Page 1

Geo Media & Design


Geo Media & Design In september 2012 start bij HAS Den Bosch de gloednieuwe hbo-opleiding Geo Media & Design. Tijdens deze interactieve studie leren studenten het wereldvak aardrijkskunde combineren met nieuwe media en design. Ze verkennen vier jaar lang de werelden van virtual reality, serious gaming, YouTube, visual journalism, infographics en een flinke dosis geografie. Bij Geo Media & Design leert de student geografisch denken en complexe problematiek inzichtelijk maken. Dat valt nog niet mee, want politieke, economische, duurzame en sociale belangen drukken een belangrijke stempel op de problematiek. Studenten gaan aan de slag om ideeĂŤn en oplossingen te bedenken voor problemen die iets betekenen in het dagelijks leven van mensen. 2


Geografie Geo Media & Design richt zich op innovatieve toepassing van geo-informatie in het brede groene domein. Een geografische benadering van praktijkvraagstukken is daarbij belangrijk. Studenten leren zich te verplaatsen in het probleem, de ruimtelijke aspecten ervan te benoemen en analyseren, en uiteindelijk te komen tot een oplossing. De student ontwikkelt inlevingsvermogen en analyse- en transfervaardigheden, waardoor hij voorbereid wordt op de complexe arbeidsmarkt.

De ontwikkelingen in de geo-techniek volgen ze daarbij op de voet. Door de komst van geo-informatiesystemen (GIS) en de laatste jaren ook door de komst van internet, GPS en mobiele data, ontstaan nieuwe toepassingen en producten die steeds verder reiken. Boomteeltbedrijven bijvoorbeeld ondersteunen bedrijfslogistiek met digitale kaartinterfaces in de tractor, akkerbouwbedrijven doen aan precisielandbouw, waterbeheerders vergaren data in het veld en consumenten raadplegen de Tomtom. 3


De student De student van Geo Media & Design heeft een beta/ gamma-profiel. Daarvoor is gekozen naar aanleiding van interviews met werkgevers. In de opleiding staat de verbinding tussen praktijkvraagstukken en geo-techniek centraal. Studenten leren de meerwaarde van geo-techniek te relateren aan de toepassing ervan in de keten. In de opleiding wordt de student meermalen geconfronteerd met een interdisciplinaire context, waarin de student de schakel vormt tussen geo-ict en gebruiker. Beroepen Wat voor beroepen zou een afgestudeerde van Geo Me4

dia & Design kunnen uitoefenen? Denk aan beroepen als 4DGeo-projectleider, (beleids)adviseur ruimte & locatie, stadsgeograaf, ruraal geograaf, productontwikkelaar, analist locatie, ruimte & tijd, explanator, of augmentation expert. Met 4DGeo wordt de innovatieve benadering van ruimtelijke/locatiegebonden vraagstukken bedoeld. Niet alleen x/y- en z(hoogte)-coรถrdinaten zijn van belang (3D), er is een vierde factor: tijd. Het dynamisch benaderen en relateren van ruimte en tijd bij het oplossen van vraagstukken is 4DGeo. Een nieuwe toekomstgerichte manier van ruimtelijk denken.


Het team Het docententeam van de opleiding is interdisciplinair, mensen met een achtergrond in geo-ict, sociale geografie, graphic design, architectuur, cultuurtechniek en fysische geografie vormen de kern. Werkveld Geo Media & Design wil graag een sterke relatie opbouwen met het werkveld. De competenties en het curriculum zijn in nauw overleg met het werkveld opgesteld. We nodigen opdrachtgevers uit het toekomstig werkveld uit om als opdrachtgever, gastdocent of beoordelaar te participeren in modules, stages en afstudeertrajecten, zodat de studenten steeds de complexiteit van echte problemen zullen ervaren.

De wereld biedt vele uitdagingen! Bij Geo Media & Design leer ik geografisch denken en complexe problematiek inzichtelijk maken. Dat valt niet mee, want politieke, economische, duurzame en sociale belangen drukken een belangrijke stempel op de problematiek. Vaak is er dan ook meer dan één oplossing! Dat is iets waar ik niet bang voor ben om mijn tanden in te zetten! Nieuwe media integreren de digitale wereld steeds meer in onze dagelijkse leefomgeving en zijn inmiddels niet meer weg te denken! Smartphones, tablets en zelfs complete digitale wanden: ze bieden allerlei mogelijkheden voor augmented reality, oftewel ‘toegevoegde realiteit’. Geo Media & Design biedt een omgeving om deze ontwikkelingen op innovatieve wijze op te pakken en zo voorop te lopen in deze virtuele wereld. Ik wil graag dat mijn ideeën en oplossingen iets betekenen in het dagelijks leven van mensen. Met design laat ik zien wat mogelijk is en kan ik mensen boeien. Mijn nieuwe app bijvoorbeeld moet niet alleen plezierig zijn om naar te kijken maar ook gebruiksvriendelijk zijn. Bij Geo Media & Design is ruimte voor een persoonlijke creatieve ontwikkeling en een behoorlijke dosis lef!

5


Curriculum Geo Media & Design Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4 Oriëntatiestage

Virtuele excursie NL

Europese Processen

Wereldsystemen

Oriëntatie op de Studie

Graphic Design

Nieuwe Media

GEO Software

Urban Geography

Global and Local

GIS Actualiteit

Weer en Klimaat

Virtual Reality & Animation

User Interface Design

Marketing

2 projectstages, waarvan 1 in het buitenland

Innovatie Serious Gaming

Jaar 4

Vrije Keuze

Vrije Keuze

Verdiepingsproject

Verdiepingsproject

Curriculum In de eerste twee jaar volgen de studenten elk blok twee modules naast elkaar. De ene module heeft een geografisch thema: binnen zo’n module worden eerder geleerde geo-technieken toegepast. De andere module is gericht op aanleren van nieuwe technieken en toepassing daarvan. Het derde jaar bestaat grotendeels uit twee stages in binnen- en buitenland, en wordt in het laatste blok weer afgesloten met een koppel modules. In het vierde jaar beginnen studenten met hun verdiepingsprojecten. Deze wordt uitgevoerd in het GEOLab. Studenten kunnen er op basis van externe opdrachten werken aan accenten in hun competentieprofiel. Het vierde jaar wordt afgesloten met een afstudeeropdracht, uitgevoerd voor een externe opdrachtgever. GEOLab Een maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en een creatieve, innovatieve houding zijn belangrijke eigenschappen van studenten en afgestudeerden. Deze inno6

Afstudeeropdracht

vatieve houding is haalbaar indien aandacht uitgaat naar samenwerking met externen. Een uitgebreid netwerk van diverse disciplines zorgt voor de nodige kruisbestuiving en innovaties. Dit vertaalt zich in een ambitie om binnen een paar jaar een GEOLab op te zetten in samenwerking met het bedrijfsleven, universiteiten en andere hbo-instellingen. Met name afstudeerders en docenten werken dan samen met externen aan (toegepast) onderzoek, het oplossen van actuele problematiek en het realiseren van nieuwe ontwikkelingen. Samenwerking Wij zijn op zoek naar bedrijven en organisaties die graag met ons samen willen werken. Denk hierbij aan het GEOLab, stages, gastcolleges, excursies en afstudeerprojecten. Bent u geïnteresseerd in een actieve rol in ons netwerk, neem dan contact met ons op: Susan van Dijk, s.vdijk@hasdb.nl of 073-6923793.


dagen 012 Open rt 2 7 maa 2012 1 g a d ei Zater g 24 m a d r e m! Dond welko e t r a h t van tie? U ben forma h.nl in r e Me o b sc asden www.h

Hogeschool HAS Den Bosch

Geo Media & Design

van docenten en een coach: een

Horticulture & Business Management

ondernemer uit het netwerk van

International Food & Agribusiness

Hogeschool HAS Den Bosch.

Hogeschool HAS Den Bosch is, vanuit

Landscape Design

een marktgerichte, ondernemende

Milieukunde

Contactgegevens

oriëntatie hét opleidings- en

Stad en streekontwikkeling

Hogeschool HAS Den Bosch

expertisecentrum in Zuid-Nederland

Toegepaste Biologie

Onderwijsboulevard 221

voor de sectoren voeding, land- en

Tuinbouw en akkerbouw

5223 DE ’s-Hertogenbosch

tuinbouw, ruimte en groen, natuur en

Tuin- en landschapsmanagement

Postbus 90108

milieu, en de agribusiness.

Voedingsmiddelentechnologie

5200 MA ‘s-Hertogenbosch

HAS Den Bosch biedt veertien

Topklas Ondernemen

T: 073 692 36 00

studies aan:

Studenten die een eigen onderneming

www.hasdenbosch.nl

Bedrijfskunde & agribusiness

willen starten, kunnen in het vierde jaar

Dier- en veehouderij

het programma Topklas Ondernemen

Vragen over Geo Media & Design?

Floral Design & Business Management

doorlopen. Ze bereiden hun

geomediadesign@hasdb.nl

Food Design & Innovation

businessplan voor onder supervisie

Of stel ze via Twitter: @GeoMediaDesign

E: info@hasdb.nl

7


Bedrijvenfolder Geo Media & Design  
Bedrijvenfolder Geo Media & Design  

Informatie over stages en afstudeeropdrachten voor bedrijven.

Advertisement