Issuu on Google+

NYATAKAN KONSEP PERAKAUNAN BAGI SITUASI BERIKUT 1.

Perniagaan Ali menyediakan penyata kewangannya setiap 4 bulan. ___________________________

2.

Ammar merekodkan bayaran insurans peribadinya sebagai ambilan perniagaan. ___________________________

3.

Guna menggunakan kaedah susut nilai atas kos pada setiap tahun. ___________________________

4.

Chong tidak mencatat jangkaan keuntungan syarikatnya ke dalam buku perakaunannya. ___________________________

5.

Belanja alat tulis sebanyak RM 10 tidak memberi kesan kepada perniagaan Singh yang asetnya bernilai RM 20 000. ___________________________

6.

Kereta yang dibeli oleh Sanjeet direkod pada harga belian. ___________________________

7.

Safwan merekod belanja membaiki bangunan sebanyak RM250 dalam buku perakaunan perniagaan. ___________________________

8.

William menyatakan bahawa perniagaannya akan beroperasi sampai bila-bila. ___________________________


Nyatakan konsep perakaunan bagi situasi berikut