Page 1

Hauzer & Partner

IFP Hauzer: chef de kliniek voor bedrijven Een chef de kliniek voor bedrijven. Dat is wellicht de beste omschrijving voor de jongste loot aan de organisatie van Hauzer & Partners in Venlo. “We coördineren, net als de chef de kliniek, alle adviezen van de diverse bedrijfs-specialisten tot één samenhangend behandelplan. We richten ons daarbij niet op symptoombestrijding, maar op een gezond en ondernemend leven,” aldus Leon Hauzer en Robert Keder.

moeten via een duidelijke lijn worden aangestuurd en ga maar door. Wij ondersteunende ondernemer vanuit ons specialisme, maar ook als medeondernemer bij het inrichten van zijn management- instrumenten, personeelsbeleid et cetera zodat hij richting kan geven aan zijn onderneming. Immers, juist bij een bedrijfsovername, een intern veranderingsproces of als de onderneming fors onder druk komt te staan, wil een ondernemer graag terug kunnen vallen op een partner die hem aanvult, hem steunt en zijn taal spreekt. Onze opdrachtgevers komen uit verschillende bedrijfstakken. Maar ook nonprofit organisaties waarbij het accent op onroe-

One-stop-shopping

rende zaken ligt, maken regelmatig van onze

De naam Hauzer & Partners wordt in de regio

diensten gebruik.”

Venlo al snel verbonden aan makelaardij- en verzekeringsactiviteiten. Logisch. “Hauzer

“Een adviseur, klankbord en sparring-partner is Leon Hauzer & Robert Keder

Makelaardij bestaat al zo’n 25 jaar en is hiermee het oudste onderdeel van Hauzer & Partners,” vertelt oprichter Leon Hauzer, vastgoedman in

zeker gezien de huidige omstandigheden geen overbodige luxe,” zegt Robert Keder tot slot. “Banken beslissen bij financieringen op dit

hart en nieren, met zichtbaar plezier. Anno 2009

Spin in het web

is Hauzer & Partners ingericht op basis van het

Vooral bedrijfsadvisering is Robert Keder

prognoses. En dan moet de zaak ook nog eens

one-stop-shopping principe. Hierbij worden

afgestudeerdfiscaal-econoom en gecertificeerd

vanuit alle disciplines volledig zijn voorgekauwd.

(bedrijfs)makelaardij, assurantiën en overige

financieel planner, op het lijf geschreven. “Wij

Gezien de groeiende complexiteit van het on-

financiële diensten onder één dak aangeboden.

zijn de spin in het web. Een ondernemer wil en

dernemen, geen makkie.

Hauzer & Partners is een van de weinige volle-

moet in eerste instantie ondernemen. Hierbij is

dig onafhankelijke spelers. Het bedrijf opereert

hij gebonden aan tal van complexe wetten en

Omdat IFP Hauzer beschikt over ervaren

met een dertigtal medewerkers vanuit Venlo

regels. Dat dwingt hem zich te omringen met

specialisten kunnen wij de nodige

allerlei specialisten zoals een accountant,

ondersteuning bieden. Ook het brede Hauzer-

fiscalist, notaris,kredietverstrekker en noem

netwerk en onze uitstekende contacten met de

maar op. Ieder van deze specialisten brengt bij

financiële wereld zijn hierbij van onschatbare

allerlei gelegenheden een persoonlijk advies uit.

waarde.”

moment veelal op basis van liquiditeits-

Wij vertalen deze adviezen naar de ondernemer toe in een duidelijk plan en zorgen voor een optimale onderlinge samenhang. Dat is ons specialisme.”

Ballast De ondernemer heeft volgens Robert Keder als geen ander verstand van zijn core-business. “Daarover hoef je hem niets te leren. De schoen

Drs. R.H.T. Keder FFP &

wringt vaker bij de ballast. Een ondernemer moet

L.M.M. Hauzer

immers te allen tijden kunnen beschikken over de

Tel. : 077 - 321 91 00

juiste managementinformatie, de medewerkers

www.hauzerenpartners.com

Ifp hauzer bedrijfsprofiel  
Ifp hauzer bedrijfsprofiel  
Advertisement