Page 1

Havadise Havay

Semve-Vı-semve (Dı-semve) ... Peyene (Peşene) 30-5 Tişrun 2013 Heyro (Owro)

Sıva (Mesti)

Çarsemve (çarseme)

asmen akeo; Asmen

hensein akeo;

huar hensein esto varış se ra ne vareno

Asmen akeo;

huar esto

varış (varun/axer) sif vareno. Tij (roc/roş/roşt) hensein esto

Asmen

howrino;

varış se ra ne vareno

huar est niyo

howrino;

huar est niyo varış se ra ne vareno

varış (varun/axer) varış (varun/axer) sif vareno. sif vareno.

varış (varun/axer) sif vareno.

Tij (roc/roş/roşt) hensein esto

berz:18°

berz/usyas:24° 28°

Niyas (nezm/awar/ava) 12°

Asmen

varış se ra ne vareno

berz/usyas:

Berz: 26°

Yene

hensein

huar hensein esto

varış se ra ne vareno varış (varun/axer) sif vareno.

Posemve (Poseme)

Niyas (war/nezm) 11°

berz/usyas:24°

Niyas (nezm/awar):13 ° Niyas (awar/war):9°

Niyas (nezm/awar/war berz):3°

Astronomi: Asma hense yo usteme (peyni) ra suna, se ra (a/at) vist new aşme rocyeno (raoxşino/rocino). Asma ya henseyo usteme (peyni) ra (a) suna; aya vera aşma henseyo usteme (peyni) ra suna, şununa. Aşmı (menga) ya us henseyo usteme (peyni) ra (a/at) vereta; aya huiya asma ya henseyo usteme (peyni) ra akena; a aver bena; ya suna wardana (=tirki iner) aya kemyena (azakir) ne zafyena (zafena) (=cogalmaz) nerefşena (nezmena)(=tirki alcalir/azalir) ; aya hui niyas (cer/adair); aya niyas (cer/adair) suna (şına), suna niyas (cer/adair) suna; aya niyas (cer/adair) niyas (cer/adair); aya niyas (cer/adair) bena; a henseyo usteme (peyni) a ra akena; a ya niyas (cer/adair) abena (aberena) (=niyas (cer/adair) ; a hui henseyo usteme (peyni) ra bena, ver kena; a hui henseyo usteme (peyni) ra niyas (cer/adair) bena; a hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); a hui niyas (cer/adair) henseyo usteme (peyni) ra benuna (berenuna): a şuna hui asma henseyo usteme (peyni) ra akena; a şununa hui akenuna abenuna; a hui vaurena; a hui henseyo usteme (peyni) ra akena; a hui henseyo usteme (peyni) ra mocena (newena/dersena); a hui henseyo usteme (peyni) ra (a/at) akena; a henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); a us (usyin) çeyrege aşmıya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) şiya (şiyata); a hona (hıma) niyas (cer/adair) aşma ya hense yo usteme (peyni) ra


(a/at) hima (hona) ne vereta. A aşmı ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) vera şuna (şına), şununa; a suna vera (patiy) asma henseyo yo henseyo usteme (peyni) ra (a/at). A us (uste/usyin) aşmiya usteme (peyni) ra verena, viyarena. A nu (ınka/nıka) asmiya ya henseyo usteme (peyni) ra verena; verenuna: a se ra (a/at) vist new roşt (roc/roş) nışrena (dana); a hona (hıma) hevena (tayena) tayn (tun/kem) hui henseyo usteme (peyni) ra varedana; a hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); a henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); a henseyo usteme (peyni) ra şuna (şuna); a hui hona (hıma) henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); a hui aşmıya ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) şuna (şına); a henseyo usteme (peyni) roşt (roş) nıka (nu/nuna) averdana (verduna); a henseyo usteme (peyni) ra akeha (akea): a hui henseyo usteme (peyni) ra akena. Aşmı ya henseyo usteme (peyni) ra (at/a) şiya; a us (uste/usyin) ceyregyo henseyo usteme (peyni) ra (a/at) vereta: aşm us/uste/usyin ceyregyo henseyo usteme (peyni) ra şiya; aya nıka (nu/nuna) aşma henseyo usteme (peyni) ra (a/at) verena, verenuna; aya zaf (visiy) roşt (roc) nika (nu) nışrena ma; a nıka (nuna/nu) roşe (roşte/roce) hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); aya ceyrege aşmıya ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) şuna, şununa (şınena); aya se ra (a/at) vist new roşt (roş/şowk) verduna; aya nıka hona (hıma) şuna (şına) vera ya aşmı ya henseyo usteme (peyni) şuna (şına), şununa vera a aşmıya henseyo usteme (peyni); a nıka se ra (a/at) vist new roc (roş/seuk/roş) nışrena (dana) ma; a se ra (a/at) vist new roş (roc/roşt) verduna (verdana); aya ya asma ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) bena (berena); aya asma ya henseyo usteme (peyni) ra benuna (berenuna); aya nıka (nuna/nu) henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına) verena; aşmı se ra (a/at) vist new roş (roc/roşt) verdana; aya nıka (nu/nuna) henseyo usteme (peyni) roc/roş (roşt) vareduna; aya nu (nıka) hui şuna fına (onci) henseyo usteme (peyni) ra akena; a onci (fına/voina) henseyo usteme (peyni) ra abena, avaradana; a henseyo usteme (peyni) ra varedana; a roşt (roc) se ra (a/at) vist new akahena; a hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); a roşe (roce/roste) hui henseyo usteme (peyni) ra akena. Aya a şowke hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena). Aşm se ra (a/at) vist new akea, a se ra (a/at) vist raceya/geriya/ceriya. A se ra (a/at) vist new akeha. A asma ya henseyo usteme (peyni) ra verena, verenuna (veranana). A hui suna hevena (tayena) akena: a hui aver abena (berena); a nıka (nuna) hıma (hona) aver şuna (şına); a ya ceyrego henseyo usteme (peyni) aşmıye ra a/ra/at şuna verenuna; aya nıka (nuna) hui henseyo usteme (peyni) ra verduna (veradana); a aşmı hui henseyo usteme (peyni) kena, henseyo usteme (peyni) avisena; aya roc (ros/rost) henseyo usteme (peyni) kena ra şuna (şına), şununa. A hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); roşe (roşte/roce) hui nazdi se ra (a/at) vist new ra verduna (verdana). A nıka (nu/nuim/nuna) roc (roş/roşt) kem nışrena ma. A thvat (tıvat/tevet) ceyrena (geyrena). A hamatat vavrena (verenvena/vaurena). Aşmı pesne miyon şeway ra pesne miyon şeway ra (a/at) hui vecena. A se ra (a/at) hawtay (howtay/hotay) yew (je/ju/jew) seresceyana. Asme (Aşme) se ra vist new ra asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (zey/yeuwt) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nısrena; a pesne miyon şeway ra a yata uzyerina (yereye/here) esta; a aşma henseyo usteme (peyni) ra roc/ros/roşt verdana ma; asma nazdi usteme (peyni) ros (roc/rost) veradana ma: aya asma ya usteme (peyni) ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego ya usteme (peyni) ro; a nıka (nu/nuna) aşma henseyo henseye henseyo usteme (peyni) ra verena (tırki: o dolu bolumunden) verenuna (.. gececek). A hui taw 12:42 des dı (duwes/duwyes) ra (a/at) çowres dı hindi (dekey) vereno hisena. A uzyerina (yereye/here) ra (a/at) wardana, war bena, ava (war) suna. A hui taw 2:49 dı new ra (a/at) çowres new hindi (dekey) verena: a hui varedana; aya roc (rost/roş) vecena; a se ra (a/at) vist new akeha. A se ra hawtay (howtay/hotay) yew (je/ju/jew) seresceyana. Asme (Aşme) se ra (a/at) vist new asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (yeuwt/yeuwt/zey) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nisrena (dana); a pesne miyon şeway a yata (hata) uzyerina (yereye/here) esta; a owro roc/ros/roşt henseyo usteme (peyni) veradana ma: aya asmaya ya usteme (peyni) ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego ya hense yo henseyo usteme (peyni) ro; nıka (nu/nuna) aşma ya henseyo usteme (peyni) ra verena (gecer, o ilk bolum den gider) verenuna (.. gececek). nezmiye (nisyasiye) (=Tirki alcal,ma) aşmıya ver yeno; nezmiye (nisyasiye) aşmıya ver yeno.


A hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena): asma henseyo usteme (peyni) ra ver verena. Aya nıka (nu/nuna) aşmiya ya henseyo usteme (peyni) ra verena. Aşma aşma ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) verena; a şuna vera henseyo usteme (peyni) aşmı ra (a/at) şuna (şına) verena, verenuna; aya owro (howro/heyro) nazdi henseyo usteme (peyni) şowk (roş/roc) nışrena ma; a hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena). Dergeye vinaişe roce (sowke/rose/roşte) huari (guneş işıgın uzunlugu 12h 45d (saet, d=dekaho; hindi==h=dekeho)); roce huari (roşte/rose huari) nezmaiş (tirki=yukselme) ver yeno. Dergeye ayari/asni/ayani (gun uzunlugu) 11:52 h (d) derge ayari (ayani/as 2 deke (hind) 29 wista (saniya) kem keno (kemyeno/kemeno) , tengeno (darar) (=genisler); eyon 2 (deke/hindi) kem 29 wista (saniye) kem keno, wardano (iner). Huar=guneş Huar soira (fra-ayara/sodira/usanga/ver ayana) taw 6:16 AM sues (şaş) ra (a/at) suesyes/des sues/şaş hındi (dekey) vereno hişeno (uzreno); o herey hiseno (hişeno/uzreno/hişeno (uzreno); huar (hu/hveng) vera şumi (şuni) taw 6:08 PM suas (şaş) ra (a/at) haşt dekey (hindi) vereno) war şuno; huar (hu/hveng) herey war şuno. Huar herey hışeno (uzreno/usreno). Ayare her (vısp) ayare/ayan/asni) 2 deke (hind) 29 saniye (wist) hui kem kene, tengene (=dararlar) ; ayani (ayari/asni) hui kem kene; ne useynene (genisletmezler) roci (isıklar) tayn (tuntek) kene, roci (=isiklar/rosi/roşti) wardane (=inerler). Vinaişe roci (rosti) apara/duri ra 10 km vinino (vinyeno) upaire (usiyas) zemıya (harıya/hardi); howri asmeniyai (asmen de) hesein este; (mızhd/maexe) ver tayn (tun) ver yeno. Vinaişe apara/duri 10 km ro yo; mızd (mız) heve (taye) esto; çım çımi apara/duri taye (heve) vineno. Dergeye ayara, ayari pe asmiya vıraziyahe, moriyahe. Veoriyahe ma, pi ma, maye (marda) ma ayari pe aşmai marete (morete), vir kerte (kerete/kerde) sıma adaira (cera) vinene. Taw vac: asma panca dasa/des panc uxşena (weysena) asma panc-a das (des panc-a) nerefsana (ay 15 de yukhselir ay 15 de azalir). Va zime daoşatara (aoşatara) j vurenune ra vahano; vurine (vuryene) ra (a/at) yeno; va taye (heve) yeno; vahano; vurino, va taye (heve) piyet yeno; va piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; va piyet esto; o rew asyengeno va rew (aşu) yeno; o heve (taye) piyet ver yenuno (biraz guclu gelecektir); saetibi (huleibya) 10-15 km vahenuno (esecektir). Nermiye esta; se ra (a/at) 61% Dewsaiş didregzhano; meto 1014 hPa. Ayar (Ayan/asni) her ayara (her gun) 2 deke (hind) 29 saniya (wista) hui derg keno. Aşmı us aşmıya henseyo usteme (peyni) ra şiya: a us (uste) aşma henseyo usteme (peyni) ra vereta. A nu (nıka) tey ya henseyo usteme (peyni) aşmıyaha nuna (nura/nıka/nu) hui henseyo usteme (peyni) ra kena; a henseyo usteme (peyni) ra şuna; a henseyo usteme (peyni) ra varedana; a nu (nıka) henseyo usteme (peyni) ra (henseyo usteme (peyni) ra) niyas (cer/adair): a hui asma ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) avaradana; aya henseyo usteme (peyni) ra awaradana; aya henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); a se ra (a/at) vist new ros (roc/rost) raoxşeyena (raoceyena/roseyena). Asmı henseyo usteme (peyni) ra şuna: asme se ra (at) vist new aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşma ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) ceyregyaha; aşmı hui henseyo usteme (peyni) ra avaradana: se ra (at) se he aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşmı nıka (nu) hui henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına) henseyo usteme (peyni) ra kena.


A aşmı ya us henseyo usteme (peyni) ra (a/at) verena. Aya şuna çeyrego ya henseyo usteme (peyni) aşma ra (a/at) verena, verenuna; aya hui henseyo usteme (peyni) ra ra vaurena (vawrena); a nıka us us (uste) henseyo usteme (peyni) aşmı ra şiya; a us (usyin) aşmıya henseyo usteme (peyni) ra reseta. A nıka (nu/ınka) hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); aya hui us ceyrego henseyo usteme (peyni) aşmi ra beto (berto/berdeto); aya nıka /henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); aya şuna tey (te/aipi) ya henseyo usteme (peyni) aşmı ra (at) şuna; aya aşmı ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) şuna (şına); a tey (aipi/hathra) aşmiyaha ya henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına). Aya nu (nika) aşmı ya henseyo usteme (peyni) ra verena verenuna; aşma ya henseyo usteme (peyni) ra (at) verena. Aya se ra (a/at) hawtay (howtay/hotay) yew (je/ju/jew) tariya: a hawtay (howtay/hotay) yew (je/ju/jew) racehata; aya hui henseyo usteme (peyni) aver bena (berena); aya nıka henseyo usteme (peyni) ra kena; a hui nıka asmi ya henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); aya hona (hıma) verena verenuna; aya roste (roce/roşe) hui heyro (hamaeyon/owro) akena; aya hona (hıma) hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); aya hui şuna roşt heyro (owro) avısena; aya roce (roşte) hui howro akena; a tey (hethra) çerego ya henseyo usteme (peyni) aşmı ra şuna aver verena; aya hıma (hona) hui henseyo usteme (peyni) ra verdana (verduna); aşmi hui vera vourena (vaurena); aya hamatat (teuiiti) ceyrena (geyrena); aya şuna vera ya henseyo usteme (peyni) aşmı ra (a/at); a hona (hıma) ya henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); a nıka nazdi se ra (a/at) vist new a roc (roş/roşt) hui war (awar) bena (berena); a nıka hui henseyo usteme (peyni) ra akena; aya roc (roşt/roş) henseyo usteme (peyni) ra abena (aberena); aya nıka (nuna) roce (roşe/roşte) hui akena; aya yauua yauua aver abena (aberena); a hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); aya henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); aya hui henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); aya hui henseyo usteme (peyni) ra kena; a hui gam gam (gum gum) henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); a roşte/roşe) hui nıka verduna (verdana); a se ra (a/at) vist new roc (roş/roşt) verduna (verdana); asma se ra hawtay (howtay/hotay) yew (je/ju/jew) serescaya/raceya; vısp ayan (ayara) nıka roc (ros/roşt) nışrena ma; a hui henseyo usteme (peyni) asunena; a e no eyon/ayan (ayar/asni) suna roc (roş/raoc/roşt) mam (ma re) nıka verduna. Aşmı nıka nazdi se ra (a/at) vist new roşt (roc/roşt) avarduna (avaredana); a hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); e no vuno (vaceno) roce (roşte) aşmibya (ebe/eve .. aşme) nezmiye esto. A se ra (a/at) vist new sowk avaraduna ma: a no ayana/ayara nazdi se ra (a/at) hawtay (howtay/hotay) yew (je/ju/jew) seresceya (raceya/geneya), usteme (peyni) akeha. Asmı huibya (pe hui) ros (roc/rost) se ra (a/at) vist new vecena; a nıka (nuna/nu) hui açarena (tadena) a huyi henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); a sewke/sowke aşmı huibya nıka henseyo usteme (peyni) verduna (verdana). Nıka (NU) se ra (a/at) vist new asmani raocena (rocena/berekhena/raoxşena; asmen se ra (a/at) vist new rocino (rocyeno raoxşino/raoxşyeno) het (at) asmı ra; aşmı se ra (a/at) hawtay (howtay/hotay) yew (je/ju/jew) racyeno (seresceyeno); a se ra (a/at) vist new akeha. A se ra (a/at) hawtay (howtay/hotay) yew (je/ju/jew) raceyata; a nazdi se ra (a/at) vist new akea. Asmı ya henso henseyo usteme (peyni) ra (a/at) şuna verana (dolu ayin çeyreginden gidip/gider gecer). Aşmi se ra (a/at) vist new sowk (roc/ros/roşt) verduna (o yuzde %97 isik serbest yapar). A hui aşma henseyo usteme (peyni) ra bena (berena).

Asma se ra (a/at) vist new asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo usteme (peyni) ra suna. Tişrun 29 2013

wezeiş (hişaiş)

şıwar (wardaiş)

Tawo berzaişe huari

6:16 sona (şımuni

6:08 soira (sodira/Usangaya/SIVAYA)

Tawo berzaişe asmı

12:42 soira 2:49 uzyerina (yereye/here) (sodira/Usangaya/SIVAYA

Dergeye roce (roşt) yo viniyino

12h0 42w

Dergeye eyoni

11h 59w


Tişrun 29 2013

wezeiş (hişaiş)

şıwar (wardaiş)

sıva (soir/mesti) varedano eyon (ayar/asni) nerefşeno (nisreno/nezmeno) awaranuno (azalir/asagilar), kemeno (kemyeno) (azalir) 2 hindi (deke) 29 wista (saniye). Asma se ra (a/at) vist new asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo usteme (peyni) ra suna. eyro (owro) aşma pouru

Tişrun 27 aşma newe

Cotani 5 aşma Cotani 12 aşma veryi pouru

Cotani 19 aşma usteme (peyni

Visit Astronomy Visiy (Zafiy)-teme vıduş (zanaiş)

(fazla bilgi) vine tkaeşe (zagone) huari (gor guneş sistemi): Sıma vine

paouru paitidana estari! Sıma vine vaete vacune (khesune) astronomi! Semve (Seme/Senbe/KIRo) 29 29 a na (ima/ina) Asma Tişrun hem-ayara (owro, ham-ayara=bu gun ayara=gun/heyro) SIVAYA (havanay/sodira) ra akeyo/akeo, pesney ra hensein akeo. Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino. Variş ne vareno; axer (variş/varaiş/varun) se ra sif (sifr) vareno. Awya 0,0 mm yena war Afsmane germi berzibya (yuksekle=yuksekle) upaire sıf/sıfr reseno 26°C derece. Germiye adaira (cere, niyasa) resena hama (heuuant/hevat) 11°C derece.

Vinaiş: Us zemi (zai, herı)/usiyas (usyas) zemi 10 km vinyeno: taye (heve) apara (duri) vinino (vinyeno); 10 km duri (apara) vinyeno; mız (mızd) tuntek esto; çım çımi apara (duri) vineno. Dewsaiş didirengzeno, meto: 1014 hPa. Va zime daoşatara (şiwara) ra vahano, vurine ra yeno va taye (heve) esto heve (taye) piyet esto va taye (heve) piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o taye (heve) asyengeno va heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz hizli gelecektir); va saetibi (huleibi) 10-15 km vahenuno (esecektir);


Hava SIVAYA (HAVANAYA/SODIRA) soira (sivaya/sodire) akeyo; pesney ra hensein akeo Seway ro sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino. Germiye resena: 26°C Dewsaiş: 1014 hPa derece Vinaiş (Visibility): 10km hiyiye: nermiye se ra (a/at) 61% Va zime daoşatara (şiwar) ra vurunene ra yeno; vurino (vuryeno) yeno, vurino yeno; va heve (taye) piyet vahano heve (taye) rew vahano; seetibya (huleibya) ra 13 km vahano. isarete/daxşte kıraxi: 2°C Ainya caya nusiyo: hensein howrino; owro (eyro/eyero) hava zafiy howrino. Weso; sraeşto. Hava yaoxşino yatha (ze): 26°C (hava yaoxşino (yaoxşeno) yatha (ze) 24°C derece) Barometer: 1,014.06 mb kipo (çipo), diregzho (direngo)/meto Hiyiye (Nemiye/Nermiye: 22% Vinaiş (Visibility): 9,99 km

Isa (Isarete/daxştare) Kıragı (KıRi): 36 Va zime daoşatara

Yawaye Aşmi: 9.99

(şiwar) ra (a/at) vahano (degiserekten eser), yeno; seetibya (huleibya) ra 13-25 km vahano.

km

vinaiş

36 14%

Aşma usteme (peyni)

Kiraxi berz ahana (bena/vena) vinina (vinyena) visiy (zaf) yewut kiraxi varedana. nermiye

Va zime (apexitara) daoşatara (şiwar) ra ra yeno

15 km(8.0 to 25km Huar(hveng) ver ayara (usanga/soira/sodıra) taw 6.17 hiseno (uzreno); huar herey hiseno. Huar aiwistrune, şuna/şumuni taw 6: 07 (şana/sana) war şuno (şıno); huar herey war şuno (şıno). Sewa Semve (Seme/Senbe)


şewaibya (Sewa ebe/eve) sunibya (şimunibya), vere şan (son) asmen hensein akeo; pesney ra akeo. Varış (varun/axer) ne vareno; se ra sif vareno. Varıs (axer/varun) 0.0 cm yena war (ava). Germiye adair (cer, awar, var, auua, ava) şuna; germiye nazdi (asna) va (ya) hama (auuaant/heuvat) 11C° derece resena.

Va zime daoşatara (şiwara) ra vahano, vurine ra yeno va taye (heve) esto heve (taye) piyet esto va taye (heve) piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o taye (heve) asyengeno va heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz hizli gelecektir); va saetibi (huleibi) 10-15 km vahenuno (esecektir). Dısemve (Vıseme/Wısemve, Dıseme) 23 30 a na (ima/ina) Tişrun; usaya (sivaya/soira/sodira) akeo;pesney ra hensein akeo . Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino. Varış

(axer/varun) se ra (a/at) sif (sifr) vareno.

Variş (axer/varun) 0,0 mm vareno yeno war (ava). Afsmane germiye berziye germi usyas suna, berzibya: usyas (çor) sifr 26°C; adaira (cera/niyasa) sıf (sıfr, cı-fer, cı-ver 11°C derece reseno. Sewnaibya (=geceyle) sewa be (bı) (sewaibya/sewa ebe (ebi))= geceyle (geceile) germiye adaira (niiasa, cera) şununa (asagiya gidecektir) resenuna (kavuşaçaktir) hama (huuat/hevet) adair/cer sıf/sıfr 11°C derece.

Va zime daoşatara (şiwara) ra esto vahano, vurine ra yeno va taye (heve) esto heve (taye) piyet esto va taye (heve) piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o taye (heve) asyengeno va heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz hizli gelecektir); va saetibi (huleibi) 10-15 km vahenuno (esecektir). Huar soira (sodıra/uşangaya/usaya/ver ayara) taw 6:16 şaş (sues) ra (a/at) des sues (şaş)/suesyes hindi (dekey) vereno hişeno (uzeno/uzreno); o rew hiseno; huar taw 6: 08 hawt (hot) ra (a/at) heris hawt (hot/howt) hındi (deke) vereno war şuno; huar (hu/hveng) herey war şuno (şıno); o rew hişeno (uzreno). Aşmı pesne miyon şeway ra pesne miyon şeway ra (a/at) hui vecena. A se ra (a/at) howtay (hawtay/hotay) seresceyana. Asme (Aşme) se ra vist yew (je/jew/ju) ra asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (zey/yeuwt) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nısrena; a pesne miyon şeway ra a yata uzyerina (yereye/here) esta; a aşma henseyo usteme (peyni) ra roc/ros/roşt verdana ma; asma nazdi usteme (peyni) ros (roc/rost) veradana ma: aya asma ya usteme (peyni) ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego ya usteme (peyni) ro; a nıka (nu/nuna) aşma henseyo henseye henseyo usteme (peyni) ra verena (tırki: o dolu bolumunden) verenuna (.. gececek). A hui taw 1:37 AM yew (je/jew) ra (a/at) heris hawt (hot/howt) hindi (dekey) vereno hisena. A uzyerina (yereye/here) ra (a/at) wardana, war bena, ava (war) suna. A hui taw 3:23 hire ra (a/at) vist hire hindi (dekey) verena: a hui varedana; aya roc (rost/roş) vecena; a se ra (a/at) vist yew (je/jew/ju) akeha. A se ra howtay (hawtay/hotay) seresceyana. Asme (Aşme) se ra (a/at) vist yew (je/jew/ju) asmeni rocena (raocena, raoxşena), berekhena (bamena); hama (yeuwt/yeuwt/zey) nazdi huar (guneş=tirki) roc (rost) ne nisrena (dana); a pesne miyon şeway a yata (hata) uzyerina (yereye/here) esta; a owro roc/ros/roşt henseyo usteme (peyni) veradana ma: aya asmaya ya usteme (peyni) ra (a/at) verena; a şuna (gider), şununa (gidecek) asma ceyrego ya hense yo henseyo usteme (peyni) ro; nıka (nu/nuna) aşma ya henseyo usteme (peyni) ra verena (gecer, o ilk bolum den gider) verenuna (.. gececek).


Ayan (ayar/asni) soira (sıvaya/havanaya/usaya/usangaya) akeo ; uzyerina hensein akeo. Hava yaoxşino ze (yeuwt) 24°C (haitya (rass/seg/asah)=23°C) Dewsaiş: 1015 hPa

Hiyeye (nermiye): 27% Kiraxi: 3°C Vinaiş: 10 km karayino (sındero/derıno=sınırlıdır) Va: zime daoşatara (şiwara) vurenune ra (a/at=degiserekten) vahano; vurine (vuryene) ra yeno vahano; taye (heve) yeno: va taye (heve) piyet yeno; o vurino (vuryeno) 22 km saetibya (huleibya) esto, vaheno. Hava (eyom) taye (heve) huarino (biraz guneslidir), zaf roc (roş/rost) esto . Hava sraeşto (weşo) . Germiye: 24°C dereceya 23C yaoxşına (tirki = hisseder). Dewsaiş: 1015.0mb/

piyeto (yemuo/emao)/meto

Hiyiye (Nemiye/Nermiye): 27% Vinaiş (Visibility): 9.99 km , vinaiş Isa (Isarete/daxştare) Kıragi (KıRi): 37° kiraxi

berz suna, nermiye yi berz şuna, vinina (vinyena).

Va : zime şiwar (daoşatara) ra vurenune ra vahano, yeno, vurino, vurenene ra (degiserek ten) vahano (=eser); va 22 km yeno ; va heve (taye) piyet, rew vahano; yeno; saetibya esto, vaheno. Yawaye Aşmi: Aşma Henseyo 9.9km usteme (pouru) asma weysena varedana

Va zime şiwar (daoşatara) vurenune vahano, yeno- ra (a/at) 15.00 km/h

vinaiş

Huar hişais (wezis/werziş) 6: 18 hişeno (uzreno); huar (guneş) rew hiseno (wuzreno) Huar war siyaiş: şımuni (şana/sana/şımuni) taw 6:7 war şuno; huar herey war şuno.


Aşmı us aşmıya henseyo usteme (peyni) ra şiya: a us (uste) aşma henseyo usteme (peyni) ra vereta. A nu (nıka) tey ya henseyo usteme (peyni) aşmıyaha nuna (nura/nıka/nu) hui henseyo usteme (peyni) ra kena; a henseyo usteme (peyni) ra şuna; a henseyo usteme (peyni) ra varedana; a nu (nıka) henseyo usteme (peyni) ra (henseyo usteme (peyni) ra) niyas (cer/adair): a hui asma ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) avaradana; aya henseyo usteme (peyni) ra awaradana; aya henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); a se ra (a/at) vist yew (je/jew/ju) ros (roc/rost) raoxşeyena (raoceyena/roseyena). Asmı henseyo usteme (peyni) ra şuna: asme se ra (at) vist yew (je/jew/ju) aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşma ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) ceyregyaha; aşmı hui henseyo usteme (peyni) ra avaradana: se ra (at) se he aşmı raocyena (rocyena/roşyena). Aşmı nıka (nu) hui henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına) henseyo usteme (peyni) ra kena. A aşmı ya us henseyo usteme (peyni) ra (a/at) verena. Aya şuna çeyrego ya henseyo usteme (peyni) aşma ra (a/at) verena, verenuna; aya hui henseyo usteme (peyni) ra ra vaurena (vawrena); a nıka us us (uste) henseyo usteme (peyni) aşmı ra şiya; a us (usyin) aşmıya henseyo usteme (peyni) ra reseta. A nıka (nu/ınka) hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); aya hui us ceyrego henseyo usteme (peyni) aşmi ra beto (berto/berdeto); aya nıka /henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); aya şuna tey (te/aipi) ya henseyo usteme (peyni) aşmı ra (at) şuna; aya aşmı ya henseyo usteme (peyni) ra (a/at) şuna (şına); a tey (aipi/hathra) aşmiyaha ya henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına). Aya nu (nika) aşmı ya henseyo usteme (peyni) ra verena verenuna; aşma ya henseyo usteme (peyni) ra (at) verena. Aya se ra (a/at) howtay (hawtay/hotay) tariya: a howtay (hawtay/hotay) racehata; aya hui henseyo usteme (peyni) aver bena (berena); aya nıka henseyo usteme (peyni) ra kena; a hui nıka asmi ya henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); aya hona (hıma) verena verenuna; aya roste (roce/roşe) hui heyro (hama-eyon/owro) akena; aya hona (hıma) hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); aya hui şuna roşt heyro (owro) avısena; aya roce (roşte) hui howro akena; a tey (hethra) çerego ya henseyo usteme (peyni) aşmı ra şuna aver verena; aya hıma (hona) hui henseyo usteme (peyni) ra verdana (verduna); aşmi hui vera vourena (vaurena); aya hamatat (teuiiti) ceyrena (geyrena); aya şuna vera ya henseyo usteme (peyni) aşmı ra (a/at); a hona (hıma) ya henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); a nıka nazdi se ra (a/at) vist yew (je/jew/ju) a roc (roş/roşt) hui war (awar) bena (berena); a nıka hui henseyo usteme (peyni) ra akena; aya roc (roşt/roş) henseyo usteme (peyni) ra abena (aberena); aya nıka (nuna) roce (roşe/roşte) hui akena; aya yauua yauua aver abena (aberena); a hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); aya henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); aya hui henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); aya hui henseyo usteme (peyni) ra kena; a hui gam gam (gum gum) henseyo usteme (peyni) ra şuna (şına); a roşte/roşe) hui nıka verduna (verdana); a se ra (a/at) vist yew (je/jew/ju) roc (roş/roşt) verduna (verdana); asma se ra howtay (hawtay/hotay) serescaya/raceya; vısp ayan (ayara) nıka roc (ros/roşt) nışrena ma; a hui henseyo usteme (peyni) asunena; a e no eyon/ayan (ayar/asni) suna roc (roş/raoc/roşt) mam (ma re) nıka verduna. Aşmı nıka nazdi se ra (a/at) vist yew (je/jew/ju) roşt (roc/roşt) avarduna (avaredana); a hui henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); e no vuno (vaceno) roce (roşte) aşmibya (ebe/eve .. aşme) nezmiye esto. A se ra (a/at) vist yew (je/jew/ju) sowk avaraduna ma: a no ayana/ayara nazdi se ra (a/at) howtay (hawtay/hotay) seresceya (raceya/geneya), usteme (peyni) akeha. Asmı huibya (pe hui) ros (roc/rost) se ra (a/at) vist yew (je/jew/ju) vecena; a nıka (nuna/nu) hui açarena (tadena) a huyi henseyo usteme (peyni) ra bena (berena); a sewke/sowke aşmı huibya nıka henseyo usteme (peyni) verduna (verdana). Nıka (NU) se ra (a/at) vist yew (je/jew/ju) asmani raocena (rocena/berekhena/raoxşena; asmen se ra (a/at) vist yew (je/jew/ju) rocino (rocyeno raoxşino/raoxşyeno) het (at) asmı ra; aşmı se ra (a/at) howtay (hawtay/hotay) racyeno (seresceyeno); a se ra (a/at) vist yew (je/jew/ju) akeha. A se ra (a/at) howtay (hawtay/hotay) raceyata; a nazdi se ra (a/at) vist yew (je/jew/ju) akea. Asmı ya henso henseyo usteme (peyni) ra (a/at) şuna verana (dolu ayin çeyreginden gidip/gider gecer). Aşmi se ra (a/at) vist yew (je/jew/ju) sowk (roc/ros/roşt) verduna (o yuzde %97 isik serbest yapar). A hui aşma henseyo usteme (peyni) ra bena (berena).

Asma se ra (a/at) vist yew (je/jew/ju) asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo usteme (peyni) ra suna.


Tişrun 29 2013

wezeiş (hişaiş)

şıwar (wardaiş)

Tawo berzaişe huari

6:16 sona (şımuni

6:08 soira (sodira/Usangaya/SIVAYA)

Tawo berzaişe asmı

12:42 soira 2:49 uzyerina (yereye/here) (sodira/Usangaya/SIVAYA

Dergeye roce (roşt) yo viniyino

12h0 42w 11h 59w

Dergeye eyoni

sıva (soir/mesti) varedano eyon (ayar/asni) nerefşeno (nisreno/nezmeno) awaranuno (azalir/asagilar), kemeno (kemyeno) (azalir) 2 hindi (deke) 29 wista (saniye).

Asma se ra (a/at) vist yew (je/jew/ju) asmeni raocena (rocena/roşt/roş dana), rosina (roşyena), aşma henseyo usteme (peyni) ra suna. eyro (owro) aşma pouru

Tişrun 27 aşma newe

Cotani 5 aşma Cotani 12 aşma veryi pouru

Cotani 19 aşma usteme (peyni

Visit Astronomy Visiy (Zafiy)-teme vıduş (zanaiş)

(fazla bilgi) vine tkaeşe (zagone) huari (gor guneş sistemi): Sıma vine

paouru paitidana estari! Sıma vine vaete vacune (khesune) astronomi!

şewa Dısemve (Dıseme/Vı-semve)

A na sewna a no ayare, sewnaha (sewaha) a no ayara (eyon) ver şona hensein akea pesney ra akeya; şuimunibya (sonibya) asmen hensein racyeno (racino); pesne ra o (u) ne raceyeno/gereyeno/geneyeno/ceneyeno. Variş (varun/axer) ne vareno. Baxte varişi (axeri/varuni) se ra sifr esto. Away (awka) varişi (axeri/varuni) 0,0 mm yena war (ava).


Afsmane (afsmene) germiye resenuno hewunt (hama/hevet) 11°C derece.

Va geuseg ra (a/at) yeno; saetibya (huleibya) 15-20 km vahano; o heve (taye) piyet esto; o ama (yaman) asyengeno; o piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) vahano; o heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir). Seseme (Sesemve, Sesembe) 1 1 a na (ıma, ına/ın/ena/ana) Cotani asmen soira (sivaya) akeo. Varış (varun/axer) sif (sifr) vareno. Away (awka) varişi 0.0 mm yena war (ava). Afsmane (afsmene) germi resenuno hama (hewunt) usyas (çor) 28°C derece. Germiye adaira (niyasa=cer) şununa hama (equal= hauuant, esit) hama (hewunt) 13°C derece ahenuna.

Va şark (aoşatara) -jarestare -şark (aoşatara) vaheno suno o taye (heve) piyet esto; o tayn (tuntek) ama (yaman) asyengeno; o kem piyet vaheno; va owro (heyro/hemayaro) kem ama (yaman) vahano; o asyengeno va heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 5-15 km vahano, yeno uzyerina jarestare ra yeno. Sewa Sesemve/Seseme

Sewı sone/şimunibya akea; pesney ra hensein akea. Varış (varun/axer) hawtay (hotay/howtay) vareno. Away (awka) varişi 6.6 mm yena war (ava) Afsmane (afsmene) germiye resenuno hewunt (hama/hevet) 13°C derece.

Va jarestare-jarestare şark (aoşatara) ra vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) asyeng yeno; o heve (taye) asyeng ver yenuno (biraz hizli gelecektir); va saetibi 10-15 km vahenuno (esecektir).

çarseme (çarsenbe, çarsenve) 2

2 a na (ima/ina) Asma Cotani; SIVAYA/Sodira/Havanaya akeo; pesney re hensein akeo; bexte puke virsi este. Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino .


Variş (axer/varun) se ra sif (sifr) vareno. varış (varun/axer) 0,0 mm yeno war (ava). Afsmane (afsmene) germiye resenuno hewunt (hama/hevet) usyas (çor/upair) sifr (sif) 27°C derece. Asmane germiye niyasiyai resenuno hama (hewunt)

12°C derece ahanuna.

Va şark (aoşatara) -jarestare -şark (aoşatara) vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-20 km vahenuno (esecektir).

Sewna, sune (sume) çarsemve (çarseme) Sewı sana (suna/şimuni) asmen hensein akeo. Varış (varuni/axeri) se ra sif (sifr) vareno. Vowrı (vawrı) 0,0 mm masena.. Afsmane (afsmene) germi resenuno hama (hewunt) 12°C derece.

Va geuseg vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 10-15 km vahenuno (esecektir). Ponseme (Pansenbe, Posemve, Posemve, Panseme) 3 3 Cotani SIVAYA/havanaya/Sodira posembe). Asmen soira (sivaya/sodira) pesne ra asmen akeo.

hensein akeo ;

Varış (axer/varun) vareno; se ra sifr yeno war (ava). Away (Awka) varişi 0,0 mm yena war (ava). Afsmane germiye resenuno miyone usyas (upair) sıfr (sıf, cı-ver) 25C derece. Germiye adaire (cera, wara) yi hama/hauuat/hevet sif 10 C derece ahenuno.

Va şark (aoşatara) -jarestare -şark (aoşatara) vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 5-15 km vahenuno (esecektir). şewa Ponseme (Poseme, Ponsemve, Posembe)


Sewnahe a no ayare (eyon); sume/şone ponseme (poseme, ponsemve, posembe). Şewı akeya; akeya; sewa asmeni ne sereşceyena (seresgeyena) het howru ra (a/at). Varış (axer/varun) ne vareno. Varış (axer/varun) 0.0 cm yena wara (awa) Germiye şununa resenuna hama (heuuant/hevet) sif 10C derece ahanuna.

Va geuseg yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi (huleibi) 5 km vahenuno (esecektir). Yene 27 4 a na (ima/ina) Cotani asmen SIVAYA/Soira/havanaya/Sodira hensein akeo; bexte varişi (axeri/varuni) esto Varış (axer/varun) vareno. Se ra çowres vareno. Afsmane germi (sıçak olcusu) resenuno hewet (havet) sıf (sıfr) 20C derece; germo. Germiye adaira (niiasa) hama (hevet/haut/heut) usyas (upair/çor) 12°C derece ahenuna.

Va jareştare-jareştare daoşatara (şiwara) ra vaheno; heve (taye) yeno; o geuseg esto; o ama (yaman) ne/ni asyengeno; o piyet ne/ni vaheno; va owro (heyro/hemayaro) ama (yaman) ne/ni vahano; o heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 5-15 km vaheno. Sewna (Sewa) Yeney Sewı hensein serescayena (serescenina), Sewı hensein akea. Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino Varış (axer/varun)

se ra sifr (sif) varena.

Varış (varun/axer)

0,0 mm yena war (awa).

Germiye resenuna adaira (cer) hama (haeuunt/hevunt) niyas (niyas/adair/cer) sıfr (sıf/cı-ver) 12°C derece ahenuna, resenuna.

Va zime-şiwar (daoşatara) ra (a/at) vahano; o taye (heve) piyet esto; o sist asyengeno; o rate (hvaet) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) tayn (tun) vahano; o heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) piyet ver yenuno (biraz guclu gelecektir); va saetibi 15-20 km vahenuno (esecektir). Peşene (Pey-yene)

5


5 aşmayai Cotani soira (sivaya) asmen sivaya (soira/sodira) hensein akeo. Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino Varış (Axer/varun) ne vareno; variş se ra sif vareno. Varış (Axer/varun) 0.0 mm yeno war (awa). Germiye adair (cer) resenuna hama (heuuant) usyas (upair/çor) sıfr (cıfr/sıf) 14°C derece ahenuna; heyro (owro) germo. Germiye sewey ro hevet (hewunti/yewunti) war (adair/cer) 2°C .

Va zime-şiwar (daoşatara) ra (a/at) vahano; o taye (heve) piyet esto; o sist asyengeno; o rate (hvaet) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) tayn (tun) vahano; o heve (taye) asyeng (aşu) yeno; o heve (taye) piyet ver yenuno (biraz guclu gelecektir); va saetibi 15-25 km vahenuno (esecektir). Sewa Pey-Yene Sewn-aibya, asmen simunibya (sanaibya) akeya ; şewı ne seresceyena (seresgeyena). Sura (yese) vay esto; va piyet (yema) vahano; hava vayino. varış (axer/varun) se ra sif (sifr) vareno; a se ra sif yena war (awa). vawrı (vowrı) 0,0 mm yena awar (ava). Germiye niyasa (auua/war) şuna, hama (heuuant=esit, Tırki) usyas (upair/çor) 2°C derece ahenuna.

Va zime-şiwar (daoşatara) vaheno heve (taye) yeno; o taye (heve) esto; o taye (heve) asyengeno; o heve (taye) vaheno; va owro (heyro/hemayaro) taye (heve) vahano; va heve (taye) tayn (tun) yeno; o heve (taye) ver yenuno (biraz gelecektir); va saetibi 15-30 km vahenuno (esecektir). Ni (Ini, In, im) havadise a no heftehe. Xatir ve (be) sımabya (hatırla sizlerle), Havadise Zazayan

Diyare (Dınga/Dainga/Dahya) ma= our land Dıyare ma nıka (nuna) ser a ser peya şuno; dıma vınderno; o dıma (duma) şuno (şıno); kes gure ereş (raşt) ne vırazeno; se esto her kes zur herzeno (harseno) us ma Zazayan; kamıya maya kay kene; nome ma ra kay kene; nome arez niye wazene ma xapenene wazene maşyune (merdemune) anguşi (dina) deunene (dıwzhene), zur şunene (şanene) ma ver; raştiya ma wardene. Reynaişe ma ne wazene; raştiya ne yeizene (yesene). Zazaki ma gere teyuıti aho; a teyuiti us zun yero; a war me şero (şuho); a aver şero (şuro); yei he raştiya ma ne wazene; hem zur wazene us ma kene. Sıma gere hem zazakiya nusere hem vacere; zune may, piy war me bere; zurune ainyai dıma me şure (şere).


Diyare (dınga/dahya) ma sıma vinene a hew (hen) kasek niya; sıma vinene caye zazayun ra (a/at). Vı-guyo (Vı-gayo/Vı-cuyo)) Avesta, Farsa veri, Zazay, Zazaki!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/diq/thumb/a/a9/Zaza%C3%BDstan0003.JPG/300px-Zaza %C3%BDstan0003.JPG Diyare MA (caye Zazayu) Dr.Zılfi Selcani vıraşto.

Zazana diyare (dınga) ma:


Tırkiya de caê mıntıqa Zazaistani Selcani "Grammatik der Zaza-Spraçe" ra

Resım: Kıtabê Zılfi

Sıma a na herunayi zanaiş (vıduş) vinene. M. çagdasi no vıraşto Sevas ra yata (heta) Tatvan Zazay este; Bayburt ra heta (yata) Sevregı Zazay este; sıma zanaiş (viduş) vinene, no (e no) sıma re nusyeno (nusino).

Resmi veoire ma ra:


Diyare Xuna (Hana/khana) Farsi


Caye Xuna Farsi caye Zazayu taw Sasaniyan tawo khaniya (xuniya):

Mezge seye kereiş radyosyune Emperyalistu verva (patiy) Iraniyan hem Zazayan

Radyasyon patiy (verva) Iraniyan hem Zazayan Rasyonuci (Mind kontrolici) vısp ayan (eyon) zur herzene ma zazayan hem anguşi (dina).

We will say that the sensitivity of the Hall device is 2.50mV/G as found on their data-şeet. Call this k. Therefore, the Magnetic Flux Density you are measuring from that magnet can be calculated as: B = 1000*(V0-V1)/k, in Gauss. Please note that with a calibrated Hall device, you would be given actual data measurements for the V0 value and for the k value. For example, suppose you measured 2.48Vdc for V0 and 1.32Vdc for V1. Then B = 1000*(2.48-1.32)/2.50 = 464Gauss, North pole (because it is positive). For another example, suppose you now measured 4.56Vdc for V1 with the same Hall device. Then B = 1000*(2.48-4.56)/2.50 = -832Gauss, South pole (because it is negative). Iranice ma hem Zazayan serbest niye tehera (tevera); gane inuna teher ra radyasyon yeno ci. Kam (kum) e ney


keno? çvav sıma gere zunere. Sıma aişene (eskene) e ney metro huvehu vırazene, gane (cune) hui mamere (pemere); 5 euroya sıma aişene (eskene) vırazene. Sıma hui radyosyun ra pauere (vı-pawere)! Seveknere! A na heruna sıma vinere: http:/www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Testgear/mgausmeter.htm http:/en.wikipedia.org/wiki/Mind_control

6 Mezge marketar (kişatar), seştere mezgi Beynemiya (dinaya) seveknais esto pairi snataişe newi re. Mezge saye kereisi (saye kerdar/kerdox) newe snataişa mezga maşyu (merdemu) sayena (wisena), mezga maşyi (merdemi saye kena. Umiya (Dinaya/Angusa) pers esto newe snataise mezga maşyu (merdemu) mahrkene; ser 1945 Hembereişe bumiye (benyemiya) niyasadayat; manaya a pesanais (pereis/ceng) ver (fra) me yero (iyeho). Ser 1975 Men kereise newe snataiş re maşyi mahrkene (kisene/merencene) re urvaidya (uruvaitya/merevaiş) viniyat. Ser 1979 Rusya ( (hembereise (Soviyet) varedat reye serdaise snataise ye merendane (merencene). 1. snataişe radiyoy (estuati gureynene hama verezaise nuclear snataisi vecene) 2. 2 parçein snataise beam ( estate radyoactivi gureynene, wesiyain (biolojik) manahene) 3. snataişe vengin radyosyun 4. Snataişe magnetiki tey azda frekheansa gureyene (gurine) hense gane (cune) maşyu (merdemu) mahrkene (kişene) Mezgi seye kereis ahum (dina/anguşi) seye keno; ay wiseno. Mezgi seye kereiş mezge vurneno; hem kişeno. O mezge sıma vurneno; sıma seye keno 24 saeti. O resmi mezga moceno; o ne-razais megayaibya veceno; o waire mezgi kişeno, marandano. O deu, karnasi mezgaibya sereibya veceno; o newesiya seri herzeno sıma duri ra. Nazdi frekanse 10 hz. Idareye diyari e ney thaw ne kene; ne wazene kes zunero, ya yi sinanero (seşkero).

Je nusar eney nuseno; ainya dezgi este patiy (vera) haxedri : i seye kene duri ra keye (çeye) sıma; o sıma visp (her) çi vineno duri ra; sıma keye (çeye) huibya veradais (servest) niye. Berehavay (vere havay)-sçneri gureynene (marsane): i nıka gani (cuni) seye kene bin vestriya (ginciya) i gane to vispa vırun (makha) vinene; i vervaxşe (cucIke) sıma vinene hem seye kene. sıma vinene, maşyi (merdemi) verdaye niye; i wayire rasnu (rastiye) niye; haitya merdeme heyroyini (owroniyi) veradeye niye, i servest niye. Ser 1990 Sony kamera vıraştat; gani gincibya (vestribya) vinena; seye kena; inu vat i aişene (eskene) pe filtiribya us IR kamera.

3 Texvime Zazayu, Taxvime Zarathusti


Zazay gere (gehe) texvime hui wes musere ey hacere; o manayo sıma ubi (vumi) texvime Zazayu musere; i visiy (zaf) girun niye; sıma gehe (gere) inu teyid kere; sıma weş çya huibya weşiyai teng vi-behe (bere). sıma vinene: Texvime Zazayu zafiy (visiy) name eyoni este: o moneneo, PAHENE şENE VIşENE, SESENE, çARşENE, PONşENE, YENE, PEY-YENE SIFT/KIRE/şENE ...S PAşEME şEME VISEME SESEME çARSEME POşEME YENE PEYYENE PASEMVE SEMVE VISEMVE SESEMVE çARSEMVE POSEMVE YENE PEYYENE E ni pe -b/v ye vacyene hem ve b/v vacyene. PASEMBE/PASENBE .şENE/şEME...sembe/şENBE ... M us N suna. sıma vinene Texvime Zazaki, visi (zafi) patibya (raitya) vacyeno. Kamci vac (khese) ra e ni vaci yene: adete ci seniyo? 1 Sum/san/şon/şan yan (va) yi şmuni/san sun/şun 2 asni (=eyon, aşno (asman). Azan (asni), asman, asm ra yene. O moneno: numor (mor) +eyon ya sum/sun ra yene. Numuneye ey sıma ana herina verene: Asmi Yairyariibya yi vacyene: zımeO VERYENE/ZIMUSTUNO VERYENE, zımeYO MIYON (ZIMUSTUNO MIYON), zımeYO (ZIMUSTUNO) PEYENE USARO (WESARO) VERYENE, USARO (WESARO) MIYON WESARO (USARO) PEYENE UMUY (AMNANO) VERYENE AMNANO (UMUYO) MIYON UMUYO (AMNANO) PEYENE PAISO VERYENE PAISO MIYON PAISO PEYENE

Asme taxvime Ahura Mazdai: aşme dini (diimi)-nome (name) aşmi (mengi) Vohuman (Vohumun) = kanuna (şaştay çat (çar)ile) 11 (1) Spenta-Armaiti= guecig 12 (2) Fravardi/Fravaşi (Veraverti)=aidar (adar) 1 (3) Aşa Vahista =Varan (nisun) 2 (4) Hvaretat=Viluna 3 (5) Tiştra=Vertivare (hezrun) 4 (6) Ameretat=Vastarini 5 (7) Xşatre Vayirya=tebaxi 6 (8) Mithra=Tişrun 7 (9) Aban (APAN/AWAN)=awan/abancotani 8 (10) Adar=gavar 9 (11) Dae= Gagan 10 9 (12) Seniyo texvime daene Ahura Mazdai/zarathusti. sıma re a na heruna vinene: No www.avesta.org ra yeno. MONTH NAME OF THE MONTH MEANING 1 Fravardin Guardian Spirit vera veşi/vera verti 2 Ardibehest Truth – Order aşa vehişta 3 Khordehd Perfection Hvare-khşaeta


4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tir (Tiştryaeninis) The Star Amardad Immortality amereta/amerdata şehrevar A Desired Power xşatra wayirya Meher (Mehr, Mithra) Friendşip mithra Avan (Aban) Water Adar (Atar) Fire Dae The Giver Bahman (Verethraghna, Vohuman) The Good Mind- vahu mana vahman Aspandarmad (Spandarmad) Devotion as= spenta armaiti

30 NAMES FOR 30 DAYS OF THE MONTH!

DAY (ayan/ayar/asni) NAME OF THE DAY (name eyon) MEANING (manaya ayari (eyoni) 1 Hormuzd (Ohrmazd) The Lord of Wisdom Ahura Mazda 2 Bahman (Verethraghna, Vohuman) The Good Mind= Vohu mana 3 Ardibeheşt Truth – Order= aşa vahişta 4 şehrevar (şahrewar) A Desired Power= xşatra wayirya 5 Asfandarmad (Spandarmad) Devotion -spenta armaiti 6 Khordehd Perfection= hi 7 Amardad Immortality armeretat (amerdata) 8 Daepadar Giver of Fire 9 Adar (Atar) Fire 10 Avan (Aban) Water 11 Khorşed The şining Sun Hvare-khşaeta 12 Mohor The Moon 13 Tir The Star 14 Goş (Geuş Urvan) The Cowb ganeus uruuan 15 Daepmeher The Giver of Friendşip 16 Meher (Mehr, Mithra) Friendşip 17 Saroş Prayer sraoşa 18 Raşna To Judge 19 Farvardin Guardian Spirit vera weşi/verti 20 Behram (Verethraghna) Victory 21 Ram (Raman) Joy 22 Govad (Vata) The Wind vayu 23 Daepdin The Giver of Religion dae pa daeni/diimi 24 Din Religion daena/diem 25 Aşişvangh (Aşi Vanghuhi) Wealth aşi venguhi 26 Aştad (Arştat) Justice arştat/raştat 27 Asman Sky asmen 28 Zamyad Earth zemin 29 Mahrespand (Manthra Spenta) Holy words 30 Aneran (Anaghra Raoşaştay çat (çar)a) Infinite Light aneran roc

Texvime daene (diieme/diiene) Ahura Mazday/Zarathusti


October 2011 (AY 1381) r = ruz (day), m = mah (month) Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

2

3

4

5

6

7

r. Mihr m. Mihr

r. Sroş m. Mihr

r. Raşnu m. Mihr

r. Frawardin m. Mihr

r. Warharan m. Mihr

r. Ram m. Mihr

9

10

11

12

13

14

r. Day-pa-Den m. Mihr

r. Den m. Mihr

r. Ard/Aşi m. Mihr

r. Aştad m. Mihr

r. Asman m. Mihr

r. Zam m. Mihr

Ayathrem Gahambar

Ayathrem Gahambar

Ayathrem Gahambar

Mihragan

16

17

18

19

20

21

r. Anagran m. Mihr

r. Ohrmazd m. Aban

r. Vohuman m. Aban

r. Ardwahişt m. Aban

r. şahrewar m. Aban

r. Spandarmad m. Aban

Ayathrem Gahambar Rapithwina ends


23

24

25

26

27

28

r. Amurdad m. Aban

r. Day-pa-Adar m. Aban

r. Adar m. Aban

r. Aban m. Aban

r. Khwarşed m. Aban

r. Mah m. Aban

Abanagan

30

31

r. Goş m. Aban

r. Day-pa-Mihr m. Aban

November 2011 (AY 1381) r = ruz (day), m = mah (month) Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

1

2

3

4

r. Mihr m. Aban

r. Sroş m. Aban

r. Raşnu m. Aban

r. Frawardin m. Aban

6

7

8

9

10

11

r. Ram m. Aban

r. Gowad m. Aban

r. Day-pa-Den m. Aban

r. Den m. Aban

r. Ard/Aşi m. Aban

r. Aştad m. Aban


13

14

15

16

17

18

r. Zam m. Aban

r. Mahraspand m. Aban

r. Anagran m. Aban

r. Ohrmazd m. Adar

r. Vohuman m. Adar

r. Ardwahişt m. Adar

20

21

22

23

24

25

r. Spandarmad m. Adar

r. Hordad m. Adar

r. Amurdad m. Adar

r. Day-pa-Adar m. Adar

r. Adar m. Adar

r. Aban m. Adar

Adargan

27

28

29

30

r. Mah m. Adar

r. Tir/Tiştar m. Adar

r. Goş m. Adar

r. Day-pa-Mihr m. Adar

Dae -Vohuman 2010 (AY 1379) r = ruz / eyon (ayan/asni/azan/ayar) m = mah/meng (/asm/asme/aşm) Spenta Armaiti-Fravardi/Fravaşi 2010 (AY 1379/1380) r = ruz (day), m = mah (month) Fravardin (Fravaşi)-Aşa Vahista April 2010 (AY 1380)

Havadisehavay387  

havadise havay 387

Advertisement