Page 1

cover_alsy_final_new_1:Layout 1

12/13/2009

1:26 PM

a l u m i n i u m

Page 1

s y s t e m s Πρτε/Παρ θυρα/Υαλοπετ σατα/Αθρια/Επενδσει/ιαχωριστικ /∑καστρα/∑τγαστρα/Ρολλ /∑τε

Πρτε/Παρ θυρα/Υαλοπετ σατα/Αθρια/Επενδσει ιαχωριστικ /∑καστρα/∑τγαστρα/Ρολλ /∑τε

GR: 15ο χλ. Λεωφ. ∑π των, 153 44 Παλλ$νη Τηλ.: 210 6667086 - 6668712, Fax: 210 6664099 ΕΝ: 15ο km.. Spaton Av., GR-153 44 Pallini Τel. : +30 210 6667086 - 6668712, Fax: +30 210 6664099 http://www.aldom.gr, E-mail: info@aldom.gr

a l u m i n i u m

s y s t e m s


cover_alsy:Layout 1

11/30/2009

5:38 PM

Page 3


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:43 AM

Page 1


aldom_alsy:Layout 1

12/13/2009

1:15 PM

Page 4

Η εταιρα ALDOM ιδρ θηκε το 1973 απ τον κ. Κατσνη Κων/νο. Εναι να

εργοστσιο κατασκευ συστητων αλουινου υψηλ τεχνολογα ε

σ γχρονο ηχανολογικ εξοπλισ, διαπιστευνο ε ISO 9001. H γκα των

προϊντων α εταξ λλων περιλαβνει υαλοπετσατα, αθρια, πρτε

και παρθυρα, πνελ, στε, ρολλ κ..

ALDOM σηανει λ ση, σε οποιαδποτε επιθυα, για τον

σχεδιασ

επαγγελατικ$ν

κτιρωνκατοικι$ν.

αρχιτεκτονικ

∑ηανει

τλεια

θεροηχονωση, εφαρογ, αισθητικ και αντοχ.

Οι συνεργτε τη ALDOM ε ρτια επαγγελατικ κατρτιση θα χαρο ν να

σα ενηερ$σουν ε κθε λεπτορεια για τι κατασκευ που σα

ενδιαφρουν. Κατασκευ που πορο ν να περιλαβνουν και φωτοβολταϊκ

στοιχεα, για ενεργειακ λ σει.

Αξζει επση να σηειωθε τι η κατασκευ των συστητων αλουινου

βασζεται σε διεθν πρτυπα και προδιαγραφ, ε συνπεια την απλυτη

ασφλεια απναντι σε διαρρξει, πυροβολισο  πυρκαγι.


aldom_alsy:Layout 1

12/13/2009

1:20 PM

Page 5

a l u m i n i u m

s y s t e m s


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:53 AM

Page 4

π ε ρ ι ε χ ε ν α

αθρια

πρτε εισδου/κουζνα

πτυσσενα

ανοιγενα

συρενα

06 12 18 22 26


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:53 AM

Page 5

a l u m i n i u m

s y s t e m s

ĎƒĎ„Îľ

Ď ÎżÎťÎť

ĎƒĎ„ÎłÎąĎƒĎ„Ď Îą

ĎƒÎşÎąĎƒĎ„Ď Îą

υιΝοπξτĎƒιτι

30 34 38 42 44

5


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:53 AM

Page 6

πρτε παρ θυρα συρενα/ανασυρενα/απλ /θεροδιακοπτενα


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:53 AM

Page 7

a l u m i n i u m

s y s t e m s

7


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:54 AM

Page 8

∑ υρ ε ν ο κ α ι α ν α σ υ ρ εν ο σ σ τ η α ASS 50

πρτε παρ θυρα συρενα/ανασυρενα/απλ /θεροδιακοπτενα

Το θεροδιακοπτενο συρενο και ανασυρενο σστηα, εντυπωσι ζει ε τα στιβαρ φλλα και ε τι λεπτ ψει καθ και ε τι πολλ δυναττητε διαρφωση

∑χεδιασ • ∑υρενο και ανασυρενο σ στηα

• ∑υνεππεδα πηχκια που διατθενται και ε στρογγυλενε ακ (ποπ)

• Βασικ βθο διατο φ λλου 50 mm • Βασικ βθο διατο κσα απ 120 mm

• Λεπτ διατο κσα ω περιετρικ πλασιο, χαηλ κατ$φλι για εγαλ τερη νεση

• Παρεβ σατα τζαιο απ EPDM ε ελχιστο ορατ ποσοστ, προ αποφυγ η καλασθητη ψη

• Η κσα και το φ λλο τοποθετο νται περιετρικ και κβονται σε φλτσο για τη συνολικ αισθητικ τη κατασκευ.


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:54 AM

Page 9

Λειτουργικ τητα • ;υναττητα υλωση απ 8 - 32 mm

• Βρο φ λλου ω 300 kg

• Ευελιξα σε εγλα κτρια, ε δυναττητα συρραφ απ τον πελτη

• Η κατασκευ πορε να συνδυαστε ε φεγγτε, σταθερ πλευρικ τατα στηθαα των συστητων AWS 50 και AWS 65

• Κατηγορα ασφαλεα ναντι διρρηξη WK2 κατ DIN EN V 1627, ανλογα ε την κατασκευ

• Αντοχ σε υδατοπεραττητα ω κατηγορα 9Α κατ DIN EN 12208

• Θερονωση κατ DIN EN ISO10077, Μρο 1, UD < 2,0 (W/m2K).

• Ευρεα γκα χρωατισο ε δυναττητα διαφορετικο χρ$ατο εσωτερικ και εξωτερικ

a l u m i n i u m

s y s t e m s

• Πολλ δυναττητε διαρ φωση, κατ´ επιλογ ε ον, διπλ τριπλ οδηγ και ργα κ λιση απ ανοξεδωτο χλυβα

9


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:54 AM

Page 10

∑υρ ενα συστ ατα Schûco ASS 43 και ASS 48

Χαρακτηριστικ και πλεονεκτ ατα

Τα συρενα συστατα Schûco ASS 43 και ASS 48 αποτελο ν υψηλ ποιτητα ονωνα συρενα συστατα που παρχουν εγλη ευελιξα.

● Αντοχ σε προσππτουσα βροχ ω 300 Pa, ε ειδικ κσα ω 450 Pa ● Βρο φ λλου ω 160 kg

Οι κσε πορο ν να συνδυαστο ν ε διαφορετικ εκτελσει φ λλου. ;ιατθενται ε ον διπλ οδηγ σε πχη τζαιο ω 32 mm για το Schûco ASS 48 και ω 26 mm για το Schûco ASS 43.

π ρ τ ε π αρ θ υρ α

● Μεγλο περιθ$ριο διαρφωση για εγλα κτρια ● Απλ τοποθτηση των σηεων κλειδ$ατο χωρ διατρσει


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:54 AM

Page 11

● ;υναττητα επιλογ κανονικο λοξτητου φ λλου

Χωνευτ βασισ νο στο σστη α ASS 48

● Μγιστο πλτο κουφ$ατο ω 2500 mm

● Χωνευτ κατασκευ ε να δ ο φ λλα

● Μγιστο ψο κουφ$ατο ω 2600 mm

● ;υναττητα εφαρογ στα

● ;υναττητα επτευξη τι$ν Ud ω 1,8 W/m2K

● ;υναττητα τοποθτηση στα & παντζουρι$ν

● Αντιδιαρρηκτικ προστασα ω WK2

συρενα/ανασυρενα/απλ/θεροδιακοπτενα

a l u m i n i u m

s y s t e m s

11


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:54 AM

Page 12

πρτε παρ θυρα ανοιγενα/απλ /θεροδιακοπτενα


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:54 AM

Page 13

a l u m i n i u m

s y s t e m s

13


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:55 AM

Page 14

πρτε παρ θυρα ανοιγενα/απλ /θεροδιακοπτενα Παρθυρο Schûco AWS 65 Το βασικ σ στηα παραθ ρων Schûco AWS 65 προσφρει εξαιρετικ χαρακτηριστικ θερονωση και διαθτει εγλο ε ρο δυνατοττων για ευφνταστε σχεδιαστικ λ σει. • Βελτιωνη θερονωση σε βθο διατο 65 mm: (Τι Uf απ 2,2 W/m2K (πλτο ψη 117 mm)

• Προαιρετικ ε συνεππεδο φ λλο προ τα ξω ανοιγενο φ λλο • ∑υβατ ε τη σειρ πορτ$ν Schûco ADS.


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:55 AM

Page 15

Παρθυρο Schûco AWS 65 BS Η ιδανικ λ ση για κιβωτοειδε κατασκευ ε βθο διατο 65 mm:

• Πολ λεπτ ψει απ 67 mm χρη στα η ορατ πηχκια τζαιο

• Καλ θερονωση σε βθο διατο 65 mm: (πλτο ψη 89 mm)

• Εκτεν γκα προφλ ε πλτη ψη κολ$να ω 44 mm, πιν και καϊτια

a l u m i n i u m

s y s t e m s

15


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:55 AM

Page 16

Παρθυρο Schûco AWS 70/70.HI Το υψηλ ποιτητα σ στηα παραθ ρων ε πολυριθε λ σει

• ∑υβατ ε την γκα πορτ$ν Schûco ADS.

Χαρακτηριστικ και πλεονεκτ ατα

• ;ιατθεται και ε συνεππεδο φ λλο, ανοιγενο προ τα ξω φ λλο ανοιγενο-ανακλινενο φ λλο ε ανιβλα για βαρι, εγλα στοιχεα.

• Βελτιστοποιηνη θερονωση ε βθο διατο 70 mm: Τι Uf στο 1,6 W/m2K (πλτο ψη 117 mm)

π ρ τ ε π αρ θ υρ α


aldom_alsy:Layout 1

12/15/2009

3:51 PM

Page 17

Παρθυρο Schûco AWS 70 BS

• Επ"ση διατ"θεται και ε συνεπ"πεδο φ λλο

Λεπτ καλο πι κατασκευ για υψηλ ποιτητα εφνιση.

• Πολ λεπτ ψει απ 67 mm χρη στα η ορατ πηχκια τζαιο

Χαρακτηριστικ και πλεονεκτατα

• %ιευρυνη ζ&νη νωση ε ονωτικ διατο αφρο

• Πολ καλ θερονωση ε βασικ βθο διατο 70 mm: Τι Uf στο 1,9 W/m2K (πλτο ψη 89 mm)

• Εκτεν γκα προφ"λ ε προφ"λ κολ&να ε ψη ω 44 mm, πιν" και καϊτια.

ανοιγενα/απλ/θεροδιακοπτενα

a l u m i n i u m

s y s t e m s

17


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:55 AM

Page 18


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:55 AM

Page 19

πτυσσενα απλ

θεροδιακοπτενα

a l u m i n i u m

s y s t e m s

19


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:55 AM

Page 20

πτυσσενα απλ

θεροδιακοπτενα

Το θεροδιακοπτενο πτυσσενο σ στηα ε λεπτ ψει εναι ιδανικ για σηεα που απαιτεται απλυτη θερονωση ταν τα στοιχεα εναι κλειστ αλλ και εγλη διαφνεια ταν εναι ανοικτ. ∑χεδιασ • Πτυσσενο σ στηα ε λεπτ ψει απ 60 mm.

• ;υναττητα κρυφ απορρο προαιρετικ. Λειτουργικ τητα • Οι λεε διατο τρι$ν θαλων παρχουν στιβαρτητα και ευκολα στη σ νδεση. • Αντοχ σε διρρηξη κατηγορα WK2, σ φωνα ε DIN EN V 1627 ανλογα ε την κατασκευ

• Μικρ ποσοστ πλαισου, εγλο ποσοστ υαλοπνακα • Ενδεκνυται για χρση σε δησια κτρια και ιδιωτικ κατοικε • Κοψ σχεδιασ ε στρογγυλενε ακ • Παρεβ σατα τζαιο απ EPDM ε ελχιστο ορατ ποσοστ, προ αποφυγ η καλασθητη ψη

• Αντοχ σε υδατοπεραττητα, ανλογα ε την κατασκευ, ω κατηγορα 9Α DIN EN 12208 • Lψο εγκατσταση ω 100 m

• ∑υνεππεδα πηχκια τζαιο

• ;υναττητα υλωση 6 - 45 mm • Η κσα και το φ λλο κβονται περιετρικ σε φλτσο. • ;υναττητα ηχονωση ω κατηγορα ηχοπροστασα 4 Απορρο • Ε κολη και αθρυβη ετακνηση των πτυσσενων φ λλων • Η απορρο απ το πιο χαηλ σηεο τη διατο και οι εγλοι επρσθιοι θλαοι εξασφαλζουν υψηλ αντοχ σε υδατοπεραττητα

• ;υναττητα κατασκευ ε χαηλ κατωκσι π.χ. για επορικ καταστατα.


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:55 AM

Page 21

a l u m i n i u m

s y s t e m s

21


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:55 AM

Page 22

πρτε εισδου/κουζνα


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:55 AM

Page 23

a l u m i n i u m

s y s t e m s

23


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:55 AM

Page 24

πρτε εισδου/κουζνα


aldom_alsy:Layout 1

12/15/2009

3:52 PM

Page 25

Πρτα Schûco ADS 65

Προαιρετικ

Μα οικονο ικ πρ ταση στι π ρτε εισ δου για εφαρ ογ που απαιτον υψηλ

θερ ο νωση. Μα σειρ προαιρετικν εξαρτη των επιτρπουν την πολυχρηστικ τητ τη και την ενσω τωσ τη στο κεντρικ σστη α διαχεριση κτιρου. Παρλληλα, το σγχρονο design οδηγε σε πλοσιε σχεδιαστικ επιλογ.

• Λσει εκολη πρ σβαση

• Τι Uf 2,31 W/m2K

• Κρυφο εντεσδε • Εξαρτ ατα κινδνου • Κου π για ξοδο κτακτη ανγκη • +λεγχο πρ σβαση • Ασρ ατο λεγχο • Ενσω τωση στο κεντρικ σστη α διαχεριση κτιρου

• Πλτο ψη 147 mm • Κυλινδρικ εντεσ ρυθ ιζ ενο σε τρει διαστσει • ∑χεδ ν συνεππεδη ροζτα • Αντιδιαρρηκτικ προστασα ω WK2.

a l u m i n i u m

s y s t e m s

25


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:55 AM

Page 26

αθρια ∑υστ"ατα για πολυορφικ κατασκευ


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:55 AM

Page 27

a l u m i n i u m

s y s t e m s

27


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:55 AM

Page 28

Ειδικ κατασκευ αλουινου για αθρια, πισνε, κ.. Παρχουν θεροηχονωση και σε συνεργασα ε ποικλα υλικ επικαλ ψεων και πολυορφικο γεωετρικο σχεδιασο δνουν ια λλη δισταση στο κτριο. Οι υαλ$σει οροφ και τα αθρια πορο ν ε α οπτικ διακριτικ ηλιοροφ να εκπληρ$σουν λε τι απαιτσει σε θατα αρχιτεκτονικ, φωτειντητα και θερονωση. Για χ$ρου που σε κνουν να νι$θει νετα.

α"θρια


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:56 AM

Page 29

a l u m i n i u m

s y s t e m s

29


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:56 AM

Page 30

υαλοπετ σατα

Schϋco FW 50 + /FW 60 + /FW 60 + SG ∑υστ"ατα για κ θετε προσψει και φεγγτε


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:56 AM

Page 31

a l u m i n i u m

s y s t e m s

31


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:56 AM

Page 32

Με τα δοκιασνα, θεροονωνα συστατα προσψεων κολ$να/τραβρσα Schûco FW 50+ / FW 60+ εναι δυνατ η εκτλεση εντυπωσιακ$ν κθετων προσψεων και φεγγιτ$ν, ιδιατερα ε εγλα πλτη στοιχεων και σε εγλο ψο εγκατσταση, ε εξωτερικ εσωτερικ ψη.Εδη στγη: απ ονριχτε στγε χρι τοξωτ στ-

γε εγλη διατρου για εγλα ργα πω π.χ. επορικ κντρα διοικητικ κτρια. Επιπλον τα συστατα υψηλ θερονωση HI, εξασφαλζουν τη συρφωση ε τα τρχοντα πρτυπα εξοικονηση ενργεια πω τα EnEV και Document L.


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:56 AM

Page 33

• ;υναττητα επιλογ ανθεκτικτητα σε σφαρε, διαρρξει και εκρξει

• Λεπτ πλτη ψη προφλ 50 mm και 60 mm • ;υναττητα εκτλεση εγλου πλτου στοιχεων και ψου εγκατσταση ε φορτο τζαιο ω 6kN • Η εγλη γκα καπακι$ν παρχει εξαιρετικ σχεδιαστικ δυναττητε για διαφορετικ διαρφωση τη πρσοψη, π.χ. ορατ βιδωτ καπκια, εππεδα καπκια καπκια ε ψη χλυβα • ;υναττητα εκτλεση των FW 50+ / FW 60+ ε οριζντια κθετη κατε θυνση, ε αφπλευρη τοποθτηση

• ;υναττητα εκτλεση ω πυρντοχη πρσοψη (BF) • Κρυφ ενσωτωση εκτροπ κεραυνο στο σ στηα πρσοψη • ;υναττητα συνδυασο των φεγγιτ$ν ε λα τα παρθυρα οροφ Schûco Royal S • Απλ και γργορη τοποθτηση χρη στο εγλο βαθ προπαρασκευ.

υ α λ ο π ε τ σ α τα

Πρ σοψη Schûco FW 50+ SG Το σ στηα δοικ υλωση FW 50+ SG πορε να χρησιοποιηθε για την εκτλεση τσο εγλων σο και ικρ$ν ολογυλινων προσψεων. Χαρακτηριστικ και Πλεονεκτ ατα • Πρσοψη structural glazing για βρη υαλοπνακα ω 375 kg • Αποσττη δ ο τητων απ ανοξεδωτο χλυβα για αεροστεγ νωση ακ • ;υναττητα συνεππεδου ηικυκλικο ξηρο παρεβ σατο υγρ σφργιση • Επιπρσθετε δυναττητε συνδυασο του πχου τζαιο των εσωτερικ$ν και εξωτερικ$ν υαλοπινκων (6 ω 14 mm) • ;υναττητα εκτλεση του ανοιγενου στοιχεου Schûco AWS 102 και του Schûco AWS 102.NI ω προβαλλενο παρθυρο • Να γενι εξαρτητων για βρη φ λλου ω 250 kg για ανοιγενα στοιχεα • Qγκριση κατ ETAG 002.

a l u m i n i u m

s y s t e m s

33


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:56 AM

Page 34

σκαστρα


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:56 AM

Page 35

a l u m i n i u m

s y s t e m s

35


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:56 AM

∑κ"αστρα Schûco SunControl Το ευρ πεδο του συστατο Schûco SunControl επιτρπει την ιδιατερη ελευθερα σχεδιασο . Με τα κλασικ ελλειπτικ προφλ, τι κοψ και λεπτ περσδε, το σ στηα Schûco SunControl εναι η ιδανικ επιλογ για το συνδυασ ηλιακ σκαση και σχεδιασο προσψεων. Το φινρισα του συστατο Schûco πορε να εφαροστε σε λε τι περσδε.

Page 36

Ηλεκτρικ οτρ SunControl - αξι πιστη λειτουργ"α τη ηλιακ σκ"αση Τα ηλεκτρικ οτρ SunControl επιτρπουν τη ρ θιση των ηλιακ$ν στοιχεων σκαση, εξασφαλζουν τλειο φωτισ, αποτρπουν την ντονη λψη του λιου και βοηθο ν στη διατρηση σταθερ εσωτερικ θεροκρασα. Το σ στηα Schûco SunControl ενσωατ$νει τα η εφαν ηλεκτρικ οτρ και του εξωτερικ τοποθετηνου γραικο κινητρε για τι πιο απαιτητικ αρχιτεκτονικ εφαρογ.

Πλεονεκτ ατα ε ια ατι: • Εγκατσταση: κθετα οριζντια τοποθετηνε περσδε • Ευελιξα λγω τη διατο περσδα απ 105 ω 470 mm • Ποικλα ελλειπτικ - διαορφωνα σχδια περσδων πω η περσδα “βελνα”, οι κολε περσδε και οι “υψηλ τεχνολογα” περσδε • Εγκατσταση σε συστατα παραθ ρων και υαλοπεταστων Schûco.

σκ " α σ τ ρ α


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:56 AM

Page 37

a l u m i n i u m

s y s t e m s

37


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:56 AM

Page 38

Ď&#x192;Ď&#x201E;γιĎ&#x192;Ď&#x201E;Ď Îą


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:56 AM

Page 39

a l u m i n i u m

s y s t e m s

39


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:56 AM

Page 40


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:56 AM

Page 41

Αλου "νιο και γυαλ" Μα διαχρονικ πρταση που συνδυζει την αισθητικ ε την διφανη προστασα απ τι δ σκολε καιρικ συνθκε

στ γ α σ τ ρ α

a l u m i n i u m

s y s t e m s

41


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:57 AM

Page 42

Ρολλ αλουινου βαρω τ που υψηλ$ν απαιτσεων, κατλληλα για κατοικε, χ$ρου στθευση, αποθηκευτικο χ$ρου. Προσφρουν αντοχ και ασφλεια σε συνδυασ ε την ψογη αισθητικ στον χ$ρο που τοποθετο νται. Χαρακτηριστικ: Ρολλ ε περσδα διπλ ψεω ε διτρηση και κλειστο τ που, κατλληλα για ανογατα ω και 6m

ρολλ


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:57 AM

Page 43

a l u m i n i u m

s y s t e m s

43


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:57 AM

Page 44

bκαυστε αντικωνωπικ στε, συρενε , ανοιγενε, ρολλ, απλ ηλεκτρικ

στε


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:57 AM

Page 45

a l u m i n i u m

s y s t e m s

45


aldom_alsy:Layout 1

12/13/2009

1:00 PM

Page 48

a l u m i n i u m

Απεριριστη χρω ατικ ποικιλα για λα τα συστ ατα κουφω των ε ποδρα βαφ AKZO NOBEL Ο ξεχωριστ χαρακτρα κθε σπιτιο καθορζεται ασφαλ" και απ την επιλογ χρω των. Η χρω ατικ δια ρφωση για πρτε και παρθυρα δε γνωρζει περιορισ ο: απ την κλασικ επστρωση σε σκνη $χρι τι ανοδιω $νε επιφνειε, οι επιλογ$ σα ω προ την αισθητικ και την αφ εναι απεριριστε. Η σειρ Ιnterpon D εναι ια πλρη γκ α χρω των ποδρα για τα αρχιτεκτονικ προφλ ε εξαιρετικ αντοχ στι καιρικ$ συνθκε και στην σταθερτητα του χρ" ατο. %χει ειδικ ελετηθε για την προστασα και τη διακσ ηση των εξωτερικ"ν κατασκευ"ν και διαθ$τει α ευρεα γκ α διαφορετικ"ν επιφανει"ν πω γυαλιστερ$, ατ, εταλλικ$ και ειδικ εφ$.

s y s t e m s


aldom_alsy:Layout 1

12/7/2009

10:59 AM

Page 47

 ∑τα κουφ$ατα αλουινου δδεται εγλη σηασα στη σωστ εγκατσταση,

την οποα θεωρο ε πρα πολ σηαντικ για τη σωστ λειτουργα και την εφνιση. Για το λγο αυτ τα κουφ$ατ α εγκαθστανται πντοτε απ δικ α

συνεργεα και χι απ υπεργολβου, για να πορο ε να χουε τα καλ τερα επιθυητ αποτελσατα. Τα κουφ$ατα εταφρονται συσκευασνα $στε να η προκαλο νται

φθορ. Οι ψευτκασε εναι απ υλικ γαλβανιζ. Τα κουφ$ατα πρπει να εναι σωστ αλφαδιασνα για να χουν καλ τερη

εφαρογ και λειτουργα. Η τοποθτηση γνεται ε βδε γαλβανιζ ανοξεδωτε. Μεταξ κουφ$ατο και ψευτκασα πρπει να υπρχει αρ, ο οποο

πληρο ται ε ελαστοερ στεγανωτικ υλικ. Τα κρ σταλλα φρουν λστιχα εσωτερικ και εξωτερικ.

;εν επιτρπεται η επαφ του κρυστλλου ε το ταλλο. Qλεγχο σωστ λειτουργα του κουφ$ατο κατ το πρα των εργασι$ν. Επδειξη λειτουργα των κουφωτων στον πελτη κατ την παρδοση.

a l u m i n i u m

s y s t e m s

47


aldom_alsy:Layout 1

12/13/2009

12:58 PM

Page 50

π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ

π ο ι τ η τ α

a l u m i n i u m

s y s t e m s


cover_alsy:Layout 1

11/30/2009

5:38 PM

Page 4


cover_alsy_final_new_1:Layout 1

12/13/2009

1:26 PM

a l u m i n i u m

Page 1

s y s t e m s Πρτε/Παρ θυρα/Υαλοπετ σατα/Αθρια/Επενδσει/ιαχωριστικ /∑καστρα/∑τγαστρα/Ρολλ /∑τε

Πρτε/Παρ θυρα/Υαλοπετ σατα/Αθρια/Επενδσει ιαχωριστικ /∑καστρα/∑τγαστρα/Ρολλ /∑τε

GR: 15ο χλ. Λεωφ. ∑π των, 153 44 Παλλ$νη Τηλ.: 210 6667086 - 6668712, Fax: 210 6664099 ΕΝ: 15ο km.. Spaton Av., GR-153 44 Pallini Τel. : +30 210 6667086 - 6668712, Fax: +30 210 6664099 http://www.aldom.gr, E-mail: info@aldom.gr

a l u m i n i u m

s y s t e m s

Aldom  
Aldom  

Aluminium Systems

Advertisement