Page 1

LITLEDALSVASSDRAGET OG RØDNE KRAFTVERK Utgitt 2012 av Haugaland Kraft. Tlf. 05271

ETNE, HORDALAND

RØDNE KRAFTVERK ETNE, HORDALAND

Felt over + 290 iht REGINE

31.0

88,6

2,75

86,6

Tilløp 1983-2002

31,0

84,6

2,63

82,6

*

*

Tilløp basert på den utvidede serien for VM Rødneelv

mill m3/år

Kraftstasjon m rørgate Vann Regulert vann Særlig farlig område Nedslagsgrense Vei Tunnel Dam

ÅRSAVLØP

m3/s

Se opp for isbrekk langs land. Benytt eksisterende broer.

AVLØP

l/s x Km2

Haugaland Krafts kraftanlegg og nedslagsfelter.

SPES. AVLØP

Km2

ETNE, HORDALAND

AREAL

FELT

LITLEDALSVASSDRAGET

OVERSIKT MED NEDSLAGSFELT

USIKRE VANN!

Idriftsatt : April 2006 Installert effekt : 9.2 MW Årlig Produksjon : 34 GWh

LITLEDALSVASSDRAGET OG RØDNE KRAFTVERK ETNE, HORDALAND


L=852 5,7 m3

Løkjelsvatn H.R.V 625.14

L=530 Hardelandsfeltet

L=1111,3

5,0 m2

6,25 m2

Hjørnåsvatn H.R.V 524.4

LITLEDALSVASSDRAGET ETNE, HORDALAND

Grindheimsvatn H.R.V 559.1

Felt km2

N.V.S kt

Demmet m

Senket m

Mag. Mill. m3

Løkjedalsvatn

32,750

617,142

8,0

11,7

71,748

Hjørnåsvatn

2,850

522,9

1,2

0,3

0,150

Grindheimsvatn

5,665

555,1

4,0

10,0

5,124

Vann Kritlefallet

Bassur - Krokavatn

7,042

558,1

6,0

0,0

7,000

Ilsvatn

6,045

582,6

4,0

3,0

9,000

Hardelandsvatn

7,760

194,0

4,0

0,0

0,621

Kraftstasjon Hardeland Kraftstasjon Hardelandsvatn H.R.V 198,0 L=535 8,0 m3

Litledalsvatn H.R.V 69.5

Litledalen Kraftstasjon

Litledalen Kraftstasjon Hardeland Kraftstasjon

Ilsvatn H.R.V 586,6

Bassurvatn -Krokavatn H.R.V 564.1

Ant

Omdr. /min

Sum MW

Satt i drift

Pelton

2

375

22

1950/51

Pelton dobbel

1

375

12

1958

Francis vertikal

1

375

9

1985

Francis horisontal

1

375

7,5

1963

Aggregat

Litledalsvassdraget og Rødne kraftverk  

Brosjyre Litledalsvassdraget

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you