Page 1

DBH

eta LB ikasketak

ITURRAMA BHI

12-13 Ikasturteko Gurasoen Esku-liburua Serafin Olabe 16 31007 Iru単ea Telefonoa: 948 19 86 57 FAXa: 948 19 82 81 http://iturrama.educacion.navarra.es iesiturr@educacion.navarra.es


AURKIBIDEA / INDICE

Sarrera / Introducci贸n

2

Eskola ordutegia / Horario escolar

6

Ikasturteko egutegia eta ebaluazioetako / Calendario escolar y de evaluaciones 7 ITURRAMA BHI institutuaren XEDEA

8

Proyecto educativo del Centro

9

Ikastetxeko langileria/ Personal del centro

10

Barne Araudiaren Laburpena

13

Extracto del Reglamento de Regimen Interno

13

EDUCA

17

Ikasketa bidaiak

18

Elkartrukeak/ Intercambios

19

Eskolaz kanpoko jarduerak/ Actividades extraescolares

20

Bizikidetza / Convivencia

22

Ikasleen Kalifikazioei Buruzko Erreklamazioak

24

Proceso de Reclamaciones del Alumnado Sobre Calificaciones

24

Iradokizun kutxa

24

Buz贸n de sugerencias

24

Familien gogobetetze orokorra

25

Satisfacci贸n de las familias

25

Seme-Alabei Ikasten Laguntzeko Aholku Batzuk

26

Algunos Consejos para Ayudar a sus Hij@s a Estudiar

27

Oharrak/ Notas

28


Sarrera

“ITURRAMA” BIGARREN HEZKUNTZAKO INSTITUTUA HELBIDEA / DIRECCION: SERAFIN OLABE 16. 31007-IRUÑEA TELEFONOA: 948 19 86 57

FAXA: 948 19 82 81

POSTA ELEKTRONIKOA: iesiturr@educacion.navarra.es WEB ORRIA: http://iturrama.educacion.navarra.es/ ORDUTEGIAK / HORARIOS IKASTETXEA / CENTRO: 8:00 – 20:00 IDAZKARITZA / SECRETARIA: 9:00 – 14:00 LIBURUTEGIA / BIBLIOTECA: 9:00 – 14:00; 1. eta 3. azteazkenetan 16:00 – 18:30 APYMA / GURASO ELKARTEA POSTA ELEKTRONIKOA: iturr.apyma@educacion.navarra.es WEB ORRIA: Lotura Institutuko web orriaren barruan

ITURRAMA Bigarren Hezkuntzako ikasketak eskaintzen dituen zentro publikoa da, izen bereko auzoan dagoena eta Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Departamentuak kudeatua. Zentroa, batez ere, esleiturik dauzkan ikastetxeetatik etorri ikaslez hornitzen da, Amaiur Ikastolatik, Hegoalde Ikastolatik eta San Frantzisko Ikastetxetik hain zuzen ere. Batxilergoko ikasleen jatorria zabalagoa da, Iruñerriko beste ikastoletatik aparte Tafalla eta Zangozako ikastoletatik ere etortzen baitira. Arte Batxilergoara, Nafarroako edozein lekutatik etortzen zaizkigu ikasleak; zeren eta batxilergo modalitate hau, euskaraz, gure ikastetxean bakarrik eskaintzen baita. ITURRAMA BHIren historia laburra 1986-87ko ikasturtean ITURRAMA Batxilergo Institutua sortu zen. Urte haietan Nafarroako Gobernuak ez zituen oraingoz Irakaskuntzaren eskumenenak eskuratu. ITURRAMA

El IES ITURRAMA es un centro público de enseñanza secundaria sito en el barrio pamplonés del mismo nombre. El centro se nutre fundamentalmente de alumnos/as procedentes de las escuelas asignadas: Ikastola Amaiur, Hegoalde y Colegio Público San Francisco. En Bachillerato la procedencia del alumnado es más amplia, ya que además de las distintas ikastolas de Pamplona, las de Tafalla y Sangüesa también nos envían a parte de sus alumnos/as. En Bachillerato Artístico los alumnos/as vienen de cualquier punto de Navarra, ya que es el único centro que oferta esta modalidad en euskara. Breve historia del IES ITURRAMA El Instituto Iturrama se inauguró el curso 1986-87. En aquellos años el Gobierno Navarro no tenía las competencias en materia educativa, por lo que la creación del instituto fue obra de la Delegación del Ministerio de Educación. La oferta educativa de enseñanza en euskara estaba casi en un 100% en manos de ikastolas privadas. La


Batxilergo Institutuaren sorrera, beraz, Ministeritzaren Ordezkaritzaren ardura izan zen. Bigarren Hezkuntzan euskaraz zegoen eskaintza, ia %100a, pribatua zen, ikastoletakoa hain zuzen. Eskaintza publikoaren beharra gizartearen premiazko eskaera bihurtu zen eta eskaera honi erantzuteko asmoz Iturrama Institutuak euskarari ateak ireki zizkion eta Iruñerrian, Irubiderekin batera, euskaraz egin zen lehenbiziko eskaintza publikoa ikastetxe honetakoa izan zen. Hasiera batean ikastetxean “G” eta “D” ereduko irakaskuntzan aritzen zen, alde batetik gaztelaniaz soilik eta bertze aldetik euskaraz, gaztelania irakasgaiarekin, aritzen ziren, bai ikasleriak eta bai langile guztiek ere ikastetxe bakarra osatzen baitzuten. 1995-96 ikasturtean bi hizkuntza ereduak bereizi ziren eta gure ikastetxea “D” ereduko Bigarren Hezkuntzako Institutu izendatu zuten. Egun gazteei euskaraz egiten zaien hezkuntza

necesidad de una oferta pública se convirtió en demanda de la sociedad y el Instituto Iturrama abrió sus puertas al euskara, ofertando, junto con Irubide, las

primeras líneas en dicho idioma en la enseñanza pública de Navarra. Los modelos G y D (enseñanza en castellano y enseñanza en euskara respectivamente) compartían centro, al igual que el alumnado y profesorado de ambas líneas. Durante el curso 1995-96 los dos modelos lingüísticos se separaron y nuestro centro pasó a ser un instituto de enseñanza secundaria de modelo D, con una oferta educativa que va desde los 12 a los 18 años, es decir, que abarca todos los cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y los dos de Bachillerato. Se imparten las tres modalidades de bachillerato, con todos sus itinerarios: Artes, Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales. Es el único centro de Navarra que oferta el Bachillerato Artístico en euskara. A partir del curso 2007-2008 el instituto ha implantado grupos de diversificación curricular en 3º y 4º de la ESO, que acogen a personas con dificultades de aprendizaje provenientes de otros centros en euskara que no disponen de esta oferta. En este curso 2012-2013 la comunidad educativa se compone de 679 alumnos-as, 66 profesores-as, 3 conserjes, 2 administrativos-as y un


eskaintza 12 urtetik 18etara luzatzen da, hau da, DBHko bi zikloak gehi hiru batxilergo mota: Arteak, Natur eta Osasun Zientziak, eta Giza eta Gizarte Zientziak, ibilbide guztiekin. Eskaintza honek duen berezitasuna Arte Batxilergoan datza, Nafarroa osorako euskaraz dagoen eskaintza bakarra baita. 2007-2008. ikasturtetik aurrera institutuak aniztasun kurrikularreko taldeak ezarri ditu, DBHko 3. eta 4. kurtsoetan, non ikasteko zailtasunak dituzten beste ikasleak ere dauden.

técnico de mantenimiento.

2012-2013 ikasturte honetan gure 679 ikasleei arreta ematen 66 irakasle, 3 atezain, 2 administrari eta mantenurako tekniko bat ari dira lanean.

En noviembre de 2003 la gestión del centro fue reconocida con el sello de “Calidad Europea” de la EFQM, en el Premio Navarro a la Excelencia de 2003. En 2004 conseguimos la certificación ISO 9001 siendo el primer centro público navarro en conseguirla y la hemos renovado desde entonces cada año. En 2006 obtuvimos el reconocimiento de “centro excelente” por parte del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y en 2007 la

Horniduraren aldetik ITURRAMA Institutuak dituen baliabide materialak zein langileen prestakuntza etengabe hobetzen ahalegintzen gara eta helburu honekin zenbait kalitate proiektutan aritu eta ari gara azken urte hauetan, honen ondorioz gure ikasleei kalitatezko formazioa ematen saiatzen gara. Ohiko ikasgelak izateaz gain fisika eta kimika laborategia, biologia eta geologia laborategia, bolumen gela, teknologia tailerra, marrazketa tekniko gela, marrazketa artistiko gela, plastika gela, hiru informatika gela, gimnasioa eta areto nagusia ditugu. Era berean bi informatika gela mugikor eta ikusentzunezko baliabide ugari ditugu (proiektore-ordenagailuak, DVD-TB,...). Gainera, 25 gelatan proiektoreak daude. 2002 eta 2003 urteetan EFQMko “Europar kalitatea” zigilua jaso genuenez geroztik kudeaketa esparruan etengabeko hobekuntza prozesuari ekin diogu. Horrela ISO agiria 2004an lortu genuen, ordutik hona urtero berritu duguna eta urte honen hasieran Hezkuntza

Además de las aulas habituales el instituto dispone de laboratorios de física y química y de biología y geología, aula de volumen, taller de tecnología, aula de dibujo artístico, aula de dibujo técnico, aula de plástica, tres aulas de informática, gimnasio y salón de actos. Así mismo tenemos el equipamiento de dos aulas de informática portátil y varios equipos audiovisuales móviles (cañónordenador, DVD-TV…), así como proyectores fijos en 25 aulas .

medalla de bronce en la convocatoria del “I Premio a la Calidad de los Servicios Públicos en las Administraciones Públicas de Navarra”, por parte del mismo Gobierno. En 2007 editamos la Carta de Compromisos, liderando el primer grupo


Departamenduak bere Eskola Bikainaren zigilua ere eman zigun. 2007. urtean Nafarroako Gobernuko “Nafarroako Administrazio Publikoetan Zerbitzu Publikoen Kalitaterako I. saria”n brontzezko domina lortu genuen. 2007. urtean eta legediak Nafarroako Administrazioko erakundeei eskatzen dienari aurrera hartuz, Konpromiso Gutuna argitaratu genuen. Honekin gizarte osoari eta bereziki institutuko eskola komunitateari gure ekimenetan gero eta hobeto aritzeko geure buruari jarri dizkiogun konpromisoak azaltzen dizkiogu. Gure helburua egunetik egunera hobetzea eta zuen seme-alabei kalitatezko irakaskuntza eskaintzea izanik, hainbat eta hainbat dira eskuartean ditugun proiektuak: 

ISO 9001en egiaztapena eta kudeaketa sistemaren sinplifikazioa  Hizkuntz ofizialetako tituluak: Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialarekin lankidetza (euskara, ingelesa, frantsesa).  Aniztasun kurrikularreko taldean “Empresa Joven Europea” (eskola kooperatiba) Proiektua.  Ahozko iturriak proiektua historia lantzeko (GOGOAN)  Elkartrukeak: Boloniako Laura Bassi (Italia) eta Pabeko Saint Jonh Perse (Frantzia) ikastetxeekin. 

Berrikuntza proiektua: Oinarrizko gaitasunak lantzeko ikas unitate integratua: giza eskubideen aldarrikapen unibertsala eta honen urraketa

Teknologia berrien proiektuak: Web orri berria, Ikastetxeko aldizkari digitala (blogak) eta dokumentazioa zein komunikazioa kudeatzeko ATRIUM zerbitzaria .

de centros educativos. En ella explicamos a toda la sociedad y a la comunidad escolar del instituto en particular cuáles son los compromisos que nos hemos fijado para mejorar de forma constante nuestra actividad. Son varios los proyectos en los que trabajamos con el fin de mejorar continuamente y dar a vuestros/as hijos/as una enseñanza de calidad: 

Certificación ISO 9001 y simplificación del sistema de gestión.  Titulaciones oficiales en idiomas: acuerdos con la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra (euskara, ingles y frances).  Proyecto “Empresa Joven Europea” (EJE) en el grupo de diversificación curricular.  Proyecto “Gogoan”: Memoria oral como fuente de información para la historia.  Intercambio con los liceos Laura Bassi de Bolonia (Italia) y Saint Jonh Perse de Pau (Francia). 

Proyecto de innovación: Unidad didáctica integrada para trabajar las competencias básicas: declaración universal de los derechos humanos y su quebrantamiento.  Proyectos de nuevas tecnologías: nueva página web, revista digital de centro (blogs) y servidor para gestión de la documentación y comunicación


Ikus-entzunesko proiektua: eskultura publikoa Iruñeko parkeetan.

ATRIUM.  Proyecto de audiovisuales: La escultura pública en los parques de Pamplona.

2012-2013 IKASTURTEKO IKASLE KOPURUA / ALUMNADO

DEL CENTRO DBH 1.A DBH 1.B DBH 1.D DBH 1.E

23 21 21 20

85

DBH 2.A DBH 2.B DBH 2.D DBH 2.E

21 27 22 27

97

DBH 3.A DBH 3.B DBH 3.D DBH 3.E DBH 3.F

0 23 24 28 27

102

DBH 4.A DBH 4.B DBH 4.D DBH 4.E DBH 4.F

7 22 18 18 21

86

LB 1.A LB 1.B LB 1.D LB 1.E LB 1.F

30 28 33 28 27

146

ARTEAK LETRAK ZIENTZIAK

30 45 71

LB 2.A LB 2.B LB 2.D LB 2.E LB 2.F

33 32 32 33 33

163

ARTEAK LETRAK ZIENTZIAK

33 42 88

679

2012-2013 IKASTURTEKO ORDUTEGIA / HORARIO ASTELEHENA 8:00 – 8:55 8:55 – 9:50 9:50 – 10:45 Atsedenaldia 11:15 – 12:10 12:10 – 13:05 13:05 – 14:00 Atsedenaldia 14:10 – 15:00

ASTEARTEA 8:00 – 8:55 8:55 – 9:50 9:50 – 10:45 Atsedenaldia 11:15 – 12:10 12:10 – 13:05 13:05 – 14:00 Atsedenaldia 14:10 – 15:00

ASTEAZKENA 8:00 – 8:55 8:55 – 9:50 9:50 – 10:45 Atsedenaldia 11:15 – 12:10 12:10 – 13:05 13:05 – 14:00 Atsedenaldia 14:10 – 15:00

Batxilergoko ikasleak

OSTEGUNA 8:00 – 8:55 8:55 – 9:50 9:50 – 10:45 Atsedenaldia 11:15 – 12:10 12:10 – 13:05 13:05 – 14:00 Atsedenaldia 14:10 – 15:00

OSTIRALA 8:00 – 8:55 8:55 – 9:50 9:50 – 10:45 Atsedenaldia 11:15 – 12:10 12:10 – 13:05 13:05 – 14:00


2012-2013 IKASTURTEKO EGUTEGIA/CALENDARIO ESCOLAR IRAILA A

A

A

O

O

3

4

5

6

7

URRIA L 1 8

I 2 9

A 1 8

A 2 9

AZAROA

A O O L I 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

A

A

A

5

6

7

O 1 8

O L I 2 3 4 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16

15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ABENDUA A

A

A

O

O

L I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

URTARRILA A

A 1 7 8 14 15 21 22 28 29

MARTXOA A

A

A

A 2 9 16 23 30

O 3 10 17 24 31

OTSAILA

O L I 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27

A

A

O L I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

APIRILA

A

O

MAIATZA

O

O L I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A A A O O L I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A

A

A O O L I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24

22 23 24 25 26 27 28

20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31

29 30

27 28 29 30 31 EKAINA

IKASTURTEAREN HASIERA Irailaren 10ean IKASTURTEAREN BUKAERA LB 2.: Maiatzaren 21ean BESTEAK: Ekainaren 19an

A

A

A

O

O

L

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

EBALUAZIO EGUTEGIA / CALENDARIO DE EVALUACIONES DBH eta Batx 1.a Aurrebaluazioa (DBH)

Batx. 2.a

Urriaren 15a eta 17a

1. ebaluazioa

Abenduaren 4a eta 5a

Azaroaren 19a

2. ebaluazioa

Martxoaren 18a eta 20a

Otsailaren 25a

3. ebaluazioa

Ekainaren 20a eta 21a

Maiatzaren 22a

Ez ohikoa/extraordinaria

Ekainaren 18a

AURREKO IKASTURTEKO PENDIENTEAK / PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR : • 1. Ebaluazioa urtarrilaren 16a / 16 de enero • 2. Ebaluazioa maiatzaren 6a / 6 de mayo • Ez-ohiko deialdia/extraordinaria irailaren 1a eta 2a / 1 y 2 de septiembre • Ez-ohiko deialdia batxilergo 2. maila ekainaren 12a / 12 de junio


ITURRAMA BHI institutuaren XEDEA XEDEA Institutuaren xedea honakoa da:     

Ikasle eta familien behar zein nahiei egokitutako kalitatezko hezkuntza oinarri izanik, bizitzako prestakuntza egokia, zabala eta irekia eman, eta hala Lanbide Heziketa, nola erdi eta goi mailetako ikasketak ahalbideratuko dituen formazioa bermatzea. Pertsona askeak, arduratsuak, kritikoak, solidarioak, gizarte eragileak eta helduak haztea. Gurea euskal irakaskuntza izanik, euskara maila jasoa sustatu eta euskal kultura garatzea. Kultur aniztasunerako eta azken berrikuntzetarako arlo guztietan irekita egotea. Sektore guztien (hots, ikasleen, irakasleen, gurasoen eta langileen) inplikazioa bultzatu, denon lana planifikatu eta modu garden eta koordinatuan kudeatzea.

BALOREAK Horretarako garatzen ditu, bai indarrean dauden bere estrategiak eta planak, bai gure portaera eta jarreren erreferentzia diren ondorengo baloreak:           

Ideia, izaera eta gaitasun ezberdin dituzten pertsonak errespetatzea. Ikastetxeko alor zein pertsona guztien artean partehartze eta elkarlana sustatzea. Nork bere buruaren ezagupena eta onespena garatzea. Ardurak eta erantzukizunak nork bere gain hartzeko ohitura zabaltzea. Bizitzan zein eskolan ikasleak autonomo, kritiko, sortzaile eta dinamiko izaten laguntzea. Gizartean dauden arazoen inguruan hausnarketa egitea, eta horiek konpontzen ahalegintzea. Lan intelektuala, sentsibilitate artistikoa, osasun heziketa eta irakurtzeko ohitura sustatzea. Ikasteko eta irakasteko giro egokia sortzea. Puntualtasuna bultzatzea. Natura, ingurugiro hurbila eta instalazioak zaintzea. Alor guztietan, eta nor bere espezialitatean, etengabeko hobekuntzan aritzea.

IKUSPEGIA Gure ikastetxeak honakoa nahi du:       

Kultura maila handia eta ezagutza zabala eskaintzen duen kalitatezko ikastetxe euskalduna, komunikazio hizkuntzatzat euskara duena. Ikastetxe hornitua, alaia eta txukuna, guztiak errespetatzen dituena, gizartean integratua eta eragilea; inguruko eta urrutiko arazoekiko interesa agertuko duena. Metodologia, baliabide eta teknologia berriak eguneroko jardueran erabiltzen dituena. Irakasleriaren formazio eguneratua duena, ikastetxearen beharrei egokitua. Plangintza eta metodoa erabiliz, departamentu didaktiko koordinatuak dituena, Nafarroako euskal irakaskuntzan aitzindari, bere kudeaketaren eta emaitzen maila altuagatik erreferente dena. Beste ikastetxeekin eta beste erakundeekin harremanak bultzatzen dituena.

DK050101-XEDEAREN ADIERAZPENA

BERRIK. 1

DATA: 2002ko ekainaren 27a


Proyecto educativo del IES ITURRAMA MISIÓN La misión del Instituto consiste en:  Garantizar la formación que permita acceder a los estudios de grado medio y superior, así como a los de Formación Profesional, ofreciendo una preparación adecuada, amplia y abierta, basada en una educación de calidad que responda a los deseos y necesidades del alumnado y de sus familias.  Formar personas libres, responsables, críticas, solidarias, maduras y con proyección en la sociedad.  Al impartir la enseñanza en euskera, promover un alto nivel en el uso de la lengua y desarrollar la cultura vasca.  Favorecer en todas las áreas la aplicación de las nuevas tecnologías y el enfoque multicultural.  Impulsar la participación de todos los sectores (alumnado, familias, profesorado y demás trabajadores del centro), planificando el trabajo de todos y gestionándolo de modo transparente y coordinado. VALORES Para ello, desarrolla las estrategias y planes que están en vigor, así como los valores siguientes, que hacen referencia a nuestros comportamientos y actitudes:  Respetar a todas las personas, sean cuales sean sus ideas, capacidades y formas de ser.  Promover la participación y la solidaridad de todas las personas y sectores del instituto.  Impulsar el conocimiento y la aceptación de sí mismo.  Extender el hábito de responsabilizarse de los propios actos.  Colaborar a que, tanto en el centro como fuera de este, el alumnado sea autónomo, crítico, creativo y dinámico.  Reflexionar sobre los problemas sociales, y esforzarse en su solución.  Promover el trabajo intelectual, la sensibilidad artística, la educación para la salud y el hábito lector.  Crear el ambiente de trabajo adecuado para la enseñanza y el aprendizaje.  Promocionar la puntualidad.  Cuidar de la naturaleza, del entorno y del centro.  Esforzarse en la mejora continua, en todos los sectores y cada cual en su especialidad. VISIÓN Esto es lo que nuestro instituto pretende ser:  Un centro de calidad, que ofrece un alto nivel cultural y una formación amplia, y euskaldun, pues tiene el euskera como lengua de comunicación.  Un centro con buenas dotaciones, alegre y limpio, respetuoso con las personas e integrado en la sociedad, interesado tanto por los problemas del entorno inmediato, como por los de más amplias dimensiones.  Un centro que utiliza nuevos métodos y nuevas tecnologías en su actividad cotidiana.  Un centro caracterizado por la formación permanente de su profesorado, de acuerdo con las necesidades pedagógicas del instituto.  Un centro con departamentos coordinados, que siguen una planificación y un método.  Un centro de referencia en la enseñanza en euskera en Navarra, conocido por el alto nivel de su gestión y sus resultados.  Un instituto que promueve la colaboración con otros centros educativos y con diversas instituciones.

DK050101-XEDEAREN ADIERAZPENA

BERRIK. 1

DATA: 2002ko ekainaren 27a


IKASTETXEKO LANGILERIA

Kargu eta arduren banaketa  ZUZENDARITZA TALDEA: ZUZENDARIA: ZUZENDARI ORDEA: IKASKETA BURUA: IDAZKARIA:

Tomas Astiz María San Martín Javier Etxeberria Aintzane Perea

BESTE KARGUAK eta ARDURAK: Kirol arduradunak

PILI PARDO / MONTXO ELIZALDE/

Informatika arduraduna

JOSUNE BALLARENA/JOXEMI ZABALETA

Web oria/ Intranet

MIKEL OZKOIDI

Libururtegiko arduraduna

EDURNE IRIBARREN

Elkarbizitza taldeko idazkaria

JONE USOZ

Irakurketa Plana

MAITE LAKAR

Zikloko koordinadoreak

PILI PARDO /JONE USOZ /GERARDO OLLO

Kalitate Arduradunak

MARIA SAN MARTIN/BELEN APEZETXEA/AMAIA SANZ/AITOR PANERA

LANGILERIA DEPARTAMENTUKA 

USOZ ORTIZ, Jone

BIOLOGIA ETA GEOLOGIA:

AZPIROZ ETXARRI, Iñargi EQUISOAIN BERIAIN, Juan Jose GALDEANO SAN MARTIN, Mª Jose ITOIZ IZCO, Ana Isabel PASCUAL LIZARRI, Iranzu 

EUSKAL HIZKUNTZA LITERATURA:

BARRIOLA GOICOECHEA, Ainara IMAZ MACAZAGA, Ainara RECA GALDUROZ, Yolanda ETA

AMORENA OYARZABAL, Maitane APECECHEA LARRAINZAR, Mª Belen ASIAIN YARNOZ, QK ECHALUCE AROSTEGUI, Maria Arritxu LAKAR IRAIZOZ, Maite LANDA ARCHANCO, Ekintza OLLO ESCUDERO, Gerardo 

FILOSOFIA:

GARCIA DE CORTAZAR RUIZ DE AGUIRRE, Mertxe IBARRA UGARTE, German

FISIKA ETA KIMIKA:

FRANTSESA:

CARO HERRERA, Clotilde UGARTE MARÍN, Marta 

GIZARTE ZIENTZIAK, GEOGRAFIA ETA HISTORIA:

ARRAIZ MUÑOZ, Josu ELCANO GUERENDIAIN, Beatriz JIMENEZ IRICIBAR, Mercedes OZKOIDI PEREZ, Mikel PALACIOS BELLOSO, Cristina SANZ RAMIREZ, Amaia SETOAIN JAURRIETA, Iñaki


IKASTETXEKO LANGILERIA

ELIZALDE LACALLE, Ramon PARDO DEL BURGO, Mª Pilar OLAGÜE URRIZA, Alberto

GAMBOA GARCIANDIA, Lourdes GARCIA PUNCEL, Andrea IRISARRI ETXEBERRIA, Arantxa MAIZ GOÑI, Mirari PÉREZ GAY, Paqui

GORPUTZ HEZKUNTZA:

LATINA ETA GREKOA:

MADINABEITIA ORTIZ DE L., Jesus 

ECHEVERRIA MANTEROLA, Javier IZAGUIRRE BERASATEGUI, Eva

INGELESA:

BELZUNEGUI ARIZMENDI, Mª Jose BRACO GASCUE, Juan Jesus ECHENIQUE ECHENIQUE, Jorge PANERA ALONSO, Aitor PEREZ DE UNZUETA ARRIETA, Marian SESMA SANCHEZ, Ana 

MUSIKA:

ESPAINIAR HIZKUNTZA LITERATURA:

ETA

BALLARENA URROZ, Josune BERASATEGUI GARMENDIA, Josu PEREA BELAUSTEGI, Aintzane SAN MARTIN ERVITI, Mª Luisa ZABALETA TRECU, Jose Miguel 

ASTIZ MONTERO, Tomas FAGOAGA IRURTIA, Itziar FLAMARIQUE GOACHE, Belen ILARREGI MARTIARENA, Ikerne SILVA CALLE, Rosa TXOKARRO FERNANDEZ, Koldo

ORIENTAZIOA:

BERZAL BARBARIN, Ignacio MIGUEL LAPUENTE, Miren TABAR ELCANO, Esther

BERMEJO LOPEZ, Margarita CANTERA VESGA, Laura GARCIA ANDRES, Miguel Angel GOÑI JACA, Ana IRIBARREN BALLENT, Edurne IRIGOYEN YOLDI, Adriana LASHERAS ALDAZ, Maite MARRAZKETA:

TEKNOLOGIA:

IDAZKARITZA:

ETXEBERRIA BELOKI, Itziar GOÑI BAQUEDANO, Joseba ATEZAINTZA:

AZKONA IRURTZUN, Urtzi ELIA AMEZQUETA, Encarna OLAGUE IRIGOYEN, Marian 

MANTENUA:

MUÑOZ OROZ, Iñaki 

MATEMATIKA:

ESTANGA REPARAZ, Nekane


Institutuko organigrama

ESKOLA KONTSEILUA Irakasleak, Zerbitzu langileak, Ikasleak, Gurasoak, Udala

ZUZENDARITZA TALDEA

ZUZENDARI ORDEA

IDAZKARIA

KPB Departamentu Buruak

IKASKETA BURUA

KLAUSTROA

ZUZENDARIA

DEPARTAMENTU DIDAKTIKOAK ESKOLAZ KANPOKO

TEKNOLOGIA BERRIAK TALDEA

JARDUERAK

ORIENTAZIO DEPARTAMENTUA

Kalitate taldea

IRAKASLE TALDEAK

ZERBITZU LANGILEAK

TUTOREAK

Ikasle talde bereko irakasle saila

BIZIKIDETZA TALDEA

ZERBITZU HARTZAILEAK IKASLERIA

FAMILIAK


BARNE ARAUDIAREN LABURPENA

Barne Araudiaren laburpena PUNTUALTASUNA Klase guztietara puntualki etortzea derrigorrezkoa da. Goizeko 8:00etan ateak itxi eginen dira eta bost minutu ondoren berriro zabalduko dira. Hamar minutu baino beranduago etorriz gero liburutegian egon beharko duzue. Gauza bera atsedenaldietako bigarren txirrinarekin batera. ZAINTZAK 1.- Irakaslea etortzen ez bada ikasleek, zaintzako irakaslea joan arte, ikasgeletan gelditu behar dute. Ez bada etortzen, gelako ordezkaria joanen da bere bila. 2.- Batxilergoan zuzendaritzak ikasleak etxera bidal ditzake azken orduan. 3.- Zerbait berezia gertatuz gero (istripuak, gaixotasunak...) horren ardura zaintza irakasleak hartuko du. 4.- Debekatuta dago mahai-jokoetan aritzea. IKASLEEN EZETORTZEAK 1. Irakaslearen koadernoan apuntatzen dira, horretarako dagoen atalean eta Hezkuntza Departamentuko EDUCA programan. Tutoreak astero ikasleen falta guztien berri izanen du, kontrola eguneratua izateko. EDUCAren bitartez familiek hutsegiteen jarraipena egin behar dute. 2. Jakinarazpenak, klasera itzuli eta gero, gehienez hiru eguneko epean, Ikasleen Eskola Agendako inprimakia erabiliz aurkeztuko dira. Azterketa edo ekintza bereziak (lan aurkezpenak, irteerak...) izanik, agiri ofiziala (medikuarena…) eskatuko zaie, zein tutoreari aurkeztu baino lehen, dagokion irakasleari ere erakutsiko dion. Agiria lortu ezinean, gurasoek telefonoz egun berean deitu beharko dute. 3. Justifikatu gabeko 10 hutsegitek falta larria dakarte. Oharrarazpena ikasleak eta gurasoek sinatuko dute, ikasketaburua edota tutorea aurrean egonen direlarik; honetarako ikastetxera etorri beharko dute. 4. 30 hutsegitek falta oso larria dakarte: etengabeko ebaluazioko eskubidea zuzenean galduko du eta Eskola Kontseiluari honen berri emango zaio. Ikasleak hirugarren oharrarazpen larria jasotzerakoan gertatuko da. DK010302-BARNE ARAUDIAREN LABURPENA / BER. 4 / 2009-09-01

Extracto del Reglamento de Regimen Interno PUNTUALIDAD Es obligatorio asistir a clase con puntualidad. A las 8:00 se cerrarán las puertas del Instituto y cinco minutos después se abrirán. Los que lleguen diez minutos tarde deberán quedarse en la biblioteca. Se actuará de la misma forma en los recreos después del segundo timbre. GUARDIAS 1.- Caso de no venir el profesor los alumnos/as permanecerán en las clases hasta llegar el profesor de guardia. Si no llegara, el delegado irá a buscarlo. 2.- A última hora los alumnos de bachillerato podrán ir a casa con permiso de la dirección. 3.- Caso de producirse alguna anomalía (accidentes, indisposiciones...) se encargará el profesor de guardia. 4.- Los juegos de mesa están prohibidos. FALTAS DE ALUMNADO 1. Cada profesor/a las anotará en el apartado correspondiente de su cuaderno y en la aplicación informática EDUCA del Departamento de Educación. Se informará al tutor semanalmente para poder llevar un control actualizado. Las familias realizarán el seguimiento de las faltas a través de EDUCA. 2. Las notificaciones se presentarán en el plazo máximo de tres días a partir del regreso a clase, en el impreso incluido en la Agenda Escolar del Alumno-a. En caso de exámenes o actividades especiales (presentación de trabajos, salidas...) se pedirá justificante oficial presentando primero al profesor correspondiente y después al tutor. En el supuesto de no tener justificante oficial los padres llamarán por teléfono el mismo día. 3. 10 Faltas sin justificar suponen una falta grave. El alumno/a y los padres firmarán el apercibimiento ante el Jefe de estudios y/o el tutor/a, para lo cual deberán acudir al centro. 4. 30 faltas serán una falta muy grave. Perdida de la evaluación continua e información al Consejo Escolar. Esto sucede cuando el alumno ha sido notificado de su tercer apercibimiento. En este caso el director guardará sin corregir


BARNE ARAUDIAREN LABURPENA

Honelakoetan ikasleak egingo dituen lan eta proba idatziak zuzendu gabe Zuzendariak gordeko ditu. Jarreraz aldatzekotan, Eskola Kontseiluak, Tutoreak hala proposaturik, aipatutako eskubidea berriz eman diezaioke. 5. Ikasgaika: Ikasleek gutxienez klaseen % 80 jaso behar dute. Hala ez izatekotan, ikasgai horretan etengabeko ebaluaziorako eskubidea galduko dute. DBHko ikasleak 8:00etatik 14:00ak arte ezin dira ikastetxetik atera. Justifikagarria izanen den irteeraren bat izatekotan, aldez aurretik gurasoen baimena ekarri beharko dute. Ezusteko irteera bada, dagokion irakaslearen baimena behar da. DBHKO ATSEDENALDIAK Ikasleak ezin dira Ikastetxetik atera. Baimenik gabe ateraz gero, “Justifikatu gabeko falta“ jarriko zaie. Atsedenaldia erabil daiteke ikasleak egindakoa konpondu edo bideratzeko lan berariazkoetarako KANPORAKETAK 1. Klase batetik kanporatutako ikaslea liburutegira joanen da bere lanekin. Hantxe zaintza irakasleak emanen dion inprimakia beteko du gertatutakoaren bertsioa azaltzeko. 2. Ikaslerik kanporatuz gero, irakasleak txostena idatziko du eta tutoreari eta ikasketaburuari eman. Bi txosten hauen kopia gurasoei bidaliko zaie. Horrez gain, irakasleak egun berean gurasoak deituko ditu gertatutakoaren berri emateko. 3. DBHko lehenengo bost kanporaketak eta Batxilergoan lehenengo hirurak metatzen direnean, falta larritzat hartuko da, etxerako egun bateko kanporaketa ekarriko duena. 4. Hurrengo hiru kanporaketa bakoitzeko beste falta larria izanen da eta bi eguneko kanporaketa dakar. Hortik aurrerako falta larriak hiru eguneko kanporaketa ekarriko du. Ikasle batek kanporaketa gehiago metatzen badu, falta oso larritzat hartuko da, espediente baten irekiera ekarriko duena. LARRIALDIETARAKO SISTEMA Larrialdietarako sistemarekin (itzalgailuak, sentsoreak, ateak, eskailerak…) behar ez den bezala aritzea falta oso larritzat hartuko da, guztion ziurtasuna jokoan dagoelakoz. Larrialdietako ateak larrialdietarako DK010302-BARNE ARAUDIAREN LABURPENA / BER. 4 / 2009-09-01

los trabajos y pruebas escritas del alumno. Si hubiera cambio de actitud, y a propuesta del tutor, el Consejo podrá restablecer el derecho perdido. 5. Por asignaturas: el alumnado debe asistir como mínimo al 80% de las clases. De no ser así, perderá el derecho a la evaluación continua en esa asignatura. El alumnado de ESO no puede salir del centro entre las 8:00 y las 14:00. Para poder salir con motivo justificado presentar permiso de los padres. Caso de salida imprevista pedir permiso al profesor correspondiente. RECREOS ESO El alumnado no puede salir del centro. Si sale sin permiso, se considerará falta injustificada. Se podrá utilizar el tiempo de recreo del alumno o alumna para la realización de tareas que contribuyan a la reparación del daño. EXPULSIONES 1. Un alumno/a expulsado de clase deberá ir a la Biblioteca con trabajo. Allí rellenará el impreso que le dará el profesor/a de guardia para dar su versión. 2. Tras la expulsión de un alumno/a, el profesor/a redactará un informe que entregará al tutor/a y al/la Jefe de Estudios y llamará a la familia para avisar de lo sucedido. Se enviará a la familia copia de estos informes. 3. Las primeras cinco expulsiones en ESO y tres en Bachillerato se considerarán falta grave y supondrán una expulsión a casa por un día. 4. Las siguientes tres expulsiones serán consideradas como otra falta grave y supondrán la expulsión por dos días. A partir de este momento cada falta grave supondrá tres días en casa. Si algún alumno/a continuara acumulando expulsiones, se considerará falta muy grave lo que supondrá la apertura de un expediente. SISTEMA DE EMERGENCIAS El tratar de forma indebida el sistema de emergencias (extintores, sensores, puertas, escaleras…) será considerado falta muy grave, pues está en juego la seguridad de todos/as. Las puertas de emergencias se usarán


BARNE ARAUDIAREN LABURPENA

besterik ez dira. ERRETZEA Institutuaren barnean eta patioan erabat debekatuta dago. GAILU ELEKTRONIKOAK Geletan sakeleko telefonorik ez erabili, ezta beste edozein gailu elektronikorik ere, erabilpen didaktikorako irakasleak baimentzen dituenak izan ezik. KARTELAK, IRAGARKIAK ETA DEIALDIAK Ondorengo toki eta baldintzak bete beharko dira kartelak, iragarkiak eta deialdiak jartzeko. Ondorengo erabakiak ez betetzekotan, huts larritzat hartuko da.  Geletan oholetan jarriko dira, eta gelarekin berarekin zerikusi zehatza dutenak jarriko dira.  Ikastetxean ikasleek edota ikasle taldeek hurrengo tokiak dituzte:  Kanpoko atarian sarrerako bi alboetan eta bi ateen arteko zutabean (erdiko zutabean ez).  1. eta 2. solairuetan dauden oholetan. Ikastetxean egin beharreko ekintzak aldez aurretik eta idatzirik zuzendaritzari eskatu.  Ezinbestekoa da ekintzaren arduraduna(k) eta gaia jartzea. Patioan ekintzak burutu ahal izateko, baimena Eskola Kontseiluari eskatu. Baldintzak eta ondorioak:  Kartel guztiek izenpeturik egon behar dute.  Ez dute pertsonen erreferentziarik eduki behar.  Edukiak dioena burutu bezain laster, jarri duenak kendu egin beharko du.  Ez kentzekotan, talde horrek edota talde horretako kideek hilabete oso batez ezin izanen du / dute inolako kartelik jarri.  Patioan burutuko ekintzak, Eskola Kontseiluaren baimenik gabe egindakoak, huts larritzat hartuko dira.  Instituzionalak: Ikasgeletako oholetan, paneletan eta sarrerako oholetan jarriko dira. GREBAK 1. LBn eta DBHn Ikasleen eskubide eta betebeharren legearen arabera. IRTEERAK, IKASBIDAIAK… Joan ahal izateko hurrengo baldintzak bete behar dira: 1. Batxilergoan bi kanporaketa edo gehiago DK010302-BARNE ARAUDIAREN LABURPENA / BER. 4 / 2009-09-01

solamente en caso de emergencias. FUMAR Está totalmente prohibido fumar en todo el recinto, patio incluido, del Centro. APARATOS ELECTRÓNICOS Queda prohibido el uso de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos en el aula, salvo los que el profesorado autorice para uso didáctico. CARTELES, AVISOS Y CONVOCATORIAS Los carteles, avisos y convocatorias se pondrán en los siguientes espacios y deberán cumplir las siguientes condiciones (No cumplir dichos acuerdos se considerará falta grave):  En las aulas se colocarán en el tablón de anuncios y tendrán relación directa con el aula.  El alumnado o los grupos del centro disponen de los siguientes espacios:  A ambos lados de la entrada y entre las dos puertas (no en la columna exterior).  En los tablones de anuncios de la 1.ª y 2.ª planta. Las actividades que se quierean realizar en el centro se tienen que pedir con anterioridad y por escrito al director.  Es imprescindible indicar el tema de la actividad y el responsable(s). Para realizar actividades en el patio se tiene que solicitar permiso al Consejo Escolar. Condiciones y consecuencias:  Todos los carteles deberán estar firmados.  No harán referencia expresa a ninguna persona.  La persona que lo coloca deberá quitarlo en cuanto termine la actividad que se anunciaba.  En caso de que los responsables no los quiten, el grupo organizador o sus miembros no podrán colocar ningún otro cartel en el plazo de un mes.  Las actividades que se realicen en el patio sin la autorización del Consejo Escolar, se considerarán falta grave.  Institucionales: Se pondrán en los tablones de anuncios de las aulas, en los paneles y en los tablones de anuncios de la entrada. HUELGAS


BARNE ARAUDIAREN LABURPENA

ez izatea. DBHn, berriz, hiru edo hortik gora ez izatea. 2. Justifikatu gabeko hamar hutsegite edo gehiago ez izatea. 3. Hirutan edo gehiagotan patiotik ez ateratzea. 4. Beste edozein aferarengatik falta larri edo oso larri baten ondorioz zigortua ez izatea.

Ikasturte honetan zehar onetsiko den ikastetxeko barne araudi berria martxan jarriko da. Onetsi ondoren, web orrian eskura izango duzue.

DK010302-BARNE ARAUDIAREN LABURPENA / BER. 4 / 2009-09-01

1. En bachillerato según la ley de Derechos y Deberes del alumnado EXCURSIONES, VIAJES DE ESTUDIO… Para poder participar se deberán cumplir las siguientes condiciones: 1. En bachiller no tener dos o más expulsiones; en la ESO tres o más. 2. No tener diez o más faltas injustificadas. 3. En la ESO no salir del patio tres o más veces durante los recreos. 4. No haber cometido ninguna falta grave o muy grave. A lo largo de este curso y tras su aprobación, se pondrá en marcha el nuevo reglamento de régimen interno. Estará a vuestra disposición en la página web del Centro.


EDUCAz zuen seme-alabaren datuak ikusteko aukera izanen duzue. Haien artean hutsegiteak eta ebaluazio bilera gauzatu ondoren notak.

El programa EDUCA para las familias Con EDUCA podrán ver los datos de su hija o hijo. Entre ellos las faltas de asistencia y las notas después de la reunión de evaluación

Lehenengo aldian pasahitza eta sarbide izena berbera da, baina sartu bezain pronto programak pasahitza aldatzeko eskatuko dizu. Hortik aurrera sartzeko hasierako sarbide izena eta zuek aldatutako pasahitza erabiliko dituzue.

La primera vez que accedáis la contraseña y el usuario serán el mismo código, pero al entrar el programa pedirá cambiar la contraseña. A partir de entonces para acceder utilizaréis el usuario inicial y la nueva contraseña.

Bilera egunean zuen sarbide izena eta pasahitza emango zaizkizue, azken hau aldatzen duzuenenan zaharraren ondoan idatzi ez ahazteko.

El día de la reunión les daremos el nombre de usuario y la contraseña. Cuando la cambien, escríbanla junto al nombre, al lado de la vieja, para no olvidarla.

Ikastetxeko web orritik sar zaitezkete edota honako helbidetik:

Se puede acceder desde la página web del instituto o directamente desde:

EDUCA programa familientzako

http://educages.navarra.es/


ESKOLAZ JARDUERAK

KANPOKO

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Hona hemen aurten ikasleei eskainitako eskolaz kanpoko jardueren zerrenda.

La relación de actividades extraescolares propuestas al alumnado es la siguiente

ANTZERKI TAILERRA:

GRUPO DE TEATRO:

Aurreko urteotan bezala, Batxilergoko eta DBH 4. mailako ikasleei bereziki zuzendu zaie jarduera hau. Ostiralero entsegua. Arduraduna: Virginia FANFARREA:

Dirigido como en años anteriores al alumnado de bachillerato y 4º de ESO. Con un ensayo semanal, los viernes. La responsable es Virginia FANFARRE:

Musika tresnak jotzen dituzten ikasleei zuzendua. Haiek izango dira bertan antolatzen diren jaialdiak alaituko dituztenak. TRIKITIXA eta PANDERUA:

Dirigida a alumnos que sepan tocar algun instrumento, para que sean ellos los que animen las fiestas organizadas en el centro. TRIKITIXA y PANDERO:

Maila guztietako ikasleentzat, hiruzpalauko taldeetan.

Para alumnado de todos los niveles en diferentes grupos.

TXALAPARTA:

TXALAPARTA:

Maila guztietako ikasleei zuzenduta.

Para alumnado de todos los niveles.

MUSIKA TALDEAK:

GRUPOS DE MÚSICA:

Institutuko ikasleek osatzen dituzten taldeek musika gela erabil dezakete, baldintza batzuk betez. BERTSOLARITZA:

Los grupos formados por alumnado del instituto pueden ensayar en el aula de música bajo ciertas condiciones. BERTSOLARITZA: Para el alumnado de ESO.

DBHko ikasle guztiei zuzenduta.


EUSKAL DANTZAK Elkarteak):

(Guraso

Danzas Vascas (APYMA): Los lunes

Astelehenetan YOGA (Guraso elkarteak):

YOGA (APYMA):

Astearte eta ostegunetan. Bi txanda; 18:30-20:00 eta 20:00-21:30

Los martes y jueves. Dos turnos; 18:30-20:00 y 20:00-21:30

EUSKARAZKO SORMEN TAILERRAK (Iruñeko Udala): batzuek gure institutuan izango dute egoitza, hiritar guztiei zabalik.

TALLERES EUSKERA

Además

de

todo

ello

algunos

CREATIVOS

en

organizados por el ayuntamiento de Pamplona se celebran en nuestro centro abierto a toda la ciudad.


Gaixotutako ikasleak

Alumnos/as enfermos/as

Ikasleren bat ikastetxean gaixotzen bada edo istripuren bat badu, familiari deitu eta ikastetxean bertan arreta emanen zaio, arduraduna bere bila etortzen den bitartean. Zaintzako irakasleak bakarrik kasurik larrienetan lagunduko du ikaslea.

Bizikidetza taldea

Los alumnos/as enfermos/as o accidentados/as serán atendidos/as en el instituto mientras la familia venga a recogerlos/as. Sólo en los casos más graves les acompañará el profesor/a de guardia.

Grupo para la convivencia

Bizikidetza taldea elkarbizitza hobetzeko eta honek sortzen dituen arazoak prebenitu eta bideratzen laguntzeko asmoz sortu zen eta lan horretan dihardu.

Este grupo surgió y sigue trabajando con la intención de mejorar la convivencia y prevenir y ayudar a solucionar los problemas y conflictos que ésta provoca.

Talde hau, irakasleekin osatuta El grupo, aunque está formado por badago ere, denon parte-hartzera irekita profesores, está abierto a la participación dago: ikasle, irakasle, langile eta de tod@s. Vemos necesaria la familien laguntza behar dugu. colaboración de alumnado, profesorado, Kontaktua: Bizikidetzaren inguruan trabajadores y familias. Contacto: En las sortzen zaizuen edozein ekarpen, direcciones siguientes podéis hacernos zalantza edota iradokizun lasai helarazi llegar cualquier aportación, duda o sugerencia en torno a temas de behean aipatzen diren helbideetara. convivencia. Bizikidetza taldeko arduraduna Helbide elektronikoa

Testuliburuen programa

Responsable del Grupo para la Convivencia Dirección iturr.bizikidetza@educacion.navarra.es electrónica

Jone Usoz

Doakotasun

Programa de gratuidad de libros de texto

El programa de gratuidad de libros Testu-liburuen doakotasun programa 2008-09 ikasturtean martxan jarri zen de texto se puso en marcha durante el DBH 4. mailan. Programa honen bitartez curso 2008-09 en 4º de la ESO. Se trata liburuak maileguan uzten zaizkie de un programa de préstamo de libros. ikasleei. Liburuak kurtso hasieran ikastetxean bertan banatuko zaizkie, norberaren izena daraman pegatina bat jarrita. Harrezkero, ikasle horren ardura izango da liburuak zaintzea: estalkia jarri behar zaie, inongo seinalerik edo azpimarraketarik ez…


Ekainean, azterketak gaindituta, arloko irakasleei bueltatuko dizkiete. Gainditu ezean, iraila arte izateko aukera dute, azterketa prestatzeko erabili beharko baitituzte. Dena bukatuta, dagokion irakasleari emanen diote, nahiz eta errepikatu behar izan.

A comienzo de curso se les repartirán los libros en el instituto. Todos llevarán una pegatina con el nombre del alumno/a que corresponda. Este/a tendrá la responsabilidad de su cuidado: deberá forrarlos, nada de marcas o subrayados… En junio, una vez superados los exámenes, los devolverán a los profesores/as de las asignaturas correspondientes. En caso de suspender alguna, podrán guardarlos hasta septiembre, ya que los necesitarán para preparar el examen. Al acabar las pruebas, los entregarán al profesorado, incluso cuando tengan que repetir curso. Una comisión del Consejo Escolar decidirá si el estado de estos libros es aceptable. En caso de que no lo fuera, se informará a los alumnos/as de los libros que deberán sustituir: tendrán que comprarlos y dejarlos en el centro.

Eskola Batzordearen komisio batek liburuen egoera onargarria den erabakiko du. Hala ez balitz, zein liburu erosi beharko duten jakinaraziko zaie, hori erosi eta ikastetxera ekarri beharko baitute. Liburua ez bada ordezkatzen, Si no se sustituyeran, la familia ikasle horien familia (anai-arrebak) (hermanos/as) de estos alumnos/as programatik kanpo geratuko da. quedaría fuera del programa. Inork liburua norberaren Existe la posibilidad de quedarse erabilerarako gorde nahiko balu, kurtso algún libro para uso personal, siempre bukaeran beste bat erosi eta que a final de curso se restituya. ordezkatzeko aukera izanen luke.


Ikasleen Kalifikazioei Buruzko Proceso de Reclamaciones del Erreklamazioak Alumnado Sobre Calificaciones Kurtso bukaerako notarekin ados ez egotekotan, ikasleak horren berrikuspena eskatzeko eskubidea dauka, beti ere arrazoi akademikoak adierazten badira.

En caso de no conformidad con la nota recibida a final de curso, el alumnado tiene derecho a pedir su revisión, siempre que se esgriman razones académicas.

1.- Hablar con el profesor o la 1.- Irakaslearekin hitz egin eta profesora y ver el examen. azterketa ikusi. 2.- Ados ez egotekotan, murtziloa Ikasketa Buruari zuzentzeko agiria Idazkaritzan eskatu. Bete ondoren, hor bertan aurkeztu eta erregistratuko da. Erantzuna noiz emango den jakinaraziko zaio.

2.- En caso de disconformidad, solicitar en Secretaría el impreso para hacer la reclamación ante el Jefe de Estudios. Un vez rellenado se presentará en Secretaría donde quedará registrado. Se le informará de la fecha de respuesta.

3.- Ezadostasuna jarraituz gero, murtziloa Zuzendariari igortzeko agiria berriz ere Idazkaritzan eskatu. Bete ondoren, hor bertan aurkeztu eta erregistratuko da. Zuzendariak murtziloa Institutuko Ikuskariari bidaliko dio eta eskatutakoari erantzuna honek emanen dio.

3.- En caso de persistir la disconformidad, solicitar en Secretaría el impreso para hacer la reclamación ante el Director. Un vez rellenado se presentará en Secretaría donde quedará registrado. El Director remitirá la reclamación al Inspector del Instituto, quien dará respuesta a lo solicitado.

Iradokizun kutxa Ikastetxeak darabilen kalitate sistemaren inguruan (dokumentazioa, prozesuak, prozedurak, sistema bera…) edo zentruak eskaintzen duen zerbitzuaren gainean sortzen diren kexak, iradokizunak eta goraipamenak bideratzeko dokumentua dugu honako hau. Gomendioak idatzi eta sarreran dagoen postakutxan utzi edo nahiago izatekotan, web orriaren bidez helarazten ahal dizkiguzu. Izen-abizenak jarriz gero, erantzuna pertsonalki emanen da astebeteko epean.

Buzón de sugerencias Dentro del sistema de gestión de la calidad con el que trabajamos en el instituto tenemos establecido un buzón para recoger las quejas, sugerencias o felicitaciones que se quieran hacer sobre cualquier aspecto del funcionamiento del centro. Hay un modelo para rellenar junto al buzón que hay en la entrada a la sala de profesores. También pueden realizarse a través de la página web. Si en la reclamación se indica el nombre nos comprometemos a responder personalmente en el plazo de una semana.


Familien gogobetetze orokorra Satisfacción de las familias FAMILIEN GOGOBETETZE OROKORRA

10-11

11-12

6,57 6,34

6,84 6,61

6,66

6,87

6,52 6,30 6,67 6,52

6,51 6,51 7,08 6,84

7,58

7,41

7,18

7,39

6,67 6,54 5,77

6,99 7,01 6,72

SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS ... ea pozik zaudeten institutuarekin / Satisfacción general con el centro ... irakasleen irakasteko era / forma de enseñar ... zuen seme-alabak jasotzen duen prestakuntza akademikoaren maila / nivel de formación ... kalifikazio sistema / sistema de calificación ... giza heziketa lantzeko institutuaren era / formación humana ... tutorearengandik jasotako laguntza / ayuda recibida por el tutor ... institutuarekiko komunikazioa / comunicación ... zuen seme-alabak bere ikaskideengandik jasotzen duen tratua / trato por parte de los compañeros-as ... zuen seme-alabak irakasleengandik eta beste langileengandik jasotzen duen tratua / trato por parte del personal del centro ... institutuan dagoen elkarbizitza / convivencia ... institutuaren funtzionamendua / funcionamiento del centro ... institutuak duen prestigioa / imagen o prestigio del centro Familien asebetetasuna ikastetxeak programaturiko jarduerekin: irteerak, kanpaldiak, kirolak, eskolaz kanpokoak…/ Familien asebetetasuna ikastetxeko instalazioekin Eraikinak, kirolguneak, jolasguneak, e.a./ Aurreinskripzioan/matrikulazioan izandako informazioa eta arreta/ Lagun bati seme-alaba Iturramara ekartzea gomendatuko zenioke?/ Gaurko orientazio bilera/

6,39

6,92

5,14

6,04 7,19 7,28 8,00

6,90 6,81 7,29

2011-2012 IKASTURTEKO GURASOEN BILEREN EMAITZAK RESULTADOS VALORACIÓNREUNIONES DEL CURSO 2011-2012 Etorrera / asistencia: 75,55 % 0: Oro har, pozik zaude izan dugun bilerarekin. En general está satisfecha/o con la reunión. 1: Areto nagusian egindako aurkezpenarekin. La presentación en el esalón de actos.. 2. Ikasgelan tutorearekin izandako bilerarekin. La reuniñon el el aula col n la tutora o el tutor. 3. Gurasoen esku liburuaren erabilgarritasuna. Utilidad de la Guía para las Familias

Baloriazoak etapaka

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.a

1,a DBH

BATX

2,a Galdera

3.a


IKASTEN LAGUNTZEKO AHOLKUAK

Seme-Alabei Ikasten Laguntzeko Aholku Batzuk

Gurasoen bilera hauetan urtero errepikatzen dira galdera eta kezka batzuk: zer egin dezakegu gurasook gure seme/alabari ikasten laguntzeko? Erantzuna ez da erraza, ikasle guztiak ezberdinak baitira. Hala ere, liburu espezializatuetan aholku batzuk errepikatzen dira. Hona hemen batzuk, bereziki egokia iruditzen zaigun liburu batetik∗ laburbilduta: • Zuen seme/alabak isiltasunean ikasteko gela bat behar du. Garrantzitsua da liburuak, boligrafoak, apunteak, koadernoak… ordenaturik izatea. Mahai egoki bat ere izan behar du, nahiz eta beste seme-alabekin erabili beharra izan. • Zuen seme/alabak bere ordutegia izan behar du eta egunero bete. Adibidez: 4:30etatik 7:00etara, ordu erdiko atsedenaldi batekin. Ikasle bakoitzaren beharrak ezberdinak badira ere, oro har ordu pare bat aski izanen da. • Mintzatu zuen seme-alabarekin. Saia zaitezte bere arazoak antzematen eta jarri interesa bere ikasketetan, aurrerapenak laudatuz eta une gogorretan laguntza emanez. • Zuen seme/alabez ez arduratu ikasleak bezala soilik, baita pertsonak bezala ere. Egindako akatsak kritikatu eta zuzendu baina ez seme-alaba bera kritikatu. Errealistak eta posibleak diren helburuak proposatu. • Lagun iezaiozu bere hautazko irakasgaiak aukeratzen eta informazioa bilatzen, berak pixkanaka etorkizunean zer nahi izanen duen erabaki dezan. Zalantzak argitzeko irakasleei galde diezaieten bultzatu. • Ikasleak gero eta arduratsuagoak izan daitezen dugu helburua, beraz haien lanaren jarraipena egin: ikastorduak, ordena, akatsak.. Bakarrik egin ditzaketen gauzak ez iezaizkiezue egin. • Ikasle batek ezin du telebista piztuta edo musika jarrita ikasi. Eta gainera, denbora luzean burua jasotzen ez badu, eskema edo laburpenik egin gabe, kontuz: ez du behar duen bezala denbora profitatzen. • Seme-alabaren aurrean, ahal dela, irakasleei ez bota emaitza txarren errua. Horrela dela uste baduzue hitz egin haiekin, tutorearekin edo zuzendaritzarekin, baina beraiei ez eman ez ikasteko aitzakiarik. Gogora ezazue azken finean guztion interesa bera dela: zuen seme-alaben etorkizuna. • Zuen seme-alabak egunero (azterketa baten bezpera bada ere) zortzi ordu bederen lo egin behar ditu. Aldi berean, ezinbestekoa da lagunekin etxetik ateratzea.

Sánchez Sánchez, S. (coord.): La tutoría en los centros de Educación Secundaria: Manual del profesor tutor. Madrid: Editorial Escuela Española, D.L. 1997 y artículos varios


IKASTEN LAGUNTZEKO AHOLKUAK

Algunos Consejos para Ayudar a sus Hij@s a Estudiar Todos los años, en estas reuniones con los padres y madres se repiten las mismas cuestiones y las mismas dudas: ¿qué podemos hacer los padres para ayudar a estudiar a nuestros hijos e hijas? La respuesta no es sencilla, ya que todos los alumnos son diferentes. Sin embargo, algunos consejos se repiten en los libros especializados. He aquí algunos de ellos, resumidos de uno que nos ha parecido especialmente adecuado∗. • Su hij@ necesita una habitación donde estudiar en silencio. Es importante tener ordenados los libros, bolígrafos, apuntes, cuadernos… y tener una mesa adecuada, aunque se comparta con otros hermanos. • El alumno-a debe de tener y cumplir todos los días un horario personal. Por ejemplo: de 4’30 a 7’00 con un descanso de media hora. Un par de horas puede ser una referencia adecuada, aunque las necesidades de cada persona son diferentes. • Hablen con su hijo-a. Intenten detectar sus problemas y mostrar interés por sus estudios, alabando sus progresos y mostrándoles su ayuda en los momentos más difíciles. • Preocúpese por su hij@ como persona,no sòlo como estudiante.Criticar y corregir los fallos y errores pero nunca su persona. Proponerles metas y esfuerzos posibles y realistas. • Ayúdenle a elegir sus asignaturas optativas y a recoger información poco a poco, para que pueda elegir qué quiere ser en el futuro. Animarles a que aclaren sus dudas preguntando al profesorado. • Supervisar su trabajo(tiempo de estudio,presentación,orden...)y ofrecer su colaboraciòn sin suplantar su trabajo.No haga nada que su hij@ pueda hacer sól@:la prioridad debe ser buscar que sean cada vez màs responsables de sus estudios. • Un alumno no puede estudiar con la televisión encendida o poniendo música. Y si pasa un largo rato sin levantar la cabeza del libro, sin hacer esquemas o resúmenes, cuidado: no está aprovechando lo que debe su tiempo de estudio. • Intenten no echar, delante de su hij@, la culpa de sus malos resultados a los profesores. Si lo creen así hablen con ellos, el tutor o la directiva, pero no le den una excusa para no estudiar. Recuerden que a fin de cuentas todos tenemos el mismo interés: el porvenir de su hij@. • Su hij@ tiene que dormir ocho horas diarias (aunque sea la víspera de un examen). También debe salir de casa con sus amigos.

Sánchez Sánchez, S. (coord.): La tutoría en los centros de Educación Secundaria: Manual del profesor tutor. Madrid: Editorial Escuela Española, D.L. 1997.y artículos varios.


1. DBH KURTSOKO ZEHAZTAPENA

DBH 1 kurtsoko zehaztapena 1.- Deskripzioa Lau urteko iraupena duen Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo kurtsoa dugu hau; Bigarren Hezkuntzako Graduatua lortzeko lehenbiziko kurtsoa. Ikasturte honetan ikastetxean integratzeak eta taldeak eratzeak garrantzi handia dute. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) oinarrizko hezkuntza osatzen duen nahitaezko eta doako hezkuntza-etapa bat da. Normalean 12tik 16ra urtera bitartean egingo diren lau ikasturtek osatzen dute. Gehienez bi ikasturte errepikatu ahal izango dira eta, erregimen arruntean, ikasturtea amaitzen den urtean hemezortzi urte bete arte jarraitu ahalko da. Ikasle batek eta bere gurasoek, hark 16 urte betetzen dituen unetik, etapa honetan bere derrigorrezko eskolatzea amaitutzat ematea erabaki dezakete, eta kasu horretan, dagokion Eskola-Ziurtagiria emango zaio, non egindako urte eta materiak azalduko diren.

2.- Araudia DBH lehenbiziko kurtsoaren egitura eta antolamendua honako lege hauetan oinarritzen da:  2/2006 Hezkuntza Lege Organikoa (LOE/HLO).  25/2007 Foru dekretua, DBHko currikuluma  52/2007 Foru agindua, DBHko ordutegia.  53/2007 Foru agindua, DBHko hautazkoak.  51/2008 Foru agindua (52/2007 eta 53/2007 Foru aginduak aldatzen dituena).  217/2007 Foru agindua, DBHko Ebaluazioa, promozioa eta titulazioa.  169/2007 Foru agindua, Aniztasun programak.  93/2008 Foru agindua, Aniztasunari arreta emateko.

SP01DBH1 / Berr. 8 / 2011-09-19

Descripción de 1º de ESO 1. Descripción Es el primer curso de una etapa que dura cuatro cursos escolares. Tras superarlos se obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria. En este curso es muy importante logra la integración en el centro y en los grupos de compañeras y compañeros. La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es una etapa educativa obligatoria y gratuita que completa la educación básica. Consta de cuatro cursos académicos que se realizarán ordinariamente entre los 12 y los 16 años de edad. Se podrá repetir un máximo de dos cursos y permanecer, en régimen ordinario, hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice el curso. Un alumno-a y sus padres pueden decidir, desde el momento en que aquél cumple 16 años de edad, dar por finalizada su escolarización obligatoria en esta etapa, en cuyo caso se le extenderá el correspondiente Certificado de Escolaridad en el que consten los años y materias cursados. 2.- Normativa La organización del 1º de ESO viene regulada por la siguiente normativa  Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006.  Decreto Foral 25/2007, Currículo ESO  Orden Foral 52/2007, Horario ESO.  Orden Foral 53/2007, Optativas ESO.  Orden Foral 51/2008. (Modifica la Orden Foral 52/2007 y la Orden Foral 53/2007).  Orden Foral 217/2007, Evaluación, promoción y titulación ESO.  Orden Foral 169/2007, Programas de diversificación curricular.  Orden Foral 93/2008, Atención a la diversidad.

Orriak 1/ 4


1. DBH KURTSOKO ZEHAZTAPENA

3.- Xedea DBHren xede izanen dira honako hauek: 1. Ikasle guztiei kulturaren oinarrizko elementuak ematea, eta ikasleak prestatzea haien eginbeharrez arduratu eta haien eskubideak erabil ditzaten 2. Ikasleak prestatzea bizitza aktiborako edo erdi mailako lanbide prestakuntza berariazkora sartzeko, edo batxilergorako.

3.- Objetivo Los objetivos de ESO son los siguientes 1. Dar a todo el alumnado los elementos básicos de la cultura y prepararlo para que sea responsabilice de sus obligaciones y utilice sus derechos. 2. Preparar al alumnado para la vida activa, para la formación profesional de grado medio o para el bachillerato.

3. DBHk heziketa osotua lortzen lagunduko dizu gaitasun eta trebetasun orokorrak garatuz, Oinarrizko Gaitasunak deituak, Etaparen bukaeran horiek lortzea ezinbestekoa baita. Zortzi dira Oinarrizko Gaitasunak:

3. En la ESO alcanzarás una amplia base formativa que te ayudará a desarrollar una serie de capacidades y habilidades de tipo general que se concretan en estas ocho competencias básicas, denominadas así porque se consideran aprendizajes imprescindibles al finalizar la etapa.

       

Hizkuntza bidez komunikatzeko gaitasuna. Matematikarako gaitasuna. Mundu fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarreraginean aritzeko gaitasuna. Informazioaren tratamendua eta gaitasun digitala. Gaitasun soziala eta herritartasuna. Arte eta Kultur gaitasuna. Ikasten ikasteko gaitasuna Autonomia eta ekimen pertsonala.

4.- Iraupena Legez 175 eskola egun ezarrita daude, azterketak eta jarduera osagarriak barne daudelarik. Kurtso honek 1.050 saio ditu. Goizeko ordutegia dugu, 8etatik 14:00ak arte. 6 eskola saio (55 minutukoak) eta ordu erdiko jostaldi bat egiten dira. 5.- Sartzeko eta promoziorako baldintzak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako etapara igotzeko, Oinarrizko Lehen Hezkuntzako Ikastetxeak eginiko promozio agiria behar da. Hurrengo ikasmailara igarotzeko, iraileko azterketen ondoren ikasleek ez dute bi arlo baino gehiago utzi behar. Salbuespen moduan, ebaluazio juntak hiru arlo suspendituta izanik ere, promozioa erabaki dezake, beti ere helburu orokorrak eta oinarrizko gaitasunak kontuan harturik. Kurtsoa behin bakarrik errepika daiteke.

SP01DBH1 / Berr. 8 / 2011-09-19

       

Competencia en comunicación lingüística.a adquisición de conocimientos Competencia matemática. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Tratamiento de la información y competencia digital. Competencia social y ciudadana. Competencia cultural y artística. Competencia para aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal.

4.- Duración La ley estipula un curso escolar de 175 días lectivos que incluyen los exámenes y las actividades complementarias. Este curso tiene un total de 1.050 clases. El horario es de 8:00 a 14:00 repartido en seis clases de 55 minutos y un recreo de media hora. 5. Condiciones de acceso y promoción Para acceder a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria es necesario el certificado de promoción de Educación Primaria. Para promocionar al curso siguiente el alumno o alumna no debe tener más de dos suspensos tras los exámenes de septiembre. Excepcionalmente podrá promocionar con tres materias suspendidas, si así lo acuerda el equipo docente, en función de los objetivos y competencias básicas. Sólo se puede repetir una vez por curso.

Orriak 2/ 4


1. DBH KURTSOKO ZEHAZTAPENA

6.-Taldeak osatzeko baldintzak Taldeak honako irizpide hauei jarraikiz antolatzen dira: 1. Jatorrizko ikastetxea kontuan hartuz, talde desberdinetan bananduz. 2. Mutil eta nesken arteko oreka mantenduz. 3. Lehen Hezkuntzan arazoak izan dituzten ikasleen egoera kontuan hartuaz. 4. Ikasleak hartutako hautazkoa.

6.- Criterios de formación de grupos Los grupos se organizan atendiendo a los siguientes criterios: 1. Distribuir el alumnado procedente del mismo colegio en grupos distintos. 2. Mantener el equilibrio entre chicas y chicos. 3. Tener en cuenta la situación del alumnado que haya tenido problemas en Educación Primaria. 4. Optativa elegida por la alumna o alumno. 7.-Hautazko irakasgaiak 7.- Asignaturas optativas Frantsesa Atzerriko Bigarren Hezkuntza Francés como 2ª lengua extranjera, Creación moduan, Literatur sorkuntza eta Oinarrizko Literaria y Matemáticas Básicas. Matematika. 8.-Ebaluazio plana 8.- Plan de evaluación Ebaluazioaren helburua ikasleen ikaskuntza El objeto de la evaluación es valorar el baloratzea da eta etengabekoa izanen da. aprendizaje del alumnado y por lo tanto será Departamentu didaktikoek programazioetan continua. adostutako ebaluazio sistema eta kalifikazio Los departamentos didácticos fijarán en las irizpideak kurtsoaren hasierako lehenbiziko programaciones el sistema de evaluación y los egunetan ikasleei idatzirik emanen zaizkie. criterios de calificación que se darán a conocer Agiri hauek ikastetxeko web orrian ere denon al alumnado al inicio del curso. Esta información se podrá consultar en la página eskura egongo dira. Hiru ebaluazio arrunt izango dira eta ekainean web del instituto. bukaerako ebaluazio bat. Urrian aurrebaluaketa Habrá tres periodos de evaluación y en Junio eginen da, klaseak hasi eta hilabetera. una evaluación final. Además de estas tres Ekainean gainditu gabe geratzen diren arloak evaluaciones se realizará una preevaluación en berreskuratzeko azterketak irailean izanen dira; octubre, al cumplirse el mes de clase. Las irakasleek udan arloa berreskuratu ahal izateko asignaturas no aprobadas en junio podrán recuperarse en las pruebas de septiembre. El lan plangintza prestatuko dute. Emaitzak zenbakien bitartez islatuko dira profesorado preparará el plan de recuperación que deberá seguir el alumnado suspendido buletinetan. Paperezko euskarrian ezezik, interneten ere agertuko dira, EDUCA durante el verano. programaren bitartez. Kalifikazioak ikusi ahal Las calificaciones se expresarán mediante izateko familia guztiei sartzeko kodea gida notaciones numéricas que quedarán reflejadas tanto en el boletín impreso como en internet, a honetan banatuko zaie. través del programa EDUCA. El código de acceso se facilita en esta guía. 9.- Aniztasunari arreta ematea. 9.- Atención a la diversidad. Eskoletatik jasotako txostenek, emaitzek eta Cuando los informes de las escuelas y los aurreikusitako helburuek bat egiten ez badute, resultados no respondan a los objetivos Aniztasun Programak eskaintzen dituen previstos, se podrán adoptar las medidas neurriak aplika daitezke (pedagogia terapeutiko contempladas en el Plan de Atención a la irakaslearen laguntza, taldekatze berezia, Diversidad (apoyo del profesor de psicología hezkuntza indartzea edo tutoretza laguntza); terapeútica, agrupamiento específico, refuerzo curriculum egokitzapena ere egin daiteke, hala educativo y apoyo tutorizado) y, en su caso, irizten bazaio. adaptaciones curriculares. 10.- Kurtsoen kontrola eta adostasuna 10.- Control y conformidad de los cursos Talde guztien adostasuna eta kontrola egiteko Existe un proceso de control y conformidad por

SP01DBH1 / Berr. 8 / 2011-09-19

Orriak 3/ 4


1. DBH KURTSOKO ZEHAZTAPENA

prozesu bat indarrean dugu. Honetarako, emandako ordu eta unitate didaktiko kopuruaren jarraipena egiten da; baita, lortutako emaitza akademikoena ere. Talde ez adostuak baldin badira, irakasleen juntak hobetzeko jarduerak eta neurriak martxan jartzen ditu. 11-Guraso eta ikastetxearen arteko harremanak. Ikasturte hasieran tutoreak gurasoekin biltzeko ordua finkatu eta ikasleei jakinaraziko die. Datu hau argi gera dadin, gurasoen harreran banatzen zaien esku-liburuan ere agertuko da. Tutorearekin egon nahi izatekotan, aldez aurretik telefonoz deituz edo ikaslearen bidez egin beharko da. Ebaluazioro notak banatzeko gurasoak ikastetxera etorrarazi eta ikaslea ere aurrean dagoela, emango zaizkie. Harrera egunean, nahi izanez gero, Zuzendaritzarekin eta seme-alaben gelako irakasleekin egoteko aukera izango dute. Aldez aurretik deituta, kurtsoan zehar ere bai.

12.- Jarduera osagarriak. Urtero hiru egunez natur ingurune batean egonaldia eginen dute. Irakasgaien arabera ere, beste irteera batzuk egingo dira. 13.- Arloetako programazio didaktikoak. Arlo guztien edukiak, helburuak eta ebaluazio irizpideak ikastetxeko web orrian zehaztuta daude; beheko helbidean kontsulta ditzakezue. Gainera, zenbait arlotan, baliabide digitalak eskura izango dituzte (web orriak, blog-ak,...) ikastetxeko web orrian.

SP01DBH1 / Berr. 8 / 2011-09-19

el cual se analiza y valora cada grupo en función del número de horas y unidades didácticas impartidas así como de los resultados académicos obtenidos. Los equipos docentes toman las medidas oportunas para la mejora de los grupos no conformes. 11.- Relación entre las familias y el instituto A comienzos del curso la tutora o tutor fijará una hora de atención a familias a las que se lo comunicará. Este dato también figurará en el cuaderno informativo que se repartirá en la reunión inicial de grupo. Quienes quieran reunirse con la tutora o tutor deberán avisar con antelación por teléfono o a través de la alumna o alumno. Las notas de las evaluaciones se repartirán en mano a las familias en presencia de la alumna o alumno. El día de la reunión inicial la Dirección y el profesorado del grupo estará a disposición de las familias que así lo deseen. A lo largo del curso también podrán reunirse llamando previamente. 12. Actividades especiales estables En este curso se hará una salida de tres días a un entorno natural. A lo largo del curso se organizarán otras salidas programadas por los distintos departamentos didácticos. 13. Programaciones didácticas de las áreas Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las áreas están desarrollados en la web del instituto, en la dirección abajo indicada. Asi mismo, en determinadas áreas dispondrán de recursos digitales (pagina web, blog,...) que se encuentran en la página web del centro.

Orriak 4/ 4

2012_DBH1_GIDALIBURUA  
2012_DBH1_GIDALIBURUA  

2012 ikasturteko hasierako gida.

Advertisement