Page 1

WALK OF LIGHT OSVIJETLJENE KANALICE ZA ODVODNJU IZ HAURATONA


I GRAD JE U BOJAMA OSVIJETLJAVANJE I ODVODNJA S HAURATONOM


... ZGR R A DE I T RGO OVI SV V IJET T L E... NAŠII MODEL LI IM MAJ JU KARIIZMU Površine gdje provodimo slobodno vrijeme, trgovi, dvorišta i sva mjesta ostala mjesta trebaju ne samo odvodnju već i estetsko osvjetljenje. Naše rešetke imaju integrirane LED svijetleće elemente koji se mogu postaviti individualno kako

UKRATKO

bi bolje odredili i ocrtali područje odvodnje.

osvjetljenje i od vo

dnja odjednom

raspoloživo u sv im klasama opterećenja različite moguć nosti oblikovanja


... ZRAKE E U BO O JI PL L E ŠU K ROZ NOĆ Ć ... USUDITE SE OB BOJIT TI ! Možemo isporučiti i individualan svjetlosni sustav, koji uključuje bilo koju boju iz RGB spektra. Dodatnim upravljanjem možemo frekvencijom i trajanjem prikaza pojedine boje upravljati na daljinu za cijelu dužinu linije kanalica. To dopušta beskonačne mogućosti kod oblikovanja.

RG GB SP PEKT TAR BOJ JA


... I SV VE VID D IMO O U NOVOM SVJET TLU.

JEDNOST TAV VNA UGR RADNJ JA Osvijetljeni sustav odvodnje spada pod FASERFIX SUPER O KS sustav kanalica te ga lako može ugraditi svaki graditelj, K koji k o se bavi vanjskim uređenjem. LED svijetleći elementi ugrađeni u g su u samu rešetku, te se jednostavno međusobno sspajaju p utičnicom. Rešetke su pričvršćene našim jedinstvenim nim SIDE-LOCK SIDE SI DE-LOC LOC OCK K bezvijčanim bezvijijijčča bezv čani nim im sustavom su sust ust sta a brzog pričvršćivanja. Dodatne informacije o sustavu pričvršćivanja možete pronaći na našoj internet stranici ili u katalogu.

ZAŠTIT TA OD VLAGE E I SIGURN NOST KO ORIŠT TENJ JA Svi spojevi LED svijetlećih elemenata su zabrtvljeni i vodotijesni, te vlaga ne može prodrijeti u LED sustav. Sustav je priključen na vanjski izvor energije te upotrebljava 12 voltni električni štedljivi napon.

KOMPATIBIL LNOST T Sustav osvjetljenja i odvodnje je kompatibilan sa svim proizvodima i priborom iz programa FASERFIX SUPER 100 KS.


PRIMJERI PRIMJENE Svaka rešetka iz programa FASERFIX SUPER 100 KS može se upotrebljavati za sustav osvjetljavanja te se prilagođava vašim potrebama. Alternativne dimenzije sustava mogu se napraviti po posebnoj narudžbi.

Čelična rešetka s prorezima

GUGI lijevano željezna mrežasta rešetka

Lijevano željezna rešetka s prorezima

Longitudinalna rešetka

Mrežasta rešetka


PRIM MJER UPOTREBE Sistem osvjetljenja i odvodnje prikladan je za ...

....... re rreprezentativne, repr epr prez ezen ez entta en tati tati tivn vne vn e, p privatne, riva ri iva vattn tne, jjav tne javne avne av ne i ttrg trgovačke rgov rg ovač ačk čke ke o obj objekte bjek ekt kte te

....... de d efiniici cij iju ju među međ eđu đu različitim razl zlič lič ičit itiim it im završnim zzav avrššni nim im definiciju površinama

....... ja jjavne vne vn e po povr površine vrši vr šine ši ne


DauthKaun

I GRAD JE U BOJAMA

HAURATON HRVATSKA D.O.O. METALČEVA 5 10 000 ZAGREB TEL: + 385 1 3840 407 FAX: + 385 1 3840 634 INFO@HAURATON.HR WWW.HAURATON.COM/HR

HAURATON PARTNER

06/10 SLIKE, PODACI O DIMENZIJAMA I TEŽINI SU NEOBVEZUJUĆI

PRIDRŽAVAMO PRAVO TEHNIČKIH IZMJENA KOJE SU U FUNKCIJI UNAPREĐENJA

OSVJETLJENJE I ODVODNJA S HAURATONOM

Walk of light  

Odvodnja i osvjetljavanje odjednom. Raspon kanalica za odvodnju s LED rasvjetom iz HAURATONA

Walk of light  

Odvodnja i osvjetljavanje odjednom. Raspon kanalica za odvodnju s LED rasvjetom iz HAURATONA