Page 1

IKASTOLA EREDUA

HEZKUNTZA ERALDATZEN


A Z T N U A K U Z D iO E E P H R O E R P

© EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK 2017 / ARGAZKIAK: AMAIA ZABALO / DISEINUA: TXEMA GARZIA URBINA. ESKERRAK EMAN NAHI DIZKIEGU BIHOTZ-BIHOTZEZ LEKEITIOKO R.M.AZKUE IKASTOLAKO KIDEEI EMANDAKO LAGUNTZAGATIK. DAMOS LAS GRACIAS DE CORAZÓN A LA IKASTOLA R.M.AZKUE DE LEKEITIO POR LA AYUDA OFRECIDA.

IKASTOLA

A N U D L A K S U E


HEZKUNTZA ERALDATZEN Espazio berritzaileak, teknologia berritzailea, ikasmaterial berritzaileak, eduki digital berritzaileak… guztia ikaslearen irteera profiletik eraikitako hezkuntza marko eraldatzailearen zerbitzura. Euskal curriculumean eta konpetentzietan oinarritua, integrazioaren pedagogiaren bitartez eta euskaran ardaztutako eleaniztasunarekin. 0-2 etapatik hasi, eta Batxilergoa eta Lanbide Heziketaraino, hezkuntza eredu propioa, eskaintza integrala, euskalduna, herritarra eta eraldatzailea eskaintzen dizu ikastolak. • Horretan oinarritzen da ikastola eredua; oinarri horiekin ari da ikastola hezkuntza eraldatzen.•

EL MODELO IKASTOLA TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN Espacios innovadores, tecnología innovadora, material educativo innovador, contenidos digitales innovadores… todo ello al servicio del marco pedagógico transformador de la ikastola, un marco que parte del perfil de salida del alumno. Basado en el currículum vasco y en competencias, mediante la pedagogía de la integración, y con un modelo plurilingüe con el euskera como núcleo. Desde la etapa de 0-2 años, hasta el Bachillerato y la Formación Profesional, la ikastola ofrece una educación integral, con un modelo educativo propio, euskaldún, popular y transformador. • Ésas son las bases del modelo de la ikastola; el modelo que está transformando la educación.•


HEZKUNTZA ERALDATZEN! Euskal curriculumetik eta konpetentzietatik abiatuta, hezkuntza eraldatzen ari da ikastola bere eredu pedagogikoarekin. Espazioak berritzen, eduki digitalak sortzen eta txertatzen, hezkuntza paradigma berrian ere aitzindari da ikastola. Eta proiektu pedagogikoak ikertzen, garatzen eta berritzen ari da etengabe. Bikaintasuna ulertzeko modu bakarra dauka ikastolak: ikasle guzti guztien hobekuntza. Hezkuntza eraldatzen, gizartea eraldatzeko; gizarte justuago, parekideago, euskaldunago eta zoriontsuago bat eraikitzeko.• TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN Partiendo del currículum vasco y de las competencias, la ikastola está transformando la educación por medio de su modelo pedagógico. Innovando los espacios, creando e introduciendo materiales digitales, la ikastola es pionera, también, en el nuevo paradigma educativo. Y está constantemente investigando, desarrollando e innovando nuevos proyectos educativos. La ikastola tiene una única forma de entender la excelencia: la mejora de todos/as y cada uno/a de los alumnos/as. Transformando la educación, para transformar la sociedad; para construir una sociedad más justa, más igualitaria, más euskaldún y más feliz.•

4

HEZKUNTZA ERALDATZEN


5

ERA LDA TZA iLE A


PROIEKTU PEDAGOGIKOAK IKERTZEN, GARATZEN ETA BERRITZEN DIHARDU

6

HEZKUNTZA ERALDATZEN


IKASMATERIAL PROPIOAK SORTZEN DITU

BIKAINTASUNA IKASLEEN HOBEKUNTZAN DATZA

7


A N U LD A K EUS

8

HEZKUNTZA ERALDATZEN


EUSKALDUNA EUSKARATIK MUNDURA! Ikastolan euskaraz bizi gara, eta euskaraz bizi nahi dugu Euskal Herrian. Euskaraz munduratzen gara, eta mundua euskaraz ekartzen dugu ikastolara. Euskal Herritik mundura goaz, euskaratik, euskaran ardaztutako eleaniztasunarekin, gure hizkuntza proiektuarekin. “Iturri zaharretik edaten dut, ur berria edaten, beti berri den ura, betiko iturri zaharretik”. (Joxean Artze)•

DESDE EL EUSKERA AL MUNDO En la ikastola vivimos en euskera, y queremos vivir en euskera en Euskal Herria. Salimos al mundo en euskera, y en euskera traemos el mundo a la ikastola. Vamos al mundo desde Euskal Herria, a través del euskera, con una base plurilingüe con el euskera como núcleo central, gracias a nuestro proyecto lingüístico. "De la vieja fuente bebo, bebo el agua nueva, el agua que siempre es nueva, de la vieja fuente de siempre”. (Joxean Artze)•

9


EUSKAL CURRICULUMEAN OINARRITUA

10

HEZKUNTZA ERALDATZEN


HIZKUNTZA PROIEKTUA

EUSKARAN ARDAZTUTAKO ELEANIZTASUNA

11


HEZKUNTZA EREDU PROPiOA EUSKAL CURRICULUMEAN ETA KONPETENTZIETAN OINARRITUA Ikaslearen irteera profiletik abiatuta, marko pedagogiko propioarekin, euskal curriculumean eta konpetentzietan oinarritzen da ikastola eredua. Hizkuntzen trataera integral eta integratua garatzen du, euskaran ardazturiko planteamenduarekin. Arlo guztietan txertatzen ditu oinarrizko konpetentzia orokorrak eta konpetentzia digitala. Pentsatzen eta ikasten, komunikatzen, elkarrekin bizitzen, norbera izaten, eta egiten eta ekiten jakin behar du ikasleak. Hezkuntza integrala dauka, ikasmaterial propioekin.•

BASADO EN EL CURRÍCULUM VASCO Y EN COMPETENCIAS Partiendo del perfil de salida del alumno, con un marco pedagógico propio, el modelo Ikastola se basa en el currículum vasco y en competencias. Desarrolla un tratamiento integral e integrado de las lenguas, mediante un planteamiento con el euskera como eje central. Introduce las competencias básicas y la digital en todas las materias. El alumno tiene que saber pensar y aprender, comunicarse, convivir, ser uno mismo, y hacer y emprender. Tiene una oferta educativa integral, y material educativo propio.•

12

HEZKUNTZA ERALDATZEN


i oA oP PR

DU E ER A TZ N U ZK HE

13


EUSKAL CURRICULUMEAN ETA KONPETENTZIETAN OINARRITZEN DA

AITZINDARITZA PEDAGOGIKOA

14

HEZKUNTZA ERALDATZEN


PRESTAKUNTZA ETA AHOLKULARITZA SENDOAK JASOTZEN DITU

15


RRA HERRiTA

16

HEZKUNTZA ERALDATZEN


HERRITIK SORTUAK, HERRIARENTZAT Hezkuntza zerbitzu publiko gisa ulerturik, herritarrengandik hurbilen dagoen erakundetzea du ikastolak: kooperatiba da. Gurasoak dira kooperatibista, eta haiena da azken hitza, haiek erabakitzen dute. Gizarte partaidetza eta erantzukizuna ditu ardatz. Hezkuntza ulertzeko eredu propioa du, herriari eta herritarrei itsatsia, haien zerbitzura. Ikastolen Elkartean batzen da beste ikastola guztiekin batera, Europar Kooperatiban. Euskal Herrirako eredua da ikastola.• SURGIDOS DEL PUEBLO, PARA EL PUEBLO Entendiendo la educación como servicio público, la ikastola tiene la forma de organización más cercana a la ciudadanía: es una cooperativa. Son los padres y las madres los/las socios/as cooperativistas, y de ellos es la última palabra, son ellos los que deciden. La participación social y la responsabilidad social son sus dos ejes. Tiene su propio modo de entender la educación, su propio modelo educativo, arraigado en su localidad y en su ciudadanía, y trabaja a su servicio. Forma parte junto a las demás ikastolas de la Cooperativa Europea Euskal Herriko Ikastolak. La ikastola es un modelo para Euskal Herria.•

17


GIZARTE PARTAIDETZA ETA ERANTZUKIZUNA ARDATZ

18

HEZKUNTZA ERALDATZEN


AUZOLANA ETA ELKARTASUNA

EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK EUROPAR KOOPERATIBA ELKARTEAN TXERTATUA

19


N U K Z I IKASTOLA EREDUAZ ARI GARENEAN, ZERTAZ ARI GARA? H LAU EZAUGARRI NAGUSI DITU IKASTOLA BATEK: N • Hezkuntza eredu propioa du. U • Herritarra da. M • Euskalduna eta A IK L • eraldatzailea. T R S I A U R EZAUGARRI HORIETATIK, IK T R G IRTETEN DIRA BESTE HAINBAT, L A E L N U H A BERE BAITAN LAU EZAUGARRI HORIEK DITUZTENAK: I U K R L S • Euskal curriculumean eta E A A T L T K konpetentzietan oinarritzen da. A A IN M • Aitzindari da pedagogia alorrean. K US IKA S A AL S E B • Prestakuntza eta aholkularitza K K I U sendoak jasotzen ditu. US PETE E E • Herritik eta herriarentzat sortua da.

20

S A IK L TO A

TA PRES

IT AR RA

ERALDATZA I

HEZK EREDU UN PR

US KA LDUNA

HEZKUNTZA ERALDATZEN

IND Z T I A

A TZ PIOA O

ETA EZAUGARRI GEHIAGO ERE BADITU. EZAUGARRI HORIEK GUZTIEK OSATZEN DUTE IKASTOLA EREDUA.•

A LE

E

• Kooperatiba da. • Auzolana eta elkartasuna ditu lan egiteko moldeak. • Euskaran ardaztutako eleaniztasuna du xede. • Euskal Herritik mundura zabaltzen da. • Euskal Kultura du ardatz. • Ikasle guztien hobekuntza gisa ulertzen du bikaintasuna. • Ikerketan garapenean eta berrikuntzan dihardu. • Ikasmaterialgintza propioa dauka, berri eta berritzailea.

N KO

R R HE

HERRI

KOOP

EUSKA AUZOL


K

IA A R U ER T B I K A AL A Z I T I N B G IE TZ I U Z D O I I AS K T R AR ARA R DU P L SK O O E X K O T A

A S EU RGI N ET O Z RT A TE EG ZIO EA A T NB N K A I N E IT L IOA TEA A N U P S Z NT KAR MU A A NT OST E O K IM N EL R A U P D L U R A O LE A T O EKL AN A O D P S T S I B O IKA N RO IKAS ROM I O U E P H A NP A U O O T N K K N E E A PR I E L R L ZEA A RO A T Z R K P I T HA EL K E N T E I A AR

B M + U OA L K G A UT I + RICU T I R ARR N U I O C AN OA

G

P

AK T K I

RRIA E B KETA A L O ANT OAK O T K I K I I Z E A G G I P O Z ES AGO DAG E D ENT P E I A P RITZA UNALD Z A T L I U DAR JARD HOLK

TA A E ZAT T A N Z E T R N A NA AKU E HERRI M U A R T U E G N K I A

RTU O S K I T I

HEZKIDETZA

AL A R G E T N I N E P GARA

PERATIBA

ASUNA ARAN ARDAZTUTAKO ELEANIZT

L ANA ETA ELKARTA SUNA

EMOZIOAK

KIVA IKASTOL AK

0-20 URTE

21


EL MODELO IKASTOLA ¿QUÉ QUEREMOS DECIR, CUANDO NOS REFERIMOS AL MODELO IKASTOLA? EL MODELO IKASTOLA SE BASA EN ESTOS CUATRO PILARES: • Tiene un modelo educativo propio. • Es popular, • euskaldún • y transformador. DE ESTOS CUATRO PILARES, PROVIENEN OTRAS TANTAS CARACTERÍSTICAS, TODAS ELLAS BASADAS EN LAS CUATRO PRIMERAS: • Está basada en el currículum vasco y en competencias. • Es pionera en pedagogía. • Recibe una formación y una asesoría constantes. • Surgió del pueblo y para el pueblo. • Es cooperativa. • Su modo de trabajo se basa en el trabajo en común y en la solidaridad. • Tiene un modelo plurilingüe con el euskera como núcleo. • Se abre desde Euskal Herria al mundo. • Tiene como eje la cultura vasca. • Entiende la excelencia como la mejora de todo el alumnado. • Se emplea en investigación, desarrollo e innovación. • Posee material educativo propio, nuevo e innovador. Y AÚN TIENE MÁS CARACTERÍSTICAS. TODAS ELLAS FORMAN EL MODELO IKASTOLA.•

22


LE MODÈLE IKASTOLA

• Elle développe un modèle éducatif qui lui est propre ; • Elle est populaire ; • Elle est euskaldun ; • Elle est novatrice.

• Elle est basée sur le curriculum basque et les compétences ; • Elle est pionnière au niveau pédagogique ; • Elle propose constamment formation et assistance ; • Elle est née de la volonté populaire et est au service des citoyen-ne-s ; • Elle est coopérative ; • Son fonctionnement est basé sur le travail en commun et la solidarité ; • Elle développe un modèle plurilingue ayant l'euskara comme axe central ; • Elle est ouverte au monde depuis le Pays Basque ; • Elle est axée sur la culture basque ; • Elle conçoit l'excellence comme l'amélioration de l'ensemble des élèves ; • Elle s'emploie à la recherche, au développement et à l'innovation ; • Elle possède un matériel pédagogique propre et novateur.

HEZKUNTZA ERALDATZEN

23


ETAPA POR ETAPA, PASO A PASO, EN TRANSFORMACIÓN Siguiendo al espíritu innovador, las ikastolas están en una constante innovación de su oferta pedagógica. Las ikastolas siempre han apostado por unos modelos pedagógicos nuevos e innovadores; también hoy en día. No hay más que observa lo que están llevando a cabo, paso a paso, etapa por etapa.

Izpiritu eraldatzaileari jarraituz, ikastolak etengabe ari dira berritzen euren eskaintza pedagogikoa. Ikastolek betidanik egin dute eredu pedagogiko berri eta berritzaileen aldeko hautua; baita orain ere. Ikusi besterik ez dago zer egiten ari diren, urratsez urrats, etapaz etapa. Euskal curriculumean eta konpetentzietan oinarrituta, eredu pedagogiko berria jarri zuten martxan ikastolek 2012-13 ikasturtean, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan. 2016-17 ikasturtetik aurrera, berriz, etapa osora igaro da proiektu pedagogiko berri eta berritzailea.

Es este mismo modelo el que se ha empezado a desarrollar en la Educación Primaria. Del mismo modo, y para garantizar una transición adecuada desde la Educación Infantil a la Primaria, y dentro del nuevo marco pedagógico, se están transformando los primeros años de esta etapa.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ezarritako ereduari jarraituz, Lehen Hezkuntzan ere euskal curriculumean eta konpetentzietan oinarritutako eredu pedagogikoa abian jarri dute ikastolek. Era berean, Haur Hezkuntzatik Lehen Hezkuntzarako trantsizio egokia bermatzeko, eta marko pedagogikoaren baitan, eraldatzen ari dira etapako lehen urratsak.

Las ikastolas han puesto en marcha un marco educativo transformador también en Educación Infantil, en coherencia con el proyecto curricular que se está desarrollando tanto en Primaria como en Secundaria, y partiendo de las características propias de esta etapa.

Lehen eta Bigarren Hezkuntzan garatzen ari den curriculum proiektuarekin koherentzian eta etapa honek dituen berezitasunak kontuan hartuz, Haur Hezkuntzarako hezkuntza marko eraldatzailea abiatu dute ikastolek.

A todo ello hay que añadir que las ikastolas han implementado ya el proyecto KiVA para hacer frente al acoso escolar.

Horri guztiari erantsi behar zaio eskola jazarpenari aurre egiteko KIVA programa ezarri dutela ikastoletan. Berrikuntza pedagogikoak gelaratzeko, ezinbestean, lan handia egin dute eta egiten ari dira ikastoletan: — Irakasle eta hezitzaileak prestatzen. — Espazioak berritzen eta berrantolatzen. — Teknologia berrien erabilerarako azpiegiturak prestatzen eta dispositiboak eskuratzen. — Urrats bat harago joateko bideak irekitzen… Eraldatzen, hobetzeko. Berrikuntza hobekuntzarako, ikasle guzti-guztien hobekuntzarako; horrela ulertzen dute-eta ikastolek bikaintasuna.• 24

Basado en el currículum vasco y en competencias, las ikastolas pusieron en marcha un nuevo modelo educativo en el curso 2012-13, en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, un modelo innovador que se ha implementado en toda la etapa en el curso 2016-17.

Para poder llevar a las aulas estas innovaciones pedagógicas, las ikastolas han llevado y están llevando a cabo y un gran trabajo: — Formando al profesorado. — Renovando e innovando los espacios. — Adecuando las infraestructuras para el uso de las nuevas tecnologías, y adquiriendo dispositivos. — Abriendo caminos para ir un paso más allá… Transformando, para mejorar la educación. Innovación para la mejora, para la mejora de todos/as y cada uno/a de los alumnos/as; es así como entienden las ikastolas la excelencia.•


HEZKUNTZA ERALDATZEN

25


EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK Errotazar bidea, 126 20018 DONOSTIA TEL.: 943-44.51.08 FAX: 943-46.52.94 HELBIDE ELEKTRONIKOA: ehi@ikastola.eus

www.ikastola.eus ARABA

NAFARROA

AGURAIN Lautada 945-30.02.15 lautada@ ikastola.eus

ALTSASU Iñigo Aritza 948-56.29.51 ikastola@ inigoaritza.eus

AMURRIO Aresketa 945-89.03.60 aresketaikastola@ aresketaikastola.eus

ATARRABIA Paz de Ziganda 948-13.66.14 pziganda@ ikastola.eus

ARGANTZON Argantzon 945-37.31.85 argantzon@ ikastola.eus

BERA Labiaga 948-63.01.72 bera@ikastola.eus

GASTEIZ Armentia 945-14.54.45 armentia@ ikastola.eus LABARKA Assa 945-60.71.99 idazkaritza@ assaikastola.eus LABASTIDA Bastida 945-33.11.56 bastida@ ikastola.eus LAUDIO Laudio 94-672.67.37 laudio@ikastola.eus OION S. Bizente 945-60.12.06 idazkaritza@ sanbizenteikastola. com SAMANIEGO Samaniego 945-60.71.99 assa@ikastola.eus

ELIZONDO Baztan 948-45.24.48 baztan@ikastola.eus ETXARRI Andra Mari 948-46.02.86 etxarri@ikastola.eus IRUNBERRI Arangoiti 948-88.04.53 irunberri@ ikastola.eus IRUÑA Jaso 948-25.05.46 jaso@ikastola.eus LESAKA Tantirumairu 948-63.73.08 tantirumairu@ ikastola.eus LIZARRA Lizarra 948-55.37.57 lizarra@ikastola.eus LODOSA Ibaialde 948-69.46.54 lodosa@ikastola.eus

••• TAFALLA Tafallako 948-70.07.28 ikastola@ tafallaikastola.org

26

TUTERA Argia 948-82.51.37 tutera@ikastola.eus VIANA Erentzun 948-44.62.65 viana@ikastola.eus ZANGOZA Zangozako 948-87.09.83 administrazioa@ zangoza-ikastola.org ZIZUR TXIKI San Fermin 948-18.39.03 sfermin@ ikastola.eus •••

BIZKAIA

ALGORTA San Nikolas 94-430.54.78 snikolas@ ikastola.eus BALMASEDA Zubi Zaharra 94-610.30.95 ikastola@ zubizaharra.eus BERMEO Eleizalde 94-618.75.93 bermeo@ ikastola.eus BILBO Abusu 94-433.92.03 abusu@ikastola.eus BILBO Harrobia 94-472.43.66 harrobia@ ikastola.eus BILBO Kirikiño 94-459.81.00 kiriki@ikastola.eus >>>

HEZKUNTZA ERALDATZEN


BILBO Urretxindorra 94-470.13.14 urretxin@ ikastola.eus DERIO Txorierri 94-403.40.60 info@txorierri.eus DURANGO Ibaizabal 94-621.58.77 idazkaritza@ ibaizabalikastola.org DURANGO Kurutziaga 94-620.08.22 durango@ ikastola.eus ELORRIO Txintxirri 94-658.22.61 elorrio@ikastola.eus GALDAKAO Eguzkibegi 94-456.02.64 galdakao@ ikastola.eus GERNIKA Seber Altube 94-627.00.03 seber@ikastola.eus LEIOA Betiko 94-464.23.64 info@ betikoikastola.eus LEKEITIO R.M.Azkue 94-684.09.59 lekeitio@ ikastola.eus MUNGIA Larramendi 94-674.90.80 mungia@ ikastola.eus ONDARROA Zubi Zahar 94-683.14.16 ondarroa@ ikastola.eus PORTUGALETE Asti Leku 94-493.70.20 astileku@ ikastola.eus SANTURTZI Bihotz Gaztea 94-493.73.11 santurtzi@ ikastola.eus

28

SOPELA Ander Deuna 94-676.02.66 sopela@ikastola.eus TRAPAGARAN Itxaropena 94-486.21.29 idazkaritza@ itxaropenaikastola. eus ZORNOTZA Andramari 94-673.29.50 zornotza@ ikastola.eus •••

GIPUZKOA

ELGOIBAR Elgoibar 943-74.44.41 elgoibar@ elgoibarikastola.eus ERRENTERIA Orereta 943-52.03.97 orereta@ ikastola.eus ERRENTERIA Oiartzo 943-52.38.04 oiartzo@ikastola.eus IBARRA Uzturpe 943-67.12.99 ibarra@ikastola.eus IRURA Irura 943-69.43.74 irura@ikastola.eus

ANDOAIN Aita Larramendi 943-59.35.25 andoain@ ikastola.eus

LAZKAO S. Benito 943-88.08.00 lazkao@ikastola.eus

ANOETA Anoeta 943-65.29.32 anoeta@ikastola.eus

LEINTZ ESKL. Arizmendi 943-77.20.25 arizmendi@ arizmendi.ikastola.eus

AZPEITIA Ikasberri 943-15.12.46 ikasberri@ azpeitikoikastola.eus

LEGAZPI Haztegi 943-73.10.97 legazpi@ ikastola.eus

BEASAIN Andramendi 943-88.96.17 beasain@ ikastola.eus

OIARTZUN Haurtzaro 943-49.16.59 haurtzaro@ ikastola.eus

BERGARA Aranzadi 943-76.90.71 bergara@ ikastola.eus

OÑATI Txantxiku 943-78.12.04 txantxiku@ ikastola.eus

DONOSTIA Axular Lizeoa 943-31.60.66 idazkaritza@ axular.eus

ORDIZIA Jakintza 943-16.05.40 ikastola@ jakintza.eus

DONOSTIA Herri Ametsa 943-39.35.20 herriam@ ikastola.eus

ORIO Orio 943-83.47.04 orio@ikastola.eus

DONOSTIA Sto. Tomas 943-21.60.44 ikastola@ stomas.eus DONOSTIA Zurriola 943-27.25.87 zurriola@ ikastola.eus

PASAIA-LEZO Pasaia-Lezo 943-52.68.50 lizeoa@ikastola.eus TOLOSA Inmakulada Lanbide 943-67.36.29 idazkaritza@ inmakuladatolosa. com >>

HEZKUNTZA ERALDATZEN


29


TOLOSA Laskorain 943-69.71.22 laskorain@ ikastola.eus

BAIONA Oihana 55.41.72 oihana.ikastola@ wanadoo.fr

KANBO Xalbador Kolegioa 29.87.76 xalbador.kolegioa@ wanadoo.fr

URRETXU Urretxu-Zumarraga 943-72.00.26 urretxu@ ikastola.eus

BAIONA Bernat Etxepare Lizeoa 50.70.20 etxepare@ gmail.com

LARTZABALE Oztibarre 37.86.40 oztibarre.ikastola@ gmail.com

USURBIL Udarregi 943-36.12.16 usurbil@ikastola.eus

BESKOITZE Bezkoitze bezkoitzeko.ikastola @gmail.com

VILLABONAZIZURKIL Zubimusu 943-69.23.21 zubimusu@ ikastola.eus

BIDARTE Bidarte 47.14.37 uhabia.ikastola@ orange.fr

ZARAUTZ Oteitza 943-11.10.00 informazioa@ oteitzalp.org

D. GARAZI Garazi 37.27.54 garaziko.ikastola@ gmail.fr

ZARAUTZ Salb. Mitxelena 943-83.17.52 zarautz@ ikastola.eus

D. LOHITZUN D. Ziburu 26.10.32 donibane-ziburukoikastola@wanadoo.fr

•••

DONAMARTI Arberoa 29.76.23 arberoakoikastola@ gmail.com

SEASKA

ALOZE Basaburu 28.51.97 basaburia.ikastola@ orange.fr ANGELU Angelu 31.95.66 kimua.ikastola@ orange.fr AZKAINE Azkaine 54.08.27 ikastola.azkaine@ orange.fr BAIGORRI Baigorri 37.48.92 baigorri.ikastola@ sfr.fr BAIONA Hiriondo 63.65.85 hiriondoko.ikastola @wanadoo.fr

30

DONAPALEU Amikuze 65.83.01 ikastola.amikuze@ wanadoo.fr HAZPARNE Ezkia 29.14.18 hazparne.ikastola@ libertysurf.fr HENDAIA Gure Ikastola 48.09.60 hendaia.gureikastola@orange.fr HIRIBURU Ametza 39.23.07 ametza-ikastola@ hotmail.fr ITSASU Arrokagarai 59.35.22 arrokagaraiikastola@orange.fr KANBO Errobi 29.26.01 errobi.ikastola@ orange.fr

LARTZABALE Manex Erdozaintzi 37.88.18 meek@orange.fr LEKORNE Baigura 56.92.49 baiguraikastola@ gmail.com MIARRITZE Itsas Argi 23.86.76 itsasargi.ikastola@ laposte.eus ORTZAIZE Ortzaize 37.72.05 ortzaizeko.ikastola@ wanadoo.fr SARA Sara 54.27.48 sarako.ikastola@ wanadoo.fr SENPERE Zaldubi 54.18.88 zaldubi.ikastola@ sfr.fr SOHUTA Eperra 28.33.78 sohutako.ikastola@ wanadoo.fr URRUÑA Urruña 54.60.96 urrunakoikastola@ orange.fr UZTARITZE Louis Dassance 93.09.94 ikastola.uztaritze@ wanadoo.fr ZIBURU Kaskarotenia 22.10.80 ikastola.ziburuko@ hotmail.fr ZIBURU Piarres Larzabal 51.87.20 larzabal@ wanadoo.fr G

HEZKUNTZA ERALDATZEN


31


K EUS

IKAS TOL A

K O O IN N A PE R T R E IT N U T T ZI A E K T O A A N

TZA DARIKOA N I Z T I AI GOG PEDA

PRES AHOL TAKUNTZ A KUL A RITZA ETA

H S ER H OR R E T IT R U I R A K IA K R E E T N A TZ A T

A IB AT R PE O KO

EU A ELERDA SKA AN ZTU RAN IZT TAK AS UN O A

HER

A RIT

A AUZOL AN ETA SUNA ELKARTA

A AL UR T L U DUN L K A A L SK A K U E K I S IT RA U R E R DU E H UN M

RR A

ERAL DA T

ILEA EREDHEZ A Z U

A NTZ O KUPROPI A

BIKAINTASUNA IKASLEEN HOBEKUNTZAN

+B I+G

IK A S M A T E R IA P LG R IN O T P Z IO A A

EU CU SKA RR L ICU LU MA

ERALDATZEN

EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK Errotazar bidea, 126 20018 DONOSTIA TELEFONOA: 943-44.51.08 FAX: 943-46.52.94 HELBIDE ELEKTRONIKOA: ehi@ikastola.eus

www.ikastola.eus

Ikastolen elkartea matrikulazioa 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you