Adigha-Turk pcealago

Page 1

ADIGHA-TURK bsalago

ADIGHA-TÜRK konu ma k lavuzu 1ADIGHA-TURK bsalago

ADIGHA-TÜRK konu ma k lavuzu 3


The Adigha Shitle Hyacer, The ASH «Majucie»

4


Apequa Aslan

Adigha - Turk bsalago

Adigha - T端rk

konu ma k lavuzu

Anzorey - Prague 2008 5Ther huahue Selâmlama ve vedala ma If W’ohuce! Merhaba! Psadegyzh, if oue! Günaydin! Mahoer, if oue! Iyi günler! Psihaseha, if oue! Iyi ak amlar! I’e blaga! Ho geldiniz! Why D’lagoen oue, De guaper is! Sizi görmekten memnunuz! Ky W’ohue cige! Ho geldiniz! By W’ohue! Selâm! De lagoege, if oue! Hosca kalin! Uzensher oue! Güle güle! If cher! Selâmetle!, devletle! Arar is! Eyvallah! Fassiga Hitap The ucehan Guassa, Apsee! Bayanlar ve baylar! Bzaschago lappaer aher! Say n meslekta lar m! Nibgeago lapper aher! Aziz dostlar m! The ucehan … Apsee! Bay ...!; Efendim! The ucehan … Guassa! Bayan ...!; Han m efendi! Psassa! Han m efendi! Sower! Efendim! Ky ’je F’haer it: … Özür dilerim ... - dow Cy quern oue, … nace? ... a nas l gidilir? - dow Cy in acen oue, … ? ... a nas l gidilir? - da in cher sihaer, … ? ... nerede bulunur? 7


- cihate are dapser? saat kaç? Tzihoega Tan ma Fy, thery tzihoe haer? Siz tani iyor musunuz? e … are, Wher C’gatzehoen is. ... takdim edebilir miyim? - nibgeago dostumu, k zarkada - tly benim kocam - fizz benim kar Thy C’gatzihoe. Müsaadenizle kendimi tan m. Ky thery ther djer are, ... is. Benim ad m ... Ce tza are, … is. Benim ad m ... What, ky ther r’odjer are? Ad z nedir? What, We tza are? Ad z nedir? Ce owner tza are, … is. Soyad m ... Aey oue, Ce guaper is! Memnun oldum! Why C’tzihoen oue, Ce guaper is. Sizinle tan maktan memnun oldum. Ce bsahoegoer is. Izinliyim. Cy wahoe thequer is. Ben i için geldim. Ce thacoer oue, Cy ka quear is. Ben yalniz geldim. Ce … are Ce gocer oue, Cy ka quear is. Ben ... geldim - fizz karim ile - cerbie çoçu um ile - bin karim ve çoçuklar m ile Ce tly are, cerbie are, Ce gocer oue Cy ka quear is. Ben kocam ve çoçuklar m ile. Dow ara, Why ka cear? Yolculu unuz nas l geçti? Ce …, Cy as uvehaerar is. Ben … - haswasse am otele indim - aihly am aklabalar n evinde kald m - nibgeago am dey dostlar n evinde kald m …, Cy hoey it. ... istiyorum - Cy swy han oue ... ziyaret etmak - C’eplen oue ... a bakmak - C’lagoen oue ... görmek - Nibgeago aher am Cy swer ubswern oue dostlar ziyaret etmek

8


Ther wiswer Kar la malar, temaslar Aw, what, im C’lagoe are! Bir de kimi göreyim! If W’ohuce! Merhaba! That oue cuade swear oue, Dy thery milagoear ara! Çoktand r görü medik! That zaman! Aya ina s cak sum u dökelim, so uk sum u! Aey oue Ce guaper is, Why thery C’lagoe are! Ben sizi görmekten memnun oldum! Dow, Fy bsau ara? Aileniz nas l? Dow site, ada-ana are? Anababaniz nas l? Dow site, fizz are? Kar z nas l? Dow site, tly are? Kocan z nas l? Dow site, bin are? Çoçuklar z nas l? Dow site, uzenshaga are? S hhatiniz nas l? That sihaer, swa oue,? Ne var ne yok? Swa oue, the aree sihaer aim. Yeni bir ey yok. Thery site is. Hepsi eskisi gibi. The aree, gaswagoang aim. Ilginç bir ey yok. Dow site, wahoe aher? Nas ls z? If is. Her ey yolunda. Dergoer is. Her ey yolunda. Tamam is. Her ey yolunda. Swagoer aim. Iyi bir ey yok. The aree, swagoer aim. Iyi bir ey yok. … , cuade swear oue C’lagoear aim. Ben ... coktan görmedim. Dow site, Aby, I wahoe? O nas l? Ky swy ha, Why as hoswyha. Vaktiniz olursa, bize gelin. Aey oue, De guaper huen oue is. Biz çok memnun oluruz. Psadeday psihaseha, … am Cy sihaern oue is. Yar n ak am ben ... olaca m - owner evde - haswasse otelde Why pascher ara? Siz acele ediyor musunuz? I haer, taque, ka D’gaqueh. Haydi biraz gezelim. Swahe, Dy thery lagoen oue C’oguiga. In allah, yakinda görü ürüz. That as goer, da in dey, Dy as ther wiswern? Nerede ve ne zaman görü ürüz? Ka bsala, psadeday. Bana yar n telefon açin. 9


Ce telephone are, … Numaram ... Ce address are swa is. Dhy it … Yeni adresimi yaz n. Namice, sane Nezaket Why bsau. Te ekkür ederim, sa olun. Fiswer, B’hoe C’osch. Size te ekkür ederim. Dhahaer. Lütfen. Buyurun. Yaga chin aim. Bir ey de il. Hoey aim. Esta furullah. C’hoer F’gagoe. Afferdesiniz. Ky C’hoer gagoe. Afferdesiniz. Cy swey goagear is. Afferdesiniz!, Pardon! Dow, Why bsau ara? Nas ls z? Uzensher oue, Why site! Esen kal n! Why bsau! Çok ya a! Aerffe cher, Why shhe! Afiyet olsun! Aey oue, guaper is! Çok memnun oldum! Ce guaper oue! Memnuniyetle! C’faffe didder oue! Memnuniyetle! Cy are We anamate is. Size çok minnettar m. … am, C’hoey huahuege. … selâm söyleyiniz. - Ownagoer Ailenize - Aihly Akrabalar za - Fizz Kar za - Tly Kocan za - Coash Karde inize; a abeyinize - Shibru K zkarde inize; ablaniza - Nibgeago aher Dostlar za - Ada-ana Anababan za Arathyng R za Ary. Evet. In twer. Evet. Dowich, ry. Tabii ki. Dowich, in twer. Tabii ki. 10


Fachensher oue. Mutlaka. Huen is. Peki. Erahue. Peki; olur; tamam; olsun. Cy arathy is. Ben raz m. Aermalensher oue. Mutlaka. Ce guaper oue. Memnuniyetle. Shatchinsher oue. üphesiz. Perge didder oue. Çok do ru. Why thahoer is! Hakl z! Perge is! Do ru! Dowich! Tabii! Cy persite aim. Ben kar i de ilim. Sehaucegoer Ret cevab How. Havir. Aermale, I haer aim. Asla; katiyen. Cy per site is. Ben buna kar m. Cy arathy aim. Ben razi de ilim. C’lachin oue aim. Maalesef imkan m yok. Huen oue aim. Itiraz m var. A are, huen oue aim. Bu imkans z. A are, perge aim. Bu do ru de il. Ce guiga am cher, Why thahoer aim. Hakl olmand Why miguzaver. Zahmet etmeyin, lütfen.

dü ünüyorum.

Lawe Rica …, ky ther B’tyfen oue pa ara? … lütfunda bulunur musunuz? C’hoer fi it, … Lütfen … Why ky C’der aerpycoefen oue pa ara, …? Bana yard mc olabilir misiniz? …, Cy hoey it. … isterdim. Minute-eidhoe cher, ky ther zhyer it. Be dakika bekler misiniz. Dhyll are, Cy galagoy it. Kitab gösterir misiniz. Sehagobja are, ky wihy it. Pencereyi açar misiniz. Bja are, hoerschy it. Kap kapat r misiniz. Ozdiga are, swer ganer it. Elektrik açar misiniz? 11


Radio are, gaunchiffy it. Radio kapat r misiniz? Aby, ke djer it. Onu ça irin, lütfen. Are, ke gablaga it. Onu davet edin, lütfen. Ka psytergy it. Tekrar söyler misiniz? Ce dey, ka bsala it. Beni aray n. Hoeet Cy sche, Cy in swy han oue? Girebilir miyim? Cy blerch, huen oue? Müsaade eder misiniz? Huen oue, …? ...? Ji C’haer, huen oue? Söyleyebilir miyim? Cy in oubswe, huen oue? Sorabilir miyim? Hoeet Cy sche, tootn are swer C’ganern oue. Sigara yakabilir miyim? Cy in olawe, huen oue? Rica edebilir miyim? K’a C’ster, huen oue? Alabilir miyim? C’eple, huen oue? Görebilir miyim? Cy in swy ha, huen oue? Girebilir miyim? C’efer, huen oue? Sigara içebilir miyim? Ky C’der aerpycoy it! Bana yardimci olabilir misiniz? Huahue Tebrik Cy in ohuahue, Labke Mahoer am cher! Ya gününüz kutlu olsun! Cy in ohuahue, Barasture am cher! Bayram z kutlu olsun! Cy in ohuahue, Ealacy Swa am cher! Yeni y z kutlu olsun! Cy in ohuahue, Huroma am cher! Noel bayram kutlar m! Cy in ohuahue, Nasch-ichige am cher! Noel bayram kutlar m! Hucer Dilek Dha am, nacipeffer W’isch! Size saadet dilerim! Dha am, ky We gahutler! Bon ans!, Size ba ar lar dilerim! Dha am, uzenshaga bidder ky W’ite! Size sa k dilerim! Dha am, wimahoer Why hue! ans z bol olsun! Dha am, Gaswa chyh ky W’ite! Ömrünüze bereket! Uzensher oue Why site! Esen kal! Why bsau! Çok ya a! The gahuege, nakh swahe oue! Bir an önce iyile menizi dilerim! The humer! Kendinize iyi bakm! 12


Jagoer, sigoer Ac ma, merhamet That oue, bsaquade! Çok yazik! That oue, sehauzeh! Çok yazik! That oue, guapeager! Çok üzgünüm! Aey oue, jagoer is! Çok yazik! Ce jagoer, huar is. Ben çok üzüldüm. De jagoer is. Biz çok üzüldük. Dhamisture! Çok yazik! Seha miper! Çok yazik! That oue seha miper! Çok yazik! Ce gu am ke woear is. Ben çok üzgünüm. Aey oue, Ce gu B’swer ogoe! Sizin acin payla m! Why miguzaver. Telâ lanmayin. Why te miguzaveh. Merak etmeyin. That cher, Cy B’der aerpycoefen oue? Size nas l bir yard m gösterebilirim? Blaga Davet …, that B’scher are? ... ne yapars z? - Noba Bugün - In sehaba Bu ak am - Psadeday Yar n - Psadeday psih Yar n ak am …, Why hoeet? ... serbest misiniz? - Shadgagoer in auzh am Ögleden sonra - In sehaba Bu ak am - Sabbath am Cumartesi Hoeet Cy sch , … am, Whey C’gablagan oue. Sizi ... ça rabilir miyim? - cino sinemaya - mouzey müseye - theatre tiyatroya - restaurant lokantaya Concert am, Fy in aquer. Konsere gidelim. The …, B’hoer C’wahoe huen oue? Size ... ikram edebilir miyim? - coffee bir fincan kahve - cigarette bir sigara 13


- sana bgia bir kadeh arap - wimile dondurma Hoeying, siswerng Lüzüm … oue, Cy hoey is. Ben ... istiyorum. … oue, Cy hoey it. Ben ... isterdim. … are, ky ther t it. Lütfen ... verin. … are, Cy galagoy it. Lütfen ... gösterin. … are, ky C’hoer hi it. Lütfen ... getirin. Cy goassar is. Yolumu sasir. C’e zashar is. Yoruldum. C’o majatler. Ben ac kt m. Dahaer, im by, bsyowner are? En yakin tuvalet nerede? Aerschaga Meslek ve What oue, Why thery leazher are? Ne i yap yorsunuz? Redactor oue, C’oleazher. Ben redaktörüm. Aerschaga cher, Why what? Uzmanl z nedir? Aerschaga cher, Cy egadjaquer is. Uzmanl m ö retmen. That, We aerschaga are? Mesle iniz nedir? Cy engineer is. Ben muhendisim. That, B’scher are? Ne i yap yorsunuz? Theatre dhyder are, C’odje. Ben tiyatro tarihi okuyorum. That, thery I’e B’gadjer are? Siz ne ö retiyorsunuz? Mathematica am, hoe C’ogadjer. Ben matematik dersi veriyorum. Der in ner, Why as leazher are? Nerede çali yorsunuz? … am, Cy as oleazher. Ben ... çali yorum. - Chysse fabrikada - Bank bankada - Cymmageasse hastanede - The Hoter Inctitute bilim ve ara rma enstitüsünde That oue leazher ara, We fizz are? Kar z ne i yap yor? Ce fizz are, ownerice is. Kar m ev han r. Cy student is. Ben ö renciyim. Der in ner, Why as edjer are? Nerede okuyorsunuz? 14


… am, Cy as odjer. Ben ... okuyorum. - College kolejde - Universite üniversitesinde - Academe akademisinde That hoerder faculte am? Hangi fakültede okuyorsunuz? … faculte, am Cy as odjer. Ben ... fakültesinde okuyorum. - Bzawe filoloji - Sehace ekonomi - Apergeh hukuk Thraner course am, Cy as odjer. Ben üçüncü s fta okuyorum. Der in ner as leazher ara, We ada-ana are? Anababaniz nerede çal yor? Aher are pensioner is. Onlar emeklidirler. Nibge Ya Ealace dapser Why hue ara? Siz kaç ya ndas z? …, C’ohue. Ben ... ya ndayim. - Psequeble on yedi - Twoasch ara blle yirmi dört - Bllesch ara bgoe kirk dokuz Why that ga? Do um y z nedir? Cy ealace blesch ara he is. Ben bin dokuz yüz yetmi alti do umluyum. Ealace-eithree cher, Why nakhizh is. Siz benden uç ya büyüksünüz. Ealace-eitwo cher, Why nakhiswa is. Siz benden iki ya küçüksün. Miguver oue, Ce Labke Mahoer is. Biraz sonar ya günüm olacak. Ownagoer Aile Ce ownagoer are Wher C’gatzehoen oue Cy hoey is. Sizi ailem ile tani rmak istiyorum. Im are, Ce ada is. Bu babam. Are - … is. Onun ad ... Im are, Ce ana is. Bu annem. Are - … is. Onun ad ... De ownagoer are bin-eithree D’ohue: Cer, Ce shibru, Ce dalhoe are. Aile mizde biz üç çocu uz – ben, ablam ve karde im. 15


Cer nakh, Ce shibru are ealace-eithree cher nakhizh is; Ce dalhoe are ealaceeidhoe cher nakhiswa is. Ablam benden iki ya büyüktür, karde im benden be ya küçüktür. Why derquear? Evli misiniz? Cy derquear is. Ben evliyim. Gy aree, Cy psassa is. Ben halâ evil de ilim. Ka B’shear? Evli misiniz? Ka C’shear is. Ben evliyim. Ce thacoer is. Ben bekâr m. Cy bga dacige aim. Ben bo anm m. Cy fizzaba is. Ben dulum. Twoaner oue, ka C’shergear is. Ben ikinci kere evliyim. The tle ara cerbie-eitwo ara, Ce haer is. Benim kocam ve iki çocu um var. The fizz ara the coa ara, Ce haer is. Benim kar m ve biro o lum var. Bin, De haer aim. Çocu umuz yok. Ce ada-ana are, bsau is. Anababam hayattadir. Ce ana thery tler ara ealace-eithree im a hue. Annem üç yil önce öldü. Bza Dil … cher, Why bsala ara? ... konusuyor musunuz? - Adighabza Adegaca - Urussibza Rusça - Englibza Ingilizce - Allemanibza Almanca - Faranchibza Frans zca - Turkibza Türkçe Adighabza cher, … Ben Adegaca … - Cy bsala aim konu yorum - (taque) C’obsala - (biraz) konu uyorum - (taque) ky C’gury ower - (biraz) anl yorum Adighabza cher taque ky C’gury ower, a oue, Cy bsalafe aim. Adegaca biraz anl yorum fakat konu amiyorum. That hoerder bza, B’swa are? Siz hangi dil biliyorsunuz? …, C’oswa. Ben ... biliyorum. - Englibza Ingilizce - Allemanibza Almanca 16


- Faranchibza Fransizca …, C’odje. Ben ... ö reniyorum. - Turkibza Türkçe - Spanibza Ispanyolca - Italibza Italyanca Eagy, if oue W’obsala, Adighabza cher. Siz Adegaca artik iyi konu uyorsunuz. Siwoaga cuade thery C’schy are Ce jagoer is. Yazik ki çok hata yap yorum. Adigha bsalature ther ’gaswan oue Cy hoey is. Ben Adegaca ö renmek istiyorum. Cy ky B’gury wer ara? Siz beni anl yor musunuz? Why ky C’gury wer aim. Ben sizi anlam yorum. Ther, jihaergy it. Tekrar söyleyiniz. Nakh hoam oue, jihaer it. Lütfen daha yava konu un. That, ji B’haerar are? Efendim? Ne soylediniz? That, im by, te dhear are? Burada ne yaz ldi? That, a by, k’ich are? Bu ne demektir? Dow, im bsala am, ky thery edjer are? Bu söz nas l okunur? Mahoer, zaman Zaman, vakit the mascale saniye the minute dakika the cihate bllaswer on be dakika; çeyrek saat the cihate nicoer yar m saat the cihate (bir) saat the cihate ara nicoer bir buçuk saat the mahoergoer yirmi dört saat the dhamahoer hafta the mather ay the bllaswer üç ay, trimestre the ealace nicoer yar my l the ga y l the ealace y l the ealace-eisa yüzy l the ealacemeen bin y l Cihate are, dapser? Saat kaç? 17


cihate-eight - 8.00 – Saban saat sekiz Ce cihate are, … Saatime göre ... Cihate dapser am i, C’swa aim. Saat kaç oldu unu bilmiyorum. We cihate are, perge? Saatiniz dakik ni? Cihate are Ce maswer is. Vaktim az. Da pser is? Ne zaman? Cihate dapser am? Saat kacta? (cihate am) the am saat birde cihate-eiblle am saat dörte cihate-eitwo per bllaswer oue ikiye çeyrek kala (cihate-ei)dhoe hoerder saat be civarinda, saat be gibi the cihate cher bir saat sonra cihate-eithree in auzh am üç saat sonra the cihate i per cher bir saat önce cihate-eitwo in auzh am saat ikiden sonra psadegyzh am sabah shadgagoer am ö leyin mahoer am gündüz psih am ak am jasse am gece jassibghe am gece yar nda noba bugün psadeday yar n psadeday misture öbür gün peaseha am arifesinde psihaseha am ak am geç saatlerinde dgoacer dün psadegyzhiper am sabah sabah gy imdi gy bsto imdi i twaner sonra i uzh cher sonra a be as goer o zaman, o sirada cuade schear oue çoktan cuade mische oue geçenlerde swahe oue yak nda 18


… ga am. ... y l, … sene. - Im Bu - Per Geçen - Syper Önceki - Liquer Gelecek Mahoe–eibsche cher. On gün sonra. Im dhamahoer am. Bu hafta. Dhamahoersher am. Gelecek hafta. Dhamahoerquer am. Önümüzdeki hafta. Dhamahoerper am. Geçen hafta. Dhamahoer syper am. Onceki hafta. The mahoergoer Yirmi dört saat psadegyzh sabah mahoer gün shadgagoer ö le psih ak am jassibghe gece yar jasse gece Calendar Takvim Mather Aylar Januar ocak Februar ubat Mart mart Aprele nisan May may s June haziran Jule temmuz August a ustos September eylül October ekim November kas m December aral k Januar am ocakta, ocak ay nda 19


Martesher oue marta do ru Maynace oue may sa kadar June-August am hazirandan a ustosa kadar Jule-September am temmuzdan eylüle kadar Octobercue lander ekimin ortasindan November chubkitler oue kas n sonuna do ru Decemberper lander arali in ba ndan Mahoer Hafta Bliseha pazartesi Gobje sal Barazhay çar amba Mahoacue per embe Maraim cuma Sabbath cumartesi Dha Mahoer pazar Bliseha am pazartesi günü Gobje aher am sal günleri Barazhayace oue çar ambaya do ru Mahoacue oue per embeye kadar Maraim-Dha Mahoer am cumadan pazara kadar Noba, that mahoer? Bugün nedir? Noba – Barazhay is. Bugün çar ambadir. Noba, that paller? Bugün ay n kaç r? Noba – August am I psyquetwo is. Bugün a ustosun on ikisi, bugün on iki ustos. mahoasch haftan n günü mahoazh ad gün; i günü dhamahoer tatil günü Barasture bayram Labke Mahoer do um günü Paller Tarihler 1999 ga – meen ara seibgoe ara bgoesch ara bgoe ga bin dokuz yüz doksan dokuz y 20


2000 ga am – meen-eitwo ga am iki bin y nda 1981 ga am cher – meen ara seibgoe ara eightsch ara the ga lander bin dokuz yüz seksen bir y ndan Climate, mahoer klim, hava That hoerder, Fe climate are? Böglenizde hangi iklim var? De climate are, … is. Böglenizde ... iklimi var. - continental kara - continental prasher siddetli kara Fe dey cher, bsyhaer are wive (paswer)? Böglenizde nem derecesi yuksek mi (dü ük mü)? Fe dey cher, Swy Mahoer are dkie (saba)? Böglenizde ki sert mi (yumu ak m )? That hoerder, Fe dey cher, storiture are, … am? Böglenizde ... ortalama s cakl k ned r? - Swy Mahoer ki in - Gadher lkbaharda - Ga Mahoer yaz n - Bgiha sonbaharda Plus (Laoin) … Art ... Minus (Laoin) … Eksi ... Fe dey cher, Swy Mahoer am, oce as ece ara? Böglenizde k s n kar olur mu? Da pser is, im by, oce as ece are? Buralarda kar ne zaman ya ar? That hoerder, nobarey mahoer are? Bugün hava nasil? Nobarey swib are, … is. Bugün hava ... - pstor sicaktir - swyhaer so uktir - oceahyreeler ya murludur - oam bo ucudur - pshagoer bulutludur - swyhaer-tyhaer serindir - zhybga rüzgârl r - bziga aç kt r - oaer ayazl - boran tipilidir - digay güne lidir 21


Oafur are, … is. Gök ... - sroanter mavidir - pshagansher bulutsuzdur - bziga aç kt r - pshaptzer bulutludur Oceahe, ko shhe. Ya mur ya yor. Oce, k’oce. Kar ya yor. Oa, k’ohe. Dolu ya yor. Zhybgashhoer ko pser. iddetli bir rüzgâr esiyor. Why r’iderqueyin oue, ko shhe. Yagmur bardaktan bo an rcas na ya iyor. Swyhaer-tyhaer huear is. Hava so udu. Dgoacer, mahoer bso am, … is. Dün bütün gün ... - pstorar hava çok s cakt - swyhaerar hava so uktu - oce k’ecear kar ya yordu - oceahe ke shhear ya mur ya yordu Noba, wore oue, Diga k’obse. Bugün güne k veriyor. Noba, mahoer telliger is. Bugün hava çok iyidir. That I aerthergoer, psadeday mahoer am? Yar nki hava raporu nedir? Psadeday, … oue is. Yar n ... olacak. - hoaban hava k - pstorin hava s cak - swyhaern hava so uk - oceahyreelern hava ya murlu - pshagoern hava sisli - oalbanern boran - boranin firtina That hoerder, noba, bsy storiture are? Bugün suyun s cakl nedir? Hyper are, im a ucobbey. Deniz f rt nal r. Thy gabsech are zaran is. Denize girmek yasaktir. Fur Renkler nawer al beige bej (rengi) hoezh beyaz 22


shadifur haki sanafur bordo sroanter mavi goazh sar udzefur ye l dissabse alt n sar goafur kestane rengi goabjer kahve rengi croassinifur kahve rengi plizh Kirm ; k l sroantaptzer eflâtun maraquafur koyu k rm goazhiple turuncu tziple erguvan rengi purple erguvan rengi dhambilefur rembe rosafur rembe dizhinnifur gümü ü sroa gri swihoe mavi mora mor fitza siyah, kara fitzasroa haki cirihoe aç k finche koyu the furgo tek renkli furgo-eitwo iki renkli furba çok renkli bswaloan alacal coloun-bswaloan alacal Figoer S fatlar if – ae iyi – kötü daher – midaher güzel, yak kl – çirkin zhyler – swaler ihtiyar – genç 23


zhy – swa eski – yeni colley – colleycise zengin – fakir thzihoe – mitzihoe tan k - tan mad k nasriffer – nasrae ne eli – kederli guibziga – guibzaguer ak ll – ak ls z lasse – maher güçlü – zay f ean – tzique büyük – küçük chyh – chasch uzun – k sa bgoer – bgoezer geni – dar passer – paswer kal n – ince lagher – lagsher yüksek – alçak cuu – change derin – s , düz cirihoe – finche aç k – koyu lapper – pood pahal – ucuz bsynser – haller haf f – a ir saba – prasher yumu ak – sert hoabge – hoam çabuk – yava tynsh – mitynsh rahat – rahats z gosser – bsyfe kuru – slak pstor – swyhaer s cak – so uk wive – tquatquer yo un – s aerffe – imaerffe lezzetli – tats z sue – misue tuzlu - tuzsuz aerffe – didge tatl , ekerli – ac tzue - scoler parlak – donuk bziga –furgoer aç k – as k suratl digay – pshaga güne li – bulutlu ther persse – cottear i ler durumda – ar zal Bsyowner Tuvalet, WC W – Psassa peash Bayanlar S – Sower peash Baylar

24


Bjeler Say lar Bjerture As l say lar

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 40 50 60 70 80 90 100 101

Kaç? r bir iki üç dört be alt yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört on be on alt on yedi on sekiz on dokuz rm rm bir rm iki otuz rk elli altm yetm seksen doksan yüz yüz bir

Dapser? the aree the two three blle dhoe he ble eight bgoe bsche psyquethe psyquetwo psyquethree psyqueblle psyquedhoe psyquehe psyqueble psyqueight psyquebgoe twoasch twoasch ara the twoasch ara two thrasch bllesch dhoesch hesch blesch eightsch bgoesch sa sa ara the 25


110 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 2000 1000000 1000000000

yüz on iki yüz üç yüz dört yüz be yüz alt yüz yedi yüz sekiz yüz dokuz yüz bin bin yüz iki bin lyon milyar, bilyon

sa ara bsche sa-eitwo sa-eithree sa-eiblle sa-eidhoe sa-eihe sa-eible sa-eight sa-eibgoe meen meen ara sa meen-eitwo million milliard

Bjeaner S ra sayilar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Da pseaner are? aper, yaper, thaner twoaner thraner blleaner dhoaner heaner bleaner eightaner bgoaner bschaner psyquethaner psyquetwaner psyquethraner psyqueblleaner psyquedhoaner psyqueheaner psyquebleaner psyqueightaner 26

Kaç nc ? birinci ikinci üçüncü dördüncü be inci alt nc yedinci sekizinci dokuzuncu onuncu on birinci on ikinci on üçüncü on dördüncü on be inci on alt nc on yedinci on sekizinci


19 20 21 30 40 50 60 70 80 90 100 101 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

psyquebgoaner twoaschaner twoasch ara thaner thr schaner blleschaner dhoeschaner heschaner bleschaner eightschaner bgoeschaner saner sa ara thaner seitwaner seithraner seiblleaner seidhoaner seiheaner seibleaner seightaner seibgoaner meen thaner

on dokuzuncu yirminci yirmi birinci otuzuncu rk nc ellinci altm nc yetm nci sekseninci doksan nci yüzüncü yüz birinci iki yüzüncü üç yüzüncü dört yüzüncü be yüzüncü alt yüzüncü yedi yüzüncü sekiz yüzüncü dokuz yüzüncü bininci

Sicoey, percent Kesir ve yüzde 1/2 – the twoaner; twoaner, nicoer ikide bir; yar m 1/3 – the thraner; thraner üçte bir 1/4 – the blleaner; bllaner dörtte bir 4.75 – blle ara the blesch ara dhoaner dört virgül yetmi be 1% - the perce yüzde bir 3.5% - the percent-eithree ara nicoer yüzde üç virgül be Sehaper abswer ahis zamirleri Cer ben Wher sen Are, Aby, I 27


Der biz Fer siz Aher, Aby aher, I onlar Ubswer bsala, bsalafur Soru sözleri ve deyimleri What? Kim? That? Ne? Niye?, niçin? Dahaer? Nerede? Da in ner? Nerede? Da in (ner) dey? Nerede? Da in (ner) deyge? Nerede? That, as goer? Ne zaman? Da pser is? Ne zaman? That? Niçin? That, as ha cher? Niçin? As ha? Niye?; Niçin? That hoerder? Nas l?, hangi? Da it her ner (are)? Nas l?; Hangi? Da in ner? Nereye? Nereden? Da in (ner) cher? Nereye? Nereden? That? Nas l? Dow? Nas l? That hoerder oue? Ne suretle?, nas l? Da be hoerder oue? Ne suretle?, nas l? That hoerder furser oue? Ne suretle?, nas l? That hoerder schyture oue? Ne suretle?, nas l? Dapser? Kaç?, ne kadar? What, I’e …? Kiminle? That, I’e …? Ne ile? What, a are? Kim o?; Bu kimdir? What, Are? Kim o? What, im are? Bu kimdir? What didder? Hangisi? That, ka huear are? Ne oldu? That, im are? Bu nedir? 28


That, a are? Bu nedir? That, im are (mo are, a are), the I swice (aice)? Bu ne demektir? That, im bsala am, k’iche are? Bu sözün anlam nedir? That, ji B’haerar? Efendim? That, Why hoey? Siz ne istiyorsunuz? That, Fy the hoey are? Ne istiyorsunuz? That, B’scher are? Ne yap yorsunuz? That, C’schern oue are? Ne yap m? That, ka huear are? Ne oluyor?, ne oldu? A are, da in cher? Bu nerede? A are, da in dey? Bu nerede? Im are, da in dey? Bu nerede? Da in cher, Dy sihaer? Biz neredeyiz? Dahaer, bsyowner are? Tuvalet nerede? Da in cher as C’goaten oue, … are? ... nerede bulabilir m? Da in dey, Why as uvihaerar are? Siz nerede kald z? Da in dey, Why as bsau ara? Siz nerede oturuyorsunuz? That hoerdeathe ara, Why sihaer? Ne kadar buradas z? That huear oue, Why sihaer? Ne kadar buradas z? Dow, a by, Dy nacifen oue? Oraya nas l gidilir? Dow, im are, Adighabza cher? Bunun Adegaca nedir? Da pser is, Whey zherge ara? Siz ne zaman gideceksiniz? Cihate dapser? Saat kaç? Cihate dapser am? Saat kaçta? What, thy hoer C’gazern hoey? Kime ba vurmal m? … am, C’e bsala huen oue pa ara? ... ile komu abilir miyim? Cy in W’olawe, huen oue? Size bir ricam var. Why ky C’der aerpycoefen oue pa ara? Bana yard m edebilir misiniz? Acklago, Why ky C’der huefen oue pa ara, …? ... a raz m z? Da in cher, Why ky the d’ichear are? Nereden geldiniz? Im by, a are, per jizher? Buradan uzak m ? Dapser, paller oue ihin are? Bu ne kadar surer? Cy ky B’gury wear? Anlatabildim mi? Perge oue, Why ky C’gury wear? Ben sizi do ru mu anlad m?

29


Balature Kullam r zarlar Da in cher? Nereye? a by cher oraya im by cher buraya mo by cher oraya ad cher oraya per cher ileri(ye) swib cher geri(ye), arkaya eazh cher sa a cimmague cher sola seha am cher yukar (ya) swag am cher asa (ya) jizher oue uza a Dahaer? Nerede? a be dey(ge) orada, oras im be dey(ge) burada, buras gonago oue yak nda, yak n blaga oue yan nda jizher oue uza a seha am cher yukar (ya) eazh am cher sa da cimmague am cher solda per am cher Ăśnde, ileride swib am cher arkada, geride seha am yukar da, Ăźstte swag am a da Da in cher? Nereden? a by cher oradan im by cher buradan per am cher Ăśnden, ileriden swib am cher arkadan, geridan eazh am cher sa dan cimmague am cher soldan seha am cher yukar dan 30


swag am cher asa dan jizher oue uzaktan Dow? Nas l? a be hoerder oue böyle im be hoerder oue böyle if oue iyi, güzel ae oue kötü, fena lagher oue yüksek lagsher oue alçak tynsh oue rahat mitynsh oue rahats z daher oue güzel midaher oue çirkin bir sürette hoabge oue çabuk, h zla hoam oue yava (yava ), a ir (a ir) goagoer oue yüksek sesle sahoe oue sessizce Kacige, nacige Gelis Passport nahoer Pasaport kontrolü If W’ohuce! Merhaba! Im are, Ce passport is. Buyurun, i te pa aportum. Ce net are, … is. Gezimin gayesi ... - tourism turismdir - wahoe i tir - seha wahoe özel i tir … cher, karale am Cy sihaern oue Ce guiga is. Bu ulkede kalaca m ... - The mahoe-eitwo, three birkaç gün - The dhamahoer bir hafta - The mather bir ay … am, Cy ky as uvihaerar is. Ben ... kalaca m. - Haswasse otelde - Aihly akrabalar n evinde Cy ethy gablagar are, … am as oleazher. Beni davet eden akrabam ... da çal yor. 31


Are, … address am cher as obsau. Onun adresi udur: ... Ce haer are, mahoe-… thaler viza is. Benim ... günlük tek giri li vizem var. Ce haer are, baswer viza is. Benim … bu y l için çok giri li vizem var. Ce viza are, … in oce. Visem ... a geçerlidir. Cerbie are, Ce … am I’idhear is. Çocu um ... kay tl . - passport benim pasaportuma - fizz passport kar n pasaportuna Ce thacoer is. Ben yaln m. …, Cy ka quear is,. Ben … geld m. - Leazhiga contracte cher kontrata göre çal mak için - Firma haswa oue bir firman n davetlisi olarak Periohue Gümrük Im ice, Ce periohue baian are. te benim gümrük beyannamem. … C’iche oue … nace C’oquer. ... dan ... a gidiyorum. Ce baggage are, aerih are herte oue, … im ahue. Bagaj m el bagaj m dahil ... çantad r. Ce baggage am herlle aim, … Bagaj mda ... yok. - aersser lâh - afian uyu turucu (madde) - aerisch ucer antika ve sanat eserleri …, C’aig is. Yan mda ... var. - Dollar AB dolar - Uruss arser ruble …, Ce haer is Yan mda ... var. - The tootn bloc bir kutu sigara - The arker bassorba bir e votka - Sana bassorb-eitwo iki e arap Import licenser i, Ce haer is. Bunu getirmem için bende lisans var. That hue ara, C’tyn hoey borshy bswer are? Gümrük vergisi ne kadar tutacak? Im are, Cy the humer policer is. te gezimin zaman için sigorta poliçem. Ce gocer oue in oquer, the … Yan nda ... var. - geadu kedi - ha köpek C’e zherge huen oue? Gidebilir miyim? Why bsau! Te ekkür ederim! 32


Shague am, aeroport am Garda, hava liman

n salonunda

Da in dey as C’sterfen oue, baggage guesser? Bagaj talikas nereden alabilirim? That hoerder jgay i C’lhan hoey? Hangi jetonu atmam gerekiyor? Da in ner as C’huage huen oue, guesser bswer are? Bagaj talikas ödemek icin paray nerede bozdurabilirim? Ce jagoer is i, the aree ky C’wiswear aim. Maalesef beni kimse kar lamadi. Da oue, … am, Cy nacifen oue. nasil gedilir? - kala ehre - haswasse ... oteline Dahaer, autobus uvepper are? … numaral otobüsün dura nerede? Dahaer, taxi sitepper are? Taksi dura nerede? Da in ner as C’sterfen oue, machiner hahoe? Arabay nerede kiralayabilirim? Autobus Otobüs If W’ohuce! Merhaba! Th billet, … nace. Lütfen ... a kadar bir billet verin. Dapser, Wher C’tyn hoey? Borcum ne kadar? Taxi Taksi Why nasch? Bo musunuz? … am, Cy sher it. Lütfen beni ... götürün. - Oram … ... soka na - Haswasse … ... oteline … am cher, garch. ... sap z. - Eazh sa a - Cimmague sola Ka uvihaer it, im be dey. Lütfen burada durum. Dapser, Wher C’tyn hoey? Borcum ne kadar? Dapser, C’telle are? Borcum ne kadar? Ky ther ty it, seaprer are. Lütfen makbus kesin.

33


Bank Banka Da in cher sihaer, im by, … are? En yak n ... nerede bulunur? - bank banka - arser huage döviz bozdurma bürosu Dollar are, … cher, C’huagen hoey is. Ben dolar ... bozdurmak istiyorum. - lira liraya Dapser, uleahoer are? Komisyon ne kadar olacak? Arser are, … cher, C’ster huen oue. Parami ... çekebilir? - credit card kredi kart yla - goaguaner cheque yolcu çekleriyle - satu check çekle Ky ther ty it: billet the bjeaner are hurey oue, adrey aher are – jgay oue. Lütfen birkaç büyük banknot verin, kalan k sm bozuk parayla verin. Da be dey, aerper swer C’lhan? Nereye im za atayim? Im are, Ce passport is. te pasaportum. Im are, Ce plast card is. te plastik kart m. Arser are, …, C’ty huen oue? ... ödeyebilir miyim? - hathor oue nakit - imaerilha oue havale ile - cheque cher çekle Uzensher oue! Hosca kalin! Nahoer, nacige Odan n tutulmas If W’ohuce! Merhaba. The peash, peacer oue, ka C’wahoear it. Ben önceden bir oda ay rtt m. Ce tza are, … Soyad m ... The peash, … oue, C’stern it. Bana ... lâzim. - sehahoer tek ki ilik oda - twoaler iki ki ilik oda - wanna swerte banyolu bir oda - bsypre swerte du lu bir oda - balcon i haer balkonlu bir oda - … tepler i haer pencereleri ... a bakan bir oda - etagy seha üst katlardaki oda - etage laswer alt katlardaki oda 34


Im by, the … cher, Cy sihaern oue is. Ben burada ... kalaca m. - mahoer yirmi dört saat - mahoe-eitwo, three b rkaç gün - dhamahoe-eitwo iki hafta Peash am swerte, … ? Odada ... var m ? - zhyhoe klima - safe para kasas - wanna banyo - bsyowner tuvalet - telephone telefon - televizor televizyon - swyhaer buzdolab - televizor cabler, TV cabler kablo televizyonu That wocer, the … peash are? Geceli i ne kadar ...? Da in dey, Ce machiner are as C’gauvifen oue? Arabam nerede b rakabilirim? Da in dey, arser are as C’huagifen oue? Dövizi nerede bozdurabilirim? Da in dey, the machine hahoe as C’sterfen oue? Arabay nerede kiralayabilirim? Haswasse am sihaer, … ? Otelde ... var m ? - baggage peash emanet deposu - hamam hamam - bassain havuz - sauna sauna - tennis-court tennis kortu Da in cher sihaer, lift are? Asansör nerede bulunur? A peash am, C’eple huen oue? Oday görebilir miyim? How, a are, Ce gu I r’ih aim. Hay r, bu oda ho uma gitmiyor. Im peash are, Cer thag aim. Bu oda bana yaramaz. …, Fe haer? Sizde ... bir oda var m ? - Nakhiffiwer daha iyi - Nakh eaniwer daha büyük - Nakh poodiwer daha ucuz Dergoer is, im peash are, C’oda are. Tamam, bu oda bana yarar. Haswasse dhabzascher Oteldeki servis Ce baggage are peash am, C’hoer hi it. Lütfen bagaj 35

odaya götürün.


Cer, … are, C’higen is. Ben ... kendim götürürüm. - proanter bu valizi - sumb bu cantay Ky ther ty it, peash winchibza are. Lütfen … odan n anahtar verin. Da in ner ky i C’hyn, etu? Nereden ütü alabilirim? Psadegyzh, cihate-eible am, Cy gaush. Lütfen beni sabah saat yedide uyand n. Ky ther ty it, … Lutfen bana, ... verin. - gy aree, the naperlasch bir havlu daha - gy aree, the sehanter bir yast k daha - the cerhoeller tabla, küllük - the dhyllimper naper yaz ka - the post sumb zarflar - the aernnarseha lamp masa lambas - the maceter-widaner ne ve iplik - the soabn sabun - the paroma vase vazo - gy aree, the bkaw-eitwo iki ask daha Zhyshher are, cihate dapser arar? Kahvalt saat kaçta olur? Zhyshher are, peash am, ky C’hoer F’hifen? Lütfen kahvalt odama getirin? Ce peash am, psihashhe-eitwo, C’hoer wahoe. Ben iki ki ilik ak am yeme ini odama getirtmek istiyorum. C’hoey ty it, … am. Lütfen ... verin. - swagswall are zhisching çama y katmaya - goanshage are hotlerng pantalonumu ütületmeye - costume are kabserng kostümümü temizletmeye What, a are? Kim o? Ky swy ha! (Buyurun) girin! Ky dy ha. (Buyurun) geçin. The minute cher. Bir dakika bekler misiniz. Da in cher (sihaer), … are ? ... nerede buluur? - salon Kuafor salonu - sehasse Berber salonu - bar Bar - restaurant Lokanta Dahaer, zhachur-ubse abgoa are? Elektrik tra makinesi için priz nerede? Ce peash am lamp are, i cear is. Odamda ampül yand . 36


C’hoe ther huerchy it. Onu de tirin, lütfen. C’hoer huagy it, … are. Lütfen ... de tirin. - naperlasch havlu - tepang yatak çama Ky C’hoer gaquer it, aerswer are. Lütfen uzman gönderin. Ce peash am, … Odamda ... - wohe are cottear is dü me bozuldu - lamp are i cear is ampül yand - wipruer am guigoe oue they gazer jalüzi kötü dönüyor Ce peash am winchibza are, ky swer C’near is. Anahtar odamda unuttum. Da in dey as C’schygifen oue, … are? ... nerede onartabilirim? - cihate Kol saatimi - zhachur-ubse Elektrik tra makinemi - lign skarpinimi - bota Botinimi … Lutfen ... - C’hoer wahoy it, taxi are, cihate-… am. bana saat ... için taksi ça irin - Cy gaushy it, psadegyzh, cihate-eight am. beni yar n saat sekizde uyand m - Ky C’hoer wahoy it, taxi are, k’aquer am. taksi geldi i zaman bana haber verin Ezherge Gidi …, C’ozherge. Ben ... gidece im. - In sehaba bu ak am - Psadegyzh yar n sabah Ky C’hoey djer the guare am, Ce baggage are I r’ihahen oue. Bir kimse çantalar indirsin. C’hoer gahathory it, seaprer are. Lütfen hesab haz rlay n. Im by, … cher, Cy sihaerar is. Ben burada ... kald m. - mahoe-eithree üç gün - dhamahoer bir hafta Swer C’ubswer huen oue, … cher? ... ödiyerbilir miyim? - goaguaner cheque yolcu çekleriyle - credit card kredi kart yla Hathor oue, C’tyn is. Nakit öderim. 37


Ce guaper oue Cy sihaerar is. Why bsau. Buras çok ho tu. Her ey için te ekkür ederim. Uzensher oue! Ho ça kal n! Fatare bageand Dairenin kiralanmas Im karale am cuade ara Cy sihaern oue is i, kala cuasch am, the fatare as C’stern oue it. Ben memlekete uzun bir müddet için geldim ve daireyi ehrin merkezinde kiralamak istiyorum. Da pser is C’eplifen oue, fatare am? Daireyi ne zaman görebilirim? Da it her ner etage am tete, fatare are? Bu daire kaç nc kattad r? Fatare am, … swerte? Dairede … var m ? - ownerlaswer mobiylya - conditioner klima - telephone telefon Bsaualler am, lift swerte? Evde asansör var m ? Fatare are, Ce gu i r’oh. Daire ho uma gidiyor. Dapser, bageandy bswer are? Kirasi ne olacak? … wocer are, I bswer am hy ha ara? … paras kiraya dahil mi? - Bsy su - Electro elektrik - Gas gaz - Telephone telefon Psaffapper am, C’eplin Cy hoey is. Mutfa görmek istiyorum. Ther guriwer are bza-eitwo cher C’hoer dhy it. Kiralama anlasmasini iki dilde yapmanizi rica ederim. Adighabza ara, Turkibza cher. Adegaca ve Türkçe. Da in dey, aer swer C’lhan? Nereye imza atay m? Ther guriwer seaprer am, Cy hoey is. Bana anla man n kopyas lâzim. Da pser is, Cy swer ticehafen oue? Ben ne zaman yerle ebilirim? Restaurant am Lokantada Cy shhern oue, Cy hoey is. Aciktim. C’efern oue, Cy hoey is. Susad m, (su) içmek istiyorum. Cy majatlear is. Karn m aç. Da in dey, Cy as …, huen oue? Nerede ... 38


- edzaker bir ey at rabilirim? - shadgagoashher le yeme i yiyebilirim? - psihashher ak am yeme i yiyebilirim? Cer, seha cher, the tzihoe-eithree aernner, I’a aig is. Benim için üç ki lik masa ay rt lm r. The tzihoe-eiblle aernner, Dy hoey is. Bize dört ki lik masa lâzim. Cy hoey it, the aernner, … am. ... masa isterdim. - bllanaper Kö edeki - sehagobja Pencerenin önündeki - swib ar daki Goaswerce, ky C’hoer hi it, … Garson, lütfen ... getirin. - the menu yemek listesi - gy aree, the aernner bir sandalye daha - gy aree, the sicoe bir takim daha - the guahuer bir çatal - the cyer bir biçak - the jamishhe bir ka k - the fuller bir kadeh - the sana abge bir kadeh - the wiperlasch peçete - the dzalasch kürdan - the cerhoeller tabla, küllük Menu, Adighabza cher, Fe haer. Sizde Adegaca yemek listesi var m ? That hoerder, Fe aerswaga shhyng are? Spesiyaliteniz nedir? That hoerder … shhynigoer, Fe haer? Sizde hangi ... var? - labke ulusal yemekler - prarseha etyemezlere özgü yemekler Dahaer, bsyowner are? Tuvalet nerede? Cuade ara D’ezhyern oue, shhyng pstor am? Biz s cak yeme i uzun zaman m bekliyece iz? Ky C’hoerhi it, the … Lutfen ... getirin. - bsymile carafe bir sürahi buzlu su - cyra bgiatzique bir ufak bardak bira - cyra bgiashhoer bir büyük bardak bira - tootn sumb bür paket sigara - sana abge bir e arap 39


- bsyfawe maden suyu - chocolate pstor bir f ncan s cak çikolata Huen oue am, bsyfawe are gasinsher oue. Lütfen gazciz maden suyu getirin. Nagoasch aernner, ky Der ty it. Lütfen bizi ba ka bir masaya oturtun. Im arar aim, C’wahoear are. Ben bunu smarlamad m. C’wahoear are, … is. Ben … smarlad m. Im are, Ce gu I r’ih aim. Bu ho uma gitmiyor. Im are, aerffe aim. Bunun tad yok. Nagoasch, C’wahoefen oue? Ba ka bir ey smarlayarbilir miyim? Ly are, … is. Et … - prasherwer çok serttir - mizher k zart lmam r - zherwear fazla k zart lmam r - suiga fazla tuzlu - liptzer kanl - tziner çi Im are, … is. Bu fazla … - guaswerwer acidir - aerffiwer tetlidir - suigawer tuzludur Shhyng are, ... is. Yemek … - ubswiwear so umu tur - swyhaer so uktur Bswer are. Lütfen hesap verin. Dzakergoer Çerez, meze (ly, bdzazhay) assortie kar k (et, bal k) anchovice hamsi bal ly-goar jambon agabague mantar hawe mantar bdzazhay lybger jöleli bal k lybger jöleli et hogue … ... havyar - plizh rm 40


- fitza siyah calama kalamar capers gebre nacuille - gavear salam - gagoar sucuk crab yengeç crevette karides langost langust lach som baligi olive zeytin homar istakoz pasta ezme croey … ...peynir - bidder ka ar - saba beyaz croey assortie peynir kar croey laller çökelek oyster istiridye giadeture yumurta giadeture-na-keeje sahanda yumurta Hantruebse Birinci yemekler borsh bor çorbas giash hantruebse nohut çorbas cartoffe hantruebse potates çorbas giade khancale tavuk ehriye çorbas bgin hantruebse so an çorbas lyabse et suyu prarseha hantruebse sebze çorbas proonge hantruebse pirinç çorbas bdzazhay hantruebse bal k çorbas soup-khancale ehriye çorbas spinach khancale spanak ezme çorbas badrajan hantruebse domates çorbas giarsh hantruebse fasulye çorbas 41


hantruebse swyhaer cacik giarsh khancale mercimek çorbas Ly, ly shhynigoer Et, et yemekleri bgagu bekin bistey biftek bilimile (malile, croale) … dana (koyun, domuz) ... - gazhear zartmas - gavear ha lamas - verprear ha lamas … boulette … köftesi - huorile koyun - bilimile dana - croale domuz dhamswigo ci er zhazhey böbrek ly-zheaprer rozbif salcha sosison croale bswatear domuz pirzolas jaroumer sosis tanale dana eti shashlik kebab schnitzel nitsel bzague gavear dil ha lamas Giadekazz, giadekazz shhynigoer Ku eti kazz kaz guaguish hindi giade tavuk giade … piliç ... - bga-lyguba gö sü - damer kanad - lacoer butu babysse ördek giadezhay piliç 42


Psharih Av hayvanlar eti dhaquimachyh tav an eti shiler giade keklik eti nibroer ld rc n eti maze giade yaban horozu eti pheasant sülün eti Hyper erisky, bdzazhay Bal k ve deniz maddeleri hogue havyar calama kalamar plaice kalkan, pisi carp sazan bal crab yengeç crevette karides langost langust lobster lobster lach som bal caballa/scomber uskumru lamprey bufa perch perki homar istakoz maron mersin bal halibut tütün bal sazan sazan maron vagoaller mersin bal herring ringa salm som bal tima sig zander uzun levrek morue motina tuna torik anguila lan bal oyster istiridye forelle alabal k spira çaça bal 43


habdzazhay turna bal Gash shhyng Sütlü yemekler airan ayran yoghurt yo urt shhoy kefir margarine margarin truetziner tereya sha … ... süt - wive ya - paswer ya z - -bse ya al nm shata kaymak shatabse krema, kaymak croey laller çokelek, lor peyniri Prarseha Sebze albahach bazilik, fesle en aubergine patl can giansh bakla giarsh nohut giash bezelye agabague mantar hawe mantar calaba kabak cabbask hoezh lahana broccoli brokoli Brussel cabbask Brüksel lahanas kohlrabi lahana turpu cabbask plizh k rm lahana cabbask coloan karnahabar cartoffe patates nartehoe r bgin … ... so an - tziner ye il 44


- kalere rasa - sweriquer kuru marjoran yabanî mercankö k pry havuç shibjie biber kantruirey maydanoz badrajan domates tomate domates balyger turp sweriquer sa lan jaguinda pancar swy gunnihoe kereviz, kök kereviz nibgoer zhao ku konmaz giade-gun kekik cab bal kaba kantruirey dereotu giarsh fasulye gunnihoe ac rga shy-duo hindiba bginnihoe sar msak giadze spanak sha-gafawe kuzukula i Da, maraqua, prarseha-myseha Meyva, yemi , f nd k hoarager kay haiva ayva ananas ananas tamy portakal kharbiz karpuz banan muz josm … … üzüm - hoezh beyaz - fitza k rm balie vi ne granate nar 45


grapefruit greyfrut da tzique ceviz crozh armut khavan kavun kiwi kivi swy maraqua çilek lemon limon mamcotte ahududu mandarine/tangerine mandalina swyptzer swy-da badem shoftale eftali kiptzer erik sana frenküzümü hurma hurma shajer yaban mersini dazhay-aericer nd k balie-aericer kiraz my-aericer elma Bsy Içecekler feader alkollu içkiler aperitife aperitif brandy brendi vermouth vermut sana … ... arap - hoezh beyaz - dessert tatl - plizh rm - bidder tatl - aerffiptze yar mtatl - gossaptze yar msek - aerffe tatl - gosser sek shagre sofra arab whisky … ... viski - nace teze 46


- mile buzlu - soda sodal arker votka gin (tonic) cin (tonik) campari kampari cognac konyak liqueur likör Madeira madera Martini … ... martini - hoezh beyaz - rosafur pembe - plizh rm cyra … ... bira - hoezh açik - fitza koyu port … ... porto - hoezh beyaz - plizh rm rum rom cider elma arab tequila tekila champagne … ... ampanya - brut brüt - aerffiptze yar mtatl - aerffe tatl - gosser sek bsyhaer me rubat bsyfawe maden suyu sodabse soda gasibse gazoz milebse buzlu su coca-cola kokakola bsy-aerffe/lemonade limonata prasehabse meyva suyu 47


maraquabse yemis suyu bsyver S cak içkiler ... cappuccino kapuçino fosugoensher coffee sade Turk coffee türk kahvesi coffee jabzer neskafe shabse coffee sütlü fosugoe coffee ekerli shatabse coffee kremal coffee fitza sütsüz cocoa ... çay fosugoensher tea sekersiz tea udzefur ye il lemon tea limonlu tea kara sütlü fosugoe tea ekerli tea fitza siyah chocolate çikolata cocoa kakao Dessert, confette, aerffeture Tatl , sekerleme ve pastalar sponge bisküvi jam reçel jelly jöle cake kek compote komposto caramel karamelâ cream krem marmalade marmelat 48


fo bal wimile dondurma mousse halo haloer pasta pudding pud ng sambike sambuk halva helva chocolate çikolata Shhyng tzariwer, shibse Yemeklerin ad , yemek garnitürü cabbask zheaprer sarmas cartoffe … ... patates - zheaprer foyaya sar lan - gazhear zart lm - gavear pi cartoffe ubear patates ezmesi macaron makarna pancake gözleme giadeture zhearprer omlet shibjie-bihue biber dolmas pizza pizza pilaw pilavi ragout yahni giadeture-na-keeje sahanda yumurta giadeture … ... yumurta - gavear lop - gazhear rafadan Sicoe Sofra ve çay tak tea-swerte fincan taba shhynigoer tabak bgia kadeh guahuer çatal carafe sürahi 49


… jamishhe … ka - aerffiture tatli - psaffe corba - tea cay cyer bicak sicoe sofra tak fosugoeller ekerdan sugoeller tuzluk abge bardak tepsatch tabak fuller f ncan Thequer, goaguaner Seyahant, gezi Aerilane cher Uçakla That mahoer am teche ara, aerilane are, … nace? ... seferi hangi günleri yap r? Da pser is k’ace ara, … aerilane are? Uçak ... a ne zaman gelir? That I chyhag, latehing am? Uçu kaç saat sürer? Da pser is wich ara, …, liquer goaguaner are? Gelecek ... seferi ne zaman yap lacak? Noba sihaer the goaguaner, … nace? Bugün ... seferi var m ? The … billet, … nace, Cy ubiden oue Cy hoey is. Bana ... bir billet lâz m. - business-class biznes mevkisine - sehace class ekonomik mevkiye - tourist class turistik mevkiye Ky ther ty it, billet-eitwo, … goaguaner am. Bana ... numaral sefer için iki billet veriniz. That wocer, the billet … am? … a kadar ... biletinin f yat nedir? - lanicoer tek istikamet - bso gedi geli Ka C’sahoe huen oue, the billet bidder? Ben kaydedilmi tarihli bir billet alabilir miyim? That wocer, the ealace-ei… cerbie billet are. ... ya ndaki çocuk için biletin f yat nedir? Ce baggage are, C’humer huen oue? Bagaj sigorta ettirebilir miyim? Da it her ner aeroport am teche ara, Ce aerilane are? Uça m hangi hava liman ndan kalkacak? 50


Da pser is teche ara, … goaguaner are? ... numaral sefer ne zaman kalkacak? Da in cher sihaer, khare … are? ... paneli nerede? - nacige Kalk - kacige Geli Im sumb are, ky the der C’stern oue Cy hoey is. Bu çantam beraberime almak istiyorum. Im sign are, baggage am i C’ote. Bu e yalar bagaja vermek istiyorum. That hue ara, Ce baggage ley are? Ek bagaj n a rl nedir? Dapser I’e C’tyn hoey, baggage ley am? Ek bagaj için ne kadar ödemeliyim? Da be dey, borsh-nasch (duty-free) tiquan are? Duty-free nerede bulunur? Da in dey as r’agaticeha ara, … goaguaner am? ... numaral sefere bini nerede yap r? Ky C’der aerpycoy it, … Lutfen ... yard m ediniz. - bghyribhe are swer C’bhern oue kemerleri ba lamama - ticepper are C’gasweyin oue koltu u indirmeme Da in cher sihaer, bsyowner are? Tuvalet nerede? Ky C’wiswear aim. Beni kimse kar lamad . Radio am cher, B’wahoe huen oue? Radyodan haber verebilir miyim? Khare am Cy as I’ezhyer oue? Ben geli paneli yan nda bekliyorum. Ce owner tza are, … Soyad m ... Ce proanter are, C’goatige aim. Ben bavulumu bulam yorum. What, hoer C’wahoe huen oue, baggage quadeture are? Kime ba vurmal m? Da in cher sihaer, aeroport police are? Hava liman n polisi nerededir? Im ice, Ce quadeture sehaucigoer are. te bagaj m kayb ile ilgili dilekçem. Ce baggage are, humear it. Bagaj m sigortal yd . … haswasse am Cy as uvihaern oue, Ce guiga is. Ben ... oteline inmek istiyorum. Da in dey, aeroport changeasser are? Hava liman n dani ma büro u nerede? Aeroport am as C’sterfen oue, machiner hahoe? Hava liman nda arabay kiralayabilir miyim? Da in dey as C’sahoefen oue, kala naper? ehir plân nereden alabilirim? Dahaer, kalaquer autobus macaner are? ehre giden otobüsün dura nerede? Mafague cher Trenle Da in cher sihaer, kala sehawe cassa are? Banliyö trenleri için bilet ge esi nerede? 51


Billet-eitwo Cy hoey is: … nace, … mahoer oue, ... am. ... a kadar ... icin iki bilet lâz m. - express mafague ekspres - passenger mafague yolcu treni - tootnafer wagon sigara içenlere vagon - tootnmifer wagon sigara içmiyenlere vagon That wocer, the … billet are. ... için biletin f yat nedir? - goallipper Yatakl vagon - passenger Yolcu vagonu The billet …, Cy hoey is. Bana ... bileti gerek. - nicoer tek istikamet - bso gidi geli That wocer, the ealace-ei… cerbie billet are. … ya ndaki çocuk için biletin f yat nedir? Dapser cher quer ara, mafague are, … nace? ... a kadar tren kaç saate var r? Da in cher falle mafague, dhyga are? Tren tarifesi nerede? Da pser is as I’ezher are, … mafague are? ... a kadar tren ne zaman kalkar? Da pser is ky as I’ezher are, … mafague are? ... dan tren ne zaman gelir? That hoerder shague am, Cy as techifen oue, … nace? ... a kadar hangi gardan gidebilirim? Dow, Cy in acifen oue, … shague am? ... gar na nas l gidilir? Da be dey, … are? ... nerededir? - changeasse bureau Dan ma bürosu - khare nacige Kalk paneli - khare kacige Geli paneli - ther wiswer peash Bekleme salonu - baggage office Emanet deposu - buffet Büfe - bsyowner Tuvalet - quade-lihue office Kay p e ya bürosu - gazette kiosque Gazeteci dükkân - restaurant Lokanta - paroma kiosque Çiçek dükkân That hoerder goaguaner am k’ace ara, … mafague are? ... treni hangi perona gelir?

52


That hoerder platforma am tech ara, … mafague are? ... a kadar tren hangi perondan kalkar? That hoerder goaguaner am tech ara, … mafague are? ... a kadar tren hangi yoldan kalkar? Ticehagoer are, k’a wahoear cher? Bini ilân edildi mi? Ce ticehan oue cher? Trene binebilir miyim? Im ice, Ce billet are. te biletim. Da be dey, … are? ... nerededir? - baggage wagon Bagaj vagonu - wagon-restaurant Lokantal vagon Im are, Ce pa is. Özür dilerim, bu yer benim. Im pa are, ubiddear is. Bu yer dolu. Ther D’huage huen oue pa ara, De pa are? Yerlerimizi degi tirebilir miyiz? Wihe (Hoersch), sehagobja are. Lütfen pencereyi aç n (kapay n). B’dan oue pa ara, sehagobja are, wy C’hy am? Musaadenizle ben pencereyi aç m (kapat m)? Mafague are, im shague am, minute dapser cher site? Bu istasyonda tren kaç dakika durur? Dahaer, fubge gorthe are? mdat freni nerede? Da in dey as C’stergifen oue, baggage are? Bagaj nereden alabilirim? Ce proanter are, C’fa quadear is. Ben bavulumu kaybettim. Mafague am, Cy ky pyhoear is. Treni kaç rd m. Croh cher Gemiyle Da pser is wiche ara, croh are? ... a kadar gemi ne zaman kalkar? Da in dey as C’sahoefen oue, the croh billet? Gemi için nereden bilet alabilirim? That wocer, the billet are, … nace? ... a kadar biletin f yat nedir? Ky ther ty it, billet-eitwo, … class oue. Bana ... mevkiye iki bilet veriniz. - aper birinci - twoaner ikinci - thraner üçüncü Cuade ara ercen oue? Sefer ne kadar sürer? Da it her ner bkaw am wiche ara, croh are? Gemi hangi terminalden kalkar? That hoerdeathe cher Dy siten oue, … dey? ... da geminiz ne kadar duracak? Da pser is, ticehagoer are? Bini ne zaman? 53


Da pser is, Dy as in ace are, …? ... a ne zaman gelece iz? Da in cher, … kajuit are? ... numarah kamara nerede? Da in cher, … are? ... nas l geçebilirim? - lift Asansöre - they quapper Gezinti güvertesine - café Kahvehaneye - bar Bara - restaurant Lokantaya - bassain Havuza - Digale Solâryuma Cy seha jagoer is. Ben kendimi kötü hissediyorum. Cy swey ubsecher. Midem bulan yor. Ky C’hoey djer it, doctor am. Lütfen doktoru ça m. Macaner blaga am wifur am, C’iche huen oue? En yak n durakta karaya kabilir miyim? Autobus cher Otobüsle Da in cher sihaer, shague are? Otobüs gar nerede? Da in cher sihaer, billet cassa are? Bugün için bilet satan gi e nerede? Billet-eitwe, … bus am, … mahoer oue, cihate-… wichigoer am. Lutfen ... a kadar ayin ... e iki bilet verin. The billet, goaguaner blaga oue, Cy hoey is, … nace. Bana ... a kadar en yak n sefere bir billet lâz m. Dapser, C’tyn are? Borcum ne kadar? Why bsau. Te ekkür ederim. Da it her ner bkaw am as wiche are, Ce autobus are? Otobüsüm nereden kalkar? Ky C’der aerpycoy it, sign are baggage am i C’lhan oue. yam bagaj bölümüne yerle tirmeme yard m ediniz. That videofilm, goaguaner am D’agalagoen are? Yolda hangi film gösterilecek? Autobus am, … are, as C’wahoe huen oue? Otobüste ... ismarlayabilir miyim? - zhyshher kahvalt - psihishher aksam yeme i

54


Machiner Araba Benzinehuer am Benzin istasyonunda Dahaer, im by, benzinehuer are? En yak n benzin istasyonu nerede? Ky ther ty it, litr twoasch, … oue. Bana yirmi litre ... koyun. - super doksan be oktan - diesel gacing dizel Cay am eathe oue, C’hoe I’gahuer it. Deposunu a zina kadar doldurunuz. Fe deyge, the hoer bzascherge ara? Kendim mi dolduraca m? I gahuer it, canister am. Lütfen galonumu a zina kadar doldurun. Machiner hahoe Arabanin kiralanmas The … cher, machiner hahoe, C’stern oue Cy hoey is. Arabay ... için kiralamak istiyorum. - mahoe-eithree üç gün - dhamahoer bir hafta That wocer, machiner hahoe are, the bageand mahoer cher? Bir günlük kira nedir? The humer are , herte oue? Sigorta dahil mi? Sweriquer gocer oue, machiner hahoe, Cy hoey is. Ben oturulur traylerli araba kiralamak istiyorum. Im ice, Ce … are. te ... - licencer ehliyetim - passport pasaportum Da in dey as C’sahoefen oue, goaguaner naper? Otoyol haritas nereden atabilirim? Machiner goague am Yolda Dow, Cy in acifen oue, …? ... a nas l gidilir? Dahaer, im by, goague sehaper are? Ana yol nerede? Dow, Cy tehan, goaguelay am? Otobana nas l çikabilirim? That hoerdeathe ara quern hoey, … nace? ... a kadar kaç saatte gidilir? Im be dey, Cy as uve huen oue? Arabam burada b rakabilir miyim? Dahaer, uvebswer automate are? Park metre nerede? That wocer, cihate sitebswer are? Bir saatlik park yerinin f yat nedir? 55


Dahaer, im by, … are? Pek yak nda ... var m ? - bswernsher uvepper bedava park yeri - lague uvepper paral yeratl park yeri Im be dey, … is. Buras ... - ejerchipper dola k yoldur - the gazeapper dönemiçdir - dague kmazdir C’hoey djer it, police am. Lütfen yol polisini ça z. Im are, Ce tza is, address is. te soyadim ve adresim. B’lachin oue pa ara, Ce syhat Why huen oue? ahidim olabilir misiniz? Weriwater, Cy hoey is. Bana tercüman lâz m. Ce machiner am, the guare, cottear is. Yolda arabam ar zal oldu. Aerswer are, ky C’hoer B’gaquerfen? Makinisti gönderebilir misiniz? That zaman I’hin? Bu ne kadar sürer? Evacuator, Cy hoey is. Bana çekme arac gerekiyor. Ce machiner are, B’lafifen oue? Arabam yedekte çekebilir misiniz? Im are, Ce cabser is. te halat m. Machiner am, the guare, as ocice. Arabama bir ey oldu. C’swa are aim, I leazher are. Ne oldu unu bilmiyorum. The guare cher, motor are, ther swerner aim. Arabam n motoru çal lm yor. Da pser is, ka B’goatefen oue, cottear are? Ar zay ne zaman bulabilirsiniz? That zaman I’hin oue, schyge am? Tamir ne kadar sürecek? B’hoer schygen oue? Bunu tamir edebilir misiniz? Aerbselabse, We haer? Sizde yedek parçalar var m ? Dapser, I wocern are? Bunu f yat ne olacak? The guare C’hoey scher, Cy in I’gacigifen oue, … ... a kadar gidebilmem için bir ey yap z. Hathor? Her ey mi haz r? Ce machiner am, Why ke woear is! Siz arabama çarpt z! B’lagoe ara, … ... görüyor musunuz? - I damer (nabke, bja, baggage) cuemb are Çamurlu unda (karoserisinde, kap nda) eziklik var - phare are cottear is Far k ld Dy ke gadjer, police am. Polisi ça ral m. Ce machiner are, humear is. Arabam sigortal r. Im ice, Ce policer are. te poliçem. 56


Goague Mahoer! Hay rl yolculuklar! Gy aree, cuade ara Dy quern oue is i, the swypper as edzakerng hoey is. Yolumuz daha uzundur, nerede ise bir ey at st rmak gerek. Im ice, aernatter naggisser aree: metre 200 cher café is. te i arettir, iki yüz metre sonra kahvehane olacak. Post, telegraph Post, telegraf Dahaer, im by, post are? En yak n posta nerede? Da pser is, post are, as leazher are? posta ne zaman cal r? The …, Cy utipsen hoey is. Ben ... göndermek istiyorum. - aeridhe bir mektup - arser ownafer vir havale - post-sumb bir paket Ky ther ty it, … Lutfen bana ... verin. - naggisse-eitwo iki pul - the post dhyllimper (mektupluk) kâ it - sobre-eithree üç zarf - the huahue cuathor tebrik kartpostali Da in cher sihaer, im by, post proanter are? En yak n mektup kutusu nerede bulumur? Telegram, Cy utipsen hoey is. Ben telgraf çekmek istiyorum. Dapser, I bswer are? Ne kadar ödemeliyim? Telephone Telefon Dahaer, telephone are? Telefon nerede? Telephone cher, Cy bsalan hoey is. Ben telefon etmeliyim. Da be dey, telephone card, C’serhoefen oue? Telefon kart nereden alabilirim? Da in dey, Ce bsalich huen oue? Nereden telefon edebilirim? We telephone are, C’gacerbape huen oue? Telefonunuzu kullanabilir miyim? Why bsau. Sa olun. Dapser, We telephone are? Numaran z nedir? Dhy, Ce telephone are. Numaram yaz z. Mobile card, 50 cher, C’serhoen oue Cy hoey is. Cep telefonu kullanmak için ben be milyon liral k kart almak istiyorum. Dow huen oue? Bunu nerede yapabilirim? 57


Hullo! Alo! In twer! Efendim? Cy in W’odawer! Efendim? If W’ohuce! Merhaba! …, C’ebsala huen oue?... ile konu mak istiyorum. Mahoer, if oue! yi günler! …, ky C’hoey djer it... ile görü ebilir miyim? Da in dey as, telephone, C’serhoefen oue? Cep telefonunu nereden alabilirim? Da pser is, Are, … am sihaern oue? O ... ne zaman olacak? - I pa yerinde - owner evinde What, Cy ther bsala are? Kiminle görü üyorüm? C’hoe jehaerge, … ... soyleyin - ka bsalar are, … is ... in telefon etti ini - ka bsalagen oue beni aramas Ce telephone are, … Telefon numaram ... The minute cher! Bir dakika bekler misiniz! Ky ther zhyer it, kamzey are, ka C’sterhoe. Ben kalem alay m. Minute-eibsche cher, in a C’schygen is. On dakika sonra tekrar arar m. Ty W’milhage. Ayr lmay n. The plihaquer Görülecek yerleri gezme … bza cher bsalafe weriwater, Fe haer? ... konu an rehber var m ? - Adighabza Adegaca - Englibza ngilizce - Urussibza Rusçe - Allemanibza Almanca - Faranchibza Frans zca Da in cher sihaer, …? ... nerede bulunur? Ky C’jehaer it: da in cher sihaer, … are? Lütfen ... nerede bulunur? - … oram ... soka - … utecue ... meydan - theatre Tiyatro What, im cerhe are, hoer agauvear? Bu heykel kimin? What, bzabse are? Heykelci kimdir? 58


Im are, that bsawoller? Bu ne binas ? Im by per jizher, kala cuasch are? ehrin merkezi buradan uzak m ? A are, per … Bu ... - gonnago is yak nd r - jizher is uzakt r - jizher aim uzak de ildir - jizherwer is çok uzakt r - blaga is pek yak n Dahaer, cassa are? Kasa nerede? Da pser is wircech ara, … blaga are? En yak n ... ne zaman kalkar? - cohplih gezinti motoru - croh gemi That huehoe cher, ercen oue? Gezimiz ne kadar sürer? Da in cher sihaer, bkaw are? ht m nerede bulunur? Perge oue Cy quer ara, … am cher. Ben ... do ru mu gidiyorum? - theatre tiyatroya - musey müzeye - Wassepark (Zoopark) hayvanat bahçesine Da in dey, im by, … are? Yakinda ... var mu? - post postahane - restaurant lokanta - bsyowner tuvalet Cy hyamer is i, kala are C’tzihoe aim. Ben yabanc m, ehri bilmiyorum. Why ky C’der aerpycoefen? Siz bana yard m edebilir misiniz? Guip am, Cy ky chary hoear is. Grubumu kaç rd m. Cy goassear is. Yolumu rd m. Ky C’der aerpycoy it. Lütfen bana yard m ediniz. Cy galagoy it, kala naper am cher, Cy the der sihaer swypper are. Lütfen benim bulundu um yeri planda gösteriniz. Da in cher sihaer, kala hablazh are? ehrin en eski mahalleleri nerede bulunur? Da in dey, im by, … macaner are? En yakin ... dura nerede? - autobus otobüs - trolleybus troleybüs - tram tramvay - taxi taksi

59


Kala transport ehir ula tirmas Ky C’jehaer it: that hoerder … cher Cy in acifen oue, kala cuasch am? ehrin merkezine hangi ... gidilir? - autobus otobüsle - trolleybus troleybüsle - tram tramvayla Dahaer, im by, … macaner are? En yak n ... dura nerede? - autobus otobüs - trolleybus troleybüs - taxi taksi Macaner dapser derlle, … am nace? ... kadar kaç durak var? - theatre tiyatroya - musey müzeye - Wassepark (Zoopark) hayvanat bahçesine - kala cuasch ehrin merkezine That thery edjer are, im macaner am? Bu dura n ad nedir? The … paller billet, C’serhoe huen oue? ... paso alabilir miyim? - mahoer yirmi dört saatlik - mahoe-eithree üç günlük - dhamahoer bir haftal k - dhamahoe-eitwo iki haftal k - mather bir ayl k Da in cher quer ara, im … are? Bu ... nereye gidiyor? - autobus otobüs - trolleybus troleybüs - tram tramvay If W’ohuce! Merhaba! Ky ther ty it, the billet. Bir bilet veriniz. That paller cher bswer I haer, Ce billet am? Biletim kaç saat (gün) geçerlidir? y bler gachy it? Geçebilir miyim? Im pa are, nasch? Bu yer serbest m ? Da pser is, adrey macaner are. Gelecek durak ne zaman olacak? Dahaer, macaner swio are? Durak dü mesi nerede? Dahaer, taxi sitepper are? Taksi dura nerede? Dow C’edjerfen oue, taxi am? Taksiyi nas l ça irabilirim? 60


Taxi! Taksi! Why nasch? Bo musunuz? Kala cuasch am cher, C’equerchin oue Cy hoey is. ehrin merkezinden geçmek istiyorum. Cy sher it, … am. Lütfen beni ... götürün. - shague gara - aeroport hava liman na - haswasse … oteline - stadion stadyuma That hoerdeathe ara Dy quern oue, … nace? ... a kadar kaç saatte gidece iz? Huen oue am, nakh hoabge oue: Cy ky chary ohoe. Mümkünse acele ediniz, ben geç kal yorum. Im be dey, as uvehaer it. Burada durunuz. The talai cher ky ther zhyer it: ka C’gazergen is. Lütfen beni bekleyeniz, birkaç dakika sonra ben dönece im. In ezher, ad cher. Gitmeye devam edelim. Dy k’acear is. Geldik. Dapser, C’telle are? Borcum ne kadar? Mer it. Buyurun. Jgay am, Cy hoey aim. Üstü sizde kals n. C’hoer dhy it, seaprer. Makbuz kesin lütfen. Quade-lihue office Kayip e ya bürosu Da in cher sihaer, quade-lihue office are? Kay p e ya bürosu nerede bulunuyor? Da it her ner telephone am cher C’schyfen oue, quade-lihue office am? Kay p ya bürosunu hangi telefondan arayabilirim? Ce sign are, … am, ky i C’near is. Ben e yam ... unuttum. - autobus otobüste - trolleybus troleybüste - tram tramvayda - taxi takside - mafague trende - aerilane uçakta … are, C’fa quadear is. Ben ... kaybettim. - Bourser para ile dolu cüzdan 61


- Document aermper evrakl cüzdan - Aermper çantam - Suratetehe foto raf makinemi - Proanter buvulumu - Attaché case çantam - Aba trençkotumu - Zhao emsiyemi Ce aermper am illear is, … Çantamda ... Ce proanter am derllear is, … Bavulumda ... Ce bourser am derllear is, … Cüzdan mda ... dolar vard . Bourser (proanter) are, … it. Cüzdan m (bavulum) ... - goabjer kahverengiydi - fitza siyaht - plizh rm yd - udzefur ye ildi Da be as goer Cy in a bsala huen oue, gy aree? Sizi tekrar ne zaman arayabilirim? Sign are ka C’goatige am, im phone am cher ka bsala, … yam bulunursa, beni u telefondan aray n, lütfen ... The uzhiture

lenceler

That cher, thy der B’hahe ara? Neye merakl z? Dow, I’e B’hach ara, We hoeetigoer are? Bo vaktinizi nas l geçiriyorsunuz? … oue, C’faffe is. Ben ... seviyorum. - Ka C’quehin gezmey - Laderjer cher, C’ejerhen kayak yapmay - Larijer cher, ka C’jyhin patinaj yapmay - C’ercin yüzmeyi …, ther hoe C’ohace Ben ... koleksiyonunu yap yorum. - Post naggisser pullar n - Abacy paran n - Budge rozetlerin - Post cuathor kartpostallerin - Poster posterlerin … cher, thy ty C’o gawoe. Ben ... merakl m. 62


- Bsago musica ça da müziüe - Suratefurser fotografç a - Naritehe video çekimine - Bdzazhayaser bal k avc na … oue, C’faffe is. Ben ... seviyorum. - Guitar, C’ewoern gitar çalmay - Tennis, Cy gerguen tennis oynamay - Golf, C’ewoern golf oynamay - Billard, C’ewoern bilardo oynamay De haswasse am, …, sihaer? Otelimizde ... var m ? - bassain havuz - billard bilardo odas Im by, golf hanshak hahoe as C’sterfen oue? Golf de ne i nereden kira ile alabilirim? Psih am, discothequer, Why querfen oue is. Ak am diskoya gidebiliriz. Kafan, B’faffe? Dans etmeyi seviyor musunuz? Jasse Club am Dy F’gaquer i, nakhiffe is: gergue D’eplen is. yisi gece kulübüne gidelim, ovu seyredelim. Da in dey as C’sterfen oue, lacoerigajer hahoe? Bisikleti nereden kira ile alabilirim? That wocer, lacoerigajer hahoe are, the mahoe-eidhoe cher? Bisikletin be günlük f yat ne? The cyra bgia, bar gonago am, W’efern oue Why hoey haer. Barda bira içmek ister misiniz? Da in cher sihaer, casino blaga are? En yak n gazino nerede bulunur? Bsyhuer wifur am ky as C’quehin oue, C’faffe is. Ben nehir boyunca gezmeyi seviyorum. Tiquan, sahoeng Ma aza, al veri Da in cher sihaer, Fe … are? ... nerede bulunuyor? - Satu Cuasch Ticaret merkezi - Bazarsehaper Süpermarket - bazar Pazar

63


Bazarsehaper, Satu Cuasch am Süpermarkette, al veri merkezinde Serhoeng guare aher are, C’schyn hoey is. Baz al veri yapmam gerek. Wybza ka C’sahoen hoey is. Ben arma an almak istiyorum. Dow leazher ara, tiquan are, im … am? Ma aza ... hangi saatlerde çal yor? - dhamahoer i günleri - dhamahoerper pazar günleri …, ka C’serhoen hoey is. ... almam gerekiyor. …, Cy hoey is. Bana ... gerek. Da in dey, …, as C’serhoefen oue? ... nereden alabilirim? That wocer, im are? Bunun f yat nedir? Da it her ner seapper arar, …, as aser are? ... hangi rayonda sat r? Ky ther ty it, … Lutfen bana ... verin. …, Fe haer? Sizde ... var m ? C’eple, huen oue? Gorebilir miyim? Ther C’gapser, huen oue? Deneyebilir miyim? Da in cher sihaer, … are? ... nerededir? - pseapper Deneme kabinesi - lift Asansör - escalator Eskalatör - bsyowner Tuvalet C’hoer fing, Cy galagoy it, … Lutfen bana ... gösterin. Im are, C’hoer … is. Bu bana ... geldi. - ean büyük - tzique küçük - bihue geni - zave dar - chyh uzun - chasch sa - if tam Im fur are, Cer que aim. Bu renk bana yak maz. Cer aree, a by Cy hoey it, a oue, nagoaschy fur oue. Aynisini ama ba ka renk isterdim. A are, C’stern oue is. Bunu al yorum. Dapser, I bswer are? Borcum ne kadar? Im … are, ther C’gapsern oue Cy hoey it. Ben ... giymek isterdim. 64


- lign iskarpin - lay çizme - bota bot Im bota (lign, lay) are, C’hoer … Bu ayakkab (iskarpin, çizme) ... - tzique is bana dar geldi - zave is, taque aya biraz s yor - ean is, taque büyük geldi - fibse is tam geldi Nagoaschy fur, Cy hoey is. Ba ka renk istiyorum. Nagoasch seaprer, Fe haer? Ba ka modeler yok mu? Da it her ner dihoe arar, nakh C’hoer B’gafurser are? Hangi parfümü bana tavsiye edeceksiniz? … dihoe are, Ce gu I r’oh. Ben ... f rmas n parfümünü seviyorum. Dahaer, im dihoe tester are? Bu parfümün provas nerede? Ky her D’gahy it, dihoe am hoer furser deodorant. Parfüme uyan deodorant seçmeme yard m eder misiniz? Ky ther changeassy it: that hoerder poudra nakh Cer que are? Bana yak an podray tavsiye eder misiniz? Im pomade aree, … is. Bu ruj fazla ... - tzuuwer parlak - finchewer koyu - cirihoewer aç k Dahaer, … poudrabse tester are? ... f rmas n fondöten n provas nerede? Im sehats lac are, bidder? Bu saç boyas dayan kl m ? Manicure lernister ara, yee tzique ara, Cy hoey is. Bana manikür makas ve rnak törpüsü gerekiyor. Why bsau, arar is. Te ekkür ederim, bu kadar. Mo suratetehe are, Cy galagoy it. Bu foto makinesini gösterin. I leazherture am, C’eple huen oue? Nas l i ledi ini görebilir miyim? The suratetehe ara, thery miswa suratenapper oue sumb-eitwo ara, C’stern is. Ben foto makinesini ve duyarl çe itli olan iki filim alaca m. Ky ther ty it, videocassette sumb-eitwo, … oue. Lütfen bana ... iki kutu video kaset verin. - minute 120 yüz yirmi dakikal k - minute 180 yüz seksen dakikal k - minute 240 iki yüz k rk dakikal k 65


Im videomagnitophone am hoabge-eitwo I haer? Bu videoteybin iki h m var? Im mack-cuasch are thery leazher am, C’e dawern oue Cy hoey is. Bu müzik setinin nas l i ledi ini dinlemek istiyorum. Serhoebswer are, … cher, C’tyfen oue? Al veri i ... ödeyebilir miyim? - goaguaner cheque yol çekleri ile - credit card kredi kart ile Dahaer, Fe, Adigha dhyll seapper are? Adegaca kitaplar rayonu nerede? Art dhyll is, nakh C’gaswagoer are. Ben sanat ile ilgili kitaplara merakl m. That hoerder Adigha journale, gazette F’ser ara? Sizde hangi Adega dergileri ve gazeteleri sat r? Ky ther ty it, the … Bana lütfen ... verin. - kala seaprer ehrin plan - post cuathor-eitwo iki kartposatal - journale dergisini Dapser, bso am i? Her ey için borcun ne kadar? Dahaer, … seapper are? ... rayonu nerede? - aerswer dhyll Teknik kitaplar - aerther dhyll p ile ilgili kitaplar - bsaller dhyll Sözlükler - buquinist dhyll Sahat kitaplar C’serhoen oue Cy hoey it, Adigha detective. Ben Adigaca polis roman almak isterdim? C’serhoen oue C hoey is, … Ben ... almak istiyorum. - cigar puro - menthol cigar mentollü sigara - cirb tootn pipo tütünü Ky ther te, the … Bana ... verin. - nafa çakmak - cigarette bloc bir kutu sigara - cigarette sumb bir paket sigara The paroma aeramer Cy hoey is, … am seha cher. Bana ... bir demet çiçek gerek. - nibgiswa Guassa ya bir bayan için Ke shihachy it, bsyhaer guare pygajepper am, psih huehoe imuhoalern oue. Çiçekler ak ama kadar solmas nlar diye kesitlerini islak beze sar z.

66


The wybza ky her C’hyn oue ky C’der aerpycoy it, … seha cher. ... için arma an seçmeme yard m edin. - tzihoebze Bayan - psassa Genç k z - tzihoehue Erkek - cerbie Çocuk That, C’hoer B’gafurserfen? Bana ne tavsiye edebilirsiniz? The wybza, milapperwer oue, Cy hoey is. Çok pahal bir arma an istemiyorum. That, gy aree, ky C’hoer B’wahoefen? Ba ka ne önerebilirsiniz? Why bsau, im dhago are, Ce gu I r’oh. Sa olun, bu kupey be eniyorum. C’hoer schy it, Barasture sumb. Lütfen güzel sar n. Dapser, bso am i, ther uwe oue? Hepsinin f yat nedir? A sum am, her C’wahoer huen oue, borsh nasch (tax free) are? Bu tutardan turistler için tax free’nin i lemini yapabilir miyim? Fe tiquan am borsh nasch (tax free) are as awahoe ara? Ma azan z tax free’nin lemini yapar m ? Sign C’serhoear are, … huen oue pa ara? Al nm e yay ... - C’tyge geri verebilir miyim? - C’huage de tirebilir miyim? That paller cher? Kaç gün içinde? That as goer the I ubler ara, … Sage am. ... indirimli sat ne zaman ba layacak? - Ga Mahoer Yaz - Season Mevsim - Huroma Noel That wocer cher, Serge am the r’ihahe ara? ndirimli sati zaman nda f yatlar yüsde kaç indirilir? C’ogaswagoer, … are. Beni ... ilgilendiriyor. …, apper oue, Cy hoey is. Bana büyük parti ... gerekiyor. - Vaca ayakkab - Chagua mont - Tzihoehue giana erkek gömle i That I bswer, … aerpper am, … bjega oue? ... tanelik ... partisinin f yat ne? A are, Ce dey cher, lapperwer is. Bu benim için çok pahal . Taie are wocer am elitear? Fiyat al miktar na ba m ? Aerpper oue as aserhoe cher, wocer am da F’tchyhe ara? Büyük parti mal al rsam, iskonto verir misiniz? 67


That hoerdeathe cher da F’tchyhe ara? skonto ne kadar olacak? Hapship are, hathor cher C’serhoefen oue? Mal pe in ödeyebilir miyim? Credit, aery F’lha ara? Kredi verir misiniz? Da pser is, hapship are, ky C’aerihan oue? Mal ne zaman alabilirim? Fe siteture are, C’o thag. artlar z bana uygyn. Fe sherng paller are, Cer thag aim. Teslim süresi bana yaramaz. … are, Cer thag aim. Bana ... yaramaz. - Wocer fiyat - Bswer tyture ödeme sekli Erisky seapper am Yemek rayonunda C’hoer shatchy it, … Bana ... tartar m z. - ly-goar gramm seitwo iki yüz gram jambon - the giade gazhear bir te piliç - Adigha salad oue kilonicoer yarim kilo Adiga salatas Dahaer, Fe … are? ... nerededir? - prarseha pizza Etsiz pizza - coffee jabzer caffeinensher kofeinsiz neskafe …, Cy hoey is. Bana ... gerekiyor. - Crevette kabzer oue kilonicoer yar m kilo temizlenmi karides - The bdzazhay imean didder oue bir orta boylu bal k C’hoe ther aihy it, bdzazhay are. Lütfen bal temizleyin. Da arar, ketchup … are? ... ketçap hangisi? - nakh cire En ac - cirefur Tatl Ky ther ty it, the josm aeramershoe-eitwo. Bana iki büyük salk m verin lütfen. Im croey are, suiga? Bu peynir tuzlu mu? Ky ther ty it, the croey kilonicoer, misuiga oue. Bana yar m kilo tuzsuz peynir verin lütfen. Da in cher telle, swacroer prasher are? Kaba unlu ekmek nerede bulunur? Surate schyge am Foto atölyesinde Surate napper are C’gauzh oue, surate aher are C’schygen hoey is. Filmin banyosunu ve foto yapt rmam lâz m. Da pser is, surate aher are hathor huen oue? Fotolar ne zaman haz r olacak? 68


That wocer, ther per 12x9 surate are? Dokuz çarp on iki fotosunun fiyat nedir? Psadegyzh, furmper aher are, B’schyge huen oue? Fotolar yar n sabah haz r olabilir mi? Why bsau. Te ekkür ederim. Dapser C’telle are? Borcum ne kadar? K’aster it, the dhygoer kalan, formatishhoer oue. ... numaral pozlar n büyük boyutu yapar m z? Im aher are ka C’stern is. Ben unlar alaca m. The goae bloc ara, the furmper 200 photoalbum ara, Fe dey as C’serhoen oue Cy hoey is. Ben sizden iki yüz fotoluk albüm almak istiyorum. Dapser, bso am i? Borcum ne kadar? Why bsau. Te ekkür ederim. Police am Poliste If W’ohuce. Merhaba. Ky C’der aerpycoy it: Ce … I’a digoear is. Lütfen bana yard m edin, ... çal nd . - passport are pasaportum - document are evrakar m - haviabillet are uçak bileti - arser bso aree bütün param - marchiner are arabam Taxi (Bus) am, … are, ki C’near is. Ben takside (otobüste) ... b rakm m. - aermper çantam - proanter bavulumu - attaché case çantam A by, …, derllar is. Orada ... vard . - arser para - billet bilet - seaprer makbuzlar Ky C’te woer aree, aermper are, C’aer swer atrear is. Bana sald rd lar ve çantam kapt lar. … am, Cy chary hoear is. Ben ... kaç rd m. - Mafague treni - Autobus otobüsü - Croh gemiyi 69


A by, Ce sign, arser, document are, ki near is. Butun e yalar m, param ve evraklar m orada kald . Im by, Cy as wahoe thequer is. Ben buraya i için geldim. Tourist oue, Cy ka quear is. Ben turist olarak geldim. Weriwater are, ke blaga huen oue? Tercümani davet edebilir misiniz? …, Cy k’ichear is. Ben ... dan geldim. Ke F’gablaga it, … jihaerswer are. Lütfen ... temsilcisini ça irin. - ambassy büyük elçili in - consulate konsolos un Aerthergoer hhli yard m Doctor am dey Doctorda … Ben ... - Cy uzensher aim rahats m - Cy cimmager is hastay m - Cimmager, Cy huar is hastaland m - Cimmager, C’ohue hastalan yorum - Cy sehajagoer is kendimi kötü hissediyorum Swahe oue, doctor, Cy hoey is. Bana acele doctor gerekiyor. … am, Cy hoey is. Benim … gitmem lâzim. - Therapeut dahiliyeciye - Surgeon cerraha - Dzawitch di çiye Doctor sihaer, haswasse am? Otelde dortor var m ? Dahaer, im by, … are? Buralarda ... var m ? - policlinic poliklinik - cimmagersse hastane Ky C’hoey F’djer it, doctor. Lütfen doktoru ça n. Da it her ner telephone am cher, … am? Hangi telefondan ... - Cy ke djerfen, owner doctor doktoru eve ça rabilirim? - the hey C’gadherfen oue, doctor doktordan randevu alabilirim? - Cy ke djerfen, ambulance ambülans ça rabilirim? Ky C’hoer F’gaquer it, … Lütfen ... gönderin. - owner am, doctor eve doktoru - ambulance ambülans Cy her F’dher it, doctor am dey. Ben doktoran randevu almak istiyorum. 70


Cihate dapser am ka quern oue, doctor are? Doktor saat kaçta gelecek? Apotheca am Eczanede Ky C’jehaer it: da be dey, … are? ... eczane nerede? - apotheca En yak n - dhabzascher apotheca Nöbetçi Im hyabza am cher, Fe dey, husroa C’aerihafen oue? Bu reçeteye göre sizden ilâç alabilir miyim? Swahe, hathor huen oue? Yap lmas uzun mu sürecek? That as goer, hathor huen oue? Ne zaman haz r olacak? …, Fe haer? Sizde ... var m ? - Multi-vitamin polivitamin - Laxative müshal - Uze-thaga kesici - Oadisch zay flat Ky ther ty it, the … husroa guare. Lütfen ... bir ey verin. - bsetcher öksürüge kar - piswa-uze nezleye kar - seha-uze ba a gideren - niba-uze mide a gideren Dow, im husroa are, ther C’hatlern oue? Bu ilâç nas l al r? Shher aper am? Yemekten önce mi? Shher uzh am? Yemekten sonra m ? Dapser ara, mahoer am? Günde kaç defa? … dapser? Kaçar ...? - Tablet hap - Tquabse damla Belgily, dhyga Levha ve yaz lar jihaerscher, Jhr. Müdür Ceack! Sak n! Ceack! Auto! … Arabadan sak n! dhabzascher servis bürosu dhabzascher bureau, DB servis bürosu Nahaer! Dikkat! 71


Happer, Ha giri happer aim girilmez happer nasch giri serbesttir proanter tyge kolinin teslimi chypper, Ch giki W – Psassa peash bayanlar wischear kapali ther Wiswer Peash, ther WiP bekleme salonu bidder is dolu chypper ley, Ch-L imdat kap Tzihoega, T dan ma cassa kasa, gi e the Humer Bureau, the HB emanet (deposu) mo by cher, mob itiniz im by cher, mib çekiniz The W’migapcech! Suya girilmez! Whey mifer! Sigara içmek yasakt r! Tootn efeapper, ef Sigara içme için yer S – Sower peash baylar Shinagoer! Ölüm tehlikesidir! macaner, M durak Ceack! Ha sehariwer! Dikkat, vah i kopek var! Ceack! Lear is! Dikkatli olun, boyal ! wihear is aç k wichigoer kalk police, P polis nacige geli baggage aerihe bagajin al nmas thy the swer bher kemerleri baglay n. Nacepper aim!, N-aim Buradan geçilmez! Queapper aim!, Q-aim Geçit kapal ! Serge ndirimli sat Miwicer! El sürmeyiniz! changeasse bureau, ChB Dani ma bürosu Site! Dur! sitepper, St Park yeri 72


sitepper aim, St-aim park yap lmaz surate mihe foto raf çekilmez Seha mylcue, sm Ă–zel mĂźlkiyet Seha niger, sn Ă–zel plaj Lag, hallag, chyhag of psyaller Tquatquer lag S

rl k, uzunluk, hacim hacmi

millilitre mililitre litre litre gallon galon barrel varil Hallag Ag rl k milligramme gramme gram kilogramme kilo(gram) centner kental ton ton the ounce ons

Chyhag Uzunluk

millimetre milimetre centimetre santimetre decimetre desimetre metre metre kilometre kilometre the inch pus the foot kadem, ayak the yard yarda the mile mil

73


74


The Adigha Shitle Hyacer, The ASH «Majucie»

75


76