Page 1

Studieprodukt 2 – PL2 Opgaveformulering: Uge 12: Fremlæggelse. Mødepligt Mundtlig fremlæggelse (mødepligt) Elevinterview/samtale med udgangspunkt i barneperspektivet. Studiegruppen planlægger og gennemfører interview/samtale med en eller flere elever med fokus på udvalgte temaer. Mundtlig fremlæggelse på holdet. I forbindelse med fremlæggelsen anvendes forskellige perspektiver på udvikling. Gensidig studiegrupperespons. Krav til studieprodukt: Inden fremlæggelsen skal gruppen: 1. Udarbejde en interviewguide ud fra udvalgte temaer (fx mobning, læring, trivsel) 2. Udføre et interview på baggrund af interviewmetodiske overvejelser Til fremlæggelsen: 1. Jeres overvejelser over interview med børn (metodeovervejelser) 2. Valg af forskellige temaer (venskaber, mobning, interesser, humor, familie…osv) 3. Forskellige perspektiver på udvikling (emotionel, kognitiv, social) 4. Erfaring/perspektivering Til fremlæggelsen er der 5 min. Pr gruppemedlem

Opgaver: 1. Udarbejd en interviewguide om mobning. Script: At undersøge og belyse hvad der kunne ligge til grund for mobning i folkeskolen. Briefing uden kamera.


Spørgsmål 1. Har du nogensinde oplevet at blive mobbet i skolen? Spørgsmål 2. Hvis ja, hvordan oplevede du det og bliver du stadigvæk mobbet og hvis nej/ja hvorfor det?

Spørgsmål 3. Har du nogensinde mobbet andre i skolen?

Spørgsmål 4. Hvis ja, hvordan skete det og hvorfor?

Spørgsmål 5. Hvad er din egen holdning til mobning?

Spørgsmål 6. Har I en mobningspolitik på skolen/klassen?

Spørgsmål 7. Hvis ja, hvad er den?

Debriefing uden kamera.

2. Udfør et interview med Otman’s fætter på Nordvest kulturcenter lørdag d. 14/3 kl. 13.00. Forskningsinterview med terapeutiske tilnærmelser. Metode til analyse: Narrativ


Analyseresultat:

3. Forskellige perspektiver p책 udvikling (emotionel, kognitiv, social) 4. Erfaring/perspektivering

Studieprodukt 2 pl2  
Studieprodukt 2 pl2  
Advertisement