Page 1

Blue Gekko ... more than PR

jsme agentura působící na trhu více jak 8 let

jsem agentura čítající 9 osob, z toho 6 v trvalém pracovním poměru

dokážeme díky naší pracovní historii zajistit na klíč produkce samostatné, tak především ty, které jsou přímo navázány na PR služby, což je v dnešní době nezbytnost

různorodost našich klientů a každodenní práce v komerčním mediálním prostředí nám dovoluje navazovat výjimečná mediální partnerství

dokážeme efektivně plnit funkci mediální agentury bez nároku na provize

součástí našeho teamu je nejprogresivnější a nejefektivnější společnost na domácím trhu zaměřená na sociální sítě

naším hlavním kanálem je oblast lifestyle a informačního PR / informace

naší předností je tvorba dlouhodobějších konceptů - vize - cíl - efektivita

máme zkušenost s produkty z oblasti FMCG (AXE, Heinz)

máme zkušenost s firemní komunikací (Heinz, Nike, Red Bull, Remy Cointreau ...)

za poslední 2 roky zaznamenáváme jako agentura rozkvět a progres, především díky kreativnímu teamu o zadání přemýšlející komplexně / dlouhodobě, dále díky včasnému porozumění vývoje v domácích médiích a v moderním PR obecně


Blue Gekko ... more than PR

v mediích je agentura BLUE GEKKO oblíbená, protože přichází se zajímavým zpracováním témat / obsahem. O "své" novináře pečujeme a víme co potřebují.

fresh: název: MOVEMBER klient: MOVEMBER FOUNDATION WORLDWIDE klient preferuje menší dynamičtější agenturu, mezi vybíranými zadání: vybudování masivního povědomí o tom, co je MOVEMBER kompletní zpracování projektu s důrazem na znalost domácího prostředí proces: projekt od A do Z čistě zpracován agenturou Blue Gekko maximální důvěra klienta v agenturu pohybující se v domácím prostředí klient akceptuje předem stanovenou strategii s mediální postupem

EFEKTIVITA FREE PR kampaně v ČR: 2010: nekontrolované PR bez strategie 100 000,- vybráno od firem 2 500,- vybráno od registrovaných dárců registrovaných dárců / 124

2011: kontrolované FREE PR s danou strategií Blue Gekko 250 000,- vybráno od firem


350 000,- vybráno od registrovaných dárců registrovaných dárců / 1442

úspěch charitativního projektu MOVEMBER celosvětově v roce 2011 -

1 miliarda

700 milionu korun

77 dní intenzivní práce generuje ve výsledku jen a pouze FREE PR v hodnotě 11 000 000,-

1) PR obecně Co si představit pod pojmem PR ? Pod pojmem PR rozumíme komunikování myšlenky či obsahové hodnoty produktu v různých komunikačních kanálech. PR je jednou z podstatných částí uzavírající promyšlený marketingový kruh. V dnešní době nefunguje jedno bez druhého. Naše PR je koncepční ovlivnění mínění, naše PR je koncepční sdělení zanechávající dojem. UNILEVER PR je věc, o kterou je potřeba se starat, svěřit ji do rukou těm, kdo ji budou hýčkat, otevírat před ní ty správné dveře, představovat ji těm správným lidem, tak aby plnilo výše zmíněnou funkci.

Co vše toto obsahuje?

KONTROLOVANÉ PR OBECNÉ Nejprvotnější forma PR postavena na publikování dodaných příspěvků PR agenturou médiím. Kontrolované PR je dnes již běžnou, bohužel velmi hlídanou aktivitou v samostatných mediích. Je stále obtížněji prosaditelné a je velmi závislé na osobních vztazích zástupců agentury se zástupci médií a jak bude zmíněno níže, efektivita vždy souvisí se zajímavostí obsahu příspěvku.

PRODUKTOVÉ PR Jasně dané PR související přímo s daným produktem / značkou, podávající vyčerpávající informace o produktu / značce. Funkční především u zaběhlých značek, které přicházejí s inovací daných produktů.


FREE PR Velmi efektivní forma PR, mající velmi zásadní úskalí. Myšlenka a "příběh" komunikace musí být promyšlena tak, aby v ideálním případě mezi odbornou (novinářskou) veřejností spustila samovolný zájem o komunikování obsahu. Jakmile toto nastane, PR agentura musí být připravena tento zájem co nejlépe korigovat a využít ve prospěch klienta. PR agentura musí býti připravena poskytnout další a další informace, podstrkujíc je bezbolestně odborné veřejnosti.

OSOBNOSTNÍ PR Validní forma PR budující důvěryhodnost na základě kredibility osobnosti u vybrané cílové skupiny. Forma spolupráce jak krátkodobá tak i dlouhodobá je efektivní. Tato forma PR velmi dobře působí jako doplněk promyšleného celkového PR.

SOUTĚŽNÍ PR Brandované s jasným cílem - ukázat produkt. Pomocí soutěžní otázky komunikovat nosný prvek sdělení související s produktem. Ideálně, aby sdělení muselo být dohledatelné v kanálech dále prohlubující povědomí o produktu.

WORD OF MOUTH Na základě zkušenosti spojené s produktem, příběhu spojeného s produktem či zážitku spojeného s produktem by měla být generována pozitivní "šuškanda" doporučující či pozitivně reklamující produkt / myšlenku nejbližšímu okolí toho kdo tuto "šuškandu" šíří. Word of mouth má potenciál se šířit geometrickou řadou a zanechává jedno

z

nejkvalitnějších povědomí v rámci novodobého PR vůbec jelikož jde i někdy o nevědomé doporučení v rámci nejbližšího okolí.

FACEBOOK nejrychlejší, nejreaktivnější novodobé PR médium, náročné na přípravu příspěvků, které mají velmi malou životnost udržující ovšem komunitu pohromadě a vybízející k aktivitě / okamžité interakci.

Jaký je potenciál PR pro všechny naše značky ze sekce Home&Personal Care ?

Každá věc na světě se dá uchopit tak, aby byla atraktivní pro cílovou skupinu. Pokud je PR


připraveno atraktivně / osobitě pro daný produkt, je pak cesta do médií otevřená. Výhodou pro efektivitu komunikace portfolia Home&Personal Care během celého roku v médiích všeho typu spatřujeme právě v myšlence, že všechny prostředky budou komunikovány jednou PR agenturou. Dle druhu produktů lze pak vybírat a nastavovat správné období i média vhodná pro komunikaci čehokoliv z vašeho portfolia Home&Personal Care tak, aby vše bylo maximálně efektivní a výrobky / příběhy se "nepotkávaly" a novináři pak měli pocit, že ač spolupracují s jednou společností UNILEVER dostávají neustále atraktivní materiál pro publikování.

Jaká je správná cesta v rámci PR pro naše značky ? Čeho jsme schopni dosáhnout ?

Ruku v ruce musí jít dvě základní nosné linie: 1/ Komunikace daného aktuálního produktu na trhu, nesoucí s sebou přidanou hodnotu imageové komunikace značky ideálně s podlinkovým dlouhodobým prvkem komunikace. (web - dlouhodobá soutěž atd ...) 2/ Imageová komunikace navazující vztah s cílovou skupinou tak, aby docházelo ke koncepčnímu ovlivnění mínění zasaženého z dlouhodobého hlediska - cílem je důvěra a ztotožnění se s produktem cílové skupiny.

Pokud bude citlivě sladěno dlouhodobé PR s potřeby marketingu, jsem schopni v dlouhodobějším horizontu podpořit důvěryhodnost - oblíbenost brandu. Toto úzce souvisí s prodejností tzn. zvýšením obratu.

Jaké kanály a nástroje doporučujete použít jako nejvíce efektivní ?

V současném PR neexistují nejvíce efektivní kanály, existuje pouze dobře připravená "myšlenka" a strategie komunikace tak, aby se šířila nejlépe jak umí všemi existujícími PR kanály s lehkostí a ladností. Musíme nabít kvalitní zbraň kvalitním nábojem a dát ji do ruky zkušenému střelci, pak zasáhneme cíl s největší pravděpodobností do černého. Zasáhneme nejvalidnější média pro danou cílovou skupinu.

(20mins)


PR koncept pro AXE v souladu s marketingovými aktivitami a vlastnostmi značky. (30-40mins) AXE komunikace musí být "cool" stejně jako produkt samotný, cílová skupina si PR musí všimnout a přijmout i díky tomu značku opravdu za svou - maximální ztotožnění. AXE musí být inovátorem, být o kousek dál v možnostech využití mediálního vnímání. AXE PR by měl vyzkoušet používat prvky které ostatní začnou, věříme že po úspěšné kampani kopírovat Komunikace musí budovat kvalitní / dlouhodobé povědomí u cílové skupiny

Jak toho chceme dosáhnout ? Zaměříme se na základní princip značky / AXE EFEKT Jedno téma, díky formě zpracování nacházející použití ve více kanálech komunikace Komplexní, do sebe zapadající pokrytí všech dostupných PR kanálů Axe stickering Heaven on Earth / branded Inspiraci jsme našli na internetu a použití jinde ve světě. Téma: V hlavním městě se na různých místech objevují samolepky dolepené kdekoliv k symbolu panáčka. Na samolepkách je řada dívek např. v běhu za něčím směřující. Symbol panáčka je pak pronásledován zástupem dívek, s menším logem Heaven on Earth. Tyto samolepky mají vtipně začít vytvářet povědomí o blížící se AXE aktivitě. Celý proces lepení bude zdokumentován fotograficky i formou videa. Poté bude vytvořeno samostatné video brandované AXE, tisková zpráva komunikující projekt Heaven on Earth a fotografie budou použity jako doplněk. Možnost postupného odhalování pravdy, gradující k oficiální TZ Heaven on Earth, vše odhalující a spojující. Komunita na Facebooku bude bezprostředně po první vlně lepení vyzvána, že pokud má zájem budou jí stejné samolepky zaslány domů. Komunita bude vyzvána sama k fotodokumentaci či video dokumentaci, příspěvky bude komunita umisťovat na FACEBOOK. Nejaktivnější „lepiči“ budou odměněni produkty AXE. Předpokládáme velkou virální aktivitu. Vše je legální, konzultováno s právním oddělením. Lepení probíhá po dohodě s majiteli či virálně pirátsky, míst na použití je nekonečně mnoho.

Uplatnění: Veřejná místa, dopravní označení, toalety v restauracích barech, fitness centra, kluby, diskotéky. Přednost má ulice a vyselektovaná zařízení s cílovou skupinou.


Vzniklý materiál: Dvě videa: krátké imageové max 2minuty reakce okolních lidí, co že se to děje Fotoreport: reportážní style fotografie Samostatná tisková zpráva Časová náročnost produkce: 14dní

Náklady: nálepky lepící komando poštovné obálky kamera fotograf post produkce produkce Použití: Web media Facebook AXE Deníky Viral / word of mouth Oborná marketing media


Renata Langmanová Na osobnostní PR v první vlně komunikace můžeme velmi dobře použít osobnost Miss Renaty Langmanové, půvabné, šarmantní inteligentní ženy jakožto sexy representantky AXE. Důvod ? Renata Langmanová se účastnila natáčení reklamního spotu pro Indii viz fotografie. Máme k tomuto dostupnou dokumentaci. Nabízí se forma publikování rozhovorů, osobního příběhu Renaty ze samotného velmi zajímavého natáčení, plné krásných žen i ostýchavého chlapce, který objeví AXE EFEKT. I když nejde o reklamu, která bude aktivní v České republice, toto téma může velmi dobře posloužit aniž by bylo kontraproduktivní při launchingu nové reklamy pro ČR. Vše se dá velmi dobře spojit do TZ či jiné výše zmíněné formy PR a díky atraktivitě fotografií i AXE reklamám obecně se předpokládá zájem nejvalidnějších tiskových a webových médií.

Náklady: Celebrita 1x Fotograf Kamera

Použití: Web media Yellow press Magazíny Facebook AXE Facebook profil celebrity Viral

Nikol Moravcová videos / photos Nikol Moravcová jako vyzkoušená šarmantní osobnost by měla vstoupit do Heaven on Earth a reportážním stylem informovat o tom se děje v rámci tohoto projektu. Po svém, pod naším dohledem vytvořit zprávy o projektu. Video materiál a fotky by měly být brandované AXE. Vše především pro virální a FB použití. Náklady: Celebrita 1x Fotograf Kamera

Použití: Web media Yellow press Facebook AXE Facebook profil celebrity Viral

Nikol Moravcová 3 x festival videos Po jedné z mála námi doporučených loňských aktivit doporučujeme pokračovat, ale pouze na vybraných 3 akcích / festivalech s použitím reportážního způsobu sdělení z akce samotné + reportáž AXE aktivit . Pokud bude reportáží více a v častém sledu za sebou, velmi to snižuje jejich akční


hodnotu a možnost použití v mediích, naopak pokud jich bude méně, budou pečlivě zpracované dají se použít ještě lépe než tomu bylo v loňském roce.

Náklady: Celebrita 1x Fotograf Kamera

Použití: Web media Yellow press Facebook AXE Facebook profil celebrity Viral Hunting angels Téma: Skupina chlapců v bílém 4-5 osob, mezi nimi známá osobnost / Ondřej Bank ( jeden z top lyžařů světového poháru ) v lokalitě Průhonického parku / Stromovka / Petřín, je naháněna AXE andílky, během obyčejného dne, za hezkého počasí, kdy je v parku na procházce celá řada normálních lidí. Teatrálně zinscenované výstupy na vybraných místech parku. Andělé si jdou pro skupinu mladíků v bílém. AXE EFEKT v realitě. Kolemjdoucí si říkají co se děje, vytvářejí si sami fotografie. Probíhá lehký sampling produktu. Jeden z chlapců občas někoho kolemjdoucího navoní a Andělé mu začnou věnovat pozornost. Vše natáčeno a foceno. Proč v bílém ? protože vše kromě jiného bude sloužit jako komunikační prvek v médiích propojující AXE a SENSATION WHITE. Sdělení ? Chceš být i ty naháněn krásnými Anděly ? Pak přijď na SENSATION WHITE kde budou i ony, přijď navoněný AXE nebo se navoň na místě a zažij AXE EFEKT na vlastní kůži. Vzniklý materiál: Tři videa: krátké imageové max 2minuty - jen chlapci a osobnost - všichni v bílém krátké imageové max 2minuty - ve videu i veřejnost která byla natočena - kontaktována přes email, video odkaz jim je pak zaslán - předpoklad virálního šíření reakce okolních lidí, co že se to děje Fotoreport: reportážní paparazi style fotografie, jak byl Ondřej Bank naháněn Anděly . Headline: Ondřej Bank byl naháněn komandem andělsky krásných dívek s křídly Doba trvání: Max 3 hodiny Dodatek. jako přidanou hodnotu je možno použít do AXE ANGELS dívčí celebritu, zvýší se tak mediální hodnota. Není nezbytné !!!! Náklady: Axe Angels Ondřej Bank


Kamera Produkce Fotograf Použití: dva druhy použití: 1/ čistě spojení BANK a AXE jako senzace pro media - především yellow press 2/ spojení AXE a chlapci v bílém, napojení na komunikaci partnerství SENSATION WHITE Web media Osobnostní PR / být cool / zviditelnění Ondřeje Banka product placement AXE Yellow press Facebook AXE / Ondřej Bank Viral / word of mouth

Collect 2 festival flirt Na AXE FACEBOOK je vyhlášena soutěž v souvislosti v komunikaci s AXE parties a letními festivaly o to, kdo se nafotí s nejvíce produkty AXE, umístí fotku na AXE FACEBOOK profil, má možnost dostat se na partnerské AXE akce. Pouze pro chlapce. Výherce může pozvat 10 dívek, které ale musí být registrovány na AXE FACEBOOK. Výherce má dále možnost strávit festival i v doprovodu jedné dámské celebrity, kterou si bude moci sám vybrat Náklady: produkt celebrita vstupy na akci Použití: Facebook AXE Yellow press Viral 4 not a typical „model“ celebs 4 známé mužské osobnosti, trendsetři ve svém oboru, ideálně žádní hezounci, spíše obyčejný vzhled aby v komunikaci vynikl případně AXE EFEKT. Navrhujeme oblasti 2x HUDBA - SPORT - STREET ART, neboli témata ovlivňující a zajímající nejvíce cílovou skupinu. Náklady: produkt Celebrita 4x Fotograf Kamera

Použití: TV Tištěná media Web media Yellow press Facebook AXE Facebook profil celebrity Viral

Competition PR


Oproti soutěžním balíčkům, visibilní soutěže s fotografií produktu, doprovodným textem o produktu, soutěžní otázkou související s produktem ideálně dohledatelnou někde v brandovaném obsahu AXE. FB nebo web stránka. Náklady: produkt Použití: všechna média celoročně Product PR Jasné produktové PR s citem "okupující" dlouhodobě všechna média. Ideálně rovnoměrně rozložené v kombinaci se soutěžním PR. Produktové PR by mělo být podpořeno i s osobnostním PR ruku v ruce Náklady: produkt Použití: všechna media celoročně s gradací při uvedení nových produktů na trh Axe station Téma: Komunikace přes facebook a klasická media. Vyhlásí se: Buď ten a ten den, na stanici metra Anděl. Vystup z metra a jak spatříš Anděla, použij AXE deo EXCITE a užij si co se stane… Staň se hvězdou a ohrom svoje kamarády!!! Co se stane? Andělé rozmístěni po celé stanici metra Anděl se na smluvený signál slétnou k tomu Andílkovi, který spatří toho, co vystoupí z metra a navoní se jako první. Spolu s Andílky bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni se k němu slétnou a začne hollywoodksá show - focení, natáčení, obdivné pohledy dívek, až neřestně vášnivé doteky, otázky fiktivní krásné stylové novinářky: Jak jste to dokázal, že takto přitahujete dívky? Co to máte za kouzelný spray ? Kolik máš na FB kamarádů ? atd …. Každý kdo toto udělá dostává dárek od AXE a poukázku např. na zboží DIESEL.

Pointa: Perfektně natočené a sestříhané video / rozhovor s navoněným Ti, kteří mají nejvíce kamarádů, budou preferováni v dodání videa .o) pro představu, video s 10 lidmi, každý 250 přátel osloví 2500 lidí, z těchto např. 10% pošle video dál tj. 250 lidí, každý má řekněme 100 přátel tj. 25 000 osob může video dále potencionálně vidět, dále se může šířit geometrickou řadou Dále vytvoříme video s celebritou, materiál pro média typu: …Jméno osobnosti …. naháněla na stanici metra Anděl krásné chlapce ….atd …

Lokalita: Stanice metra Anděl, bude nasvícena fialově. City lighty a reklamy v metru budou v POS materiálech AXE EXCITE. V době kdy bude ten kdo přijede a navoní se, bude probíhat lehký sampling. Pokud nepůjde lokalita metra jistě půjde využít jiných prostor v lokalitě Anděl. Nákupní centrum, kino atd …

Náklady:


Axe Angels Celebrita 1x Fotograf Kamera Produkce

Použití: TV Web media Yellow press Facebook AXE / FB profily celebrit Viral / word of mouth Excite roses Téma: Známé české andělsky krásné osobnosti (dívky), ideálně ty které již byly spojeny s AXE jsou pravidelně celoročně, obdarovávány / fotografovány v různých situacích s barevnými růžemi odpovídající barvám ALASKA, COOL METAL, SPORT BLAST. Tyto fotografie jsou šikovně anonymně podstrkávány médiím. Každá z dívek dává čas od času své vyjádření ve stylu, že ji již delší dobu někdo tímto způsobem svádí, že dostává tyto růže a neví od koho. Není jí to nepříjemné a vůně a barva růží jí oslovuje, zajímalo by je ovšem, kdo je tím flirtujícím ..... Necháme příběh svému osudu, ať si média lámou hlavu a špehují odkud růže pocházejí, pokud se jim podaří zjistit , že za tím stojí AXE nevadí, ale to nepředpokládáme. Spíše předpokládáme, že cca po 3 měsících, kdy se toto bude dít, se tím především bulvární média opravdu budou zabývat a mi se dle jejich reakcí budeme snažit tok jejich myšlenek korigovat...... směřovat k odhalení souvisejícím s tématem: MaXeM & Blast V Praze !!!

Náklady: Celebrity 6x minimum 1000 růží barvení doručovatel Fotograf Použití: Web média Yellow press Facebook AXE / FB profily celebrit Viral / po čase silný word of mouth MaXeM & Blast v Praze !!! Inspirace: http://www.youtube.com/watch?v=I9tWZB7OUSU http://www.youtube.com/watch?v=e_cYRf04slM Téma: AXE EFEKT v akci ... Dva mladí konceptuální umělci pracující ve veřejném prostoru MaXeM & Blast přicházejí se svým prvním projektem, chtějí vytvořit ve volném prostoru nejdelší frontu skládající se pouze z něžného pohlaví. Fronta by měla vést od dveří VŠUP na náměstí Jana Palacha přes most až na Malostranské náměstí. Bez jakékoliv zmínky brandu AXE ( všimněte si ovšem pořádně obou jmen ) bude toto komunikováno na facebooku a dalších důležitých médiích. Budou dohodnuta mediální partnerství s weby s cílovou skupinou, s celoplošnou radiovou stanicí atd... Vše uchopeno seriózně, s myšlenkou vytvoření atraktivního rekordu - nejdelší fronta složená z ženských těl. Vše bude uchopeno tak, aby to bylo atraktivní a nadchlo všechny ve věkové skupině 16-30let, komunikace zasáhne jak ženy, tak


samozřejmě chlapce, jelikož pro ně bude fronta skládající se z něžného pohlaví věc nevídaná. Vše imageově kvalitně ztvárněno, podpořeno kredibilitou pseudo umělců z VŠUP. Participování VŠUP na projektu je předjednané a VŠUP přijde spolupráce atraktivní. Předpokládá se velká účast "čumilů" s fotoaparáty - velmi silný word of mouth. Mezi dívkami ve frontě se objeví i dámské celebrity, aby akce byla dokonale mediálně atraktivní v každém směru.... "Proč jste se zúčastnila této akce ..." Jsem ráda u zajímavých věcí, přece jsem si nemohla nechat ujít tento doslova krásný světový rekord...." Přítomnost TV štábů a hlavních zpravodajských relací zaručena. Ideální přidaná hodnota by byla po hlavní zpravodajské relaci nechat zařadit TV SPOT AXE, kde se objevuje velmi mnoho dívek. Chytrému napověz..... ostatní se dozví pointu až následující den Druhý den bude do médií zaslána, fotograficky i formou videa zpracovaná pointa projektu. Ta "fronta" vedla ke dveřím, ale co bylo za dveřmi ? Exkluzivně druhý den budou poskytnuty záběry a fotografie toho, co bylo v místnosti. V absolutně čistém bílém prostoru bude vystaveno celé portfolio AXE - ALASKA, COOL METAL, SPORT BLAST pro rok 2012, na stěnách budou pověšeny velkoformátové fotografie celebrit s růžemi v barvách produktů za období celého roku kdy bude odhaleno kdo za vším stojí.... Následují rozhovory s konceptuelnímy umělci, brand managmentem AXE o tom jak je vše vzniklo a jak se vyvíjelo, samovolně se vyvolá diskuze na facebooku a médiích zabývající se reklamou. Očekává se velmi silné mediální pokrytí. Pozitivní word of mouth mezi cílovou skupinou.

Právně nenapadnutelné. Náklady: 2 pseudo umělci 3 dámské celebrity galerijní prostory VŠUP pro jeden den instalace kompars Použití: TV Radio Web média Yellow press Facebook AXE / FB profily celebrit Viral / silný word of mouth odborná marketingová media

Axe 2012 2012 Launch TVC

JAN Cool Metal Alaska Sport Blast

Q1'2012 FEB

MAR

APR

Q2' 2012 MAY

Exite TVC +

Exite TVC + SG

JUN


Promo Tag on AXE STICKERING heading to heaven on Earth / branded

Prepairing of materials

Pom/ Aplication on streets Interviews from making of new spot Preparing screenplay

Renata Langman Nikol Moravcová videos / photos Nikol Moravcová 3 x festival videos

Aplication on streets /Publishing viral last two weeks Personal visit in Vila on start

Personal visit in Vila on end

Interviews from villa

Interviews from villa

Prepairing of materials

Collect 2 festival flirt !!!

Prepairing of materials

4 not a

typical „model“ celebs

Active

Active

EXCITE ROSES Competition PR Product PR Print Online Digital OOH

Active Active Active

Active Active Active

Active / intreview Active Active Active

digital/facebook

PR

Sponsor Instore media Trade support

Axe 2012 JUL

Q3' 2012 AUG

Launch TVC

Gossips from villa activation

Hunting Angels

2012

Tag on

Excite TVC + SG Tag on

Active

Publishing two weeks before Sensation White Off trade POSTERing / start of Activation Active

activation

Active / intreview Active Active Active Active Active Active Active Active Active Image Ads Image Ads Banners digital/facebook CLVs PRG+CZ Summer Heaven on Earth PR Festivals PR support Starparty Ocko Sensation Summer White Festivals Instore Support Price Support (Deo and SG same price)

SEP

OCT

Q4' 2012 NOV

DEC


Nikol Moravcová 3 x festival videos Collect 2 festival flirt !!! 4 not a typical „model“

activation activation Active

celebs

activation Active / intreview

AXE STATION MaXeM & Blast V Praze !!! EXCITE ROSES Competition PR Product PR Print Online Digital OOH PR Sponsor Instore media Trade support

Prepairing of materials Active Active Active

Prepairing of materials Active Active Active Image Ads Banners digital/facebook

Active

Active

Active / intreview

Prepairing of materials

Prepairing ofmaterials

activation

Active Active

Active Active

activation activation Active Active

Active Active

digital/facebook

Summer Festivals PR support Summer Festivals Instore Support Axe Deo&SG Pack

Axe Xmass Pack

PR koncept pro Domestos v souladu s marketingovými aktivitami a vlastnostmi značky.

xxss  

ssssssssses, ses

Advertisement