Page 1

SMK PASIR PUTIH UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN TAHUN 2014 TAKWIM PEPERIKSAAN BIL

JENIS UJIAN/

TINGKATAN

PEPERIKSAAN

TARIKH AKHIR

* TARIKH

PENGHANTARAN

PELAKSANAAN

KERTAS SOALAN UNTUK DIRESO

1. 2.

UJIAN PENILAIAN 1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN

3. 4. 5.

TAHUN PERCUBAAN SPM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN SPM

Peralihan, Tingkatan 4-5 Peralihan, Tingkatan 3 Tingkatan 4-5 Tingkatan 5

13 Februari 2014

Peralihan, Tingkatan 4 Tingkatan 5

13 Sept 2014

* Tertakluk kepada perubahan

17 April 2014 27 Julai 2014

-

TARIKH AKHIR KEY-IN MARKAH SAPS ( PERINGKAT SEKOLAH)

TARIKH AKHIR PENGHANTARAN

SLIP UJIAN/ PEPERIKSAAN

2 Mac 2014 - 6 Mac 2014 4 Mei 2014 - 22 Mei 2014

20 Mac 2014

OLEH GURU TINGKATAN KEPADA PENTADBIR 23 Mac 2014

13 Jun 2014

15 Jun 2014

17 Ogos2014 - 11 Sept 2014 28 Sept 2014 - 30 Okt 2014 9 Nov 2014 - 4 Dis 2014

25 Sept 2014

28Sept 2014

14 Nov 2014

16 Nov 2014

-

Takwim peperiksaan 2014