Page 1


Haslev Gymnasium og HF

En studentereksamen fra Haslev Gymnasium og HF kan blive dit vigtigste skridt på vejen til resten af dit liv. Ikke alene åbner en studentereksamen mulighed for videregående uddannelse. Men stx og hf har også som mål at give dig større indsigt i den verden, du lever i. Vi ønsker med andre ord at give dig udsyn.

Relevant og inspirerende undervisning Du bliver den første skoledag mødt af ældre elever, der vil guide dig igennem mødet med din nye skole. Vi tager også på introtur og lærer herigennem hinanden og skolen bedre at kende. En gymnasial uddannelse stiller krav til din forberedelse og deltagelse i det daglige arbejde. Skolen bakker selvfølgelig op ved at tilbyde et godt læringsmiljø, fx studiecaféer og gode studiefaciliteter, ligesom vi har valgt at have fokus på både studievaner og studieteknik allerede i 1.g og 1.hf, således at du tidligt får gode vaner og viden om, hvad der forventes af dig i gymnasiet/hf.

Et lokalt gymnasium med internationalt udsyn For at lære verden bedre at kende, rejser vi ud i den. Alle elever skal derfor på studietur i 2.g. Herudover prioriterer vi international udveksling højt, hvorfor vi har samarbejde med skoler flere steder i verden, fx Finland, USA og Tjekkiet, hvor flere elever hvert år tager på udveksling.


Ikke kun lektier – også aktive elever med indflydelse Vi bruger også andre måder at åbne verden op på, fx gennem dramaet, kunsten eller sporten, hvorfor vi tilbyder undervisningsmæssige og frivillige aktiviteter efter skoletid indenfor disse områder. Endvidere afholder skolens festudvalg temafester, herunder julefest. Vi prioriterer desuden at have hyggelige caféarrangementer, at deltage i Operation Dagsværk, ligesom vi vægter et aktivt og engageret elevråd højt.

Haslev Gymnasium og HF – en skole i udvikling Haslev Gymnasium og HF er en gammel skole. Faktisk har vi snart eksisteret i 100 år. Det betyder dog ikke, at skolen ser ud, som den gjorde, da den åbnede. I de senere år har vi igangsat en gennemgribende renovering af skolen, hvor skolegården, studiefaciliteterne, naturfagslokalerne med mere er i gang med en større modernisering. Vi får derfor i det kommende skoleår topmoderne laboratorier, og vi har allerede lækre undervisningsrum med elektroniske tavler, ligesom vores nye og flotte studiecenter åbner i foråret 2012. Kom selv og se!

Besøg også vores hjemmeside: www.haslev-gym.dk, hvor du kan .. • læse om vores mange spændende studieretninger, • læse om skolen og hverdagen på skolen, • læse om moderniseringen af skolens flotte gamle bygninger, • se billeder og meget andet. ”Like” os på Facebook”


Orienteringsaften på HG  

Orienteringsaften på HG den 24. januar klokken 19

Orienteringsaften på HG  

Orienteringsaften på HG den 24. januar klokken 19