Page 1

Nettleiepriser 2012 Uendret nettleie i 2012 Nettleien er det du betaler for å få transportert strømmen fra kraftprodusenten og hjem til deg. Den skal blant annet dekke drift og vedlikehold av strømnettet lokalt og sentralt, for å opprett­holde leveringssikkerheten av strøm. De siste årene har den ligget på 99,98 %. Alle kunder som er knyttet til Haugaland Kraft sitt ­ledningsnett betaler nettleie. Det er Norges Vassdrags- og E ­ nergidirektorat (NVE) som bestemmer hvor mye Haugaland Kraft samlet kan ta i nettleie. I tariffene er det regnet inn lovpålagt 1,0 øre/kWh som går til energifondet (ENOVA). I tillegg til tariffprisene kommer offentlige avgifter som forbruksavgift på 11,39 øre/kWh og mva (25 %). I tariffene for husholdning er forbruksavgift, ENOVAavgift og mva tatt med i prisene.

Privatkunder:

Næringskunder:

for 400 V)

(Energimålt med sikringsstr. inntil 3 x 125 A for 230 V og 3 x 80 A

CARBON14 - FOTO: ØYVIND SÆTRE

(Energimålt med sikringsstr. inntil 3 x 125 A for 230 V og 3 x 80 A

Fastledd: 1.875 kr./år (inkl. mva) 2) Energiledd: 42,3 øre/kWh (inkl. forbruksavg./mva) 1)

Næringskunder lavspent uten effektmåling for 400 V) 1)

Fastledd:

2) Energiledd:

Generelt for alle tariffer: Det tilbys alternative tidsdifferensierte tariffer med bindingstid på hele år (12 mnd.) For mer infomasjon se våre nettsider www.haugaland-nett.no

2.700 kr./år (eks. mva) 22,45 øre/kWh (eks. forbruksavg./mva)

Næringskunder lavspent med effektmåling: 1) Fastledd: 11.000 kr./år. (eks mva) 2) Energiledd: 11,58 øre/kWh (eks. forbruksavg./mva) Effektledd: < 100 kW 100 - 300 kW 300 - 500 kW > 500 kW

450 kr/kW/år (eks. mva) 400 kr/kW/år (eks. mva) 370 kr/kW/år (eks. mva) 350 kr/kW/år (eks. mva)

Begrepsforklaringer: 1) Fastledd: Dette er en fast årlig kostnad som alle kunder knyttet til Haugaland Kraft sitt nett må betale. 2) Energiledd: En bevegelig kostnad som varierer etter hvor mye den enkelte kunde belaster nettet. 3) Enovas virksomhet finansieres gjennom Energifondet. Formålet er å gi støtte til ENØK tiltak.

Nettleie priser  

Annonse M35 2012

Nettleie priser  

Annonse M35 2012