Page 1

D A FASERFIX®KS 150

O D T E C E

KS 150 KS 150 KS 150

N I Z KO G R A D N J A

O KO L I C A

VODA

ŠPORT

DEŽJU POKAŽEMO PRAVO POT POPOLNA LINIJA OKOLJU PRIJAZNIH KANALET DELOVANJE IN UČINKOVITOST DRENIRANJA


KS 150 KS 150 KS 150

IZBIRA LINIJSKIH KANALET HAURATON

KANALETE PROIZVOD / ŠIRINA

DRUŽINA

MATERIAL

OKVIR

REŠETKE PADEC

TIPI

FASERFIX SUPER

100, 150, 200, 300, 400 in 500

NIZKOGRADNJA

beton armiran z vlakni

FASERFIX KS

100, 150, 200 in 300

FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC

ojačan jekleni pocinkani

NAČIN PRITRDITVE

- brez padca - kaskade

- rešetke z regami - GUGI rešetke - poln pokrov - pocinkana mreža

SIDE-LOC + 8 vijakov na meter

- rešetke z regami - GUGI rešetke - perforirane rešetke - mrežaste rešetke - FIBRETEC rešetke - G-TEC rešetke - polni pokrovi - longitudinalne rešetke

SIDE-LOC + ročica in vijak

UPORABA RAZRED OBREMENITVE

PODROČJA UPORABE

D400-F900

Na območjih z gostim prometom, ceste in industrija

A15-E600

Na območjih z gostim prometom, ceste in industrija

A15-F900

Na območjih z največjimi obremenitvami

NIZKOGRADNJA

beton armiran z vlakni

ojačan jekleni pocinkani ali nerjaveči

- s padcem - brez padca - kaskade

NIZKOGRADNJA

beton armiran z vlakni

ojačan jekleni pocinkani ali nerjaveči

- brez padca - kaskade

- GUGI pokrov

privijačeno in zalito v beton

NIZKOGRADNJA

PE-PP

rega iz nodularne litine

- brez padca - kaskade

- vzdolžne rege - prečne rege - odprta rega

zalito z betonom

A15-F900

Za območja z občasnim počasnim prometom

OKOLICA

PE-PP

PE-PP

- brez padca - kaskade

- GUGI rešetka - FIBRETEC rešetka

ročica in vijak

A15-D400

Za območja z občasnim počasnim prometom

OKOLICA

PE-PP

ojačan jekleni pocinkani ali nerjaveči

- brez padca - kaskade

- rešetke z regami - GUGI rešetke - perforirane rešetke - mrežaste rešetke - longitudinalne rešetke

ročica in vijak

A15-D400

Za območja z občasnim počasnim prometom

OKOLICA

beton armiran z vlakni in PE-PP

brez

- s padcem - brez padca - kaskade

- simetrična rega - asimetrična rega

zalito z betonom

A15-D400

Za območja z občasnim počasnim prometom

150 RECYFIX HICAP

100, 150 200, 300 in 680 RECYFIX PRO

100, 150 in 200 RECYFIX PLUS

100, 150 200 in 300 KANALETE Z REGO

2


SEJEMSKI PROSTOR DUNAJ, AVSTRIJA ODVODNJAVANO Z RECYFIX KANALETAMI

GLAVNA ŽELEZNIŠKA POSTAJA BERLIN, NEMČIJA ODVODNJAVANO S HAURATON FASERFIX SUPER KANALETAMI

KS 150 KS 150 KS 150

NIZKOGRADNJA

OKOLICA

PODROČJA DEJAVNOSTI ESTÁDIO DA LUZ, LIZBONA, PORTUGALSKA ODVODNJAVANJE S HAURATON SPORTFIX KANALETAMI

ZKM/CENTER UMETNOSTI IN MEDIJSKE TEHNOLOGIJE, KARLSRUHE, NEMČIJA ODVODNJAVANJE S HAURATON DRAINFIX BLOC SISTEMOM

VODA

ŠPORT

RAZREDI OBREMENITEV IN UPORABA V SKLADU Z DIN EN 1433 KATEGORIJA A 15, RAZRED OBREMENITVE 15 kN Prometne površine za izključno uporabo pešcev in kolesarjev.

KATEGORIJA B 125, RAZRED OBREMENITVE 125 kN Pešpoti, območja za pešce in podobne površine, parkirišča in parkirne hiše za osebne avtomobile.

KATEGORIJA C 250, RAZRED OBREMENITVE 250 kN Cestišča, utrjene bankine, ki niso izpostavljene prometu in podobno, kanalski robnik.

KATEGORIJA D 400, RAZRED OBREMENITVE 400 kN Vozne površine cest, (tudi cest za pešce), utrjene bankine cest kot tudi parkirnih površin dostopnih z vsemi tipi cestnih vozil.

KATEGOTRIJA E 600, RAZRED OBREMENITVE 600 kN Območja visokih kolesnih obremenitev, npr. pristanišča in industrijske površine.

KATEGORIJA F 900, RAZRED OBREMENITVE 900 kN Področja, ki so še posebej izpostavljena velikim kolesnim obremenitvam, npr. površine z vozili zračnega prometa. V PRIMERU DVOMA IZBRATI NASLEDNJI VIŠJI RAZRED.

POTRJEVANJE KAKOVOSTI V SKLADU Z DIN EN ISO 9001:2000 Kot eno izmed prvih podjetij v gradbeni industriji je HAURATON prejel certifikat potrjevanj kvalitete v skladu z DIN EN ISO 9001 že leta 1993. Zahteve glede kakovosti sedanjega DIN EN ISO 9001:2000 ne zajemajo le izdelkov, temveč celotno podjetje, vključno z razvojem, projektiranjem, proizvodnjo, montažo in storitvami za stranke. HAURATONOVO vodenje kakovosti v skladu z DIN EN ISO 9001:2000 zagotavlja najvišjo stopnjo zanesljivosti in varnosti za naše stranke.

3


N I Z KO G R A D N J A

O KO L I C A

VODA

ŠPORT

FASERFIX®SUPER ZA TEŽEK PROMET NA JAVNIH IN INDUSTRIJSKIH POVRŠINAH Kanaleta iz betona armiranega z vlakni, s pocinkanim ojačanim jeklenim okvirjem Notranje svetle širine kanalet 100-500 mm

NA HITRO:

4

ga tona armirane Kanalete iz be im kovinskim an z vlakni, z ojač ladu z EN 1433 okvirjem, v sk -LOCK je tve rešetk SIDE Sistem pritrdi radnjo in nudi prihravg enostaven za denarju nek v času in imajo 33 zahteva, da Uredba EN 14 veliko stransko lj kanalete dovo t med transpor tom os rešetk v -bočno stabiln ez vstavljenih in vgradnjo, br svoje ležišče. naših kanalet se je v ila U-oblika prof uspešno. kazala za zelo vseh letih do so izdete le PER kana FASERFIX SU z vlakni. ga ne ira m ar lane iz betona enovito e kanalet so Stranske sten pri kratdi tu e stabiln tanke in zelo lih. kih vmesnih de 500 mm širin od 100 do Velika izbira 900 remenitve F Do razreda ob

2

3

1 2 Velika izbira različnih tipov rešetk od D400 do F900 s spojnim elementom

1

4

Kanaleta iz betona armiranega z vlakni, s pocinkanim ojačanim multifunkcijskim SIDE-LOCK jeklenim okvirjem, oznake CE in EN 1433

4 3 Peskolov z vedrom za čiščenje

Zaključne stene za začetek linije kanalet in zaključne stene z iztokom

IZBIRA KANALET FASERFIX SUPER notranje širine 100 do 500 mm, razred obremenitve C250-F900 FASERFIX SUPER 100

FASERFIX SUPER 150

FASERFIX SUPER 200

FASERFIX SUPER 300

FASERFIX SUPER 400

FASERFIX SUPER 500

razred obrem. F900

razred obrem. E600-F900

razred obrem. E600-F900

razred obrem. D400-F900

razred obrem. D400-F900

razred obrem. D400-F900

4


FASERFIX®KS ZA TEŽEK PROMET NA JAVNIH IN INDUSTRIJSKIH POVRŠINAH Kanaleta iz betona armiranega z vlakni, s pocinkanim ojačanim jeklenim okvirjem Notranje svetle širine kanalet 100-300 mm

NA HITRO:

4

ga tona armirane Kanalete iz be im kovinskim an z vlakni, z ojač ladu z EN 1433 okvirjem, v sk -LOCK je tve rešetk SIDE Sistem pritrdi radnjo in nudi prihravg enostaven za denarju nek v času in 300 mm širin od 100 do Velika izbira 00 remenitve E6 Do razreda ob linije e za začetek Zaključne sten čne stene z iztokom klju kanalet in za

2 3

1

1 Kanaleta iz betona armiranega z vlakni, s pocinkanim ojačanim multifunkcijskim SIDE-LOCK jeklenim okvirjem, oznake CE in EN 1433

3 Peskolov z vedrom za čiščenje

4 2

4

Velika izbira različnih tipov rešetk od A15 do E600

Zaključne stene za začetek linije kanalet in zaključne stene z iztokom

IZBIRA KANALET FASERFIX KS notranje širine 100 do 300 mm, razred obremenitve A15-E600 FASERFIX KS 100

FASERFIX KS 150

FASERFIX KS 200

FASERFIX KS 300

razred obrem. A15-E600

razred obrem. C250-E600

razred obrem. C250-E600

razred obrem. D400-E600

5


N I Z KO G R A D N J A

O KO L I C A

VODA

ŠPORT

FASERFIX®TRAFFIC GUGIBLOC ZA TEŽEK PROMET NA JAVNIH IN INDUSTRIJSKIH POVRŠINAH Kanaleta iz betona armiranega z vlakni, s pocinkanim ojačanim okvirjem in pokrovom iz nodularne litine Notranje širine kanalet 150 mm

NA HITRO: ga z tona armirane Kanalete iz be m ki ns vi ko anim vlakni, z ojač ladu z EN 1433 okvirjem, v sk larne rešetko iz nodu itev en Pokrov z GUGI m re ob a ed e razr (duktilne) litin F900 kanalet iz ka stabilnost Visoka strans ni ak vl z nega betona armira na lete kot klasič Volumen kana m m 0 e 20 kanaleta širin

4

2

3 2 GUGIBLOC pokrov iz nodularne litine GGG 50 razreda obremenitve F900

1

3 1

4

Peskolov z vedrom za čiščenje

Kanaleta iz betona armiranega z vlakni, s pocinkanim ojačanim multifunkcijskim SIDE-LOCK jeklenim okvirjem, oznake CE in EN 1433

IZBIRA KANALET FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC notranje širine 150 mm, razred obremenitve F900 FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC 150 razred obremenitve F900

6

4 Zaključne stene za začetek linije kanalet


FASERFIX®HICAP SISTEM ODVODNJAVANJA IN ZADRŽEVANJA ZA VELIKE POVRŠINE Kombinacija vtočne kanalete in odvodne cevi notranje širine 100-680 mm

NA HITRO:

7

Telo kanalete pretoke

6 4

iz PE-PP za ve

dročja velikih Primerno za po obremenitev e dragega ne potrebujet izacije Za vgradnjo an eh m rojnih ur dvigala ali st 2 50 cm vanja 28 4 - 41 ja dn vo od ek Pres 00 enitve A15-F9 Razred obrem

5

9

Štiri različni tip

1

like

i vtočne rege

3 2

1

2

Kanaleta RECYFIX HICAP 100

8

Prehodni element

3

4

5

Kanaleta RECYFIX HICAP 150

Izvedba T spoja

Kanaleta RECYFIX HICAP 200

6

7

8

9

Kanaleta RECYFIX HICAP 300

Kanaleta RECYFIX HICAP 680

Zaključna stena 100

Zaključna stena 680

RECYFIX HICAP 100 tip 265: 184 cm2 tip 365: 284 cm2

RECYFIX HICAP 150 tip 380: 460 cm2

RECYFIX HICAP 200 tip 465: 790 cm2

RECYFIX HICAP 300 tip 750: 1714 cm2

RECYFIX HICAP 680 tip 860: 4150 cm2

MOŽNOSTI IZBIRE RAZLIČNIH TIPOV VTOČNE REGE

vzdolžne rege

prečne rege

RAZRED D 400

odprte rege

RAZRED E 600

7

RAZRED F 900

RECYFIX HICAP kanali so bili testirani v skladu z DIN EN 1433 in so primerni za vgradnjo na površine obremenitvenih razredov od A15 do F900


N I Z KO G R A D N J A

O KO L I C A

VODA

ŠPORT

RECYFIX®PRO REŠITVE ZA OBLIKOVANJE OKOLICE IN POKRAJINE Telo kanalete izdelano iz PE-PP umetne mase s PE-PP okvirjem Notranje svetle širine kanalet 100-200 mm

NA HITRO:

4

-PP izdelano iz PE Telo kanalete lana iz de iz a tk še re umetne mase, nega PA-GF st visoko kakovo lena vlakna) ek (poliamid in st 1433, m ustreza EN Drenažni siste 0 40 D do e enitv razred obrem n en in enostave Lahek , robust jo dn sistem za vgra proti celoti obstojen Sistem, ki je v koroziji

2

3 1

1

4

Kanaleta izdelana iz PE-PP materiala, v skladu z EN 1433, CE skladno, z utorom in peresom za točnejšo vgradnjo

3 Peskolov z različnimi možnostmi priključka na kanalizacijo.

2

4

FIBRETEC® rešetka z regami 9 mm, črna, obremenitev C250

Zaključne stene s prednakazanim iztokom

IZBIRA KANALET RECYFIX PRO notranje širine 100 do 200 mm, razred obremenitve B125-D400 RECYFIX PRO 100 raz. obr.B125-C250

RECYFIX PRO 150 raz. obr.B125-C250

8

RECYFIX PRO 200 raz. obr.B125-D400


RECYFIX®PLUS REŠITVE ZA OBLIKOVANJE OKOLICE IN POKRAJINE Kanaleta iz umetne mase PE-PP z jeklenim okvirjem Notranje širine kanalet 100 - 300 mm

NA HITRO:

4

-PP v etne mase PE Kanalete iz um 33 skladu z EN 14 nkane ali iz jeklene poci Okvir kanalete ine ev nerjaveče ploč nih tipov a izbira različ Izredno številn šetk re in materialov šetk v a pritrditev re Protivandaln kanaleto 0 mm kanalet 100-30 Svetle širine 00 enitve A15-D4 Razred obrem

2

3

1 1

3

Kanaleta iz umetne mase PE-PP z jeklenim okvirjem

4

Peskolov z vedrom za čiščenje in prednakazanimi priključki za priklop na kanalizacijo

2 Izredno številna izbira različnih tipov in materialov rešetk

4 Zaključne stene s prednakazanimi iztoki

IZBIRA KANALET RECYFIX PLUS notranje širine 100 do 300 mm, razred obremenitve A15-D400 RECYFIX PLUS 100

RECYFIX PLUS 150

RECYFIX PLUS 200

RECYFIX PLUS 300

razred obrem. A15-D400

razred obrem. A15-D400

razred obrem. A15-D400

razred obrem. A15-D40 0

9


N I Z KO G R A D N J A

O KO L I C A

VODA

ŠPORT

KANALETE Z REGO OBLIKOVNO DOVRŠEN PROIZVOD Z VELIKO ZMOŽNOSTJO ODVODNJAVANJA NA POVRŠINAH, KJER JE ESTETIKA POMEMBNA Knalate iz betona armiranega z vlakni ali kanalete iz PE-PP Notranje svetle širine kanalet 100 in 150 mm

NA HITRO:

4

ičnih ljo v dveh razl Kanalete na vo armiran z vlakni in n to materialih be PE-PP umetna masa dcem z vgrajenim pa Tudi kanalete i simetrična al a ali Rega je lahko nkanega jekl ci po iz , na asimetrič jekla nerjavečega D400 enitve je A15Razred obrem enti za revizijski elem Na voljo tudi ka to iz to es dm namestitev na

2

3

1

1

3

Kanaleta izdelana iz PE-PP ali betona armiranega z vlakni z utorom in peresom za točnejšo vgradnjo

Peskolov s prednakazanimi iztoki

4 Zaključna stena z iztokom

2

5

Simetrična ali asimetrična rega izdelana iz pocinkanega ali nerjavečega jekla

5 Zaključna stena

IZBIRA KANALET Z REGO notranje širine 100 in 150 mm, razred obremenitve A15-D400 RECYFIX 100

RECYFIX 150

FASERFIX 100

FASERFIX 150

razred obrem. A15-D400

razred obrem. C250-D400

razred obrem. A15-D400

razred obrem. C250-D400

10


OSTALI PROIZVODI RECYFIX GREEN STANDARD TRAVNE REŠETKE ZA LAHKO POVOZNE ZELENE POVRŠINE • proizvod je lahek, vendar močan ter enostaven in hiter za vgradnjo • omogoča takojšnje ponikanje meteorne vode • površina z vgrajenim proizvodom ima več kot 90% travne površine

LINEFIX UČINKOVITA RAZMEJITEV POVRŠIN V PARKIH IN VRTOVIH • Neopazna vendar učinkovita obroba • Veliko enostavnejša in lažja vgradnja kot betonski robnik • enostavna izdelava krožnih odsekov

AQUAFIX PROGRAM ZA OBDELAVO VODE • lovilci/separatorji lahkih tekočin, EN 858 • lovilci/separatorji maščob, EN 1825

11


O D T E C E

02/2013 TISKANO V SLOVENIJI VSE SKICE, MERE IN MASA SO NEOBVEZUJOČI!

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO TEHNIČNIH SPREMEMB ZARADI IZBOLJŠAV!

D A

HAURATON D.O.O. ZBILJSKA CESTA 4 SI-1215 MEDVODE TEL +386 (0) 1 3617 833 FAX +386 (0) 1 3617 835 INFO@HAURATON.SI WWW.HAURATON.COM

FAX odgovor nam pošljite na številko: 01 361 78 35 ali info@hauraton.si DA zanimamo se za: Predstavitev

Ime

Telefonski klic Priimek Ponudbo Obisk gradbišča

E-pošta

GSM

Telefon Strinjam se, da mi po e-pošti pošljete informacije o ponudbi Hauraton

Predstavitveni prospekt programa Hauraton  
Predstavitveni prospekt programa Hauraton  

Prospekt prikaže glavne sisteme in izbor pravega glede na zahteve uporabnika.

Advertisement