Page 1

van

HE rt Nijmegen HArt Magazine voor de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden

verschijnt 6x per jaar – 2e jaargang nr. 3 - www.hartvannijmegen.nu

Hoogbouw in de Kolping

pagina 4 - 5

En verder: Het wordt weer bal in Goffertpark en Openluchttheater p. 8-9 ❤

Lekker jeu-de-boulen met de Valkatties!

p. 26-27 ❤ Harold Bekkering; een ridder in Nijmegen-Midden p. 29 ❤ Heerlijk genieten van een middagje Hortus Nijmegen p. 31 ❤ Landbouwbuurt schuift bij elkaar aan tafel p. 52 ❤ Vernielingen in Educatieve Natuurtuin Goffert p. 57 ❤ Bezwaarschriften nieuwbouw AH liggen bij Raad van State p. 60 ❤ Park Heyendaal-Zuid steekt handen uit natte mouwen p. 61 ❤


2

Hart van Nijmegen - mei 2017

Inhoud 4-5 Hendriks Bouw en Ontwikkeling gaat Kolpingbuurt renoveren

6-7  Stichting Experibox helpt ontwikkelingslanden met science onderwijs

8-9 Het wordt weer bal in Goffertpark en Openluchttheater 10-13 Voor Voedselbank Nijmegen is zeshonderd kratjes vullen wekelijkse race-tegen-klok

14-15 Wat schaft de pot? 16-17 Buurtverenigingen bezorgd over drukke kruising

p. 6-7 Stichting Experibox helpt ontwikkelingslanden met science onderwijs

Groenewoudseweg-Pagodepad

18-19 Wetenschapper in de wijk 20-21 Sociaal huren in Nijmegen-Midden: inspraak en leefbaarheid

22-25 Met de wijkverpleging op de fiets door NijmegenMidden

26-27 Lekker jeu-de-boulen met de Valkatties! 29 Harold Bekkering: een ridder in Nijmegen-Midden 31 Heerlijk genieten van een middagje Hortus Nijmegen 32 Aankoop Rollecate topprioriteit bij Stoomgroep 33 ‘Het grote bad schoonmaken kost driehonderd uur’ 34-35 Koningsdag in het Goffertpark 37  Tegels lichten om gasbuis en kabels uit jaren zestig te

p. 10-13 Voedselbank Nijmegen

vervangen

38-39 Vrijwilliger in ‘t zonnetje 41 Kunst in de wijk 43 Een kopje Kolping 45 Wegwijzer 024.nl 46-47 Het Verleden in Verhalen 49 Gestart in ‘t Hart 50-51 Oud & Nieuw in het Willemskwartier 52 Landbouwbuurt schuift bij elkaar aan tafel 53 Buurtmoestuin De Klokketoren 55 Column Anna Wolfs 55 Winnaar kleurplaat vorig nummer 57 Vernielingen in Educatieve Natuurtuin Goffert 57 14 juli: expositie fotografen Hart van Nijmegen 59 Zaterdag 10 juni Open Dag Nijmeegse Stadstuinen 60  Bezwaarschriften nieuwbouw AH liggen bij Raad van

p. 22-25 Met de wijkverpleging op de fiets door Nijmegen-Midden

p. 34-35 Koningsdag in het Goffertpark

State

61 Park Heyendaal-Zuid steekt handen uit natte mouwen 62 Straatnamen verklaard 63 Kleurplaat 64-65 Bedrijfshartjes en Hartjes 67 Colofon

p. 50-51 Oud & Nieuw in het Willemskwartier

Volgende nummer: Kopij vóór 9 juni 2017, verspreiding 1-2 juli 2017


Hart van Nijmegen - mei 2017

­

Beste lezer, Het voorjaar is losgebarsten en daarmee het festivalseizoen. In Nijmegen kunt u bijna elk weekend wel ergens terecht voor zomers vermaak. Ook in stadsdeel Nijmegen-Midden is van alles te beleven. In dit nummer leest u bijvoorbeeld wat er te gebeuren staat in het Goffertpark en Openluchttheater de Goffert. Een ander evenement is Music Meeting. Tijdens het Pinksterweekend (vrijdag 3- zondag 5 juni) kunt u in Park Brakkenstein terecht voor optredens van muzikanten afkomstig uit de hele wereld. Wereldmuziek dus. Bovendien vindt op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni Kids ’n’ Billies weer plaats in Openluchttheater de Goffert. Het is de vijftiende editie van dit “rock ‘n’ rollste festival voor de hele familie.” Voor deze twee evenementen, en voor de TheaterAvenue, hebben wij vrijkaarten geregeld voor de lezers van Hart van Nijmegen! De Theater Avenue vindt van vrijdag 23 tot en met zondag 25 juni plaats in het Valkhofpark. Hier kunt u terecht voor “tientallen voorstellingen, acts, muziek en lekker eten, drinken, dansen en loungen.” Wilt u kans maken op deze kaarten, houdt dan de komende dagen en weken de Facebookpagina van Hart van Nijmegen in de gaten. Hierop verschijnen de komende tijd berichten waaruit blijkt wat u hiervoor moet doen.

Mensen die niet op Facebook zitten mogen een mail sturen naar actie@hartvannijmegen.nu. In deze mail geeft u aan voor welk evenement u kans wilt maken op vrijkaarten. Cadeautjes geven, hartstikke leuk om te doen. Het blad dat u in handen heeft, zou u ook als een cadeautje kunnen beschouwen. Velen van u doen dat ook, getuige de positieve mailtjes en kaartjes die de redactie de afgelopen tijd heeft ontvangen. Die doen ons goed! In het vorige nummer sprak ik de wens uit reportages te maken waarmee we nog dichter in het dagelijks leven van onze lezers kruipen. En voilà; in dit nummer hebben we er maar liefst twee! In deze reportages staan het werk en de patiënten van wijkverpleegkundige Marieke Bruggink, en de vrijwilligers en deelnemers van Voedselbank Nijmegen centraal. Omdat redacteur Henk Verhagen bij het laatste onderwerp bovendien de samenwerking met de rubriek 'Wat schaft de pot?' heeft opgezocht, komt Voedselbank Nijmegen in mijn ogen helemáál perfect tot leven. Diepgang en 'nabijheid' in Hart van Nijmegen. Ik ben er erg gelukkig mee. Ik wens u veel leesplezier! Vriendelijke groet, Elvi van Wijk, hoofdredacteur Hart van Nijmegen

3


4

Hart van Nijmegen - mei 2017

Lovende Commissie Beeldkwaliteit vraagt aandacht voor kleur zonnepanelen

Hendriks Bouw en Ontwikkeling gaat

Naast buurtcentrum De Inloop komt een appartementengebouw, met trappentoren en groene kopgevel

Corporatie Talis gaat in zee met Hendriks Bouw en Ontwikkeling uit Oss. Deze gaat eind 2017 aan de slag in de Kolpingbuurt, samen met partners Buro Waalbrug uit Beuningen en Hoogte Twee Architecten Arnhem. De herstructurering van de Kolping duurt naar verwachting twee jaar. De Nijmeegse Commissie Beeldkwaliteit zegt “heel gelukkig” te zijn met de manier waarop de partijen te werk gaan. Onder de noemer ‘De Kolpingbuurt verdient het!’ hebben bewoners en woningbouwvereniging Talis de afgelopen tijd in kaart gebracht hoezeer de wijk uit de jaren vijftig een opfrisbeurt nodig heeft, zowel wat betreft gebouwen als straatbeeld. Waar sommige bewoners het beter achten om de hele wijk plat te gooien en compleet nieuw op te trekken, heeft Talis een tussenoplossing bedacht. Van de 241 huizen worden er 115 gesloopt. Er komen 98 nieuwe sociale huurwoningen voor terug. De 126 panden die blijven staan, krijgen groot onderhoud. Totaalinvestering: 28 miljoen euro. Experts Meerdere experts van de Commissie Beeldkwaliteit hebben hun oordeel gegeven over de plannen. Zoals commissielid Rob ­Meurders, creatief directeur van het Eindhovense architectenbureau Diederendirrix. “Moet je dezelfde middelen inzetten bij

bestaand en nieuw? Moet je bestaande woningen niet op een andere manier extra kracht geven? Het is maar een gevoel hoor.” Kolping-bewoners blijken erg te hechten aan de oranje kleur van de daken. Talis wil daarnaar luisteren en handelen. Commissielid Hank van Tilborg, directeur van Landschapsarchitecten H+N+S uit Amersfoort, is blij met wat hij hoort. Alleen: “Het is wat raar dat je er zwarte panelen opgooit als er zoveel waarde aan oranje wordt gehecht.” Er blijkt oranje dakbedekking op de markt te zijn met zonnepanelen erin verwerkt, maar die hebben hun (hogere) prijs. Talis kijkt nog wat mogelijk is. Teruggetrokken Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat zich drie partijen aan de commissie zouden presenteren: Hendriks en beide partners, en twee andere gegadigden. “Maar die twee hebben zich teruggetrokken,” luidde de toelichting. Talis en Hoogte Twee Architecten kennen elkaar nog van een vorig project in Nijmegen: de hoge woontoren Nimbus aan de Spoorstraat bij het NS-station. Architect Martin-Paul Neys van Hoogte Twee zegt bij het renoveren van de Kolping uit te gaan van de basis uit de jaren vijftig. “De huizen zijn gebouwd volgens de Delftse School: rijk aan eenvoud, sober en toch sprekend. We gaan renoveren met een ingetogen aanpak,” aldus Neys. “Verloren kwaliteiten frissen we


Hart van Nijmegen - mei 2017

Kolpingbuurt renoveren

Woon-werkwoningen aan pleintje, zijgevel met (film)doek

op, gevels krijgen een grondige reiniging. Tuinhekjes die verdwenen zijn, komen terug. In nieuw en bestaand. Stalen hekjes met geknikte spijltjes.” Bestaande bovenwoningen worden vergroot met een balkon. Er komen luifels, langs de gevel verschijnen bakstenen zitelementen. “Dat maakt leven aan straat mogelijk.” Ook door overeenkomstige metselverbanden en baksteenkleuren worden verleden en toekomst met elkaar verbonden. Tuinmuren worden door een open structuur speelse elementen. Pleintjes Waar bewoners nog nadrukkelijk bij betrokken gaan worden, is de inrichting van de zes pleintjes. Getoonde tekeningen zijn volgens de makers slechts een impressie van wat mogelijk is. Op de kopse gevels aan zo’n plein wil Talis iets opmerkelijks gemaakt hebben. Bijvoorbeeld een letterbak waarin allerlei producten in kunnen staan. Allemaal in overleg met de bewoners, uiteraard. Neys: “Er zijn twee blokken renovatiewoningen waar we een deel van afkappen. Van de ‘nieuwe’ gevel die dan tevoorschijn komt, willen we iets maken dat aan de vroegere situatie herinnert.” Naast buurtcentrum De Inloop komt een appartementengebouw zoals de Kolping dat eerder niet kende. “Het wordt een kloek gebouw met een groene gevel.” Middenin de wijk verrijzen woon-werkwoningen aan een plein. Beneden liggen de ateliers van zo’n drie meter hoog, met erbo-

‘Letterbak-gevel’ geeft een pleintje iets bijzonders ven woningen. “We hebben ervoor gekozen om het plein tot aan de ateliers door te laten lopen,” aldus Neys. “Daardoor krijgen ze een soort etalagefunctie.” Kolpingstraat Landschapsarchitect Wil Haans zegt met Hendriks, Hoogte Twee Architecten en Talis “als team te hebben geopereerd.” Leidend voor de openbare ruimte is de Kolpingstraat die als een ketting met hangers (of parels) door de wijk loopt. “De bestaande straat is een lappendeken, de verbijzondering wordt de ketting. De Kolpingstraat wordt opnieuw bestraat en gaat slingeren. De weg knikt en verspringt. In overleg met de bewoners werken we de pleinen uit. Voor de oudere jeugd komt er een voetbalkooi.” Ook het Osse bedrijf Hendriks is een bekende van Talis. Hendriks voert in opdracht van de corporatie onderhoudswerk uit aan 66 appartementen aan Zellersacker, Heeskesacker en Wedesteinbroek. Talis heeft inmiddels de Kolping-bewoners ingelicht over de keuze voor de Hendriks-combinatie. ❤ Tekst: Henk Verhagen. Impressietekeningen: Hoogte Twee ­Architecten

5


6

Hart van Nijmegen - mei 2017

Stichting Experi-box helpt ontwikkelingslanden met science onderwijs

Met een koffer vol houten doosjes op

Edward Wolfs. Foto: Vincent Moll

Vanuit de Marterstraat pakt Edward Wolfs (68) minstens een keer per jaar twee koffers met houten doosjes, vol met simpele spullen voor schoolproefjes. Bestemming: Uganda. Waarom? “We willen mensen in ontwikkelingslanden ondersteunen met science onderwijs. Met goed onderwijs leren kinderen vaardigheden waarmee ze kunnen werken en een gezin onderhouden. Natuurlijk allemaal kleine druppels, maar beter één druppel dan helemaal niets.” Aan de eettafel ontvouwt Edward meteen een grote landkaart van Uganda. Op de kaart staan grote blauwe lijnen getekend. Samen met zijn partner Els maakte hij vijf jaar geleden een ‘grote reis’ om het werkzame leven af te sluiten. Jarenlang werkte hij in het middelbaar onderwijs op het gebied van natuur- en scheikunde – science, zoals hij het zelf noemt. De reis bracht de twee naar Uganda. “We reisden via Fairweggistan, een non-profit reisorganisatie die het eerlijke verhaal van Afrika wil laten zien. Twintig dagen gingen we langs diverse projecten en scholen met hele grote klassen.” Tijdens de reis zag Edward twee plaatsen waarvan hij wist: daar wil ik terugkomen. Scholen waar ze wel wat met experimenten wilden doen, maar wegens geld- en materiaalgebrek niet wisten hoe ze dat moesten aanpakken. Edward richtte de stichting Experi-box op. Vanuit zijn werk had hij de juiste contacten en van diverse goede doelen kreeg hij geld. Samen met Jan Leisink,

die afgelopen najaar plots overleed, ontwikkelde hij de Experibox: een klein houten doosje met simpele spullen waarmee je allerlei natuur- en scheikundige experimenten kunt uitvoeren. Edward doet de deksel van het doosje en haalt de spullen eruit: injectiespuiten, ijzerdraad, batterijen, paperclips en een pvcbuisje. “Allemaal spullen die ze daar ook hebben. Ze moeten het uiteindelijk ook zelf gaan maken. Ik doe het voor en daarna moeten ze het zelf doen.” Op veel scholen in Uganda is geen stroom maar dat probleem kun je volgens Edward heel simpel oplossen: “Met batterijen kun je op alle scholen proefjes doen. Het gaat om out-of-the-box en creatief denken. Je hebt geen dure apparaten nodig om te experimenteren.”

Foto: Edward Wolfs


Hart van Nijmegen - mei 2017

naar Uganda, ieder jaar opnieuw

Foto: Edward Wolfs

Twaalf kilo afgevallen Een jaar na de grote reis gaat Edward terug naar Uganda. Ook naar het noorden, aan de grens met Zuid-Soedan. “Daar is het nu erg onrustig. Sowieso is het niet echt een plezierreisje. In veertien dagen ben ik twaalf kilo afgevallen.” Hij brengt dan ook niet alleen doosjes met science materialen, maar ook waterfilters en WakaWaka-lampen die op zonne-energie werken. “Daar heb ik een groep vrouwen bij Jinja enorm mee geholpen. Met dit soort donaties kunnen zij zorgen voor schoon drinkwater en kunnen hun kinderen iedere dag een handje rijst eten. Meer is er vaak niet.” Op scholen zag hij ook minder leuke dingen, zoals leerlingen die werden geslagen. “Daar heb ik wat van gezegd. Ik wil niet dat er op scholen geslagen wordt, daar ben ik heel strikt in.” Rond Gulu richting het noorden is een enorm arm gebied, aldus Edward. “De mensen werken daar keihard, dat zit in hun natuur. En alles gaat naar de school. Ze weten dat ze met scholing vooruit kunnen komen. Het bruist er van de energie, elk jaar zie ik het verbeteren. Met onderwijs werk je aan de toekomst. Je bent vaardig en kunt iets maken of repareren. Met werk heb je inkomen en heeft je familie te eten.” Kleine druppels Het draait niet om hem, benadrukt Edward meerdere malen, het gaat om de ontwikkeling van de mensen daar, in Uganda. Maar werkt het echt, zo’n project in een land waar veel mensen zich

dagelijks afvragen hoe ze aan voldoende eten kunnen komen? “Natuurlijk zijn het allemaal kleine druppels,” zegt Edward, “maar beter één druppel dan helemaal niets. We willen mensen in ontwikkelingslanden ondersteunen met science onderwijs. We willen laten zien hoe leuk en interessant science onderwijs is.” Inmiddels werken ongeveer zestig tot zeventig scholen in Uganda met zo’n honderdvijftig dozen. Op het ministerie kennen ze Experi-box inmiddels ook en “zijn ze bezig het curriculum en het onderwijs te moderniseren.” Sinds 2012 is Edward zes keer in het land geweest, hij probeert minstens een keer per jaar te gaan. “Het is familie aan het worden, maar: ik ben vooral een doorgeefluik. Zíj moeten het doen.” In het najaar gaat Edward weer die kant op, samen met Els en een vriendin. Ze nemen dan ook Engelstalige boeken en spelletjes mee, zodat kinderen op school Engels kunnen leren. ❤ Tekst: Tefke van Dijk

Wat doet Experi-box? Stichting Experi-box wil in ontwikkelingslanden praktische lessen ontwikkelen voor de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie (wetenschap). De stichting doet dit met eenvoudige maar effectieve onderwijsmaterialen. Experi-box is altijd op zoek naar mensen en organisaties die willen bijdragen, zowel financieel als in materialen. Meer weten? Kijk op www.experi-box.org

7


8

Hart van Nijmegen - mei 2017

Uitgebreid en gevarieerd zomerprogramma in Goffertpark en Openluchttheater

Het wordt weer bal in Goffertpark

Elk jaar lijkt het drukker te worden met activiteiten en concerten in het Goffertpark en Openluchttheater. Voor honderdduizenden bezoekers is er iets te doen. Gemeente en organisatoren hebben de slag te pakken. Het Mega Piraten Festijn trapte de reeks aan concerten af, op 25 maart. Koningsdag is intussen voorbij: met vele tienduizenden bezoekers van oudsher een evenement waar regelaars voor op de tenen moeten gaan staan. Iedereen zoekt zijn eigen weg, over het fietspad of door de struiken; automobilisten willen liefst tot voor de dranghekken om spulletjes of passagiers te droppen. Maar daar is gaandeweg een stokje voor gestoken. De organisatie en handhaving winnen namelijk elk jaar weer aan kracht. Alles is erop gericht om zowel opbouwers en bezoekers als artiesten en begeleiders zo soepel mogelijk hun ding te laten doen. Dus worden verkeersregelaars ingezet en foutparkeerders weggesleept. En straten afgesloten, soms

van zeven uur ‘s ochtends tot één uur ‘s nachts. Er zijn busroutes tussen station en park, en terug. Bezoekers komen over Groenestraat en Muntweg naar de Slotemaker de Bruïneweg, en vertrekken ‘s nachts via Wezenlaan en Groenestraat. Voor omwonenden zijn er inrijpassen. En voor het eerst kregen ze vrijkaarten! Het Piratenfestijn had de primeur. Weinig herinnert ‘s anderdaags aan wat voor massa’s er op de been zijn geweest. Dankzij de DAR is zelfs de rotzooi in een mum van tijd verdwenen. ❤ Tekst: Henk Verhagen. Dronefoto: Multibeeld Media ­Producties

Meer weten? Kijk voor het laatste nieuws op www.oltgoffert.nl


Hart van Nijmegen - mei 2017

en Openluchttheater

OPENLUCHTTHEATER GOFFERTPARK Dinsdag 4 juli 17:00 uur, Robbie Williams Woensdag 12 juli 18:00 uur, Guns ‘n Roses Donderdag 11 tot vrijdag 12 augustus 16:00 uur, Nijmegen Kookt Zaterdag 13 en zondag 14 augustus 13:00 uur, Nijmegen Kookt Vrijdag 18-vrijdag 25 augustus 09:00 uur, Bouwdorp Hazenkamp Zaterdag 26 augustus 13:00 uur, We love the 90’s Zondag 27 augustus 13:00 uur, Puur Hollands

Vrijdag 19 mei 15:00 uur, Groff Festival Zaterdag 3 juni 19:00 uur, Racoon Vrijdag 16 juni 19:00 uur, DeWolff & Special Guest Zaterdag 17 juni 12:00 uur, Kids ’n Billies Zondag 18 juni 15:00 uur, Noviomagum Wind Orchestra Donderdag 22 juni 19:00 uur, The Summer of Love 1967-2017 Vrijdag 23 juni 19.00 BLØF Zaterdag 24 juni 19:00 uur, BLØF

Zaterdag 2 september 13:00 uur, Planet Rose Festival (deels in Open Lucht Theater)

Vrijdag 30 juni 19:00 uur, Milow

Zondag 3 september 12:00 uur, Xrace (hardloopevenement)

Zaterdag 1 juli 19:00 uur, Douwe Bob

Vrijdag 6 oktober 14:00 uur, 15-jarig bestaan scholengroep Rijk van Nijmegen

Zaterdag 22 juli 19:00 uur, Vierdaagseorkest

Zaterdag 7 oktober 16:00 uur, Het Foute Oktoberfest Zie ook evenementenkalender op www.nijmegen.nl

Zondag 3 september 20:00 uur, Ellen ten Damme met Gelders Orkest Zaterdag 9 september 12:00 uur, Dag van de Minima

9


10

Hart van Nijmegen - mei 2017

Vrijwilligers Voedselbank veel meer ruimte in distributiehal aan Winkelsteegseweg

Voor Voedselbank Nijmegen is zeshonderd

Sinds oktober zit het distributiecentrum van Voedselbank Nijmegen aan de Winkelsteegseweg. Daar is ruimte voor een professionele inpaklijn.

Meer dan een miljoen mensen in ons land leven onder de armoedegrens. Bijna vijftien procent van hen wordt op de been gehouden door vrijwilligers van de Voedselbanken en sponsoren van etenswaren. In Nijmegen krijgen zeshonderd gezinnen een voedselpakket; dat zijn liefst tweeduizend mensen. Elke week weer. "Ik vind het zo jammer dat ik voor de grote gezinnen met kinderen geen paassnoepjes heb. We hebben deze keer wel lekkere truffels voor bij de koffie. Maar geen paaseitjes, helaas." Corry Stuart had het graag anders gehad. Zij ziet er zoals gewoonlijk als eindverantwoordelijke ook deze donderdag op toe dat de zeshonderd gekleurde kratjes volgens haar instructies met gevarieerd voedsel worden gevuld. Hoge stellingen langs de wanden van de immense distributiehal herbergen stevige kartonnen dozen waarin ooit sinaasappelen of bananen hebben gezeten. Nu zitten er lang houdbare producten in, laat Dave Aldons zien. Hij is een van de twee vrijwillige coördinatoren van de Voedselbank; Jan Kroeze is de andere. Dave loopt voorop naar dozen met rijst, en andere met pastasauzen. Er is ook zalm die tot 2020 houdbaar is; voor klanten die halal willen eten. "Dit is onze voorraad. Hierin bijvoor-

beeld staat ketchup. Met de zomer in aantocht en barbecues die gaan komen, is het mooi om zoiets achter de hand te hebben voor de klanten.” Dave weet precies wat hij in huis heeft en overlegt meermalen met Corry of er nog iets aan het voedselpakket toegevoegd dient te worden.

‘Als alle kratten dan ‘s avonds weer strak in het gelid staan, denk ik: we hebben het toch maar weer geflikt’ Verhuizing Corry en haar man Martin Stuart zijn twee van de honderdtwintig vrijwilligers. Net als de anderen stellen zij hun tijd en energie in dienst van Voedselbank Nijmegen die nu zo’n elf jaar bestaat. Martin – "Je moet maar eens een keer mee komen inpakken, dan weet je wat het is"– is beheerder van de Winkelsteeghal die sinds half oktober vorig jaar dienst doet als distributiecentrum voor Nijmegen. Tot die tijd werd er gewerkt in een ruimte aan de Derde Walstraat in de binnenstad. Niemand ervaart


Hart van Nijmegen - mei 2017

kratjes vullen wekelijkse race-tegen-klok

Ditmaal zijn er ook toetjes voor het voedselpakket.

S tudent Emiel Hopman (links) pakt al zes jaar in en schat dat hij zijn zilveren jubileum bij de Voedselbank kan halen.

de verhuizing als een gemis. Corry: "Het was een oude hal, we moesten op de grond inpakken, er was weinig ruimte." Sterker nog, zegt de lange Emiel Hopman (20), die tijdenlang in die hal heeft gewerkt: "Het was er zo ongelooflijk krap. Je kon amper van A naar B. "Hopman is al inpakker bij de Voedselbank sinds hij op de middelbare school zat. "Ik ben ermee begonnen tijdens mijn maatschappelijke stage en doe het nou zes jaar." En zegt er achteraan: "Ik kan hier mijn zilveren jubileum nog wel halen." De student blijft het werk vooral doen omdat hij het leuk vindt. “Ik doneer waar ik een teveel van heb. Op donderdagavond heb ik vrij, dus… Zo kan ik er iets goeds mee doen." Emiel staat steevast aan het eind van de lijn; daar gaan kratjes direct een busje in, of worden ze gestapeld en op wieltjes naar de zijlijn gereden. Klaar voor vervoer. Ontstaan Nijmegen heeft een van de 167 Voedselbanken die Nederland rijk is. Het fenomeen kwam uit Amerika overwaaien en kreeg in 2002 een voedingsbodem in Rotterdam. Sjaak en Clara Sies ageerden er tegen armoede en verspilling en stelden alles in het werk om degenen van voedsel te voorzien die daar zelf te weinig geld voor hadden. Velen zagen de opkomst van de voedselbank als een schandvlek in het rijke Nederland en waren de organisatie liever kwijt dan rijk. Niet alleen is de Voedselbank een blijvertje gebleken, ook doen steeds meer mensen er een

beroep op. De oorzaken dat iemand zowat tot de bedelstaf vervalt, zijn legio. Een scheiding, faillissement, ontslag of de crisis kunnen er dusdanig inhakken dat personen en gezinnen het financieel niet meer redden. Waar prijzen stijgen en inkomsten structureel dalen, kunnen op een gegeven moment alleen schuldhulpverlening en Voedselbank nog soelaas bieden. In Nijmegen gaat het om ongeveer zeshonderd gezinnen, variërend van één persoon tot vijf mensen en meer. Voedsel De Voedselbanken krijgen hun producten van alle kanten. Landelijke acties leveren vaak veel materiaal op. De goederen worden per provincie uitgesplitst en gaan vervolgens naar regionale distributiecentra. Hoewel het om een vrijwilligersorganisatie gaat, wordt er qua inzet en logistiek bijzonder veel vakmanschap vereist. Gelderland slaat het voedsel op in Arnhem en verdeelt het van daaruit over de lokale Voedselbanken. Zoals die in Nijmegen. Een andere weg waarover de eetwaren aan de Winkelsteegseweg belanden, zijn de supermarkten die overtollige maar nog houdbare producten een tweede kans geven. "Een rijke Nijmegenaar betaalt voor de groenten," wijst coördinator Dave naar kisten vol komkommers en wortelen. De vrijwilligers weten de herkomst van de producten te waarderen. Teamleider inpak-

11


12

Hart van Nijmegen - mei 2017

Studenten Conny Veldhuizen (bij de wortelen) en Mirjam Harink (bij de appels) pakken namens hun studentenverenigingen mee in ‘om iets goeds voor Nijmegen te doen’. ken Corry heeft evenwel nog wensen. "De Voedselbank Den Bosch krijgt elke week 1000 kilo aardappelen, gewassen en wel. Ik zoek nog iemand die aardappelen wil sponsoren. En een keer ander fruit dan appels, dat zou ik ook zo graag in het pakket zien. Aardbeien of zo. En al hebben we ditmaal 600 pakken koffie binnengekregen, het komt maar een paar keer per jaar voor." Rollenbank Zoals gezegd, logistiek staat centraal bij de samenstelling van pakketten. Corry: "Elke dag zijn er wel vrijwilligers in de weer om ervoor te zorgen dat wij alles hier op donderdag kunnen bundelen tot een pakket." Loodsbeheerder Martin legt uit dat overdag de verzameling aan weerszijden van de rollenbank wordt opgesteld. Dat is al een werk op zich. Inpakleider Corry weet aan de hand van een lijst hoeveel gezinnen er steeds in aanmerking komen voor een pakket. Die lijst wordt elke dinsdag bij ‘de in-

take’ aan de Groenestraat samengesteld en gecheckt, ook door Voedselbankvrijwilligers. Aan de hand van de papieren zorgt Corry ervoor dat exact dat aantal kratten klaarstaat en bepaalt ze hoeveel van elke etenswaar er in elk kratje gaat. Corry wijst op de wortelkratten als voorbeeld. "Ik schat hoeveel wortelen we hebben en probeer dat zo eerlijk mogelijk te laten verdelen per kratje." Studente Conny Veldhuizen (21) heeft de schone taak om die wortelen in de langsglijdende kratjes te stoppen. "Het zijn er drie, vijf of acht," zegt ze, "naargelang de grootte van het gezin." Conny is rond zessen gekomen, net als de meeste inpakkers. Wanneer Corry oproept tot actie en de muziek door de hal galmt, neemt iedereen zijn positie in. Dankzij kleuren en stickers op de kratjes weten de inpakkers of ze met een klein of groot gezin van doen hebben. Conny is hier namens haar studentenvereniging. "Die wil iets doen wat belangrijk is voor de stad." Haar buurvrouw Mirjam Harink (18) is er om exact dezelfde reden. Die studeert weliswaar in Arnhem, maar woont in Nijmegen. Mirjam ‘doet’ ditmaal de appels. Stress Meer dan twintig vrijwilligers staan schouder-aan-schouder aan de rollenbank, van het brood tot de truffels. Corry: "Maar meer inpakkers kunnen we altijd gebruiken. "Want of er nou tien of twintig mensen staan te werken, naar huis gaan kan pas zodra het laatste kratje gevuld is.” Coördinator Dave, logistiek manager toen hij nog werkte: "Ik heb vijftien jaar bij Apple gewerkt. Daar was enorme stress om een product op tijd de deur uit te krijgen. Nou, hier is dat niet minder hoor. Echt niet."


Hart van Nijmegen - mei 2017

De coördinatoren van de Voedselbank: Jan Kroeze (links) en Dave Aldons

De coördinatoren van de Voedselbank Naast het bestuur telt Voedselbank Nijmegen twee coördinatoren, vijf uitgiftepunten en honderdtwintig vrijwilligers. Aan de Groenestraat zetelt ‘de intake’ die nagaat welke klanten in aanmerking komen voor een voedselpakket. ‘Intake’ stelt wekelijks de actuele lijsten samen van de gezinnen en stuurt ze door naar de distributiehal aan de Winkelsteegseweg. Jan Kroeze (66. Links op de foto), gepensioneerd. Was tandarts/wetenschappelijk medewerker aan de Radboud Universiteit. Wilde iets nuttigs en concreets doen. Meldde zich rond zomer 2016 als inpakker bij de Voedselbank. Nam eind 2016 de rol van coördinator op zich als vervanger van Margriet Bosma. Hij stuurt rond zestig vrijwilligers aan. Dave Aldons (68), met pensioen. Was logistiek manager, onder meer bij Apple. Heeft eerste jaar na pensionering “alles afgehouden”, zodat hij en zijn vrouw meer tijd voor elkaar hadden. Zag toen advertentie Voedselbank en begon er als inpakker. Is naar zijn zeggen naar het coördinatorschap toegegroeid. Werkt sindsdien met zo’n zestig vrijwilligers.

Er heerst een gemoedelijke stemming. Ze voelen zich één, klaren samen de klus. Loodsbeheerder Martin: "Iedereen let nogmaals op de houdbaarheidsdatum, en of er misschien een verpakking opengegaan is. Het gaat heel flexibel, maar efficiënt." De teamleden zijn als tandwielen die mooi in elkaar grijpen. "Als alle kratten dan ‘s avonds weer strak in het gelid staan, denk ik: we hebben het toch maar weer geflikt met zijn allen!" Corry Stuart glundert van oor tot oor. "Dan denk ik ook: de wereld is zo slecht nog niet." Uitgifte Op vrijdagochtend is de transportploeg aan de beurt. De chauffeurs beginnen in alle vroegte te rijden naar de vijf uitgiftepunten in Nijmegen. Op de kratjes staat precies wat waarheen moet: DUK(enburg), LIN(denholt), HAT(ert), OOST, WEST. Op het allerlaatst worden in koelboxen de zuivelproducten en toetjes ingepakt; die gaan op de plaats van bestemming pas het laatst open. Sommige uitgiftepunten hebben zoveel klanten dat busjes er twee keer heen rijden. De transporteurs kunnen zich volledig op hun werk richten, want de inpakploeg heeft ervoor gezorgd dat de kratjes per adres meer dan manshoog in het gelid staan te wachten. Gegroepeerd en per uitgifte-adres gerangschikt op grootte van het gezin. En als alles dan rond is, gaat elk van de zeshonderd gezinnen met een goedgevulde tas naar huis. Ze kunnen weer eten, voor een week. ❤ Tekst: Henk Verhagen. Foto’s: Vincent Moll

13


14

Hart van Nijmegen - mei 2017

Wat schaft de pot?

‘Elke dag rekenen, anders kom je

Gino in zijn keuken

Wat staat er op tafel in Nijmegen-Midden? En: zitten we überhaupt nog wel samen aan tafel of eten we ieder voor zich een snelle hap voor de buis? In deze rubriek probeert Hart van Nijmegen een antwoord te geven en neemt daarom het eetgedrag van wijkbewoners onder de loep. In deze aflevering het bijzondere verhaal van de 58-jarige Nijmegenaar Gino (om redenen van privacy deze keer geen achternaam en adres). Gino is geboren en getogen op Aruba en kwam ruim dertig jaar geleden naar Nederland met de bedoeling om tandtechnicus te worden. Door allerlei omstandigheden is hem dat toen niet gelukt. Hij ging enige tijd terug naar Aruba, maar kwam toch weer in Nederland en Nijmegen terecht. Het was geen gemakkelijk bestaan voor Gino: soms was er werk, dan weer was hij aangewezen op een uitkering. Zijn

laatste baan had hij bij slachterij Hilckmann, waar hij – nu zes jaar geleden – geheel werd afgekeurd. Gino’s rechterarm en -schouder weigeren dienst als gevolg van een zwaar verkeersongeval en bovendien heeft hij reuma. Gino is getrouwd met een Cubaanse: een huwelijk op afstand, want zijn echtgenote woont (nog) op Cuba. “We zijn in 2010 getrouwd, maar zij wil niet hier komen. Beetje bang voor de taal en het leven hier. Dus zie ik haar maar zelden. Vorig jaar voor het laatst toen ik een paar maanden in Cuba was.” Gino heeft een zoon en een dochter uit een eerder huwelijk die alle twee in de buurt wonen. Hij is inmiddels opa van drie kleinkinderen. Na zijn vertrek bij Hilckmann moet Gino geheel zien rond te komen van een uitkering. Een bewindvoerder gaat over zijn centjes, zodat er maar € 40 netto per week voor hem te besteden overblijft. Voor zijn eten is Gino voornamelijk aangewezen op de Voedselbank waar hij al lange tijd cliënt is. Hoewel het lot hem dus financieel gezien bepaald niet


Hart van Nijmegen - mei 2017

aan het eind van de week tekort’ toelacht, hoor je Gino niet klagen. Hij is goedlachs, neemt het leven zoals het komt en probeert er het beste van te maken.

maïs, maar de ingrediënten daarvoor kan ik niet betalen. Ik mis het ook niet.”

Ontbijt

Zou je niet eens een keer lekker in een restaurant willen eten? “Nee, helemaal niet. De laatste keer dat ik een restaurant van binnen zag was drie jaar geleden, toen mijn zoon me uitgenodigd had. Was heel leuk hoor, maar bij alles denk ik dan: dat kan ik voor veel minder geld zelf thuis ook maken. Ik heb daar nooit wat om gegeven. Ook niet in de tijd dat ik het wat beter kon betalen.”

Wordt er nog ontbeten of sla je het ontbijt weleens over? “Ontbijt sla ik niet over. Daar begin ik elke dag mee.” Brood, zuivel of granen? “Altijd gewoon brood. Dat zit gelukkig standaard in het pakket van de voedselbank. Ik verdeel het brood precies in het aantal porties voor de hele week en bewaar het in de diepvries. Wat ik elke dag nodig heb, ontdooi ik in de magnetron. Je moet wel goed rekenen, anders kom je tekort.” Liever zoet of liever hartig? “Hartig! Om zoetigheid geef ik niks. Soms een plakje kaas als het in het pakket zit. Dan kan ik een tosti maken. Of een gebakken eitje op brood.”

Tussendoortjes? “Als het in het pakket zit. Snoepjes, koekjes of een zakje chips. Dat eet ik graag tussendoor. Met heel af en toe ’s avonds een biertje erbij. Maar het allerlekkerste vind ik ijsjes! IJsjes met fruit! Gelukkig zaten er deze week appels in het pakket…” ❤ Tekst en foto's: Ronald Spaak

Lunch Neem je elke dag de tijd voor de lunch of snack je wat tussendoor? “Daar ga ik elke dag wel voor zitten. Soms maak ik een pakje soep klaar als dat erbij zit. Of koop ik zelfs iets van vlees om op de boterham te doen. Hamburgers of frikandellen. Probeer van de lunch altijd wel de warme maaltijd te maken. Dat ben ik zo gewend. ’s Avonds eet ik meestal gewoon weer een boterhammetje.” Diner Eet je ook weleens aardappels-vlees-groenten? “Ja, dat doe ik ook wel. Maak ik bijvoorbeeld iets met wortelen en erwten uit het pakket. Aardappeltje erbij. Koop ook vaak drie kilo kippenbouten bij de Turkse slager voor 2,50 per kilo. Die maak ik dan in één keer klaar en verdeel het net zoals het brood in porties in de vriezer.” Je moet er wel elke dag goed over nadenken… “Zeker! Als je dat niet doet dan loop je de kans dat je het eind van de week niet haalt. Ik heb sinds enige tijd een hond. Daar is gelukkig tegenwoordig ook een aparte dierenvoedselbank voor, kwam ik achter. Ik ga er vanmiddag voor het eerst heen, dus dat is ook weer een zorg minder.” Zijn er nog typisch Arubaanse gerechten die je voor jezelf klaarmaakt? “Nee, dat doe ik eigenlijk nooit meer. Daarvoor ben ik al te lang in Nederland. Bovendien zou dat ook veel te duur worden. We kennen op Aruba een vleessoep met groenten en

Het diepvriesvak: onmisbaar attribuut om de week door te komen

Laat weten wat u eet! Wat staat er in Nijmegen-Midden op tafel? Hart van Nijmegen hoort graag hoe lezers eten en koken. Heeft u iets bijzonders te vertellen, of is het juist allemaal heel gewoon? Mail naar info@hartvannijmegen.nu en geef een interview voor de rubriek ‘Wat schaft de pot?’

15


16

Hart van Nijmegen - mei 2017

Drie fietsersstromen en drie autostromen zorgen voor een ingewikkelde verkeerssituatie

Buurtverenigingen bezorgd over drukke

Kruising Groenewoudseweg-Pagodepad: drie fietsersstromen en drie autostromen raken elkaar

Al jaren steekt om de zoveel tijd ongerustheid de kop op bij de twee buurtverenigingen in Park Heyendaal; de woonwijk op het oude Canisiusterrein. De buurtverenigingen van ‘noord’ en ‘zuid’ maken zich zorgen over de ingewikkelde kruising van de Groenewoudseweg met het Pagodepad. Maar liefst drie fietsersstromen en drie autostromen komen daar bij elkaar. Met enige regelmaat gaan er berichten richting gemeente, maar die verzanden ergens want terugkoppeling is er nooit gekomen. Wat is de situatie? Even goed kijken naar de luchtfoto van Google Maps en het wordt duidelijk hoe de verkeersstromen lopen. Niet dat er verkeer te zien is – is de foto op zondagmorgen genomen? – maar het wordt wel duidelijk welke fietspaden en wegen elkaar kruisen. Er zijn nog geen verkeerslichten te zien op de Groenewoudseweg bij de kruising met het Pagodepad, dus de opname is al wel een paar jaar oud. Is er inderdaad reden tot ongerustheid? Bellen met de buurtverenigingen laat zien dat er zorgen zijn, maar concrete ongevallen of bijna-ongevallen kan men niet noemen. Die zorgen zijn goed te snappen, want de laatste jaren is het

fietsverkeer langs het Pagodepad (snelfietsroute) enorm toegenomen. Vooral ’s ochtends tussen half negen en negen uur gaan grote stromen fietsers richting onderwijsinstituten. Die fietsersstromen kruisen autostromen op diverse plekken, soms gereguleerd door stoplichten, soms door belijning op de weg. Kortom, fietsers én auto’s moeten op bepaalde punten heel goed uitkijken.

'Het is echter wel van belang, dat het fietspadpaaltje zo ‘vergevensgezind’ mogelijk is' Bellen en mailen met de afdelingen wijkbeheer en mobiliteit van de gemeente leverde de volgende informatie op. (Ogen)schouw Een medewerker van de afdeling mobiliteit is onlangs zelf naar het kruispunt gegaan om de verkeerssituatie in ogenschouw te nemen. Die heeft toen geconcludeerd dat de situatie voldeed aan de criteria. Maar wat zijn die criteria en hoe voldeed


Hart van Nijmegen - mei 2017

17

kruising Groenewoudseweg-Pagodepad de situatie eraan? Vanuit de buurtverenigingen gezien is het niet goed te snappen hoe zo’n ingewikkelde situatie aan de criteria kan voldoen. Een duidelijk antwoord van de gemeente volgde: “Het is een kruising waar veel fietsers samenkomen. Het is een belangrijke route. Hierdoor kan het, zeker in de spits, wat chaotisch aanvoelen voor fietsers. De zichtlijnen zijn echter voldoende, er is voldoende opstelruimte voor fietsers en de voorrangsregeling is duidelijk aangegeven. Tijdens de verschillende schouwen die er zijn geweest is er geconcludeerd dat het druk kan zijn, maar dat er weinig tot geen conflicten zijn. Als deze er al zijn, zijn ze met lage snelheid.” Aanpassingen Staan er nog aanpassingen op het programma om de ingewikkelde situatie te vereenvoudigen? Ja, aanpassingen zijn inderdaad gepland. De fietsersverkeerslichten zullen langer op groen staan, zodat de fietsersstroom meer tijd heeft om over te steken; ‘groentijd’ noemen ze dat bij de gemeente. Verder viel tijdens de laatste schouw van de afdeling mobiliteit op dat het fietspadpaaltje op de afslag naar de parkeerplaats van de HAN bij het Bisschop Hamerhuis (waar een aftakking van de snelfietsroute overheen loopt) niet alleen als hinderpaal voor auto’s functioneert, maar ook voor fietsers. Het paaltje moet wel blijven staan, anders rijden auto’s over dit fietspad naar de parkeerplaatsen. De afdeling mobiliteit: “Het is echter wel van belang, dat het fietspadpaaltje zo ‘vergevensgezind’ mogelijk is. Dit betekent dat mocht er een fietser tegenaan rijden of er vlak langskomen, het paaltje mee veert of ‘zacht’ is, waardoor een ongeval minder heftig is of uitblijft. Voorkomen is uiteraard beter, daarom willen we ook dat er goede belijning wordt aangebracht die fietsers tijdig laat zien dat er een paaltje staat.” Knik uit het pad Vanuit een van de buurtverenigingen is al jaren geleden de suggestie gedaan om het fietspad over de parkeerplaats van het Bisschop Hamerhuis richting Groenewoudseweg door te trekken en aan te laten sluiten op het fietspad langs de spoorkuil, zodat die rare knik (met paaltje) uit het fietspad is, en er ook een kruising minder is. Weet de afdeling mobiliteit hiervan en is deze suggestie uitvoerbaar? Deze vraag was nog niet bekend, maar de afdeling mobiliteit vindt het zeker iets om te gaan bekijken en te beoordelen op haalbaarheid. “Voorstellen vanuit de bewoners om de ver-

keersveiligheid te vergroten, zullen we altijd beoordelen en indien mogelijk ook realiseren. Helaas zijn een aantal gronden rondom het kruispunt niet in eigendom van de gemeente. Dit maakt het een complexe situatie. Hierbij zal er dus een afweging gemaakt moeten worden naar de noodzaak ervan. Daarnaast kan een voorgestelde maatregel ook nadelige neveneffecten hebben. Ook dat moeten we natuurlijk goed meewegen. Uiteraard proberen wij altijd gezamenlijk tot een oplossing te komen die voor alle partijen goed voelt.” Terugkoppeling Hoewel de intentie voor een goede terugkoppeling naar de buurtverenigingen er is, blijkt de praktijk anders. De reactie van de gemeente: “Vanuit de gemeente wordt er altijd getracht om terugkoppeling te geven aan de melder van een situatie. Waarom het hier niet goed is doorgekomen, is ons helaas ook niet duidelijk. Uiteraard zijn we bereid om met bovengenoemde partijen nog een keer te gaan kijken of om tafel te gaan zitten zodat iedereen zijn/haar vragen kan stellen.” Afdeling wijkbeheer en mobiliteit, jullie zijn nu dus aan zet. ❤ Tekst en foto’s: Ypie Veenstra Fietsen langs het nu nog niet ‘vergevensgezinde’ paaltje


18

Hart van Nijmegen - mei 2017

Wetenschapper in de wijk

‘Kiezen we voor dure geneesmiddelen,

Rob Baltussen op een conferentie in Vietnam. Foto: Rob Baltussen

In het hart van Nijmegen staan drie toonaangevende instellingen die zich met onderwijs en onderzoek bezighouden: de Radboud Universiteit, het Radboudumc en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In Nijmegen-Midden wonen heel wat wetenschappers die verbonden zijn aan een van deze instellingen. In deze rubriek komen zij uitgebreid aan het woord. Deze keer: Rob Baltussen uit de Marterstraat, per 1 mei hoogleraar Global Health Economics bij Radboudumc. Al twintig jaar houdt Rob Baltussen (49) zich bezig met keuzes in de zorg. Zijn onderzoek helpt beleidsmakers bij het maken van deze keuzes. “Een gemiddeld gezin betaalde in 2012 zo’n € 11.000 aan de zorg. Als we niets doen, stijgt dat in 2040 tot € 23.000. Bijna de helft van het inkomen. Gaan we met z’n allen meer betalen? Of proberen we minder zorg te gebruiken? Welke geneesmiddelen en behandelingen willen we vergoeden? Kiezen we voor dure geneesmiddelen, dan kunnen andere dingen niet.” Hoe ben je in dit vakgebied terechtgekomen? “Dat is eigenlijk per toeval. Na mijn studie economie in Maastricht ontdekte ik tijdens mijn promotie dat ik analytisch den-

“Ik heb met mijn werk altijd de intentie iets bij te dragen aan de wereld, maar niet de pretentie dat dat altijd lukt”


Hart van Nijmegen - mei 2017

dan kunnen andere dingen niet’ ken en schrijven leuk vind en dat ik dat kan combineren met reizen en een stukje idealisme. Ik heb met mijn werk altijd de intentie iets bij te dragen aan de wereld, maar niet de pretentie dat dat altijd lukt. Met mijn team ontwikkel ik methoden om keuzes in de gezondheidszorg zo goed mogelijk te maken en we adviseren ministeries in andere landen deze methoden toe te passen. De Nederlandse zorg loopt voorop en in het buitenland liggen de problemen op straat. Ik pas in Nederland veel toe van wat ik leer in het buitenland, en omgekeerd. Heel vaak lukken dingen niet in ontwikkelingslanden, maar dat vind ik ook wel prettig. Ik voel me ongemakkelijk in een perfecte omgeving, omdat ik dan ook perfect moet zijn.” Wat is je grote droom? “Ik heb op meerdere plekken in de wereld gewoond en wilde ook met mijn vrouw Anneke en kinderen Lieke, Henna en Roel (nu 15, 13 en 9 jaar) een tijd in het buitenland wonen. Drie jaar geleden zijn we een half jaar in Indonesië geweest. Een prachtige ervaring. Helaas had ik tegelijkertijd een begin van een burn-out. Achteraf gezien heb ik veel van die periode geleerd, over wat bij mij past en wat niet.” Hoe ben je in de wijk terechtgekomen? “Anneke wilde de opleiding tot huisarts doen, en dat kon op verschillende steden in Nederland. We hebben voor Nijmegen gekozen omdat we hier in de buurt van familie wonen, Lieke was toen net een jaar. We wonen nu veertien jaar in de Marterstraat, en ik heb het prima naar mijn zin. Af en toe krijg ik wel het gevoel dat ik hier in de film The Truman Show speel, dat het script van het leven al is geschreven. Als iedereen bijvoorbeeld op hetzelfde tijdstip de vuilniszakken buiten zet of op vakantie gaat. We hebben hier veel opgebouwd en het is goed om die wortels te hebben. Ook al vind ik reizen leuk, vriendschappen in de buurt zijn waardevoller dan de mooiste tropische eilandjes.” Wat ga je als eerste doen als hoogleraar? “Eerlijk gezegd lijkt het me vooral komisch om een keer in een toga rond te lopen. Ik kom uit een boerengezin bij Boxmeer en toen mijn moeder het nieuws hoorde reageerde ze vol ongeloof: 'Juist jij!.' ’Hahaha. In het najaar houd ik mijn oratie als hoogleraar. Dan moet ik in drie kwartier mijn visie geven op het vakgebied. Ik ben al aan het nadenken over mijn verhaal. Het zal gaan over toenemende zorgkosten, dat dat een bommetje onder ons leven is, en dat keuzes maken noodzakelijk is.” ❤ Tekst: Tefke van Dijk. Foto’s: Vincent Moll

‘Burgerforum ‘Keuzes in de zorg’ Onder leiding van Rob Baltussen organiseert Radboudumc met ErasmusMC en het Zorginstituut Nederland dit najaar het burgerforum ‘Keuzes in de zorg’. Dit forum moet de Nederlandse burger nadrukkelijker betrekken bij het maken van keuzes als het gaat om opname van behandelingen in het basispakket van zorgverzekeringen. Op dit moment bepaalt het Zorginstituut Nederland dit door onder meer te kijken naar de ernst van de aandoening, de effectiviteit en de kosten van de behandeling. In de praktijk worden behandelingen onder druk van de publieke opinie echter bijna altijd vergoed. Dat betekent dat er elders in de zorg weer moet worden bezuinigd. Daarom is het belangrijk om meer duidelijkheid te krijgen over hoe we omgaan met de keuzes in de zorg, en wat we daar met elkaar van vinden. In het burgerforum worden 24 burgers gedurende drie weekenden zo goed mogelijk geïnformeerd over de zorg, en de keuzes die gemaakt moeten worden. Aan de hand van concrete dilemma's gaan ze met elkaar in discussie en benoemen onderliggende waarden die ze belangrijk vinden bij het maken van keuzes. Door het burgerforum kan de burger beter begrijpen dat keuzes nodig zijn, en zich uitspreken over hoe dit het beste kan gebeuren. Gesteund door dit maatschappelijke draagvlak is het vervolgens ook makkelijker voor politici om deze lastige beslissingen te maken.

19


20

Hart van Nijmegen - mei 2017

Vier huurdersverenigingen en drie bewonerscommissies zorgen voor een leefbare woonomgeving

Sociaal huren in Nijmegen-Midden:

Avonturenpad

Dit is het laatste deel in een serie van twee artikelen over sociaal huren in Nijmegen-Midden. Het eerste deel stond in het afgelopen februarinummer van Hart van Nijmegen. Daarin werd behandeld waar de huurwoningen staan en wat de plannen zijn met die woningen. Deze keer gaat het over de invloed die huurders hebben op hun woon- en leefomgeving.

4. Agenderingsrecht. Huurdersverenigingen kunnen zelf onderwerpen voorstellen waarover ze willen overleggen. Daar mogen ze deskundigen bij halen. 5. Instemmingsrecht. Dit recht heeft de huurdersvereniging over het servicekostenbeleid. Wijzigingen mogen alleen doorgevoerd worden als de vereniging daarmee ingestemd heeft.

Sinds de nieuwe huurwet van 2015 hebben bij sociale verhuurders de huurdersverenigingen een aantal wettelijke rechten. 1. Informatierecht. De verhuurder moet informatie verstrekken over plannen met betrekking tot sloop, renovatie en verandering van de huurprijzen. 2. Overlegrecht. De verhuurder moet minstens een keer per jaar met de huurdersverenigingen overleggen. Bij nieuwe plannen en beleidswijzigingen moet er sowieso overlegd worden. 3. Adviesrecht. Over beleidswijzigingen mogen huurdersverenigingen advies uitbrengen. Wil de verhuurder hiervan afwijken dan moeten ze aangeven waarom.

Naast die huurdersverenigingen zijn er bewonerscommissies. Deze vertegenwoordigen een buurt of bewonerscomplex. Ze hebben bijna dezelfde rechten maar zijn meer bezig met zaken die bewoners direct aangaan, bijvoorbeeld de inrichting van een wijk, energiemaatregelen en overlast tijdens renovaties. Niet overal, want het initiatief ligt bij de bewoners zelf. Het is wel de plek waar je als bewoner het meest direct invloed hebt op je naaste omgeving. Wat een bewonerscommissie aanpakt, verschilt sterk. Sommigen zijn vooral actief richting verhuurder, anderen zijn daarnaast ook bezig met de leefbaarheid in de eigen woonomgeving.


Hart van Nijmegen - mei 2017

inspraak en leefbaarheid SSH& De huurdersbelangen bij SSH& worden vertegenwoordigd door SPH (= Stichting Platform Huurdersbelangen) Ze hebben een eigen website en facebookpagina voor contact met de achterban. Ook organiseren ze een spreekuur. Bewonerscommissies zijn er niet. Blijkbaar is daar geen behoefte aan. SSH& investeert in de leefbaarheid door het gevoel van veiligheid te bevorderen. Dit doen ze door de plaatsing van groen en verlichting. Daarnaast zijn er beheerders aangesteld die zorgen voor onderhoud en een goede woonsfeer. Ook is er een fietsenmaker actief die gratis fietsen repareert, mits de studenten de materialen aanleveren. Dit alles wordt voor een derde verrekend via de servicekosten. De rest komt uit het eigen budget. Portaal De algemene belangen van de huurders van Portaal worden behartigd via huurdersvereniging De Klink. De leefbaarheid in de wijken bevordert Portaal door de aanstelling van buurtbeheerders en ‘adviseurs leefbaarheid’ die, samen met de gemeente en andere partijen, de wijken en complexen schoon, heel en veilig proberen te houden. Het Willemskwartier heeft een wijkraad die in 2005 is opgericht om de belangen van de bewoners te behartigen met als speerpunten het proces van sloop en nieuwbouw met behoud van sociale huurwoningen, en het nieuw voorzieningenhart. Wettelijk gezien vervulde de wijkraad richting verhuurder de positie van bewonerscommissie voor het Willemskwartier. Ze deden echter veel meer. Ze waren aanspreekpunt voor bewoners en instanties. Na de afronding van de vernieuwingen in de wijk wilde de wijkraad zichzelf opheffen maar op verzoek van bewoners en gemeente die een aanspreekpunt misten zijn ze in 2015 opnieuw gestart. Ze houden zich nu bezig met het ontplooien en ondersteunen van initiatieven voor en door de buurt. Denk bijvoorbeeld aan de Trots op de Wijk-dag, de buurtrangers en opfleurdag. Voor De Frijthof aan de Ploegstraat bestaat geen bewonerscommissie. Er heeft wel iemand een opstartpoging gedaan, maar zonder resultaat. Talis Binnen Talis worden de algemene huurdersbelangen behartigd door huurdersbelangenvereniging ACCIO. Om de leefbaarheid te bevorderen wordt bij Talis vooral aandacht besteed aan sociaal beheer om de omgeving veilig, schoon en heel te houden. Talis heeft hiervoor wijkbeheerders en wijkadviseurs in dienst.

Ook dragen ze bij aan buurtbemiddeling en budgetbeheer. Petra Kanters, adviseur communicatie bij Talis, vertelt dat er bij hun complexen in Nijmegen-Midden nauwelijks bewonerscommissies actief zijn. Alleen de Rentmeesterhof heeft een actieve commissie. Wel werkt Talis met bewonersprojectgroepen wanneer er grote onderhoudsactiviteiten , renovatie, sloop of nieuwbouw plaatsvinden. Deze bestaan uit een groepje huurders van het bewuste complex dat vanaf het begin van het project actief meedenkt. Dit is op het moment het geval in de Kolping en bij de appartementen aan de Heideparkseweg. Standvast De algemene huurdersbelangen worden vertegenwoordigd door het Huurdersplatform waarin de drie Huurdersbelangenverenigingen vertegenwoordigd zijn (Nijmegen, Beuningen en Druten). De leefbaarheid bevordert Standvast ook rond de thema’s schoon, heel en veilig. Daarnaast is er een leefbaarheidsfonds waar bewoners aanvragen kunnen doen om de woonomgeving te verbeteren. In de Muntenbuurt bestond jarenlang een bewonerscommissie. Door de verschillende belangen van huurders en kopers is deze commissie uiteindelijk ter ziele gegaan. De Landbouwbuurt heeft een actieve bewonerscommissie die de belangen van zowel huurders als kopers behartigt. Ze onderhouden contacten met de gemeente, de verhuurder, de wijkagent, enz. Ook zijn ze betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse buurtfeest dat tot doel heeft de onderlinge contacten tussen bewoners te verbeteren. ❤ Tekst en foto’s: Eef van Hout

Buurtfeest landbouwbuurt

Verder lezen: - www.hbvdeklink.nl - www.willemskwartiernijmegen.nl - www.hv-accio.nl

21


22

Hart van Nijmegen - mei 2017

Met de wijkverpleging op de fiets door Nijmegen-Midden

‘Héél belangrijk is niet betuttelen,

Marieke op weg

Sinds een jaar werkt ZZG zorggroep in stadsdeel Nijmegen-Midden vanuit een klein, zelfsturend zorgteam. Dit lijkt op het oude systeem van wijkverpleging, maar dan opgezet in een eigentijdse vorm: goed opgeleide (wijk)verpleegkundigen werken samen met wijkziekenverzorgenden om de bewoners van hun wijk verder te helpen op het gebied van zorg. “Kortere lijnen met andere zorgprofessionals en meer aangepast op de vragen in de wijk,” aldus verpleegkundige Marieke Bruggink. Verslaggever Dirk-Jan Burgersdijk fietst een dagje mee door de wijk. Om half acht ’s ochtends fietst Marieke naar het kantoor in het Medisch Centrum Sint Anna om de planning voor die dag op te halen. De koffie staat te pruttelen en de computers zijn door collega Maaike al aangezet, het printje met Mariekes route ligt klaar.“Die planning is zo belangrijk omdat hier als eerste wordt bepaald wie uit het team bij welke cliënt komt. De persoonlijke afstemming staat echt op nummer één. Dan is het belangrijk op tijd te komen en iedereen met alle aandacht de goede zorg te geven. De fietsroute bepalen we als laatste, beter wat omfietsen dan minder goede zorg leveren.” Een hele puzzel dus.

Het eerste adres... ...dat Marieke vandaag bezoekt, is dat van meneer Abdgar op de Groenestraat. Hij krijgt elke dag insuline toegediend en staat al in de deuropening te wachten. Hij heeft ontdekt dat zijn bloedsuikerspiegel elke keer te hoog is nadat hij koffie met

Meneer Abdgar


Hart van Nijmegen - mei 2017

23

alleen overnemen als het nodig is’

Marieke en mijnheer Abdgar. Foto: Vincent Mol

zoetjes drinkt. Dat zou niet mogen bij zoetjes. Gelukkig blijkt het allemaal mee te vallen. Na de insulineprik galmt er plots een pieptoon door de woning. Het is de automatische pillenverstrekker waarbij er op elk gewenst tijdstip een keurig zakje met pil uit de machine komt. Vergeten kan niet! Het zakje blijkt echter niet gesloten en de pillen rollen door de kamer. Onverstoorbaar raapt Marieke de pillen bij elkaar, al kletsend over zijn onderzoek in de jaren ’60 tot ’70. Ze voegt diabetesgegevens in op haar laptop, pakt haar mobiel en belt de storingsman van het pillenapparaat. En dan op naar het volgende adres! Zorg en aandachtsgebieden Het kleine zorgteam van Marieke heeft voor een aantal zaken ondersteuning en begeleiding van het management. Zo is er een helpdesk voor een gecompliceerd probleem waar het team niet één-twee-drie een oplossing voor weet. In het team is in principe voldoende algemene en specialistische kennis aanwezig en een aantal medewerkers heeft een eigen aandachtsgebied, zoals Marieke. Bij haar is dat wondzorg, bij anderen dementie of longziekten. “Als we niet genoeg kennis hebben spijkeren we onszelf bij, daar is alle ruimte en budget voor. Door de zelfsturing houden we de vinger aan de pols en zorgen we dat de kennis in ons team op peil is.”

De zorg zelf is veelal van lichamelijke aard en afgestemd op het individu. Het gaat van medicijnen geven, wondzorg, terminale of palliatieve zorg tot aankleden, wassen en douchen. “Als iemand niet onder de douche wil, dan hoeft dat niet. We komen dan samen tot een andere manier van wassen,” vertelt Marieke. “Na enkele keren helpen, vraag ik of het lukt om het zelf eens te proberen. Iemand kan zo langzaamaan het zelfvertrouwen terugkrijgen en een maximale zelfstandigheid bereiken, iets dat veel mensen uiteindelijk graag weer willen. Natuurlijk scheelt dat ook in de kosten van de zorg. Met onze ruimere blik op de cliënt hebben we een preventieve functie en kunnen ziekenhuisopnames voorkomen.” Voor Marieke is het wederzijds vertrouwen opbouwen een manier om het vak met liefde te doen. “Niet te beroerd zijn om net iets meer te geven, maakt dat mensen jou toelaten en dat leidt dan weer tot betere zorg.”Marieke maakt duidelijk dat zij en haar collega’s binnen de kaders van de richtlijnen in de zorgverlening werken en daarin in redelijke vrijheid kunnen opereren om ter plekke op creatieve wijze oplossingen te bedenken voor acute zaken. Dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede.


24

Hart van Nijmegen - mei 2017

Familie Jansson

De hoek om naar de Willemsweg… ...waar de familie Jansson woont. Mevrouw doet open omdat haar man nog in bed ligt. Ze woont al sinds 1939 in de wijk. Eerst op de Groenestraat en nu op de Willemsweg. “Het is verschrikkelijk,” stamelt ze als ze Marieke ziet, “nu heeft hij ook nog last van een slijmbeursontsteking, hij heeft de hele nacht niet geslapen. Ik denk dat het van het sturen komt.” Mijnheer Jansson heeft in het leger op de vrachtauto gereden en in Nijmegen op de stadsbus, later na zijn pensioen ook nog bij Citax tot hij zeventig jaar oud was. Ondertussen is mijnheer Jansson uit bed voor koffie met slagroom. Uitgebreid verhalen de twee over hun ouders en de kinderen en de tijd in hun vorige woning waar zij zo lang hebben gewoond. Nu komt de huishoudelijke hulp al drie jaar aan huis en doet de grote en zware klussen. Mijnheer loopt met zijn rollator elke week nog naar de Albert Heijn op de Groenestraat, zijn broer brengt elke week drie broden van de verse bakker, de overbuurvrouw haalt geregeld boodschappen en de wijkzorg is er elke dag. “Jammer dat er geen drogist is, vroeger hadden we er twee hier vlakbij, Tesser op de Willemsweg en om de hoek was er ook nog een op de Groenestraat.” Helaas is het alweer tijd om te gaan, zoveel foto’s kwamen boven tafel en zoveel verhalen wilde mijnheer Jansson nog vertellen. “Volgende keer verder?” Beloofd. Nu eerst de Willemsweg af, naar mevrouw Dagmar. Zorg en vertrouwen “Steeds op één lijn staan met de cliënt is zo belangrijk, je moet respect hebben voor wat iemand wil. Natuurlijk zie ik het bij

een intakegesprek als er meer aan de hand is, bijvoorbeeld als het huis een megagrote puinhoop is en er allerlei mensen in- en uitlopen. Dan kijk ik ook wat er al aan andere zorg aanwezig is. Ik kom voor wondzorg en wassen, maar ik kijk het eerst ook een beetje aan – da’s de kunst van het beroep, de handen eerst op de rug houden – en later komt de juiste hulp alsnog, afgestemd op behoefte en in tweespraak. Dan gaat het douchen goed, blijft de wond schoon én zijn er huishoudelijke hulp en schone kleding.” Huishoudelijke hulp inschakelen kan iemand zelf doen bij het sociaal wijkteam (in ’t Hert), fysiotherapie zorgt ervoor dat iemand oefeningen blijft doen, een mantelzorger kan boodschappen doen. Alles bij elkaar maakt iedere zorg verschillend. Elke cliënt is ook anders. “Héél belangrijk is niet betuttelen en alleen overnemen wanneer het nodig is. En de vraag blijven stellen wat nu goede zorg is. “Je moet niet alles maar blijven doen,” stelt Marieke beslist. “Je eigen zelfstandigheid kwijtraken is zó confronterend dat de manier waarop ik dan de zorg presenteer superbelangrijk is. Elk stapje naar zelfstandigheid is geweldig.” Verder de buurt in naar de Jacob van Lennepplaats... ...waar mevrouw Dagmar al bijna veertig jaar woont. Zij is 97 jaar oud en tot drie jaar geleden was er niets aan de hand. Ze deed alles zelf in en om de woning. Dat veranderde nadat ze werd geopereerd en moest revalideren. Ze kan nu de meeste dingen in huis weer doen dankzij haar ijzeren wil om mobiel te zijn en de hulp van de fysiotherapeute aan huis. Marieke


Hart van Nijmegen - mei 2017

is er om mevrouw te verschonen en verzorgen. Ook helpt ze met wat kleine dingetjes. Elke zaterdag komt de dochter van mevrouw Dagmar om samen boodschappen te doen, op de Willemsweg en bij de COOP in Bottendaal. “Jammer dat ik dat niet meer zelf kan, ik ging graag met de rollator naar de supermarkt maar dat gaat niet meer. Dat mis ik heel erg, maar nu ben ik voor het eerst weer eens in de stad geweest met mijn dochter. Het eerste stukje vis van de visboer op de markt sinds jaren, heerlijk was dat.”

hulpmiddelen zoals beeldbellen en de automatische pillendoos. Het gebruik daarvan neemt toe, maar het zou nog uitgebreider kunnen. Met studenten van de Radboud Universiteit werkt het team nu mee aan een project voor LED-verlichting in de woning als ‘routing’ naar het toilet om vallen te voorkomen. En de pillenautomaat van mijnheer Abdgar is dezelfde dag gereset en gemaakt, alles functioneert weer! ❤ Tekst en foto's: Dirk Jan Burgersdijk

Visie en teams De meeste ouderen vinden het belangrijk om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Daarom is dat ook het uitgangspunt van de zorgteams. Natuurlijk speelt betaalbaarheid van de zorg een rol, maar zoveel buren en kinderen willen graag ‘wel wat doen’ voor die thuiswonende, hulpbehoevende oudere. Daar zijn grenzen, zoals wassen.“Samen kijken we naar wat een mantelzorger kan doen. Bij wat doorvragen blijkt een bekende best een boodschap te willen doen. Belangrijk vind ik dat het niet opgedrongen wordt en dat de belasting voor zo'n mantelzorger niet te groot wordt. Mensen willen uiteindelijk het liefst hulp van een bekende en schrikken vaak bij het woord ‘vrijwilliger’. Jammer want er zijn goede vrijwilligers in Nijmegen en ik zou ze graag aan cliënten met een kleine sociale kring willen koppelen.” In Nijmegen-Midden zijn drie teams actief: Wijkverpleging St. Anna, Wijkverpleging Goffert en Wijkverpleging Hazenkamp. Marieke werkt bij Wijkverpleging St. Anna en fietst door het Willemskwartier, de Landbouwbuurt, Muntenbuurt en Kolping. De andere twee zorgteams zijn eind april verhuisd naar Gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan. De meeste teams in Nijmegen gebruiken de fiets als vervoermiddel. Ideaal met redelijk kleine afstanden, het is niet duur en parkeren gaat gemakkelijk. Daarnaast geven ze graag het goede voorbeeld qua gezondheid. En zeg nou zelf: dan is de fiets toch zo gek niet? Mevrouw Dagmar op de bank. Foto: Vincent Moll Pauze en beeldbellen Om twaalf uur fietst Marieke terug naar het kantoor op de Annastraat. Het is tijd voor pauze en voor de wisseling van ochtend- naar middagdienst. Voor de eerste boterham maakt Marieke via de tablet nog even een beeldverbinding met een mijnheer die vier keer per dag zijn bloedsuikerspiegel moet meten. Marieke noteert die. De eerste keer heeft ze op huisbezoek de eerste waarde genoteerd en insulineprik gegeven, de laatste drie waarden worden nu online doorgegeven. Handig! In de middag wachten kantoorzaken en de middagcliënten. Kantoorzaken zijn bijvoorbeeld de planning en overdracht. Ook is er ruimte voor ‘ster-rol’: aandacht voor niet-cliëntgebonden aspecten als kwaliteit, teamzaken, verbeterplan, foutmeldingen en verslaglegging. Overigens beseft het team terdege dat het nog te weinig bezig is met het inzetten van technische

Wijkverpleging nodig? Soms verandert er iets in uw leven waardoor het allemaal niet meer vanzelf gaat. De toekomst weer vol vertrouwen tegemoet zien, lukt dan met hulp van mensen om u heen en eventueel met de inzet van professionele zorg. Zoekt u zorg die u verder helpt? De medewerkers van Wijkverpleging Hazenkamp, Wijkverpleging St. Anna en Wijkverpleging Goffert staan voor u klaar. Maak gerust een afspraak voor een kosteloos huisbezoek: 024 366 57 77.

25


26

Hart van Nijmegen - mei 2017

De Valkatties beschikken over zelfgebouwde accommodatie aan de rand van het Goffertpark

Lekker jeu-de-boulen met de

De toegang tot de jeu de boulesbanen van de Valkatties

Er is een plekje in Nijmegen dat net een stukje Frankrijk lijkt. Dat plekje ligt aan de rand van het Goffertpark, want daar zijn de jeu de boulesbanen van de Valkatties. De toegang ligt tussen het Goffertbad en het tegenwoordige Rijks (voorheen Canisius De Goffert). Voor de oudere Nijmegenaren: men jeu-deboult op de plek waar voor 1988 de ingang lag van het Goffertbad. Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw gaan de Nederlanders massaal op vakantie naar Frankrijk. En daar zagen zij de Fransen ‘boulen’, oftewel jeu de boules spelen. Dat gingen zij op de camping ook doen. Veel mensen vonden dit zo’n leuke en gezellige sport dat ze dit ook in Nederland en in Nijmegen wilden spelen. Er werden twee verenigingen opgericht. Op het Valkhof speelde het Valkhof en in de Javastraat de Gelatti’s. In 1978 fuseerden deze twee verenigingen tot de Valkatties. Perfecte fusienaam natuurlijk! In 1988 kreeg de vereniging een buitenbaan op de plaats van de oude ingang van het Goffertbad, zo vertelt Arnold van der Pol. Hij is al dertig jaar lid. Eerst was Arnold penningmeester en nu combineert hij dat ook met het voorzitterschap.

Eigen accommodatie In het Goffertpark waren aanvankelijk alleen buitenbanen. In de winter werd o.a. in de oude Dobbelmanfabriek getraind of in de sporthal van de LIMOS-kazerne. In 2007 is aan de rand van het Goffertpark met eigen geld een hal gebouwd. De hal werd kaal opgeleverd en is afgebouwd door de leden. Alles bij elkaar hebben de Valkatties negen binnenbanen van ca. 2,30 x 11.50 m en veertien verlichte buitenbanen. Tussen 1 april en 1 oktober wordt er – in principe – buiten gespeeld. De buitenbanen bestaan uit een onderlaag van gebroken puin met daarop stevig zand en daar weer overheen heel fijn grind. Op de binnenbanen ligt 4 cm gravelux (een soort leem of löss) met fijn grind als toplaag. Bij de banen hebben de leden ook nog van een oude schuur die bij het zwembad hoorde, een kantine gebouwd. De Valkatties hebben zo’n 65 leden. Nederlandse Jeu de Boules Bond De Valkatties zijn lid van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). De bond heeft 18.000 leden en organiseert in het land o.a. een competitie met drie divisies. In Nederland zijn acht districten waar regionale competities (met drie divisies)


Hart van Nijmegen - mei 2017

Valkatties! worden gehouden. Dat heet de Nationale Petanque Competitie. De Valkatties hebben twee teams die met de competitie meedoen. Een team bestaat uit minimaal zes tot maximaal negen personen. Zo’n team speelt per speeldag drie partijen. Het verschil tussen petanque en jeu de boules? Jeu de boules is een verzamelnaam van vele (Franse) boulespelen, petanque is er een van. Bij de NJBB is petanque een competitieve sport en is jeu de boules er voor de recreatie. Speeltijden en lidmaatschap van de Valkatties Op dinsdag- en donderdagavond (19:30-23:00 uur) zijn de clubavonden waar zo rond de vijfentwintig mensen komen. De clubmiddagen zijn op zondag en maandag (13:30-16:30 uur). In de middagen ligt de nadruk op het recreatieve spel. Op de avonden wordt voor de pauze altijd competitief Rolt ie ver genoeg?

SPELREGELS jeu de boules 1. Jeu de boulers spelen doublette (twee tegen twee) of triplette ( drie tegen drie). 2. Elk team heeft zes boules (ballen). Bij een doublette heeft iedere speler drie boules en bij een triplette twee boules (een boule is een ijzeren bal van max. 800 gram). 3. Er wordt getost wie er mag beginnen. 4. De werper trekt een cirkel om zich heen. Vanuit die cirkel gooit hij of zij de but (een klein houten of kunststof balletje (en but betekent ook nog doel) tussen de 6 à 10 meter ver. 5. Het team dat de but gooit, gooit als eerste een (1) boule. 6. Daarna gooit de tegenstander net zo lang boules totdat een van die boules dichter bij de but ligt. Dat kan al na een (1) boule, maar het kan ook vijf boules duren. 7. Vervolgens gooit de eerste partij en probeert ook weer het dichtst bij de but te komen. 8. Dit gaat door totdat de boules allemaal gegooid zijn. 9. Puntentelling: de boule(s) van het team dat het dichtste bij de but ligt, krijgt een punt. Dus het team krijgt minstens een punt. Een team kan meer boules het dichtst bij de but hebben en krijgt dan die punten. 10. Het team dat het eerste dertien punten heeft, wint.

gespeeld. Daarnaast is er de eerste woensdag van de maand altijd een toernooi voor mensen met een licentie (verplicht voor deelname aan wedstrijden) NJBB). Opgeven kan via de website. Het lidmaatschap van de Valkatties kost € 60 per jaar en € 12,50 voor de goedkoopste licentie. Je kunt dus een paar keer per week spelen voor iets meer dan een euro. Wie geïnteresseerd is, kan gerust langskomen en maximaal drie keer gratis meespelen. Er zijn boules beschikbaar en er is begeleiding. Er zijn ook cadeaubonnen te koop waarmee je proeflessen cadeau kunt doen: drie maanden spelen voor €10. Ga voor meer informatie over de Valkatties naar www.valkatties.nl ❤ Tekst: Piet Hieltjes. Foto’s: Vincent Moll

27


28

Hart van Nijmegen - mei 2017

(Advertentie)

De oorlog gezien door de ogen van een jong meisje dat opgroeide in het Willemskwartier Komende tijd wordt stil gestaan bij het 100-jarig bestaan van het Willemskwartier. Een boek dat hier naadloos op aansluit is Dansen in schuilkelders, geschreven door Johanna Wycoff-de Wilde (Arnhem, 25 november 1925). Het is een aangrijpend dagboek over de oorlog en over de bezetting en de bevrijding van Nijmegen. Gezien door de ogen van een 14-jarig meisje dat woonde in de Nijmeegse Groenestraat en dat in de oorlog volwassen werd. Normaal kost het boek € 22,50, maar lezers van Hart van Nijmegen krijgen € 6,50 korting! Johanna groeide in het hart van Nijmegen op in een gezin met twaalf kinderen. Johanna’s oudste zus was in de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet en haar vader werkte als journalist bij de Nijmeegse Courant. Hij spoorde Johanna aan om een dagboek bij te houden. In haar vaak gedetailleerde aantekeningen beschrijft Johanna niet alleen de dagelijkse gevolgen van de Duitse bezetting en de ontwikkelingen aan het oorlogsfront, maar ook de dagelijkse bezigheden van een meisje dat zich ontwikkelt tot een jonge vrouw. Daardoor ontstaat een boeiende mix van oorlogsleed en romantiek die nooit eerder in deze authentieke vorm in Nederland is verschenen. Meer info op www.danseninschuilkelders.nl.

De pers over Dansen in schuilkelders: “Er zijn wel meer dagboeken uit deze periode, maar dit springt eruit. Het is zowat de Canon van de geschiedenis in Nijmegen. ” Directeur Nationaal Bevrijdingsmuseum Wiel Lenders in De Gelderlander “Het boek geeft een kijkje in de psyche van een opgroeiend meisje dat zich noodgedwongen bezighield met luchtaanvallen en b ­ ommen, maar ook met bh’s. Het is met een prettige luchtigheid en een dosis humor beschreven.” - De Telegraaf

Speciaal voor alle buurtbewoners heeft QV Uitgeverij een mooie kortingsactie. Lezers van het blad ‘Hart van Nijmegen’ kunnen dit boek nu bestellen voor € 16,- in plaats van € 22,50. Tegen inlevering van deze bon bij de erkende boekhandel ontvangen lezers van ‘Hart van Nijmegen’ € 6,50 korting op het boek ­Dansen in Schuilkelders. Het boek is ook zonder verzendkosten rechtstreeks bij QV Uitgeverij te bestellen. Maak het bedrag van € 16,over op rekening NL14ABNA 0542 2904 48 t.n.v. QV Uitgeverij te Nijmegen en stuur deze bon met naam en adres op naar QV Uitgeverij, Antwoordnummer 98177, 6500 VA Nijmegen. Deze actie is geldig tot 1 augustus 2017. Naam: ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. Adres: ……………. ……………. ……………. …………….……………. …………….


Hart van Nijmegen - mei 2017

Harold Bekkering: een ridder in Nijmegen-Midden

Harold ontvangt de onderscheiding van burgemeester Bruls

In het hart van Nijmegen woont sinds 26 april een kersverse ridder: Harold Bekkering. Deze hoogleraar cognitieve psychologie is op die datum namelijk door de koning benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zijn werk behoort tot de wereldtop; hij heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van leren. Wat Harold tot een uitblinker maakt, is zijn gebruik van zowel traditionele methoden in de psychologie als van technieken uit de neurowetenschappen. Cognitieve psychologie is de wetenschap die onderzoekt hoe mensen denken, hoe het geheugen werkt, hoe kennis tot stand komt en hoe mensen problemen oplossen. In een notendop: hoe mensen leren. Harold werkt op het Donders Instituut (voor Brein, Cognitie en Gedrag) aan de Kapittelweg; een onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen. “Onderzoekers bestuderen er de vele mysteries van het brein en het daaruit voortkomende gedrag.” Dat gebeurt door middel van verschillende disciplines en deskundigen: psychologen, artsen, neurologen, wiskundigen, enz.

Felicitaties van zijn vrouw Leren in het onderwijs Voor het onderwijs, of eigenlijk al het leren, is het werk van Harold van groot belang. Hij onderzoekt hoe het leerproces in onze hersenen werkelijk verloopt. Vroeger waren er wel allerlei opvattingen over leren. Nu komt er langzaam maar zeker kijk op wat er echt in de hersenen gebeurt. Dit gaat zeker gevolgen hebben voor de manier waarop het onderwijs aan leerlingen wordt aangeboden. Zo denkt Harold dat precies dezelfde leerstof voor kinderen niet verstandig is. Alle leerlingen doen nu op school hetzelfde. Terwijl elk kind zijn eigen interesses, voorkeuren en voorkennis heeft. Er zou juist een zeer rijke schakering aan leerstof moeten zijn; leerstof die heel goed aansluit bij de talenten en interesses van leerlingen. Samen met Jurjen van der Helden, schreef Harold het boek De lerende mens. Hierin geven zij inzicht in de recente stand van zaken ten aanzien van het leren bij mensen, beginnend bij Aristoteles en Nietzsche en eindigend bij de meest recente neurowetenschappelijke onderzoeken. ❤ Tekst: Piet Hieltjes. Foto’s: Donders Instituut

29


30

Hart van Nijmegen - mei 2017

Column

‘Besluiteloos’ Ronde of vierkante glazen, bril of contactlenzen, merk of merkloos, design of praktisch. Petra werd er gek van. Al jaren draagt ze een bril, er een uitkiezen was nooit een probleem. Maar nu lukte het niet. Ze was al een tijdje toe aan een nieuwe, maar door de enorme hoeveelheid keuzes werd ze voor het eerst besluiteloos. Op hoop van zegen baseert ze haar keuze op de zoekresultaten in Google. Omdat ze het in Nijmegen zoekt, komt Van den Bergh opticiens & audiciens naar boven. Een extra gelukje, want er tegenover zitten ook andere winkels waar ze heen wil. Snel naar winkelcentrum Hatert: tot zover Petra’s plan. “Ik weet het echt niet…”. Petra kijkt wat beduusd naar de rijen monturen, als ze bij Van den Bergh is. “Heb je zelf een idee wat je mooi zou vinden?”, vraagt Wilma van den Bergh, die er al jaren een ware sport van maakt om de juiste bril voor iedere persoon te zoeken. “Daar vraag je me wat”, antwoordt Petra vertwijfeld. Omdat Petra zich graag laat verrassen, en Wilma weet wat Van den Bergh allemaal te bieden heeft, is de nieuwe bril uiteindelijk snel gekozen. Het maatwerk is ook al geen struikelblok, want na een uitgebreide oogmeting is de bril binnen een paar dagen klaar. “En mocht er iets niet goed zijn, kom dan gerust even terug.” Wilma zegt het er voor de zekerheid even bij: “Een bril moet natuurlijk wel écht goed zitten. En vanzelfsprekend kost het niets.” Service die Petra even niet zag aankomen. Zelfs niet door haar nieuwe bril.

Thuis in het Rijk van Nijmegen Met meer dan 30 jaar ervaring in het Rijk van Nijmegen kennen we zo’n beetje iedere straat, steegje en laan. Uw garantie voor een zorgvuldig advies over welke woning aansluit bij uw persoonlijke woonwens. Door lokale markt- en mediakennis weten wij precies hoe wij uw woning bij verkoop in het juiste daglicht moeten zetten. Meer weten? Neem dan contact op met Juliëtte van Anken of Onno Disveld.

Pontanusstraat 1 | 6524 HA Nijmegen | 024 - 322 36 26 info@vananken.nl | www.vananken.nl

Geef uw stoel of bank een 2 e leven

Tot ziens! Van den Bergh opticiens - audiciens opticienvandenbergh.nl

Hatertseweg 469 6533 GH Nijmegen 024 - 356 47 55


Hart van Nijmegen - mei 2017

Heerlijk genieten van een middagje Hortus Nijmegen

Verhaal bij de leemkachel

Helemaal aan de uiterste oostkant van Nijmegen-Midden ligt Hortus Nijmegen. Hier wordt door een grote groep vrijwilligers en een paar betaalde krachten een prachtig stukje Nijmeegse natuur tot leven gebracht. De vroegere botanische tuin van de universiteit valt, samen met een bloementuin met theeterras, onder de stichting Hortus Nijmegen. Deze onderhoudt de twee tuinen en organiseert activiteiten om dit hoekje van Nijmegen onder de aandacht te brengen van het publiek. Een van de vrijwilligsters vertelt dat er van alles georganiseerd wordt: lezingen, rondleidingen, voorstellingen en educatieve activiteiten. Naast de door de stichting georganiseerde activiteiten kunnen personen zelf ook een arrangement afnemen. Bijvoorbeeld een lunch met een rondleiding. De opbrengst van al deze activiteiten wordt gebruikt om de tuinen te onderhouden. Theetuin Op een zondag eind april staat er een vogelexcursie en een verhaal over de feniks op het programma. Liefhebbers kunnen zich melden in de kas op het terrein van de theetuin. Die bereik je door vanaf de parkeerplaats aan de d’Almarasweg langs het gebouw van de zaalhockeyvereniging te lopen. Na honderd meter is rechts de ingang naar de theetuin. Door de poort in de afrastering kom je in een oase van rust terecht met rechts een grote tuin waarin voorjaarsbloemen staan te bloeien. Links bevindt zich een grote kas. Het is er heerlijk warm. Ondertussen hebben zich zo’n

dertig mannen en vrouwen verzameld in de kas. Vanwege de groepsgrootte wordt de groep in tweeën gedeeld. De ene helft begint met de excursie, de andere helft met het verhaal. Feniks-verhaal De groep luisteraars gaat zitten en krijgt onder muzikale begeleiding van een lier een Russisch verhaal voorgeschoteld over de drie zonen van een tsaar die eropuit gestuurd worden om een jonge vrouw te vinden uit wiens handen geneeskrachtig water stroomt. Het verhaal is prachtig en er komt een feniks in voor die de helpende hand biedt aan de held. Als de laatste lierklanken weggestorven zijn, is het tijd voor een pauze. Vogelexcursie Daarna is het tijd om met een gids op vogelexcursie te gaan. De groep gaat op pad en verruilt de theetuin voor de botanische tuin –wqw de vroegere hortus. Het is geen standaardexcursie waar je elke vogel in de buurt met naam en toenaam beschreven krijgt. Nee, je wordt uitgedaagd de zintuigen te gebruiken, goed te luisteren en te kijken, en daaruit zelf conclusies te trekken. ❤ Tekst en foto: Eef van Hout

Meer weten over de activiteiten en openingstijden van Hortus Nijmegen? Ga naar www.hortus-nijmegen.nl

31


32

Hart van Nijmegen - mei 2017

Aankoop Rollecate ­topprioriteit bij Stoomgroep

Stoomgroep De Goffert wijzigt haar strategie om Rollecate rondjes om de kinderboerderij in het Goffertpark te laten rijden. Eerst wil ze € 50.000 vergaren om het treintje alvast aan te kopen. Zodra dat is gelukt, houdt ze acties voor de volgende € 50.000 om het treintje rijdende te krijgen. Zaterdag 20 mei is er vanaf 12:00 uur het Kidsfest de Goffert. Het doel van de Stoomgroep is helder: het treintje terughalen dat ooit kinderharten sneller deed slaan. In 2013 werden de locomotief en drie wagons verkocht aan Peter-Anner Hendrix. Die wilde er zijn attractiepark in Zweden mee verrijken, maar intussen gooit hij het roer om. Rollecate is hem teveel geworden. Oud-machinisten uit Nijmegen zien de kans schoon om hun puffende vriend terug te halen. De inzet is hoog: € 100.000 is er nodig. Duizenden steunbetuigingen hebben de drie initiatiefnemers gekregen, dus dat stemde hen hoopvol. Eind december gingen ze van start met huis-aan-huiscollectes. Ze tuigden hun website en Facebookpagina op en kregen anderen mee. Kinderboerderij De Goffert is hen goedgezind, de gemeente denkt intussen mee, Hendrix reserveert het treintje zolang speciaal voor Nijmegen waar hij ooit woonde, en zelf bedenken de ‘drie musketiers’ steeds weer nieuwe manieren om geld binnen te krijgen.

Rittenkaartjes Zo hebben ze een doneeractie opgezet. Vrienden van het treintje worden opgeroepen te geven; ze krijgen er nog iets voor terug ook. Het is een manier van crowdfunding: in ruil voor harde euro’s krijgen de gevers – als ze willen hoor, ze mogen er ook van afzien – rittenkaartjes. Die kunnen worden ingewisseld zodra het smalspoortreintje weer over de rails tuft. Op de website www.doneeractie. nl legt de stoomgroep uitgebreid uit hoe het systeem werkt. Wie € 5 doneert, krijgt 1 rittenkaartje; € 10 euro is goed voor 3 rittenkaarten. Wie € 500 in de pot kiept, mag dertig 10-rittenkaarten claimen. Verder kunnen bedrijven de stoomgroep bij haar initiatief helpen. In ruil voor financiële steun krijgen ze vermelding op de website. Een aantal ondernemers heeft daarvan al gebruik gemaakt. Intussen gaat de stoomgroep een joint venture aan met The Event Man: op zaterdag 20 mei speelt zich bij de kinderboerderij Kidsfest de Goffert af. Gratis toegankelijk. De hoofdactiviteit is sponsorloop Crazy Run. Verder zijn er workshops voor kinderen, staan er diverse foodtrucks, en zorgen een bandje en dj voor de muziek. Alles voor Rollecate. Krijgt de Stoomgroep tot nu toe loon naar werken? Nou, eigenlijk niet. Alle bakken sympathie leiden nog niet tot een mooie spaarpot. Half april stond de teller op bijna € 6.400 euro. Dat kan beter. Veel beter. Doe zoals uw redacteur: geef eindelijk. Voor het te laat is. ❤ Tekst: Henk Verhagen. Tekening: Stoomgroep De Goffert


Hart van Nijmegen - mei 2017

‘Het grote bad schoonmaken kost driehonderd uur’

Alles moet schoon voordat het zwemseizoen begint

Het Goffertbad werd in 2010 met sluiten bedreigd. Jeanne Berendrecht van Wijkraad Hazenkamp heeft destijds onderhandeld met gemeenteraadsleden. Haar voorstel was om met vrijwilligers een groot deel van het onderhoud te plegen, zodat de gemeente minder onkosten had. Dit voorstel is aangenomen en sindsdien maken ieder jaar vrijwilligers het bad in orde voor het nieuwe seizoen. Het is een mooie lentedag, half maart en op het terrein van het Nijmeegse Goffertbad, een openluchtbad aan de rand van het Goffertpark, beginnen de bomen, struiken en ligweiden al groen te worden. Het Goffertbad heeft een vijftigmeterbad, een familiebad en een pierenbad.

tair en de kleedhokjes. De banken demonteren we na het seizoen in september, zo hebben ze minder te lijden. De planken leggen we in de kleedruimte en in het voorjaar worden ze behandeld.” Aangekoekt blad Op de bodem van het nu nog droge vijftigmeterbad ligt aangekoekt blad. Het schoonmaken kost erg veel tijd, vindt vrijwilliger Henk de Vries. ”Gemiddeld kost het driehonderd uur om het bad schoon te maken.” Els vult aan: ”Als het schoon is, komt de tegelzetter om oude en kapotte tegels te vervangen. Daarna duurt het een week voordat het bad gevuld is met water. Het bad wordt verwarmd en zo nodig afgedekt met landbouwplastic om de warmte vast te houden.” ❤ Tekst: Mariska Bouw. Foto: Marco Dreis

Hard werken Els Sterenborg – een gepensioneerd onderwijzeres – is een van de vrijwilligers. Els vertelt: “Het is hard werken hier. Elke vrijwilliger is verplicht om minimaal twintig uur mee te werken. Maar vaak worden dat er wel meer. Vlak voor de opening werken we soms ook ‘s avonds, want eind april is het langer licht. Het zou fijn zijn als we extra ondersteuning zouden krijgen. Gepensioneerden hebben hier meer tijd voor, maar jonge sterke krachten zijn zeker welkom. Het is fysiek intensief, maar we werken met beleid en in etappes.” “Half maart starten we met een vergadering en daarna gaan we aan de slag tot de opening, dit jaar op zaterdag 29 april. We werken het liefst doordeweek en niet in het weekend. We maken de baden schoon, schuren en lakken de banken en poetsen het sani-

Meer weten? Vanaf 29 april is het bad geopend en kunnen bezoekers de hele zomer zwemmen, zonnebaden en spelen in en rond het Goffertbad. Als mensen zin hebben om vrijwilliger te worden, stuur dan een e-mail naar: r.koedam@sportfondsennijmegen.nl Het Goffertbad bestaat dit jaar 65 jaar. Dat wordt gevierd op Hemelvaartsdag (25 mei 2017). Degenen die willen komen dauwzwemmen, kunnen er al om 7:00 uur terecht. Het Goffertbad is die dag geopend tot 17:00 uur. Wie nog geen abonnement heeft, kan dat op 25 mei alsnog aanschaffen bij de receptie.

33


34

Hart van Nijmegen - mei 2017

Koningsdag in het Foto's: Enrico Miglino


Goffertpark

Hart van Nijmegen - mei 2017

35


36

Hart van Nijmegen - mei 2017

Extra inkomsten nodig voor uw vereniging?

Doe mee en maak elke maand kans op â‚Ź 1.000,-!

Al 45 jaar steunt de Nationale Stichting Grote Clubactie het Nederlandse verenigingsleven. Verenigingen zijn de basis voor een gezonde samenleving. Daarom organiseren wij jaarlijks een landelijke loterij waarmee verenigingen extra inkomsten werven.

Interesse? Ga naar clubactie.nl


Hart van Nijmegen - mei 2017

37

Tegels lichten om gasbuis en kabels uit jaren zestig te vervangen

Voor de derde keer in een jaar tijd is er gegraven aan de Muntweg

Opnieuw is in april en mei een gedeelte van de Muntweg opengelegd. Tot verrassing van bewoners die van niets wisten. Van Gelder Infratechniek uit Elburg heeft een oude gietijzeren gasbuis vervangen door een gele pvc-pijp. Tegelijk zijn twee stroomkabels op last van netbeheerder Liander vernieuwd. Roodwitte paaltjes wezen erop dat iets te gebeuren stond. Gele borden waarschuwden dat auto’s parkeren verboden was vanaf begin april, over een lengte van honderdvijftig meter. Maar hoe of wat en waarom, niemand die het wist. "Het is onze fout geweest dat bewoners niet zijn geïnformeerd," zegt Van Gelder-uitvoerder Arnoud van der Heide verontschuldigend. "We hebben een paar telefoontjes gehad over de bedoeling van de verkeersborden. En een mailtje van een bewoner die zijn camper op de inrit had staan. Ik heb hem gevraagd dat met de werklui ter plekke te regelen." Ziekenhuis Gewoonlijk kondigt het bedrijf volgens de uitvoerder minimaal een week van tevoren aan wat er gaat gebeuren. "Dat we het perceel met loopschotten toegankelijk houden, wanneer we beginnen en hoe lang het gaat duren."Ditmaal is dat erbij ingeschoten. Reden: de collega die dat zou regelen, belandde na een huisartsbezoek onverwacht acuut in het ziekenhuis. "Ik dacht dat hij de brief nog op tijd had verstuurd, maar dat was niet zo."

Het bedrijf is een oude bekende op de Muntweg. Vorig jaar lichtte het aan de huizenkant ook al trottoirtegels vanaf de Neerbosscheweg tot aan Muntweg 468. "Klopt," zegt Van der Heide. "We gaan door waar we toen gestopt zijn." Netbeheerder Liander laat ook op het vervolgstuk tot aan het politiebureau de oude gietijzeren gaspijp er uithalen. De uitvoerder schat dat de buis er al ligt sinds eind jaren zestig. De stroomdraden trouwens ook. "Ze worden vernieuwd om de kans op lekkage of storing te verkleinen." Mei Van Gelder heeft vrij recent zijn ploeg gravers ook ingezet aan de overzijde van de Muntweg. Om extra stroomtoevoer te regelen voor Koninklijke Smit Trafo werden flink formaat kabels vanaf de Tarweweg naar de Groenestraat gelegd, onder fietspad en trottoirs. En amper waren de laatste sporen ervan uitgewist, of het oranje ploegje met graafmachine verscheen alweer. Volgens Van der Heide moeten zijn mannen in mei klaar zijn. "In elk geval voor de Vierdaagse, want die is heilig." Oh ja, Van der Heide heeft van de camperbezitter een mailtje teruggekregen. "Hij was tevreden over de manier waarop het was geregeld. Ik vind het mooi dat we zoiets ook horen." ❤ Tekst en foto: Henk Verhagen


38

Hart van Nijmegen - mei 2017

Vrijwilliger in ’t zonnetje

SeniorWeb vergroot computer

Gert Jupijn aan het werk in zijn thuiskantoor

SeniorWeb Nijmegen is in samenwerking met bibliotheek De Mariënburg actief in het begeleiden van ouderen bij activiteiten met digitale middelen en op het internet. Sinds Gert Jupijn (70) uit de Emancipatiebuurt­in 2005 met vervroegd pensioen ging, is hij actief bij SeniorWeb. Wat houdt SeniorWeb precies in? “SeniorWeb is een landelijke vereniging met het hoofdkantoor in Utrecht en vierhonderd zelfstandige leslocaties in Nederland. SeniorWeb Nijmegen is een stichting en wij werken samen met de openbare bibliotheek. We geven computercursussen aan ouderen met een beetje basisniveau. Ouderen die nog nooit met een computer gewerkt hebben, kunnen eerst de gratis cursus ‘klik en tik’ bij de bibliotheek doen. Daarnaast helpen we mensen via de telefoon of pc-hulp aan huis. Ook zijn wij maandelijks actief in de Biezantijn in het Waterkwartier, met een Digitaal Café waar iedereen binnen kan lopen met vragen over hun apparatuur (laptop, tablet, smartphone, e-reader enz.) of voor hulp bij specifieke programma's.” Waarom heb je voor SeniorWeb gekozen? “Van huis uit ben ik elektronicus. Toen ik met pensioen ging, wilde ik daar graag weer iets mee gaan doen. Ik ben begonnen als docent bij SeniorWeb en nu doe ik daarnaast pc-hulp aan huis. Ik ben al elf jaar secretaris en sinds september ben ik voorzitter.”

Wat vind je zo leuk aan het werk? “Ik kan veel vanuit huis werken, via telefoon, mail en internet. Het is ontzettend leuk om met mensen te werken, vooral omdat het enthousiaste mensen zijn die graag met computer of tablet het internet willen leren verkennen. Ik ben er zo’n twintig tot dertig uur per week mee bezig. Het werk geeft veel voldoening.” Hebben jullie nog vrijwilligers nodig? “We kunnen altijd docenten gebruiken om computerles te geven. Een groep cursisten bestaat uit vier tot acht mensen. Bij de grote groepen worden de lessen begeleidt door een docent en drie assistenten, zodat we bijna één op één kunnen werken. Mensen werken op hun eigen laptop en als ze geen laptop hebben, kunnen ze er tijdens de les een van ons gebruiken. Maar dat vinden ze vaak verwarrend omdat het er dan thuis op hun eigen computer net wat anders uitziet.” Zijn er veel ouderen die met de computer willen leren ­omgaan? “Steeds meer, vooral naar de cursus Windows 10 en de tablet is veel vraag. Ook is er vraag van ouderen die graag willen leren hoe je moet winkelen en betalen via internet.” ❤ Tekst en foto: Leonie Valckx Voor meer informatie, ga naar www.nijmegen-bibliotheek.seniorweb.nl


Hart van Nijmegen - mei 2017

vaardigheden van ouderen Lees op de vorige pagina het verhaal over de vrijwilliger Gert Jupijn. Geïnspireerd door dit verhaal? ‘Fietsen Alle Jaren Nijmegen’ in de Hazenkamp zoekt ook vrijwilligers:

Fietsen in Nijmegen, dat kan altijd De gemeente Nijmegen stimuleert zelfs uitdrukkelijk het fietsen door de aanleg van snelfietspaden die de stad met de omringende plaatsen verbindt. Ouderen blijven langer fietsen omdat ze overstappen op e-bikes. Kortom, de fiets is één van de mooiste en gezondste uitvindingen van de moderne tijd. Maar.... dan ga je zwabberen en wordt op- en afstappen lastig. Dan durf je, kun je, of mag je niet meer en staat de fiets te verstoffen in de schuur. Dan is er gelukkig de organisatie met de naam ‘Fietsen Alle Jaren Nijmegen’. Een unieke club vrijwilligers die mensen gratis rondrijdt, samen met iemand anders, naar elke plek in de stad of nabije omgeving die je graag weer eens zou willen zien. Ze gebruiken daarvoor een elektrisch ondersteunde riksja. Je hoeft maar te bellen of te mailen en er wordt een afspraak gemaakt. Het idee van "fietsen, alle jaren, de wind door je haren" is overgewaaid uit Denemarken, waar intussen al zo’n vijfhonderd vrijwilligers met hun riksja's aan mensen de mogelijkheid bieden weer eens te genieten van het weer, de omgeving en misschien wel van een verrassende ontmoeting met oude bekenden. En een kopje koffie onderweg kan ook. Er zijn al twee locaties in de stad die een gratis koffie aanbieden als de riksja bij hen aanlegt.

In Nijmegen is een enthousiaste groep vrijwilligers aan het werk met twee riksja's; de groep van Nijmegen Centrum. Onlangs hebben ze een demonstratie verzorgd in de Hazenkamp voor mensen die om de een of andere reden niet meer zelf fietsen. De start werd gemaakt op het plein voor de Maranathakerk aan de Steenbokstraat. Alle deelnemers keerden opgetogen van de proefrit terug. Een aantal deed meteen een aanvraag voor een echte tocht. De vrijwilliger van die dag was verrast door al die blije mensen en dacht dat onze wijk ideaal was om een tweede groep te beginnen en daarvoor de centraal gelegen Maranathakerk als uitvalsbasis te gaan gebruiken. Als vijf of zes mensen in overleg en met ondersteuning van de bestaande groep van Nijmegen Centrum de organisatie ervan op poten willen zetten, kan ‘Fietsen Alle Jaren Nijmegen’ ook in de Hazenkamp een succes worden. ❤ Tekst: Ab Wanders. Foto's: Addie Wanders Wie zich in de Hazenkamp wil inzetten voor Fietsen Alle Jaren Nijmegen, kan zich aanmelden bij Willem van Tilburg, koster van de Maranathakerk. Tel: 06 388 399 93. E-mail: willem.vantilburg@glazenkamp.net

39


40

Hart van Nijmegen - mei 2017

Gorterplaats 7 • 6531 HZ Nijmegen T. 06 - 49 78 03 66 • www.meubelmakeroliemans.nl E-mail: info@meubelmakeroliemans.nl

• binnen- en buitenschilderwerk • wandafwerking waaronder glasweefsel • houtrot reparatie’s Tijdens de wintermaanden een korting van 15% op al uw binnenschilderwerk.

Voor een vrijblijvende offerte belt u 06- 206 505 65 Zie onze vernieuwde website! www.somonschilderwerken.nl

nieuwe en gebruikte fietsen, reparatie-renovatie-restauratie

Willemsweg 98 024-3558854 www.williewillemsefietsen.nl

De warmte en gezelligheid bij u thuis is veel waard. Tegenwoordig willen steeds meer ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Echter, bij het ouder worden neemt de vraag naar hulp en ondersteuning toe. Wij staan voor zichtbare zorg in de wijk. Dit betekent dat de wijkverpleegkundigen en verzorgenden altijd dichtbij zijn. Ze kennen de wijk en de zorgbehoeften van onze cliënten. Maar weten ook direct waar passende aanvullende zorg te krijgen is als dit noodzakelijk is. Wij staan voor kwaliteit en waarborgen continuïteit. Vanzelfsprekend hebben wij aandacht voor de cliënt. Teamzorg Nijmegen verricht diensten en biedt oplossingen op het gebied van; • Persoonlijke verzorging; • Verpleging; • Individuele begeleiding/ondersteuning.

GRATIS INLOOPSPREEKUUR SPORTBLESSURES Elke maandag van 17.00-17.30 uur T: 024 – 833 00 22 E: fysiotherapie@fysiotherapiehazenkamp.nl Voor informatie zie T, E, W. W: www.fysiotherapiehazenkamp.nl

Begeleiding en ondersteuning; • Helpen met omgaan van eventuele beperkingen en activeren van zelfhulp; • Tijdelijk ontlasten en/of ondersteunen mantelzorger. Uw kwaliteit van leven is onze zorg! Door onze begeleiding en zorg kan opname in een instelling worden voorkomen of uitgesteld. Ook zijn wij daar om u te ondersteunen en te begeleiden wanneer u terug mag keren naar huis.

Tarweweg 7s | 6534 AM Nijmegen | info@teamzorg.eu | www.teamzorg.eu | T. 024 206 37 20 | M. 06 1500 62 73


Hart van Nijmegen - mei 2017

41

Kunst in de wijk

Nienke van Hunen maakt van koken kunst

Nienke van Hunen

In stadsdeel Nijmegen-Midden wonen en werken kunstenaars van diverse pluimage. In de serie kunst in de Wijk vertelt Arnoud de Graaff waar ze mee bezig zijn en wat hen beweegt. Deze keer aandacht voor NIenke van Hunen, die van koken kunst maakt.

Hand kwam werken, was haar eerste taak het opdienen van de soep aan de jury van de landelijke verkiezing van het ‘café van het jaar’. Met de soep was wat mis gegaan, maar "blijkbaar heb ik dat goed opgelost, want al snel belandde ik in de keuken," aldus Nienke.

Koken is kunst. Misschien wel geen kunst met een hoofdletter K, maar desondanks kunst. Nienke van Hunen kookt al jaren in café De Blaauwe Hand, dat behalve Nijmeegse oudste cafe (1542) ook nog het best verstopte café van Nijmegen is: het zit tussen de Waag en de Sint Stevenskerk in gepropt.

Koken voor artiesten Het koken voor de artiesten is fascinerend. Soms hebben de artiesten uitgesproken verzoeken waaraan het eten moet voldoen, maar er zijn ook artiesten die zich laten verrassen. Het is elke keer weer anders en nooit saai. Wanneer ze kookt voor artiesten, luistert ze naar hun muziek. En soms laat ze zich daarbij inspireren. Nienke: "Bij Gregory Porter had ik al een menu in gedachten, maar dat heb ik compleet omgegooid toen ik de muziek hoorde." En het voordeel van koken voor artiesten is dat ze ook regelmatig een concert bezoekt en de heavy metalbands die ze bewondert (Gorija, Mastodon) persoonlijk ontmoet en zelfs wordt uitgenodigd om als kok mee te gaan op tournee. Maar maanden van huis ziet Nienke niet zitten. Thuis bij de katten en zorgen dat er geen kruimels op het aanrecht komen, is prima. ❤

Kookboeken Maar er is meer, want Nienke houdt wel van variatie en uitdaging. Zo kookt ze ook al jaren in Doornroosje voor artiesten van diverse pluimage. Ze heeft daarover samen met buurvrouw Tefke van Dijk in 2013 een kookboek geschreven, dat heel toepasselijk Bandeet heet. De titel verwijst naar etende musici, maar natuurlijk ook naar Bob Geldofs liefdadigheidsgroep Band Aid. Daarnaast verscheen er in 2010 ook nog het het Blaauwe kookboek, staat een in eigen beheer uit te geven kookboek Kruimels op het aanrecht voor oktober dit jaar, en het tweede deel van Bandeet voor 2018 gepland. Ook doet ze catering aan huis. Culinair verleden Hoe is dat allemaal zo gekomen? Nienke komt uit een culinaire familie. Haar vader is al vele jaren een hobbykok en haar culinaire sparringpartner. Toen ze zeventien jaar geleden in de Blaauwe

Tekst: Arnoud de Graaff. Foto: Edwin Smits

Ga voor meer informatie over de kookkunst van Nienke van Hunen naar www.ineten.nl


42

Hart van Nijmegen - mei 2017

Vragen over regels en papieren? Een goed idee voor de buurt? Nieuwe mensen ontmoeten? Andere mensen helpen? Zorg of hulp nodig?

Fysiotherapie Sint Anna

Kom na ar de Stip! Samen maken we de wijk

Samenwerkende Fysiotherapeuten Theunissen Fysiotherapeuten Groenestraat 217 Y 6531 HH Nijmegen tel: 024-3550386 www.theunissen-fysiotherapeuten.nl

Fysiotherapie de Goffert Dobbelmannweg 118 6531 KZ Nijmegen tel: 024-3552268 www.fysiotherapiedegoffert.nl

Fysiotherapie Sint Anna Medisch Centrum Sint Anna Sint Annastraat 180 6525 GW Nijmegen Tel: 024 -3505892 www.fysiotherapiesintanna.nl

Stip Midden midden@stipnijmegen.nl

Avalon Fitcentre

In samenwerking met St. Hubertusstraat 2 6531 LB Nijmegen tel: 024-6635173

Openingstijden: Dinsdag en donderdag van 13:00 tot 16:00 uur Woensdag van 09:00 tot 12:00 uur

10 goede redenen om cliënt van de Zuider Apotheek te zijn. omdat wij: 

Medicatiebewaking hoog in het vaandel hebben.

Continue werken aan het optimaliseren van service en kwaliteit en nauw samenwerken met uw huisarts.

HKZ gecertificeerd zijn en daarmee voldoen aan strenge eisen om o.a. uw medicatie af te mogen leveren. Dit wordt ieder jaar beoordeeld.

Een uitgebreide bezorgservice hebben. Wij bezorgen in Nijmegen tot 20.00u gratis bij u thuis.

Apothekers spreekuren op afspraak aanbieden.

Telefonische startbegeleiding bieden bij diverse medicijnen.

U begeleiden bij ontslag uit het ziekenhuis.

Themaweken organiseren zoals bijvoorbeeld Astma/COPD en diabetes.

Extra hulp en huisbezoeken voor mensen die moeite hebben met het innemen van hun medicatie. Wij leveren ook voorverpakte weekmedicatie.

Bovendien zijn de apothekers speciaal opgeleid om een medicatiebeoordeling, erkend door de verzekering te mogen doen. Bent u nog geen cliënt? Laat u dan geheel vrijblijvend informeren.

Zuider Apotheek Jacobslaan, St. Jacobslaan 339, telefoon 3550300 Zuider Apotheek Hazenkamp, Vossenlaan 90, telefoon 3592535 Zuider Apotheek Malvert, Malvert 51- 33, telefoon 3443738

(Kijk op www.zuiderapotheek.nl voor nog meer locaties van de Zuider Apotheek.)

.


Hart van Nijmegen - mei 2017

Een kopje Kolping

‘Wij kunnen nergens anders aarden’

Joop en Bets Wijers willen in hun Kolpingbuurt wonen, en nergens anders

Ze voelen zich een beetje als de laatsten der Mohikanen, Bets (58) en Joop (67) Wijers. Bijna de hele oude garde van de Kolpingbuurt is verdwenen. Verhuisd of verscheiden. "Het is hier sterk veranderd. In onze beleving is dat erg negatief." In het huidige stulpje aan de Leo XIII-straat wonen Bets en Joop zo’n veertig jaar nu. Op de bank in hun voortuin zitten vier geknielde figuren naar binnen te turen; poppen die Bets spaart. "Als we boodschappen gaan doen, haal ik ze naar binnen. Want je weet niet wat er anders mee gebeurt." Maar als het even kan, zitten ze samen in hun voortuin, aan de tafel met grote asbak. Met uitzicht op de friettent met de witte halve bollen ervoor die parkeren tegen moeten gaan. Joop: "Ik heb er eens theelichtjes op willen zetten. Dan is het net een landingsbaan." Bijeengeraapt Vroeger woonden Bets’ twee broers en twee zussen ook in de buurt, net als die van Joop. En Joops moeder woonde er. "Wij waren erop tegen dat er in de jaren zeventig steeds maar mensen van buitenaf werden ingepompt," zegt Joop. "Daardoor is het hier altijd een bijeengeraapt zootje geweest." Hij zegt dat de wijk "vroeger niet zo gezellig was in de omgang met de rest van Nijmegen." Dat de ME eens uitrukte naar de wijk? Joop kijkt op. "Dat was een lolletje, jongen."

De Kolping: "Het is altijd een vergaarbak geweest, het rioolputje van Nijmegen," wijst Joop de gemeente als veroorzaker aan. "Onder elkaar voelden we ons veel socialer dan de rest. We letten op elkaar, hielpen elkaar." Perceel 6 Maar ook nu willen de Wijers nergens anders wonen. De familie heeft haar hele verleden in de Kolping liggen en wil daar dichtbij blijven. "Voor Talis is dit perceel 6. Voor ons zit er meer achter. Hier zijn onze kinderen geboren en opgegroeid. Hier zit al onze energie in, onze emoties en ons geld. Hier heeft iedereen van alles beleefd. Dat blijft, ook al is het huis straks gesloopt." Liefst hadden ze gezien dat corporatie Talis de hele Kolpingwijk had platgegooid en alles echt nieuw had opgezet. Wat Joop niet begrijpt: "Vroeger had je acht kinderen en waren deze huizen kennelijk groot en goed genoeg, nu hebben mensen twee kinderen en zijn de huizen te klein. Ik ben nog altijd van plan een boek over de buurt te schrijven. Ik schop tegen autoriteiten aan, daar maak je geen vriendjes mee. Maar ik heb dat denk ik al bij mijn geboorte meegekregen." ❤ Tekst: Henk Verhagen. Foto: Vincent Moll

43


44

Hart van Nijmegen - mei 2017

ONZE

Wij zijn nu ook op maandag geopend!

!

Onze nieuwe openingstijden:

VOORDELIGER DAN

Beemster uit de supermarkt… ———————————————————

BELEGEN BOER VERWEIJ

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag:

12.00 – 18.00 uur 8.00 – 18.00 uur 8.00 – 18.00 uur 8.00 – 18.00 uur 8.00 – 18.00 uur 8.00 – 16.00 uur

- goud gehaald op de boerenkaaskeuring 2017 -

NU

€ 6.00 per 500 gr. (aktie tot 1 juli)

lekkerder… Verantwo ord en

Vrijdag, zaterdag en zondag tot 21:00 uur geopend

De Groene Weg Bas Derksen Groenestraat 189 | Nijmegen | T: 024 355 50 60 nijmegen@degroeneweg.nl | nijmegen.degroeneweg.nl

Openluchtbad De Goffert

Tot 21.00 uur geopend voor ambachtelijk schepijs, koffie of een borrel

Openingstijden: Ma 10:00 – 17:30 uur Di 10:00 – 17:30 uur Wo 10:00 – 17:30 uur Do 10:00 – 17:30 uur Vr 10:00 – 21:00 uur Za 10:00 – 21:00 uur Zo 10:00 – 21:00 uur Keuken tot 19:00 uur geopend

P U U X

Groenestraat 191, Nijmegen 024-7502542 - info@puux.nl

Openluchtbad De Goffert viert dit jaar zijn 65ste verjaardag! Dit vieren wij graag samen met u op Hemelvaartsdag (25 mei). U komt toch ook?!  Dauwzwemmen. U kunt ‘morgens al vanaf 7:00 uur komen zwemmen; de accommodatie is geopend tot 17:00 uur.  Wilt u genieten van een lekker ontbijt? Voor slechts € 3,00 p.p. zorgen wij tussen 7:30 en 9:00 uur voor een heerlijk ontbijtje! Schrijf u in bij de receptie van het Goffertbad.  Op deze speciale dag kunt u in het Goffertbad alsnog een seizoenabonnement aanschaffen tegen het voorverkooptarief!  ‘s Middags is er een spelprogramma voor de jeugd. Dit is echter onder voorbehoud; afhankelijk van de weersomstandigheden e.d.  Het gehele seizoen betaalt u voor ‘gewone koffie’ of thee € 0,65!


Hart van Nijmegen - mei 2017

Wegwijzer024.nl wijst de weg in welzijn, wonen en zorg

Wegwijzer024.nl

Swon het seniorennetwerk lanceert in samenwerking met de Nijmeegse Sociaal Wijkteams en Stips de Wegwijzer024.nl. Op deze website staat het aanbod in Nijmegen op het gebied van welzijn, wonen en zorg overzichtelijk bij elkaar. Zo vind je snel en makkelijk de juiste organisatie, dienst of activiteit in het sociale domein.

professionals en vrijwilligers. Met de komst van Stips en Sociaal Wijkteams wordt zorg en welzijnswerk niet langer centraal, maar in de wijken georganiseerd. In elke wijk zijn mensen op hun eigen manier bezig om informatie te bundelen. Vanaf nu is deze informatie met behulp van Wegwijzer024.nl gemakkelijk te vinden en te delen met wijk- en stadsgenoten. â?¤

Wie op zoek is naar praktische ondersteuning, praktische hulp thuis, een buurtrestaurant of een sportgroep kan met flyers, posters of googelen op internet natuurlijk een heleboel informatie vinden. Maar hoe maak je nou een goede keuze uit die stortvloed? Wegwijzer024.nl maakt het een stuk gemakkelijker. Er staan zo’n duizend verschillende activiteiten, organisaties en diensten genoemd. Denk daarbij aan onderwerpen als: (ontmoetings)activiteiten, dagbesteding, mantelzorgondersteuning, ondersteuning door vrijwilligers, praktische hulp thuis, werk en inkomen, wonen en belangenbehartiging.

Tekst: Swon het seniorennetwerk. Foto: Goedele Monnens

Het mooie van Wegwijzer024.nl is dat filteren op onderwerp en/ of op de eigen wijk mogelijk is. Zo vind je bijvoorbeeld gemakkelijk vrijwillige maatjesprojecten, schuldhulpverleners, ontmoetingsactiviteiten, belangenbehartigers, woonvormen met begeleiding of plekken in eigen buurt om samen te eten. Wegwijzer024 voorziet in een vaak gehoorde behoefte aan wijkgerichte en themagerichte informatie voor zowel bewoners als

Wie op Wegwijzer024.nl iets mist of niet heeft gevonden, kan binnenlopen bij de Stip in de wijk of bellen naar de Informatie- en Advieslijn, tel. 088 00 11 300. De Informatie- en Advieslijn is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 9:00 12:30 uur en van 13:00 - 16:00 uur. Om Wegwijzer024.nl zo up-to-date, volledig en juist mogelijk te houden, roepen de makers van de site de hulp in van alle Nijmegenaren. Voor iedereen die een activiteit organiseert, iets mist of ziet dat er iets niet klopt: geef via een button op de website een activiteit of wijziging door. Meer informatie is te vinden op www.wegwijzer024.nl

45


46

Hart van Nijmegen - mei 2017

Het Verleden in Verhalen

Herinneringen aan de St. Jansschool

Sint Jansschool 1953-1954: De eerste klas van Mies Dekkers, schooljaar 1953-1954

Het ontstaan van nieuwe stadswijken in de eerste helft van de twintigste eeuw brengt de zorg voor goed onderwijs met zich mee. Zo was de bouw van een klooster met meisjesschool aan de Dobbelmannweg in 1909 het begin van een serie schoolgebouwen voor de opgroeiende jeugd in Nijeveld. Er komen niet alleen aparte scholen voor katholieke jongens en meisjes, maar ook gemengde scholen voor het protestantschristelijk onderwijs. In 1921 wordt aan de Groenestraat de protestants-christelijke kleuterschool Agnes Reiniera geopend, in 1922 gevolgd door een school voor het protestants-christelijk lager onderwijs aan de Hazenkampseweg. Aan de Reestraat verschijnt een school voor het openbaar lager onderwijs. Als op 6 mei 1921 de nieuwe St. Jansschool aan de Groenestraat 227 in gebruik is genomen, wordt deze vooral geschikt geacht voor katholieke jongens uit arbeidersgezinnen van het Willemskwartier, die later een technisch beroep zullen kiezen en voor wie de ambachtsschool bedoeld is. De St. Antoniusschool aan de Verlengde Groenestraat richt zich meer op jongens uit middenstandsgezinnen, afkomstig uit de Hazenkamp en St. Anna, die vervolgonderwijs aan de kweekschool, hbs of het gymnasium zullen gaan volgen.

Jaren vijftig De overgang van de kleuterschool aan de Dobbelmannweg naar de St. Jansschool gaat geleidelijk, maar de tafeltjes uit de kleuterklas hebben plaats gemaakt voor schoolbankjes met inktpotjes en de kleurpotloden voor een penhouder met kroontjespen. Juffrouw Mieske Dekkers heeft de eerste klas, maar alle hogere klassen hebben meesters. We leren letters en cijfers met de schoolplaten van Cornelis Jetses aan de wand. We leren schoonschrijven, rekenen, taal, zingen, gymnastiek, en krijgen ook godsdienstles. Kapelaan Eras vertelt tijdens de godsdienstlessen dat we ook goede daden moeten verrichten, zoals moeder helpen bij het mattenkloppen, het zeil boenen of de was door de wringer halen. Ook meedoen met de actie ’zilverpapier sparen voor de missie in Afrika’ helpt om later in de hemel te komen. De school zamelt melkflesdoppen en wikkels van koetjesrepen in en zorgt ervoor dat de opbrengst bij de missionarissen terechtkomt. Tijdens de luisterlessen kaarsrecht in de bank blijven zitten met de armen over elkaar. Wie zich netjes gedraagt, mag als beloning voor juffrouw Dekkers een pakje ’Miss Blanche’ sigaretten kopen bij sigarenmagazijn Pfeil aan de Groenestraat, want er wordt door de juf en verschillende meesters nog volop gerookt. Sommige jongens nemen snoep mee naar school;


Hart van Nijmegen - mei 2017

47

1921-1980 in de bomen van het schoolplein kan schieten, die heeft gewonnen. Toen is er per ongeluk een steen door een ruit van het zusterklooster, rechts van de school, terechtgekomen. De volgende morgen kwam moeder-overste alle klassen langs, om te vragen of er iemand iets gezien had.

4e klas Sint

Jansschool 19

57: De vierd

e klas van m

eester Van R

een

zoethout, trekdrop of kauwgom, gekocht bij het groente- en fruitwinkeltje van Kwakernaat op de Willemsweg. Zingen in de klas In de tweede klas van meester Rutten worden de tafels van 1 tot en met 10 geleerd en luidkeels met de hele klas herhaald. Ook vakken als vaderlandse geschiedenis en aardrijkskunde komen erbij. In elke klas wordt er gezongen, soms met begeleiding van het harmonium. Niet iedereen zingt zuiver, maar er zijn ook uitzonderlijke zangtalenten, zoals Pierre van Kleef uit De Génestetlaan. Meester Courbois, een zachtaardige meester, staat voor de derde klas. De vierde klas is van meester Van Reen. Hij vertelt spannende verhalen en maakt van al zijn klassen foto’s. In het vijfde schooljaar staat opnieuw meester Van Reen voor onze klas. We krijgen dan Engelse les en Franse les van meester Jans. Hoofdmeester Van Steen leidt de zesde klas. Hij houdt van sport en gymnastiek, maar ook van kerkmuziek. Wekelijks zingt hij met zijn klas Gregoriaans en geeft daarbij uitleg van het Latijn, wat fijn is voor de misdienaartjes en de koorzangertjes onder ons. Schoolplein Tijdens het speelkwartier wordt er geknikkerd, haasje over, of krijgertje gespeeld. Bij vorst is een gedeelte van het schoolplein onder water gezet, zodat we ons heerlijk op een ijsbaan kunnen uitleven. Meesters patrouilleren om de orde te bewaken, toch wordt er wel eens kattenkwaad uitgehaald. Zo zijn we ooit met een paar jongens na schooltijd over het schoolhek geklommen. We hadden afgesproken: wie met de katapult het hoogst

Fietsbedevaart In 1958 was het honderd jaar geleden dat Onze Lieve Vrouw in Lourdes voor de eerste keer aan Bernadette Soubirous verscheen. De St. Jansschool herdenkt deze gebeurtenis met een fietsbedevaart naar Katwijk aan de Maas, zodat wij op een zonnige lentedag met houten klossen op de pedalen, voor onze vaak nog te korte benen, naar Malden en Mook fietsen, waar het veerpontje ’God met Ons III’ ons de Maas overbrengt naar Katwijk. Daar wonen we de Heilige Mis bij en bewonderen de Lourdesgrot. Schooltandarts Het was iedere keer weer spannend wanneer de schooltandarts kwam om onze gebitten te behandelen. In 1954 was de tandartswagen voor het eerst op het schoolplein verschenen. Om de jongens op deze mobiele tandheelkunde voor te bereiden, had meester Van Steen een speciaal tekst geschreven op de melodie van ’De wielewaal’: De tandartswagen in de stad, wij hebben de eerste beurt gehad. Op onze speelplaats staat hij stil, het lijkt wel een duiventil. Kom op met boor en tang, kom op met boor en tang. De tandarts hij leve lang! ❤ Tekst en foto’s: Henny Fransen

egionaal in 1954 Foto: R Tandartswagen en Archief Nijmeg


48

Hart van Nijmegen - mei 2017

ambacht natuurlijk en puur graan uit de Betuwe

in winkels en horeca

workshops

De Streekbakker Thijmstraat 119 Nijmegen 024 737 0483 destreekbakker.nl


Hart van Nijmegen - mei 2017

Gestart in ’t Hart

Bakkerscafé Dé Bakkerij: ‘Een sfeer die letterlijk warmte uitstraalt’

Eva Walraven in de nieuwe bakkerij aan De Houtwerf

Gestart in ‘t Hart gaat over ondernemers die net gestart zijn in Nijmegen-Midden. Deze keer een kennismaking met Bakkerscafé Dé Bakkerij aan de Hatertseweg. De eerste indruk bij binnenkomst: de geur van versgebakken brood, het onmiskenbare aroma van sterke koffie en dat alles vermengd met lichte impressies van pas gezaagd hout. Nee, dit is geen highbrow beschrijving van een duur glas wijn. Het zijn de niet te missen zintuiglijke waarnemingen die je ondergaat als je het nieuwe Bakkerscafé Dé Bakkerij aan De Houtwerf (Hatertseweg) binnenstapt. In het bakkerijgedeelte worden de laatste broden van die dag uit de oven gehaald, de espressomachine staat te stomen en werklieden zijn nog druk bezig met de inrichting van de lunchroom. Bakkerscafé Dé Bakkerij is het zusje van Bakkerscafé Brood op de Plank, dat al acht jaar gevestigd is in de Castellastraat in de wijk Bottendaal. De biologische bakkerij is in februari naar De Houtwerf verhuisd, de nieuwe lunchroom opende half april zijn deuren voor het publiek. “Het Bakkerscafé is acht jaar geleden als stichting ontstaan in Bottendaal na de sloop van het Dobbelmancomplex. Enerzijds om de sociale samenhang in de nieuwe wijk te bevorderen, maar vooral om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven,” zegt Eva Walraven (37), directeur van de stichting. “Dat laatste is echt de hoofdmissie van de stichting.”

En dus werken in de bakkerij en de twee lunchrooms mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap of mensen met een psychiatrische achtergrond. “We willen binnen een levendige en succesvolle bedrijfsmatige omgeving kansen creëren voor mensen om heel veel verschillende dingen te doen. Mooi brood maken, het brood per fiets bezorgen, kopje koffie inschenken en samenwerken met anderen. Daarmee zijn mensen op een plek waar ze ertoe doen. ” Een bakkerij annex lunchroom is volgens Eva Walraven de ideale omgeving om het doel van de stichting te verwezenlijken. “Een bakkerij met de mogelijkheid een kopje koffie te drinken of te lunchen is een plek die letterlijk warmte uitstraalt: de ovens, de geur van appeltaart. Dat zorgt voor een sfeer waar je even wilt zijn en die uitnodigt om een praatje met mensen te maken.” Een succesvolle formule, zo is inmiddels wel gebleken. “De mensen weten ons goed te vinden en we zijn gegroeid van vijf medewerkers in het begin naar zeventig mensen nu. Ook leveren we brood aan tal van horeca-ondernemingen in Nijmegen. Duurzaamheid staat bij ons in alles voorop. Duurzaam voor onze mensen en duurzaam in onze bedrijfsvoering.” ❤ Tekst en foto: Ronald Spaak

49


50

Hart van Nijmegen - mei 2017

Oud & Nieuw in het Willemskwartier

‘Je bent een Willemskwartierder

Het Willemskwartier heeft de afgelopen jaren veel veranderingen ondergaan. Oude bewoners gingen, nieuwe bewoners kwamen. Gaan die twee een beetje samen? Hart van Nijmegen brengt een oude en nieuwe bewoner met elkaar in gesprek in ’t Hert. Dit keer: Brecht Witte en Noëmi Kwaks. Noëmi: “Wat is ’t Hert een mooi gebouw, ik was hier nog nooit geweest. Op de bordjes zag ik net ook dat er hier veel zit.” Brecht: “Zeker. Van consultatiebureau en gymzaal tot school. Waar woon je precies?” “In de Thijmstraat. Ik kom uit Helmond en ben dertien jaar geleden in Nijmegen komen studeren. Ik heb op veel plekken gewoond, van Muntweg en Lange Hezelstraat tot een flat bij de universiteit en de Pater Brugmanstraat. Toen was het tijd om een huisje kopen.” “Het is nu een gunstige tijd om te kopen.” “Het gaat enorm snel op het moment. We hadden twintig minuten binnen gekeken en moesten snel beslissen. Toen hebben we meteen een bod gedaan.” “En daar heb je geen spijt van?” “Nog niet. Het is een oud huis, dus je weet het niet precies.” “Een oud huis heeft vaak meer sfeer dan nieuwbouw,” zegt Brecht. “Klopt. Woon jij in een van de nieuwe huizen?” “Ja, ik ben geboren in Arnhem, opgegroeid in Velp en toen naar Nijmegen gekomen. Eerst in de Hillekensacker en toen in de Pater van Meursstraat. Met de sloop kregen we een wisselwoning om de hoek. We waren de enige bewoners die terugkwamen.” “Mis je de oude bewoners?”

“Voor de sloop vond ik de sfeer wel gemoedelijker. Mensen ­zaten buiten op de stoep voor de huizen en ik had veel contacten in de straat. Het blijft een gezellige wijk, iedereen kent iedereen. Inmiddels voel ik me wel een Willemskwartierder.” “Wanneer ben je een Willemskwartierder?” vraagt Noëmi. “Als je je hier thuis voelt.” “Dat heb ik al wel. Ik ben vaak verhuisd en had op iedere nieuwe plek nog het gevoel dat ik ‘naar huis’ wilde. Nu voelt het wel echt als thuis.” “Dan ben je een Willemskwartierder, haha.” “Haha. Krijg je nu een button?” “Die zijn er niet maar je kunt wel naar de Trots-op-de-Wijkdag komen, die is ieder jaar in juni. De hele Willemsweg is dan afgezet en overal staan kraampjes.” “Dan kan ik misschien met limonade voor mijn huis staan. We hebben nu nog een grote heg maar die willen we nog snoeien.” “Maak hem zo laag dat je lekker voor in de tuin kunt zitten. Dan komen de contacten vanzelf.” “Kom jij dan een keer koffiedrinken?” “Dat is goed. Kom jij ook een keer bij mij? Gezellig.” ❤ Tekst: Tefke van Dijk. Foto’s: Vincent Moll

Meedoen aan deze rubriek? Woont u al lang in het Willemskwartier of bent u er kort geleden komen wonen? Vertel uw verhaal in deze rubriek en neem daarvoor contact op via info@hartvannijmegen.nu


Hart van Nijmegen - mei 2017

als je je hier thuis voelt’

Brecht

Noëmi

Naam: Brecht Witte Woont: Pater van Meursstraat Leeftijd: 58 jaar Aantal jaren in de wijk: 32 jaar (33 jaar in juni) Kinderen: 2 zonen (33 en 23 jaar), 1 kleindochter (bijna 1) en begin september ook een kleinzoon. Werk: Administratief medewerker op twee basisscholen, vier dagen per week. Sport/hobby: Geen sport (kwam ’s avonds niet van de bank af), handwerken (breien), reizen (als het geld het toelaat), lezen en wandelen. Muziek: Vooral muziek uit de jaren zeventig en tachtig en klassiek. Heel breed, maar geen hiphop (dat is “niet te volgen”). Krant: Tijdje de Volkskrant. Prima krant, maar hij belandde negen van de tien keer ongelezen in de bak. Bladert op het werk soms door De Gelderlander. Televisie: Engelse detectives, De Rekenkamer, Kassa, nieuws en films. Wil in de wijk: Saamhorigheid en goede contacten, sociale controle op een positieve manier. Guilty pleasure: “Goede chocola gaat in één keer op, bewaren kan niet. Ik kan ook echt opgaan in één ding, zoals een hele dag zitten breien voor mijn kleinkind.”

Naam: Noëmi Kwaks Woont: Thijmstraat Leeftijd: 31 jaar Aantal jaren in de wijk: sinds september 2016 Kinderen: Geen. Wel een konijn, “daar moet je ook voor zorgen.” Werk: Vier dagen in de week psycholoog bij een praktijk in de Van Peltlaan, en een post-doc opleiding in Utrecht (een dag per week). Sport/hobby: Hockey bij Union, expres een teamsport want het ‘op de bank blijven zitten’ is herkenbaar. Muziek: Qmusic in de auto (tijdens het korte stukje naar het werk) en thuis Sky Radio. Krant: Geen (een krant is zo onhandig groot, “net als het reclameblaadje van de Kruidvat”). Leest nieuws online op nu.nl. Televisie: Series op Netflix (echt verslavend omdat telkens “over tien seconden” de volgende begint). Wil in de wijk: Laagdrempelige wijkactiviteiten om mensen te leren kennen, en als het even kan familie en vrienden. Guilty pleasure: “Ik kan chips eten tot ik buikpijn heb. Het schijnt dat ze er iets in doen waardoor je blijft eten, net als bij sigaretten. Ik ben wel verslavingsgevoelig.”

51


52

Hart van Nijmegen - mei 2017

Landbouwbuurt schuift bij elkaar aan tafel

Het toetje van gestoofde peer met vanille-ijs en slagroom smaakt uitstekend

Sinds 2003 organiseert Katia Oome bijna jaarlijks ‘Landbouwbuurt eet’. Elke inwoner van de buurt kan meedoen. Ze koppelt steeds drie adressen aan elkaar, waarbij elk adres een gang krijgt toegewezen. Men begint bij het adres met voorgerecht, verhuist daarna richting hoofdgerecht en eindigt op het toetjesadres. Het is allemaal begonnen in 2005 toen Nijmegen haar 2000-jarig bestaan vierde. Er werd in de hele stad 'Nijmegen eet' georganiseerd. Katia had zich daar samen met een buurvrouw voor ingeschreven. Het jaar daarop heeft ze de stoute schoenen aangetrokken en zelf zoiets georganiseerd: ‘Landbouwbuurt eet’. Er is inmiddels een vaste kern ontstaan die iedere keer meedoet met daaromheen nieuwe aanwas. Net wie er kan op de geplande datum. Het koppelen van de adressen vraagt om een zorgvuldige planning. Zeker als mensen al meerdere jaren meedoen. Katia probeert steeds weer andere combinaties te maken van adressen. Soms moet er ook rekening gehouden worden met diëten. Die kun je niet allemaal bij elkaar in een groep zetten. Probeer maar eens vegetarisch, halal en koosjer te koken en tegelijkertijd rekening te houden met een glutenvrij dieet en een bonenallergie. Voorgerecht 18 maart. Rond zes uur lopen circa twintig mensen in groepjes door de buurt op weg naar het eerste adres. Het is een verrassing wie er komen. Wat je weet zijn de adressen waar je verwacht wordt en voor hoeveel personen en welke diëten je zelf moet koken. De kunst bij het koken en eten van het voorgerecht, is rekening houden met de gangen die nog moeten

komen. Mensen hebben de neiging hun gang aan te kleden tot een hele maaltijd “omdat het anders zo kaal lijkt.” Dit jaar waren de soepen populair: courgettesoep, pompoensoep en groentesoep. Hoofdgerecht Deelnemers die een hoofdgerecht klaarmaken, lopen voorop als hun groep op pad gaat na het voorgerecht. Men haast zich naar de keuken om de laatste hand te leggen aan de maaltijd. De overige mensen trekken hun jas uit en zoeken een plekje aan een prachtig gedekte tafel. Namens de organisatie is er een fles wijn afgeleverd die bijdraagt aan de goede sfeer. Een groep eet risotto met gamba’s en een salade, terwijl een andere groep een frittata van zoete aardappel, biet en wortel met twee salades voorgezet krijgt. De hoofdgang vergt wat meer tijd, de sfeer wordt losser. Of dat komt omdat men elkaar al wat beter kent of door de inhoud van de fles valt moeilijk te zeggen. Nagerecht Door het donker lopen de groepen vervolgens richting toetje. Het tempo ligt lager en de magen zijn al aardig gevuld. Ook hier is er variatie: Er was een groep die genoot van in drank en citroenrasp gestoofde peer met vanille-ijs en slagroom. Een andere groep kreeg koffievariaties voorgeschoteld door een professionele barrista. Na afloop kon iedereen terecht bij Katia om na te praten en ervaringen en recepten uit te wisselen. Door dit soort initiatieven wordt de buurt steeds bekender en vertrouwder. Dus volgend jaar weer? ❤ Tekst en foto: Eef van Hout


Hart van Nijmegen - mei 2017

Buurtmoestuin De Klokketoren

Het derde seizoen goed van start!

Voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe seizoen

De kinderschoenen is de tuingroep definitief ontgroeid. Ondanks het wisselende weer ligt de tuin er goed bij. Dezelfde groep mensen van vorig jaar is ook dit jaar weer actief. Er ligt een plan voor zaaien en planten en in de afstemming is meer routine. En er is zelfs sprake van specialisatie in de tuin.

aan voor een kopje koffie of thee. Zo groeit niet alleen de tuin, maar ook de betrokkenheid. ❤ Tekst en foto's: Marie Louise van der Ploeg

De kenners onder ons houden zich bezig met de vraag welke werkzaamheden er gedaan moeten worden. De dag voordat we in de tuin werken, krijgt iedereen per mail een lijstje met aandachtspunten, zodat iedereen ’s ochtends aan de slag kan. Twee mensen zijn bezig om een composthoop samen te stellen. Hier komt meer bij kijken dan je op het eerste oog zou denken. Zo is het bijvoorbeeld bij lang niet iedereen bekend dat brood en gekookte groenten niet op de composthoop mogen. Ook is er sinds kort een ‘officiële’ kruidentuin, opgedeeld in vakken met een vrolijke mozaïeksteen in het midden. Er is een gedeelte met fruit. De appelboom staat in bloei – ik verheug me al op een fris appeltje direct van de boom – en in de bessenstruiken is het begin van trosjes te bespeuren. Konden we begin maart nog wintergroenten uit de tuin halen, onlangs is de eerste opbrengst van het nieuwe seizoen geoogst. Er was al voldoende rabarber om het buurtrestaurant te voorzien van een overheerlijk toetje. Regelmatig komen mensen uit de buurt op de vrijdagochtend een kijkje nemen en schuiven

De tuin is op vrijdagochtend van 10:00-12:00 uur open voor bezoek en voor verkoop van groenten. Wilt u mee-eten of meewerken in het buurtrestaurant of de buurtmoestuin? Dat kan. Voor meer info zie www.facebook.com/vantuintotbord en www.vantuintotbord.nl

53


54

Hart van Nijmegen - mei 2017

KIBBELING 250 GRAM € 4,40

BELANGRIJK NIEUWS!!

KIBBELING 500 GRAM + SAUS voor € 8,50 extra saus voor 0,60 ct.

van 08.30 tot 12.00 uur Nijmegen Sint Jacobslaan 277 Tel. (024) 355 07 08

Wijchen Lepelaarstraat 6a Tel. (024) 641 26 90

www.bakkerij-holland.nl

Fysiotherapie Michel ten Bokum Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie

St. Annastraat 282 T: 024 3565960 M: 06 51792621

• Natuurvoedingsmiddelen •Uitgebreid assortiment Groenestraat 199 6531 HE Nijmegen tel: 024 3553492

•Ook glutenvrij •Goede parkeergelegenheid

Met eigen kaarsenmakerij www.bijenkaars.nl Bruine, witte en gekleurde bijenwaskaarsen Kinderfeestjes Workshops Gelegenheidskaarsen tel: 06-81472151 024 3553492 of 45302171 tel: of 06 024-3553492

I: www.tenbokum.nl E: michel@tenbokum.nl


Hart van Nijmegen - mei 2017

Column: YES WE CAN!

door Anna Wolfs

Ik zweer je. Schoolgaande kids zitten bij een geheime club waar ze met elkaar hebben afgesproken hun pa of ma in te zetten als pakezel na schooltijd. Ik zie het werkelijk overal om me heen en bijna elke ouder trapt er stinkend in. Zodra de schoolbel gaat, droppen kids hun schooltas voor je voeten, soms op je tenen, slingeren ze de tas richting je kruis of in een zeldzaam geval overhandigen ze keurig het hele zwikkie inclusief nieuwsbrief aan je. Met als bonus een dozijn kleurplaten als ze die dag een invaller hebben gehad of naar de BSO zijn geweest. Maar altijd klettert het ding je kant op. Ik schat in dat bij elke smak veel ouders de onverwoestbare kwaliteit van de Mepal-broodbakken dankbaar zijn. Zelden sneuvelt de inhoud van de tas. Een tijdje terug sneuvelde wel bijna een moeder. Terwijl ik stond te wachten op Schatje die nog druk was met klassendienst, stond er een groepje moeders gezellig te keuvelen, terwijl het gros van de kids naar buiten stroomden. En terwijl ik daar wachtte, zag ik in mijn ooghoek een tas voorbij suizen. Op zich niet heel verontrustend of raar, maar de hoogte wel. De tas smakte precies tegen het hoofd van een van deze moeders. Echt bikkelhard. Moeder zag je tollen op haar benen, lachte schaapachtig naar de andere moeders en vervolgens naar haar zoontje die ze glimlachend een re-

primande gaf. Erg interessant en een tikkie vermakelijk; haar lichaamstaal won het van haar verbale reactie. Je zag in haar ogen dat ze het liefst haar kind een enorme klap had willen verkopen. Ze herstelde zich nog net op tijd. Laten wij, als oudercollectief, afspreken dat onze lieve draakjes vanaf NU zelf de tas dragen. En dan geven wij elkaar wel een knipoog als kindlief verontwaardigd reageert en zucht bij het zeulen van z'n eigen tasje. Ik zie je op het schoolplein ;-) â?¤

Winnaar kleurplaat vorig nummer De achtjarige Pepijn van Santen (Beverweg) wint een vvvbon van â‚Ź 10. Hart van Nijmegen vond zijn kleurplaat van Huize Heyendael de mooiste.

Op pagina 61 vind je een nieuwe kleurplaat. Doe vooral weer mee en kom met je gezicht in dit blad!

55


56

Hart van Nijmegen - mei 2017

Drs. Bea Pieters Pedagoog & Leerkracht

Binnen mijn praktijk begeleid ik kinderen van de basisschool die een steuntje in de rug nodig hebben. Heeft uw kind hulp nodig bij • rekenen, lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen, schrijven • dyslexie en dyscalculie • het bijbenen van niveau of tempo van de leerstof • het trainen voor de Cito • studievaardigheden Wilt u graag zien dat uw kind • betere leerprestaties behaalt • hernieuwd vertrouwen in zichzelf ontwikkelt • weer in de opwaartse spiraal terecht komt Ik bied uw kind graag hulp op maat. Dit doe ik in nauwe samenwerking met ouders en school. Mijn praktijk ligt in de wijk De Hazenkamp.

Dromedarisstraat 15, Nijmegen 06 4976 6889 beapieters@glazenkamp.net www.leerlingbegeleidingbeapieters.nl

Een Centrum voor Huisartsenzorg en andere Eerstelijnszorg In MC Sint Anna werkt een groep enthousiaste huisartsen die zorg bieden aan mensen hier in de wijk die bij hen ingeschreven staan. Ze werken samen met andere zorgverleners in de wijk en werken mee aan gezondheidsprogramma’s voor de wijkbewoners. In contrast met de grauwe bogen waaronder het centrum gehuisvest is, hangt er binnen een warme welkome sfeer door de groene en bruine kleuren van bamboe en hout . In het centrum is extra expertise aanwezig op het gebied van dermatologie, ouderenzorg en migrantenzorg. Er is een prikpost waar dagelijks bloed kan worden geprikt. Op de eerste verdieping zijn andere zorgverleners aanwezig, zoals diëtistes, therapeuten en psychologen.

In het centrum worden nieuwe huisartsen, basisartsen, praktijkverpleegkundigen en doktersassistentes opgeleid. Ook onderhouden de artsen nauwe banden met de omliggende ziekenhuizen en Radboud universiteit. Kortom, Een dynamisch medisch centrum in de buurt. www.medischcentrumsintanna.nl


Hart van Nijmegen - mei 2017

57

Vernielingen in Educatieve Natuurtuin Goffert Intussen is er veel gebeurd. De krant en de tv hebben aandacht besteed aan de vernielingen en stonden daarbij vierkant achter de Natuurtuin Goffert. Ook door omwonenden en andere betrokkenen is er ondersteunend gereageerd, onder meer op twitter en facebook. Er is een benefietactie op poten gezet om de schade die geleden is te bekostigen.

Het was eind maart en begin april even slikken: onverlaten hadden zich vergrepen aan de bijenstal en er een puinhoop van gemaakt. De imkers hebben de nog levende bijenvolken hals over kop moeten verhuizen naar bevriende imker Martien, die hen het imkervak heeft geleerd. Die dag was het de vijfde keer dat er vernielingen waren aangericht.

De politie en Bureau Toezicht komen extra surveilleren op allerlei momenten van de dag. Dit alles met ondersteuning van het gemeentelijk wijkbeheer. Met de gemeente is inmiddels afgesproken dat de Natuurtuin Goffert een nieuw hek krijgt aan de kant van het basketbalveld (dat hek was namelijk ook vernield). Ook de bijenstal krijgt een poort als hoofdingang die naar buiten toe opendraait. Aan de uitvliegkant zal de gemeente een nieuw hekwerk plaatsen, waardoor men ook niet meer vanaf die kant bij de bijen kan. En ook de gemeenteraad is betrokken bij het geheel. Ze willen misschien een paar uur komen helpen om de bijenstal weer zo voor elkaar te krijgen dat de bijen terug kunnen komen. Na de grote vernielingen is er nog een keer een bank kapot getrapt, verder bleef het rustig. Dat hopen we in de toekomst zo te houden. ❤ Tekst en foto: Marja Luyben

14 juli: expositie fotografen Hart van Nijmegen Agnés Chiari maakt sinds kort foto’s voor Hart van ­Nijmegen. Ze komt uit Italië en woont inmiddels 25 jaar in Nijmegen, in de wijk Hazenkamp. Fotografie is haar grote passie. “Ik geniet van kijken naar de natuur, mensen en gebouwen. Ik pik daar de kleine details uit en heb gemerkt dat een foto meer kan zeggen dan woorden.” Ook Enrico Miglino – bevriend met Agnés – maakt foto’s voor Hart van Nijmegen. Hij is schrijver, journalist én fotograaf. Enrico is net als Agnés Italiaan, bezoekt Nederland regelmatig, en woont sinds 2010 in Spanje. De foto’s van ‘Koningsdag in het Goffertpark’ in dit nummer zijn van zijn hand (of eigenlijk camera). Geïnteresseerd in het werk van Agnés en Enrico? Kom naar de crowdfunding-expositie in het schip Opoe Sientje, Lindenberghaven 1c in Nijmegen. Officiële opening 14 juli. Foto’s van onder andere Agnés en Enrico zullen daar verkocht worden om Opoe Sientje, het middelpunt van het Kaaij-festival, te redden. ❤

Voor meer informatie over het fotowerk van Agnés en Enrico zie resp. www.intomyeyesweb.wordpress.com en www.eyeem.com/u/alicemirror


58

Hart van Nijmegen - mei 2017

Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen

WIJ GAAN VERBOUWEN

TOT WEL

50%

KORTING

PROFITEER NU VAN ONZE SHOWROOMUITVERKOOP! St. Jacobslaan 90 Nijmegen Tel. (024) 3552220 www.peterskeukens.nl

Groenestraat 2A Nijmegen (hoek St. Annastraat) T: (024) 356 01 04 E: info@wennekers-nijmegen.nl

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl


Hart van Nijmegen - mei 2017

Zaterdag 10 juni Open Dag Nijmeegse Stadstuinen

Zaterdag 10 juni vindt voor de negentiende keer de Open Dag van de Nijmeegse Stadstuinen plaats. Van 10:00 tot 17:00 uur wordt het verborgen groen van Nijmegen zichtbaar doordat ruim 25 particuliere tuinen worden opengesteld voor het publiek. Tuinliefhebbers krijgen dan de unieke kans kennis te maken met de groene oases in de gemeente Nijmegen die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor het publiek. Iedereen is van harte welkom. De kracht van het evenement ligt in de variatie aan tuinen. Grote tuinen, kleine tuinen. Gecultiveerd of wild. Elke tuin

heeft een eigen verhaal, met als gezamenlijke noemer het enthousiasme waarmee iedere tuinder bezig is in haar of zijn paradijs. In enkele tuinen wordt bovendien door kunstenaars geëxposeerd. Brochures met adressen en tuinomschrijvingen zijn vanaf half mei à € 3,- verkrijgbaar bij o.a.: Intratuin Malden, VVV Rijk van Nijmegen, Dekker v.d. Vegt Boekverkopers te Nijmegen en ‘Geknipt voor uw tuin’ in Lent. Zie voor verdere info: www.nijmeegsestadstuinen.nl ❤ Tekst en foto: Loes Halsema

59


60

Hart van Nijmegen - mei 2017

Bezwaarschriften nieuwbouw AH liggen bij Raad van State

Smit Draad-terrein in verwaarloosde staat

Tot begin mei konden belanghebbenden beroep aantekenen tegen zowel het onlangs vastgestelde bestemmingsplan als tegen de vorige maand aan Plegt Vos verleende omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een Albert Heijn op het voormalig Smit Draad-terrein aan de Groenestraat. Bij het ter perse gaan van deze Hart van Nijmegen hadden in elk geval Winkeliersvereniging­ Groenestraat en Wijkraad Hazenkamp bij de Raad van State een bezwaarschrift ingediend tegen genoemd bestemmingsplan. Naast de Albert Heijn en twee winkels (waaronder een Gall & Gall), voorziet de verleende omgevingsvergunning ook in het bouwen en realiseren van een in- en uitrit. Rob Bernink meldt dat de bezwaren van Winkeliersvereniging Groenestraat vooral betrekking hebben op de parkeerkwestie en op het feit dat niet onderzocht is wat de gevolgen kunnen zijn van nieuwbouw van Albert Heijn op mogelijke leegstand aan de huidige winkelstrip. "Daarnaast is het natuurlijk te gek voor woorden dat de politiek een bestemmingsplan doordrukt puur op basis van het argument 'Het ligt er nu al zó lang'. Zonder daar nog enig woord aan vuil te maken. Laat de wijkraad daar vooral nog iets mee doen." Klacht bij gemeente En dat heeft Wijkraad Hazenkamp gedaan: naast een bezwaarschrift bij de Raad van State is er een klacht ingediend bij de gemeente. Bestuurslid Jeanne Berendrecht: "De aan ons toegezegde inspraakmogelijkheid om te reageren op de beoordeling van de door ons ingediende zienswijze is door de gemeenteraad niet gehonoreerd.Wij hebben die uitnodiging niet meer

gekregen. De toezeggingen zijn gedaan tijdens de kamerronde van 14 december van het afgelopen jaar en zijn door de voorzitter ook bevestigd aan het einde van de ronde. Maar op 8 maart jl. heeft besluitvorming plaatsgevonden zonder dat de toegezegde inspraak mogelijk is geweest. Hiermee is de wijk benadeeld. Wij willen dat de uitvoering van het besluit wordt opgeschort. Wij wachten nog steeds op de uitnodiging." Daarnaast is er bij de wijkraad ook onvrede over het feit dat vanuit het stadhuis nog altijd niet gereageerd is op een eind november 2016 ingediend verzoek om subsidie voor een onafhankelijk verkeersonderzoek. "Dit omdat wij, als eerste ervaringsdeskundigen, vragen hebben en houden bij de eerdere uitkomsten van eerdere onderzoeken," aldus voorzitter René Pulles. Nog langer geduld Marian van Gerwen, verantwoordelijk projectontwikkelaar vanuit de gemeente, zegt op de hoogte te zijn van de door de Wijkraad Hazenkamp bij de gemeente ingediende klacht over de manier waarop de besluitvorming in dit dossier verlopen is: "De griffie zal die afhandelen." Volgens Van Gerwen kan Plegt Vos nu aan de gang. Maar Henkjan Jongbloed en zijn Plegt Vos zullen nog minstens een half jaar geduld moeten betrachten, nu de Raad van State zich wederom over dit dossier moet buigen. Enige teleurstelling in zijn stem weet Jongbloed dan ook niet te onderdrukken als hij geconfronteerd wordt met het nieuws dat er in elk geval twee bezwaarschriften in Den Haag zijn ingediend. ❤ Tekst en foto: Roeland Loosen


Hart van Nijmegen - mei 2017

61

Park Heyendaal-Zuid steekt handen uit natte mouwen

Planten poten en nathouden, óók in de regen

Op een regenachtige maandagmorgen rijdt een aanhanger gevuld met planten de Uniceflaan in. De mensen van het gemeentelijke participatieteam zijn gearriveerd. Verderop staat een clubje van vier, ingepakt in regenkleding en laarzen: de groencommissie van de buurt. Niks geen commissievergaderingen, nu moeten de handen uit de – natte – mouwen worden gestoken, want een deel van de buurtperken krijgt een make-over. Het groen in de buurtperken stond er al ruim twintig jaar, en dat was te merken. De struiken waren verhout, kaal van onderen en met dode stukken. Ook hadden de Vlaamse gaaien niet al hun wintervoorraad aan eikels teruggevonden, want her en der stonden er eikenboompjes tussen de begroeiing. De afgelopen jaren zijn verschillende perken al herplant, maar dit voorjaar is de Uniceflaan aan de beurt. Al in het najaar van 2016 zijn de eerste stappen voor de makeover gezet, te beginnen met het rooien van de perken. Dat is een zware klus als dat uitsluitend met spierkracht moet gebeuren. De groencommissie van de buurtvereniging weet natuurlijk hoe ze de zaken moet regelen, dus werd de gemeente gevraagd een aantal perken te rooien én van nieuwe grond te voorzien, want ook die was na twintig jaar zo goed als uitgeput. En zoals ook in voorgaande jaren, was dat geen enkel probleem. In oktober kwam er een handig graafmachientje en werden de aangewezen perken keurig leeggehaald en van nieuwe aarde voorzien.

Participatieproject In maart 2017 werd de volgende stap gezet. Welke nieuwe planten moeten in welke perken komen? En vooral: wie gaat dat betalen? Een paar honderd euro is niets, als er zestig vierkante meter opnieuw moet worden beplant. De buurtvereniging heeft wel enig budget, maar dat is bedoeld voor de eigen activiteiten, niet voor het inrichten van de openbare ruimte. Ook dit loste zich vanzelf op. De groencommissie verzon een beplantingsplan en de gemeente financierde het geheel als participatieproject – de nieuwe manier van verbinden in de Nijmeegse wijken. De buurt heeft een plan en voert het uit met ondersteuning (ook financieel) van de gemeente. En zo ging het op die druilerige maandagmorgen. De gemeente leverde de planten én mankracht in de vorm van twee participatiemedewerkers. De buurt stond met schop en tuinslang klaar om de planten te poten en flink nat te maken. Toch nog een behoorlijke klus die de hele morgen in beslag nam. Gelukkig was er een buurvrouw die de hele club van koffie en gebak voorzag en niet maalde om de modderlaarzen bij de achterdeur. ❤ Tekst en foto: Ypie Veenstra


62

Hart van Nijmegen - mei 2017

Straatnamen verklaard

De Emancipatiebuurt In 1988 kwam in de wijk Goffert een buurt met straatnamen van voorvechters van de vrouwenemancipatie. In 1991 volgden drie straten met namen van voorvechters van de homo-emancipatie: de Benno Stokvislaan, de Jaap van Leeuwenlaan en de Niek Engelschmanlaan. Deze buurt wordt de Emancipatiebuurt genoemd. Benno Stokvislaan Mr. dr. Benno Jules Stokvis (1901-1977) was advocaat, letterkundige en kamerlid van de CPN van 1946 tot 1952. Van 1967 tot 1975 was hij radiocommentator van het programma Recht en Slecht. Hij was een voorvechter van homorechten en publiceerde in 1939 De Homosexueelen, 35 autobiografieën.

Jaap van Leeuwenlaan Jacob (Jaap) van Leeuwen (1892-1978) was één van de oprichters van het COC. Hij was mede verantwoordelijk voor het tijdschrift Levensrecht dat in 1940 verscheen. Hierin schreef hij onder het pseudoniem Arent van Santhorst. Van 1946 tot 1960 was hij een van de belangrijkste voormannen van de emancipatiestrijd van homoseksuelen. Zijn boekencollectie was de basis van de Van Leeuwenbibliotheek te Amsterdam.

Benno Stokvis in 1934 (Bron: Croes, Rob C. / Fotocollectie ­Anefo - Gahetna.nl)

Voorpagina van het eerste nummer van Levensrecht, maart 1940 (Bron: Wikipedia)

‘Enge manlaan’.

Niek Engelschman in 1940 (Bron: Wikipedia)

In mei 1991 werd het naambord van Niek Engelschman beklad. Of het hier om een grap ging of om homofobie, is nooit duidelijk geworden. (Foto© Cees van der Pluijm)

Niek Engelschmanlaan Nico (Niek) Engelschman (1913-1988) was een acteur en één van de oprichters van het COC. Mede samen met Jaap van Leeuwen begon hij het tijdschrift Levensrecht, waarin hij schreef onder het pseudoniem Bob Angelo. In 1949 introduceerden ze het woord 'homophilie', al spoedig als 'homofilie' geschreven. Bronnen: Homo-encyclopedie van Nederland, 2005 en Rob Essers


Hart van Nijmegen - mei 2017

Maak kans op een VVV-bon t.w.v. â‚Ź 10,Maak iets moois van deze kleurplaat en misschien win je een vvv-bon van e 10,- Het papier van dit blad is wat glad. Misschien kun je de kleurplaat beter downloaden van de website www.hartvannijmegen.nu. Stuur het resultaat voor 9 juninaar Hart van Nijmegen, Hazenkampseweg 21 6531 NB Nijmegen, of scan en mail het naar info@hartvannijmegen.nu. Vermeld in ieder geval je e-mailadres! De winnaar krijgt niet alleen een vvv-bon van â‚Ź 10,- maar komt ook met zijn of haar gezicht in de volgende Hart van Nijmegen.

63


64

Hart van Nijmegen - mei 2017

64

Bedrijfshartjes Commerciële ondernemingen kunnen op een goedkope manier de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden bereiken. Voor € 15,- kopen zij een Bedrijfshartje in dit blad. Een Bedrijfshartje bevalt maximaal 50 woorden. Mail de tekst naar bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu. Maak € 15,- over op NL62 INGB 0005672046, t.n.v. Stichting Hazenkamp en St. Anna, onder vermelding van Bedrijfshartje. De Bedrijfshartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (1-2 juli), moeten uiterlijk 9 juni 2017 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15,-.

GARAGEBOXEN te huur aan de Groenestr. ,Vossenlaan/Oude Molenweg, Hatertseweg/S. de Bruïneweg (ter hoogte Zebrastr.), Bankastr. en Malvert. Ook motorstalling aan de Hatertseweg. Voor informatie mail naar: storage.verhuur@gmail.com SONJA SOMON PEDICURE voor een fijne voetverzorging bij u aan huis. Aangesloten bij Provoet. Tel: 06 206 874 66 GEDIPLOMEERD COUPEUSE ‘Samira’ biedt zich aan voor kleding (ver)maken, reparatie, gordijnen. Voor 65+ kom ik aan huis. Watertorstraat 24, 6533 PV Nijmegen, tel: 024 355 64 00, e-mail: s.shaba@hotmail.com TWEE GÎTES TE HUUR in Frankrijk (Bourgogne, Morvan). In voormalige pastorie met parkachtige tuin, privé-terras, veel natuur en cultuur, rust, wandelen, fietsen, Bourgondische keuken, kastelen, dorpsmarkten, brocantes, waterrecreatie, stadjes en steden, op uw aankomstdag een 'blij dat we er zijn'-menu voor 2 personen voor € 35,-. www.unebellehistoire.fr

seuren

24-uurs glasservice Directe schade-afhandeling met uw verzekeraar! Bel 024 - 323 10 10 Dag en nacht!

Kijk ook op www.seuren.nl

JOS RENSEN, DE GOEDGESTEMDE PIANOSTEMMER is ruim 35 jaar dé vakman voor uw piano. Bel 06 238 375 59 voor een afspraak. Ook voor de juiste toon in tweedehands piano's. Uw goede stemming is een piano waard en uw piano een goede stemming! www.rensenpianoservice.nl SENIOREN OPGELET! Sjors Kuster zorgt voor regelmatig tuinonderhoud en doet kleine klussen in huis. Bel naar Ondersteunende Diensten: 024 785 06 83 Ook voor individuele begeleiding (PGB) zie www.sjorskuster.nl PIANO STEMMEN? Bel of mail naar: Philestein: 024 355 30 03 of 06 439 224 58, phile.vorstermans@gmail.com. Tarief piano­ stemmen: € 71 (inclusief voorrijkosten). Meer informatie, zie www.philestein.nl GEEF EEN FEEST van je leven! Zoek je een dj die meer doet dan alleen leuke muziek draaien? Een mooi feest voor jezelf, maar ook voor alle gasten! Kijk op www.muziquest.nl of bel Simone Kiekebosch 06 155 001 29 ZANGLES voor wie (beter) wil leren zingen. Barbara Blijlevens geeft zangles op elk niveau, van beginner tot vergevorderde (pop, rock, blues, jazz, gospel, country, soul). Meer informatie of een proefles plannen? Mail naar barbara_blijlevens@hotmail.com of bel 06 464 433 27 DOE MEE MET NIA! Met Nia combineer je dansvormen, vechtsport, yoga en eigen vrije dans op verrassende muziek. Om conditie, soepelheid en kracht te verbeteren. Doe mee zoals het bij jouw lijf en conditie past. Plezier in bewegen is altijd het belangrijkst! www.niasusan.nl of 06 508 544 24 KIDS ‘N’ BILLIES op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni in het Openluchttheater de Goffert. Hét familiefestival Kids ‘n‘ Billies entertaint het hele gezin. Genieten van muziek (o.a. DeWolff en MY BABY), terwijl de kids zich volop vermaken. Rollerderby, gameroom, zwieren in de zweefmolen, circusoefeningen, knutselen en andere extra’s. www.kidsnbillies.nl VRIJKAARTEN VOOR DE LEZERS van Hart van Nijmegen! Wie kans wil maken op vrijkaarten voor Music Meeting, Kids ‘n’ Billies of TheaterAvenue moet de komende tijd de Facebookpagina van Hart van Nijmegen in de gaten houden. Wie niet op Facebook zit, kan via actie@hartvannijmegen.nu aangeven voor welk evenement men in aanmerking wil komen.

Ruit herstellen? Seuren bellen!


Hart van Nijmegen - mei 2017

Hartjes Bewoners van Nijmegen-Midden die versterking zoeken van bijvoorbeeld hun koor, gym- of leesclub, kunnen een Hartje plaatsen in dit blad. Ook mensen die gratis hulp zoeken of aanbieden, iets te koop hebben of juist zoeken, kunnen een Hartje plaatsen. Een Hartje is een bericht van maximaal 50 woorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mail de tekst naar hartjes@hartvannijmegen.nu. De Hartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (1-2 juli), moeten uiterlijk 9 juni 2017 binnen zijn. OVERBLIJFKRACHT GEZOCHT door Stichting Soos. Vind je het leuk om met kinderen te werken, kom dan een van onze overblijfteam versterken. Per meegedraaide middagpauze € 10,- vrijwilligersvergoeding. Voor meer informatie: www.stichtingsoos.nl, tel 024 350 38 74 MENTOREN GEZOCHT door School ’s cool. Mentoren maken het verschil en bieden een luisterend oor. Je helpt wanneer het even tegenzit en juicht mee wanneer het lukt. Is dit iets voor jou? Word mentor voor een jongere. Aanmelden kan van ma. t/m do. 024 350 34 66, www.schoolscoolnijmegen.nl BEWONERSCOMMISSIE LANDBOUWBUURT zoekt nieuwe leden die zich willen inzetten voor het leefklimaat in de buurt. Enige voorwaarde is wonen in de Landbouwbuurt. Verder is iedereen welkom: jong of oud, man of vrouw, huurder of koper. De bewonerscommissie vergadert zo'n zes keer per jaar. Info via wilniezen@gmail.com (OUD-)BEWONERS WILLEMSKWARTIER gezocht door geschiedenisstudenten aan de Radboud Universiteit. Zij werken aan een project over de geschiedenis van het Willemskwartier en de Wolfskuil. Ze zijn vooral geïnteresseerd in verhalen en ervaringen uit de gehele naoorlogse periode tot het jaar 2000. Belangstellenden kunnen mailen naar nijmeegse.arbeiderswijken@gmail.com DE 10-DELIGE ‘ALGEMENE MUZIEK- ENCYCLOPEDIE’ van De Haan, uitgave 1984 is voor geïnteresseerden tegen een bescheiden bedrag verkrijgbaar. Het bedrag zal besteed worden aan een goed doel in India (stichting Amaidhi). Tel: 024 355 29 08 (17-19 uur) BOUWDORP HAZENKAMP 2017 KOMT ERAAN! De organisatie is alweer druk in de weer, de pallets zijn verzameld en geteld, de knutseldames bedenken weer leuke activiteiten. Kom van zondag 20 t/m vrijdag 25 augustus naar het Bouwdorp op de Goffertweide. Voor de laatste informatie, check www.bouw dorp.nl ZOMERKAMP SKJ (SOCIAAL KULTUREEL JEUGDWERK) voor kinderen (6-12). Houd je van avontuur en gave spellen spelen? Van ‘s avonds slapen in een tent en overdag spelen middenin het bos? Het decor, speciale spellen en toneel maken van elk zomerkamp een avontuur. Inschrijven: www.skj.nl, aanmelden als leiding (18+): werving@skj.nl NACHTVLINDERS OP 23 MEI in Natuurtuin Goffert (Goffertweg 19). Gratis presentatie over nachtvlinders en dagvlinders in het algemeen en hun levenscyclus (ei stadium/rupsen stadia/ pop stadium en imago). Na de presentatie worden bomen ingesmeerd met lokmiddelen zodat na zonsondergang de vlinders te zien zijn. Tijdstip: van 20:00 uur tot na zonsondergang.

KINDER- EN JONGERENRECHTSWINKEL GELDERLAND staat klaar om jongeren t/m 21 jaar te helpen. Ze kunnen er terecht met bijv. juridische vragen over problemen thuis, op school of met hun bijbaantje. Telefonisch spreekuur: ma. en woe. tussen 14:00 en 17:00 uur. Telefoonnummer: 024 360 17 33. Persoonlijk langskomen kan op elke 1e en 3e woensdag van de maand: 15:30-17:30 uur bij Jimmy’s, Van Berchenstraat 3. HUMANITAS ZOEKT VRIJWILLIGERS. Heb je één of twee uurtjes per week tijd om een medemens te helpen? Afdeling Nijmegen kent twee activiteiten: Ondersteunend contact (info 06 497 580 11) en Thuisadministratie (info 06 344 499 72). Veel meer informatie over deze vacatures vind je op www.humanitas.nl/afdeling/nijmegen-en-omstreken DE CANISIUS CONCERTBAND speelt op di. 27 juni in wijkcentrum De Klokketoren (buiten en binnen), Slotemaker de Bruïneweg 272. De voorstelling begint om 19:30 uur. De toegang is gratis en dat geldt ook voor de consumptie na afloop. STEVENSKRING ZOEKT NIEUWE LEDEN! De Stevenskerk is van april t/m oktober alle dagen van de week open voor publiek. Dat kan alleen dankzij de vrijwilligers: de leden van de Stevenskring. Dus meld je aan als lid van de Stevenskring. Zie ook: http://stevenskerk.nl/over-ons/stevenskring/ BILJARTVERENIGING VOGEL zoekt nieuwe leden 55+ om in competitieverband te spelen in wijkcentrum Villa Nova, Derde van Hezewijkstraat 2. Er wordt gespeeld in Nijmegen en omgeving s’ middags van 13.00 tot 17.00 uur. Meer informatie via e-mail: tglboerakker@gmail.com of tel: 06 306 816 21, 024 344 06 67 KOOR OLAM HABA zoekt zangers en zangeressen. Olam Haba is een vredeskoor op spirituele basis met een repertoire uit de wereldmuziek. Elke maandagavond oefenen in ’t Hert aan de Thijmstraat 40 in Nijmegen. Nieuwe leden zijn van harte welkom, ook mannen. Voor meer informatie bel of mail: 024 373 10 09, miekehydra@gmail.com GÉÉN DOPPEN MEER VOOR KNGF GELEIDEHONDEN. Na ruim drie jaar stoppen Chantal & Leon met het inzamelen van doppen voor KNGF Geleidehonden. Mensen kunnen wel zelf blijven doorsparen en de doppen afgeven bij een van de inzamelpunten. Zie www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen HAZENWANDELING STOPT. Bij gebrek aan voldoende belangstelling is de ‘Hazenwandeling’ o.l.v. twee natuurgidsen gestopt. Initiatiefnemer Erik Derks van het Gezondheidscentrum Hazenkamp dankt langs deze weg organisatoren Miek Schellekens, Nico van der Poel en Gerty Vierwinden voor hun grote inzet.

65


66

Hart van Nijmegen - mei 2017

De vertrouwde naam in uitvaartzorg Klopper & Kramer is de vertrouwde naam in uitvaartzorg in Nijmegen en omgeving en staat garant voor persoonlijke dienstverlening op het hoogste niveau. Met grote zorgvuldigheid en toewijding zijn wij betrokken bij iedere uitvaart die wij begeleiden en nemen daar graag alle tijd voor. In ons eigen kleinschalige rouwcentrum OudMariĂŤnboom aan de Groesbeekseweg bieden wij de mogelijkheid om in een stijlvolle, informele omgeving in alle rust en beslotenheid afscheid te nemen. Groesbeekseweg 424 | Nijmegen | www.kk.nl

(024) 323 44 44

APOTHEEK ST. ANNA St. Annastraat 178 6525 GW Nijmegen telefoon (024) 355 63 00 www.apotheekstanna.nl openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur Gratis bezorgen Onze zijn sinds U 2008 ISO 9001 HKZ gecertificeerd. apotheken WIJ WENSEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2010!

EMMA APOTHEEK Groenestraat 209a 6531 HG Nijmegen telefoon (024) 355 70 06 www.emma-apotheek.nl openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur Gratis bezorgen
Hart van Nijmegen - mei 2017

67

Colofon e-mail: info@hartvannijmegen.nu web: www.hartvannijmegen.nu

Volg ons ook op:

Hart van Nijmegen

Hart van Nijmegen is het magazine voor de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden, het stadsdeel dat bestaat uit de wijken Nije Veld, Goffert, Hazenkamp, St. Anna en Heijendaal. Met dit blad worden de inwoners van Nijmegen-Midden geïnformeerd over grote en kleine gebeurtenissen in hun wijken en meer met elkaar in verbinding gebracht. Hart van Nijmegen verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 8000 exemplaren en wordt huis aan huis verspreid. Bovendien is het blad af te halen op verschillende punten in het stadsdeel. Hoofdredacteur: Elvi van Wijk, Hazenkampseweg 21, 6531 NB Nijmegen (tevens correspondentieadres) tel: 06 553 400 08, info@hartvannijmegen.nu Adverteren/andere vormen van samenwerking: Bedrijven en instellingen in Hazenkamp, St. Anna en Heijendaal: Huberdien Hornikx: 024 356 61 09/ huberdien@hartvannnijmegen.nu Bedrijven en instellingen in Willemskwartier, Landbouwbuurt, Muntenbuurt en Goffert (o.a. Kolping en Industrieterrein Winkelsteeg): Ingram Smit: 06 349 301 35/ ingram@hartvannnijmegen.nu Bezorging: In Hazenkamp, St. Anna, Heijendaal en Jonkerbos: Frits Jansen: 06 224 136 33/ bezorging@hartvannijmegen.nu In Willemskwartier, Landbouwbuurt, Muntenbuurt en Goffert (o.a. Kolping en Industrieterrein ­Winkelsteeg): Ingram Smit: 06 349 301 35/ bezorging@hartvannijmegen.nu

Elvi van Wijk Beleidsonderzoek, marktonderzoek en communicatie, elvivanwijk.com

Ypie Veenstra Teksten en vertalingen bureauheyendaal.nl

Tefke van Dijk Redactie, tekstschrijven en journalistiek schrijfzolder.nl

Vincent Moll Fotograaf vincentmollfotografie.nl

Eindredactie: Ypie Veenstra Vormgeving: Wilke Zomerveld Redactie: Dirk-Jan Burgersdijk, Tefke van Dijk, Piet Hieltjes, Eef van Hout, Roeland Loosen, Ypie Veenstra, Henk Verhagen, Ronald Spaak en Elvi van Wijk Financiën: Floor Luiten, Administratiekantoor Luiten voor de ondernemer en de particulier, Dromedarisstraat 38, 6531 NV Nijmegen, 024 355 16 96 Hart van Nijmegen wordt uitgegeven door Stichting Hazenkamp en St. Anna Bankrekening: NL62INGB0005672046. KvK: 41056929 BTW: 008168015B01

Agnes Chiari Fotograaf www.intomyeyesweb.wordpress.com

Els Baltjes Fotograaf www.eb-fotoart.nl

Drukker: Drukker Hendrix in Peer, België Foto voorkant: Impressietekening hoogbouw in de Kolping: Hoogte Twee Architecten Aan dit nummer werkten mee: Mariska Bouw Dirk Jan Burgersdijk Tefke van Dijk Marco Dreis Henny Franssen Arnoud de Graaff Loes Halsema Piet Hieltjes Huberdien Hornikx Eef van Hout Roeland Loosen Enrico Miglino Vincent Moll Marja Luyben

Marie Louise van der Ploeg Ronald Spaak Sylvia Thijssen Leonie Valckx Ypie Veenstra Henk Verhagen Elvi van Wijk Anna Wolfs De mensen rechts zetten hun expertise niet alleen in voor Hart van Nijmegen. Neem contact op voor meer informatie over inzet en mogelijkheden.

Volgende nummer: Kopij vóór 9 juni 2017, verspreiding 1-2 juli 2017

Floor Luiten Administratiekantoor f.luiten@upcmail.nl

Sylvia Thijssen Illustratrice, Ideeën-Winkel sthijssen@fo.nl

Enrico Miglino Fotograaf www.eyeem.com/u/alicemirror


Profile for Hart van Nijmegen

Hart van Nijmegen mei 2017  

Hart van Nijmegen mei 2017  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded