Page 1

Dameswielerploeg NEDERLAND BLOEIT gepresenteerd Interview met stuntvrouw HEIDI ALEMANS Alles over de twee NIEUWE OPLEIDINGEN TOINE HATTINK nieuwe sectordirecteur Green Business School

nummer 6 april 2011 3e jaargang

1


inhoudsopgave editorial

achtergrond

achtergrond

Spiritualiteit en landbouw

Nieuwe opleiding I

Nieuwe opleiding II

P3

P4-5

P6-7

pouwels’ perspectief

verslag

interview

Nederland Bloeit gepresenteerd P10-11

Stuntvrouw doet MBA Anton Jurgens Institute P14-15

aankondiging

internationaal

#HAS

Carrièredag op 25 mei 2011

Hoe gebruik ik… Linkedin op mijn werk?

P16

Ontwikkelingsstages hebben flexibiliteit nodig P18-19

nieuws

heartbeat

nieuws

Nieuwe opleiding bij HAS KennisTransfer

Waar klopt het hart van kamer 2D 35 sneller van? P23

Toine Hattink nieuwe sectordirecteur

Florieke Koers

Susan van Dijk

Florieke Koers

Dick Pouwels

Verbinden levert energie op P9 Margarita Millenaar

Neeltje Bekkers

Florieke Koers

P22

2

rubrieken fotocollage estafettecolumn ict beats you’ve got mail mmm... nieuws en agenda

Margarita Millenaar

P8&P12&P13 P15 P17 P21 P24 P26&P27

Neeltje Bekkers

Florieke Koers

Margarita Millenaar

P20 Florieke Koers

P25


editorial Het is lente, en op het moment dat ik deze editorial schrijf, is het bijna Pasen. Ik verbind feesten graag aan hun natuurlijke oorsprong, en onze sector is daaruit niet weg te denken. “De eerste feesten die we in de religieuze geschiedenis tegenkomen zijn zaai- of oogstfeesten”, schrijft Anselm Grün in het boek ‘Boerenwijsheid’. “Zaaien en oogsten bepaalden vroeger het bewustzijn van mensen; ze waren van levensbelang. Beide waren ook beelden voor hun eigen leven: wie niet zaait, zal niet oogsten.” Grün is een benedictijner monnik die nauw betrokken was bij de hervorming van zijn kloosterboerderij tot een CO2-neutrale, duurzame onderneming. In het boek zet hij zijn visie op landbouw in combinatie met zingeving en spiritualiteit uiteen. “De huidige kerkelijke feesten laten nog steeds hun worteling in de natuur zien”, stelt hij. “Pasen is het voorjaarsfeest dat ons laat zien dat het leven sterker is dan de dood. In de romaanse taal wordt het Hebreeuwse woord voor Pasen overgenomen: pascha. Pascha betekent overgang. In het voorjaar vieren we de overgang van kou naar warmte, van de verstarring naar het leven, van de kleurloze winter naar het groen van het voorjaar. Wie het voorjaar met wakkere ogen en zinnen tegemoet gaat, voelt dat hij in zichzelf nieuw leven wekt.” Ook Pinksteren noemt hij: “Dit is de voltooiing van de bloei: de vrucht van Pasen opent zich.” ‘Boerenwijsheid’ is een mooi boek dat vorig jaar werd uitgegeven in samenwerking met de Stichting Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) en het Verbond van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO). Ton Duffhues (ZLTO) en Hein Pieper (CDA) inspireerden Anselm Grün om te schrijven over de universele spiritualiteit van het platteland. Het boek is

een afsluiting van het project Waarden van het Land, dat zich bezig houdt met waarden en ethiek binnen de agrarische sector. Grün noemt ook de Mariafeesten als agrarisch ritueel. “Oorspronkelijk hebben Mariafeesten een nauwe verbinding met de natuur. De moederculten cirkelden altijd rond de geheimen van de natuur. Niet voor niet spreken we van Moeder Aarde. De aarde als moeder, geeft ons voedsel. De moeder geeft nooit een waardeoordeel. In de natuur voelen we ons één met haar.” In Nederland worden niet veel Mariafeesten meer gevierd, maar hier in Den Bosch kennen we wel nog de meimaand als Mariamaand. In de Sint Jan worden dan meivieringen gehouden en vele pelgrims bezoeken dan de Zoete Lieve Vrouw. Ik heb jaren in de horeca gewerkt en de Mariamaand ging dan nooit ongemerkt voorbij: ik heb nog nooit zoveel Bossche Bollen bij elkaar gezien. Ik vind het een mooie combinatie: spiritualiteit en landbouw. ze volgen beiden nauw de seizoenen en laten zien hoe de wereld draait in een oneindige cirkel en welke betekenis je daaraan kunt geven. Ik vind de seizoenen ook allemaal even mooi: ik zou niet kunnen zeggen welke mijn favoriet is. Lente staat voor vruchtbaarheid en voedselproductie: we gaan zaaien. Niet alleen letterlijk op het land, maar ook symbolisch zoals Grün schreef: nu energie steken in de plannen die je hebt, zodat ze later tot bloei kunnen komen . Voor deze HAS Beats kozen we daarom voor een echte lente-cover, gespot op de open dag. Past helemaal bij de tijd van het jaar! Veel leesplezier! Florieke

Spiritualiteit en landbouw Nummer 6 April 2011

Maandelijks magazine van hogeschool HAS Den Bosch, HAS KennisTransfer en Anton Jurgens Institute

Op de open dag van 19 maart stonden een paar prachtige bloemstukken: ze waren gemaakt door studenten van Helicon. Deze tulp was er een onderdeel van. Coverfoto: Margriet Hoffmans Colofon: Hoofdredactie: Florieke Koers, HAS Den Bosch Eindredactie: Lindsay Kemps-Saitch en Marieke Ellenbroek, HAS Den Bosch Beeldredactie: Margriet Hoffmans, HAS Den Bosch Ontwerp: Studio Jean Philipse, Sint Michielsgestel Druk: Drukkerij Tielen, Boxtel Oplage: 600

Vragen of opmerkingen over deze HAS Beats? Mail ze naar hasbeats@hasdb.nl

fsc-logo Deadline volgende HAS Beats: Kijk op intranet: Afdelingen/ Communicatie & Internationalisering/ HAS Beats. 3


achtergrond S

Tekst: Susan van Dijk Foto: Margriet Hoffmans

eptember 2012 is het zo ver… Dan gaat HAS Den Bosch van start met twee nieuwe opleidingen die onderscheidend zijn en de ontwikkelingen in onze snel veranderende sectoren op de voet volgen. De eerste is Geo Media & Design: Als de wereld je [werk]plek is De aanleiding voor deze nieuwe opleiding was het samenkomen van vier ontwikkelingen. De eerste is de groei van het GIS/CAD-onderwijs aan hogeschool HAS Den Bosch en betere benutting van de betreffende faciliteiten. Daarnaast kwam er een verzoek van de Stichting Arbeidsmarkt Geo om mee te denken over verbetering van de instroom in, en het aanbod van geo-opleidingen. Ten derde: de toenemende aandacht voor visualisatie in HAS-onderwijs. En tot slot: zoals ook geldt voor Toegepaste Biologie is er geen opleiding voor aardrijkskunde op hbo-niveau. De nieuwe opleiding Geo Media & Design bestaat uit drie pijlers: geo, media en design. Geo De wereld biedt vele uitdagingen. Bij Geo Media & Design leert de student geografisch denken en complexe problematiek inzichtelijk maken. Dat valt nog niet mee, want politieke, economische, duurzame en sociale belangen drukken een belangrijke stempel op de problematiek. Vaak is er dan ook meer dan één oplossing. Media Nieuwe media integreren de digitale wereld steeds meer in onze dagelijkse leefomgeving en zijn inmiddels niet meer weg te denken. Smartphones, tablets en zelfs complete digitale wanden bieden allerlei mogelijkheden. Geo Media & Design biedt een omgeving om ontwikkelingen op innovatieve wijze op te pakken en zo voorop te lopen in deze virtuele wereld.

Design Studenten gaan aan de slag met ideeën en oplossingen voor problemen die iets betekenen in het dagelijks leven van mensen. Met design laat je zien wat mogelijk is en kun je mensen boeien. Een nieuwe app bijvoorbeeld moet plezierig zijn om naar te kijken maar ook gebruiksvriendelijk zijn. Verder wordt een accent gelegd op internationalisering, zo gaat iedere student in het buitenland op stage en worden verschillende buitenlandse excursies georganiseerd. Er wordt dus letterlijk over de grenzen heen gekeken. Geo Media & Design is uniek voor HAS Den Bosch door enerzijds de focus op aardrijkskunde en anderzijds de mate waarin ICT en daaraan gerelateerde zaken (bijvoorbeeld programmeren, interface design en web 2.0) aan bod komt. Geo Media & Design leidt op voor een wereld die volop in ontwikkeling is (wie had vijf jaar geleden gedacht aan de mogelijkheden van smartphones, TomTom en de Ipad?) en wij willen met deze opleiding graag een koploper zijn in het bedenken van innovaties voor deze ‘wereld’ zijn. De kernthema’s van de opleiding zoals eerder al genoemd, komen terug in de verschillende modules. In jaar 1 en 2 staat tegenover elke ‘geo-module’ in een blok een module gericht op GIS, vormgeving, interface of communicatie. In jaar 3 en 4 kan het accent per student en per blok verschillen: meer vanuit de geo-toepassing, het ruimtelijke praktijkprobleem, of juist vanuit media & design.

Nieuwe uitdagende opleiding bij HAS Den Bosch 1: GMD Susan van Dijk

“Aardrijkskunde en ICT op hbo-niveau”

4


V.l.n.r. Huub Bruens, Mel van Drunen, Jeroen Oomen, Nicole Segers, Tjeu Foppele. In het midden: Marleen van Eert.

Perspectief We hebben zelf een arbeidsmarktonderzoek gedaan. Bedrijven als Geodan, Grontmij, ESRI, Dienst Landelijk Gebied, Taken, Arcadis en Geonovum hebben erg enthousiast gereageerd op de komst van deze opleiding. Afgestudeerden zouden op deze bedrijven aan de slag kunnen als onder meer GIS-specialist, grafisch adviseur/ ontwerper, specialist nieuwe media en trendwatcher. We gaan natuurlijk actief nieuwe studenten werven. We zien graag nieuwsgierige, ondernemende en innovatieve studenten bij ons aankloppen. Potentiële studenten moeten affiniteit hebben met communicatie, ICT en het vak aardrijkskunde. We zijn nog bezig met een wervingsplan, maar willen in ieder geval ook via docenten aardrijkskunde gaan werven, die zijn erg enthousiast over de opleiding. Welke eisen stellen we aan studenten? Studenten met alle profielen van havo en vwo zijn toelaatbaar, aardrijkskunde is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen. Bij de havo moet C&M gevolgd zijn met wiskunde a of b. Vanuit het mbo is een doorstroompakket met wiskunde vereist. Geo Media & Design sluit inhoudelijk goed aan op mbo richting ICT of mbo richting grafische vormgeving.

inmiddels in de steigers staan. De aanvraag ligt bij de CDHO en aankomend studiejaar wordt er gestart met het ontwikkelen van de modules. Interesse? Vragen? Contact? Projectleider: Mel van Drunen – DrM@hasdb.nl Projectmedewerker: Marleen van Eert – EM@hasdb.nl Algemeen: geomediadesign@hasdb.nl of volg ons via twitter: http://twitter.com/GeoMediaDesign

Het team achter Geo Media & Design Het ontwikkelteam voor de opleiding bestaat sinds 2009 uit Mel van Drunen (projectleider), Huub Bruens , Nicole Segers, Jeroen Oomen, Tjeu Foppele, Marleen van Eert en Susan van Dijk. Het team bestaat uit een mix van mensen met interesse in fysische en sociale geografie en ICT (GIS). Het idee voor de opleiding komt van Mel van Drunen en Tjeu Foppele. Het team heeft de opleiding

5


achtergrond S

Tekst: Neeltje Bekkers Foto: Florieke Koers

eptember 2012 is het zo ver… Dan gaat HAS Den Bosch van start met twee nieuwe opleidingen die onderscheidend zijn en de ontwikkelingen in onze snel veranderende sectoren op de voet volgen. De tweede is International Agribusiness & Global Development.

Nieuwe uitdagende opleiding bij HAS Bosch 2: IA&GD De wereldvoedselvoorziening staat onder druk door onder meer een groeiende schaarste van grondstoffen en hoge prijzen van productiefactoren. Dit heeft grote impact op de agrofood-sector en de noodzakelijke expertises van professionals werkzaam in die sector. Het projectteam heeft tijdens een werkveldverkenning gesproken met diverse multinationals, mkb-bedrijven en relevante organisaties. Daaruit kwam een vraag naar professionals die internationaal kunnen opereren en verbanden kunnen leggen tussen de domeinen voeding, dier, plant en milieu. Dit heeft geleid tot de nieuwe,

thema’s en vraagstukken die in onze domeinen actueel zijn, worden bij IA&GD extra sterk uitgelicht. Daarnaast is de opleiding onderscheidend door het multidisciplinaire karakter. De opleiding is eigenlijk een dwarsdoorsnede van alle HAS-opleidingen. Food is hierin de bindende factor. Studenten kiezen gedurende de studie wel een domein waarin ze zich zullen specialiseren, maar natuurlijk is het niveau van specialisatie beperkter dan wanneer ze hun volledige opleiding in deze richting zouden volgen. De opleiding richt zich vooral op opkomende markten en ontwikkelingslanden.

“Internationaal bekwame professionals binnen de domeinen binnen food & agribusiness” volledig Engelstalige opleiding International Agribusiness & Global Development. Deze opleiding leidt studenten op tot internationaal bekwame professionals binnen de domeinen binnen food & agribusiness. Thema’s die prominent terugkomen in het onderwijs zijn onder meer ondernemerschap, duurzaamheid, innovatie van agroproductie- en consumptieketens en de biobased economy. Verschillen met de andere HAS-opleidingen Alle opleidingen van HAS Den Bosch hebben steeds meer een internationale oriëntatie. Echter, de internationale 6

Studenten kunnen na hun afstuderen zowel in Nederland als in het buitenland aan het werk. Zij worden bijvoorbeeld internationaal manager of ondernemer, duurzaamheidcoördinator, consultant/adviseur, ondernemer, MVO-functionaris, projectleider, technisch specialist op een van de domeinen, beleidsmedewerker of medewerker bij een ontwikkelingsorganisatie. De kracht van deze afgestudeerden zit hem in het feit dat ze zich makkelijk voortbewegen in een internationale omgeving en verbanden kunnen leggen tussen de verschillende agrarische domeinen.


Werving scholieren In de opleiding zijn een aantal grote internationale thema’s verweven in het onderwijs. Thema’s die voor 17-jarigen wellicht nog een ver-van-hun-bedshow zijn. Denk hierbij aan ‘het wereldvoedselvraagstuk’, klimaatproblematiek’, feed-food-fuel’ etc. Hoe krijg je die thema’s nu overgebracht aan onze doelgroep? Dat is een lastige vraag. Het projectteam werkt momenteel in samenwerking met met stagiaire Maartje Damen aan een onderzoek om antwoorden op deze vraag te krijgen. Welke profielen toelaatbaar zijn tot het onderwijs wordt ook momenteel onderzocht. Naar verwachting zijn alle profielen toelaatbaar, met waarschijnlijk wel de eis dat wiskunde en scheikunde gevolgd is. Studenten worden ook getoetst op hun Engels en moeten een TOELFof IELTS-test doen en het resultaat overleggen bij aanmelding. IA&GD streeft naar een instroom van 40% internationale studenten. Alle nationaliteiten zijn welkom, maar de werving zal zich met name richten op Europa. Het team achter IA&GD Het ontwikkelteam voor de opleiding bestaat sinds 2009 uit Frederike Praasterink (lector Duurzame Wereldvoedselvoorziening en input sector Food & Business), Toine Hattink (sector Green Business School), Jos Wesselink (sector Dier, Biologie en Milieu) en Neeltje Bekkers (beleidsmedewerker internationalisering). In blok 3 van dit studiejaar zijn daar twee extra krachten bijgekomen: Tom van Muijlwijk (sector Green Business School) en studente Maartje Damen. Maartje Damen zal in het kader van haar afstudeeronderzoek van de master

Imagineering onderzoek uitvoeren betreft de profilering en positionering van de opleiding bij de verschillende doelgroepen. Vragen of meer informatie? E-mail naar Info-IAGD@hasdb.nl of neem even contact op met de mensen uit het ontwikkelteam!

V.l.n.r. Jos Wesselink, Toine Hattink, Neeltje Bekkers, Frederike Praasterink en Tom van Muijlwijk.

7


fotocollage 19 maart 2011: drukste open dag ooit Foto’s: Margriet Hoffmans

8


Tekst: Dick Pouwels Foto: Margriet Hoffmans

I

Pouwels’ perspectief

n het kader van mijn introductie kunnen de medewerkers en studenten van de HAS 1x per 1 a 2 weken een zogenaamde ‘Blik van Dick’ lezen. Op die manier kan de HAS lezen hoe mijn introductie verloopt en kan ik af en toe een boodschap kwijt over dingen die mij opvallen. Ik heb de afgelopen weken veel enthousiaste mensen ontmoet binnen HAS Den Bosch. Een enthousiasme dat zich vertaalt in veel eigen verantwoordelijkheid nemen én krijgen. Die cultuur maakt HAS Den Bosch een sterke club. Samen met een uniek onderwijsconcept en de daaraan gerelateerde sterke positie van HAS KennisTransfer hebben we een uitstekende basis om samenwerking met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen krachtig uit te bouwen. innovaties op een snijvlak van disciplines. Verbinden betekent ook de kennis nodig in onze opleidingen actief verbinden aan kennis nodig voor de ondernemers van nu. En omgekeerd niet te vergeten: de kennis uit de dagelijkse beroepspraktijk inbrengen in de HASopleidingen. Verbinden zit hem ook in kleinere dingen van onze organisatie: niet overal opnieuw het wiel uitvinden, ontwikkelen op de ene plek en overnemen op de andere. Verbinden moet energie opleveren en onze dienstverlening sterker maken. Niet verbinden om het verbinden of samenwerken om het samenwerken. Het moet toegevoegde waarde opleveren, nieuwe innovaties, verrassende inzichten. Extra’s dus die voor onze studenten of de bedrijven ook echt iets extra’s opleveren. We hebben als HAS Den Bosch gelukkig veel in huis: een breed opleidingspakket, opleidingen, MBA en kennistransfer, collega’s met een breed spectrum aan ervaring en mooie faciliteiten. Die breedte vraagt wel om verbinden, elkaar opzoeken, elkaar kunnen vinden. Op die manier krijgen studenten een betere opleiding en bedrijven een nog betere oplossing voor hun product- en procesinnovaties. Die kwaliteit mogen we vervolgens ook eigenlijk wel laten zien. Een sterk kenniscentrum heeft ook wat te vertellen, kan nuance aanbrengen in discussies en vraagstukken voorzien van oplossingen. Die steun kan ook onze sector wel gebruiken. Gezondheid, voedsel, duurzaamheid

Dick Pouwels

Verbinden levert energie op Hogeschool HAS Den Bosch heeft zich op die manier de afgelopen jaren een uitstekende positie als kenniscentrum verworven. Een positie die we al langer hebben, maar waar recenter de titel ‘kenniscentrum’ op is geplakt vanuit de politiek. Toch heeft die politieke beweging naar mijn idee wel wat meer om het lijf dan enkel ‘een titel plakken’. ‘Kenniscentrum’ zegt iets over ‘samen’, zegt iets over ‘sterk, beeldbepalend’. Daar zie ik voor HAS Den Bosch nog wel wat uitdagingen om ingezette ontwikkelingen krachtig uit te bouwen. Verbinden binnen HAS Den Bosch betekent kennis uit verschillende domeinen met elkaar verbinden, meer integrale oplossingen leveren of juist verrassende Gert-Jan van Delft

in al zijn verschijningsvormen: het zijn geen makkelijke thema’s. Thema’s met soms ogenschijnlijke tegenstellingen in zich. Soms tegenstellingen tussen werelddelen, soms tegenstellingen tussen generaties. Maar in ieder geval thema’s die veel bepalen in het geluk van mensen. Thema’s waar kennis van zaken van belang is, Nederland ‘roeptoetert’ wat af. Juist dan kan de kennis van de HAS – praktisch, oplossingsgericht en daardoor aansluitend bij de gemiddelde Nederlander – inzicht geven in echte oplossingen.

9


verslag “D

Tekst en foto’s: Florieke Koers

e agrarische sector is topsport en een ‘way of life’. Net als wielrennen.” Zo legde Kees van Heesbeen, directeur belangenbehartiging van de ZLTO, tijdens de presentatie van de dameswielerploeg van Nederland Bloeit de link tussen deze ploeg en de land- en tuinbouw. De presentatie van de nummer 2 van de wereld was op 9 maart in de Deel.

Marianne Vos vertelt wat haar plannen zijn voor de komende jaren. 63 overwinningen in 1 jaar, dat is wat de wielerploeg van Nederland Bloeit vorig jaar heeft bereikt, waaronder het wereldkampioenschap cross, het NK tijdrijden, de 2e plaats bij het WK op de weg en het winnen van de wereldbeker van Marianne Vos, maar ook de overmacht van de ploeg van Loes Gunnewijk op het NK, het Belgisch kampioenschap op de weg van Liesbet de Vocht en de

agrarische producten en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het leven van alledag.” Maar ook wees Van Heesbeen op het landschap. “Onze sector zorgt voor een karakteristiek landschap, waar ook de wielerploeg doorheen rijdt. Want tweederde wordt door agrarische ondernemers vormgegeven, beheerd en onderhouden. En wat dacht je van al die bloemen en planten in parken

Nederland Bloeit presenteert dameswielerploeg in de Deel Europese titel van Noortje Tabak. Het wielerteam barst van het talent en 2011 is een belangrijk aanloopjaar voor de Olympische Spelen in 2012. Topprestaties “De dameswielerploeg en de agrarische sector leveren beide topprestaties”, stelde Van Heesbeen in zijn inleiding. “De dameswielerploeg is koploper en dat geldt ook voor onze sector. We zijn het en we willen het blijven. Iedere dag weer produceren boeren en tuinders gezonde 10

en bij je in de tuin of binnen op tafel? Het Nederland Bloeit-dameswielerteam wordt ingezet om burgers wakker te schudden en bewust te maken van het belang van de agrarische sector. Tijdrijden Tijdens de presentatie lichtten de dames en hun ploegleiders de ambities voor dit jaar en 2012 nader toe. “Wij zijn de tweede ploeg van de wereld en willen de beste worden’, zei Jeroen Blijlevens, zelf oud-professional. “Ook


willen we de wereldbeker winnen en de Ronde van Vlaanderen. Maar daarnaast focussen wij ons vooral op de Olympische Spelen 2012 en op het winnen van de ploegentijdrit tijdens het WK op de weg. Het tijdrijden voor sponsorploegen staat voor het eerst op het programma en dit seizoen gaan we een goede basis leggen voor het WK in 2012.”

“De dameswielerploeg en de agrarische sector leveren beide topprestaties”

De hele ploeg proost op een nieuw fietsjaar!

De campagne LTO Noord, ZLTO en LLTB zijn de initiatiefnemers van de landelijke campagne Nederland Bloeit. De campagne loopt inmiddels ruim twee jaar en de belangrijkste doel stelling is het belang én de maatschappelijke betrokkenheid van de sector beter onder de aandacht van het publiek te brengen. In de Nederland Bloeit-campagne maken agrarische ondernemers zichtbaar op welke manier de sector betrokken is bij de inrichting en issues van ons land. Kernboodschap in de campagne: de producten en diensten vanuit de agrosector liggen aan de basis van ons bestaan en vormen daarmee een wezenlijk onderdeel van ons dagelijks leven. Nederland bloeit laat zien wat er gebeurt in de sector en hoe dat van belang is voor onze persoonlijke situatie: of het nu gaat om veilig voedsel, duurzame energie, werkgelegenheid of bijvoorbeeld de inrichting van het platteland. Meer weten? www.nederlandbloeit.nl

11


verslag A

Tekst en foto’s: Annet Riemsdijk

fgelopen dinsdag, 28 maart 2011 was het dan eindelijk zover; de nieuwe voorzitter van het College van bestuur mocht eindelijk kennis maken met onze studentenvereniging k.s.v. Gremio Unio. Dit deed hij in een bijzonder vervoersmiddel…

Het begon allemaal na het brede studentenoverleg, wat overigens een zeer nuttig en kritisch overleg was. Samen met het hoofdbestuur werd Dick vanaf de parkeerplaats van HAS Den Bosch opgehaald door een prachtig vervoersmiddel: een mooie koets met daarvoor twee paarden. Hiermee gingen ze dwars door het centrum van Den Bosch over de markt richting Sociëteit ’t Swijnshooft. Hier werd Dick getrakteerd op een echte berenburger, een glaasje Beerenburg en een mooie presentatie over K.S.V. Gremio Unio. Dick had namelijk in zijn blog ‘Blik van Dick’, geschreven dat hij benieuwd was of wij Beerenburg schonken. Na de kennismaking in de soos met een aantal leden van de vereniging werd het

gezelschap per paard en wagen naar hét studentenhuis van GU: ‘Huize Metalliclan’ gebracht. Daar stond Dick nóg een verrassing te wachten, namelijk een heerlijk vijfgangendiner, maar dan wel studentikoos op de bank. Het was een hele gezellige, gemoedelijke en hopelijk verhelderende middag en avond. Of te wel; een zeer geslaagde kennismaking met de nieuwe voorzitter! We hopen dat Dick net zo genoten heeft!. Deze stichting is afhankelijk van fondsenwerving en dat betekent dat er niet altijd evenveel geld beschikbaar is.” HAS Den Bosch was voor Marcel al een makkelijk toegankelijke plek.“Er ontstonden gesprekken waarin de vraag op tafel kwam of

Dick Pouwels geïntroduceerd bij K.S.V. Gremio Unio!

12


verslag

Tekst en foto’s: Annet Riemsdijk

O

p 30 maart 2011 heeft k.s.v. Gremio Unio een stunt uitgevoerd voor de actie 538 voor War Child. Twee uur lang hebben we op de Parade een Cantus gedaan: een van oorsprong Belgische manier van vergaderen, natuurlijk met een studentikoze draai er aan. Door te zingen en te proosten hebben we, mede dankzij HAS Den Bosch ruim, 300 euro op kunnen halen met een select groepje leden. Het grootste probleem was dat de Cantus overdag plaatsvond. Hieruit bleek dat leden gelukkig ook veel waarde hechten aan hun lessen en projecten en dus niet deel konden nemen aan de Cantus.

Gelukkig maar, want zonder de HAS is er ook geen GU. Zoals op de foto’s te zien is, kwamen cabaretier Arie Koomen en DJ (van Radio 538, red.) Jeroen Nieuwenhuize ook even langs bij onze actie. Mede dankzij het zonnetje dat toch even doorbrak hebben wij genoten van de actie en hopen hiermee wat bij te dragen voor War Child.

Gremio Unio doet stunt bij actie 538 voor War Child!

pad r e t e i P t e h HAS aan van Sonsbeek to: Gerard

Tekst en fo

13


interview Z

Tekst: Florieke Koers Foto: Margriet Hoffmans

e houdt van uitdagingen. En omschakelen naar nieuwe dingen vindt ze heerlijk. Heidi Alemans (28) stond in de uitgave van de HAS Beats van januari uitgedost als Mega Mindy, want zij was haar stuntvrouw in de film ‘Mega Mindy en het zwarte kristal’. En dat niet alleen: Heidi deed stunts in bijna de helft van alle Nederlandse films. Maar zij doet ook de MBA bij het Anton Jurgens Institute. Heidi is een drukbezette vrouw, die al van alles heeft gedaan. Tot haar twintigste turnde ze veel, op behoorlijk hoog niveau. Daarna studeerde zij commerciële economie in Amsterdam en deed daaropvolgend een master Sportmanagement. Ook reisde ze drie jaar de wereld rond en werkte ze zelfstandig als lifestyle trainer. En ondertussen werkte ze veel als stuntvrouw bij stuntgroep Hammy de Beukelaer. Sinds september doet ze de MBA bij het Anton Jurgens Institute en is ze management trainee bij Cargill, waarvoor ze in Brussel is gaan wonen. “Ik ben altijd bezig geweest met hoe je gezond kunt leven”, vertelt ze tussen twee lessen door in de Westertoren. “Als sporter wilde ik in eerste instantie

iets in deze hoek gaan doen. Maar in Nederland zijn er niet zoveel banen voor een sportmanager. Voeding en gezondheid zijn onmisbaar in de sportwereld en dat heeft me altijd geboeid. Het is een essentieel onderdeel van het vak. Ook als lifestyle trainer hield ik me met zowel sport als voeding bezig. En ik geef tussendoor gezondheidspresentaties bij bedrijven als Ernst & Young en Achmea. Die presentaties vormen een onderdeel van een programma over gezondere en productievere medewerkers. Dus toen ik een jaar geleden toe was aan een nieuwe uitdaging, ben ik me in die hoek gaan oriënteren en kwam het Anton Jurgens Institute op mijn pad.”

Stuntvrouw doet MBA Anton Jurgens Institute

“Ik heb sinds de start van de opleiding in september 2010 al veel stappen gemaakt”

14

Heidi Alemans


estafettecolumn

Heidi was altijd al bezig met hoe je gezond kunt leven. Leuke functie Heidi ging op intake en werd aangenomen. “Ik had nog geen baan op dat gebied, maar via het Anton Jurgens Institute ben ik in contact gekomen met Cargill en nu ben ik daar alweer een half jaar aan het werk als management trainee. Ik heb een leuke functie: ik ben verantwoordelijk voor innovaties. En verder ben ik me in het bedrijf aan het verdiepen. Ik ben blij verrast door de cursus. Ik vind het erg interessant, en vooral de lessen springen er voor mij uit. Daar ga ik met veel plezier naartoe. Het is ook best zwaar: het kost me meer tijd dan ik in eerste instantie had gedacht. Maar dat vind ik niet erg. Thuis studeren valt me niet altijd mee, maar je leert er wel ontzettend veel van. Ik heb sinds september al veel stappen gemaakt.” Wegspringen op hoge hakken Optreden als stuntvrouw doet ze nog, maar minder vaak dan voorheen. “Acht jaar geleden ben ik tijdens het turnen aangesproken of ik mee wilde doen aan een testdag voor vrouwen bij Hammy de Beukelaer. Dat heb ik gedaan en zodoende kwam ik in het stuntteam terecht. Ik heb al van alles gedaan: onderaan een luchtballon gehangen en me twintig meter naar beneden laten vallen, achter een muur gestaan op hoge hakken en dan op tijd wegspringen als er een truck door de muur komt… Oh ja, ze hebben ook wel eens mijn hoofd in brand gezet! Ik heb gelukkig nog nooit iets ernstigers opgelopen dan wat blauwe plekken, even afkloppen! Ik heb aan ontzettend veel films en televisieseries meegewerkt: ik deed stunts voor bijvoorbeeld Zwartboek, Gooische Vrouwen, Phileine zegt sorry, Vet hard… Ook heb ik commercials gedaan, bijvoorbeeld voor Holland Casino: Anky van Grunsven die niet kan turnen, en voor Fonds Gehandicaptensport: met een turnsprong in een rolstoel belanden die van een trap afrijdt. Ik vind het superleuk om te doen, maar het blijft wel fysiek werk natuurlijk, en ik was onderhand toch wel op zoek naar iets met meer diepgang. Bovendien kun je niet oneindig stunts blijven doen: je wordt nu eenmaal ouder. Met de MBA ben ik een fantastische nieuwe weg ingeslagen. Ik zie mijn toekomst wel bij een groot bedrijf als Cargill, maar ik sluit ook niet uit dat ik mijn eigen bedrijfje ga uitbreiden. En wie weet, wel in het buitenland.”

In deze doorlopende column liep één etappe over kennis en kunde. Een volgend traject ging over niet benutten van rijkdom aan beschikbare middelen. Aan mij het verzoek te schrijven over armoede en rijkdom op het Pieterpad. Ik ben daarbij vrij mij te begeven naar waar ik wil. En dat is naar passie! Bij de Waddenzee begon ons langeafstandspad. We kenden de route; we hadden het handboek uitgebreid bestudeerd. We waren ons bewust van onze uitdaging: 488 km verspreid over 27 etappes. Gebaseerd op onze ervaringen bij de vierdaagse leek twee etappes per dag een juiste keuze. Pieterburen, Mensingeweer, Wisum liep op rolletjes. Winsum , Garnwerd, Groningen leek alsof het niets was. We neurieden van Berend Botje en Zuid-Laren lag al aan onze voeten. Het B&B in Schoonlo was vooraf geboekt. We kenden het en we konden het, maar het voelde niet goed! Geen blaren, maar ook geen gevoel. Waar doen we het voor en wat bereiken we er mee? Terug naar de basis; het middel wordt het doel! Een tempo bepaald door de omgeving. De Drentsche Aa een parel; het Balloerveld een genot. Dat B&B gingen we niet halen, maar VEONN-lijn 21 kon ons daar brengen. Tegen onze principes en ook die maar aan de kant gezet. En zo werd de wandeltocht een wandeling en ieder traject een verademing. Het duurde allemaal veel langer en we hielden het veel langer vol. Inmiddels zijn we de HAS in Venlo al ver voorbij en leidt het grenslandpad ons door prachtige landschappen. Het voert ons langs inspirerende taferelen en brengt ons verrassende ontmoetingen. Op pad gaan is een passie geworden! Passie is naast kennis en kunde een belangrijke voorwaarde om verder te komen. Tijdens mijn onderwijsactiviteiten voor de golfsector ontmoet ik beroepsbeoefenaars, die de golfbaan onderhouden als ware het een sporthal. Ook ontmoet ik de greenkeepers, die ‘commited to green’ een totaal nastreven, waarin sport en recreatie harmoniëren met de natuurlijke omgeving. Passie zorgt daarbij voor de longest drive. En Toine (Hattink), wat is jouw longest drive?

drive t s e g n o l pad De r e t e i P t p he o to: Sjaak

Tekst en fo

Groen

15 15


aankondiging O

Tekst: Margarita Millenaar Illustratie: Maarten Ponjée

p 25 mei van dit jaar is het zo ver: de Carrièredag 2011 vindt plaats. Deze dag wordt georganiseerd door hogeschool HAS Den Bosch, in samenwerking met Gremio Unio en HAS Kennis Transfer. Het thema is dit jaar: ‘Wat is jouw toekomst ID(ee)? Ontdek het op de Carrièredag 2011!’ Studenten kunnen zich op deze dag oriënteren op de arbeidsmarkt. Of ze nu op zoek zijn naar een stageopdracht of een bedrijfopdracht, of naar een baan voor na hun studie. De carrièredag is een uitstekend moment voor hen om zich eens te oriënteren en wellicht meer! Net zoals bij de vorige carrièredagen zullen er stands van verschillende bedrijven aanwezig zijn. Daar kunnen studenten meer informatie krijgen over het bedrijf en direct hun netwerk uitbreiden. Voorgaande edities bleken echt een succes te zijn, en ook dit jaar is er weer een mooi programma met interessante workshops. De dag zal beginnen om 11.00 uur en duurt tot 15.30 uur. De Carrièredag zal worden afgesloten met een bijzondere

act met aansluitend een netwerkborrel, om studenten de kans te geven nog even met nieuw verworven contacten in een informele sfeer te praten. Voor iedereen! Ook voor de docenten is het een uitstekende gelegenheid om weer eens in contact te komen met die ene partner met wie je hebt samengewerkt, maar met wie tijdelijk het contact is vervaagd. Verder kun je natuurlijk ook met nieuwe bedrijven in contact komen en wellicht samenwerkingsverbanden aangaan. De mogelijkheden zijn eindeloos. We kunnen op zo’n dag mooi onze kennis delen en natuurlijk ons netwerk versterken. Dus noteer 25 mei alvast in je agenda en zorg dat je er bij bent!

Carrièredag op 25 mei 2011

“We kunnen mooi onze kennis delen en natuurlijk ons netwerk versterken op zo’n dag”

De mogelijkheden zijn eindeloos op de Carrièredag. 16


ict beats

Tekst: Florieke Koers en Marianne Poodt

Doe meer met GroupWise!

D

e afgelopen weken hebben een aantal medewerkers cursus gehad in GroupWise. De meeste mensen keerden er enthousiast van terug. Want je kunt veel meer met het systeem doen dan de meeste van ons weten. “Ik heb me de afgelopen jaren al redelijk verdiept in het gebruik van GroupWise”, vertelt Laura Lap. “Daardoor heb ik redelijk wat handige ‘foefjes’ ontdekt om zowel mijn eigen. Maar ook de gezamenlijke mailboxen van de afdeling overzichtelijk te houden. Ik vond de cursus zeer inspirerend. Trainer Erno de Korte was een professionele spreker op dit gebied met de vaardigheid de theorie op een begrijpelijk manier over te brengen op het (variërende) niveau van de cursisten. Twee keer vier uur lang had hij onze volledige aandacht en vielen er veel ahamomentjes!” Meteen aan de slag Ook Marijke Wolfs reageert enthousiast: “Ik dacht dat ik al best veel deed met GroupWise, maar nu blijkt dat er nog véél meer kan. Ik vond de cursus zeer nuttig en ik ben er meteen mee aan de slag gegaan. Ze zou de cursus dan ook ten zeerste aan de andere medewerkers aanraden.” Ook Ron de Veld deed mee aan de cursus om nog meer handigheidjes te ontdekken. “Ik las voorheen de mail en maakte groepen voor mailtjes, agenda gebruikte ik nauwelijks. Ik maakte dus maar beperkt gebruik van het programma. Ik ben zeer verrast over de mogelijkheden. Zo heb ik bijvoorbeeld veel geleerd over het aanmaken en versturen van taken.” Laura en Marijke noemen de uitleg over onder andere het effectief gebruik van het adresboek, diverse agenda’s, afspraken en tijden zoeken heel leerzaam. De cursus wordt op een externe locatie gegeven: in Oss. “Prima”, zegt Marijke, “zo ben je meer gefocust op de cursus en een andere omgeving werkt verhelderend. De locatie in Oss is heel goed bereikbaar met de trein.” Ron heeft nog wel een goede tip voor toekomstige Groupwise-cursisten. “Alles goed noteren, want een naslagwerk ontbreekt nog.” En Marijke heeft ook nog wel een tip: “Laat je verrassen door alle mogelijkheden van Groupwise!” Marion van den Dungen deed als medewerker Infodesk eerder al een advanced cursus GroupWise. “Als Infodeskmedewerker geef je eerstelijns ondersteuning, voor ons is het dus van groot belang om er zoveel mogelijk over te weten, zodat we anderen kunnen helpen.” Het was voor hen dus niet alleen nuttig om veel over het systeem zelf te leren, maar ook was het voor ons interessant om te weten te komen wat anderen met GroupWise doen en eventueel nog meer van verlangen.”

training helpt om al die mogelijkheden te ontdekken en ook toe te passen in de praktijk. Want uiteindelijk wil je dat GroupWise je zo goed mogelijk ondersteunt in de organisatie van je werk en in de samenwerking met collega’s, studenten en externe partijen. In dit licht bezien is het ook belangrijk dat we de HAS-brede afspraken over het omgaan met mail, agenda, taken e.d. goed communiceren. Want het wordt pas echt een succes als we het met zijn allen op deze wijze oppakken. De keten is immers zo sterk als de zwakste schakel. Trouwens: binnenkort verspreiden we Engelstalige handleidingen; medio mei verschijnt de Nederlandstalige handleiding.” [Verwijzing] Ook interesse in een cursus GroupWise? Houdt vanaf eind april intranet in de gaten: Intranet/ICT/GroupWise

Drie simpele, maar effectieve trucjes die Laura oppikte uit de cursus: Snel switchen tussen spellingscontrole NL-EN: Open nieuwe mail → rechtermuis op knoppenbalk (2e regel) → werkbalk aanpassen → tabblad ‘aanpassen’ → sleep het wereldbolletje op de balk dat bij de categorie ‘extra’ te vinden is Sneltoets nieuwe mail: Ctrl M Diverse agenda’s aan te maken: Rechtermuis op agenda in mappenlijst → nieuwe agenda → kleur te kiezen op (linkermuis op grijs vlak) → afspraken daarin slepen óf aanklikken en nieuwe afspraak aanmaken (indien niet direct zichtbaar in totaaloverzicht agenda groupwise opnieuw starten)

Goede ondersteuning Hoofd ICT Marianne Poodt onderstreept het belang van de training Groupwise. “Er wordt te vanzelfsprekend van uitgegaan dat iedereen het wel weet. Daardoor gebruik je maar een summier deel van alle mogelijkheden. Een 17


internationaal B

Tekst en foto: Neeltje Bekkers en Jos Wesselink

egin dit jaar vond een evaluatie plaats van het Antoon Vermeer Internship Fund for International Cooperation met studenten en betrokken medewerkers van HAS Den Bosch en ZLTO. Als speciale gast was ook Antoon Vermeer, de ambassadeur van het fonds, aanwezig. Het Antoon Vermeer IFIC fonds is een gezamenlijk fonds van HAS Den Bosch en ZLTO. Het fonds verstrekt beurzen aan studenten die stage lopen in een duurzaamheidsproject in een ontwikkelingsland. Op dit moment beschikt het fonds nog over voldoende budget om aan de vraag te voldoen. Dit dankzij de jaarlijkse bijdrage van HAS Den Bosch en ZLTO en bijdragen n.a.v. het afscheid van Jeroen Naaijkens (HAS), Henk Knapen (ZLTO) en Antoon Vermeer (ZLTO). Ook heeft het Antoon Vermeer IFIC Fonds een donatie mogen ontvangen van Stichting STA-OP, specifiek voor veehouderijstages. Echter, met het oog op de toekomst van het fonds en de groei in de activiteiten op het gebied van internationale samenwerking, zoeken HAS en ZLTO nog naar aanvullende financiering. Maar… waarom hebben we eigenlijk een dergelijk fonds? Wat doet dit type stages met studenten? En wat betekent dat voor jou als inhoudelijke begeleider? De impact van de internationale stage op zowel de persoonlijke als de professionele ontwikkeling van een student is groot. Dat geldt nog meer tijdens een stage in een ontwikkelingsland. Hoewel door begeleiders wel eens kritiek wordt gegeven op de inhoudelijke aspecten van de stage, slaat de balans uiteindelijk toch vaak door

naar de positieve kant. Dat komt in het bijzonder door de vaardigheden die studenten tijdens de stage heel goed hebben ontwikkeld: - Creatief en logisch denken - Inzicht en lange termijn denken - Toepassen praktisch inzicht en kennis - Zelfstandigheid - Oplossingsgerichtheid en initiatief - Doorzettingsvermogen - Mensbewustwording Wat vraagt dat van begeleiders? Uiteraard is de begeleiding tijdens de stage sterk afhankelijk van de begeleidende docent. Niet alle docenten hebben (begrijpelijk) de ervaring en het besef en begrip dat in ontwikkelingslanden de opdracht lang niet altijd blijkt uit te pakken zoals van tevoren afgesproken. De flexibiliteit (en tijd) die nodig is om de opdracht in overleg met de lokale begeleiding definitief vorm te geven en, uiteindelijk, te beoordelen zou groter moeten zijn dan bij een gemiddelde stage. Dat vraagt veel van docenten en conflicteert wellicht met andere taken of belangen. Er zijn immers ook (niet zonder reden) afspraken betreffende het niveau en de beoordeling van een buitenland stage. Het begeleiden

Ontwikkelingsstages hebben flexibiliteit nodig van een ontwikkelingsstage vraagt dus in feite meer van een docent dan het begeleiden van een ‘normale’ stage. Daarvoor willen we begrip vragen van docenten. Ervaringen delen Tijdens de evaluatie werd verder door studenten de behoefte aangegeven hun ervaringen (en frustraties) over het land/de cultuur/het verloop van de opdracht te delen. Zij waarderen het erg als docenten daarvoor open staan.

“Je laat wat achter en neemt wat mee!” Om dat sparren over ervaringen vanuit internationalisering ook te faciliteren, voert Gemma Hermes na afloop van de stage met alle bursalen een evaluatiegesprek waarbij alle eerder genoemde aspecten besproken worden. Dat blijken zeer waardevolle gesprekken, zowel voor de bursaal als voor HAS Den Bosch. Kortom… Er valt veel te zeggen over stages in ontwikkelingslanden. Zowel in positieve zin, als in negatieve Studente Kim van den Boer in India. 18


zin. Het vinden van de balans tussen technische inhoud en niveau enerzijds en persoonlijkheidsontwikkeling anderzijds zal altijd lastig blijven. Maar, wat staat als een huis is dat de stages studenten een vernieuwde kijk op de wereld geven die zij zowel in hun persoonlijke als

professionele leven meenemen. Daarom een oproep aan een ieder die met deze stages werkt: je begrip, begeleiding en advies worden zeer gewaardeerd! Loop gerust binnen bij Gemma Hermes als je hierover verder wilt praten.

Studenten & hun stageopdrachten: - Hanneke van Veghel (DV, Borneo, IndonesiĂŤ) Onderzoek naar motten die als indicator worden gebruikt voor antropogene verstoringen in het leefgebied van de oerang-oetans.

- Anouk van der Sande (FD, India)

- Kim van den Boer en Isaura Schaers (DV, India)

- Michelle van Oort en Inge van Balkom (VM, Lombok, IndonesiĂŤ)

Het in kaart brengen van de afzetmarkt voor een lokale fabriek waar producten verwerkt worden van vrouwen die met microkrediet eigen producten telen

Geitenproject in het kader van economische zelfstandigheid voor plattelandsvrouwen

Het schrijven van een maaltijdplan voor kinderen in een opleidingstehuis

- Stefan Koerts (FD, Malawi)

- Kees van Hal (SO, Suriname) Onderzoek naar de vraag naar veilig voedsel

- Rob Sjoukes en Ruben van Wingerden (MK, Zambia)

- Gerben Ketels (SO, Suriname)

Training gezonde voeding/ verduurzaming producten

Hydrologisch onderzoek/ watermanagement

Het in kaart brengen verkooproute van producten van tuinders van veld tot markt

19


Linkedin. Twitter. Facebook. Hyves. Youtube. Flickr. Picasa. Marktplaats.

NuJIJ. Tripadvisor. U-Tune.nl. Vimeo. Partyflock. Google Buzz. Ning.

#has

Tekst: Florieke Koers

Meetup. Foursquare. Fora. Wikipedia. Wordpress. Blogger. FOK!Forum.

Autoforum. Kieskeurig. Lonely Planet. Zoover. Myspace. Wayne. Zideo.

H

GeenRedactie. MobyPicture. Netlog. Relatieplanet. Linkedin. Twitter.

oe gebruik ik … op mijn werk is een rubriek die iedere uitgave een sociaal medium onder de loep neemt. Wat is het en wat kun je ermee? Hyves. Youtube. Flickr. Picasa. Marktplaats. NuJIJ. TripadviFacebook. Deze keer: Linkedin.

sor. U-Tune.nl. Vimeo. Partyflock. Google Buzz. Ning.Meetup. Foursquare.

Hoe gebruik ik… Fora. Wikipedia. Wordpress. Blogger. FOK!Forum.Autoforum. Kieskeurig. Linkedin op mijn werk?

Lonely Planet. Zoover. Myspace. Wayne. Zideo.GeenRedactie. MobyPicLinkedin is een sociaal netwerk met de focus op professionals. Je kunt via Linkedin dus in contact komen met collega’s en relaties met wie je veel (of weinig) samenwerkt, maar je kunt ook in contact komen met oud-collega’s en relaties met wie je vroeger hebt samengewerkt, of professionals die in dezelfde beroepsgroep zitten als jij. Hoe dan? Voor je relaties en nieuwe contacten is het belangrijk om te zien waar jouw kennis van zaken ligt, wat jij in het verleden hebt gedaan en waar jij graag naar toe wilt groeien. Deze informatie geef je op je profielpagina, die is opgezet als een CV. Je kunt er informatie invullen, zoals welke opleidingen en cursussen je hebt gevolgd, welke functies je hebt gehad en wat je huidige functie is. Het is je eigen digitale rolodex, waar jij de informatie van jouw relaties direct bij de hand en up to date hebt. Waarom is het interessant? Kort wat voordelen op een rij: • Presenteer jezelf professioneel aan de wereld. Mensen weten je snel te vinden; • Potentiële opdrachten, banen en contacten lopen via een goed netwerk; • Digitale rolodex: weet waar je relaties werken en gewerkt hebben (altijd up to date en je weet wat iemand voor expertise en interesses in huis heeft); • Makkelijk mensen benaderen; • Weet waar een ander in is geïnteresseerd, goed tijdens netwerkconversaties; • Mensen helpen graag, je kunt iedereen vragen stellen • Wereldwijd zijn er al 90 miljoen mensen via Linkedin met elkaar verbonden. Hierdoor heb je voldoende mogelijkheden je vragen of onderzoeken van een antwoord te voorzien; • Je netwerk groeit over de hele wereld.

je collega’s op te zoeken en met ze online contact te maken. Je kunt ook zien met wie jouw contacten contact hebben. Heel handig als je met iemand in contact wilt komen, maar je hebt geen directe link met die persoon. De wijze waarop je met een relatie in contact staat, wordt degrees genoemd. Iemand met wie je op 1-op-1 contact hebt en die in jouw contactenlijst staat is een 1st degree, een contact met wie jij in contact staat door één van jouw contacten is een 2nd degree. Dit kun je zien tot een 3th degree. Verder kun je jezelf linken aan

ture. Netlog. Relatieplanet. Linkedin. Twitter. Facebook. Hyves. Youtube.

Flickr. Picasa. Marktplaats. NuJIJ. Tripadvisor. U-Tune.nl. Vimeo. Party-

flock. Google Buzz. Ning.Meetup. Foursquare. Fora. Wikipedia. Word-

“Voor ieders interesse Lonely Planet. Zoover. press. Blogger. FOK!Forum.Autoforum. Kieskeurig. is wel een media platform” MobyPicture. Netlog. RelatieplaMyspace. Wayne. Zideo.GeenRedactie.social een bedrijf (bijvoorbeeld de HAS Den Bosch company page) en participeren in verschillende groups, waar onder andere discussies plaatsvinden. Ben je overtuigd en wil je gebruik maken van Linkedin, maar je hebt nog geen account? Op intranet staat een Linkedin-handleiding, waarin precies staat hoe jij je eigen account kan creëren. [Verwijzing] Voor handleiding: zie intranet, communicatie en internationalisering, social media, Linkedin-handleiding.

net. Linkedin. Twitter. Facebook. Hyves. Youtube. Flickr. Picasa. Markt-

plaats. NuJIJ. Tripadvisor. U-Tune.nl. Vimeo. Partyflock. Google Buzz. Ning.

Meetup. Foursquare. Fora. Wikipedia. Wordpress. Blogger. FOK!Forum.

Meer weten? Autoforum. Kieskeurig. Lonely Planet. Zoover. Myspace. Wayne. Zideo. www.hoe-linkedin-nu-echt-gebruiken.com http://linkedin.startpagina.nl/

GeenRedactie. MobyPicture. Netlog. Relatieplanet. Linkedin. Twitter.

Hyves. Youtube. Flickr. Picasa. Marktplaats. NuJIJ. TripadviFacebook. Klink eigenlijk best goed, nietwaar? In het begin is het voornamelijk belangrijk je eigen profielpagina zo volledig mogelijk te maken. Daarnaast is het belangrijk

sor. U-Tune.nl. Vimeo. Partyflock. Google Buzz. Ning.Meetup. Foursquare.

Fora. Wikipedia. Wordpress. Blogger. FOK!Forum.Autoforum. Kieskeurig.

Lonely Planet. Zoover. Myspace. Wayne. Zideo.GeenRedactie. Moby 20


.

you’ve got mail

.

.

.

.

-

.

.

-

.

-

-

.

-

-

.

.

.

.

-

.

.

y

>>> Perry van Kerkhoven 2/23/2011 12:46 >>>

Hoi, Mijn zoon heeft het niet getroffen, Perry. Ik ben dienstweigeraar, pacifist, watje, linkse rakker en naïef. En ik ben de enige in Nederland die Call of duty ‘Black Cops’ (18+) niet waardeert. Mijn zoon, nu net vijftien, speelt het al jaren bij zijn vriendjes (12+). Zelfs mijn vrienden hebben de weerstand tegen dit geweld opgegeven en schermen met zogenaamde (libelle-)onderzoeken. “Het is niet schadelijk hoor.” “Het is hetzelfde als vroeger cowboytje spelen.” “Ze kunnen werkelijkheid en fictie prima uit elkaar houden hoor.” “Het gaat om de spanning, de adrenaline.” En afsluitend met de legendarische zin: “Ik doe het zelf ook.” Waarom zie ik dit niet? Waarom zie ik steeds dat er iemand wordt neergeknald? Het lachje bij het verbrijzelen van een hoofd geeft me nog steeds de rillingen. Maar goed, ik wil niet voor ouwe zeur door het leven gaan, maar gezien worden als moderne vader die met ‘zijn’ tijd meegaat. Wat is ‘mijn’ tijd? Welke ‘tijd’ heeft morele waarden? Oké, het probleem ligt bij mij. De Griekse wijsgeer Epictetus zei het al: “Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken.” Het ligt aan mezelf. En aangezien ik geen onderdeel uitmaak van de Decision Making Unit (DMU) in ons gezin snap je al dat er nu ‘Black Cops’ binnen onze muren wordt gespeeld. Ik blijf naïef en linkse rakker. Of zijn dit synoniemen? Marc

Perry en Marc over… idealen en trutstory’s >>> Marc Maas 2/23/2011 15:35 >>>

Marc toch, Ik mocht niet eens in dienst, ik hou van tuinieren, lezen en muziek luisteren, ik geloof in romantiek en ik ben PSV-fan. Daar trek je publiek mee. Mijn status in huis is daarmee niet echt bestendigd. Zijn mannen er echt alleen om te bevruchten? Of hebben we nog kans op een plaats in de MDU? Mogen we nog eens ergens over meepraten of zijn we als vijftiger in de fase van het ‘getolereerd worden’ gekomen? Er is hoop. Ik stuurde laatst uit woede een mailtje aan ING over de bonussen van de drie bestuurders. Toen ik dat aan vrouw en drie dochters vertelde, kreeg ik de handen op elkaar. Gewoon eens durven blaffen, dat moeten meer mensen doen. Daarna nieuwe luxaflex en een spiegel perfect waterpas opgehangen. Mooi werk. Het weekend daarop in vloeiend Duits met een vriendje van een van de dochters gesproken. Toch wat geleerd in al die jaren. Marcman, niet bij de pakken neer gaan zitten. Je hebt even je energie in het verkeerde project gestoken. Ga dingen doen waarvan je weet dat je er goed in bent. Jij wilt gewoon horen dat ze je goed vinden. Dan moet je niet aankomen met idealen en trutstory’s. Nee, pak je boor, pak je spade, pak je fiets. Toon je mannelijkheid. En scoor. Wij vijftigers hebben geen schouderklopjes nodig, wij vangen zelf onze wolven wel. Toch? Gegroet, Perry 21


nieuws K

Tekst: Florieke Koers

omend studiejaar start HAS KennisTransfer met een nieuwe opleiding: Professioneel Ondernemerschap. De opleiding is bedoeld voor ondernemers en bedrijfsleiders in de boomteelt, fruitteelt, veehouderij, tuinbouw en akkerbouw. De opleiding is in een jaar af te ronden en bestaat uit vijf cursussen, die ook los te volgen zijn.

“Schaalvergroting is de laatste jaren niet meer weg te denken uit de sector”, stelt Anouk van Rossum, sectormanager opleidingen van HAS KennisTransfer. “Bedrijven groeien flink en worden steeds professioneler. Daardoor wordt er van ondernemers en medewerkers op middenkaderniveau steeds vaker verlangd dat ze competenties hebben op hbo-niveau.” Vanuit de sector ontstond daardoor de vraag naar een opleiding om deze competenties bij te scholen. “De vraag kwam vanuit de verschillende deelsectoren. De boomteeltsector stond voorop en met mensen uit deze sector zijn we om de tafel gegaan om het programma samen te stellen. En zijn wel andere cursussen die op deze cursus lijken, maar deze zijn of op mbo-niveau of ze zijn dusdanig kort, dat er minder tijd is voor verdieping. Daarom zal deze cursus van toegevoegde waarde zijn in het totale cursusaanbod op dit gebied.” Over eigen vakgebied heenkijken Vijf modules werden ontwikkeld, die samen, maar ook los te volgen zijn: strategisch ondernemerschap, marketing & sales, ketens, kwaliteit & logistiek, praktisch personeelsmanagement, en financiën. “Zoals alle opleidingen wordt ook deze opleiding praktisch ingestoken”, zegt Anouk. “Maar een stukje theorie mag niet ontbreken. De opbouw is voor iedere cursus hetzelfde. Eerst komt een deskun-

De Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) en de LTO Vakgroep Boomteelt hebben geadviseerd bij het samenstellen van de inhoud.

Nieuwe opleiding Professioneel Ondernemerschap bij HAS KennisTransfer dige uit te praktijk een inleiding geven op het onderwerp. Daarna neemt een docent van HAS Den Bosch het over voor een stuk theorie en vervolgens gaan de cursisten de opgedane kennis toepassen in hun eigen bedrijf en dat van hun medecursisten.” De vijf deelsectoren worden in de werving apart van elkaar benaderd, maar uiteindelijk

“Vijf modules werden ontwikkeld, die samen, maar ook los te volgen zijn” komen ze bij elkaar in de klas te zitten. “Zo leren ze over de grenzen van hun eigen vakgebied heenkijken en tillen ze elkaar op een hoger plan. Dat is de kracht van een dergelijke cursus.”

22

Promoten De Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) en de LTO Vakgroep Boomteelt hebben geadviseerd bij het samenstellen van de inhoud en zij zullen de cursus daarnaast gaan promoten onder hun leden. “In principe kan iedere ondernemer of bedrijfsleider zich aanmelden voor de cursus, maar wij vragen ze wel hun cv mee te sturen. Dit doen we omdat we ervoor willen waken dat de niveauverschillen niet te groot zijn en iedereen goed in staat zal zijn mee te komen tijdens de cursus. Eventueel kan een intakegesprek plaatsvinden. We hopen op een flinke groep mensen met diverse achtergronden. We denken ook dat de mensen die zich aanmelden gemotiveerd zullen zijn, want het zijn allemaal mensen die graag verder willen met hun bedrijf: ze willen daarom echt iets uit de cursus halen. Het wordt een kwalitatief hoogwaardige opleiding, precies afgestemd op professionals.”


Tekst en foto’s: Margarita Millenaar

I

heartbeat

n onze nieuwe rubriek Heartbeat vragen wij aan medewerkers naar dat gedeelte van hun werk waar ze voor leven, wat hun passie is. Deze eerste keer liepen we met de fotocamera binnen in kamer 2D 35 met de vraag: “Waar gaat jouw hart sneller van kloppen?”

Waar klopt het hart van kamer 2D 35 sneller van? Gerard van Sonsbeek, docent techniek: “Als ik iets nieuws mag bedenken en het lukt: dat vind ik al heel leuk. Of als ik gewoon bij een groepje studenten ben en die doen het goed. Als dingen gaan zoals ze bedoeld zijn, dat is dan helemaal top! Daar word ik vrolijk van. Dan fiets ik met plezier naar huis en slaap ik goed. En om die reden fiets ik ook weer met plezier naar mijn werk. Dat fietsen is natuurlijk hartslagverhogend, want ik wil hier graag zijn! En voor een project ga ik twee weken naar Rusland en dat vind ik ook erg gaaf.”

Gerard van Sonsbeek Femke Schaafstra, docent diervoeding: “Voeding! Studenten de basis van voeding en voedselvertering voor dieren uitleggen en zorgen dat ze het ook écht begrijpen. Op die manier kunnen ze de gezondheid van hun eigen dieren of in de toekomst als adviseur de gezondheid van dieren op bedrijven bevorderen met een goede achtergrond. Daar wil ik graag aan bijdragen. Wat ik ook nog zou willen is diervoeding aantrekkelijk maken en aantrekkelijk houden. Oh ja, en ik wil de legpluimveehouderij in een positief daglicht zetten bij de studenten.”

Femke Schaafstra Ellen den Hertog, docent diervoeding: “Het klinkt een beetje diep, maar wat ik leuk vind, is dat je studenten kunt helpen hun weg te vinden. Dat je ze een beetje kan helpen om hun eigen pad uit te stippelen en dat je dingen kunt verduidelijken. Studenten weten vaak niet zo goed wat hun doel is en ze daarbij helpen, dat vind ik wel mooi aan dit vak. Dier- en veehouderijstudenten kunnen van elkaar leren: dat is erg waardevol. Zo kunnen zij, en ook ik verder kijken dan alleen onze eigen ideeën. Wat ik verder wil, is het vak diervoeding nog aantrekkelijker te maken voor de studenten.”

Ellen den Hertog

Jan Buwalda, docent bodemplanten: “Dat elke dag weer spannend is. Je rooster is wel gepland, maar je weet nooit precies hoe je dag eruit gaat zien en wat er gaat gebeuren. Je werkt samen met mensen en dat maakt het altijd weer spannend. Ik heb altijd zin om weer aan de slag te gaan! Verder vind ik het heel belangrijk dat tussen de verschillende vakgroepen meer verbanden komen. Mijn hart gaat ook sneller kloppen van bodemkunde. Ik denk dat bodemkunde meer op de kaart moet komen, omdat daar alle processen op de wereld beginnen. Want zonder bodem kan niemand hier iets beginnen. Dan heb je geen landschapsarchitectuur, dan hebben we geen grondstoffen. De bodem is cruciaal.”

Jan Buwalda 23


Tekst en foto: Roos Leufkens en Eva Arts

mmm...

Koken met Roos en Eva Een dagje zonder vlees of vis is gezond: voor je lijf en voor de aarde. Dus sluit je aan bij Meatless Monday en vier de lente met deze heerlijke vegetarische risotto. Gezond én ontzettend lekker!

Ovenrisotto met bloemkool, gruyère, broodkruim en amandelschaafsel

Ingrediënten voor 2 personen: ½ bloemkool, in roosjes 1 el olijfolie 1 ui, gesnipperd 2 tenen knoflook, in dunne reepjes 1 takje rozemarijn, fijngesneden 200 gram Arborio risottorijst 1,2 dl witte wijn 5 dl groentebouillon 200 gr Gruyère, geraspt 1 sneetje oud witbrood, geroosterd 25 gr amandelschaafsel Bereidingswijze: Kook de roosjes bloemkool in 10 minuten beetgaar. Giet ze af. Verhit de olijfolie in een braadpan die ook in de oven kan. Voeg de ui toe en bak deze al omscheppend

24 24

glazig en lichtbruin. Voeg de knoflook en de rozemarijn toe, laat deze een minuutje meebakken en voeg dan de rijst toe. Bak alles al omscheppend nog een minuut of twee tot de rijstkorrels glanzen. Blus af met de wijn en roer vervolgens de bouillon erdoor. Breng alles al roerend aan de kook. Meng de kaas en de bloemkoolroosjes erdoor en doe de deksel op de pan. Zet de gesloten pan in de voorverwarmde oven en bak de risotto gaar en romig in ongeveer 25 minuten of tot alle vloeistof is opgenomen. Bak intussen het amandelschaafsel in een droge koekenpan goudbruin. Maal de toast tot grof kruim. Bak het broodkruim in wat olijfolie in een koekenpan mooi bruin. Haal de deksel 5 minuten voor de tijd van de pan (pas op: heet!), bestrooi de risotto met het schaafsel en het kruim en laat dit nog even meebakken. Enjoy!


nieuws

Tekst en foto: Florieke Koers

O

p 4 april 2011 heeft collegevoorzitter Dick Pouwels bekend gemaakt dat Toine Hattink de functie van sectordirecteur van de Green Business Schoolgaat vervullen. Hij volgt hiermee Tjeu Foppele op, die ruim zeventien jaar sectordirecteur was. “We hebben een goede selectieprocedure gevolgd, met kandidaten van binnen en buiten de organisatie”, stelde Dick tijdens een bijeenkomst die speciaal voor de bekendmaking was belegd en voor alle medewerkers van de sector Green Business School bedoeld was. “Ik ben blij en verheugd te mogen melden dat we iemand binnen de gelederen hebben gevonden die deze functie naar we verwachten met verve zal gaan vervullen. Iemand met een sterke inhoudelijke drive.”

“Ik sta met mijn voeten op de grond en zal me altijd bij de inhoud betrokken blijven voelen” Toine: “Ik heb een mooie kans voorbij zien komen en die heb ik gegrepen. Ik ben blij dat het gelukt is!! Als je mij drie maanden geleden had gevraagd hoe ik de lijn van mijn carrière zou zien lopen, was een managementfunctie zeker niet de enige optie. Maar ik ben blij dat het zo gelopen is en ik zoveel vertrouwen heb gekregen om in deze functie aan de slag te gaan. Nu komt het echte werk.” Dynamiek genoeg Tjeu blijft nog tot 1 augustus aan als sectordirecteur. Toine zal door hem ingewerkt worden. Hij zal langzaam lopende zaken over gaan nemen en meteen betrokken worden bij nieuwe zaken. “Ik sta met mijn voeten op de grond en zal me altijd bij de inhoud betrokken blijven

Toine Hattink

Toine Hattink nieuwe sectordirecteur Green Business School voelen: daarom vind ik de functie van sectordirecteur ook zo leuk. Ik blijf verbonden aan een aantal opleidingen in een sector die ik enorm waardeer en kan me tegelijkertijd bezig houden met zaken die HASbreed op de agenda staan. Dynamiek genoeg in de omgeving waar we als hogeschool het antwoord op moeten formuleren: bijvoorbeeld de economische en technologische ontwikkelingen in de glastuinbouwsector, en nieuwe groene kansen door de biobased economy. De toenemende druk in Nederland op ruimte voor natuur, landbouw en andere functies. En ‘groen in de stad’: wat

willen mensen eigenlijk tegenwoordig, en hoe kom je daar achter?” Toine studeerde Tropische Cultuurtechniek aan Wageningen UR en deed later in de avonduren Bedrijfseconomie. Hij gaf vervolgens 10 jaar les op een middelbare tuinbouwschool en kwam 11 jaar geleden bij HAS Den Bosch. Daar was hij onder meer vijf jaar beleidsmedewerker. Sinds een jaar was hij onder meer betrokken bij de nieuwe opleiding International Agribusiness & Global Development, en de Kenniskring Wereldvoedselvoorziening.

25


nieuws & agenda Newsbeats Wil je goed op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt in en om de HAS? Kijk regelmatig op intranet en de website en lees het nieuws als eerste!

Project ‘Gezond Groeien’: antibioticareductie als kans voor sector

Antibioticagebruik in de veehouderij staat in het middelpunt van de belangstelling. De regering wenst het gebruik van antibiotica in 2013 terug te brengen naar het niveau van 1999. Dat is een halvering van het huidige verbruik. Geen eenvoudige klus, aangezien er tal van spelers bij betrokken zijn (dierenartsen, voeradviseurs, pharmacie en veehouders) die gezamenlijk tot een oplossing moeten komen. “Het project Gezond Groeien gaat uit van de gedachte dat de reductie van antibioticagebruik in de varkenshouderij alleen haalbaar is bij een algehele bedrijfsoptimalisatie,” vertelt Mireille Gijsberts, verbonden aan HAS KennisTransfer en projectleider van het initiatief. “Dit vraagt in de eerste plaats om een verandering in houding, gedrag en managementaanpak. Maar we kijken ook naar slimme toepassingen, zoals betere voeders, hygiëne maatregelen,

Filmpje over mozaïekkunstwerk bij de ZLTO

Bij de ZLTO verrees de afgelopen maanden in de centrale hal een prachtig mozaïekkunstwerk, bedacht en uitgevoerd door de Russische kunstenares Anna Volkova. Deze eyecatcher geeft vanaf de verschillende etages een andere beleving. Op de begane grond een reliëflandschap met kleurrijke mozaïeksteentjes en van boven bezien een scherp hedendaags stilleven dat verwijst naar de Slow Food-beweging. Een aantal HAS’sers heeft de handen uit de mouwen gestoken en meegeholpen met het voltooien van dit bijzondere kunststuk. Meer weten? Bekijk het filmpje dat over dit project is gemaakt op: http://www.vimeo.com/21633826

FOODTECH 2011: vraag en aanbod voor voedingsmiddelenindustrie

Vanwege de blijvende toestroom van nieuwe exposanten is de beursvloer van FOODTECH 2011 voor de 2e keer uitgebreid. FOODTECH vindt plaats op 25 en 26 mei in Autotron Rosmalen. Het variërende randprogramma wordt dit jaar verzorgd door o.a. branchevereniging NVC ‘Nederlands Verpakkingscentrum’ en NVDO ‘Nederlandse vereniging voor doelmatig onderhoud’ die actuele thema’s uit de voedingsmiddelenindustrie presenteren. FOODTECH werkt samen met HAS Den Bosch aan een innovatief kennisplein met een interessant progamma dat o.a. bestaat uit ‘het ondernemerscafé’ waar u terecht kunt met al uw vragen over ondernemen en ‘de Food Design Experience’, studenten van de opleiding Food & Innovation van de HAS Hogeschool Den Bosch presenteren hier hun meest innovatieve foodproduct.

AgriFood Career Event in Amsterdam

genetische keuzes of een ander stalsysteem, die de industrie kan ontwikkelen om ondernemers te helpen die veranderingen te realiseren.” Meer weten? Kijk op de website van HAS KennisTransfer. Wil je meer weten over de spelregels of hoe studenten kunnen aanmelden? Kijk op www.multifunctionelelandbouw. nl/studieprijs

26

Op donderdag 26 mei 2011 vindt de eerste editie plaats van AgriFood Career Event in Amsterdam RAI. Het event begint om 10.00 uur. Deze landelijke carrièrebeurs voor hoogopgeleiden in de agrifoodsector bied je de ideale gelegenheid om je te oriënteren op een nieuwe baan of opleiding in je eigen sector. AgriFood Career Event brengt studenten en afgestudeerden in contact met werkgevers, aanbieders van vervolgopleidingen en organisaties die hen kunnen helpen met hun carrière, zoals werving- & selectiebureaus. Een aantal van de exposanten die aanwezig zullen zijn op het AgriFood Career Event zijn, Vion, Friesland Campina, Rijk

Zwaan, Unilever en Bejozaden. Tijdens AgriFood Career Event 2011 kunt u deelnemen aan verschillende workshops en masterclasses en diverse presentaties bijwonen. Kijk voor meer informatie of meld je aan op de website: AgriFood Career Event. nl. Je kunt je nog tot 16 mei online registreren.

Biodiversity en Food Innovation Award

Heb jij een goed idee voor een product, proces of dienst waarmee je bijdraagt aan het behoud van biodiversiteit of een duurzame voedselketen? En wil je met dit idee je eigen bedrijf starten? Doe dan mee met de Biodiversity Innovation Award of de Food Innovation Award en werk met de begeleiding van New Venture je idee uit tot een overtuigend businessplan. New Venture en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) loven voor beide competities twee keer € 20.000,- uit voor de beste businessplannen. De deadline voor het inleveren van je businessplan is maandag 16 mei 2011. Meer weten? http://newventure.nl/nl/ foodbiodiversity-innovation-award-nl

Hogeschool HAS Den Bosch twittert! Wil je de twitterende HAS’sers in de gaten houden of zelf iets twitteren over onze hogeschool? Kijk op ons account: @HAS_DenBosch en volg ons! Kijk op twitter en zoek vervolgens op #HASDenBosch, of zet deze naam in je bericht!


inspirerend

Agenda Thema-avond ‘Biodiversiteit en de boomkwekerij’, afstudeerproject

28 april

Meivakantie

2 - 7 mei

Uittocht

17 mei

Carrièredag

25 mei

Hemelvaart

2 juni

Inaugurele Rede lectoren Frederike Praasterink en Annet Roodenburg

7 juni

Pinksteren

12 en 13 juni

Na een week puzzelen werd vorige week bekend wie de winnaars zijn van het prijzenpakket van de HASDen Bosch-rebus. Er waren ruim 150 inzendingen van zowel medewerkers als studenten, echt super! Het juiste antwoord moest zijn: ‘Je drinkt nu UTZ certified koffie’. Er waren veel goede inzenders en via loting hebben we de volgende prijswinnaars bekend gemaakt: Aron van Gemert, Boukje Bakema, Debbie Entius, Denise Rosendaal, Ellen Hornman, Elseline Schouten, Eva Arts, Henk Holwerda, Ilse van Duuren, Ineke van Meggelen, Jasper Bikker, Jeroen Bouwmans, Joost Tuithof, Judith Kah, Kim de Bont, Lieke de Bruijckere, Peggy Friesen, Robert Reus en Sjors Pepping. De meesten hebben inmiddels hun prijs opgehaald: een heerlijk biologisch pakket van Landerijk uit Den Bosch. Aan alle prijswinnaars: Gefeliciteerd!

HAS in het nieuws HAS Den Bosch komt regelmatig in het nieuws. Op deze pagina een kort overzicht. Op intranet kun je de volledige artikelen lezen onder HAS in het nieuws.

De Groot wint NK veebeoordelen studenten

Elseline Schouten

Gerrit de Groot van HAS Den Bosch heeft het NK veebeoordelen voor studenten op zijn naam geschreven. De Groot was met afstand de beste. Met 255 punten scoorde Gerrit de Groot vijftien punten meer dan de nummer twee, Jorien Vosman van Wageningen UR. Net als vorig jaar eindigde Peter Honingh van CAH Dronten op de derde plaats. Honingh moest na de ochtendronde nog tien personen voor zich dulden, maar klom dankzij een sterke mondelinge toelichting naar de derde plaats. Met een minimale voorsprong van twee punten won Wageningen UR het scholenklassement, vóór CAH Dronten. De wedstrijd vond plaats op het bedrijf van de familie Withaar in Nijeveen. Van: veeteelt.nl, 21 maart 2011

Bio-based Economy: nieuw lectoraat voor Van Hall Larenstein

Het lectoraat gaat praktijkgericht onderzoek opzetten rond het gebruik van landbouwgrondstoffen voor niet-voedseldoeleinden. Thema’s waar dit lectoraat aan gaat werken zijn onder meer: grasraffinage, grondstoffen winnen uit gras in plaats van dat de koe het verteert vergisting, mest al of niet samen met co-producten omzetten in energie (gas) terugwinnen van mineralen uit (vergiste) mest, bijvoorbeeld uit digestaat. Het ministerie van EL&I heeft wel als voorwaarde gesteld dat de onderwerpen en het onderzoek van dit lectoraat afgestemd moeten worden met HAS Den Bosch en Wageningen UR. Van: vhlde.nl, maart 2011

Henk Holwerda

27


nummer 6, april 2011

28

HAS Beats hogeschoolgeluiden april 2011  

personeelsblad HAS Den Bosch,. HAS KennisTransfer en Anton Jurgens Institute

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you