Page 1

NORDEN VOLUME 111 ★

NO 32

THURSDAY, SEPTEMBER 4 , 2008

AFFÄRER

NOTISER

KLIPPT OCH SKURET

VECKANS RUBRIKER

Wärtsilä köpte norskt fartygsdesignbolag

Dåligt med skogsbär, hallon och vinbär

Wärtsilä har officiellt köpt upp det norska fartygsdesignbolaget Vik-Sandvik. De norska myndigheterna har nu godkänt köpet, meddelar Wärtsilä. I affären ingår Vik-Sandviks norska bolag Vik-Sandvik AS, Vik-Sandvik Marine Services AS och Skipkonsulent AS. Dessa bolag utgör huvuddelen av förvärvet. Vik-Sandvik erbjuder tjänster inom design och teknik till rederier och varvsindustrin världen över. Wärtsilä vill bli den ledande leverantören av tjänster för fartygsdesign inom ett flertal olika segment och ser affären som ett steg mot målet. Vik-Sandvik kommer att integreras med Wärtsiläs Ship Design -enhet inom Ship Power-affärsområdet.

■ Jordgubbsskörden blev i år relativt god, men blev hallon- och vinbärsskörden blev sämre. Det finns också litet skogsbär i år. Jordgubbssäsongen började ovanligt sent, men pågick ända tills skolorna började. Det svala vädret höll möglet borta, trots att det var fuktigt, säger man på frukt och bärodlarförbundet. Däremot blev hallonskörden en besvikelse, trots en lovande början. Orsaken var det regniga vädret, som ändå vinbären led mest av. Kölden i maj dödade blommorna varför skörden blev dålig i hela landet. I hela landet väntas en liten blåbärsoch hjortronskörd, eftersom det fanns så få pollinerande insekter. Också köld och regn bidrog till den magra skogsbärsskörden. Priset på blåbär på torgen är därför i år lika högt som priset på hjortron. Lingonskörden ser däremot ut att bli normal, eftersom det då lingonen blommade fanns tillräckligt med humlor och det inte längre förekom frost.

Dansk-svensk rederifusion på gång Den danska rederijätten AP MöllerMaersk vill köpa det svenska rederiet Broström. Danska AP Möller-Maersk erbjuder 3,6 miljarder kronor för Broström, eller 57 kronor per aktie, uppger den svenska ekonomitidningen Dagens industri på nätet. Budet innehåller en premie på 23 procent. Det verkar som om de danska köpambitionerna kommer att lyckas. Broströms styrelse uppmanar aktieägarna att anta budet, och innehavarna av A-aktierna i Broström sägs samtliga ha accepterat det. Det innebär att det danska rederiet redan har försäkrat sig om nästan 56 procent av rösterna i Broström. Internytt

1 euro bara 5 mark nu

Illustration: YLE

Vikings färjor under segel?

De höga bränslepriserna kan leda till att Sverigefärjorna går för segel i framtiden. Viking Lines vd Nils-Erik Eklund säger i en intervju för Taloussanomat att segel garanterat kommer att bli ett alternativ för passagerartrafiken. Eklund säger att han sett fungerande modeller på fartyg som har små men effektiva segel. Sådana kommer garanterat att ses också i våra vatten inom kort, tror han. Enligt Eklund är förhållandena på Östersjön idealiska för modern segelteknik. De nordliga och sydliga vindarna är lätta att förutspå på våra sjödistrikt , påpekar han. Bakom tankarna på alternativa drivmedel i sjöfarten är de stigande bränslekostnaderna. Om man med segel kan spara in 15 procent av bränsleutgifterna är det en enorm inbesparing i reguljärtrafiken. Enligt Eklund har det tyska fraktrederiet Beluga goda erfarenheter av försegel, som påminner om fallskärmar. Internytt

Svenska Yle gör TV-dokumentär om jazzmusikern Einar Swan

Har du blivit van med sexans multiplikationstabell sen euron infördes? Glöm det, i dag har konsumentpriserna stigit till den grad att euron endast är värd fem mark. När euron infördes fick vi lära oss att multi– plicera med 5,95 för att få ett motsvarande markbelopp. Enligt Helsingin Sanomat är det relevanta värdet att jämföra med i dag endast 5,28 mark. Detta på grund av att levnadskostnaderna stigit så mycket sedan år 2001. Enlit HS måste man däremot komma ihåg att man inte kan jämföra priser på detta sätt, endast köpkraften. ■

Vasa-postlådor till USA ■ Företaget Bobicompany i Vasa håller på att erövra världen med sina postlådor. De karakteristiska Bobi-postlådorna har nu också börjat säljas i USA. Etableringen på den amerikanska marknaden är inte helt enkel men nu börjar det lossna, säger Lasse Lehtimäki, som tillsammans med sin bror Martti startade Bobicompany för snart 17 år sedan. Internytt

Slarvar med förtullning Den billiga dollarn gör att allt mer varor beställs från USA. Postförsändelserna från USA till Finland har ökat med kring 60 procent från i fjol. Den ökade internet– handeln och förtullningen har lett till en del problem och missförstånd bland konsumenterna. Bland annat förtullningen av varor har visat sig ställa till med problem. Mottagaren ska betala både moms och tull om varorna är värda mer än 45 euro och kommer från ett land utanför EU. Utebliven förtullning kan bestraffas med dubbel tull. Internytt

Foto: LAURA MANDELIN

Svenskfinlands Lasse Berghagen kallas Benny Törnroos ibland. Han sjöng i tiden med orkestern Country Express (till och med en gång på Grand Ole Opry!). Han är en mer mångfasetterad sångare än country. Han tycker också om gitarrer. Han köpte en ny under NY-besöket Han ägde redan tio stycken eller så, berättar Sven Bjerstedt.

Under en hel vecka, den 17–24 augusti, befann sig ett svensk-finskt team i New York för att spela in dokumentärfilmen ”Vem var Einar Swan?” för FST5, Finlands svenskspråkiga TV-kanal. Upphovsman var Sven Bjerstedt från Lunds universitet, som intresserat sig för musikern Swan och som publicerat resultaten av sina efterforskningar bland annat i Norden. "Jag fick hjälp av en lång rad människor, framför allt i Finland och USA, släktforskare, bibliotekarier, musikexperter. Jag vill särskilt nämna genealogerna June Pelo, Helena Sundberg och Kathleen Mayo," säger Bjersted, som också är känd som jazzpianist. FST5 representerades av producenten Benny Törnroos, känd och omtyckt som muminsångare och TV-allsångsledare och hans assistent Annika Brushane-Viitala, (också saxofonist, ledare för Ladies First Big Band och Society Fox Orchestra). Första delen av filmen har inspelats i Finland där man bl.a. sökte efter Swanrötter i Broända i Nedervetil. Einars farföräldrar var i Broända ökända för en ovanlig brutalitet. Musikern Einar Aaron Swan ärvde inget av detta Sven Bjerstedt berättar i dagens Norden, på sidan 4, om sitt mångåriga projekt som troligen nu kulminerar med doku– mentärfilmen om det musikaliska underbarnet Einar Swan, vars namn helt hade fallit i glömska, för han dog som ganska ung redan 1940. Se hela storyn på sidan 4

Allt fler går vilse i Finlands skogar Finländarna går allt oftare vilse ute i skogen. Enligt tidningen Keskisuomalainen beror det på att antalet åldringar stiger, att folk inte vet hur det ska röra sig i naturen och på att folk i allt för hög grad litar på positioneringsapparater. Enligt statistik har omkring 400 personer gått vilse per år. Den Frivilliga räddningstjänsten Vapeva uppger att deras hjälp behövs oftare än förr. På 1970-talet gjorde man runt 100-150 spaningar efter försvunna personer. Under 90talet uppgick antalet spaningar till 200-300 och under 2000-talet har antalet stigit till 300-400. De flesta som gått vilse är åldringar. I Finland anmäls ungefär 2 000 personer försvunna årligen, en femtedel av dessa är personer som gått vilse i naturen.

Finländarna genetiskt rätt isolerade ■ Finländarna har varit genetiskt rätt isolerad från övriga européer, antyder nya forskningsrön. Variationerna i européernas arvsmassor är mycket små, men det finns färre spår efter forna folkvandringar i finländarnas och italienarnas arvsmassa än i övriga européers arvsmassa. I finländarnas fall beror det på att en stor del av finländarna härstammar från de tidiga folk som bosatte sig i Finland. I Italien är det däremot Alperna som har satt stopp för folkvandringarna och ligger bakom den aningen större genetiska isoleringen. Enligt forskare kan man nu allt exaktare fastställa européernas genetiska härkomst. Den aktuella undersökningen har gjorts vid Erasmus-universitetet i Holland och resultaten publicerades i Current Biology den 7 augusti. Det var tidningen New York Times som skrev om det.

Allt färre kvinnor röker Finländarna röker mindre än förr. Enligt en utredning som Folkhälsoinstitutet har gjort röker färre än var femte vuxen finländare dagligen. Enligt Folkhälsoinstitutet har rökningen minskat särskilt bland kvinnor. Männen röker ungefär lika mycket som förut. I fjol rökte 14 procent av kvinnorna och 24 procent av männen dagligen, jämfört med 17 och 24 procent år 2003. Rökning har alltid varit vanligare bland män än bland kvinnor i Finland. Internytt ■


2

ÖRIKET ÅLAND

TORSDAG 4 SEPTEMBER 2008

Eckerö Line ökar på Helsingfors-Tallin Tack vare ett fokus på en mer traditionell kryss– ningsprodukt och finsk flagg har Eckerö Line ökat sitt passagerarantal på Estlandstrafiken. Samtidigt har man lyckats värva en ny direktör från ev av konkurrenterna. Eckerö Lines passagerarantal på rutten HelsingforsTallin ökade med 15 procent i juli jämfört med samma period föregående år. Enligt bolagets vd David Lindström beror ökningen på att bolaget valt en lite annorlunda strategi än sina konkurrenter. -Vi kan se en tydlig trend på rutten Helsingfors-Tallin där alla andra operatörer bygger upp sin verksamhet kring fart, snabbhet och effektivitet. Vi har istället satsat på en mer traditionell dagskryssning där resan är en del av en avkopp– lande atmosfär, säger rederi-

ÅlandsNytt

chefen David Lindström.

Finsk flagg en fördel -En annan orsak till att det går bra är att vi är det enda bolaget på rutten som seglar under finsk flagg. Varför är det en fördel? -Det har dels att göra med finländarnas kulturella bakrund och rötter. Den viktigaste anledningen är dock att finländskheten i dag står för mångspråkighet, god service, trygghet, med mera. Passagerarna kopplar samman dessa värderingar med den flagg vi seglar under och därför väljer de oss. Eckerö Line meddelar har även utnämnt Jukka Siltala till ny försäljningsoch marknadsföringsdirektör. Siltala kommer närmast från Tallink Silja där han jobbat som Key Account manager, men har innan dess jobbat för Eckerö Line. Ålandstidningen

Foto: Viking Line

Vikings ADCC blir försenad Viking Lines nybygge ADCC blir inte klart till sommaren 2009. Det blir Rosella som fortsätter gå sträckan Kapellskär-Mariehamn åtminstone till sensommaren. ADCC-bygget inleddes på varvet Astilleros de Sevilla i Spanien i slutet av 2007 och kölsträckningen firades i maj. Då var det fortfarande tänkt att den skulle vara leveransklar till sommaren 2009, och då skulle den ersätta Rosella på sträckan Kapellskär-Mariehamn. Den tidtabellen håller inte.

Åland sörjer avlidne Lasse Wiklöf Pensionerade finansministern, journalisten med mera Lasse Wiklöf från Östernäs avled den 23 augusti i en plötslig sjukdomsattack. Han blev 63 år. Lasse Wiklöf var född den 21 september 1944 i Mariehamn. Han avled i sviterna av ett sjukdomsanfall ute på hans högt älskade Kungsholm. Få människor har på samma sätt som Lasse Wiklöf kämpat för Åland och ålän– ningarna. Under många år i lagtinget och många år som finansminister i regeringen arbetade Wiklöf entusiastiskt för de svagas rätt i samhället, ett renare Östersjön och många

andra välgörande saker. Vid senaste valet lämnade han politiken efter att i 37 år ha jobbat för Ålands socialdemokrater. Lasse Wiklöf var vid sitt frånfälle bland annat vice ordförande i ÅTT. Han hade även ett förflutet som journalist på Tidningen Åland, informationschef på Viking Line och i brodern Anders Wiklöfs affärsimperium. Närmast sörjande är hustrun Marlene, sonen Peter med sambo Sussi Fagerlund och barnen Ida och Oscar, brodern Anders samt övrig släkt och många vänner.

ÅAB-koncernens rö– relsevinst minskade med 24 procent till 11,8 miljoner euro. Det visar halvårsrap–porten som publicerades förra veckan – Under perioden utvecklades koncernens räntenetto positivt, medan resultatet påverkas negativt av minskade provisionsintäkter och ökade verksamhetskostnader, skriver banken i sin rapport. Samtidigt som intäkterna minskade med två procent till 37,1 miljoner euro, ökade kostnaderna med 15 procent till 25,3 miljoner euro. Däremot gjorde ett högre ränteläge och större volymer på både in- och utlåning att koncernens räntenetto under perioden ökade med 11 procent till 20,9 miljoner euro (18,9). – Marginalerna på inlå-

ningen har minskat jämfört med fjolåret, medan marginalerna på utlåning varit stabila, skriver banken.Utlå–nings– volymen ökade med sju procent till 2 127 miljoner euro, medan inlåningsvo–lymen ökade med 24 procent till 2.110 miljoner euro. Personal–kostnaderna steg med 12 procent till 14,2 miljoner euro under första halvåret. – Det är ett resultat av nyrekryteringar och avtalsenliga löneförhöjningar, skriver banken. Övriga administrationskostnader, som kontor, marknadsföring, kommunikation och it ökade med 1,2 miljoner euro till 5,5 miljoner. Koncernens balansom– slutning uppgick vid periodens slut till 2 768 miljoner euro. FNB

SUBSCRIBTION TO NORDEN FOR ONE YEAR IN NORTH AMERICA – $50.00 ONLY BY AIR MAIL TO EUROPE – $125.00 Call 212-752-6374, or send the coupon to

NORDEN NEWS, INC. 335 East 51 Street 7B, New York, NY 10022NAME ADDRESS CITY

STATE

Sankt Görans kyrka i Mariehamn var fylld till sista plats då den tidigare politikern Lasse Wiklöf begravdes på söndagen. Lasse Wiklöf var under sin aktiva yrkeskarriär journalist och sedermera mångårig lagtingsledamot och ledamot av landskapsregeringen. Förutom familj, släkt och vänner närvarade många andra som framförde sina sista hälsningar. Uppvaktningar gjordes av landskapsregeringen och lagtinget, medan hälsningar framfördes från republikens president, rikets regering och Sveriges regering Att Lasse Wiklöf var en mycket omtyckt person

I dagsläget ser det ut som om ADCC blir klar för trafik framåt hösten 2009. Det bekräftar Kaj Jansson, projektledare för ADCC. Orsaken är att en av de större underleverantörerna till varvet hittills inte kunnat hålla tidtabellen. – Vi får se hur det påverkar leveranstiden. Men varvet sköter sitt uppdrag väldigt bra. Totalt jobbar cirka 1.400 personer där. Just nu har de tre rorofartyg under konstruktion. Två av dem flyter, det första skall vara klart i september. Nya Åland också över partigränserna underströks av att samtliga partier fanns på plats för att ta avsked. Därutöver närvarade representanter från ett flertal företag, föreningar och organisationer. Nya Åland/Ålands Radio

Skolfred utlystes I lördags utlystes skolfred för läsåret 2008-2009. Att utlysa skolfred har länge varit en tradition på fastlandet men på Åland var det nuandra året som man på det sättet uppmärksammar arbetet mot mobbning och utanförskap. Skolfreden är ett samarbete mellan landskapets skolbyrå, fredsinstitutet, Rädda Barnen och Folkhälsan.

Regnrekord föll i augusti

Ålandsbankens vinst minskade

ZIP

❏ Check/Money Order ❏ New subscriber (No Canadian Postal Money Orders accepted. Canadian checks must be drawn on US banks.

NORDEN

Växtsäsongens väderlek har varit extrem, rapporterar Ålands försöksstation. I augusti föll över 100 millimeter mer regn än normalt. Det är rekord. Väderomkasten har varit tvära de senaste månaderna. Från en snustorr juli till en dyngsur augusti. I juli föll det bara åtta millimeter regn medan det i augusti uppmätts 176 millimeter vid Ålands försöksstation. Det är drygt 100 millimeter mer än normalt. Marken är dyngsur och många grödor väntar på torrväder för att kunna skördas. Det faktum, att det under två av tre dagar har regnat, har ytterligare försvårat skördearbetet och försämrat förhoppningarna om en kvalitetsmässigt hygglig skörd. Efter allt regnande är det på många ställen så vått i markerna att de inte inte bär skördemaskinerna. Också fältgroning i spannmål har konstaterats. Lök, potatis, vårsäd och oljeväxter väntar på många håll på torrväder och skörderedskap. Ålandstidningen

Knipan på Överö-Långnäs Sedan i måndags finns ms Knipan till sträckan ÖveröLångnäs. Den nya sträckan gäller under konstruktionen av det nya färjfästet i Degerby och gäller till sista mars år 2009. Under samma period kommer den linjestyrda Embar– sundsfärjan att gå utan uppehåll. I Långnäs kommer hamnplanen att utökas med fler filer. Skyltningen i hamnen för-

ändras till trafikomläggningen. Kollektivtrafiken till Långnäs kompletteras med att taxi sätts in till Knipans ankomst 06.55 till Långnäs så att taxin kör Långnäs-Klemetsby och kombinerar med linjebussen som avgår från Kle– metsby till Mariehamn. Bussen 16.05 från Mariehamn till Klemetsby går via Långnäs cirka klockan 16.55. Ålandstidningen

Persiske prästens dörr till Önningebymuseet Den värdefulla Persiske prästens dörr från gården Nilsas i Godby har donerats till Önningebymuseet av Doris Clemes. Dörren är målad i mitten av 1800-talet och den som gjorde dekorationerna var en man från Dagestan. Han bodde på gården under 14 månader då han var landsför-

visad från Ryssland, och det sägs att han själv tillverkade sina målarfärger av örter. Hittills har dörren förvarats i mangårdsbyggnaden på Nilsas. Enligt Kjell Ekström på Önningebymuseet kommer dörren nu att förses med en karm och placeras i museets samlingssal. Ålands Radio

HAMMARLAND: Hammarlands kommunstyrelse har godkänt det nya Medisavtalet och därmed har 13 kommuner sagt ja. 13 kommuners deltagande är också minimigränsen för att avtalet ska börja gälla, och då Geta och Jomala beslutade att inte godkänna avtalet fick Hammarland en vågmästarroll. I det nya avtalet bestäms kommunernas Medisavgift på basis av antalet vuxna kommuninvånare och det blir då möjligt för invånarna att fritt välja kurser på samma sätt som stadens invånare. Även Kumlinge har nu godkänt det nya Medisavtalet Ålands Radio ECKERÖ: En breddning av banan runt skogshålen och en utbyggnad av vattendammar är två åtgärder som ägarna till Eckerö golf vill vidta för att höja banans kvalitet. För detta söker man nu billig finansiering av landskapet. Runt 700.000 euro beräknas arbetena kosta och då ingår även en så kallad fairway-bevattning säger styrelseordförande Nils-Olof Mattsson vid Eckerö golf. Förhoppningen är att kunna inleda arbetena redan i vinter, bara finansieringen löser sig. Ålands Radio FÖGLÖ: Den 26 augusti träffade representanter för Föglö kommun landskapsregeringen för att diskutera problemen som uppstår för pendlarna denna vecka när Svinö färjfäste börjar byggas om och trafiken läggs om till Överö. Trycket kommer att vara störst på eftermiddagarna när de flesta pendlare vill hem på samma tid. Föglö har som förslag att en mindre färja skulle köra några turer på morgonen och eftermiddagen för att ersätta de turer som nu försvinner. Ålands Radio SOTTUNGA: Landskapets trafikavdelning föreslår en ombyggnad av landsväg 750 från Sottunga färjfäste till affären på Sottunga. Anledningen är att väggrunden är gammal och av lera. Det gör att vägbanan inte håller. Därför föreslås att grunden förstärks. I vägplanen föreslås även att vägsträckningen rätas ut på några platser och att vägen bitvis breddas. ”Ombyggnationen är ett lyft för hela Sottunga och den påverkar inte omgivande bebyggelse i någon större utsträckning”, säger vägingenjör Stig Jansson. Ålandstidningen LEMLAND: Lördagen den 30 augusti invigdes den nya mangårdsbyggnaden på skeppargården Pellas. Gästerna samlades i ladugården för tal av föreningens ordförande Folke Engblom, sedan följde invigningscermonin vid mangårdsbyggnaden. Invigningen gjordes av Roger och Gunilla Nordlund. Efter invigningen bjöds gästerna på gammaldags smörgåsbord i ladugården. Kaffe med dopp i mangårdsbyggnaden avslutade kvällen. Ålandstidningen JOMALA: Jomala kommun bildar ett bolag med uppgift att bygga ut fjärrvärme i de centrala delarna av kommunen. Anledningen är att det för vissa bidrag krävs att bolaget ägs av kommunen. Planerna är att bygga ett fjärrvärmeverk vid ÅCA och mejeriets biogasanläggning. Fjärrvärmeverket ska eldas med flis och förse bland annat De Gamlas Hem, kommunkansliet, skolorna och fastighetsbolag med värme. Kostnaderna beräknas till cirka 1,5 miljoner euro. Ålands Radio BRÄNDÖ: En kvinna i Jurmo har nu sett en björn. Brändö jaktvårdsförenings ordförande Börje Strandvall säger att man i det här skedet inte tänker ge sig ut för att jaga björnen. ”Vi kan inte börja jaga bara så här. Om den gör något så måste vi väl skjuta den. Kvinnan var 30 meter från björnen och är van att vistas i skog och mark. Så jag tror på att hon såg vad hon såg, säger Brändö jaktvårdsförenings ordförande Börje Strandvall. Han bor själv på Jurmo och säger att björnen setts i ett avlägset område. Nya Åland SALTVIK: Landskapsregeringen har beslutat att avslå en anhållan från Saltviks kommun om att bygga en cykelbana i kommunen. Saltviks kommun önskar sig en cykelbana mellan Kroklund och Haraldsby, men anhållan avslås med motiveringen att landskapsregeringen i det här skedet enbart bygger gång- och cykelbanor vid landskapets huvudvägar. Ålands Radio

NORDEN (ISSN 0895-2612) Periodicals postage paid at New York, N.Y. Publisher

NORDEN NEWS, INC.

335 East 51 Street, 7B New York, N.Y. 10022 Tel.: 212-752-6374 E-mail: nordennews@aol.com Published weekly, every Thursday except the last week of June, the first, second and third weeks of July and the last week of December. Erik Nix, President and Circulation Manager Address: 430 Nonopoge Road, Fairfield, CT 06825 Erik R. Hermans, Editor Yearly subscriptions $50.00, 6 months $27.00 By air mail to Europe $125.00 per year By air mail to Canada $55.00 per year Checks must be drawn on US banks. Deadline: Wednesday a week prior to publishing Postmaster: Please send address changes to NORDEN 335 East 51 Street 7B, New York NY 10022-6501


ÅBO och ÅBOLAND

NORDEN

Åbo-kulturen får 800.000 mindre än staten tänkt Staten ger extrapengar även 2009 – Åbo använder dem till att täcka allmänt underskott, inte för att stöda Åbo som blivande europeisk kulturstad. Inte heller nästa år får kulturen i Åbo se mycket av de extra pengar som staten delar ut till kultursektorn. Om inte politikerna i kulturnämnden och fullmäktige går emot tjänstemännens budgetplaner, förstås. –Klart att politikerna kan besluta annorlunda än vi planerar, säger stadens budgetchef Heikki Silpola. Rabaldret de senaste veckorna om att Åbo stad i år struntat i att ge extra statsandelar på 1, 2 miljoner till kulturen, har enligt budgetchefen en begriplig förklaring. –Åbo stads ekonomi är så mycket sämre än de andra stora städernas. De har tydligen haft råd att rikta kulturpengarna dit de hör hemma. Silpola, som sitter på en av topptjänsterna i stadens ekonomiförvaltning, är medveten om att det

både för 2008 och 2009 delats ut extra statsandelar som undervis– ningsministeriet uttryckligen önskat ska användas för teatrar, orkestrar och museer. –Men vad gör vi? Vi budgeterar ett underskott för Åbo stad på 10 miljoner för nästa år. Vi är glada över alla extra statspengar som gör att minuset blir mindre. I den budgetram som kulturnämnden ska börja behandla imorgon finns i alla fall ett tilläggsanslag på 400 000 e. –Men hur vi skulle bära oss åt för att komma upp till 1,2 miljoner extra till kulturen, det förstår jag inte, säger Silpola. Vad händer då om fullmäktige på sitt budgetmöte bestämmer att kulturen i alla fall ska få hela den summan i tillägg, som staten vill? –Ja, då blir väl Åbo stad ännu mera skuldsatt. Knappast vågar politikerna ta något från nån annan sektor för att ge till kulturen, säger Silpola. ÅU

Fortsatt oenighet om tunnel Pargas-Nagu De nya tunnelkostnadskalkylerna som Vägförvaltningen låter företaget Pöyry Infra Oy göra beräknas med en lutning på 8 procent. Enligt vägingenjör Markus Salmi på Vägförvaltningen har den nya riskanalysen de låtit göra inte visat att en tunnel med mindre lutning skulle vara säkrare och därför står de fast vid att Pargas-Nagu tunneln bör ha en lutning på 8 procent. Enligt ett EU-direktiv bör tunnlars lutning på grund av säkerhet vara max 5 procent, men enligt riskanalysen som Vägförvaltningen låtit göra är riskerna inte större med en större lutning. Däremot är prisskillnaden stor och därför står man fast vid att Pargas-Nagu tunneln skulle ha

en lutning på 8 procent. Pargasbon Ted Bergman som i flera repriser har kritiserat Vägförvaltingens förordande av tunnelalternativet är skeptisk till Vägförvaltningens riskanalys. Han hänvisar förutom EU- direktivet till norska experter som heller inte rekommenderar en större lutning än 5 procenter. Ted Bergman ifrågasätter också Pöyry Infra Oy:s kompetens att göra en tillförlitlig kostnadskalkyl för tunnelalternativet men Marus Salmi på Vägförvaltningen försäkrar att Pöyry nog har bra referenser. Enligt Salmi har Pöyry erfarenhet av att bygga också tunnlar under vatten. Internytt

Pargas hälsocentral renoveras Mottagningen moderniseras. Tillfällig ingång, färre läkare i fem veckors tid. Förra måndagen påbörjades renoveringen av hälsocentralens mottagning i Pargas, som beräknas räcka fem veckor. Det innebär vissa inskränkningar i verksamheten och vissa specialarrangemang för dem som besöker hälsocentralen, säger överläkare Erja Hellberg. Ingången sker under renoveringen via dörren till Bäddavdelningen, där det finns en tillfällig mottagning innanför dörren. Korridoren mellan mottagningen och röntgen stängs under renoveringen, vilket betyder färre behandlingsrum för läkare. Laboratoriet fungerar normalt och röntgen likaså men ingången till röntgen sker via dörren mellan hälsocentralen och mentalvårdsbyrån.

ÅBOLAND AKTUELLT VÄSTANFJÄRD: Västanfjärds samgångsbidragen kommer att beAgenda 21-grupp uppmanar Kimito– hövas flera år framöver, och ön att tillsätta en liknande grupp i Kimitoön måste vara försiktig med den nya kommunen. Gruppen skulle investeringar. bland annat främja hållbar utveck- DRAGSFJÄRD: Köket i Dalsbruks ling och kretsloppstänkande i den hälsocentral stänger sannolikt vid nya kommunen. I en skrivelse riktad årsskiftet. Köket är relativt litet och till Orga–nisationskommissionen enligt uträkningar som gjorts blir uppmanar Västanfjärds Agenda 21- matportionerna förhållandevis dyra. grupp kommissionen att också bygga I köket jobbar för närvarande tre ut reningsverket i Västanfjärd på det anställda. Husmor Monica Lindroos sätt som det var tänkt. Bland annat så säger att man nog har förståelse för att vatten från reningsverket används de ekonomiska resonemangen men för att bevattna energigrödor. samtidigt sörjer man vid HITIS: Ett gammalt rött träskjul har hälsocentralen ändå förlusten av ett förvandlats till en modern brandsta- eget kök. En av de största fördelarna tion. Det är knappt så Rosalas frivil- med ett eget kök i huset har varit att liga brandkårister själva tror det, men man t ex kunnat beakta gamla och förvandlingen är ett faktum. "Många svårt sjuka patienters önskemål när har hjälpt oss. Bland andra Leif det gäller något litet extra i matväg. Degerth organiserade en välgören– Var den mat som serveras på bäddhetsrodd och samlade in 7 000 euro, avdelningen i framtiden ska tillredas då började vi tro att det faktiskt fanns är ännu oklart. chans att sätta i gång. Också Drags– NAGU: Nagu kommunstyrelse har fjärds kommun ställde upp ekono- diskuterat hur samgångsbidraget, elmiskt. "Så började vi söka efter ett ler morotspengarna, ska fördelas. sätt att bygga snabbt – vi ville ha Redan tidigare har styrelsen föreslafärdigt isolerade vägg- och tak- git att bollhallen skulle få 400.000 element som också skulle vara brand- och sportstugan 50.000 euro. Men isolerade. Det ledde oss till Paroc, de återstående 300.000 euro som som förstod våra behov och hjälpte man får i kommunsamman–slag– oss på många sätt. Utöver det har ningen, blev det en lång diskussion många andra företag hjälpt oss". ÅU kring. Styrelsen enades om att Nagu KIMITOÖN: På Kimitoön skapas ett när–servicenämnd ska få 200.000 gemensamt vattentjänstverk som blir euro, vilka kan fördelas till förenett kommunalt affärsverk Organisa– ingar och projekt i Nagu, och att man tionskommissionen diskuterade reserverar 100 000 euro för ett sjölänge om vattentjänsten skulle skö- fartsmuseum. Styrelsen hade också tas som ett aktiebolag, eller en mel- diskuterat att ge pengarna till paraplylanform som kommunalt affärsverk organisationen Pro Nagu, men då eller helt underställd en kommunal den är helt nygrundad ville styrelsen nämnd. Efter omröstning 7-4 beslu- vänta med att ge pengar till den. tade man att det blir mellanformen - NAGU-PARGAS: Företaget Pöyry ett kommunalt affärsverk. Kommis- Infra Oy ser ut att få uppdraget att sionen beslutade också att man sö- uppdatera planen för en tunnel melker en ny utvecklingschef efter Klas lan Pargas och Nagu. Enligt ingenNyström, som har lämnat kommu- jör Markus Salmi vid Vägförvaltnen. Bud–getramarna för nästa år för ningen torde ett avtal om det snart bli Kimitoöns kommun diskuterades in- klart. Enligt Salmi har Pöyry Infra gående. Ekonomin verkar stabil, men 6:49 erfarenhet av att1planera tunnlar och CL-Nordon News ad 10/11/05 PM Page

att kontakta socialkansliet i Dragsfjärd. Några formella behörighetskrav finns inte på en familjearbetare, som är tänkt för att hjälpa barnfamiljer. –I framtiden behöver vi en anställd som koncentrerar sig på barnfamiljer, i samarbete med skolor och dagis. Varje gång man kan undvika så svåra problem, att det slutar med omhändertagande av barn, är både en mänsklig och ekonomisk vinst, säger han. –Just nu har vi inte i Dragsfjärd några ”tunga ” fall men socialkansliet har antennerna ute hela tiden. Kansliets personal har skött sig verkligt bra, tack vare det har vi klarat situationen. Kanslisten har fått utökad arbetstid och tar över uppgifter som socialarbetaren normalt sköter. Varför är det så svårt att få socialarbetare? undrar man. –Hårda utbildningskrav, för få utbildas, de som är 40+ är inte längre behöriga eftersom deras utbildning har föråldrats. Lönen är inte heller så bra. ÅU

andra underjordiska utrymmen samt byggande i berg. Planen för en bro mellan Pargas och Nagu ska uppdateras av Destia Oy, som anlitar det danska företaget Cowi SS som underleverantör. Enligt Salmi har Cowi specialiserat sig på planering av stora broar. HOUTSKÄR: Polisen är nu klar med undersökningen kring den brand som totalförstörde en stuga på ön Volot i Houtskär i slutet av juli, där också två personer omkom. Enligt polisen kommer brandorsaken aldrig att kunna fastställas helt, men branden var troligtvis en olyckshändelse och kan ha fått sin början från en eldstad, tobaksfimp eller gaslampa. Polisen har kunnat utesluta att stugan skulle ha antänts med flit. KIMITO: Årets kulturpris Kimitoknorren tilldelas i år Kimitobon Göran Eriksson. I prismotiveringen lyfts särskilt Erikssons arbete inför jubiléet av Skärgårdskriget fram. Göran Eriksson är ekonomiemagister men har ett stort intresse för historia och amatörteater. För några år sedan utkom hans bok Skärgårdskriget. Boken har varit mycket populär. PARGAS: Planerna på det två–språ– kiga, mångprofessionella familje– centret i Pargas har framskridit så långt att man hoppas kunna inleda verksamheten i den gamla skolbyggnaden invid sundet på Urnlundsvägen redan vid årskiftet. Idag delar Åbolands familjerådgivning, turistinformationen och projektarbeten som berör hela Åboland på den gamla skolbyggnaden. I det nya familje– centret skulle bl a barn- och möd– rarådgivningen, Åbolands familjerådgivning, barndagvårdens ledning samt vissa av stadens psykologer och skolkuratorer sitta. Enligt Helena Smirnoff som är sektorchef för barn- och ungdomssektionen i Pargas krävs ännu vissa renoveringsarbeten i huset för att verksamheten ska kunna inledas. INTERNYTT

SEA NEW YORK!

Kimitoön i akut behov av socialarbetare Kimitoöns socialkanslier har mist de flesta i sin stab. Bara kanslister och direktörer kvar. Nyligen hade Kimitoöns socialkanslier två socialarbetare, en familjearbetare och en kombinerad socialsekreterare–socialarbetare, plus två socialdirektörer och kanslister. Nu finns bara direktörer och kanslister kvar, efter att de övriga en efter en har sökt sig till andra jobb. –Knappast får vi snabbt tag på nya socialarbetare, behörighetskraven är hårda, säger Anders Laurén (sfp), ordförande för Dragsfjärds socialnämnd. –Annonser har inte gett resultat. Vi har nu gett vår socialdirektör i uppdrag att försöka lösa frågan om socialarbetare i Dragsfjärd tillfälligt, för ett år. Vi vet vilka Kimitoöbor som är intresserade av socialt jobb och kommer att kontakta dem, säger Laurén. Om någon är intresserad av att börja som familjearbetare är det bara

TORSDAG 4 SEPTEMBER 2008 ❤

75-minute, 2 & 3-Hour Sightseeing Cruises Harbor Lights Cruise Live Music Cruises BEAST Speedboat Ride PIER 83, W. 42nd St. & 12th Ave. (Near Times Square)

212-563-3200 www.circleline42.com


4

NORDEN

TORSDAG 4 SEPTEMBER 2008

TV-DOKUMENTÄR

SIDAN FYRA

Musik

■ År 1902 var toppår för immigrationen för finländare. Då kom inte färre än 23.000 personer från Finland. Mellan åren 1860 och 1930 utvandrade 400.000 finländare till Nordamerika och nästan 52 procent av dem kom från gamla Vasa län. Småbruk och stora familjer gjorde att man helt enkelt tvingades ut ur familjeboet. När immigrationen från Finland var som störst utgjorde finländarna här 1,1 procent av USAs totala befolkning.

”Vem var Einar Swan?” En fråga för svenska Yle Den 17–24 augusti fanns ett svensk-finskt team i New York för att spela in dokumen– tärfilmen ”Vem var Einar Swan?” för FST5, Finlands svenskspråkiga TV-kanal. Det var Sven Bjerstedt från Lunds universitet, som intresserat sig för Swan och som publicerat resultaten av sina efterforsk– ningar bland annat i Norden. En mer omfattande dokumentation finns på SFHS website: http://www.sfhs.eget.net/portal/ bilder/Swan.pdf

V

idare var det TV-produ centen Benny Törnroos (prisad dokumen–tärfil– mare men också känd som mumin– sångare och TV-allsångsledare) och produktionsassistenten Annika Brushane-Viitala (saxofonist, ledare för Ladies First Big Band och Society Fox Orchestra). Bjerstedt berättar själv om bakgrunden och om TV-inspelningen: – Filmen spinner på ett märkligt levnadsöde, som jag undersökte och skrev om för ett par år sen. Det hela började med världens sorgligaste låt (i jazzballadgenren åtminstone): ”When your lover has gone”. Jag har alltid älskat den, och jag blev överraskad när jag plötsligt en dag fick klart för mig att den som skrev sången hade det otippade förnamnet Einar. Einar Swan (1903–40) var ett finsk-amerikanskt musikunderbarn, multiinstrumentalist och kompositör. Han dog ung och tills för något år sedan var han mer eller mindre fullständigt bortglömd. Jag frågade en rad jazzforskare både här och i Amerika, men det var ingen som kände till honom, och frågan ”Vem var Einar Swan?” verkade omöjlig att få svar på. in nyfikenhet hade väckts, och det blev star ten på en otrolig upptäcktsresa. Jag fick hjälp av en lång rad människor, framför allt i Finland och USA, släktforskare, bibliotekarier, musikexperter. Inte minst betydelsefullt var det att jag efter långvarigt sökande lyckades få kontakt med Einar Swans båda barn, som nu är i 80årsåldern. Av dem fick jag kött på benen, både fakta och fotografier. Efterhand rullades en historia upp som var mycket mer spännande och innehållsrik än jag hade kunnat ana.

Familjen Swans emigrantöde var färgstarkt. Föräldrarna var finnar från Österbotten. Einars farföräldrar var beryktade för en brutalitet utöver det vanliga. Minnet lever kvar än i dag i byn där de bodde. Einars far var snickare och flyttade till Helsingfors. Einars mor stod i hattaffär där. De emigrerade precis vid sekelskiftet 1900 och hamnade så småningom i Massachusetts, där Einar och hans sju syskon växte upp i Worcester. Familjen var ovanligt musikalisk, och det finns underbara bilder från 1910-talet på deras familjeorkester: små och stora barn, små och stora saxofoner. Framför allt var storebror Einar ett underbarn, som fick egna kompositioner tryckta redan i 10-årsåldern och själv behärskade mer än 20 instrument. Men tragiken lurade runt hörnet. Fadern kunde varken acceptera att Einar valde att spela jazz eller att han gifte sig med en judinna. Brytningen blev total Efter skolan ledde Einar Swan en egen orkester i hemstaden. Snart blev han upptäckt och befann sig redan 1924 (21 år gammal) som saxofonist i en av orkestrarna på det berömda Roseland Ballroom i New York. I den

Text och bilder Sven Bjerstedt

Donald Swan i gungstolen med barndomsvännen, den italiensk-amerikanske psykiatern Bruno Bellinfante, th. och artikelförfattaren Sven Bjerstedt till vänster på bilden. Det var i hans hem på Riverside Drive som intervjun med Donald Swan ägde rum.

F

M

I sällskap med Donald Swan besökte filmteamet också Einar Swans grav i Elmont, NY. andra orkestern spelade bland andra Louis Armstrong och Coleman Hawkins. Under 20-talet hade Einar en framgångsrik musikerkarriär, men efter att han bildat familj övergick han till att arbeta som arrangör för några av de stora radioorkestrarna.

D

äremot komponerade Ei nar Swan inte så mycket musik. Han dog redan 1940, 37 år gammal, av en hjärnblödning. ”When your lover has gone” är hans enda välkända sång. Han skrev den tidigt under depressionsåren. Den var en stor hit 1931, både på film och i en rad skivinspelningar, och den har sedan dess spelats in av hundratals artister: Louis Armstrong, Billie Holiday, Frank Sinatra, Judy Gar– land...

öljande är något av det vi nu hann med under den gångna veckan. – En innehållsrik intervju med Einar Swans son Donald Swan (78 år), som flög oss till mötes från Kalifornien och som gav oss sina personliga minnen om pappan och om släkten. Han var visserligen bara 8–9 år när fadern dog men kunde ändå förmedla livliga intryck av mannen, både som pappa och som musiker. I sällskap med Donald besökte vi också Einar Swans grav i Elmont, NY. – Intervju med Erik R. Hermans, som berättade om de finskamerikanska invandrarna och om deras sammanhållning i det nya landet, bl.a. genom musiken. Einar Swan var ju ett tydligt exempel på en "amerika– niserad" andragenerationsinvandrare, som gav sig på jazz i stället för folksånger. Med viss framgång dessutom. – Intervju med en ung Louis Armstrong-expert, Ricky Riccardi. Han berättade oerhört kunnigt och passionerat om Armstrongs inspelning av Einar Swans melodi "When your lover has gone" när sången var alldeles

ny år 1931. Intervjun ägde rum i Louis Armstrongs hem i Corona, Queens (numera museum och fortfarande inrett exakt som vid tiden för Armstrongs död), vid hans skrivbord! Det var ingen liten upplevelse, ska jag säga. – Intervju med Vince Giordano, ledare för ett av världens främsta jazzband i 20-30-talsstil, Vince Giordano's Nighthawks. Han berättade om sina starka intryck (redan som femåring!) av sången "When your lover has gone", inte minst Louis Armstrongs nämnda inspelning av den. Nighthawks spelar låten i just det arrangemanget än i denna dag! Och vid måndagskvällens konsert lät orkestern oss generöst spela in den inte mindre än två versioner, där bandets två fenomenalt stilsäkra trumpetare (Mike Donnella och JonErik Kellso) turades om att spela Armstrongs parti, medan Vince Giordano stod för sånginsatserna. Den timslånga dokumentären "Vem var Einar Swan?" kommer enligt planerna att sändas i Finlands svenskspråkiga TV-kanal FST5 den 29 december.

Så småningom hade jag tillräckligt med material för att skriva en biografi över Einar Swan. Dels blev det den ovannämnda webbpublicerade artikeln på 80 sidor, dels en kortare artikel på tio sidor i den ledande tidskriften för jazzhistoria, The Mississippi Rag. Dessutom har en rad tidskrifter (däribland inte minst Norden!) intresserat sig för historien.

”Umgängeslivet i de stora finländska immigrantkolonierna lär vid sekelskiftet har varit mycket livligt. Programmen gick i traditionell stil, man höll föredrag, läste dikter, sjöng och spelade, drack kaffe och slutade kvällarna med gammaldans”, berättade redaktör Hermans för Yles Benny Törnroos och Annika Brushane-Viitala i Battery Park. I bakgrunden finns Ellis Island

Den finländske TV-producenten Benny Törnroos läste min biografi om Einar Swan och drog igång inspelningen av den här entimmesdoku– mentären, där jag fungerar som ett slags programledare och ciceron. Jag var i Helsingfors i april och spelade in en del, och nu har vi alltså kompletterat med rundvandring och intervjuer over there.

Sven Bjersted tillsammans med Ricky Riccardi utanför Louis Armstrongs hem/museum i Corona, Queens.


TORSDAG 4 SEPTEMBER 2008 ❤

NORDEN

WEBB, TV och TELEFON

Sedan den 25 augusti direktsänds alla Yles fem finlandssvenska regionala radiosändningar på webben och kan höras över hela världen. Man kan lyssna på radiokanalerna på Yles webbtjänst Arenan, svenska.yle.fi/arenan. Där sänds Radio Vega Österbotten, Åboland, Västnyland, Mellannyland och Östnyland. ■

Teknologi

Finsk gps-lösning på export

Nya N79. Foto: Nokia

Nya nallar från Nokia Nokia presenterade den 26 augusti två nya mobiler ur sin N-serie, bägge är försedda med en fem megapixels kamera med Carl Zeiss-optik. N79 beskrivs som en multimediedator med bland annat gps, musikspelare, bra browserfunktioner och utbytbart skal. N85 är i första hand en underhållningsmobil gjord för spel, musik och videotittande. Båda mobilerna ska finnas i handeln i oktober och priset ligger på 590 respektive 690 euro. Hbl

Nokia samarbetar med Lonely Planet Mobiljätten Nokia har inlett samarbete med Lonely Planet, som är känt för sina reseguider. Användarna av Nokia Maps kan ladda ner Lonely Planets information om över 100 populära turistmål. Nyhetsbyrån AP uppger att varje nedladdning kostar 7,99 euro. Nokia säger att man med samarbetet strävar efter att hjälpa turister att hitta lämpliga övernattningsställen, butiker och sevärdheter. Över 360 skribenter, forskare och fotografer medverkar i Lonely Planet. Nokia har i allt högre grad börjat erbjuda olika former av service i sina mobiler. Internytt

Webbtidningarnas popularitet ökar En allt större andel finländare läser webbtidningar. Nästan 70 procent av 16–74-åriga internetanvändare läste webbtidningar på våren 2008, visar Statistikcentralens färska undersökning. Ett år tidigare var andelen 63 procent. Att läsa webbtidningar kommer på femte plats i fråga om popularitet då det gäller användningen av internet. Endast e-post, sökning av information gällande varor och service, banktjänster och bläddrande i rese- och inkvarteringstjänster är populärare. Åldern på den som använder internet inverkar inte särskilt mycket på om man läser webbtidningar. 30–49-åringar läser webbtidningar lite mer än andra, uppger Tidningarnas Förbund. Webbläsarbaserade nyhetstjänster, till exempel RSS-flöden, används av 23 procent av internetanvändarna och 14 procent prenumererar på någon webbpublikation eller nyhetstjänst. Största delen av de finländska tidningarna är också verksamma på nätet. Enligt den utredning som Tidningarnas Förbund gjort, publicerade 164 dagstidningar sitt innehåll också på nätet i början av år 2008. 60 tidningar utkom på nätet som en e-tidning, det vill säga som en digital kopia av papperstidningen.

Allt fler använder internet Också den totala mängd finländare som använder internet har ökat. Ungefär 83 procent, det vill säga mer än 3,2 miljoner finländare mellan 16 och 74 år, hade använt internet under de senaste tre månaderna. År 2004 var motsvarande siffra 70 procent. Närmare 80 procent av finländarna använder internet varje vecka. Så gott som alla personer under 40 år använder internet i någon form medan fyra av tio personer i åldern 60 till 74 år uppger att de använder internet. Under de senaste åren har användningen dock ökat relativt sett mest bland personer över 60 år, uppger Statistikcentralen Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årliga undersökning om användning av informations- och kommunikationsteknik. Omkring 3 000 personer intervjuades för undersökningen. Internytt

Åbo Underrättelsers TV-satsning tar form Det är nu klart att förlaget som ger ut tidningarna Åbo Underrättelser och Pargas Kungörelser också börjar göra TV. TV-satsningen är en del av ett större projekt att utveckla tidningen. "Rörlig bild och ljud är vardag för konsumenter och företag i dag och vi både vill och bör vara med i utvecklingen kring nya medier", säger förlagets VD Harry Serlo. I första hand ska Åbo Underrättelser producera ett halvtimme långt magasinprogram som sänds en gång i veckan i den regionala kanalen Turku TV, med repriser, samt på webben. Programmets exakta profil skapas senare tillsammans med den person som ÅU anställer för det här ändamålet. – Följande skede är att satsa betydligt mer på webben, på webb-tv och den typens lösningar. Vi vill samtidigt försäkra oss om att yrkeskompetensen gällande nya medier ska växa fram också på svenskt håll, säger vd Harry Serlo. Tidningens tv-satsning finansieras av ÅU:s moderbolag Förlags Ab Sydvästkusten, Svenska kulturfonden, kommunerna i Skärgårdsnätet och Turku-TV. Turku TV syns i cirka 50 kommuner i sydvästra Finland. Produktionen beräknas komma igång vid årsskiftet. Internytt

Vandaföretaget Fastrax har under försommaren väckt uppmärksamhet i gps-världen med en unik navigatormjukvara. Med hjälp av den tänker företaget ta plats i allt fler apparater. När gps-navigatorn är på väg att bli var mans egendom håller sig finländska Fastrax väl framme. Företaget har sedan 1999 gjort satellitmottagare som and?ra tillverkare sedan byggt in i sina egna skal med egna applikationer. Hittills har Fastrax’ gps-teknologi funnits främst i olika slag av övervakningssystem, bland annat inom logistikbranschen för att hålla koll på var till exempel långtradarsläp och containrar finns. Nu vill navigatortillverkaren också komma in på de stora volymmarknaderna, där till exempel gpsbestyckade smartmobiler håller på att bli vardagsmat. Och företaget är på god väg. I Kina och övriga Asien finns redan ett antal mindre lokala mobil- och navigatortillverkare som använder Fastrax’ gps-mottagare. Snart lanserar en av världens största elektroniktillverkare en bilnavigator där finländarna står för innehållet. – Marknaden växer explosionsartat, efterfrågan är enorm, säger vd Taneli Tuurnala.

Mindre och billigare Från att ha varit en relativt liten aktör har Fastrax under våren väckt uppmärksamhet i branschen med en

unik mjukvaru-gps-lösning. I stället för att bygga gps-mottagaren som en separat enhet har Fastrax gjort en mjukvaruvariant som utnyttjar huvudapparatens, till exempel mobilens, processor. På det sättet kan navigatordelen krympas till en bråkdel samtidigt som elförbrukningen minskar och priset sjunker. Det här gör det lättare att bygga in gps-navigatorn i andra apparater och gör slutpriset lägre för konsumenterna. I dag kostar gps-biten i till exempel en mobil som görs i stora volymer minst 7–8 dollar men Fastrax räknar med att mjukvaruvarianten ska sänka priset till 3 dollar per enhet.

Ett långvarit förarbete – Vi har gjort ett långvarigt förarbete och jobbat på våra försäljningskanaler och vårt varumärke. Mjuk–varugps-lösningen är nog det största steget i företagets historia, säger Fredrik Borgström, försäljnings- och mark– nadsföringschef. Efter lanseringen har intresset varit stort från olika håll i världen och de första produkterna med Fastrax mjukvaru-gps-lösning väntas finnas i handeln i början på nästa år.

Snabb tillväxt Det ökade intresset för positioneringsteknologi har fått företagets omsättningskurva att gå brant uppåt. I år väntas omsättningen öka med 60 procent till cirka 13 miljoner euro. – Ändå ligger vi bara lite över marknaden i genomsnitt. Tillväxtmöjligheterna är närmast obegränsade, säger Tuurnala.

Personalstyrkan växer också men inte i takt med omsättningen. På kontoret i Vanda jobbar 34 personer med utveckling, försäljning och marknadsföring, men all produktion görs av en kontraktstillverkare i Korea. Nästa år inleder Fastrax samarbete också med en kontraktstillverkare i Kina. Och så vill företaget fortsätta. Att lägga ut jobben till lämpliga samarbetspartner är mer flexibelt. På det sättet får företagets egen personalstyrka växa i maklig takt.

Låga lönekostnader Samarbetet med koreanerna innebär en språklig utmaning men i övrigt har Fastrax-ledningen mest goda erfarenheter av arrangemanget. Kvaliteten är hög och lönekostnaderna låga. – Det är tråkigt att erkänna men efter att den tillverkning vi hade i Finland flyttades till Korea 2003 fick vi ett mera pålitligt resultat samtidigt som kostnaderna sjönk, säger Fredrik Borgström. – Baselektroniktillverkning i Finland lönar sig inte i dag, när en ingenjör i Kina jobbar för 100 euro i månaden. Visst stiger lönerna också där, men det flyttar hela tiden mer folk från landsbygden som håller lönenivån nere, säger Kim Kaisti, utvecklingschef och en av företagets grundare. Fastrax gynnas just nu också av att produktionen prissätts i dollar vars värde är lågt.

PATRIK HARALD/HBL

Åland skapade mötesplats på internet för alla som är intresserade av natur Åland skapade mötesplats på internet för alla som är intresserade av natur. Så kan man enkelt beskriva naturum.ax som lanseras den 6 maj. -Det är så rätt i tiden, säger Johan Sjölund, entusiastisk projektledare. Projektledare Johan Sjölund och projektansvariga Tove Teir-Siltanen har arbetat med naturum.ax sedan september. Men Sjölund vill inte fokusera på personerna bakom utan lyfter hellre fram sajten. -Det är inte bara är en webbsida där man går in och får information, utan den inbjuder till interaktivitet. Alla användare får ett eget krypin, man har möjlighet att ha fotoalbum, filmer, favoriter, händelsekalender... Gästbok har man också. Och dagbok. -Det är som en natur-Facebook, säger han och skrattar. Tove Teir-Siltanen säger att tanken är att attrahera en lite yngre målgrupp och jämför sajten med resdagboken.se där många ungdomar berättar om sina resor världen över. -Folk utifrån säger att vi har så vacker natur, men man blir lätt hemmablind, säger hon.

Stimulerar ett intresse Ett naturum är ett informationscenter där besökaren får veta mer om ett områdes geologi, flora och fauna för att inspirera till friluftsliv och besök i naturen. Ålands natur och miljö, som står bakom naturum.ax, har valt att göra en virtuell variant. -Kunskap om naturen stimulerar ett intresse. När man förstår naturen tar man hand om den också, säger Tove Teir-Siltanen.

Förutom möjligheten att själv dela med sig av, och kommentera, material på webbsidan, finns en hel del kuriosa och fakta om Ålands natur. En av författarna bakom texterna är Katarina Gäddnäs-Karlsson. -Vi vill visa upp vilken resurs naturen är för ålänningar och besökare, säger Johan Sjölund och tillägger att den som har idéer och vill bidra med material får ta kontakt. Än så länge är sidan bara på svenska, men den ska översättas till finska och engelska.

Finns många möjligheter Johan Sjölund hoppas naturum.ax får "massor" av medlemmar, men gissar att tusen personer har registrerat sig till sommaren. -Om vi får med ett gäng skolklasser kanske vi lyckas med det, säger han. Projektarbetarnas långsiktiga målsättning med naturum.ax är att få till stånd ett naturum i verkligheten, det vill säga en fysisk utställningshall någonstans på Åland. -Det finns otroligt många möjligheter. Det här är bara ett steg på vägen, säger Sjölund. Projektet är till hälften finansierat av EU och landskapet står för cirka 40 procent av kostnaderna. Östersjöfonden, Viking Line och Paf är sponsorer. Budgeten är på drygt 200.000 euro och projektet avslutas i augusti. Därefter är tanken att sajten ska sköta sig själv. Det är April kommunikation som formgett webbsidan medan Majactive med Marika Mattfolk i spetsen ansvarat för det tekniska. För att göra sajten så användarvänlig som möjligt har Mattfolk under arbetets gång använt sig av en testgrupp som motsvarat målgruppen. En styrgrypp med amanuens Åsa Hägg från Husö biologiska station i spetsen har också

varit delaktig i projektet. Edgar Öhberg, vd för Östersjöfonden: -Vi tycker idén är lovvärd och ville hjälpa till att göra något. Vi kunde bidra med de kontakter och kunskaper vi har. Miljön ligger förstås Östersjöfonden nära-även om det främst är havet, men allt hänger ju ihop. Vilket är ditt smultronställe på Åland? -Det finns flera... Men jag är benägen att säga Geta, Hällö. Vi har en äldre stuga där ute som min frus föräldrar byggde men som vi numera disponerar. -Östersjön och miljön i det stora hela är en del av den vardag vi ålänningar befinner oss i. Vi och alla de kunder vi har på nätet är betjänta av att miljön är i fokus. -Vi tittar på olika projekt och plockar fram ett speciellt projekt under ett år. Östersjöns marina miljö har vi haft tidigare och nu blev det det här. Vilket är ditt eget smultronställe på Åland? -Det är Lumparns strand där jag har mitt lilla sommarställe. Boris Ekman, vice vd för Viking Line: -Vi bor ju här mitt i skärgården och mycket stor del av våra anställda bor här omkring. Det är vår egen livsmiljö som vi vill värna om. Det kommer också i uttryck i bolaget i övrigt, vi använder bästa tänkbara teknik för att värna om miljön. Vilket är ditt smultronställe på Åland? -Vi blev med sommarstuga senaste sommar vid Tellholm, så det är mitt smultronställe på fasta Åland. Annars är det att sitta i segelbåten någonstans i Ålands skärgård. Sandra Widing sandra.widing@alandstidningen.ax


6

TORSDAG 4 SEPTEMBER 2008

NYLAND och HELSINGFORS

Flamingo nästan färdigt att lyfta Nordens första och största upplevelsecentrum i Vanda Om en vecka öppnas portarna till Nordens första och största upplevelsecentrum i Vanda. Platsen heter Flamingo och det är i princip möjligt att tillbringa ett helt liv där utan att någonsin gå ut. Nu är det officiellt, Vanda är Finlands Las Vegas. I den här sparsamt bebodda staden öppnas i september det jättelika upplevelsecentret Flamingo - strax bredvid det jättelika köpcentret Jumbo vid Tusbyleden. Konceptet är nytt för Finland och hela världen, lovar företagarna. Under ett och samma tak finns såväl hotell, spa, nattklubb, bio, restauranger, kasino, bowlinghall och butiker. Avståndet till flygplatsen är endast 2,5 kilometer, vilket innebär att också kommunikationerna torde vara i ordning. På upplevelsecentret räknar man med att upp till 40 procent av besökarna kommer från utlandet, främst Ryssland. För de mindre långväga besökarna ordnas busstransporter från Dickursby. – Flamingo är mycket mera än ett köpcentrum. Det här konceptet är helt nytt, säger Toni Pekonen, fastighets-

chef på försäkringsbolaget Varma, som äger fastigheten. Liknande koncept finns närmast i USA. Där finns också ett världsberömt ljusrött kasino som heter Flamingo.

Spa och wellness Den till ytan största enskilda aktören i centret är Flamingo Spa. Det har alla de traditionella funktionerna som finns på var och varannan vattenpark, bland annat en Maya-inspirerad vattenkana designad av inredningslegenden Sakke Järvenpää, men också ett särskilt wellness-område för vuxna, där barn och tonåringar inte äger tillträde. Wellness-området grundar sig på ett koncept av den tyska wellnessgurun Paul Haslauer. På området finns en restaurang, sex olika sorters bastu, söt- och saltvattensbassänger och arton stiliga rum för olika slags behandlingar, där gästerna kan njuta av till största delen robotiserad massage, ensamma eller i sällskap. Temat för inredningen är tvåflodslandet, nu för tiden bättre känt som Irak. Det är en del av det tyska

Wellness-konceptet. – Kärnan i den här verksamheten är att alla behandlingar är bra för hälsan. Saltvattensbassängen är bra för bland annat hudsjukdomar, säger Hannu Hellman, vd för Aviaspa. Andra stora aktörer är hotellet med drygt 300 rum och show-restaurangen Flamingo Club, som ägs av Seppo "Sedu" Koskinen och rymmer 2 300 personer. I september uppträder där bland andra Village People, Boney M och Ace of Base.

Bäddat för framgång Upplevelsecentret har varit en enorm satsning för fastighetsägaren. Byggarbetet inleddes 2006 och har tidvis sysselsatt upp till 500 personer och 300 underleverantörer. Kostnaderna för hela paketet lär ligga på 140 miljoner euro. Fastighetschefen Toni Pekonen tror benhårt på Flamingos framtid och med knappa två veckor kvar till invigning ser det lovande ut. Hela 95 procent av affärslokalerna är uthyrda och för den återstående delen pågår förhandlingarna. HENRI FORSS/HBL

Axxell bygger jättehus i Karis Det nya utbildninsbolaget Axxell ska samla sina funktioner under ett stort tak på bägge sidorna av Bangatan nära järnvägsstationen i Karis. Den sydliga delen av skolhuset kommer enligt planerna att ligga alldeles intill banan på den gamla godsmagasintomten mittemot järnväggstationen. Skolans andra del byggs på norra sidan av Bangatan. De två delarna ska förbindas av en så kallad överbyggnad. Den byggnad som planeras blir mellan tre och fyra våningar hög. På järnvägssidan placeras de praktiska linjerna: metall-, trä- och snickeriutbildningen. Den andra flygeln reserveras för klassrum, lärarrum och bespisning. Endast billinjen blir kvar i yrkesskolans nuvarande fastighet vid Pumpviken: - Tills vidare, tillägger Axxells fastighetschef Bo Nyman, sen får vi se. Hela byggnaden blir ungefär sju, åtta tusen kvadratmeter stor. Axxells ledare hoppas att bron över järnvägen i Karis centrum kan stängas för biltrafik när skolhuset står klart.

Finska elever i Hfrs kan bättre svenska De finskspråkiga eleverna i nionde klass i Helsingfors kan aningen bättre svenska än genomsnittet, visar en riksomfattande utvärdering av nionde– klassisternas kunskap i svenska som Helsinginfors stads ut– bildningsverk låtit göra. Helsingforseleverna tycker också i högre grad än eleverna i resten av landet att svenska är ett nyttigt ämne att lära sig i skolan. Undersökningen visar också att flickor är mer positiva till att lära sig svenska än pojkar. Målet med utvärderingen är att få en bild av kunskapen i svenska bland eleverna i slutstadiet av grundskolan. Samma undersökning genomfördes år 2001, och också den gången klarade Helsingforseleverna proven i anknytning till undersökningen aningen bättre än genomsnittet i hela landet. Internytt

Bägge tomter används i dag främst som parkeringsplats. Godsmagasintomten ägs av Vr och Axxell förutsätter att marken är ren innan köpet kan bli av. De två aktuella tomterna på andra sidan gatan ägs av Karis stad som är villig att sälja dem till Axxell.

Föravtal klart för behandling Axxell räknar med minst ett år innan allt är klart för byggstart eftersom bygget kräver att detaljplanen för området ses över. Axxellhuset kan stå klart tidigast vid årsskiftet 2010-2011. Utbildningsbolaget Axxells styrelse tar ställning till ett förslag föravtal om tomtköp med järnvägsbolaget Vr på måndag (1.9). Fastighetsaktiebolaget Axxells styrelse tar sedan ställning till föravtalet i mitten av september. Och före det är varken utbildningsbolaget Axxells Jan Nybom eller fastighetsbolaget Axxells Bo Nyman villiga att ställa upp på intervju. Axxells förvaltning flyttar också till Karis. Skolan hyr den så kallade

Grabbegården som Karis stads socialbyrå hittills använt. - Vi hyr huset till en början, säger Bo Nyman. Huset nära den planerade nya skolan har fuktgranskats och snyggats upp med ny målfärg. De första Axxellanställda flyttar in om en månad, den andra gruppen vid årsskiftet och resten av sammanlagt drygt trettio anställda flyttar in när bildkonstskolan hittat ny lokal. Bildkonstskolan håller tillfälligt hus i Grabbegården eftersom deras fastighet som bäst renoveras för staden Raseborgs tekniska personal. Axxell är ett stort utbildningsbolag som inledde sin verksamhet i höst. Axxell erbjuder yrkesutbildning och fri bildning. Skolan har verksamhet i Svenskfinland från Lappfjärd till Pernå. Axxells utbildningar i Karis innefattar tidigare Västra Nylands yrkesskola och Karis Kurcenter (från 1.1.2009). Yrkesinstitutet Sydväst i Ekenäs är också nu en Axxell-enhet. Internytt

Goda skördeutsikter trots regnig sommar Skördetröskorna har på sina håll kommit ut på åkrarna i Östnyland. Det är främst skörden av korn som har kommit igång. Skördeutsikterna är inte så katastrofala som man kanske kunde tro efter sommarens ymniga regn. Jordbrukaren Anders Ingman i Massby i Sibbo säger att sommarens regn fallit i mindre mängder per gång och att åkrarnas genomsläpplighet är rätt god. Markerna har så att säga hunnit svälja de regnmängder som kommit och vattnet har inte blivit stående på åkrarna. Däremot var vårens torka ett större problem. Resultatet av torkan blev att sädens uppkomst var ojämn. Den stora utmaningen blir nu att veta när man skall tröska, eftersom delar av åkern kan vara mogen medan en annan del inte är det. I år gäller det också att hålla sädestorkarna igång. Fuktigheten på handelsduglig säd skall vara under 14%. Det som Anders Ingman i Sibbo tillsvidare tröskat har haft en fuktighet på 20%. Kvaliteten på årets skörd är det ännu för tidigt att uttala sig om. Internytt

Fler blir misshandlade i huligan-Helsingfors Misshandelsfallen har ökat i Helsingfors. I januari–juli i år fick Helsingforspolisen kännedom om över 3.500 misshandelsfall. Tala om huliganfasoner, då får man tala om Helsingfors. Antalet var nästan 200 mindre under motsvarande period i fjol. Också egendomsbrotten ökade en aning. Under de sju månaderna bokfördes närmare 29.700 egendomsbrott av varierande slag. Till exempel ökade anmälningarna om skadegörelse. Däremot minskade rånen och de grova rånen med 15 procent. Antalet brott mot strafflagen var i stort sett på samma nivå som i fjol, det vill säga drygt 48.000. FNB

NORDEN

NylandsNytt HELSINGFORS: Bostadsminister Jan Vapaavuori beskyller i en intervju för MTV3 Helsingfors stad för storhetsvansinne i bostadspolitiken.Enligt Vapaavuori byggs det alltför mycket stora familjebostäder i Helsingfors, då det i verkligheten råder störst brist på en- och tvårummare. Den svåra botsdadssituationen för studerande kan ge en dålig bild av Helsingfors universitet och Finland utomlands. Behovet av inkvartering är stor just nu närs höstens studier börjar och det är många som har blivit utan studiebostad. Helsingfors universitets studentkår HUS har ordnat nödinkvartering för dem som fortfarande är utan bostad. Brist på en- och tvårummare är så svår. EKENÄS: Över hälften av de nya tomterna på Strömsö i Ekenäs östra skärgård har redan sålts. Det nya reningsverket är inte igång på grund av besvär.Nästan sjuttio tomter fick plats i den nya planen som gjordes upp då fastighetsbolaget Strömsö Property Development köpte ön. Mellan fyrtio och femtio har redan nu sålts. Det gamla gårdstunet mitt på ön har också vuxit med ett halvt dussin villor och under vintern byggs ytterligare nio villor, uppger man från Strömsöbolaget. På gårdstunet finns det byggrätt för sammanlagt ett 40-50-tal villor och stugor. BROMARF: Hyrorna i ekobyn Näckrosen i Bromarf höjs från och med den första september. För en del är höjningen oväntad och orsaken till att de flyttar ut. Marthaföreningen är upprörd över kalabaliken. Pia Nyholm bor sedan 2005 med sin man och fyra barn i den 115 kvadratmeter stora bostaden i ekobyn Näckrosen i Bromarf. Nu har de flyttat ut. Hyresförhöjningblev det med 115 euro i månaden från och med september. Jag skulle förstå om det var mellan tjugo och trettio euro. Men 115 i månaden är för mycket, säger Pia Nyholm. VN KARIS: Det råder dansfeber i Västnyland - så verkar det då man tittar på den västnyländska dansskolan Hurja Piruettis anmälningar inför höstterminen. I fjol var det 360 dansare som anmälde sig till olika lektioner, i år var antalet 520, det vill säga mer än 150 flera än för ett år sedan. Jenny Romberg är lärare för barndansgrupperna och hon hoppas att föreningen fortsätter att växa. Ännu finns det rum för flera deltagare. Hurja Piruetti är ett dansinstitut där man kan dansa till exempel jazz, hip hop och modern dans. HELSINGFORS: Museiverket ser inte längre någon anledning att bevara ruinen som återstår av godsmagasinen vid Tölöviken. Det väsentliga är att den nya danspaviljongen blir snygg. Dammet virvlar runt de sorgliga ruinerna av godsmagasinen medan gropen där musikhuset ska stå blir djupare och större. Om ett år eller två ska danspaviljongen med parkett för sjuhundra danslystna stå färdig. Danspaviljongen är ett initiativ av lyftkransföretagaren Pekka Niska som är en passionerad vän av dans och dessutom själv är finsk mästare i tango. Hbl PERNÅ: Butiksinnehavaren Anne Rosqvist-Räty öppnade butiken pånytt i somras efter att den varit stängd en tid. Sommaren har gått bra och kunderna har varit nöjda över att det finns en butik igen, säger Rosqvist-Räty. Sarvsalö är stugägrnas semesterparadis och på sommaren rör sig uppskattningsvis kring 2000 personer på ön. Men under vinterhalvåret har bybutiken ett kundunderlag på ungefär 200 personer - trots det tänker Anne Rosqvist-Räty hålla öppet året runt. VANDA: I Vanda har flera samlingspartister i dagspressen diskuterat möjligheterna till sammanslagning av städerna Helsingfors och Vanda.Det som varit på förslag är att det borde utföras en utredning av vad städerna skulla vinna på en samgång. I bakgrunden ligger en gallup där ca hälften av vandaborna gärna ser att städerna går samman. Men politikerna är ingalunda eniga.Inte ens inom samlingspartiet. Samlingspartisten Tapani Mäkinen tror för sin del att gemensam service och markpolitik kan gynna invånarna både i Helsingfors och Vanda. RASEBORG: Skolsammanslagningar inom Raseborg kunde ge pengar. Den andra faktorn som gör att Länsstyrelsen inte har prioriterat Svartå skolprojekt i det här skedet är den kommande kommunsammanslagningen. Krister Strandberg säger att Länsstyrelsen vill vänta för att få svar på en del frågor av beslutsfattarna i Raseborg. Strandberg konstaterar att till exempel skolsammanslagningar och samarbete över kommungränserna kunde bidra till att skolprojektet skulle beviljas understöd. De svenskspråkiga skolor som ligger närmast Svartå skola är Sannäs skola i Karis och Västankvarn skola i Ingå. EKENÄS: De arkeologiska utgrävningarna som Ekenäs museum och Hel– singfors universitet utför vid Raseborgs slottsruiner har gett resultat. Utgrävningarna som genomförs är en del av det EU-finansierade Alla tiders Raseborg-projektet. I Snappertuna kyrkby har markytan skalats bort och där det har kommit fram jordlager från medeltiden samt 1700-talet. På Slottsmalmens utgrävningsområde har det redan under den första veckan kommit fram medeltida kulturlager och där det hittats bland annat keramik, en glasbit, en bronshand samt en hammare helt i järn som sannolikt kan dateras till tiden kring 1435. LOVISA: På Lovisadagen invigdes den nya vandringsleden Ehrensvärdsstigen i Lovisa. Ehrensvärdsstigen börjar vid skyttepaviljongen på den lilla kullen intill idrottsplanen i Lovisa. Stigen har tre teman: fästningarna, naturen och kulturmiljön. Genom att följa Ehrensvärdsstigen kan man lära sig om hur en befästning byggdes på 1700-talet. Under Lovisadagen bjöds det också på mycket annat program - bl.a. skapades en installation med fågelskrämmor utanför Galleri Theodor. Kråkskrämmorna var Lovisanejdens konstförenings bidrag till Konsternas natt. BORGÅ: För första gången går nu finskspråkiga och svenskspråkiga föreningar samman för att lyfta fram pensionärernas rättigheter. Borgå Senior Forum är politiskt och religiöst obundet och vill komplettera Äldrerådets arbete i staden. I sina målsättningar inför valperioden 2008 - 2012 framhåller forumet att man i Borgå INTE uppfyller FN:s livsprinciper för de äldre i samhället. Därmed försummas möjligheterna till ett självständigt liv, samt skötsel och omsorg, anser Borgå Senior Forum. KYRKSLÄTT: Frågan om de svenska byskolornas framtid och elevupptagningsorådena i de norra delarna av Kyrkslätt är fortfarande olöst. Föräldrarans protester mot omorganiseringarna har hittills klingat för döva öron. Enligt ett beslut från utbildningsnämden så ska skolorna i Evitskog, Sjökulla och Oitbacka omorganiseras så att en skola har förskolan upp till tvåan och de äldre eleverna delas upp på två skolor. STRÖMFORS: Fennovoimas kärnkraftsplaner i Strömfors har nu kraftigt torpederats av styrelsen för Östra Nylands förbund. Förbundsstyrelsen har inte tagit med en reservation för ett kärnkraftverk i Strömfors, i den etapplandskapsplan som nu är under arbete. Rösterna föll 7 - 3 mot Fennovoimas planer. Däremot har förbundsstyrelsen visat grönt ljus för planeringen av en möjlig tredje kärnreaktor på Hästholmen i Lovisa. I NTERNYTT


SP RT

TORSDAG 4 SEPTEMBER 2008 ❤

NORDEN

FINNKAMPEN

Finlands herrar segrade ■ Friidrottslandskampen mot Sverige ■

slutade med vinst för Finlands herrar och för Sveriges damer. SFI idrottarna gjorde bra ifrån sig i sina tävlingar. Finlands herrar segrade med 215 mot 193 för Sverige. Damerna fick stryk med 197,5-209,5. Finlands 17-åriga pojkar och flickor förlorade också sina landskamper i Helsingfors. I den första grenen, 100 meter för herrar, lyckades finländarna tänja sig till en poängseger. Sveriges Stefan Tärnhuvud vann, men därefter följde Hannu Ala-Huokuna, Visa Hongisto och Jonathan Åstrand. IF Kraft-löparen fick på kort varsel hoppa in i stället för skadade Joni Rautanen. Hans tid blev 10,71. I damernas stavtävling gick poängen Finlands väg. Den bästa svenskan Hanna-Mia Persson blev utan resultat samtidigt som finländskorna tog en trippelseger. Vanessa Vandy från Vasa IS klarade 406 och blev tvåa bakom Minna Nikkanen. IF VOM:s David Söderberg togplanenligt andra platsen i slägga med resultatet 70,34. Segern gick till OlliPekka Karjalainen på 77,31. I tresteg fick statistikettan Johan Meriluoto från Borgå Akilles nöja sig med en tredje plats. Hans bästa hopp uppmättes till 15,54.,Frantz Kruger från Vasa IS vann diskustävlingen. Hans längsta kast bar 63,08. Karin Storbacka från IK Falken löpte i mål som andra på damernas 400 meter. Hennes tid blev 54,57. Storbacka hade den bästa statistiktiden inför tävlingen. På damernas 1500 meter blev Annika Rikberg från Borgå Akilles tredje på tiden 4.16,64. Landskampsdebutanten Heidi Eriksson från IF Nykarlebynejden blev sjätte på 4.33,09. Mikaela Ingberg från Vasa IS tog segern i damernas spjut. Hennes bästa resultat var 59,51. Finland tog som väntat en trippelseger. Det finländska herrlaget på 4x100 meter diskvalificerades efter att Jonathan Åstrand och Lauri Kohtamäki inte lyckades hålla sig inom växlingsområdet i den sista växlingen. På 800 meter blev Niclas Sandells från IK Falken tredje på tiden 1.49,48 och Robert Rotkirch från Esbo IF femte på 1.50,16. Vasa IS Robert Häggblom vann kultävlingen med resultatet 19,57. IF Nykarlebynejdens Lena Solvin fick upp en båge på 64,59 i damernas slägga. Hon blev därmed tvåa i tävlingen efter Merja Korpela som fick iväg ett kast på 68,25. I herrarnas stav blev det dubbelt

svenskt i toppen och IF Femmans Mikael Westö var fjärde på 530. Bästa finländare var Eemeli Salomäki på det nya personliga rekordet 550. Karin Storbacka var mycket nära seger på damernas 800 meter. Storbackas fina spurt gjorde att hon tog in på ettan Sofia Öberg från Sverige, men blev till sist åtta hundradelar bakom. Herrarnas spjut slutade med seger för Tero Järvenpää med resultatet 84,53. Han slog alltså Tero Pitkämäki som var tvåa med 84 meter jämt. Antti Ruuskanen släppte Magnus Arvidsson förbi sig och slutade på en fjärdeplats med 78,96. Gamlakarlebys Mikael Bergdahl och IK Falkens Niclas Sandells slutade på tredje respektive femte plats i 1500 meters loppet. IF Nykarleby– nejdens Sandra Eriksson kom på en andra plats i 3000 meter hinder på tiden 10.07,05 medan Drotts Sofie Fagerholm slutade femte i tresteg med 12,77. Hela 20 idrottare från SFI deltog i friidrottslandskampen i Helsingfors mot Sverige förra helgen. Bland dessa fanns flera debutanter.

FOTBOLL FM-LIGAN 25.8. FC KTP-KuPS 1-1 HJK-Inter 3-2 27.8. IFK Mariehamn-Jaro 0-2 31.8. Tampere U-HJK 1-2 KuPS-VPS 0-0 IFK Mariehamn-RoPS 2-1 Jaro-TPS 2-3 MyPa-Haka 1-1 Honka-FC Lahti 1-0 1.9. Inter- FC KTP 3-+

DIVISION I 26.8.Atlantis-FC Tavastehus 1-2 28.8. Viikingit-GrIFK 4-0 30.8. PK-35-JJK 3-4 KäPa-AC Oulu 1-1 KPV-PS Kemi 3-0 31.8. GrIFK-TPV 2-0 TP-47-JIPPO 0-0 VIFK-Atlantis 1-2

DIVISION II ZON A 30.8. FC Kuusankoski-Gnistan 1-2 LPS-Warkaus JK 2-2 PK M-Nyland-Rakuunat 10-0 31.8. FCJ-KTP 0-1 MP-HyPS 0-0 ZON B 26.8. Ilves-PoPa 2-0 28.8. Sinimustat-ÅIFK 0-1 KaaPo-FJK 7-2 30.8. Ilves-IFFK 3-0 LoPa-PP-70 2-0 FC Espoo-P-Iirot 2-0 PoPa-EIF 6-0

Kort om Sport FOTBOLL: Honka vann på torsdagen det andra mötet mot norska Viking Stavanger i UEFA-cupens tredje kvalomgång. Esbolaget är därmed klart för gruppspel. Honka vann med 2-1 på bortaplan och målen gjordes av Rami Hakanpää (19') och Jaakko Lepola (55'). Det tidigare mötet hade slutat 0-0. För Valkeskoskis Haka blev det däremot inget avancemang. Haka förlorade torsdagens match mot Bröndby IF med 2-0 och hade också förlorat det tidigare mötet (5-0). ■ En ny fotbollsstadion med kapacitet för 8.000 åskådare i Sandviken i Vasa. Den lösningen har fritidsnämnden fastnat för bland förslagen till den så kallade Sandviken idrottspark. Nuvarande fotbollsplanen skulle göras till en konstisbana. Nämnden föreslår att Vasa stad satsar 100.000 euro på planeringen av idrottsparken nästa år. Ärendet går nu vidare till nästa instans som är stadsstyrelsen. ■ Det är ännu inte klart vem som ersätter Tomasz Arceusz som ansvarig tränare för Vasa IFK i division 1. Kontraktet mellan VIFK och Arceusz bröts efter förlustmatchen mot Atlantis på söndagskvällen.

HOCKEY: Ishockeyspelaren Teemu Selänne har meddelat för tidningen Länsi-Uusimaa att han fortsätter sin karriär i NHL-klubben Anaheim Ducks. Enligt Selänne har Anaheim berett honom en plats i laguppställningen. Selänne tog ett långt uppehåll efter att ha vunnit Stanley Cup i Anaheim år 2007. Han återvände till laget i januari men var inte säker på fortsatt spel heller efter förra säsonge RALLY: Citroënföraren Sebastien Loeb tog en klar seger i VM-rallyt på Nya Zeeland. Stallkamraten Daniel Sordo kom tvåa, och Fords Mikko Hirvonen trea - 41 sekunder efter Loeb.

Pimiä F 7,86, 3) Michel Torneus S 7,76 Kula: 1 Robert Häggblom F 19,57, 2) Niklas Arrhenius S 17,92, 3) Seppo Kujala F 17,51. 400 m häck: 1) Janne Mäkelä F 50,73, 2) Henrik Encke S 51,40, 3) Ari-Pekka Lattu F 51,77 200 meter: 1) Visa Hongisto F 20,88, 2) Stefan Tärnhuvud S 21,30, 3) Lauri Kohtamäki F 21,31. Spjut: Tero Järvenpää F 84,53, 2) Tero Pitkämäki F 84,00, 3) Magnus Arvidsson S 80,52. 10.000 m: 1) Erik Sjöqvist S 29.25,49, 2) Henrik Skoog S 29.26,41, 3 Jussi Utriainen F 29.32,80 4x400 m: 1) Finland (Janne Mäkelä, Mikko Lahtio, Visa Hongisto, Matti Välimäki) 3.09,03, 2) Sverige 1,500 m: 1) Jonas Hamm F 3.49,69, 2) Johan Wallerstein S 3.50,76, 3) Mikael Bergdahl F 3.50,86, 5) Niclas Sandells F 3.53,06.

Kula: 1) Helena Engman S 16,99, 2) Johanna Pulkkinen F 15,14, 3) Catarina Andersson S 14,91, 4) Niina Kelo F 14,82. 5.000 m gång: 1) Marja Penttinen F 22.32,5, 2) Monica Svensson F 22.42,3, 3) Karoliina Kaasalainen F 23.50,4. Spjut: 1) Mikaela Ingberg F 59,51, 2) Kirsi Ahonen F 57,52, 3) Taina Kolkkala 56,10. Längd: 1) Carolina Kluft S 6,44, 2) Susanna Rajamäki F 6,27, 3) Jessica Samuelsson S 6,22. 4x100 meter: 1) Sverige 45,15, 2) Finland 45,27. 100 m häck: 1) Johanna Halkoaho F 13,42, 2) Lena Berntsson S 13,42, 3) Emma Magnusson S 13,87. 800 m: 1) Sofia Öberg S 2.07,09, 2) Karin Storbacka F 2.07,17, 3) Johanna Hallberg S 2.07,29. Slägga: 1) Merja Korpela F 68,25, 2) Lena Solvin F 64,59, 3) Marie Hilmersson S 62,69. 5.000 m: 1) Lisa Blommé S 16.15,18, 2) Mari Järvenpää F 16.27,31, 3) Hanna Karlsson S 16.27,98. Diskus: 1) Anna Söderberg S 61,87, 2) Tanja Mäkinen F 54,26, 3) Anita Hietalahti F 53,93. 200 m: 1) Sari Keskitalo F 23,45, 2) Jessica Samuelsson S 24,20, 3) Nina Runvik S 24,31. Höjd: 1) Emma Green S 190, 2) Mari Sepänmaa F 177. 3) Jenny Isgren S 177. Tresteg: 1) Carolina Klüft S 13,83, 2) Elina Sorsa F 13,30, 3) Sohvi Seppälä F 12,79, 5) Sofi Fagerholm F 12,77. 3.000 m hinder: 1) Ulrika Johansson S 9.56,48, 2 Sandra Eriksson F 10.07,05, 3) Lena Örn S 10.08,67. 4x400 m: 1) Finland 3.37,02 (Halkoaho, Aaltonen, Keskitalo, Storbacka), 2) Sverige 3.37,48.

MOTOR: Regerande världsmästaren i formel 1, Kimi Räikkönen, och nuvarande tabelltvåan Felipe Massa, blir Ferrari trogna. På fredagen meddelade Ferraris ordförande Luca Cordero di Montezemolo att både finländaren och brasilianen kör för Ferrari även 2009. VANDA: Toppidrottslagen lyser med sin frånvaro i Vanda medan Helsingfors och Esbo har flera framgångsrika lag inom bland annat ishockey och fotboll. Varken Vanda stad eller före-

FINNKAMPEN, RESULTAT

HERRAR: 100 m: 1) Stefan Tärnhuvud S 10,53, 2) Hannu Ala-Huokuna F 10,56, 3) Visa Hongisto F 10,62, 4) Jonathan Åstrand F 10,71, 5.000 m: 1) Erik Sjöqvist S 14.09,16, 2) Oskar Käck S 14.10,53, 3) Fredrik Uhrbom S 14.11,08, 4) Henri Manninen F 14.15,20. 3.000 m hinder: 1) Jukka Keskisalo F 8.36,08, 2) Per Jacobsen S 8.36,76, 3) Henrik Skoog S 8.42,74. Tresteg: 1) Aleksi Tammentie F 15,84, 2) Andreas Otterling S 15,58, 3) Johan Meriluoto F 15,54. Diskus: 1) Frantz Kruger F 63,08, 2) Per Rosell s 59,72, 3) Mika Loikkanen F 59,68, 4) Mikko Kyyrö F 58,22. Slägga: 1) Olli-Pekka Karjalainen F 77,31, 2) David Söderberg F 71,34, 3) Mattias Jons S 69,93, 4) Juha Kauppinen F 67,0. 10.000 m gång: 1) Anatole Ibane'z S 42.22,1, 2) Antti Kempas F 42.51,5, 3) Aku Partanen F 43.57,1. 400 m: 1) Matti Välimäki F 47,18, 2) Nil de Oliveira S 47,24, 3) Alexander Nordkvist S 47,72. Höjd: 1) Linus Thörnblad S 2,24, 2) Osku Torro F 2,24, 3) Stefan Holm S 2,21. 5.000 m: 1) Erik Sjöqvist S 14.09,16, 2) Oskar Käck S 14.10,53, 3) Fredrik Uhrbom S 14.11,08, 4) Henri Manninen F 14.15,20. 800 m: 1 Mikko Lahtio F 1.48,37, 2 Joni Jaako S 1.49,18, 3) Niclas Sandells F 1.49,48, 5) Robert Rotkirch F 1.50,16. 4x100 m: 1) Sverige. Finland diskades för fel växling. Stav: 1) Jesper Fritz S 5.50, 2) Alhaji Jeng S 5.50, 3 Eemeli Salomäki F 5.50, 4) Vesa Rantanen 5.30, 5 Mikael Westö 5.30. 110 m häck: 1) Robert Kronberg S 13,57, 2) Juha Sonck F 13,90, 3 Vesa Korjus F 14,08, 4) Otto Kilpi F 14,21 Längd: 1) Petteri Lax F 7,88, 2 Juho-Matti

DAMER 100 m: 1) Sari Keskitalo F 11,53, 2) Emma Rienas S 11,69, 3) Lena Berntsson S 11,72, 4) Julia Skugge S 11,77, 5) Jenna Jokela F 11,87. 400 m: 1) Helene Nordquist S 54,49, 2) Karin Storbacka F 54,57, 3) Pernilla Tornemark S 55,43. 1500 m: 1) Mari Järvenpää F 4.14,58, 2) Ulrika Johansson S 4.16,46, 3) Annika Rikberg F 4.16,61. 10.000 m: 1) Lilian Magnusson S 34.31,05, 2) Lena Gavelin S 34.44,10, 3) Anna Rahm S 34.46,56, 4) Mira Tuominen S 34,38,68. 400 m häck: 1) Frida Persson S 59,85, 2) Ulrika Johansson S 1.00,05, 3) Jenniina Halkoaho F 1.00,22. Stav: 1) Vanessa Vandy F 406, Minna Nikkanen F 396, 3) Eeva Niemelä F 383.

HERRETTAN

VECKANS RESULTAT HERRLIGAN Inter HJK Honka FC Lahti MyPa TPS Haka Tampere U Jaro VPS RoPS IFK M-hamn KuPS FC KTP

19 11 19 11 19 11 19 10 19 8 19 8 19 8 19 5 19 6 19 4 19 5 19 4 19 3 19 1

7 1 5 3 4 4 2 7 7 4 5 6 5 6 7 7 4 9 9 6 5 9 5 10 6 10 5 13

34-11 38-18 31-13 30-19 22-13 31-26 22-26 30-26 23-35 11-16 23-29 15-28 18-40 10-38

40 38 37 32 31 29 29 22 22 21 20 17 15 8

1 0 66-12 3 2 35-17 1 4 36-15 5 3 25-18 2 8 30-33 4 6 27-25 2 9 23-30 2 8 17-27 2 10 21-46 4 9 18-32 1 11 11-38 3 10 13-28

46 33 31 29 23 22 17 17 14 13 13 12

DAMETTAN FC United KPV JyPK PK-35 MPS Viikingit ONS PIF TJK KaaPo P-Iirot SIF

17 16 17 13 17 12 17 10 17 7 15 5 16 6 18 6 17 5 17 3 17 2 15 1

0 1 89-14 1 3 47-14 3 2 47-13 3 4 60-31 2 8 30-37 5 5 24-26 2 8 31-35 2 10 29-40 3 9 26-61 2 12 21-60 3 12 15-43 2 12 12-52

18 11 6 1 19 10 6 3 19 8 10 1 19 8 6 5 18 8 5 5 19 8 5 6 20 6 7 7 19 6 7 6 19 6 5 8 20 5 8 7 19 3 9 7 19 2 11 6 19 4 3 12 19 1 6 12

35-14 39 34-16 36 30-13 34 29-21 30 21-17 29 16-20 29 25-2625 25-26 25 20-23 23 18-21 23 17-25 18 23-29 17 22-41 15 9-32 9

DIVISION II ZON A

DAMLIGAN Honka 16 15 HJK 15 10 KMF-Kuopio 15 10 PuiU 16 8 TPS 17 7 Kontu 16 6 Åland United 16 5 NiceF 15 5 Kuusysi 16 4 Sport 16 3 TiPS 16 4 Ilves 16 3

Viikingit JJK AC Oulu KPV FC T-hus JIPPO PS Kemi PK-35 TPV TP-47 Atlantis VIFK GrIFK KäPa

48 40 39 33 23 20 20 20 18 11 9 5

31.8. Huima-SalPa 4-1 ZON C 28.8.GBK-OLS 0-1 30.8. Norvalla FF-PK-37 0-0 Seinäjoen JK-JBK 0-2 FC YPA-Kraft FF 1-2 OPS-jp-TUS 3-0 Kings-FC OPA 0-0 DAMLIGAN 30.8. Ilves-NiceF 0-3 Sport-KMF-Kuopio 1-3 PuiU-HJK 0-0 Kontu-Kuusysi 0-3 DAMETTAN 30.8. TJK-United 2-11 JyPK-MPS 1-1

tagen i staden vill satsa på vandasporten. Det påstår lagledaren i Tikkurilan palloseura, Kaitsu Sihvonen. Enligt Kalle Kähkönen som spelar fotboll i ett mindre lag i staden, är det också svårt att få anhängarna att se lagen som sina egna. Detta beror enligt Kähkönen på att man försökt sammanslå lag till nya lag som inte har någon historia och som ingen hyser några känslor för. FRIIDROTT: Den ena FM-medaljen efter den andra hängdes om halsen på IF Nykarlebynejdens systrar Eriksson. Till slut kunde de alla kalla sig finländska mästare. Det var endast tävlingsorterna och sträckorna som varierade. För Sandra Eriksson blev det FM-guld på 3.000 meter i Kajana. Men ännu större blev medaljskörden för hennes systrar Heidi och Zenitha. De återvände från Lahtis och Reso med både silver- och guldmedaljer om halsen. ORIENTERING: Heli Jukkola och Petteri Muukkonen vann toppligan i orientering sammanlagt i år. Segern i finalerna i Esbo på söndagen gick till Andrej Hramov respektive Merja Rantanen.

Klubi 04 FC K-koski Warkaus JK Gnistan KTP HIFK PK M-Nyland MP FCJ City Stars HyPS LPS Kontu Rakuunat

20 13 20 12 20 10 19 10 20 10 20 9 20 8 20 8 20 7 20 6 20 6 19 6 20 4 20 1

4 3 52-15 2 6 44-27 8 2 37-21 4 5 33-29 3 7 30-24 5 6 31-17 4 8 40-39 3 9 30-34 4 9 27-27 6 8 24-29 5 9 33-39 3 10 30-39 4 12 16-38 3 16 13-62

43 38 38 34 33 32 28 27 25 24 23 21 16 6

20 18 20 15 20 13 19 11 20 10 20 9 18 8 20 8 20 7 19 7 20 6 20 5 20 2 20 1

0 2 70-18 0 5 41-16 2 5 40-27 1 7 34-22 3 7 38-22 3 8 36-25 6 4 29-20 5 7 27-20 3 10 33-41 2 10 26-38 3 11 27-23 5 10 25-43 1 17 16-74 2 17 10-56

54 45 41 34 33 30 30 29 24 23 21 20 7 5

Kiisto 19 12 OPS-jp 20 12 Norrvalla FF 20 11 GBK 20 12 FC OPA 20 9 FC YPA 20 9 Kraft FF 20 9 20 7 PK-37 S-joen JK 20 6 JBK 20 7 20 6 OLS Kings 20 4 VPS-j 19 5 TUS 20 3

5 2 42-14 4 4 35-19 6 3 40-21 2 6 37-15 4 7 33-21 4 7 32-26 3 8 26-35 4 9 20-34 6 8 41-35 2 11 24-30 3 11 18-33 8 8 27-29 1 13 19-37 2 15 17-63

ZON B PoPa LoPa KaaPo P-Iirot ÅIFK SalPa PP-70 Ilves FC Espoo EIF Sinimustat Huima FJK IFFK

ZON C 41 40 39 38 31 31 30 25 24 23 21 20 16 11

PK-35-KaaPo 4-2 KPV-P-Iirot 2-0 PIF-ONS 3-1 DAMLANDSKAMP 27.8. VASA Finland-Skottland 1-1 Finlands mål var ett självmål UEFA-CUP Tredje kvalomgången Viking (NOR)-FC Honka 1-2 Honkas mål: Hakanpää 19, Lepola 55. Första matchen slutade 0-0 i Esbo. Honka fortsätter. Bröndby IF (DEN)-Haka 2-0 Haka förlorade hemmma med 0.5

HOCKEY NORDIC TROPHY 7.8.-6.9. 26.8. HIFK-Tappara e straf. 3-2 Kärpät-Jokerit 1-0 HV 71-Linköping 2-3 Djurgården-Frölunda 6-2 28.8. Tappara-Kärpät 0-3 TPS-Jokerit 0-3

EXCHANGE RATES

$

VS. 1 EUR = 1.46020 USD 1 USD = 0.684839 EUR New York, September 1, 2008

Consulate General of Finland 866 United Nations Plaza, Suite 250 New York, N.Y. 10017 tel (212) 750 4400 fax (212) 750 4418 www.finland.org email: finconny@ix.netcom.com


8

ÖSTERBOTTEN

TORSDAG 4 SEPTEMBER 2008

Nio anmärkningar mot havsbaserad vindkraftspark Västra Finlands miljöcentral har fått in nio anmärkningar på den havsbaserade vindkraftsparken som planeras utanför Kristinestad och Närpes. Tiden för att framföra åsikter om projektet har nu gått ut. Anmärkningarna berör det program som uppgjorts för miljökonsekvensbedömning till en havsvindkraftspark med högst åttio möllor. Bland dem som anmärker om olägenheter med projektet återfinns två yrkesfiskare, nämligen Harry Bäckvik och Kjell Rönnqvist. En gemensam anmärkning framförs av Pjelax fiskelag, Pjelax fiskargille och Pjelax yrkesfiskare. Sommarstugeföreningen i Kristinestad framför åsikter genom ordförande Jaakko Honkaniemi. Privatpersoner som har åsikter om projektet är Inga-Lill Till, Kristina Sjöblom och Tom Österholm, Harry Enkulla, Karl-Gustav Hinds och Pertti Marttila. Ett informationsmöte om havsvindparken planeras i slutet av året. I början av nästa år räknar man med att miljökonsekvensbedöm– ningen ska vara klar. SÖ

Öja föredöme för andra Under de tio år andelslaget Långö skärgårdstjänst funnits har Öja gått från att vara en bland alla andra till ett tjäna som föredöme för landsbygdsutveckling när den är som bäst. – Då jag startade min byrå för tre år sedan fick jag hela tiden förklara var Öja ligger. I dag vet alla var byacentret finns, säger vicehärads– hövding Marica Sundström. År 1997 utlyste EU:s departement för småskaligt kustfiske pengar för pilotprojekt. Samtidigt gick Långöborna in för en byaplan. Fritz-Ole Slotte som arbetade med byaplanen skisserade upp stadgar och profilering för ett andelslag. Så kom det sig att EU-pengarna på 600.000 mark söktes av ett under bildande varande andelslag. Den slutliga stiftelseurkunden för andelslaget Långö skärgårdstjänst undertecknades i mars 1998 av Långö byagille, Kaarina Pesola, Hans Snellman, Rainer Boström, Fritz-Ole Slotte, Jan Sundkvist, Ulla Eklund, Ulf Slotte och Claus Svenfors. I dag har andelslaget 22 medlemmar. Av dem är 6 organisationer och 16 privatpersoner. – När vi ser på resultatet av arbetet tycker jag vi får vara nöjda, säger andelslagets ordförande Hans Snellman. Projekten som genomförts i byn

Erik Sjöberg styrelseordförande för nygrundade Havets hus Fastighetsbolaget Havets hus höll sitt konstituerande möte på torsdagen. Nästa steg blir att anställa en projektchef för verksamheten. Vasa läns telefons tidigare vd Erik Sjöberg blir styrelseordförande. De övriga styrelsemedlemmarna är Alice Lillas, Linda Pada, Hans Nyholm, Kari Hallantie, Maj-Len Vestergård och Olle Victorzon.

Tammerforsomväg bra för Österbotten Biltrafiken mellan Österbotten och Södra Finland blir smidigare då den nya västra omfartsvägen i Tammerfors blir klar. Då kan man köra hela vägen från Helsingfors till Ylöjärvi på motorväg. Från Ylöjärvi är det sedan drygt 100 kilometer till österbottniska gränsen. Vägen blir klar i oktober. Den nya omfartsvägen är en del av riksväg 3. Trots att rikstrean officiellt går till Vasa är trafiken till Vasa rätt liten. Bilisterna har nämligen efter Ylöjärvi flera alternativa rutter att välja mellan. FNB

Bolaget får ett aktiekapital på 2.050.000 euro. Korsholms kommun bidrar med 1.050.000 euro, medan Stundars och Replot skärgårds hembygdsförening står för 350.000 euro vardera. Forststyrelsen bidrar med resten, alltså 300.000 euro. Styrelsen ska nu ta fram skisser på hur byggnaden Havets hus ska se ut. Där ska finnas ett informationscentrum med rum stora nog för skolklasser. Dessutom ska forststyrelsen informera om Kvarkens världsnaturarv i sina egna lokaler i huset. Korsholm har för tillfället tre större projekt som rör arvet. Det första, Feniks, som gäller hela arvet. Där ingår bland annat byggandet av ett utkikstorn i svedjehamn i Björköby. Det andra projektet rör marknadsföringen. Projekt nummer tre är samarbetet Höga kusten i Sverige. "Det är ett bra samarbete, speciellt för oss. Höga Kusten har haft sitt världsarvsstatus flera år och har mycket kunskap och erfarenheter de kan dela med sig av", säger Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg. Vbl

och deras avknoppningar sysselsätter mellan 5 och 15 personer. Under de många evenemangen som blivit litet av ett kännetecken för byn flerdubblas sysselsättningseffekten. Nyckeln till framgångshistorien är förmågan att få hela byn engagerad. Planeringen varit långsiktig, hela tiden med ett mål i sikte - att utvecklas. – Det är litet av en hobby att ha kniven på strupen, säger Slotte, en av eldsjälarna bakom byautvecklingen. En annan framgångsnyckel är den externa finansieringen. Byn har beviljats sju projektfinanseringar, den minsta 3.500 euro och den största cirka 900.000 euro, för bygget av byacentret. – Men byborna själva har satsat minst lika mycket i form av både pengar och arbetsinsats. En indikator på att satsningen varit lyckad är det faktum att Öja förra året besöktes av över 20.000 personer. – Vi får se var vi kan vara till nytta. Det är viktigt att det finns en koordinator i byn, säger Snellman. – Någonting som vi snarast borde uppmärksamma är bristen på över– nattningsmöjligheter. Nu kommer besökarna till något evenemang, för en kopp kaffe eller för att äta och åker sedan hem. Vi har mer att erbjuda. ÖT

Fyra avgår men Albäck stannar! Fyra styrelsemedlemmar, däribland Eero Koli, avgår från svenska centerns styrelse. Fyra medlemmar i styrelsen för centerns svenska distrikt meddelar att de avgår. Eero Koli som tidigare hotat med att avgå eftersom han inte har förtroende för ordförande Peter Albäck gjorde verklighet av hotet under styrelsens möte i Seinäjoki den 25 augusti. Koli kan inte acceptera Albäcks kommenterande av blogg– inlägg under falskt namn. Tre sty– relsemedlemmar till har skriftligen meddelat att de avgår. Nyligen avslöjades att Albäck har skrivit blogg under täcknamn och att han i bloggtexterna lyft fram sig själv och kritiserat andra. Under mötet diskuterades Albäcks skumma bloggande, hans ordförandeskap ifrågasattes dock inte. Enligt Albäck själv är det en fråga för dist– riktets kommande höstmöte. Ett konstaterade som understöddes av partisekreterare Jarmo Korhonen. – De sju i styrelsen är nu eniga och har partiets fulla förtroende inför kommunalvalet, säger skamnlösa Al–bäck.

Musikdrama om Edith Piaf Svenskt koncept en av Wasa Teaters nyheter anammas i Nykarleby Wasa Teater varvar nytt med gammalt och familjeteater med socialt drama under sitt förestående spelår. Hösten inleds med urpremiären den 13.9 för Peter Snickars nyskrivna musikdrama om Edith Piafs liv, Jag ångrar ingenting. Huvudrollen spelas av Karisbördiga Maria Udd som också framför Piafs sånger. Snickars står också för regin. Wasa Teater biter sig fast i samtiden med den hyllade författaren och regissören Reko Lundáns pjäs Onödiga människor i nyöversättning till svenska av Joakim Groth som också står för regin. På scenen står Ann-Luise Bertell, Mats Holmqvist, Lina Ekblad och Johan Fagerudd. Premiär blir det i slutet av oktober. Under hösten turnerar teatern med daghemspjäsen Filemon Filur av Dick Idman och skolföreställningen Världens bästa böcker av Pekka Sonck. I vinter blir det premiär för kvinnokomedin Blommor av stål som utspelar sig i en frisersalong den amerikanska södern på 1980-talet där sex kvinnor möts och talar om drömmar, kärlek, giftermål, födelse och död. Robert Harlings debutpjäs Steel Magnolias hade urpremiär 1987 men sätts nu upp för första gången i Finland av Peter Snickars. Vinterpremiär blir det också monologpjäsen Cash! som Jarno Kuosa skrivit ihop och regisserat - inspirerad av Johnny Cashs låtar. På scenen står Marco Luponero, med sällskap av sin gitarr. Säsongens familjepjäs Momo - eller kampen om tiden får premiär i mars i regi av teaterdirektören Seija Metsärinne. Den lilla flickan Momo, som alla anförtrott sig åt, får uppdraget att befria människorna från tidstjuvarnas förtryck. VBL/FNB

I Sverige har ett koncept kallat "Äppelhyllan" fungerat i många år i de offentliga biblioteken. Syftet är att tillhandahålla material som lämpar sig för barn med funktionshinder av olika slag och samtidigt ge läs-, taktil- och hörupplevelser. Ursprungligen kommer den här tanken om ett bibliotek som också skall tillgodose behoven hos grupper med funktionshinder från England. Äppelhyllan konceptet har i Sverige spritt sig över hela landet med utgångspunkt från Härnösand och finns idag i praktiskt taget hela landet säger bibliotekschef Margit Westerlund i Nykarleby. Margit Westerlund deltog i våras i ett seminarium på det här temat i Stockholm och blev så inspirerad att hon beslöt att göra en liknande satsning i biblioteket i Nykarleby. Nykarleby bibliotek är det första i landet med en egen "Äppelhylla" och den här satsningen välkomnas speciellt av speciallärarna vid stadens skolor som möter de här barnen med olika funktionshinder i sitt dagliga arbete. Internytt

Turistmagnet av väg

Den gamla strandvägen som gick från Ulfsby till Korsholm ska bli turistattraktion i framtiden, om allt går enligt Österbottens förbunds planer. I Lålby har en del av vägen redan bevarats, då gamla stenbron bredvid nya ABC rustats upp. Likaså har Kipprotvägen i Korsnäs tagits tillvara. "De gamla vägarna ska bevaras", säger Annika Harjula på Museiverket. SÖ

NORDEN

BOTTENKort KRISTINESTAD: Vasa sjukvårdsdistrikt är berett att sälja Bottenhavets sjukhus i Kristinestad, till varje pris verkar det som. Sjukvårdsdistriktets styrelse enades om att föreslå för fullmäktige att sjukhusfastighetens balansvärde skrivs ner med hela sjuttio procent räknat från årsskiftet. Den 10000 kvadratmeter stora sjukhusfastigheten kunde därmed säljas för drygt 1,34 miljoner euro. Före ärendet tas upp i sjukvårdsdistriktets fullmäktige kommer delägarkommunerna att höras. Styrelsen enades också om att föreslå att sjukvårdsdistriktet, vid ett köp, löser in de sex finska delägar– kommunernas resterande andelar i Bottenhavets sjukhus. I byggnaden upprätthåller i dag Vasa sjukvårdsdistrikt, Suomen Terveystalo och det privata vårdhemmet Mendis verksamhet. SÖ KORSHOLM: Drygt 60 hushåll i Böle i Korsholm skall snart anslutas till det kommunala avloppsystemet. Den stora frågan nu är vad det slutgiltiga priset kommer att vara. Greger Erikslunds hus är ett av de som skall anslutas till avloppet. Han tror att det i längden kan bli dyrt, men har inte hört några exakta siffror. "Det har spekulerats att priset skulle kring 6.000 euro", säger han. Enligt Erikslund är kommunalt avlopp, trots osäkerheten med kostnaderna, ändå det bästa alternativet för avloppsbehandling. Han säger att hushållen i Böle ligger så tätt att det skulle bli opraktiskt om alla skaffade ett eget reningsverk. Internytt PEDERSÖRE: I Sandsund torde man få ett nytt gruppfamiljedaghem i höst. Socialnämnden i Pedersöre har redan sagt ja och på måndag ska ärendet upp i kommunstyrelsen. Dagvårdskön i Sandsund har vuxit och åtta barn är nu i behov av dagvårdsplats. Det nya gruppfamiljedaghemmet skulle ge plats för just de åtta barnen och ledas av två familjedagvårdare. På sikt hoppas man kunna utöka antalet barn till tolv, ifall man får större utrymmen. Till en början kommer daghemmet att finnas på Lodevägen, lägenhet 1B. Internytt VASA: Utvidgningen av Vasa centralsjukhus beräknas komma igång vid årsskiftet. Den nya delen på 12.000 kvadratmeter, kommer bland annat att medföra nya och större utrymmen för akutmottagningen vid sjukhuset. Förutom akutmottagningen kommer också dagkirurgin och observationsavdelningen att flyttas till den nya delen. Enligt planerna skall de nya utrymmena tas i bruk i början av 2011. Projektet kommer att kosta kring 30 miljoner euro att förverkliga.Vbl NYKARLEBY: J&S Construction bygger ett företagshotell på Fabriksgatan i Nykarleby. Något liknande koncept med uthyrningsmöjligheter finns inte sedan tidigare i staden och många potentiella kunder har redan visat intresse. Området mittemot Norcar-BSB på Fabriksgatan i Nykarleby består i dag av bara buskar och skog. Redan nästa vår ska det här ha vuxit upp ett företagshotell för Nykarleby med omnejd. "Det finns ett behov av ett företagshotell. Här finns inte direkt något liknande för uthyrning", säger Simon Sundvik på J&S Construction. JT KRONOBY: En drygt 50-årig man omkom i en brand vid ishallen i Kronoby den 26 augusti. Olyckan inträffade i ishallens kompressorrum som ligger bredvid hallen. När brandmännen anlände till platsen pyrde det i byggnaden som var rökfylld. Rökdykare hittade den döda mannen i kompressorrummet. Mannen, född på 1950-talet, var ortsbo och jobbade i anslutning till ishallen. Det är fortfarande oklart varför mannen befann sig i rummet. Polisen misstänker inget brott. Hbl ÖVERMARK: Övermark idrottsförening Kamp har firat 75-årsjubileum. Redan 1915 gjorde man ett försök att få igång idrottsverksamhet inom ungdomsföreningen i Övermark, men det var först i början av 1920-talet som den första idrottsföreningen fick se dagens ljus i Övermark. I dag har IK Kamp flera framgångsrika idrottare som tävlar under Krafts namn. Festligheter hölls i Högåsstugan och som festtalare fungerade före detta ordföranden för föreningen Trygve Erikson. SÖ KARLEBY: I och med kommunsammanslagningen ska cirka sexhundra gatu- och vägnamn i Kelviå, Lochteå och Ullava få svenska namn. Ett måste enligt lagen, rätt onödigt enligt blivande Karlebybor bosatta i Kelviå. Enligt lagen måste alla detaljplanområden samt gatorna och vägarna i tvåspråkiga kommuner vara namngivna på båda språken. Antalet svenskspråkiga i dessa tre kommuner kan räknas, om inte på en, så högst på fyra händer. ÖT ORAVAIS: Oravais behåller skatteprocenten 20 nästa år och även fastig– hetsskatterna skall vara oförändrade enligt de budgetramar som utarbetats. Årsbidraget väntas bli 178.000 euro men efter avskrivningarna blir det resultatet minus 122.000 euro. Styrelsen föreslår att fullmäktige skall godkänna budgetramarna dock med målsättningen att årsbidraget täcker avskrivningarna. Vbl JAKOBSTAD: Jakobstads orkester kommer att övertas av SÖFUK, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur och kommer därmed att få en större budget än hittills. Tanken är att man ska anställa professionella musiker på halvtid från och med nästa år. "Vi vill bygga ut orkestern till en så kallad sinfonietta med nio halvtidsmusiker. Via det här kan vi locka bättre lärare till stan", säger Sören Lillkung, rektor för Jakobstadsnejdens musikinstitut. Internytt ÖSTERBOTTEN: Staten har inte varit tillräckligt intresserad av väg- och järnvägsförbättringar i Österbotten. I stället har man låtit vägarna förfalla och också gett sämre förutsättningar för transporter av varor och tjänster genom landskapet. Det anser Kaj Suomela som är direktör på TE-centralen och som idag ansvarade för ett logistikseminarium i Jakobstad. ”Det är på väg i en bättre riktning då riksdagen nu satsar på lands- och järnvägar, men vårt vägnätet har förfallit i flera år och det är ett stort arbete att få vår logistik konkurrenskraftig”, säger Suomela. ÖT MUNSALA: En maskinhall totalförstördes i en brand vid 23-tiden den 27 augusti. Privatföretagaren hade hunnit rädda tre traktorer, fyra lastibilar och en skördetröska innan hallen brann ner till grunden. Ingen skadades i branden. Enligt brandmästare Gunnar Backlund som var först på plats fick branden troligen sin början från en grävmaskin som fann inne i hallen. Branden totalförstörde bland annat en veteranbesiktad lastbil av märket Chevrolet från 50-talet, en caterpillar, en såmaskin och en sädesvagn. ÖT SUNDOM: Niklas Falk har sedan två år tillbaka hand om webbplatsen www.saandom.net som fokuserar helt på Sundom, Vasa. Sundombon Niklas Falk, eller "Falktjin" som han heter på nätet, har sedan två år tillbaka hand om webbplatsen www.saandom.net som fokuserar helt på Sundom. Men den är inte riktigt som andra byars webbplatser. Den är nämligen skriven helt och hållet på dialekt. Vbl

Norden 32.2008  
Norden 32.2008  

Norden newspaper

Advertisement