Page 1

STRA

UMEN

KNIPA

SJØGATA

BUSKER

L4

HAVNEGATA

GRESSFLATE

TERRENGFORM

L3

KATAHOLMEN GUMMI

L3 TETT PLANTEDE TRÆR

BETONG

GRUS

venterom + turistinfo

FISK FRA BÅT

L4

alt langsgående 24 stk

SSER

BÅTPLA ER

GJEST

HAMMERAASGATA L1

RE

N

L1

AT A

M

L2

TREKAI

SJØGATA

L2

M

SV

EG

EN

SJ

ØG

EM

BÅTFORENING

LIVNESET

Godk jent

Nedre Ila 39 7018 Trondheim Tlf. 47 48 35 05 firmapost@agraff.no

Oppdr agsgiver

Prosjekt

Vestnes kommune

Vestnes sjøfront

Kontroll prosjekt Sign.

Dato

Tegning

Ivan Bjørndals gt 27 0472 OSLO tlf. 906 79 147

Sign.

Dato

MBW

20.10.14

Dato © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, Agraff AS. Kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Fase

20.OKTOBER 2014

FORPROSJEKT

Målestokk

Rev.

Dato

Tegning tittel

Beskrivelse

Sign. Tegningsnummer

Oversiktsplan sjøfront L10.01 Revisjon

1:2000 (A3)


ASFALT KJØREBANE ASFALT GANGBANE TREDEKKE GRUS BETONG GUMMIDEKKE PLASTRING GRESS BUSKFELT FORTAU

TRE

+2,40

NYTT SANDFANG +2,30

BELYSNING PROSJEKTAVGRENSNING

+2,20

SYKKELPARKERING

+3,5 +2,25

2,6

+

2,8

+ 2,4

+

3,0

+ 3,2

3,4

+ 3,6

+ 2,5

+ 3,8

+ 2,6

+2,15

U

4,0+

6 1:

4,1

4,2 3,0

+2,09

3,1

TERRENGFORM 3,2

+

4,4 +

ca 1:8

+2,5

3,2

2,1++2,22

3,0

2,9 +2,00

4,2

+

3,6

+1,81

+ 2,6 3 + 2,5 + 2,4 2,3

3,2 3,0

+

+

BADEPIR 3,8

+ 2,7

+2,00

+

4,0+ 1 :2

BENK

GRUS

+2,00

4,1

+ ca 1 :6

+ 2,8

BENKER

+

+

TETT PLANTEDE TRÆR

+2,28

+3,5

+ 4,3

LEKESKOG 0

4,4

+

BENK

GUMMIDEKKE

3,1

+2,3

2,4+

4,5+

3,4+ BASKETKURV 3,3

+2,20

+

1:2 3,3

+2,2

+2,15

+

+

BETONGDEKKE

GRESSFLATE

HAVNEGATA

+2,1

+

+ 4,3

+2,18

2,31+ 2,26++2,1

+

+

BORDTENNIS

+2,0

+2,04

ca 2,9

BA FOR N DM VO ET INT LL T ON EY , F BAL OT L, BA LL

+2,1

+ 2,8

BUSKER

+2,08 +2,08

+

+ 2,7

EREND E FORTA EKSIST

+2,08

+2,03

+

1:2

+2,12

+1,95

+

+

,4+

+

+

+

2,25+ +3,5 +2,1 +2,11

+2,19

+2,22

+2,19 ,20 +2 2,23+

2,28+ 2,23+ +2,23

+2,28

+2,20

+2,23 +2,23

+2,23

SMIA

venterom + turistinfo +2,30

2,30+ +2,23

+2,23

2,38+ 2,33+ +2,33

+2,07

2,33+ +2,33

+2,30

+2,24 +2,18

2,30+

+2,15

FISK FRA BÅT +2,23

2,25++2,25

2,25++2,25

2,31+ 2,26++2,14

2,14++2,26 5

+2,2

+2,2

+2,17 2%

+2,1 -260

+2,51 +2,23

2,2+

+2,20

2,3+ 4%

4%

2%

2%

+2,29

+2,4 2,37++2,25

+2,29

alt langsgående 24 stk

2,4+ +2,3

BÅTPLASSER GJESTER

+2,5

NY OPPMERKING AV PARKERINGSPLASS

2,4+

2,3+

2,5+ +2,4

2,4+ 2,36+ 2,5+

+2,6 +2,20

2,6+ +2,5

2,5+

2,6+

+2,7

+2,7

2,7+

2,64+

+2,35

OK TREKAI +1,9

+2,6

+2,7

+2,5

2,5+ +2,55

2,6+

+2,5

+2

,4

0

+2,6

+2,5

2,4+

SJØGATA

+2,4 2,5+

+2,45

+2,3

2,3+ +2,35

2,4+

2,37++2,25

2,25+

,09

+2

+2,31

+2,45

+2,4

+2,00

2,35+

HAMMERAASGATA +2,03

+2,19

+2,26

2,3+ 2,4+

+2,5

N

+2,50

2,46++2,34

2,34+

2,45+

1:150

2,5+

50 P-PLASSER

2,5+

+2,55

+2,6

+0,68

2,66+

+2,60

+2,53 2,60+ +2,61

2,53+

2,55+

2,61+ 2,57+ +2,65 2,63+

2,64++2,48

2,48+

2,61+

+2,63

+2,5

+2,70

+2,50

+2,80

+2,90

2,58+

+3,00

+3,00

+1,9

+1

,9

+3,50

CA

1:1

2

+3,50

+4,06

+4

,0

+4,00

RE

ØG AT A

+5,00

±0,00

SJ

M

M

EM

SV

EG

EN +6,00

Prosjekteringsgruppa

ARK/ LARK :

Agraff AS Haugen/Zohar Arkitekter

R IB :

Fase Nedre Ila 39 7018 Trondheim Tlf. 47 48 35 05 firmapost@agraff.no Ivan Bjørndals gt 27 0472 OSLO tlf. 906 79 147

FORPROSJEKT

Prosjekt

Godk jent

Vestnes sjøfront

Kontroll prosjekt

Lokaliseringsf igur

Oppdr agsgiver

Norconsult

Vestnes kommune

Sign.

Dato

Tegning Rev.

Dato

Sign.

Dato

MBW

20.10.14 Tegning tittel

Dato

20.OKTOBER 2014

Beskrivelse

Sign. Tegningsnummer

Landskapsplan sjøfront L20.01 Revisjon

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, Agraff AS og Haugen Zohar arkitekter. Kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Målestokk

1:500,(A1) 1:200 (A1)


+2,20

2,2

3+

+2

,07

8+

0+

,33 3+

,30

,15

2,2

1+

2,2

6+ +2

+2

,51

GRUS

5+

ve

,33

nte

0+

rom

+2

,23

+2

,2

+2

,23

+t

uri

sti

nfo

+2

,23

2,2

+2

,17

5+

+2,225,1

4+ +2

+2

+2

+2

,23

,2

,25

,26

+2

4

+2

,2

,23

60

,20

FIS

2%

-2

+2

GUMMIDEKKE

+2

2,3

,25

,1

BETONG

,23

+2

,14

+2

+2

2,3

+2

2,3

,28

2,3

+2

+2

TREDEKKE

+2

,30

2,3

3+

ASFALT GANGBANE

,2+22,19

,23

+2

2,3

ASFALT KJØREBANE

+2 +2

KF

RA

+2

T

,1

8

2,2

+

4%

PLASTRING

+2

+2

,29

,4

4% 2%

GRESS

2,3

SS LA

+2

+

RI NG

,3

+2

KE

,29

+2

AV PA R

an gs

,5

+

+

G KIN

4s

2,5

+

OP

PM

tk

ER

2,4

e2

+2

,4

+2

,6

NY

BELYSNING

2,3

nd

gå e

NYTT SANDFANG

5

alt l

TRE

+

2,2

2,4

SP

BUSKFELT

2,3 2%

7++

2,4

+

PROSJEKTAVGRENSNING

+2

2,6

2,3

6+ 2,5

,20

+

+

+2

,5

+2

,7 2,5

+

SS

LA

TP

+

2,7

ER

2,6

+

GJ

,7

,35

TE

+2

+2

,7

ES

+2

2,6

R

4+

+2

HA

,5

2,6

+

MM

+2

,6

2,5

+

ER

+2

AA

OK

TR

EK

AI

,6

SG

+1

,9

+2

,55

AT A

+2

,4

2,5

+2,40

SJ

+

Ø G AT A

+2

,5

+2

,5

2,4

+ +2

,45

+2

,3

2,4

+

+2,09 +2

,00

P-

+

7++

,4

2,2

5

PL

AS

,35

5+

,45

R

+2

2,2

+2

SE

+2

+2

,03

,31

+2

,19

2,3

5+

+2

,26

+2

,5

2,3

+

2,4

6+ +2

,34

2,4

+

+2

,50

2,3

4+

2,5

+

50

2,4

1:1

5+

+2

,6 +2

,55

2,5

+

2,6

+2

0+

2,6

,53

,61

3+

,48

+2

+2

,6 25

1+

,5

2,5

5+

1+

,63

4+ +2

,60

2,5

2,6

+2

2,6

+2

6+

+2

2,4

2,6

50

2,3

2,3

+2

+0

,6

,63

+

2,5

8

7+

8+

+2

,70 +2

,50

+2

,80

N

+2

,90

+3

,0

0

2,5

8+

+3

,00

+3

+1

,9

,5

0

+3

,9 +1

,50

CA

+4

2

1:1

,0

6

,0 +4 +4

,0

0

Godk jent

Nedre Ila 39 7018 Trondheim Tlf. 47 48 35 05 firmapost@agraff.no

Oppdr agsgiver

Prosjekt

Vestnes kommune

Vestnes sjøfront

Kontroll prosjekt Sign.

Dato

Tegning

Ivan Bjørndals gt 27 0472 OSLO tlf. 906 79 147

Sign.

Dato

MBW

20.10.14

Dato © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, Agraff AS. Kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Fase

20.OKTOBER 2014

FORPROSJEKT

Målestokk

Rev.

Dato

Tegning tittel

Trekai

Beskrivelse

Sign. Tegningsnummer

L20.02 Revisjon

1:500,(A3) 1:255,33 (A3)

0


ASFALT KJØREBANE

FORTAU

+2,40

ASFALT GANGBANE +2,30

TREDEKKE GRUS +2,20

BETONG SYKKELPARKERING

GUMMIDEKKE +2,12

+3,5

+1,95

2,6

+2,25

GRESS

+

2,8

+ 2,4

+

3,0

3,2

+ 3,4

3,6

3,8

U

1

4,1

4,2

3,1

TERRENGFORM 3,2

+

4,4

1:2 3

ca 1:8

+2,20

3,2

LEKESKOG 2,1++2,22

3,0

2,9 +2,00

4,2

+

3,6

+1,81

+ 2,6

3,4

+ 2,5 + 2,4 2,3

3,2 3,0

+

+

BADEPIR 3,8

+ 2,7

+2,00

+

4,0+ 1 :2

BENK

GRUS

+2,00

4,1

+ ca 1 :6

+ 2,8

BENKER

+

+

TETT PLANTEDE TRÆR

+2,28

+3,5

+ 4,3

3,1

0

4,4

+

BENK

GUMMIDEKKE

+2,3

2,4+

4,5+

3,4+ BASKETKURV 3,3

+2,5

+

,3+

+2,2

+2,15

+

+

BETONGDEKKE

GRESSFLATE

+2,1

+

+ 4,3

+2,09

2,31+ 2,26++2,1

+

,9+

3,0

+2,0

+2,04

ca 2

+2,18

PROSJEKTAVGRENSNING

4,0+

:6

BORDTENNIS

BA FOR N DM VO ET IN LL T TO EY N, BA FO LL TB , AL L

+2,1

+ 2,8

BUSKER

+2,08 +2,08 +2,03

+

+ 2,7

E FORTA EKSIST EREND

+2,08

BELYSNING

+

+ 2,6

TRE NYTT SANDFANG

+

+ 2,5

+2,15

BUSKFELT

+

1:2

PLASTRING

+

+

+

+

+

+

2,25+ +3,5 +2,1 +2,11 2,28+ 2,23+ +2,23

+2,19

,20 +2 2,23+

+2,19

+2,22

+2,28

+2,20

+2,23 +2,23

+2,23

SMIA

venterom + turistinfo +2,30

2,30+ +2,23

+2,23 +2,07

2,38+ 2,33+ +2,33

2,33+ +2,33

+2,30

+2,24 +2,18

2,30+

+2,15

FISK FRA BÅT +2,23

2,25++2,25 2,31+ 2,26++2,14

2,25++2,25 2,14++2,26 5

+2,2

+2,2

+2,17 2%

+2,1 +2,51

-260

Prosjekteringsgruppa

Agraff AS

Fase Nedre Ila 39 7018 Trondheim Tlf. 47 48 35 05 firmapost@agraff.no

FORPROSJEKT

Prosjekt

Godk jent

Vestnes sjøfront

Kontroll prosjekt

Lokaliseringsf igur

Haugen/Zohar Arkitekter

Ivan Bjørndals gt 27 0472 OSLO tlf. 906 79 147

Oppdr agsgiver

Vestnes kommune

Sign.

Dato

Tegning Rev.

Dato

Sign.

Dato

MBW

20.10.14 Tegning tittel

Dato

20.OKTOBER 2014

Beskrivelse

Kataholmen

Sign. Tegningsnummer

L20.03 Revisjon

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, Agraff AS og Haugen Zohar arkitekter. Kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Målestokk

1:500,(A3) 1:270,46 (A3)


FLYTEBRYGGE

TREKAI

GRØNTFELT

GANGSTRIPE

KANTPARKERING

KJØREBANE

KJØREBANE

FORTAU

TILBAKEFYLLING GRØNTRABATT

EKSIST PARKERINGSPLASS

VEKSTJORD

TILPASSES KAIFRONTLIST TREDEKKE

1,90

EKSIST TERRENG

SPIKERSLAG STÅL- ELLER TREBJELKE ±0,00 Landskap

2 480

2 500

6 500

2 004

1 079 2 752

2 904

STÅL- ELLER TREPÆLER

7 230

STØTTEMUR

TREKAI

GRØNTFELT

FORTAU

KJØREBANE

KJØREBANE

FORTAU

GRØNTRABATT

EKSIST PARKERINGSPLASS

EKSIST TERRENG UNDER HAVOVERFLATE KUN ANSLÅTT (IKKE INNMÅLT ELLER KARTGRUNNLAG)

L2

L2

L1

L1

1,90 EKSIST TERRENG

N

±0,00 Landskap

3 126

2 499

6 500

3 000

2 173

8 260

EKSIST TERRENG UNDER HAVOVERFLATE KUN ANSLÅTT (IKKE INNMÅLT ELLER KARTGRUNNLAG)

Prosjekteringsgruppa

Agraff AS

Fase Nedre Ila 39 7018 Trondheim Tlf. 47 48 35 05 firmapost@agraff.no

FORPROSJEKT

Prosjekt

Godk jent

Vestnes sjøfront

Kontroll prosjekt

Lokaliseringsf igur

Haugen/Zohar Arkitekter

Ivan Bjørndals gt 27 0472 OSLO tlf. 906 79 147

Oppdr agsgiver

Vestnes kommune

Sign.

Dato

Tegning Rev.

Dato

Sign.

Dato

MBW

20.10.14 Tegning tittel

Dato

20.OKTOBER 2014

Snitt trekai

Beskrivelse

Sign. Tegningsnummer

L30.01 Revisjon

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, Agraff AS og Haugen Zohar arkitekter. Kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Målestokk

1:200, 1:50,(A3) 1:2000 (A3)


1 800

3,50 1 100

PLASTRING

DRENERENDE LAG

SNITT UTSNITT, 1:100 BUSKFELT

GRUS

GUMMIDEKKE

BETONGDEKKE

GRESSKRÅNING 1:8

1:50 2,13

STOR STEIN

PLASTRING

1 800

1:2

1 100

EKSIST. FORTAU

3,50

1:

1,

3

±0,00 Landskap

EKSIST TERRENG

SNITT L3, 1:300

L4

4,50 3,50

3,50

L3

OPPRISS L4, 1:300

L3

L4

Prosjekteringsgruppa

Agraff AS

Fase Nedre Ila 39 7018 Trondheim Tlf. 47 48 35 05 firmapost@agraff.no

FORPROSJEKT

Prosjekt

Godk jent

Vestnes sjøfront

Kontroll prosjekt

Lokaliseringsf igur

Haugen/Zohar Arkitekter

Ivan Bjørndals gt 27 0472 OSLO tlf. 906 79 147

Oppdr agsgiver

Vestnes kommune

Sign.

Dato

Tegning Rev.

Dato

Sign.

Dato

MBW

20.10.14 Tegning tittel

Dato

20.OKTOBER 2014

Beskrivelse

Snitt Kataholmen

Sign. Tegningsnummer

L30.02 Revisjon

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, Agraff AS og Haugen Zohar arkitekter. Kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Målestokk

1:300,1:100 1:2000, 1:100 (A3) (A3)


2 505

3 250

3 250

2 000

1 000

FORTAUSUTVIDELSE

TILPASSES

FORTAU

1:50 (2%)

KJØREFELT

KJØREFELT

1:25 (4%)

KANTPARKERING

1:50 (2%)

1:25 (4%)

120

TILPASNING TIL EKSIST. PARKERING GRØNTDRAG

VEKSTJORD TILBAKEFYLLING

SMALT FORTAU

TILPASSES

1:50 (2%)

STØTTEMUR

Prosjekteringsgruppa

Agraff AS

Fase Nedre Ila 39 7018 Trondheim Tlf. 47 48 35 05 firmapost@agraff.no

FORPROSJEKT

Prosjekt

Godk jent

Vestnes sjøfront

Kontroll prosjekt

Lokaliseringsf igur

Haugen/Zohar Arkitekter

Ivan Bjørndals gt 27 0472 OSLO tlf. 906 79 147

Oppdr agsgiver

Vestnes kommune

Sign.

Dato

Tegning Rev.

Dato

Sign.

Dato

MBW

20.10.14 Tegning tittel

Dato

20.OKTOBER 2014

Beskrivelse

Snitt Sjøgata

Sign. Tegningsnummer

L30.03 Revisjon

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, Agraff AS og Haugen Zohar arkitekter. Kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Målestokk

1:50 (A3)

Vestnes detaljer