Page 1

ALTARRINGEN HÖST-VINTER Ansvarig utgivare: Lennart Raswill

ETT LJUS I MÖRKRET Nu när hösten träder in finns det många som bävar för mörkret. Dagarna blir kortare och nätterna längre. I det mörka blir det svårare att se vad som finns där. Det kan vara skrämmande. Behovet av ljus i olika former ökar. Den form av ljus som betyder mest, är det ljus som Gud skänker oss. Jesus sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus” Genom att ta till vara Guds ljus, så finns det alltid hopp och en trygghet i livet. Guds ljus ger oss en vägledning genom livet. Det ger oss också en förankring i tillvaron. I den gemenskap, som en tro på Gud skapar, finns det utrymme för alla människor oavsett bakgrund, kön, politisk åsikt, hudfärg eller annat som gör oss olika. Olikheterna i sig är en förutsättning för en rikare gemenskap med varandra om med Gud. I skenet av Guds ljus får vi möjlighet att vara människor precis som vi är här och nu. Ljuset har också en stark betydelse när vi når Allhelgonahelgen. Då tänder vi ljus för de som inte finns hos oss längre. De ljusen hjälper oss att minnas de som betytt något för oss samtidigt som ljusen påminner oss om relationen mellan människa och Gud. Låt ljuset lysa upp i mörkret. Låt ljuset visa på Guds närvaro i våra liv. Vi ber: Gud, i höstmörkret tänder vi ljus på våra anhörigas gravar. Vi minns dem och tackar dig för vad de betytt för oss. Gud, vi vilar i vissheten att ingen kan falla ur ditt minne. Hjälp oss att leva i den tilliten, att vi har vår förankring i dig. Gud, ljusen på gravarna påminner också om alla dem som varit ljus på vår livsväg. Tack för deras vägledning och uppmuntran. Forma oss efter din Sons förebild, så att också vi får vara ljus för andra. Amen

Lennart Raswill Kyrkoherde

FOTBOLLSCUP 2016 I juli månad deltog kyrkan med ett lag i en fotbollscup i Kälarne, trots att några av oss inte spelat fotboll på decennier-om ens alls! Vi bjöds på ett strålande väder och starka motståndare, detta gjorde att vi kämpade med glädje och överraskade oss själva med både mål och motade mål, men fler insläppta än motståndarna-vilket resulterade i denna fina plakett samt några blå tånaglar.

BORGVATTNET, HÄLLESJÖ-HÅSJÖ OCH STUGUN


HÅSJÖ PASTORAT www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat

EXPEDITIONSTIDER VÄSTANEDE: TISDAGAR kl. 10.00 – 13.00, ONSDAGAR kl. 10.00 – 12.00 STUGUN: ONSDAGAR kl. 10.00 – 12.00, TORSDAGAR kl. 10.00 – 12.00 Expeditioner: Tel: 0695-736 30och 0696-536 30 hasjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Ordförande i kyrkorådet Annika Eklund tfn 070-276 19 24

Ordförande i Borgvattnets församlingsråd Johnna Christensen, tfn 070-288 24 20 Ordförande i Hällesjö-Håsjö församlingsråd Monica Ljungberg, tfn 070-379 37 58

Ordförande i Stuguns församlingsråd Sonia Forsberg, tfn: 0695-106 68

Kyrkoherde Lennart Raswill, tfn: 0695-736 31 lennart.raswill@svenskakyrkan.se

Komminister Siv Bergman, tfn: 0696-536 31 siv.bergman@svenskakyrkan.se

Stuguns blomsterfond: PG 12 90 88-1 Borgvattnets blomsterfond: BG 431-8358

Hällesjö-Håsjö minnesfond: 12 61 15-5

Gudstjänster Borgvattnets församling Tid Plats Tema 30- okt 18.00 Borgvattnets kyrka Förlåtelse utan gräns 6-nov 16.00 Borgvattnets kyrka Allhelgona 13-nov 18.00 Borgvattnets kyrka Vaksamhet och väntan 27-nov 15.00 Borgvattnets kyrka 1:a advent 11-dec 18.00 Borgvattnets kyrka Bana väg för herren 24-dec 23.30 Borgvattnets kyrka Midnattsmässa 26-dec 11.00 Boberg Annandag jul 1-jan 18.00 Borgvattnets kyrka Nyårsdagen 8-jan 18.00 Borgvattnets kyrka Jesu dop 22-jan 18.00 Borgvattnets kyrka Jesus skapar tro 5-feb 18.00 Borgvattnets kyrka Uppenbarelsens ljus 19-feb 18.00 Borgvattnets kyrka Det levande ordet Med reservation för förändringar. Se även hemsidan och affischer.

KÖR KÖR

BARNVERKSAMET-PYTTESÅNG Hällesjö-Håsjö församling: Måndagar kl. 1000 info Marie Källström, tfn: 070-230 31 11 Stuguns församling: Onsdagar kl. 1000 info Eva-Lotta Norell, tfn: 070-208 05 21

VAKTMÄSTARNAS RUTA Nu när mörkret kommer tillbaka är ofta gravarna på våra kyrkogårdar vackert dekorerade med ljuskällor. Vi rekommenderar traditionella gravljus. De blir inte så varma, vilket minskar risken för skador. Vaktmästare: Hällesjö-Håsjö: Per Ferm, 0696-536 33, Putte Lundal: 0696-536 34 Stugun: Nils-Åke Jacobsson, 0695-736 33, Gyne Alfredsson, 0695-736 34 Borgvattnet: Ture Johansson, 0695-736 35


Gudstjänster Hällesjö-Håsjö församling Tid

Plats Tema 5-nov 11.00 Ljungå kapell Allhelgona 5-nov 16.00 Hällesjö kyrka Allhelgona 5-nov 18.00 Håsjö nya kyrka Allhelgona 13-nov 11.00 Hällesjö kyrka Vaksamhet och väntan 20-nov 18.00 Håsjö nya kyrka Domsöndagen 23-nov 14.00 Tallgläntan Andakt 27-nov 11.00 Håsjö nya kyrka 1:a advent 4-dec 18.00 Hällesjö kyrka 2:a advent 11-dec 11.00 Hällesjö kyrka 3:e advent 18-dec 18.00 Håsjö nya kyrka 4:e advent 24-dec 14.00 Tallgläntan Andakt, julafton 24-dec 23.00 Håsjö gamla kyrka Julnattsmässa 25-dec 7.00 Håsjö nya kyrka Julotta 25-dec 11.00 Ljungå kapell Juldagen 26-dec 15.00 Hällesjö kyrka Annandag jul 31-dec 18.00 Hällesjö kyrka Nyårsafton 1-jan 14.00 Övsjö bygdegård Nyårsdagen 8-jan 11.00 Västanede församlingshem Jesu dop 15-jan 18.00 Hällesjö kyrka Livets källa 18-jan 14.00 Tallgläntan Andakt 29-jan 11.00 Västanede församlingshem Jesus är vårt hopp 5-feb 11.00 Hällesjö kyrka Uppenbarelsens ljus 12-feb 18.00 Västanede församlingshem Nåd och tjänst 15-feb 14.00 Tallgläntan Andakt 26-feb 11.00 Hällesjö kyrka Kärlekens väg Med reservation för förändringar. Se även hemsidan och affischer.

ALLA HELGONS DAG Lördag 5:e november är några av våra kyrkor öppna och fika serveras. I Borgvattnet finns personal vid kyrkogården och fika i vaktmästarboden kl. 11-15 Stuguns kyrka öppen kl. 10-16 I Håsjö nya och Hällesjö kyrka finns vi mellan kl. 11-15 Varmt välkommen!

MINNESGUDSTJÄNSTER Ljungå kapell: 5:e november kl. 1100 Hällesjö kyrka: 5:e november kl. 1600 Håsjö nya kyrka: 5:e november kl. 1800 Borgvattnets kyrka: 6:e nov kl. 1600 Stuguns kyrka: 6:e nov kl. 1900

KÖR KÖR

KÖR

KÖR


Gudstjänster i Stuguns församling Tid

Plats Tema 30-okt 11.00 Stuguns kyrka Förlåtelse utan gräns 3-nov 11.00 Bergegården Andakt 6-nov 19.00 Stuguns kyrka Allhelgona 10-nov 18.00 Stuguns kyrka Kvällsgudstjänst 20-nov 11.00 Stuguns kyrka Domsöndagen 27-nov 18.00 Stuguns kyrka 1:a advent 4-dec 11.00 Stuguns kyrka Guds rike är nära 18-dec 11.00 Stuguns kyrka Herrens moder 24-dec 11.00 Bergegården Andakt, julafton 25-dec 7.00 Stuguns kyrka Juldagen 31-dec 16.00 Stuguns kyrka Nyårsafton 6-jan 11.00 Stuguns kyrka & sockenstuga Julgransplundring 12-jan 11.00 Bergegården Andakt 15-jan 11.00 Stuguns sockenstuga Livets källa 22-jan 11.00 Stuguns sockenstuga Jesus skapar tro 29-jan 18.00 Stuguns kyrka Stugudagen, se separat ruta 2-feb 18.00 Stuguns sockenstuga Kvällsgudstjänst 9-feb 11.00 Bergegården Andakt 12-feb 11.00 Stuguns sockenstuga Nåd och tjänst 19-feb 11.00 Stuguns sockenstuga Det levande ordet 26-feb 18.00 Stuguns sockenstuga Kärlekens väg Med reservation för förändringar. Se även hemsidan och affischer.

ADVENT & JUL På 1:a advent är det gudstjänster i alla våra församlingar, med körsång i gudstjänsten. kl. 1100 Håsjö nya Kyrka, med Hällesjö-Håsjökören kl. 1500 Borgvattnets kyrka med Stugun-Borgvattnets kör kl. 1800 i Stuguns kyrka med Stugun-Borgvattnets kör Musik i adventstid med Marie Källström & Eva-Lotta Norell: Torsdag 1:a december, kl.1900 i Stuguns kyrka Torsdag 15:e december, kl.1900 på Borggården Körernas julkonserter: Torsdag 8:e december kl. 19.00 i Stuguns kyrka Fredag 9:e december kl. 19.00 i Borgvattnets kyrka Tisdag 20:e december kl. 19 i Håsjö nya kyrka

STUGUDAGEN 2017 29:e januari kl. 1900 i Stuguns kyrka, sång av Stugun-Borgvattnets kör under ledning av Marie Källström

Utdelning av bröderna Bolins stipendiumKom ihåg att nominera unga ledare och unga företagare före 15:e november, lämna nomineringen till Pastorsexpeditionen i Stugun Nästa Altarringen kommer ut under v. 9

KÖR

KÖR

Altarringen höst 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you