__MAIN_TEXT__

Page 1

2017

FACTS AND FIGURES UNIVERSITY OF ICELAND 2017 FACTS AND FIGURES

LYKILTÖLUR

2017

HÁSKÓLI ÍSLANDS 2017 LYKILTÖLUR


University of Iceland – Facts and figures

HNOTSKÓGUR grafísk hönnun

Háskóli Íslands – Lykiltölur


Háskóli Íslands – Lykiltölur

Fylgt úr hlaði Um Háskóla Íslands Árið 2016 í hnotskurn I. Mannauður I.1: Fastráðið starfsfólk I.2: Heildarfjöldi akademískra starfsmanna eftir fræðasviðum 2016 I.3: Hlutfall kvenna í hópi fastráðinna starfsmanna 2012/2016 I.4: Stundakennarar II. Nemendur II.1: Heildarfjöldi nemenda eftir fræðasviðum II.2: Hlutfall nemenda eftir námsstigum II.3: Hlutfall kvenna í hópi nemenda eftir námsstigi 2012/2016 II.4: Hlutfallsleg skipting grunnnema af heildarfjölda eftir fræðasviðum 2012/2016 II.5: Hlutfallsleg skipting meistara- og doktorsnema af heildarfjölda eftir fræðasviðum 2012/2016 II.6: Fjöldi erlendra nemenda eftir 5 efstu löndunum III. Brautskráningar III.1: Heildarfjöldi brautskráninga eftir fræðasviðum III.2: Hlutfall brautskráninga eftir námsstigum III.3: Hlutfall kvenna í hópi brautskráðra eftir námsstigi 2012/2016 IV. Rannsóknir og samstarf IV.1: Fjöldi ISI-birtinga* akademískra starfsmanna Háskóla Íslands og tilvitnana

5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 21

3


Háskóli Íslands – Lykiltölur

IV.2: 10 helstu samstarfslönd Háskóla Íslands eftir fjölda ISI-birtinga* 2012-2016 IV.3: Helstu samstarfsaðilar Háskóla Íslands eftir fjölda ISI-birtinga* 2012-2016 V. Fjárframlög og styrkir V.1: Fjárveiting og sértekjur á föstu verðlagi ársins 2016 (í m. kr.) V.2: Fjárveiting og sértekjur á föstu verðlagi ársins 2016 (í m. kr.) á hvern virkan nemanda (ársnema)* V.3: Fjöldi og upphæð styrkja úr Rannsóknasjóði Vísinda- og tækniráðs og hlutdeild Háskóla Íslands V.4: Fjöldi styrkja úr 7. Rannsóknaráætlun ESB og Horizon 2020 og heildarupphæð sem rennur til Háskóla Íslands VI. Samanburður við Norðurlönd VI.1: Röðun norrænna háskóla á matslista Times Higher Education World University Rankings (15 efstu) VI.2: Samanburður á útgjöldum á hvern ársnema* á Norðurlöndum 2009-2013 (í USD á verðlagi hvers árs) VII. Grænt bókhald VII.1: Úrgangur VII.2: Hlutfall úrgangs eftir förgunarleið

22 23 24 24 25 26 27 28 28 29 30 30 31

4


Háskóli Íslands – Lykiltölur

Fylgt úr hlaði Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli sem hefur jafnframt ríkum skyldum að gegna við íslenskt samfélag, menningu og tungu. Rannsóknavirkni starfsmanna hefur vaxið hratt á undanförnum árum og sýna alþjóðlegir mælikvarðar að áhrif rannsókna þeirra hafa aukist verulega. Þá er skólinn í nánu samstarfi við marga af helstu rannsóknaháskólum og háskóladeildum heims auk þess að vera í samstarfi við öflugar íslenskar vísindastofnanir og fyrirtæki. Markmið Háskóla Íslands er ætíð að sækja fram á við á sviði rannsókna, kennslu, stjórnunar og stoðþjónustu ásamt því að efla gæði og styrkja innviði allra þátta háskólastarfsins. Drifkrafturinn felst ekki hvað síst í að skapa nýja þekkingu og verðmæti byggð á rannsóknum og vísindum. Háskólar eru ómissandi hlekkur í þekkingar- og verðmætasköpun nútímasamfélaga og munu lífskjör í framtíðinni byggjast á þekkingu, vísindastarfsemi, nýsköpun og frumkvöðlahugsun. Styrkur háskólans í kennslu og rannsóknum varð til þess að koma honum á lista Times Higher Education World University Rankings árið 2011 yfir þrjú hundruð bestu háskóla heims. Árið 2016 var Háskóli Íslands í 242. sæti og jafnframt í 15. sæti yfir bestu háskóla á Norðurlöndum á sama lista. Í þessu riti birtast í þriðja skipti lykiltölur í starfsemi Háskóla Íslands og tekur hún til áranna frá og með 2012 til 2016. Jón Atli Benediktsson Rektor Háskóla Íslands

5


Háskóli Íslands – Lykiltölur

Um Háskóla Íslands Háskóli Íslands var stofnaður árið 1911. Við skólann eru fimm fræðasvið og 25 deildir ásamt námsleiðum í þverfaglegu framhaldsnámi og sjö rannsóknasetrum á landsbyggðinni. Háskóli Íslands hefur brautskráð yfir 50 þúsund nemendur og býður upp á fjölbreytt nám á háskólastigi. Háskóli Íslands er eini háskóli landsins sem býður bæði grunnnám og framhaldsnám á öllum helstu fræðasviðum.

6


Háskóli Íslands – Lykiltölur

Árið 2016 í hnotskurn Starfsfólk Akademískir starfsmenn Þar af konur Annað starfsfólk Þar af konur Nemendur Þar af konur Fjöldi nemenda á hvern kennara* Erlendir nemendur Brautskráningar Þar af konur Brautskráðir doktorar Þar af konur ISI-birtingar** Tilvitnanir Heildartekjur (í m. kr.) Sértekjur (í m. kr.) Times Higher Education World University Rankings (THE) Þar af röðun norrænna háskóla

1.614 775 45% 889 55% 13.419 65,9% 18,4 1.355 (10,1%) 2.976 68,2% 67 67,2% 900*** 38.931 19.404 6.479 (33,4%) 242. sæti 15. sæti

*Prófessorar, dósentar, lektorar, aðjúnktar **ISI-birtingar (Institute for Scientific Information) eru ritrýndar birtingar skráðar í gagnagrunn Thomson Reuters ***Áætlun fyrir árið 2016

7


Háskóli Íslands – Lykiltölur

I. Mannauður I.1: Fastráðið starfsfólk (fjöldi) 2012

2013

2014

2015

2016

Ársverk 2016*

685

709

728

755

775

81,7%

Prófessorar

261

265

275

286

308

85,2%

Dósentar

156

157

160

159

152

84,3%

Akademískir starfsmenn

Lektorar

150

152

153

155

154

81,4%

Aðjúnktar

77

89

95

101

111

64,0%

Sérfræðingar**

41

46

45

54

50

92,8%

683

751

794

822

839

88,2%

1.368

1.460

1.522

1.577

1.614

85,1%

Aðrir starfsmenn*** Samtals

*Ársverk er skilgreint sem vinna eins starfsmanns í dagvinnu í eitt ár (hlutfallstalan sýnir samanlagt hlutfall ársverka starfsfólks Háskóla Íslands eftir starfsheiti árið 2016) **Þ.m.t. fræðimenn og vísindamenn ***Rannsóknafólk, skrifstofufólk, tæknifólk

8


Háskóli Íslands – Lykiltölur

I. Mannauður I.2: Heildarfjöldi akademískra starfsmanna eftir fræðasviðum 2016 Prófessorar

Dósentar

Lektorar

Aðjúnktar

Samtals

Fjöldi nemenda á hvern kennara

Félagsvísindasvið

52

32

33

28

145

30

Heilbrigðisvísindasvið

92

54

42

24

212

10

Hugvísindasvið

52

13

17

21

103

23

Menntavísindasvið

25

27

44

29

125

16

Verkfræði- og náttúruvísindasvið Samtals

87

26

18

9

140

16

308

152

154

111

725

19

9


Háskóli Íslands – Lykiltölur

I. Mannauður I.3: Hlutfall kvenna í hópi fastráðinna starfsmanna 2012/2016

27% 30%

Prófessorar

42%

Dósentar

49% 57% 59%

Lektorar

62%

Aðjúnktar

69% 37% 36%

Sérfræðingar

63%

Annað starfsfólk

55% 52% 51%

Samtals 0%

25%

50%

75%

Hlutfall 2012

2016

10


Háskóli Íslands – Lykiltölur

I. Mannauður I.4: Stundakennarar

Fjöldi stundakennara Fjöldi ársverka*

2012

2013

2014

2015

2016

2.435

2.543

2.443

2.309

2.509

219

224

211

206

206

11

11

12

12

11

Fjöldi stundakennara á hvert ársverk

*Ársverk er skilgreint sem ígildi fullrar kennslu aðjúnkts á ári

11


Háskóli Íslands – Lykiltölur

II. Nemendur II.1: Heildarfjöldi nemenda eftir fræðasviðum 2012

2013

2014

2015

2016

Félagsvísindasvið

5.014

4.743

4.658

4.307

4.286

Heilbrigðisvísindasvið

2.082

2.123

2.101

2.054

2.155

Hugvísindasvið

2.925

2.693

2.613

2.383

2.345

Menntavísindasvið

2.145

2.150

2.015

1.952

2.029

Verkfræði- og náttúruvísindasvið

2.195

2.208

2.262

2.315

2.274

191

201

311

317

330

14.422

14.009

13.848

13.231

13.307

Þverfaglegt framhaldsnám Samtals*

*Tölurnar sýna fjölda einstaklinga í námi. Sami einstaklingur getur verið skráður á fleiri en eina námsleið (allar nemendatölur miðast við skráningu í febrúar ár hvert)

12


Háskóli Íslands – Lykiltölur

II. Nemendur II.2: Hlutfall nemenda eftir námsstigum 2012

2013

2014

2015

2016

Grunnnám

70,2%

67,9%

65,2%

64,9%

64,7%

Meistaranám

23,0%

24,5%

25,4%

25,2%

23,7%

Doktorsnám

3,3%

3,6%

3,7%

3,9%

3,9%

Starfs- og viðbótarnám

3,5%

4,0%

5,7%

5,9%

7,7%

13


Háskóli Íslands – Lykiltölur

II. Nemendur II.3: Hlutfall kvenna í hópi nemenda eftir námsstigi 2012/2016

63%

Doktorsnám

61% 71%

Meistaranám

72% 64%

Grunnnám

63% 79%

Starfs- og viðbótarnám

75% 65%

Samtals

66%

0%

20%

40%

60%

80%

Hlutfall 2012

2016

14


Háskóli Íslands – Lykiltölur

II. Nemendur II.4: Hlutfallsleg skipting grunnnema af heildarfjölda eftir fræðasviðum 2012/2016

25%

Félagsvísindasvið

28% 20%

Heilbrigðisvísindasvið

18% 23%

Hugvísindasvið

20% 15%

Menntavísindasvið

13% 18%

Verkfræði- og náttúruvísindasvið

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Hlutfall 2012

2016

15


Háskóli Íslands – Lykiltölur

II. Nemendur II.5: Hlutfallsleg skipting meistara- og doktorsnema af heildarfjölda eftir fræðasviðum 2012/2016

40%

Félagsvísindasvið

37% 9%

Heilbrigðisvísindasvið

10% 16%

Hugvísindasvið

16% 20%

Menntavísindasvið

20% 11%

Verkfræði- og náttúruvísindasvið

10% 4%

Þverfaglegt framhaldsnám

7%

0%

10%

20%

30%

40%

Hlutfall 2012

2016

16


Háskóli Íslands – Lykiltölur

II. Nemendur II.6: Fjöldi erlendra nemenda eftir 5 efstu löndunum 2012

2013

2014

2015

Þýskaland

105

137

121

107

2016 139

Bandaríkin

52

74

92

99

111

Pólland

57

82

66

85

85

Danmörk

70

64

54

66

84

Spánn

43

48

45

62

59

Önnur lönd (samtals)

564

747

691

469

589

Heildarfjöldi erlendra nemenda

891

1.152

1.069

1.105

1.355

77

87

81

87

91

Fjöldi þjóðlanda

17


Háskóli Íslands – Lykiltölur

III. Brautskráningar III.1: Heildarfjöldi brautskráninga eftir fræðasviðum

Félagsvísindasvið

2012

2013

2014

2015

2016

1.011

958

1.013

998

1.032

Heilbrigðisvísindasvið

458

487

547

500

520

Hugvísindasvið

411

380

462

471

387

Menntavísindasvið

442

466

451

482

465

Verkfræði- og náttúruvísindasvið

442

395

439

504

486

Þverfaglegt framhaldsnám Samtals

47

31

76

89

86

2.811

2.717

2.988

3.044

2.976

18


Háskóli Íslands – Lykiltölur

III. Brautskráningar III.2: Hlutfall brautskráninga eftir námsstigum 2012

2013

2014

2015

2016

Grunnnám

61,7%

64,7%

57,0%

56,2%

55,7%

Meistaranám

29,0%

26,2%

30,4%

31,7%

31,1%

Doktorsnám

1,4%

1,9%

2,7%

2,1%

2,2%

Starfs- og viðbótarnám

8,0%

7,2%

9,8%

10,1%

11,0%

19


Háskóli Íslands – Lykiltölur

III. Brautskráningar III.3: Hlutfall kvenna í hópi brautskráðra eftir námsstigum 2012/2016

55%

Doktorsnám

67% 68%

Meistaranám

72% 66%

Grunnnám

63% 86%

Starfs- og viðbótarnám

80% 68%

Samtals

68%

0%

25%

50%

75%

100%

Hlutfall 2012

2016

20


Háskóli Íslands – Lykiltölur

IV. Rannsóknir og samstarf IV.1: Fjöldi ISI-birtinga* akademískra starfsmanna Háskóla Íslands og tilvitnana

ISI-birtingar Tilvitnanir

2012

2013

2014

2015

2016

740

804

771

818

900**

21.248

24.913

28.721

31.813

38.931

*ISI-birtingar (Institute for Scientific Information) eru ritrýndar birtingar skráðar í gagnagrunn Thomson Reuters **Áætlun fyrir árið 2016 Heimild: Thomson Reuters

21


Háskóli Íslands – Lykiltölur

IV. Rannsóknir og samstarf IV.2: 10 helstu samstarfslönd Háskóla Íslands eftir fjölda ISI-birtinga* 2012-2016

361

Finnland

407

Ítalía Noregur

420

Holland

448

Frakkland

495

Danmörk

573

Þýskaland

575

England

724

Svíþjóð

896

Bandaríkin

1.349

0

350

700

1.050

1.400

Fjöldi ISI-birtingar 2012-2016 *ISI-birtingar (Institute for Scientific Information) eru ritrýndar birtingar skráðar í gagnagrunn Thomson Reuters Heimild: Thomson Reuters Web of Science® Core Collection (ORGANIZATION-ENHANCED)

22


Háskóli Íslands – Lykiltölur

IV. Rannsóknir og samstarf IV.3: Helstu samstarfsaðilar Háskóla Íslands eftir fjölda ISI-birtinga* 2012-2016 Erlendir háskólar Harvard University (Bandaríkin) University of Copenhagen (Danmörk) University of California System (Bandaríkin) Karolinska Institute (Svíþjóð) University of London (Bretland) Lund University (Svíþjóð) Aarhus University (Danmörk) Uppsala University (Svíþjóð) Erasmus University Rotterdam (Holland) University of Washington (Bandaríkin) Erlend fyrirtæki Novartis (Sviss) Novo Nordisk (Danmörk) Merck & Company (Bandaríkin) GlaxoSmithKline (Bretland) Roche Holding (Sviss) SAIK-Frederick (Bandaríkin) Amgen (Bandaríkin) AstraZeneca (Bretland/Svíþjóð) Eli Lilly & Company (Bandaríkin) Johnson & Johnson (Bandaríkin)

Birtingar 359 311 296 279 264 221 205 203 190 177 Birtingar 42 30 14 13 9 7 6 6 5 4

Erlendar stofnanir National Institutes of Health – NIH (Bandaríkin) CNRS (Frakkland) National Institute on Aging - NIA (Bandaríkin) Helmholtz Association (Þýskaland) Max Planck Society (Þýskaland) Broad Institute (Bandaríkin) NASA (Bandaríkin) National Institute for Astrophysics (Ítalía) Goddard Space Flight Center (Bandaríkin) Mayo Clinic (Bandaríkin) Innlendir aðilar Landspítalinn Hjartavernd Háskólinn í Reykjavík Íslensk erfðagreining Háskólinn á Akureyri Veðurstofa Íslands Krabbameinsfélag Íslands Hafrannsóknastofnun Landbúnaðarháskóli Íslands Embætti landlæknis

Birtingar 350 317 261 136 126 105 95 88 87 86 Birtingar 864 265 147 93 54 45 39 36 36 35

*ISI-birtingar (Institute for Scientific Information) eru ritrýndar birtingar skráðar í gagnagrunn Thomson Reuters Heimild: Thomson Reuters InCites® / Thomson Reuters Web of Science® Core Collection (ORGANIZATION-ENHANCED)

23


Háskóli Íslands – Lykiltölur

V. Fjárframlög og styrkir V.1: Fjárveiting og sértekjur á föstu verðlagi ársins 2016 (í m. kr.)

Fjárveiting Sértekjur Hlutfall sértekna af heildartekjum Heildartekjur

2012

2013

2014

2015

2016

10.502

11.012

11.523

12.382

12.925

5.874

5.418

5.075

5.685

6.479

35,9%

33,0%

30,6%

31,5%

33,4%

16.376

16.430

16.598

18.067

19.404

24


Háskóli Íslands – Lykiltölur

V. Fjárframlög og styrkir V.2: Fjárveiting og sértekjur á föstu verðlagi ársins 2016 (í m. kr.) á hvern virkan nemanda (ársnema)* 2.500 755

2.000

632

Í þús. kr.

631

580

551

1.500

1.000

1.129

1.178

1.251

1.377

1.505

500

0

2012

2013

2014 Sértekjur á hvern virkan nemanda

2015

2016 Fjárveiting á hvern virkan nemanda

*Ársnemi er nemandi sem stundar fullt nám eða 60 ECTS á ári

25


Háskóli Íslands – Lykiltölur

V. Fjárframlög og styrkir V.3: Fjöldi og upphæð styrkja úr Rannsóknasjóði Vísinda- og tækniráðs og hlutdeild Háskóla Íslands

Fjöldi styrkja til Háskóla Íslands Hlutfall af veittum styrkjum hverju sinni Upphæð styrkja til Háskóla Íslands (í m. kr.) Hlutfall af veittri heildarupphæð hverju sinni

2012

2013

2014

2015

2016

73

89

106

119

114

59,3%

62,7%

62,7%

65,7%

63,7%

454

566

815

1.996

2.711

59,0%

62,0%

64,9%

69,1%

67,6%

Heimild: RANNÍS. Upphæð er á verðlagi hvers árs og taldir eru nýir styrkir og framhaldsstyrkir þar sem verkefnisstjóri er frá Háskóla Íslands, þ.m.t. Raunvísindastofnun Háskóla Íslands

26


Háskóli Íslands – Lykiltölur

V. Fjárframlög og styrkir V.4: Fjöldi styrkja úr 7. Rannsóknaráætlun ESB og Horizon 2020 og heildarupphæð sem rennur til Háskóla Íslands

Fjöldi verkefna Heildarupphæð (í þús. evra)*

2012

2013

2014

2015

2016

10

11

5

9

9

2.563

1.714

1.477

4.159

6.795

*Heildarupphæð hvers styrks, óháð lengd verkefnis, er færð í einu lagi

27


Háskóli Íslands – Lykiltölur

VI. Samanburður við Norðurlönd VI.1: Röðun norrænna háskóla á matslista Times Higher Education World University Rankings (15 efstu) Sæti

Skóli

Land

1

Karolinska Institute

Svíþjóð

2012-2013 42

2013-2014 36

2014-2015 44

2015-2016 28

2016-2017 28

2

University of Helsinki

Finnland

109

100

103

76

91

3

Uppsala University

Svíþjóð

106

111

98

81

93

4

Lund University

Svíþjóð

82

123

119

90

96

5

Aarhus University

Danmörk

116

138

153

106

98

6

University of Copenhagen

Danmörk

130

150

160

82

120 132

7

University of Oslo

Noregur

202

185

186

135

8

Stockholm University

Svíþjóð

117

103

98

136

144

9

Royal Institute of Technology (KTH)

Svíþjóð

140

117

126

155

159

10

University of Gothenburg

Svíþjóð

218

223

242

180

170

11

Technical University of Denmark (DTU)

Danmörk

149

117

121

167

176

12

University of Bergen

Noregur

228

208

223

182

207

13

Aalborg University

Danmörk

351-400

301-350

351-400

201-250

222

14

Aalto University

Finnland

251-275

301-350

251-275

251-300

229

15

Háskóli Íslands

Ísland

271

269

270

222

242

Heimild: Times Higher Education World University Rankings

28


Háskóli Íslands – Lykiltölur

VI. Samanburður við Norðurlönd VI.2: Samanburður á útgjöldum á hvern ársnema* á Norðurlöndum 2009-2013 (í USD á verðlagi hvers árs)

24.000

Bandaríkjadalir

18.000

12.000

6.000

0 Ísland

Danmörk 2009

Noregur 2010

2011

Svíþjóð 2012

2013

Finnland Meðaltal OECD 2013

*Hér er miðað við skilgreiningu Hagstofu Íslands á ársnema. Bent er á að í árlegri skýrslu OECD, Education at a Glance, er byggt á þriggja ára gömlum tölum Heimild: OECD (Education at a Glance) - Tölur frá Danmörku fyrir 2012 vantar

29


Háskóli Íslands – Lykiltölur

VII. Grænt bókhald VII.1: Úrgangur Flokkaður úrgangur, kg/stöðugildi

2012

2013

2014

2015

2016

77

82

86

87

97

26,0%

Óflokkaður úrgangur, kg/stöðugildi

135

103

97

101

98

-27,4%

Heildarmagn úrgangs, kg/stöðugildi

213

185

182

188

195

-8,5%

63,4%

55,6%

53,3%

53,8%

50,3%

-20,7%

Flokkaður úrgangur, kg/stöðugildi

Hlutfall óflokkaðs úrgangs, %

Breyting 2012/2016

Heimild: Háskóli Íslands

30


Háskóli Íslands – Lykiltölur

VII. Grænt bókhald VII.2: Hlutfall úrgangs eftir förgunarleið 2012

2013

2014

2015

2016

Óflokkaður úrgangur

63,4%

55,6%

53,3%

53,8%

50,3%

Breyting 2012/2016 -20,7%

Flokkaður úrgangur

36,6%

44,4%

46,7%

46,2%

49,7%

35,8%

Heimild: Háskóli Íslands

31


Háskóli Íslands – Lykiltölur


University of Iceland – Facts and figures

Introduction 5 About the University of Iceland 6 The year 2016 at a glance 7 I. Human resources 8 I.1: Permanent staff 8 I.2: Academic staff by school 2016 9 I.3: Proportion of permanent female staff 2012/2016 10 I.4: Sessional teachers 11 II. Students 12 II.1: Total number of enrolled students by school 12 II.2: Proportion of students by level of degree 13 II.3: Proportion of females amongst students by level of degree 2012/2016 14 II.4: Undergraduate students by school 2012/2016 15 II.5: Master’s and PhD students by school 2012/2016 16 II.6: Number of international students by top 5 nationalities 17 III. Degrees awarded 18 III.1: Total number of awarded degrees by school 18 III.2: Proportion of degrees awarded by level of degree 19 III.3: Proportion of female graduates by level of degree 2012/2016 20 IV. Research and collaboration 21 IV.1: Number of ISI-publications* by University of Iceland’s academic staff and citations 21

3


University of Iceland – Facts and figures

IV.2: Top 10 collaborating countries with University of Iceland by number of ISI-publications* 2012-2016 IV.3: University of Iceland’s top collaborative partners by number of ISI-publications* 2012-2016 V. Funding and grants V.1: Funding and non-governmental income at fixed prices for 2016 (in MISK) V.2: Funding and non-governmental income per student (FTE*) at fixed prices for 2016 (in MISK) V.3: Grants awarded to the University of Iceland from the Icelandic Research Fund V.4: Grants awarded to the University of Iceland from the EU’s 7th Framework Program and Horizon 2020 VI. Nordic countries – Comparison VI.1: Times Higher Education World University Rankings – Top 15 Nordic universities (2016) VI.2: Annual expenditure per student (FTE*) in the Nordic countries 2009-2013 (fixed prices for each year in USD) VII. Green accounting VII.1: Waste VII.2: Percentage of waste by sorting method

22 23 24 24 25 26 27 28 28 29 30 30 31

4


University of Iceland – Facts and figures

Introduction The University of Iceland is an international research university that also plays an important role in Icelandic society, culture and language. Research productivity at the University has grown rapidly in recent years and international standards also show that research impact has increased significantly. In addition, the University of Iceland works closely with many major universities and research faculties around the world as well as cooperating with Iceland’s many dynamic scientific institutions and companies. The University of Iceland always aims forward in terms of research, teaching, administrative and support services in order to improve quality and strengthen the foundation upon which all university activities rest. The driving force lies not least in the generation of knowledge and value in research and sciences. Universities play a vital role in the creation of knowledge and wealth in modern societies, since human progress has always been determined knowledge, research, innovation and entrepreneurial thinking. The University of Iceland’s excellence in teaching and research earned it a spot among the top three hundred universities worldwide on the Times Higher Education World University Rankings in 2011. Today, the University of Iceland holds the 242th place on the list and is also ranked 15th among the best Nordic universities, according to the same source. This publication is the third of its kind and shows key facts and figures for the University of Iceland during the period between 2012 and 2016. Jón Atli Benediktsson, PhD Rector/President University of Iceland

5


University of Iceland – Facts and figures

About the University of Iceland The University of Iceland was established in 1911. It consists of five schools and 25 faculties together with interdisciplinary postgraduate studies and seven Research Centers around Iceland. The University of Iceland has awarded over 50.000 degrees and offers diverse tertiary education. The University of Iceland is the only university in Iceland to offer both undergraduate and post-graduate studies in all major fields of study.

6


University of Iceland – Facts and figures

The year 2016 at a glance Permanent staff Academic staff Female academic staff Non-academic staff Female non-academic staff Students Female students Number of students per teacher* International students Degrees awarded Degrees awarded to female students PhD degrees awarded Female PhD graduates ISI-publications** Citations Total budget (in MISK) Non-governmental income (in MISK) Times Higher Education World University Rankings (THE) THE Ranking among Nordic universities (THE)

1.614 775 45% 889 55% 13.419 65,9% 18,4 1.355 (10,1%) 2.976 68,2% 67 67,2% 900*** 38.931 19.404 6.479 (33,4%) 242 15

*Comprises professors, associate professors, assistant professors, adjuncts **ISI-publications (Institute for Scientific Information) are peer-reviewed publications listed in Thomson Reuters’ citation databases ***Estimated figure for 2016

7


University of Iceland – Facts and figures

I. Human resources I.1: Permanent staff 2012

2013

2014

2015

2016

FTEs 2016*

Academic staff

685

709

728

755

775

81,7%

Professors

261

265

275

286

308

85,2%

Associate professors

156

157

160

159

152

84,3%

Assistant professors

150

152

153

155

154

81,4%

Adjuncts

77

89

95

101

111

64,0%

Other academic staff**

41

46

45

54

50

92,8%

Non-academic staff***

683

751

794

822

839

88,2%

1.368

1.460

1.522

1.577

1.614

85,1%

Total

*FTE is equivalent to one employee working full-time for one year (the percentage shows the accumulated ratio of FTEs to University of Iceland’s permanent staff title in 2016) **Incl. scholars and scientists ***Researchers, administration and support services

8


University of Iceland – Facts and figures

I. Human resources I.2: Academic staff by school 2016 Professors

Associate professors

Assistant professors

Adjuncts

Total

Number of students per teacher

School of Social Sciences

52

32

33

28

145

30

School of Health Sciences

92

54

42

24

212

10

School of Humanities

52

13

17

21

103

23

School of Education

25

27

44

29

125

16

School of Engineering and Natural Sciences Total

87

26

18

9

140

16

308

152

154

111

725

19

9


University of Iceland – Facts and figures

I. Human resources I.3: Proportion of permanent female staff 2012/2016

27% 30%

Professors

42%

Associate professors

49% 57% 59%

Assistant professors

62%

Adjuncts

69% 37% 36%

Other academic staff

63%

Non-academic staff

55% 52% 51%

Total 0%

25%

50%

75%

Percentage 2012

2016

10


University of Iceland – Facts and figures

I. Human resources I.4: Sessional teachers

Number of sessional teachers Number of FTEs* Number of sessional teachers per FTE

2012

2013

2014

2015

2016

2.435

2.543

2.443

2.309

2.509

219

224

211

206

206

11

11

12

12

11

*FTE is equivalent to one adjunct lecturer working full-time for one year

11


University of Iceland – Facts and figures

II. Students II.1: Total number of enrolled students by school 2012

2013

2014

2015

2016

School of Social Sciences

5.014

4.743

4.658

4.307

4.286

School of Health Sciences

2.082

2.123

2.101

2.054

2.155

School of Humanities

2.925

2.693

2.613

2.383

2.345

School of Education

2.145

2.150

2.015

1.952

2.029

School of Engineering and Natural Sciences

2.195

2.208

2.262

2.315

2.274

191

201

311

317

330

14.422

14.009

13.848

13.231

13.307

Interdisciplinary post-graduate studies Total*

*The numbers comprise all enrolled students. The same student can be enrolled in more than one program (all figures are as of February each year)

12


University of Iceland – Facts and figures

II. Students II.2: Proportion of students by level of degree 2012

2013

2014

2015

2016

Undergraduate

70,2%

67,9%

65,2%

64,9%

64,7%

Master’s

23,0%

24,5%

25,4%

25,2%

23,7%

PhD

3,3%

3,6%

3,7%

3,9%

3,9%

Other studies

3,5%

4,0%

5,7%

5,9%

7,7%

13


University of Iceland – Facts and figures

II. Students II.3: Proportion of females amongst students by level of degree 2012/2016

63%

PhD

61% 71%

Master’s

72% 64%

Undergraduate

63% 79%

Other studies

75% 65%

Total

66%

0%

20%

40% Percentage

60%

80% 2012

2016

14


University of Iceland – Facts and figures

II. Students II.4: Undergraduate students by school 2012/2016

18%

School of Engineering and Natural Sciences

22% 15%

School of Education

13% 23%

School of Humanities

20% 20%

School of Health Sciences

18% 25%

School of Social Sciences

28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Percentage 2012

2016

15


University of Iceland – Facts and figures

II. Students II.5: Master’s and PhD students by school 2012/2016

40%

School of Social Sciences

37% 9%

School of Health Sciences

10% 16%

School of Humanities

16% 20%

School of Education

20% 11%

School of Engineering and Natural Sciences

10% 4%

Interdisciplinary post-graduate studies

7%

0%

10%

20%

30%

40%

Percentage 2012

2016

16


University of Iceland – Facts and figures

II. Students II.6: Number of international students by top 5 nationalities 2012

2013

2014

2015

2016

105

137

121

107

139

USA

52

74

92

99

111

Poland

57

82

66

85

85

Denmark

70

64

54

66

84

Spain

43

48

45

62

59

Other nationalities (total)

564

747

691

469

589

Total number of international students

891

1.152

1.069

1.105

1.355

77

87

81

87

91

Germany

Total number of nationalities

17


University of Iceland – Facts and figures

III. Degrees awarded III.1: Total number of awarded degrees by school 2012

2013

2014

2015

2016

School of Social Sciences

1.011

958

1.013

998

1.032

School of Health Sciences

458

487

547

500

520

School of Humanities

411

380

462

471

387

School of Education

442

466

451

482

465

School of Engineering and Natural Sciences

442

395

439

504

486

Interdisciplinary post-graduate studies Total

47

31

76

89

86

2.811

2.717

2.988

3.044

2.976

18


University of Iceland – Facts and figures

III. Degrees awarded III.2: Proportion of degrees awarded by level of degree 2012

2013

2014

2015

2016

Undergraduate

61,7%

64,7%

57,0%

56,2%

55,7%

Master’s

29,0%

26,2%

30,4%

31,7%

31,1%

PhD

1,4%

1,9%

2,7%

2,1%

2,2%

Other studies

8,0%

7,2%

9,8%

10,1%

11,0%

19


University of Iceland – Facts and figures

III. Degrees awarded III.3: Proportion of female graduates by level of degree 2012/2016

55%

PhD

67% 68%

Master’s

72% 66%

Undergraduate

63% 86%

Other studies

80% 68%

Total

68%

0%

25%

50%

75%

100%

Percentage 2012

2016

20


University of Iceland – Facts and figures

IV. Research and collaboration IV.1: Number of ISI-publications* by University of Iceland’s academic staff and citations

ISI-publications Citations

2012

2013

2014

2015

2016

740

804

771

818

900**

21.248

24.913

28.721

31.813

38.931

*ISI-publications (Institute for Scientific Information) are peer-reviewed publications listed in Thomson Reuters’ citation databases **Estimated figure for 2016 Source: Thomson Reuters

21


University of Iceland – Facts and figures

IV. Research and collaboration IV.2: Top 10 collaborating countries with University of Iceland by number of ISI-publications* 2012-2016

361

Spain

407

Norway Italy

420

Netherlands

448

France

495

Germany

573

Denmark

575

England

724

Sweden

896

USA

1.349

0

350

700

1.050

1.400

Number of publications ISI-publications 2012-2016 *ISI-publications (Institute for Scientific Information) are peer-reviewed publications listed in Thomson Reuters’ citation databases Source: Thomson Reuters Web of Science® Core Collection (ORGANIZATION-ENHANCED)

22


University of Iceland – Facts and figures

IV. Research and collaboration IV.3: University of Iceland’s top collaborative partners by number of ISI-publications* 2012-2016 International universities Harvard University (USA) University of Copenhagen (Denmark) University of California System (USA) Karolinska Institute (Sweden) University of London (UK) Lund University (Sweden) Aarhus University (Denmark) Uppsala University (Sweden) Erasmus University Rotterdam (Netherlands) University of Washington (USA) International corporations Novartis (Switzerland) Novo Nordisk (Denmark) Merck & Company (USA) GlaxoSmithKline (UK) Roche Holding (Switzerland) SAIK-Frederick (USA) Amgen (USA) AstraZeneca (UK/Sweden) Eli Lilly & Company (USA) Johnson & Johnson (USA)

Publications 359 311 296 279 264 221 205 203 190 177 Publications 42 30 14 13 9 7 6 6 5 4

International institutions National Institutes of Health (USA) CNRS (France) National Institute on Aging - NIA (USA) Helmholtz Association (Germany) Max Planck Society (Germany) Broad Institute (USA) NASA (USA) National Institute for Astrophysics (Italy) Goddard Space Flight Center (USA) Mayo Clinic (USA) Domestic partners Landspitali - The National University Hospital of Iceland The Icelandic Heart Association Reykjavik University deCODE Genetics University of Akureyri Icelandic Met Office Icelandic Cancer Society Marine Research Institute The Agricultural University of Iceland The Directorate of Health

Publications 350 317 261 136 126 105 95 88 87 86 Publications 864 265 147 93 54 45 39 36 36 35

*ISI-publications (Institute for Scientific Information) are peer-reviewed publications listed in Thomson Reuters’ citation databases Source: Thomson Reuters InCites® / Thomson Reuters Web of Science® Core Collection (ORGANIZATION-ENHANCED)

23


University of Iceland – Facts and figures

V. Funding and grants V.1: Funding and non-governmental income at fixed prices for 2016 (in MISK)

Governmental income Non-governmental income Percentage of non-governmental income of total income Total income

2012

2013

2014

2015

2016

10.502

11.012

11.523

12.382

12.925

5.874

5.418

5.075

5.685

6.479

35,9%

33,0%

30,6%

31,5%

33,4%

16.376

16.430

16.598

18.067

19.404

24


University of Iceland – Facts and figures

V. Funding and grants V.2: Funding and non-governmental income per student (FTE*) at fixed prices for 2016 3.000 755 632

In thousand ISK

2.250 631

580

1.500 1.129

1.178

551

1.251

1.377

1.505

750

0 2012

2013

2014

Non-governmental income per student (FTE)

2015

2016 Governmental income per student (FTE)

*FTE student is equivalent to one student enrolled in 60 ECTS per year

25


University of Iceland – Facts and figures

V. Funding and grants V.3: Grants awarded to the University of Iceland from the Icelandic Research Fund 2012

2013

2014

2015

2016

Total number of grants awarded to University of Iceland

73

89

106

119

114

Percentage of the total number of grants awarded each year

59,3%

62,7%

62,7%

65,7%

63,7%

454

566

815

1.996

2.711

59,0%

62,0%

64,9%

69,1%

67,6%

Total amount awarded to University of Iceland (in MISK) Percentage of the total amount awarded each year

Source: RANNIS. Amounts are given in fixed prices for each year. Included are all grants awarded to a principal investigator from the University of Iceland or the University of Iceland’s Science Institute

26


University of Iceland – Facts and figures

V. Funding and grants V.4: Grants awarded to the University of Iceland from the EU’s 7th Framework Program and Horizon 2020

Number of projects Total amount (in thousand €)*

2012

2013

2014

2015

2016

10

11

5

9

9

2.563

1.714

1.477

4.159

6.795

*The entire amount of each grant, independent of the duration of the project, is listed once

27


University of Iceland – Facts and figures

VI. Nordic countries – Comparison VI.1: Times Higher Education World University Rankings – Top 15 Nordic universities (2016) Ranking

University

Country

1

Karolinska Institute

Sweden

2012-2013 42

2013-2014 36

2014-2015 44

2015-2016 28

2016-2017 28

2

University of Helsinki

Finland

109

100

103

76

91

3

Uppsala University

Sweden

106

111

98

81

93

4

Lund University

Sweden

82

123

119

90

96

5

Aarhus University

Denmark

116

138

153

106

98

6

University of Copenhagen

Denmark

130

150

160

82

120

7

University of Oslo

Norway

202

185

186

135

132

8

Stockholm University

Sweden

117

103

98

136

144

9

Royal Institute of Technology (KTH)

Sweden

140

117

126

155

159

10

University of Gothenburg

Sweden

218

223

242

180

170

11

Technical University of Denmark (DTU)

Denmark

149

117

121

167

176

12

University of Bergen

Norway

228

208

223

182

207

13

Aalborg University

Denmark

351-400

301-350

351-400

201-250

222

14

Aalto University

Finland

251-275

301-350

251-275

251-300

229

15

University of Iceland

Iceland

271

269

270

222

242

Source: Times Higher Education World University Rankings

28


University of Iceland – Facts and figures

VI. Nordic countries – Comparison VI.2: Annual expenditure per student (FTE*) in the Nordic countries 2009-2013 (fixed prices for each year in USD)

24.000

USD

18.000

12.000

6.000

0 Iceland

Denmark 2008

Norway 2009

2010

Sweden 2011

2012

Finland OECD average 2013

*FTE definition by Statistics Iceland. The annual OECD report, Education at a Glance, is based on three-year-old data Source: OECD (Education at a Glance) – Data from Denmark for 2012 is missing

29


University of Iceland – Facts and figures

VII. Green accounting VII.1: Waste Sorted waste, kg/FTE Sorted waste, kg/FTE

2012

2013

2014

2015

2016

77

82

86

87

97

Change 2012/2016 26,0% -27,4%

Unsorted waste, kg/FTE

135

103

97

101

98

Total amount of waste, kg/FTE

213

185

182

188

195

-8,5%

Percentage of unsorted waste

63,4%

55,6%

53,3%

53,8%

50,3%

-20,7%

Source: University of Iceland

30


University of Iceland – Facts and figures

VII. Green accounting VII.2: Percentage of waste by sorting method 2012

2013

2014

2015

2016

Unsorted waste

63,4%

55,6%

53,3%

53,8%

50,3%

Change 2012/2016 -20,7%

Sorted waste

36,6%

44,4%

46,7%

46,2%

49,7%

35,8%

Source: University of Iceland

31


University of Iceland – Facts and figures

Profile for Háskóli Íslands - University of Iceland

Lykiltölur Háskóla Íslands 2017 - enska og íslenska  

Lykiltölur Háskóla Íslands 2017 - enska og íslenska  

Advertisement