, hewanane 2 ainya ha-vana.. dedication of its days/periods, its days (during days) months, seasons, years its worşipping, its praiş satisfaction voortplanting/teaçing/ hâvanêe aşaone aşahe rathwe ýasnâi ca vahmâi ca xşnaothrâica frasastayaê ca, trutlful early hours of mornning true dedication its worşipping its prais its satisfaction, its teaçing/voor planting/glofication sâvanghêe vîsyâ i cıa aşaone aşahe rathwe ýasnâi cıa vahmâi cıa xşnaothrâ i cıa frasastaya ê cıa, sevangahehe devisyae/visiya (manaya ainyi (bini/vini)vit) i ca aşaone aşahe rathwe protections/benefits of willage/house (vit) trutful dedication of truth rathwãm ayaranãm cıa asnyanãm cıa mâhyanãm ca ýâiryanãm cıa saredhanãm cıa ýasnâi cıa vahmâi cıa xşnaothrâi cıa (râspî,) frasastayaê cıa. (zôt,) vera sastaiiae: vera tawo verete 1 vera sasane 2 vera sasane


rathwãm: taşe tawe verete rahane; a hui kara (gua) rahana; mi hui rath kara (gure) ayaranãm: ayarana/ayana/asniyana taşe ayare asnyanãm: zaferi ne eres,asnyana asnya, namo , o aşniyaya yeno mâhyanãm: mengyana, aşmengayana, aşmayana ýâiryanãm: yairya, mevsim, yairyana, hem-yare yeno saredhanãm: sare-, ser, seryana ýasnâi: taşe taw vac yesene; o estaomi anceno yesneo (weizeno) vahmâi: taşe taw vac vahmane, i ma vahmane xşnaothrâi: taşe taw vac xşnaonane, o govendaya xşnaonano frasastayaê: vera sastaiiae, taşe taw vac vera-sasane visyai: 1 dewisyai 2 vis, vit o vite mi tekheno 3 vis, vispi/visvi sâvanghêe; 1 sevungi, seva, benefit 2 tawe seveknene (sevengene), protection havanaee: 1 hewanaya, hewanane 2 ainya ha-vana.. dedication of its days/periods, its days (during days) months, seasons, years its worşipping, its praiş satisfaction voortplanting/teaçing/ ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê, (râspî,) Zazaiş: Yeut (yewt) Ahu (Homa) vairyo as god has 1 has 2 çosess 3 loves/wişes zaota vera mı mıroute, called before me said as ýathâ ahû vairyô ýô zaotâ frâ-me mrûtê, (zôt,) Yeut Ahu (Homa) vairyo zaota vera mı mıroute athâ ratuş aşât cıt haca frâ aşava vıdhvå mraotû! Zazaiş: atha ratuş aşat cıt ha cıa vera aşauua vidvae (zanae) mıroutu veryina nusiya, yasna 1.23

28 yasna14-4 ahmya zaothre baresmanaêca vîspe aşavanô ýazata âyese ýeşti, vîspe aşahe ratavô âyese ýeşti, hâvanîm paiti ratûm sâvanghaêm vîsîmca paiti ratûm ratavô vîspe mazişta paiti ratûm! (zôt u râspî,) ahmya zaothre baresmanaê ca vîspe aşavanô ýazata âyese ýeşti, vîspe aşahe ratavô âyese ýeşti, hâvanîm paiti ratûm sâvanghaêm vîsîm ca paiti ratûm ratavô vîspe mazişta paiti ratûm! (zôt u râspî,) ahmya zaothre baresmanaêca: ahnya (ahmya/anaya) zaothre baresmanaê cıa vîspe aşavanô ýazata: vispe (pero) aşauuano yazata âyese ýeşti: ayese yeşti, o ayese vaceno, o ayese yeşeno (weizeno); o ayaseno ma ra vaceno yeşti: tawo vereteo yeşene. vîspe aşahe ratauuô: vispe (pero) aşahe ratauuo hâvanîm paiti ratûm havaı paiti ratu (atau) sâvanghaêm vîsîm ca paiti ratûm: savanghae visim (dewesi) cıa paiti ratu (1 atau 2 ratu) ratavô vîspe mazişta paiti ratûm! (zôt u râspî,)


ratauuo vıspe (pero) mazişta (masiiste) paiti atau /ratu vengin r

1023

Havadisezazayan412  

havadise zazayan 412

Havadisezazayan412  

havadise zazayan 412

Advertisement